Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wasilewski linia Polska h Ostoja Orszańska

5.11.2010 00:03

Odpowiedzi (2)

5.11.2010 00:03
Rodzina Wasilewski h Orszańskiego pochodzi z tego samego gniazda rodzinnego co Linia Pruska Waschullken .

Bojar Wasil Wasilenko z Vasiljeva miał 5 Braci, Platona , Bonusa ,Gawryła, Jarosza, i Wasil młodszy ,pochodzili z tej samej ziemi Pskowskiej , w zapisach są zapisani jako Wasilenko , Wasilewko,Wasilewic, Wasilewko jest tylko przy Wasilu starszym , przy Platonie ,Gawryle i Jaroszu stoi Wasilewic, Wasil młodszy to Wasilenko.
Gród Vasiljev leży na południe od Pskowa ,okoł 80 Wiorst od jeziora Pskowskiego, na wysokość Ługova .na północ od Ostrova , przy granicy z Krółewcem , w kierunku wschodnim ku Północy dalej prowadził trakt do Sankt Petersburga ,Trakt Sankt Petersburski na południe kierował sie do Vitebska i dalej na Kijów , w Ostroviu droga rozgałęział się w kierunku zachodnim prowadziła do Vilna .
Około roku 1452 Zakon Krzyżacki napada na Gród Vasiljeva Gród zastał doszczętnie zniszczony , pomimo zniszczenia został i starał się odbudować Wasili Wasilenko z żona (Wasilicha ?) imie niepewne była córką Bojara Andruszko z Ługova nad rzeką Ługa.
Synowie Wasila Wasilenko i żony jego z domu Andruszko.
Wasili , Andrej, Fiedor , Gawryła ,Pisali sie Wasilenko z Vasilevja zanotowani w roku 1475.
W roku 1478 trzej braci , oprócz Gawryły , osiedlaja sie w woj Smoleńskim prosząc Króla Polskiego o ochrone.( inaczej chodziło o poddaństwo jako obywatel Polski ). Dopiero w roku 1520 stają sie poddanymi Króla Polskiego z nadaniem ziemi w pow Smoleńskim z Nazwiskiem Wasilewski h własnego . W roku 1632 z sprawą ślubu z Halszką Szczerbiańską z ziemi Orszańskiej i Janem Wasilewskim , w roku 1673 ci małżonkowie ,od Dziadka Jana Wasilewskiego ,JWP Ihnatowicza Inwentarzem zastawnym na majętność Jagielony w ziemi Orszańskiej zostali obdarowani.
Tam zapisano h własny z gołębiami , dalej jako Ostoja Orszańska , teraz można spodkać pod zapisem jako Ostoja Odm.
Andrej Wasilewski Wasilewicz (Waśkowicz)-(Kopoć)-(Kopot) sekretarz ,lub pisarz hospodarski wroku 1506 , 31 namiestnik Żyzmorski1510-1514 r ,dzierżawca Przewalski1520-1531r, i dzierżawca Miednicki 1527 1531r ,syn Wasila Wasileńki,
Fiedor Wasilewski pisarz dzierżawcy Brasławskiego do1560 r.
Gawryło prawdopodobnie pozostał przy Ojcu .
Wasil Wasilewski syn Wasila Wasileńko ,miał syna Bogdana,dworzanin Królewski,działo się to za Króla Zygmunta I
Bogdan Wasilewski miał braci Aleksandra i Łukasza.
Bogdan Wasilewski miał synów
Wasila ,Jana i Teodora
Wasil Bogdanowicz Wasilewski ur ok1556-57, dworzanin królewski . Zobowiązany przez Królowe Bonę obowiązkiem spisania ziem królewskich w woj Witebsko-Połockim.Tenże Wasil zakupuje w roku 1579od Kniazia Kińskiego dobra Andziuwicze w woj Witebskim . czy tam osiadł niewiadomo, nietrafiłem na żadne wpisy.
Aleksander Wasilewicz Wasilewski ,wspomniany w roku 1582 w księgach Grodzkich pow Trockiego I Wołkowskiego w Wileńskim.
Łukarz Bogdanowicz Wasilewski pisarz Grodzki Wileński od roku 1600 do 1615 ,podstoli Wołkowski od 1613 zmarł 1616.
cdn
7.11.2010 12:54
Wasili Bogdanowicz miał synów ,
Romana, Teodora , Stefana , Jana . Świadczy o tym zapis w Metryce Litewskiej z roku 1636, o mieszkańcach majątku Jeziorany w pow Orszańskim w dobrach Andziuwicze woj Witebskie (Re Podmnego )

Teodor Bogdanowicz Wasilewski h Ostoja Orszańska jest zanotowany w dniu 23-11-1699,jako Kapitan Jego Królewskiej Mość zamku Wileńskiego (LVIA,SA4714,k.1125, zapis z roku 12-02 1700,i (LVIA,SA4715,k rok1699, Posiadał Dwór nz Zarzeczu w Wilnie.

Synowie Romana Bogdanowicza .

Jan Romanowicz ur 1638 ,h Ostoja orszańska , Tło herbu ( inaczej tektura ) czerwone wnuk, Wasila Bogdanowicza .
Wasili Romanowicz ur 1641 h Ostoja Orszańska , Tło herbu czerwone wnuk Wasila Bogdanowicza .
? Stefan Romanowicz ur 1644 h Ostoja Orszańska Tło herbu ojcowskie niebieskie ,Miedzy księżycami miecz , nad koroną 5 strusich piór , wnuk Wasila Bogdanowicza
Teodor Romanowicz ur 1645 h Ostoja Orszańsa , tło czerwone , wnuk Wasila Bogdanowicz .
Urodzeni w dobrach Spaskie ,nabytych w roku 1605 .

Jan Romanowicz pierwotny syn Romana Bogdanowicza ur w 1638 w Jeziorach pow Orszański h własnego (Ostoja Orszańska ).
Jan Romanowicz był posiadaczem kupionego majątku od WP Jesimonta vel Giesmonta w pow Grodzieńskim Majątek Seroczyce , oddał ten majątek w dzierżawę za 8 tysięcy Tynfów dla JP Łukomskiego . oraz buł posiadaczem część Dóbr Foty w pow Oszmiańskim jak również Wójtostwa Dobłotniki w pow Trockim i Dóbr Orlickich w Litwie na Żmudzi .
Żona Jana Romanowicza była Barbara z domu Poziniak , córka stolnika Oszmiańskiego .
Jan Romanowicz oddał w dzierżawę Wójtostwo Dobłotniki swojej Siostrze Mariannie Wasilewskiej ożenionej z Domańskim w roku 1706.
Jan Romanowicz i Barbara mieli Synów
Jan Janowicz dziedziczył dobra Jeziory e pow Orszańskim .
Stefan Janowicz otrzymał Seroczyce w pow Grodzieńskim ,dobra Foty , Wójtostwo Dobłoniki w Trockim , oraz dobra Olickie w woj Żmudzkim .
Stefan Janowicz był dziedzicem połowy Fotów , oraz posiadaczem 12 tysięcy Tynfów po Barbarze Wasilewskiej z domu Poziniak zapisanych na Fotach .
Stefan Janowicz ur w Jeziorach 1656 roku , przybył z wojskiem w woj Brzeskie , gdzie ożenił sie z Barbarą Teresą Broniewską , dziedziczka Chlebowa córka Franciszka i Marianny z Góreckich , Od Barbary Teresy Wasilewskiej z domu Broniewska ,w posagu zapis na Gród Radziejowicze zapis z roku 1702 , drugi zapis w roku 1708 na sumę 1500 Tynfów , oraz w testamencie jeszcze 500 Tynfow.
Druga żona Stefana była Marianna Dzierżawska .

Pierwotny syn Stefana z pierwszego małżeństwa , Józef ur w Chlebowie w roku 1772 przeniósł sie w woj Mazowieckie pod
Łęczyce , o czym świadczą Akta Łęczyckie.
Józef Wasilewski h Ostoja Orszańska był posiadaczem majątku Jonie .

Drugi syn z drugiego małżeństwa , Stanisław ur w Zieleniewie lub Łuknie na Kujawach , Chrzczony jest w Chodeczku . pomiędzy Krasniewiczami i Kowalem chrzestni byli PP Popowscy dziedzice Zieleniewa i Łukna.

Zakupione dobra
Roman Wasilewicz Wasilewski h Ostoja Orszańska w roku 1634 zakupił Mitkiewicze i Andrzejawicze od Jezuitów Połockich świadczą o tym dokumenty kupna z roku 1634 oraz testament Romana Wasilewicza Wasilewskiego , wnuka Bogdana z roku 1656.
Wasil Romanowicz dokupuje w roku 1680 Dobra Polkowice.

Od 1700 roku nie można precyzyjnie odróżnić Wasilewskich h Ostoja od Wasilewskich h własnego (Ostoja orszańska ), Sa dokumenty pisane na tą samą osobę raz z dopiskiem innym razem bez dopisku, Ale wszystkie są zakończone słowem Semlu ( nad literą (e) jest przecinek , litera (u) posiada ogonek ,jak polskie litery ą lub ę .

W roku 1700-1772- Rodzina posiadała posiadłość ziemskie w Woj Witebsko- Połockim,i innych .
Andrzejowicze,Burbiszki, Dobranów (Smoleńskie ),Mitkiewicze , Klimowa,Senniki, Szarpina , Sobódki Witebski,Folwark Orleje, Dziahlowo, Jeziory, Jagiellony, Piszczałowo,Celiny,czli Taranice,Krystyn,Rasztyn,Nieporoty, Budowiesto, Kuczkowo,Tataraki Witebskie, Wasilkuny i Włosowa nad Dnieprem, Jelonki ,Roczki.

Dobra ziemskie
Dobra Orija, Dobra Polkowicze, Dobra Spaskie , Dobra Andziuwicze , Grunta Sielatka , Grunta Klarzonki ,

Kazimierz Samulewicz w roku 1719 sprzedaje Dziahlowo i przenosi się w Woj Wiłkomirskie.
Marcin Mikołajewicz sprzedaje Burbiszki w woj Żmudzkim, przenosi sie w roku 1721 w pow Brodnicki ( Strasburg).
Jakub Bazylewicz ur w Kuczkowie w dobrach Klarzonki , Opuszcza w 1772 ziemie rodowe przenosi sie w woj Wileńskie pow Oszymina.
Zachariasz Brat Jakuba ur 1732 Kuczkowo w roku 1772 opuszcza ziemie rodzinne przenosi sie w Woj Wileńskie .

Funkcje Urzędowe pełnione przez Wasilewskich h Ostoja i Ostoja odm .

Łukasz w roku 1609 notowany jako pisarz grodzki pow Wileńskiego.
Bogdan dworzanin Jego Królewskiej Mość , pisarz woj Witebskiego.
Mikołaj w roku 1625 horodniczy Witebski .
Jan w roku 1638 dworzanin Jego Królewskiej Mość .
Paweł Janowicz w roku 1641 Wojski Witebski żona Księżna Ewa Dolska .
Władysław w roku 1712 Strażnik Orszański.
Teodor Kapitan Zamku Wileńskiego zanotowany w roku 1699.
Franciszek w roku 1716 administrator Hibernowy.
Józef w roku 1716 poborca podatkowy woj Witebskiego.
Józef Franciszek w roku 1713 Strażnik i komornik pow Orszańskiego.
Kazimierz w roku 1713 Krojczy woj Witebskiego .
Mikołaj w roku 1713 podczaszy Smoleński żona Barbara
Michał w roku 1714 podczaszy woj Witebskiego .
Jan wspomniany w roku 1719 jako Kapitan Jego Królewskiej Mość ,od kawalerii Jaśnie Wielmożnego Pana Ogińskiego Kasztelana Witebskiego.
Bazyli starosta Ryndziński przywilej Króla Augusta II z roku 1721, Konsens Augusta III na stanowisko starosty Trubackiego rok 1748.
Tadeusz , Franciszek , Stanisław , Maciej , Mikołaj, deputowani w roku 1764 podpisali akt Konwencji Warszawskiej.
Józef deputowany w dniu 05-04-1767 podpisał akt w obronie wiary katolickiej i całość Ojczyzny .
Adam w roku 1774 mieczny pow Orszańskiego .

Samuel syn Wasila Wasilewski ur 1656 rlku w dobrach Mitkiewicze , wnuk Romana Wasilewica ,prawnuk Wasila Bogdanowicza .
Dziedzic dóbr Polkowicze ,o czym świadczy zapis w księgach metryki ziemi Orszańskiej.
Właściciel majątków, Zachoranek, Klarzonki, Łukoszowa, Mallkow Łukowskich , Koliszek , wsi Koziedoje.
Żona Samuela Anna z domu Sleyżńska vel Sleszyńska , wnuczka po kądzieli Podczaszych Smoleńskich Aleksandra Bartosiewicza i Anny z domu Sulewski.

Synowie Samuela i Anny
Józef , Kazimierz , Mikołaj , Jan

Józef Komornik Orszański , mylnie niektóre ziródła przypisują mu h Drzewica (Opis rodziny w dalszych opisach)

Kazimierz syn Samuela i Anny .
Od WWP Podczaszych Smoleńskich Bartosiewiczów otrzymał prawem wieczystym na Roczkach Orszańskich majątek Zakucie (Zahacie )oraz Kuczkowo z wsią Smolany .
Kazimierz pozostawił synów urodzonych w posiadłość Zakucie
Mikołaja , Antoniego Piotra , Michała
Mikołaj miał synów Józefa , Jana ,
Antoni miał syna Stanisława .
Te dwie rodziny po straceniu część pow Orszańskiego na rzecz Rosji w I rozbiorze opuszczają ziemie Ojcowizny i osiedlają sie w Ziemi Wileńskiej.
Potomkowie Piotra syn Józefrat i Michała syn Hierakli , po II rozbiorze również opuszczają ziemie Orszańskie
cdn
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.