<<=== Powót do bazy powstańców


Informacje ogólne
 • Powstanie styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń naszych dziejów, dlatego też powstało o nim wiele opracowań. Każde z nich - z powodu ograniczeń wydawniczych obejmuje pewien zakres materiału. Oblicza się, że brało w nim udział, w zależności od metody liczenia od 80-200 tysięcy osób. W Dynamicznym Herbarzu Rodzin Polskich postanowiliśmy użyć nowych technologii aby zebrać to co dotychczas zostało napisane w jedną, łatwo przeszukiwalną bazę. Takie nowe technologie dają zresztą dużo więcej niż tylko ułożenie listy wszystkich znanych uczestników. Kompilując publikacje mamy okazję łatwo porównywać informacje w nich zawarte, i przez to łączenie powstaje nowy zasób informacji prowadzący do ważnych odkryć, pokazujący kierunki poszukiwań dla genealogów i naukowców. Możemy w takiej bazie dokonywać też różnych statystyk, przydatnych do poszerzenia ogólnej wiedzy o powstaniu i ludziach biorących w nich udział.

 • Styczeń 2013 to 150-ta rocznica powstania. To świetna okazja aby taką bazę uruchomić. Jednakże praca jest ogromna i przewidziana na lata a szybkość z jaką będzie rosnąć zależy od ilości zaangażowanych osób. Dlatego też otwieramy bazę dla wszystkich którzy interesują się tym wydarzeniem. Każdy jest mile widziany, a wyniki zawsze będą udostępniane publicznie.


Struktura rekordów
  • Imię (imiona) Nazwisko
   opis - zawartość informacji ze źródła
   źródło
   uzupełnienia - dopiski, wyjaśnienia, informacje poszerzające wiedzę ze źródła

  • Lucjan de Laveaux
   ur. w Krakowie, 1814-1913, kadet wojsk austriackich, walczył pod Langiewiczem. W 1903 prosi i przyjęcie do Przyt Krak
   KEK za Akta Osobowe weteranów, AP Kraków
   link: Genealogia rodziny de Laveaux

  UWAGA: Należy pamiętać, że każdy "rekord" (wpis) to jedna jednostka wypisu - czasem jeden dokument, jedno zdjęcie, jeden cytat. Takich cytatów, źródeł dana osoba może mieć wiele. Jeśli powtarza się imię i nazwisko mogą dotyczyć jednej osoby, lub wielu tak samo się nazywających. Informacje mogą być błędne - baza wypisów służy przede wszystkim ich porównywaniu, weryfikowaniu. W Bazie nie dokonujemy kompilacji - używamy do tego Słownika Biograficznego.

Zastrzeżenia, uwagi
 • BŁĘDY - Pamiętaj, że dużo informacji jest nadsyłanych przez zwykłych użytkowników, np. rodziny, i informacje te mogą zawierać nieścisłości. Staramy się je weryfikować, ale nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego. Weryfikację natomiast będzie można prowadzić przez proces korelacji informacji w miarę rozwoju bazy.
 • POWTÓRZENIA - Jeśli jedna osoba ma kilka rekordów - to tak ma być. Baza jest wypisem źródeł - czyli z każdego źródła przedstawiamy cytat, lub bezpośredni wniosek osobno. Pozwala to także porównywać i oceniać same źródła. Jeśli widzisz dwa lub więcej rekordów - możesz przygotować biogram na ich podstawie (lub też innych źródeł). Takie biogram umieszcza się na Forum w dziale "Słownik Biograficzny" a wszystkie rekordy tej osoby otrzymują link do tego biogramu.
 • PRAWO AUTORSKIE - Umożliwienie nadsyłania materiałów przez każdego, niesie ze sobą ryzyko nadsyłania materiałów wykorzystujących cudze dane bez pozwolenia lub niedokładnie opisanych. Zobowiązujemy wszystkich do przestrzegania tych praw. Dokładamy wszelkich starań aby zlikwidować takie przypadki - ale jeśli znajdziesz tutaj informacje nie opisane prawidłowo, lub wykorzystane bez wiedzy i wbrew zastrzeżeniom - bardzo prosimy o kontakt z redakcją. Wszystkie problemy będziemy wyjaśniać i usuwać.
 • OPISY ŹRÓDEŁ - Zdecydowaliśmy się na krótkie opisy i skróty. Wychodzimy z założenia że i tak najważniejsza jest czytelność danych. W dobie Internetu wystarczy jedno słowo kluczowe aby dotrzeć szybko do właściwego źródła. Dlatego w bazie stosujemy skróty a rozwinięcia znajdziesz na stronie bibliograficznej. Jest to wbrew zwyczajom nauki, jednak zgodnie z możliwościami wynikającymi z nowych narzędzi cyfrowych.
 • DANE NIENAUKOWE - Z pełną świadomością wprowadzamy do bazy informacje ze źródeł nienaukowych. Robimy to z kilku powodów. Po pierwsze - dzięki dużej liczbie danych informacje takie mogą być automatycznie weryfikowane w ramach procesu korelacji. Po drugie wiedza o błędnych zapisach jest również podstawą do naukowych spostrzeżeń na temat typowych błędów np. w opowieściach rodzinnych. Wnioski takie służą potem lepszej ocenie otrzymywanych materiałów i pozwalają dokładniej zweryfikować źródła. Oprócz wartości historycznych są to więc dane bardziej socjologiczne a nawet psychologiczne.
 • ZAKRES - Baza została uruchomiona z okazji 150-lecia Powstania - trudno więc oczekiwać po niej zawartości wszystkich archiwaliów. Jest wiele źródeł planowanych do wstawienia wymagają one jednak ogromnej i żmudnej pracy. Baza jest efektem pracy społecznej to na prawdę zbudowali ludzie za darmo, dotychczas bez grantu, bez wsparcia żadnej instytucji! Można wspierać nasze działania - przez pomoc osobistą lub finansową - ułatwi to i przyspieszy powstawanie bazy.
 • POMOC - Mamy szansę zainwestować w rozbudowę wiedzy na temat uczestników największego polskiego powstania. Kilka lat działań przełożyło się już na potężny wzrost świadomości, poczucia wspólnoty narodowej, umiłowania ojczyzny, praw i wartości. Tę rozpoczętą pracę trzeba stale rozwijać. Każda złotówka w tym projekcie przekłada się na konkretny wzrost zasobu i możliwości.


Prośba
 • Jeśli masz jakiekolwiek uzupełniające informacje możesz wypełnić formularz lub napisać na forum projektu. Możesz też po prostu skontaktować się z redakcją Herbarza. Jeśli masz takich danych więcej możesz otrzymać dostęp do panelu administracyjnego.

 • WSPIERAJ! - pomóż utrzymać serwer, zakupić sprzęt do kopiowania mat. archiwalnych itp.
  Prześlij darowiznę na rzecz bazy powstańców
Strona główna bazy - Forum projektu - Dodaj informacje - Źródła, skróty - Wspieraj!

© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010-12
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.
";