Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Koźmiński Honorat (1829-1916)

9.03.2009 10:40
O. Honorat Koźmiński (Wacław Koźmiński) '*. Urodził się w 18 X 1829 r. w rodzinie architekta powiatowego w Białej Podlaskiej. Dziadek jego był księdzem unickim. Ojciec obawiając się presji rządowej na wychowywanie dzieci w prawosławiu, przeniósł się do Włocławka. Gimnazjum ukończył Wacław w Płocku. Posądzony o udział w spisku został uwięziony w cytadeli warszawskiej. Blisko roczny pobyt w więzieniu stał się okresem przełomowym. W 18 roku życia, w r. 1847, wstąpił do zakonu kapucynów. Nowicjat odbył w Lubartowie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 27 XII 1852 r. Był sekretarzem prowincjała przez trzy kadencje. Postanowił poświęcić się pracy apostolskiej. Przez „Żywy Różaniec" i tercjarstwo urabiał wiernych. W Warszawie zyskał sławę wybitnego spowiednika, kierownika dusz i świetnego kaznodziei. Po kasacie kapucynów w wyniku represji popowstaniowej osiadł internowany w Zakroczymiu. Tu oddał się niezmordowanie pracy w konfesjonale, w którym przez wiele lat przesiadywał po kilkanaście godzin dziennie. Kierował życiem duchownym setek osób. Zalecał częstą, a nawet codzienną Komunię Św., co w ówczesnych czasach było rzadkością. Za istotę życia zakonnego uważał poświęcenie całokształtu życia Bogu, a nie klauzurę i habit. Praca wśród zwykłego otoczenia stała się zasadą ukrytego apostolstwa środowisk. Wprowadzał ascezę pracy jako środek uświęcenia własnego i apostolstwa innych. Założył ponad 20 zgromadzeń zakonnych, z których 17 do dziś istnieje, ukrytych, bezhabitowych i kilka habitowych. W pierwszych latach XX w. liczyły one około 7 000 ludzi, miały ogromny zasięg społeczny i odznaczały się nowymi formami organizacji i działalności. Prowadził wiele dzieł charytatywno-społecznych. Był krzewicielem „niewolnictwa Maryjnego".
Władze rządowe, chcąc przeciwdziałać tak ożywionej akcji o. Honorata kasuje klasztor kapucyński w Zakroczymiu w r. 1891 i przenosi o. Koźmińskiego do odciętego od świata Nowego Miasta. Lecz to nie przerwało jego działalności. W r. 1895 został komisarzem prowincji kapucynów. Dotknięty paraliżem nóg kierował akcją apostolską z celi drogą korespondencyjną. W ostatnim dziesiątku lat swego życia zajął się głównie pracą pisarską. Pozostawił imponującą spuściznę pisarską. Umarł dnia 16 grudnia 1916 r., mając 87 lat. Był człowiekiem żelaznej woli i konsekwencji, pełnym prostoty i prawości, gorliwym w modlitwie i surowym w umartwieniu, cechowały go wybitna żarliwość zakonna i duch apostolski. Beatyfikowany 6.10.1988 r. w Rzymie.

Lista polskich świętych i błogosławionych
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.