Wspieraj!

kosmacz_stanislawowskie_1920

Fundacja Genealogii Polaków prowadzi liczne programy odtwarzające tożsamość polską. To gromadzenie i udostępnianie wiedzy o ludziach z całego terenu dawnej Rzeczypospolitej. To także wyjątkowa akcja wsparcia edukacji dzieci polskich na Kresach. To pomoc konkretnym rodzinom, sprawdzonym towarzystwom polskim i parafiom.

Zakres opisany jest w zakładce Działania bieżące wydarzenia –  Aktualności. Wyniki prac badawczych i archiwalnych  publikowane są na portalu Genealogia Polaków.

Potrzebujemy Twojej pomocy!

WPŁATA KARTĄ - OGÓLNA

Usługa online - Pay Pal
(Używając karty)Przekaz na konto:
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308 NIP: 6793086820
Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
WPŁATY ONLINE - KONKRETNE CELE
Darowizna na cele statutowe

Wsparcie przekazane jest wg potrzeb na wymienione programy, a także na niezbędną obsługę techniczną, transport darów, gadżety promujące historię, materiały, kwerendy itp.
Portal Genealogia Polaków (działania naukowe)
⇒ Aktualności (działania fundacyjne)

Kwota:
Polska sięga dalej niż myślisz

Paczka z Orłem” Polacy z Kresów nigdy nie opuścili Ojczyzny. To Ojczyzna opuściła ich zmieniając granice. Żyjąc często w bardzo ciężkich warunkach opiekują się śladami polskości.  Paczka z Polski to dla nich nie tylko pomoc, lecz też dowód pamięci.

Akcja ta gromadzi i przekazuje pomoc w edukacji polskim dzieciom na Kresach i Wschodzie, oraz dociera z pomocą do wybranych najbiedniejszych polskich rodzin.

Współpracujemy z akcją „Polacy Rodakom”, polskimi szkołami, świetlicami, parafiami na Kresach, towarzystwami miłośników kultury polskiej, związkiem „Solidarność” i in. Co roku wysyłamy na Kresy kilka ton darów.

Zobacz też:
Więcej o akcji „Polska sięga dalej niż myślisz
Akcja „paczka z orłem” 2015 (raport)
Meble dla szkoły w Grzegorzewie

 

Kwota:
Indeksacja staropolskich ksiąg sądowych

Umożliwienie badaczom szybkiego dotarcia do interesujących ich źródeł. W pierwszej kolejności przepisywane są galicyjskie indeksy, co umożliwi ogólną orientację w zawartości zasobu archiwalnego. W drugim etapie opracowane zostaną sumariusze właściwych ksiąg sądowych.

Kwota:
Ratowanie polskich cmentarzy na Kresach

Docieranie do ginących mogił na wsiach na Kresach, indeksacja, renowacja, uprzątanie, zapalanie zniczy. Zgromadziliśmy już ponad 100.000 zdjęć grobów polskich, zarówno z wielkich nekropolii kresowych jak i z niewielkich wiosek, do których nie dotarł nikt z Polski od wielu lat. Ilość tych grobów rokrocznie maleje.
Zobacz: Wyszukiwarka mogił

Kwota:
Materiały promujące polską tożsamość

Zakładki, obrazki, magnesy, zeszyty z precyzyjnie opracowaną treścią dot. historii Polski. Materiały te wysyłamy do różnych miejsc na świecie. Adresatami mogą być szkoły polskie, towarzystwa, parafie, redakcje itp. Materiały te można zamówić dla swojego towarzystwa lub ufundować wysyłkę którą kierujemy na Kresy.

Kwota:
Bazy wiedzy GP

Unikalny program gromadzenia i publikowania źródeł informacji historycznych do genealogii rodzin polskich. To bazy „crowdsourcingowe” – czyli gromadzone wspólnie. W tym największa w Polsce Baza Powstańców Styczniowych i dziesiątki innych. Wsparcie jest potrzebne na koszty serwerów, programistów, koszty kwerend archiwalnych i adaptację materiałów

Zobacz np.: Baza Powstańców 1863

Kwota: