Drzewa genealogiczne

1  Walenty Ankwicz ur. ok. 1500  
|=2  Ambroży Ankwicz + Agnieszka Rokosz   
|  |=3  Stefan Ankwicz + Anna Gwoździkowska   
|  |  |=4  Wojciech Ankwicz ur. ok. 1640 +(1) Anna Światopełk-Bolestraszycka ur. ok. 1650  ojciec: Stefan Światopełk-Bolestraczycki matka: Maria Marianna Zborowska +(2) ??
|  |  |  |=a5  Michał Ankwicz ur. ok. 1680 +(1) Teresa Łada ur. ok. 1680 +(2) Judyta Kuropatnicka 
|  |  |  |  |a6  Hieronim Ankwicz ur. ok. 1700 +(1) Elżbieta Schwarcemberg-Czerny, ojciec: Andrzej Schwarcemberg-Czerny matka: Jadwiga Szembek +(2) Jadwiga Rosnowska [Joanna Januszeska]
|  |  |  |  |  |=a7  Stanisław Walenty Ankwicz ur. ok. 1725 zm. 1784 +(1) Salomea Schwarcemberg-Czerny  zm. 1756, poch Chełm, pow. bocheński;  ojciec: Franciszek Schwarcemberg-Czerny matka: Salomea Nielepiec +(2 prawd.) Tekla Sierakowska ur. ok. 1765  ojciec: Roman Sierakowski matka: Teresa Sierakowska
|  |  |  |  |  |  |=a8  Elżbieta Ankwicz ur. ok. 1740 + Ignacy Gonzaga-Myszkowski-Wielopolski ur. 1741 zm. 1797 ojciec: Karol Gonzaga-Myszkowski-Wielopolski matka: Elżbieta Mniszech
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Józef Stanisław hr. Gonzaga-Myszkowski-Wielopolski ur. 1777 zm. 13.06.1816 Wiedeń + Leona Eleonora Dembińska ur. 1781 zm. 1824 ojciec: Ignacy Dembiński matka: Marianna Maria Moszyńska
|  |  |  |  |  |  |       rodziny: Gonzaga-Myszkowski-Wielopolski, Szembek, Tarnowski, Donimirski, Nieszkowski, Szeptycki, Labuda
|  |  |  |  |  |  |=a8  Anna Ankwicz ur. ok. 1740 zm. 1802 + Aleksander Maciej Borzęcki ur. ok. 1730  ojciec: Franciszek Borzęcki matka: Ludwika Marianna Pociej
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Piotr Borzęcki ur. 3.08.1760 zm. 1806  
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Ludwika Borzęcka ur. ok. 1770 +(1) Jakub Młocki +(2) Stanisław Dembowski ur. 1763 
|  |  |  |  |  |  |  |  ` =10 Alfred Młocki 
|  |  |  |  |  |  |  |     rodziny: Młocki, Dembowski
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Marianna Borzęcka ur. ok. 1763 + Mikołaj Potocki ur. ok. 1760 zm. 1790 ojciec: Ignacy Potocki matka: Urszula Joanna hr. Dzieduszycka
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Honorata Marcelina Borzęcka ur. 11.01.1775 zm. 25.06.1858 Lwów (foto: 17260)
|  |  |  |  |  |  |=8  Tadeusz Szymon Ankwicz ur. ok. 1740 zm. 1785 + Katarzyna Małachowska   
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Piotr Jan Ankwicz   ur. 25.06.1782 
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Fryderyk Władysław Ankwicz   ur. 28.06.1783
|  |  |  |  |  |  |=8  Kunegunda Ankwicz ur. ok. 1740 +(1) Jan Kanty Ankwicz ojciec: Łukasz Ankwicz matka: Teresa Paszkowska 
|  |  |  |  |  |  |  `=a9  Stanisław Ankwicz ur.1.03.1786 zm. 1840 Machowy, podkomorzy austryjacki, członek stanów galicyjskich + Anna Zofia Łempicka 
|  |  |  |  |  |  |   `=a10  Henryka Ewa Ankwicz ur. 1810 zm. 1879 +(1) Stanisław Sołtyk zm. 1840 +(2) [8] Kazimierz Kuczkowski   ur. 1814 zm. 1863
|  |  |  |  |  |  |     `=11  Maria hr. Kuczkowska ur. 1849  
|  |  |  |  |  |  `=8  Józef Ankwicz ur. ok. 1740 zm. 9.05.1794 Warszawa powieszony + Anna Bibersztyn-Starowiejska   
|  |  |  |  |  |   |=9  Andrzej Alojzy Ankwicz ur. 22.06.1774 Sącz zm. 26.03.1838 Praga
|  |  |  |  |  |   |=9  Kordula Tekla Ankwicz zm. 14.12.1838 Kromołów + Piotr Gostkowski  zm. 19.02.1835 Kromołów ojciec: Konstanty Gostkowski matka: Zuzanna Jordan I v Gostkowska II v Paszyc
|  |  |  |  |  |   |  |=10  Karol Gostkowski   
|  |  |  |  |  |   |  |=10  Teofila Gostkowska + Franciszek Armiński  ur. ok. 1790 zm. 14.01.1848 Warszawa  
|  |  |  |  |  |   |  |=10  Matylda Gostkowska + ?? Padelski  
|  |  |  |  |  |   |  |=10 Julia Gostkowska + ?? Ostrowski
|  |  |  |  |  |   |  | =10 Ignacy Gostkowski ur. 2.08.1807 Kromołów zm. 7.03.1881 Chateaudun/pochowany w Paryżu na cmentarzu Pere-Lachaise + ?? Archambault
|  |  |  |  |  |   |  `=10  Emilia Gostkowska zm. 24.06.1852 Warszawa + Ludwik Zachert ur. 16.11.1808 Warszawa zm. 26.10.1849 Kromołów ojciec: Jan Fryderyk Zachert matka: Marianna Firmina Skalińska Iv Osękowska II v Zachert
|  |  |  |  |  |   `=9  Krystyna Antonina Ankwicz + Kryspin hr. Żeleński   
|  |  |  |  |  |     `=10  Władysław Żeleński ur. 1811 
|  |  |  |  |  |=a7  Wawrzyniec Ankwicz ur. ok. 1740 zm. 1781 +(1) Barbara Gołuchowska ur. ok. 1740 zm. 1783 +(2) Kunegunda Ankwicz ur. ok. 1740  ojciec: Stanisław Walenty Ankwicz matka: Salomea Schwarcemberg-Czerny +(3) Katarzyna ??   
|  |  |  |  |  |  |=a8  Kajetan Ankwicz ur. ok. 1760 +(1) Marianna Maria Kownacka ur. ok. 1770  ojciec: Sebastian Kownacki matka: Wiktoria Rokszycka +(2) Anastazja Łabędzka   
|  |  |  |  |  |  |  |=b9  Piotr Celestyn Ankwicz   
|  |  |  |  |  |  |  `=b9  Roman Wawrzyniec Ankwicz ur. 1785  
|  |  |  |  |  |  |=a8  Franciszek Ksawery Ankwicz   
|  |  |  |  |  |  |=a8  Jan Nepomucen Ankwicz  zm. 1786 + Antonina Drzewiecka   
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Jan Kanty Ankwicz  zm. 1798  
|  |  |  |  |  |  |=a8  Ksawery Ankwicz, Kanonik krakowski 
|  |  |  |  |  |  |=a8  Wincenty Ankwicz  zm. 1806 + Ludwina Dąbska   
|  |  |  |  |  |  |=a8  Justyna Ankwicz +(1) Stefan Rożycki +(2) Jakub Psarski   
|  |  |  |  |  |  |=a8  Józefa Ankwicz + Sebastian Stobiński   
|  |  |  |  |  |  `=a8  Hieronim Ankwicz + Tekla Bobrownicka   
|  |  |  |  |  |   `=9  Karolina Ankwicz + Dominik hr. Rey  zm. 1846 ojciec: Kajetan Ignacy Roch hr. "Werszowiec" Rey matka: Katarzyna Potocka
|  |  |  |  |  |     |=10  Mieczysław Hr. Rey ur. 1836 zm. WFT Est. 1883-1928 + Jozefa Konopka ur. 1856 zm. WFT Est. 1885-1950 ojciec: Kazimierz Bar. Konopka matka: Stefania Miączyńska
|  |  |  |  |  |     |  |=11  Kazimierz Hr. Rey ur. 24.03.1877 zm. WFT Est. 1878-1967  
|  |  |  |  |  |     |  `=11  Maria Hr. Rey ur. 13.11.1881 zm. WFT Est. 1882-1975  
|  |  |  |  |  |     |=10  Stanisław Michał Antoni hr. "Werszowiec" Rey + Wilma Wilhelmina Anna Głogowska   
|  |  |  |  |  |     |     rodziny Rey
|  |  |  |  |  |     `=10  Helena Rey + Marcin hr. Kęszycki   
|  |  |  |  |  |=a7  Judyta Ankwicz   
|  |  |  |  |  |=a7  Andrzej Ankwicz, Kanonik krakowski 
|  |  |  |  |  |=a7  Michał Ankwicz   
|  |  |  |  |  `=a7  Jadwiga Ankwicz + Józef Stanisław Strupczewski   
|  |  |  |  |=a6  Teofila Ankwicz ur. ok. 1700 +(1) Chryzostom Mycielski ojciec: Franciszek Mycielski matka: Lukrecja Helena Grudzińska +(2) Jan Krawiecki
|  |  |  |  |  |=a7  Józef Mycielski   
|  |  |  |  |  `=a7  Jan Mycielski   
|  |  |  |  |=a6  Andrzej Ankwicz   
|  |  |  |  |=a6  Wojciech Ankwicz +(1) Konstancja Podolska  +(2) Antonina Rudzka   
|  |  |  |  |  |=a7  Franciszek Ankwicz + Julianna Kantelli  zm. 1747  
|  |  |  |  |  |  `=8  Barabra Ankwicz   
|  |  |  |  |  |=b7  Łukasz Ankwicz + Teresa Paszkowska   
|  |  |  |  |  |  `=8  Jan Kanty Ankwicz + Kunegunda Ankwicz ur. ok. 1740  ojciec: Stanisław Walenty Ankwicz matka: Salomea Schwarcemberg-Czerny
|  |  |  |  |  |   `=9  Stanisław Ankwicz ur. ok. 1770, podkomorzy austryjacki, członek stanów galicyjskich +(1) Anna Łempicka  +(2) [10] Zofia Łempicka   
|  |  |  |  |  |     `=a10  Henryka Ewa Ankwicz ur. 1810 zm. 1879 +(1) Stanisław Sołtyk +(2) Stanisław Kuczkowski   
|  |  |  |  |  |      `=11  Maria hr. Kuczkowska ur. 1849  
|  |  |  |  |  |=b7  Judyta Ankwicz + Antoni Deboli   
|  |  |  |  |  |  |=8  Augustyn Deboli ur. 1747 zm. 1810 +(1) Katarzyna ks. Golicyn +(2) Józefa ks. Puzyna 
|  |  |  |  |  |  |  |=a9  Katarzyna Deboli   
|  |  |  |  |  |  |  |=a9  Ignacy Deboli   
|  |  |  |  |  |  |  `=a9  Stanisław kostka Deboli + Kazimiera ks. Puzyna   
|  |  |  |  |  |  |   |=10  Henryka Józefa Deboli   
|  |  |  |  |  |  |   |=10  Zdzisław Andrzej Deboli   
|  |  |  |  |  |  |   `=10  Andrzej Antoni Deboli   
|  |  |  |  |  |  |=8  Tomasz Deboli + Antonina Wisłocka   
|  |  |  |  |  |  |  |=9  Józef Deboli   
|  |  |  |  |  |  |  `=9  Henryk Deboli + Józefa Drużbacka  zm. 1869  
|  |  |  |  |  |  |=8  Ludwika Deboli + Andrzej Wyszyński   
|  |  |  |  |  |  `=8  Urszula Deboli   
|  |  |  |  |  `=b7  Marianna Ankwicz   
|  |  |  |  |=a6  Walenty Ankwicz +(1) Salomea Schwarcemberg-Czerny +(2) Marianna (z) Chyszowa +(3) Ludwika Białecka   
|  |  |  |  |=a6  Anna Maria Ankwicz + Stanisław "Korwin" Kochanowski  zm. 1756 ojciec: Seweryn "Korwin" Kochanowski matka: Anna Ciszewska
|  |  |  |  |  |=7  Franciszek Ksawery Kochanowski + Józefa Dąmbska   
|  |  |  |  |  |  `=8  Joanna "Korwin" Kochanowska   
|  |  |  |  |  |=7  Anna Joanna Kochanowska   
|  |  |  |  |  |=7  Marianna Kochanowska + Konstanty "Korwin" Kochanowski   
|  |  |  |  |  |  |=8  Anna Kochanowska   
|  |  |  |  |  |  |=8  Stanisław Kochanowski   
|  |  |  |  |  |  `=8  Karol Kochanowski   
|  |  |  |  |  |=7  Agnieszka Kochanowska   
|  |  |  |  |  |=7  Józef Walenty Kochanowski   
|  |  |  |  |  `=7  Leon Kochanowski + Marianna Rostworowska   
|  |  |  |  |   |=8  Ignacy Kochanowski   
|  |  |  |  |   |=8  Anna Kochanowska  zm. 1814  
|  |  |  |  |   |=8  Antoni Kochanowski   
|  |  |  |  |   |=8  Hieronim Kochanowski  zm. 1858  
|  |  |  |  |   `=8  Michał Kochanowski   
|  |  |  |  |=b6  Helena Ankwicz + Ludwik Radziejowski   
|  |  |  |  |=b6  Joanna Katarzyna Ankwicz + Jan Romer   
|  |  |  |  |  |=7  Ignacy Romer   
|  |  |  |  |  |=7  Aleksander Romer   
|  |  |  |  |  |=7  Józef Romer   
|  |  |  |  |  `=7  Bonawentura Romer   
|  |  |  |  `=b6  Wiktoria Ankwicz   
|  |  |  |=a5  Marianna Ankwicz + Maciej Aleksander Ciepliński   
|  |  |  |=a5  Andrzej Ankwicz + Teresa Osękowska   
|  |  |  |  |=6  Remigian Ankwicz   
|  |  |  |  |=6  Adam Ankwicz   
|  |  |  |  `=6  Sebastian Ankwicz   
|  |  |  |=a5  Stefan Ankwicz   
|  |  |  `=b5  Jan Ankwicz   
|  |  |=4  Katarzyna Ankwicz   
|  |  |=4  Aleksander Ankwicz  zm. 1691  +(1) Elżbieta Moskorzewska  +(2) Teresa Rojowska +(3) Anna Tomaszewska  zm. 1692  
|  |  |  `a=5  Jan Ankwicz + Helena Korabiowska   
|  |  |=4  Marianna Ankwicz + Jerzy Zygmunt Popławski   
|  |  |=4  Anna Ankwicz + Adam Lipnicki   
|  |  `=4  Elżbieta Ankwicz + Marcin Joachim Błędowski   
|  |=3  Jan Ankwicz +(1) Helena Leśniowska +(2) Zofia Frysztaca   
|  |  |=4  Elżbieta Magdalena Ankwicz + Stanisław Witowski   
|  |  `=4  Jan Ankwicz   
|  |=3  Anna Ankwicz + Wojciech Kempanowski   
|  |=3  Piotr Ankwicz   
|  `=3  Agnieszka Ankwicz + Bartłomiej Stojowski   
|=2  Jakub Ankwicz + Katarzyna ??   
|  `=3  Mikołaj Ankwicz   
|=2  Barabra Ankwicz + Krzysztof Kowalowski   
`=2  Andrzej Ankwicz + Urzula Pałuska   
  |=3  Marcin Ankwicz + Zofia Jurkowiecka   
  |  |=4  Walenty Stanisław Ankwicz  zm. 1655 +(1) Bazylia Rogozińska +(2) Zofia (z) Raszowa   
  |  |=4  Tomasz Ankwicz   
  |  |=4  Jan Ankwicz   
  |  |=4  Anna Ankwicz + Marcin Gostwicki   
  |  |=4  Jadwiga Ankwicz + Stanisław Borowski   
  |  `=4  Zofia Ankwicz + Marcin Rokosz   
  |=3  Elżbieta Ankwicz   
  |=3  Stefan Ankwicz + Jadwiga Burzyńska   
  |=3  Piotr Ankwicz + Katarzyna Byszewska   
  |=3  Regina Ankwicz + Marcin Miłkowski   
  |=3  Andrzej Ankwicz +(2) Zuzanna Gumińska ojciec: Piotr Gumiński +(1) Katarzyna Baranowska 
  |  |=a4  Andrzej I Ankwicz   
  |  `=b4  Andrzej II Ankwicz   
  |=3  Jan Ankwicz  zm. 1653 +(1) Elżbieta Wojna +(2) Zofia Rokosz   
  |  |=4  Andrzej Ankwicz + Krystyna (z) Jelitowa   
  |  |=4  Seweryn Ankwicz + Anna Tomaszowska   
  |  |  `=5  Jan Ankwicz   
  |  |=4  Jan Ankwicz + Helena (z) Leśniowa   
  |  |  |=5  Anna Ankwicz + Mikołaj Gliński   
  |  |  |=5  Stefan Ankwicz + Jadwiga Bieniewska   
  |  |  |=5  Jadwiga Ankwicz + Jerzy Konstanty Strupczewski   
  |  |  |=5  Eufrozyna Ankwicz   
  |  |  |=5  Jan Ankwicz   
  |  |  `=5  Wawrzyniec Ankwicz   
  |  |=4  Anna Ankwicz + Marcin Lisowski   
  |  |=4  Elżbieta Ankwicz + Andrzej Olpirowski   
  |  |=4  Katarzyna Ankwicz + Piotr Śnieżek   
  |  `=4  Zofia Ankwicz + Andrzej Kraśnicki   
  `=3  Mikołaj Ankwicz +(1) Poliksena Wietrzykowska +(2) Zofia Sulewińska +(3) Anna Śnieżek   
   |=4  Marcin Ankwicz + Katarzyna Byszewska   
   |  |=5  Mikołaj Ankwicz   
   |  |=5  Ludwik Ankwicz   
   |  |=5  Franciszka Ankwicz + Paweł Łyczko   
   |  |=5  Anna Ankwicz + Franciszek Pietruski   
   |  |=5  Eufrozyna Ankwicz   
   |  |=5  Katarzyna Ankwicz   
   |  `=5  Michał Ankwicz   
   |=4  Zofia Ankwicz + Jan Paruszewski   
   |=4  Agnieszka Ankwicz + Jan Chorzewski   
   `=4  Marianna Ankwicz + Jerzy Gorazdowski