Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych (2)

5.10.2016 11:59
Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicza herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli O klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/do ... s=218&lp=4

Odpowiedzi (32)

Strona z 2 Następna >
5.10.2016 12:00
Herbarz rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany compendium czyli o klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa Litewskiego zażywają / W. Kojalowicz-Wijuk.
Kojałowicz-Wijuk, Wojciech
http://www.epaveldas.lt/object/recordDe ... 0000822326
rękopis
5.10.2016 12:02
Kojałowicza herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=6254&from=FBC
5.10.2016 12:03
Alberti Wiiuk Kojałowicz nomenclator familiarum et stemmatum magni ducatus Lithuaniae et provinciarum ad eum pertinentium. Ex unico, qui nunc in Caesarea bibliotheca Petropolitana exstat, codice Henrici principis Lubomirski nutu et auspiciis [...]
Pełen tytuł: Alberti Wiiuk Kojałowicz nomenclator familiarum et stemmatum magni ducatus Lithuaniae et provinciarum ad eum pertinentium. Ex unico, qui nunc in Caesarea bibliotheca Petropolitana exstat, codice Henrici principis Lubomirski nutu et auspiciis descriptus Petropoli a.d. 1844” oraz różne materiały dotyczące Wielkiego Księstwa Litewskiego
sygnatura: DE-5054
sygnatura oryginału: 358
tom, zeszyt, numer: cd 1/2
rok / wiek: XIX
proweniencja: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)
Liczba skanów: 299
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-002826

rękopis
Alberti Wiiuk Kojałowicz nomenclator familiarum et stemmatum magni ducatus Lithuaniae et provinciarum ad eum pertinentium. Ex unico, qui nunc in Caesarea bibliotheca Petropolitana exstat, codice Henrici principis Lubomirski nutu et auspiciis [...]
Pełen tytuł: Alberti Wiiuk Kojałowicz nomenclator familiarum et stemmatum magni ducatus Lithuaniae et provinciarum ad eum pertinentium. Ex unico, qui nunc in Caesarea bibliotheca Petropolitana exstat, codice Henrici principis Lubomirski nutu et auspiciis descriptus Petropoli a.d. 1844” oraz różne materiały dotyczące Wielkiego Księstwa Litewskiego
sygnatura: DE-5055
sygnatura oryginału: 358
tom, zeszyt, numer: cd 2/2
rok / wiek: XIX
proweniencja: Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)
Liczba skanów: 255
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-002827
5.10.2016 12:06
Arma Regni Poloniae
Marek Ambroży z Nysy ; Ambrosius Marcus de Nissa
Data wydania: 1562 ok.
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=6857
Herbarz polski powstały na podstawie zaginionego rękopisu Jana Długosza, wzorowany na ówczesnych zachodnich wydawnictwach. - Herby wykonano techniką drzeworytniczą: tarcze, bez hełmów i klejnotów; nie zawiera rodowodów. - Na karcie tyt. drzeworyt przedstawiający Zygmunta Augusta na tronie; wskazuje to na wydanie dzieła jeszcze za życia króla (przed 1572). - Opis_fiz.: [76] k. (sygn,A-I8,K4) : il. ; 8°. - Toż: w większym formacie, Antwerpia, 1562. - Lit.: E - nie notuje, E XII 133 [podaje opis druku, który Z. Wdowiszewski uznaje za błędnie określony: "Miesięcznik Heraldyczny R.VIII: 166-170, 177-186. W-wa 1934], Wdowiszewski 748, PK 21, IA [Index Aureliensis] 104.698 (Paris 1573/74). - Autor: Ambrosius Marcus de Nissa [153?-????] (Marek Ambroży z Nysy) - z zawodu artysta-sztycharz; ok. r. 1557 zapisał się na Uniwersytet Krakowski; nast. jako kandydat na drukarza udał się do Antwerpii.
5.10.2016 12:06
Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach
Łoza, Stanisław (1888-1956)
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/pu ... 5403&tab=3
Trzy tomy współoprawne. Podobizny herbów wykonali Bohdan Marconi i Władysław Śliwonik
5.10.2016 12:07
Poczet Herbow Szlachty Korony Polskiey Y Wielkiego Xiestwa Litewskiego : Gniazdo y Perspektywa Staroświeckiey Cnoty, płodney Matki, wszytkich Swiętych Ozdob [...] Tudziesz, Starożytność Domow: Rodowitość Familiey. Theologiczne, Polityczne Nauki, Przestrogi, Argucye, Zarty, y co się z Okazyey ktorego podało Herbu, krotko, zwięzłem opisuie wierszem
Potocki, Wacław (1621-1696)
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=335414
5.10.2016 12:07
Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach.
Ewaryst Andrzej Kuropatnicki
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publicat ... 2300&tab=3
Wiadomość O Kleynocie Szlacheckim Oraz Herbach Domów Szlacheckich w Koronie Polskiey [...] Zebrana w Czterech Częściach przez Ewarysta Andrzeia Hrabię Kuropatnickiego [...]. Cz. 1
Zbiór Nazwisk Domów z Ich Herbami w Koronie Polskiey, i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z ksiąg [...] porządkiem Alfabetycznym ułożony. Cz. 2
Opisy Herbów : W iakim który iest kształcie, tak dla wiadomości ich począktów, iako też dla rżnięcia Pieczęci i Malowania : Krótko zebrane i przedrukowane. Cz. 3
Chronologia Krolow i Xiąząt Polskich Y Xiąząt Wielkiego Xięstwa Litewskiego epochy znaczney tycząca się krajów Polski całey [...]. Cz. 4
5.10.2016 12:08
Herbarz polski
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_op.php?OP-000630
5.10.2016 12:08
Korona Polska przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa Kleynotami, Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami, a naypierwey Cnotą, Pobożnością, y Swiątobliwością Ozdobiona : Potomnym zaś wiekom na zaßczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey Oyczyznie Synow Podana.
Niesiecki, Kasper (1682-1744)
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publicat ... 5403&tab=3
Niesiecki, Kasper, Korona Polska przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa Kleynotami, [...]. [T. 1, cz. 1-2, cz. 2: A-Czyz, Supplement]
Niesiecki, Kasper, Korona Polska przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, [...] . T. 2, [Da-Ku, Supplement]
Niesiecki, Kasper, Korona Polska Przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, [...] . T. 4, [Sab-Zyz, Suplement]
Niesiecki, Kasper, Korona Polska Przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, [...]. T. 3, [La-Rzu]
5.10.2016 12:09
Herbarz Wielu Domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego [...] : Zebraniem Wielu Familii We Dwa Tomy, Częsciami Rzeczone
Duńczewski, Stanisław Józef (1701-1767)
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publicat ... 4094&tab=3
Duńczewski, Stanisław Józef, Herbarz Wielu Domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego [...] : Zebraniem Wielu Familii We Dwa Tomy, Częsciami Rzeczone. T. 1
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetad ... ublication
Duńczewski, Stanisław Józef, Herbarz Wielu Domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego [...] : Zebraniem Wielu Familii We Dwa Tomy, Częsciami Rzeczone. T. 2
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetad ... ublication
5.10.2016 12:09
Summariusz kleynotow, abo herbow páństwá y rycerstwá Korony Polskiey y W. X. Litew., z roznych authorow: a mianowićie z Bielskiego, z Páprockiego y scriptow S. S. Jágodyńskiego zebrány, a dla snádnieyszego náleźienia czytelnikowi wedle obiecádła sporzadzony y wydány
Giermański, Stanisław ( -1627)
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=328527
5.10.2016 12:10
Klejnoty Jana Długosza ; Liber insignorum regionum atque clenodium regni Poloniae summa cum diligentia elaboratus, Insignia seu clenodia regni Poloniae

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docm ... w_nav=true

Pochodzący zapewne z połowy lat 70. XVI wieku rękopis Klenodii Jana Długosza, ozdobiony został 134 wklejonymi do kodeksu miedziorytami autorstwa Erazma Kamienia (Kamyna) - utalentowanego złotnika i grafika poznańskiego, autora rytowanego wzornika z ornamentami złotniczymi. Kodeks jest jedną z siedmiu znanych redakcji Insigna seu clenodia regni Poloniae - czyli opisu najważniejszych herbów rycerstwa polskiego - powstałych w XV wieku, a znanych z piętnasto- i szesnastowiecznych rękopiśmiennych kopii, dla których bazą był tekst Jana Długosza. Warszawski kodeks należy do jednego z trzech ilustrowanych egzemplarzy i jest jednym z dwóch powstały w zakładzie Kamyna, które ocalały. Kolorowane ręcznie miedzioryty ukazują herby rycerskie znane z Długoszowych Klenodii i ich późniejszych redakcji (jeden z ostatnich przedstawionych tu herbów - Demboróg - nadany został przez Zygmunta Augusta Janowi Haynowi w 1564 r.) oraz herby biskupstw (gnieźnieńskiego, krakowskiego, włocławskiego, lwowskiego, lubelskiego i płockiego), jak i godło Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kodeks uchodzi za jedno z najobszerniejszych źródeł ikonograficznych heraldyki polskiej przed pracami Bartosza Paprockiego. Herby ukazano na sposób nowożytny, traktując je jako graficzne elementy dekoracyjne. Godła, pozbawione średniowiecznych tarcz zwieńczonych hełmem z klejnotem i labrami, ujęto w owalne, manierystyczne kartusze, bliższe ówczesnym wzornikom i tradycji warsztatu Kamyna. Dzieło wydane było zapewne w więcej niż kilku egzemplarzach. Być może miało służyć za wyjątkowo ekskluzywny prezent lub ozdobę biblioteki. Zestawienie ukazanych graficznie herbów z łacińskimi opisami przywodzi na myśl renesansową tradycję "alba amicorum" - sztambuchów, do których wpisywano pamiątkowe sentencje, często ilustrując je herbem lub elblemem. Można przypuszczać , iż omawiany egzemplarz znajdował się od początku w księgozbiorze Jana Zamoyskiego (1542-1605) sekretarza królewskiego, podkanclerzego koronnego, kanclerza wielkiego koronnego, hetmana wielkiego koronnego, doradcy królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, twórcy Zamościa. Zamoyski - bibliofil, humanista, mecenas sztuki, filolog i mówca - żywo interesował się heraldyką i na własne potrzeby w młodości opracował "Adnotationes spectantes ad familias", czyli opisy herbów występujących na dokumentach znajdujących się w bibliotece Zamoyskich. Fakt posiadania przez Zamoyskiego opisywanych Klenodii zdają się potwierdzać dopiski wykonane przez Andrzeja Srzedzińskiego, bibliotekarza Zamoyskich w latach 1575-1615. W XIX wieku poddano kodeks konserwacji, karty nieco przycięto, w 1829 roku uzupełniono dziesięć brakujących herbów rysunkami. Zapewne podczas przeprowadzania renowacji kodeksu niepoprawnie wszyto karty, zmieniając ich kolejność przez co zakłócono pierwotny ciąg następujących po sobie ilustracji. Kodeks opatrzony został ekslibrisem Biblioteki Ordynacji Zamojskiej i rękopiśmiennym wstępem autorstwa Stanisława Kostki Zamoyskiego (1775-1856), a także indeksem herbów (zapewne już wtedy brakowało kilku stron z godłami ziem, gdyż nie zostały one w spisie uwzględnione). Rękopis do wybuchu II wojny światowej przechowywany był w Bibliotece Ordynacji Zmojskiej w Warszawie. W czasie wojny kodeks ten, wraz z innymi ocalałymi obiektami, przejęły okupacyjne władze niemieckie. W 1940 roku herbarz zaprezentowano na wystawie "Sichergestellte Kunstwerke" na Wawelu. Po wojnie kodeks złożony został w Muzeum Narodowym w Warszawie, a w 2005 roku prezentowany był na wystawie "Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Od Jana do Jana" zorganizowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie. [Piotr P. Czyż]Bibliografia: M. Wojciechowski, Oficyna wolrabowska i Erazm Kamin. Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku, "Kurier Poznański", 1926 nr 334, s. 7. M. Friedberg, Klejnoty Długoszowe. Krytycznie opracował i na nowo wydał Dr Marjan Friedberg, "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego" X (1930), Kraków 1931, s. 1-118. A. Brosig, Dwa przykłady wielkopolskie, "Kurier Poznański", 1935 nr 287, s. 5. J. Orańska, Grafika i rysunek do końca XIX w., w: Dziesięć wieków Poznania, t. III Sztuki plastyczne, Poznań - Warszawa 1956, s. 162. S. Szulc, Księga herbów Erazma Kamyna, "Kronika Miasta Poznania", XXVII, Poznań 1959 (1960) nr 4, s. 73-77. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, część 1: Wielkopolska, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wrocław-Warszawa 1977, s. 138. S.K. Kuczyński, Herby w twórczości historycznej Jana Długosza, w: Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 1978, s. 211-232. M. Cetwiński, Wokół "Klejnotów", w: Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 1987, s. 127-147. B. Smoleńska, K. Muszyńska, Katalog rękopisów. Seria 3, Zbiory Ordynacji Zamojskiej, t. 2, Rękopisy od XVI do XIX wieku, Warszawa 1991, s. 75, poz. 100. K. Ajewski, Zbiory ikonograficzne Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, "Rocznik Biblioteki Narodowej", XXIX (1994), s. 38, 39. J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001, s. IX. P.P. Czyż, Klejnoty Jana Długosza, w: Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Od Jana do Jana, katalog wystawy, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005, s. 186-188, poz. 104 (CD-ROM).
5.10.2016 12:11
Zbior Nazwisk Szlachty z Opisem Herbow własnych Familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim
Nałęcz-Małachowski, Piotr (ca 1730-1799)
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publicat ... 2449&tab=3
Nałęcz-Małachowski, Piotr, Zbior Nazwisk Szlachty z Opisem Herbow własnych Familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim. T. 1
Nałęcz-Małachowski, Piotr, Zbior Nazwisk Szlachty z Opisem Herbow własnych Familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim. T. 2

Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim / przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany.
Nałęcz-Małachowski, Piotr (ca 1730-1799).
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=381&from=FBC
Miejsce wydania: Lublin
Data wydania: 1805
5.10.2016 12:11
Spis nazwisk szlachty polskiej
Dunin Borkowski, Jerzy Sewer Teofil (1856-1908)
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccont ... 4&from=FBC
Data wydania: 1887
Polska ; rody ; szlachta ; herby ; heraldyka ; herbarz ; genealogia ; herbarze
5.10.2016 12:11
Gerbovnik dvorjanskich rodov Carstva Polʹskago, vysočajše utverždennyj. Tom 1
https://books.google.pl/books?id=6lNRAA ... &q&f=false

Gerbovnik dvorjanskich rodov Carstva Polʹskago, vysočajše utverždennyj, Tom 2
https://books.google.pl/books?id=IlRRAA ... &q&f=false
5.10.2016 12:12
Almanach błękitny : genealogia żyjących rodów polskich
Dunin Borkowski, Jerzy Sewer (1856-1908)
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... a?id=11247
biografie ; rody - Polska ; szlachta - Polska
5.10.2016 12:12
Księga herbowa rodów polskich. Z. 1-2
Ostrowski, Juliusz (1855-1917)
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?i ... rom=latest
5.10.2016 12:13
Summariusz kleynotow, abo herbow państwa y rycerstwa Korony Polskiey y W. X. Litew. z roznych authorow: a mianowicie z Bielskiego, z Paprockiego y scriptow S. S. Jagodyńskiego zebrany, a dla snadnieyszego nalezienia czytelnikowi wedle obiecadła sporządzony y wydany /
Giermański, Stanisław (- 1627)
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata ... 2DBBF8D4-1
5.10.2016 12:14
Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych
Wilczyński Jan Kazimierz (1806-1885)
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... =&lp=2&QI=
herbarze ; genealogia ; heraldyka ; rodzina książąt Sapiehów genealogia linia Kodeńska ; rodzina książąt Sapiehów genealogia linia Siewierska ; herb Półkozic ; rodowód Wolskich ; herb Węcławowicz ; rodowód Węcławowiczów ; rodowód Umiastowskich ; herb Roch Trzeci ; rodowód Siegniew Słotwińskich ; herb książąt Sapiehów ; rodowód książąt Sapiehów ; herb Gozdawa ; rodowód Druckich-Podbereskich ; herb Plater ; rodowód hrabiów z Broel Platerów ; herb Hipocentaurus ; rodowód Dowmont-Siesickich ; herb Zadora ; rodowód Dowgiałłów ; herb Ostoja ; rodowód Lachowickich-Czechowiczów ; rodowód hrabiów Czapskich ; herb Leliwa ; herb Lis albo Bzura ; rodowód Chomińskich ; herb Abramowicz ; rodowód Burczak Abramowiczów ; Polska szlachta herby ; rodowód Nałęcz Gorskich ; herb Nałęcz ; rodowód Horwattów ; herb Pobog ; rodowód Kaszyców ; herb Radwan ; rodowód Kossakowskich ; herb Korwin czyli Ślepowron ; rodowód Meysztowiczów ; herb Rawicz ; rodowód Książąt Ogińskich ; herb Brama albo Ogiński
5.10.2016 12:14
Ignacego Krasickiego Dopełnienie (tylko w części) Herbarza Niesieckiego
rękopis
Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 4 (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich) Dział I (Inwentarz rękopisów Biblioteki Baworowskich)
http://156.17.104.200/vol1/djvu/fond_4_ ... ps_73.djvu
Strona z 2 Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.