Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Lista zdrajców z 1863 roku - wileńskie, grodzieńskie

9.02.2017 21:32
Lista zapomóg, które otrzymały rodziny osób skazany przez policję powstańczą.
Lista została opublikowana w Kuryerze Wileńskim 5.11.1863 - gazecie całkowicie kontrolowanej przez władze zaborcze, nazywającej powstańców "bandami". Należy pamiętać, że lista ta nie musi być zgodna ze stanem faktycznym, gdyż gazeta ta roiła się od manipulacji i kłamstw - jak np. doniesienia o fantastycznych zwycięstwach regularnego wojska (czyli Kozaków i moskiewskich służbistów) stającego w obronie "ojczyzny" (Moskwy) nad "bandami" - czyli oddziałami powstańczymi. Kuryer opisywał też w tym czasie wspaniałą aktywność włościan lojalnych wobec JEGO MAJESTATU (forma zapisu kapitalikami stosowana do Cara).

Lista z pewnością nie jest kompletną i ma znaczenie propagandowe. Należy jednak pamiętać, że wyrok powieszenia od władz powstańczych otrzymywali przede wszystkim zdrajcy i donosiciele. Tzw "żandarmi wieszający" byli potem skazywani na śmierć lub wieloletnie katorgi.

Apemin Jan – wieś Żółtki, powieszony przez powstańców, wdowa z dwoma córkami otrzymała 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Bażylewicz Adam – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Celiński Józef – zamordowany i wrzucony do wody, wdowa Petronela z córką otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska
Chomicki Jan – miasto Suraż, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Cyprys Kazimierz – Judrany, powieszony przez powstańców, wdowa Joanna z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Danilewicz Józef – miasto Worń, dymisjonowany podoficer floty, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 400 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Diatłowski Kazimierz – wieś Bohdanańce, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Dmitrjew Michał – dymisjonowany żołnierz, powieszony przez powstańców, wdowa z córką otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Falkowski Franciszek – wieś Grabowiec, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Gerus Ignacy – dymisjonowany szeregowiec, powieszony przez powstańców, wdowa Zofia z dziećmi otrzymała 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Gocowa Marianna – powieszona przez powstańców, sześcioro dzieci otrzymało 400 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Gołowacz Jakub – włość kryńska, gromada , przez powstańców, wdowa Regina z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska
Grasiok Adam – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, wdowa z czwórką dzieci otrzymała 300 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Grygorowicz Walerian – parafia małacka, powieszony przez powstańców, wdowa Felicjanna z dziećmi otrzymała 350 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Harasimowicz Aleksy – wieś Sobiatyno?, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Herszówna Zbunczykowa Ica – raniona przez powstańców, otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Hildebrandt Jan – zmarły od ran otrzymanych w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Horbacz Mikołaj – powieszony przez powstańców, wdowa z szóstką dzieci otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Hrynczuk Józef – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, wdowa ojciec otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Jafremow Ignacy – Wiłkomierz, powieszony przez powstańców, wdowa Awdotia Stepanowa z dziećmi otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Januszewicz – dymisjonowany felczer, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Jarmoszuk Jerzy i Jan syn – powieszony przez powstańców, córka Eudoksja i wdowa po synu Matrena z dziećmi otrzymały 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kobryński
Jeszerski Emilian – Ryga, ciężko ranny w potyczkach w powstańcami, otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Józefowicz Teodor – powiat piński, powieszony przez powstańców, wdowa Dominika z dziećmi otrzymała 500 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Juchniewicz Marek – mieszczanin, schwytany przez powstańców i oswobodzony przez wojska, które rozbiły bandę, otrzymał 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kac Matys – wieś Żosielska, starozakonny, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Karwacki – wieś Maszczony, znaleziony zakopany w ziemi przed powstańców, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Karwacki Lucjan – znaleziony zakopany w ziemi przed powstańców, wdowa z dziećmi i siostra otrzymały 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Kawecka Petronela – żona dymisjonowanego szeregowca, męczona przez powstańców, otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Każedub Sofroń – wieś Temkowa, utonął w Prypeci przy zatrzymaniu parostatku, podejrzanego o przewóz niewiadomych ludzi i broni dla powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Każura Jan – syn Jerzego, rozstrzelany przez powstańców, wdowa Agnieszka z dziećmi otrzymała 75 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Każura Jan – syn Jana, rozstrzelany przez powstańców, wdowa Marcela otrzymała 30 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kinder Piotr – szemilska gmina skarbowa, powieszony przez powstańców, wdowa z dwoma synami otrzymała 75 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Korzela Antoni – powieszony przez powstańców, wdowa Emilia Iwanowa z synem otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kozyrski – Tryszki, powieszony przez powstańców, wdowa Wiktoria otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Kryszczuk – powieszony przez powstańców, wdowa Anna z synem otrzymała 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kulesza Ignacy – włość hołowczycka, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Kułażenko Stefan – wieś Rudki, utonął w Prypeci przy zatrzymaniu parostatku, podejrzanego o przewóz niewiadomych ludzi i broni dla powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Kurhanowicz – radca dworu, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Kuroczka Jakub – powieszony przez powstańców, wdowa Anastazja z czteroma synami otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kutrynczuk Jan – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Kutryszczuk Kudrawicz Józef – wieś Perechody, powieszony przez powstańców, wdowa z córką otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Lachowicz Marcin – włościanin zabity we dworze Żukorany, wdowa z dzieckiem otrzymała 75 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Lehczenko Symon – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, ojciec i wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Lejtan Justyn – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Łanik Jan – wieś Żółtki, powieszony przez powstańców, wdowa z dwoma córkami otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Łazarczuk Wincenty – wieś Dobromyśl, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Łukaszewicz Marcin – gmina sumiliska, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Mackiewicz Jan – gmina kamiońska, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Makarewicz – wieś Soroki, zakopany żywcem przez powstańców, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska
Makarewicz Maciej – włość jeziornicka, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Makaruk Stefan – wieś Wietoszki, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kobryński
Malewicz – kapłan kołoczańskiej cerkwi, męczony przez powstańców, otrzymał 50 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Manczuk Jan – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Margeld Aleksander – Austria, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 300 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Michajłow Wawryszewicz Jan – kolonia Nejdorf, zabity w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Możejko Józef – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 300 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Muśnicki Tadeusz – Nowoaleksandrowsk, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Muzel? Michał – wieś S(…), powieszony przez powstańców, matka i wdowa z dziećmi otrzymały 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Niewiarowicz Tomasz – wieś Bujwidziszki, męczony i rozstrzelany przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 110 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Oniskow Hapaniuk Bazyli – wieś Nowosiołka Domaszewska, zabity w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Pasternakow Bilim – powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Perkowski Michał – wieś Rogówek, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Prokopuk Tomasz – powieszony przez powstańców, ojciec i wdowa z córkami otrzymali 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Radzicki Michał – dymisjonowany żołnierz, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Rodjonow Jerzy – powiat dyneburski, ciężko ranny w potyczkach w powstańcami, otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Rodkiewicz Klara – żona dymisjonowanego szeregowca, powieszona przez powstańców, mąż i dziećmi otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Ropacki Roman – kapłan, wieś Kotry, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. prużański
Rudonis Jan – wieś Kibury, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Ryll Michał – syn Jana, spalony w domu strażniczym w czasie potyczki z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Rytmas Ludwik – miasto Mielnik, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Sapykin Jakub – Kowno, powieszony przez powstańców, wdowa Helena Iwanowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Siedeniewski Jan – wieś Bohdanańce, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Siemionczuk Wawrzyniec – okaleczony przez powstańców, otrzymał 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Skorupski Jan – wieś Perechody, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Smołka Maciej – wieś Krynki, powieszony przez powstańców, wdowa i córka z rodziną otrzymały 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Sosunow Miron – Kowno, powieszony przez powstańców, wdowa z córkami otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Stanisławski – zabity przez powstańców, wdowa Aniela Stanisławska z szóstka dzieci otrzymała 400 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Stupczyk Józef – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Szormun Jan – Wiszniew, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Sztafanowicz Jan – wieś Bohdanańce, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Szyliński Tomasz – gromada wieszwiańska, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Szymelewicz – Sutoropowszczyzna, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Świetiuk Bazyli – powieszony przez powstańców, wdowa Eufemia z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Tomaszewicz Andrzej – brat wyżej wymienionego, dręczony i pozbawiony języka, otrzymał 250 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Tomaszewicz Jan – wieś Białuń, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 275 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Wagner Wilhelm – Królestwo Polskie, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Walus Jan – dymisjonowany szeregowiec, powiat telszewski, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Wawrzeniuk Franciszek – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi i siostra otrzymały 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Wiszholc Fryderyk – nauczyciel, wieś Łysków?, zastrzelony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Wojciukiewicz Adam – wieś Bohdanańce, zastrzelony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Wołczek Michał – dymisjonowany żołnierz, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Wołek Ignacy – powieszony przez powstańców, wdowa z córką otrzymała 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Zasek Jankiel – powieszony przez powstańców, ojciec otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Zenent Jan – syn Marcina, zabity w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Zukowski Michał – powieszony przez powstańców, wdowa z dziesięciorgiem dzieci otrzymała 500 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Żukow Aleksy – męczony przez powstańców, wpadł w chorobę, otrzymał 200 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska

Baza Powstańców Styczniowych