Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Czapscy Hutten h. Leliwa linia sumowska z smętowskiej drzewo

19.05.2018 18:52
Koligacje rodzinne w tej gałęzi są skomplikowane ze względu na częste występowanie imion Marcin, Jan, Józef i Franciszek. Z tego względu postanowiłam opracować zamieszczony uprzednio post zawierający źródła i akta metrykalne tym razem w formie drzewa. Gdyby chodziło o dokumenty i przypisy to można je znaleźć tu: viewtopic.php?f=37&t=32689&p=67813#p67813

1.Marcin Czapski, ławnik ziemski świecki w 1546 r., któremu w 1526 r. Zygmunt I poświadczył posiadanie Czapelek, części Białego i łąki zwanej Czajki jego dóbr dziedzicznych, w obecności Jana Konopackiego biskupa chełmińskiego (1470-1530) i Jerzego Konopackiego wojewody pomorskiego (1470-1543). Po raz ostatni źródła wymieniają Marcina w 1548 r. na posiedzeniu sądu. Z żoną - prawdopodobnie Konopacką podkomorzanką chełmińską, córką Macieja i NN Watzenrode, siostrą w/w Konopackich, miał syna również Marcina.
1.1.Marcin syn Marcina zmarł krótko przed 30 V 1572 r., kiedy wdowa po nim Małgorzata wraz z synami dokonali podziału majątku rodzinnego. Marcin i Małgorzata mieli trzech synów: Juliusza, Sebastiana i Waleriana, oraz przynajmniej jedną córkę – Zofię, która wyszła za mąż za Jerzego Frąckiego. Jej brat Sebastian ożenił się z siostrą Jerzego Justyną Frącką. Poniżej opisuję Juliusza i jego potomków.
1.1.1.Juliusz, ławnik i sędzia tczewski, w 1558 r. wszedł w posiadanie Bękowa z młynem oraz części Płochocina przez małżeństwo z Heleną Wierzbowską – wdową po Andrzeju Jasińskim. Od tego momentu Bękowo stało się aż do pierwszej połowy XVIII w. główną siedzibą rodziny. Juliusz posiadał także Chwarzno w powiecie tczewskim i Swarożyn, a po śmierci brata Waleriana przed 1593 r., był samodzielnym właścicielem Smętowa i Smętówka. Juliusz zmarł 17 VIII 1595 r., pozostawiając po sobie sześciu synów i dwie córki. Córki Ewa zamężna Świętosławska i Dorota ksieni Norbertanek w Żukowie. Trzej synowie Andrzej, Wojciech i Józef zmarli bezpotomnie. Od trzech pochodzą trzy linie Czapskich. I tak od Sebastiana idą Czapscy z Bękowa. Od Marcina Czapscy ze Smętowa. Od Jana Czapscy ze Swarożyna. Poniżej opisuję linię Marcina.
1.1.1.1. Marcin syn Juliusza z Heleny Wierzbowskiej, dziedzic na Smętowie parafia Lalkowy od ok. 1595, ten z Bąkowską herbu Ryś dwóch miał synów i trzy córki. Poniżej wymieniam synów.
1.1.1.1.1.Stanisław. Jego żona, Anna Leska po bezpotomnej śmierci męża, odstąpiła w 1645 roku wieś Smętowo wraz z łąkami zwanymi Łęgami, leżącymi pod miastem Nowe, swojemu szwagrowi Janowi Czapskiemu.
1.1.1.1.2.Jan w czasie potopu szwedzkiego dowodził chorągwią. Szwedzi go rannego do niewoli wzięli i 5 lat w Sztokholmie więzili (1655-1660), potem był wielkim nakładem środków przez rodzinę wykupiony i wkrótce zmarł. Pierwszą żoną była Anna Klińska herbu Junosza.Wg spisu ludności par. Lalkowskiej z 1662 r. miał drugą żonę Helenę i w tymże roku już nie żył. Z Anną mieli synów siedmiu i cztery córki. Najmłodszy był syn Władysław z drugiej żony Heleny, gdyż tylko on w 1662 r. zamieszkiwał w Smętowie z matką. Poniżej jeden z synów Jana z Anną - Marcin i jego potomkowie.
1.1.1.1.2.1.Marcin podkomorzy Wendeński syn Jana ur. ok. 1640 r. zmarły w 1718 r. Był nestorem tzw. linii sumowskiej, która wyłoniła się z linii smętowskiej.
1.1.1.1.2.1a.1.Marcin z NN pierwszą żoną miał syna Józefa, który ur. się ok. 1680 r., wspomniany przy podziale majątku po ojcu w 1718 r., zmarł w 1758 r. - nie występuje on w herbarzach jako syn Marcina - występuje natomiast w zapiskach o dziedziczeniu dóbr.
1.1.1.1.2.1a.1.Jan syn Józefa , urodzony ok. 1703 r., zmarły w 1778 r., cześnik Czernihowski, a potem podczaszy Czernihowski. Wiemy też, że miał trójkę dzieci opisanych poniżej.
1.1.1.1.2.1a.1.1.Elżbieta ur. ok. 1750 r., której ślub z 1773 r. z Jakubem Szymańskim w aktach parafii Bobrowo.
1.1.1.1.2.1a.1.2. Józef ur. wg aktu zgonu ok. 1757 r., ale był starszy, bo nie ma aktu jego ślubu z Anną Wernikowską w istniejących aktach małżeństw z Bobrowa od 1775 r. Po śmierci Jana w 1778 r. Kruszyn i Niewierz przejmuje właśnie Józef, żonaty z Anną Wernikowską. Józef zmarł w 1807 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.Franciszek Andrzej ur. w 1791 r. w Bobrowie Został dziedzicem rodzinnej schedy po śmierci Józefa w 1807 r. Dobra rodzinne wraz ze Żmijewkiem, nabytym w 1793 r. przez ojca jego od Dąbskiego, sprzedał w 1820 r. Pruskiemu, Białobłockiemu i Wybickiemu. Za sprzedaną w 1820 r. ojcowiznę nabył Małopole, Dąbrówkę, Ignackowo i Radomice. Od 1826 r. jest też właścicielem Breńska. W 1837 r. dokupił Dzierżno. Wybudował w Radomicach dwór i założył park. Żona Katarzyna z Mystkowskich ur. w 1794 r., córka Gottharda von Mystkowskiego podkomorzego ziemi dobrzyńskiej i Reginy z Jeziorskich. Mieli trzech synów Alfonsa, Melchiora i Leonarda oraz dwie córki Leokadię i Faustynę. Inne córki i syn zmarły w dzieciństwie, bo o dalszych ich losach nic nie wiadomo.
• Dzieci urodzone w Breńsku: 1815 r. Alfons, 1829 r. Faustyna, 1830 r. Marianna, zmarła w Radomicach w 1839 r. Breńsk kupił Franciszek Czapski w 1826 r. i był jego właścicielem do 1843 r. W 1880 r. osada funkcjonowała jako pustkowie królewskie o obszarze 1271 mórg, liczyła 211 mieszkańców i 19 domów.Wieś Breńsk położona jest w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Rzeczenica.
• Dzieci urodzone w folwarku Cielęta: 1816 r. Leonard, 1818 r. Melchior. Cielęta zostały zakupione przez Gottharda Mystkowskiego w 1801 r. i były w posiadaniu jego córki Katarzyny, żony Franciszka w latach 1816-1821.Wieś Cielęta położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica. Drugą wsią sołecką w gminie Brodnica jest Dzierżno, które również należało do Czapskich.
• Syn Konstanty urodzony w Sumówku par. Bobrowo w 1818 r., zmarły w 1839 r. w Radomicach. Bobrowo to gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim.
• Dzieci urodzone w Radomicach: 1820 r. Leokadia, 1821 r. Augustyna, 1836 r. druga Leokadia. Radomice to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Lipno.
Franciszek po rozdziale majątku na synów był dziedzicem dóbr Breńsk i tam mieszkał. Później, prawdopodobnie od 1843 r., wraz z żoną mieszkał w Warszawie, co wynika z aktu ślubu syna Melchiora (1853 r.). Franciszek zmarł w Dąbrówce pow. Wołomin w 1853 r., będąc pewnie z wizytą u córki Faustyny. Jego żona Katarzyna zmarła prawdopodobnie w Warszawie, gdyż w 1857 r. występuje jeszcze w akcie ślubu Leokadii i mieszka razem z córką.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.1. Alfons, syn Franciszka właściciel Dzierżna, w powiecie rypińskim. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r. zamieszkały w Dzierżnie, Rypin, powiat Lipnowski. Alfons ur. w 1815 r. w Breńsku, był później oficerem WP. Żona Ludwika Sabina Pawłowska ur. w 1816 r. w Bydgoszczy, ślub w 1839 r. we Wrockach. Ludwika była właścicielką dóbr Dąbrówka w latach 1840/1843. Alfons brał udział w powstaniu listopadowym w latach 1830/1831. Alfons zmarł w 1878 r. w Dzierżnie, którego był właścicielem. Ludwika z Pawłowskich Czapskiej, jego żona zmarła w Warszawie w parafii Św. Andrzej w 1888 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.1. Michał ur. 1844 r., zmarły w 1851r. w par. Św. Jana w Warszawie.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2. Stefania Elżbieta ur. w1840 r. w Dąbrówce par. Wrocki, zamężna z Antonim Kryszką, urodzonym w 1818 r. w Radomiu, zmarłym dnia 7.12.1912 r. w Warszawie, profesorem uniwersytetu warszawskiego, lekarzem naczelnym szpitala św. Rocha. Ślub w 1872 r. w Świedziebni.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.3. Ignacy Alfons ur. w 1842 r. we Wrockach.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2. Melchior, syn Franciszka, właściciel Ignackowa, w powiecie lipnowskim, sędzia gminny w rypińskim. Melchior ur. w 1818 r. we wsi Cielęta. Ożenił się w Lipnie w 1853 r. z Józefą Pląskowską, urodzoną w 1827 r. w Głodowie, córką Ignacego i Teodozji z Sumińskich. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., wymieniony jako: Melchior Czapski, zamieszkały: Turza, poczta Dobrzyń nad Wisłą, powiat Lipnowski, miał dzieci Stanisława, Władysława, Jana, Józefa, Marię i Teodozję.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.1.Józef Czapski ur. w 1859 r. w Bądkowie pow. płocki Turza Wielka. Ślub Józefa z Bronisławą Maliszewską w 1907 r. w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.2.Anna ur. w 1860 r. w Turzy, zmarła w 1861 r. w Dzierżnie par. Świedziebnia
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.3.Władysław Czapski ur. w 1862 r. w par. Świedziebnia w Dzierżnie
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.4.Stanisław Zygmunt Czapski ur. 1863 r. w par. Świedziebnia w Dzierżnie
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.5.Teodozja Czapska ur. w 1866 r. w par. Świedziebnia w Dzierżnie. Ślub Teodozji ze Stanisławem Ławeckim w 1891r. w Warszawie par. Św. Trójcy
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.6. Jan
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.2.2.7.Marianna

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3. Leonard syn Franciszka, urodzony w 1816 r. w Cielętach koło Brodnicy, zmarł dnia 25.01.1888 r. w folwarku Złotopolszczyzna, Mencowizna koło Lipna. Leonard był Prezesem Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku, członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r., zamieszkałym w Radomicach powiat Lipnowski. W 1841 r. odziedziczył majątek Radomice. Siostrę Faustynę spłacił, a bratu Melchiorowi oddał w 1847 r. Ignackowo. Leonard z żoną Barbarą Srokanicz, z którą ożenił się w 1841 r. w Radomicach miał dzieci:
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.1. Józef Franciszek Richard Czapski urodzony w 1843 r. zginął w powstaniu styczniowym.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.2. Napoleon Cyryl Alfons Stanisław Czapski urodzony w 1844 r. zginął w powstaniu styczniowym.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.3. Wanda Maria Praxeda Czapska urodzona w 1845 r., wyszła w 1864 r. za Konrada Dzierzgowskiego.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.4. Julian Roman Kazimierz Czapski urodzony w 1847 r. , który w 1880 r. został dziedzicem majątku Radomice i nie mogąc spłacić braci, był zmuszony go w 1891 r. sprzedać. Ożenił się z Zofią Pruską, córką Jana Pruskiego właściciela majątku Złowody. Mieli syna Witolda ur. 1885. Żona Juliana Zofia z Pruskich zmarła w 1890 r. w Radomicach.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.5. Franciszek Melchior Artur Czapski urodzony w 1849 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.6. Maria Teodozja Czapska urodzona w 1854 r., żona Franciszka Brochockiego , ślub w 1880 r. w Radomicach.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.7. Witold Melchior Bronisław Czapski urodzony dnia 9.05.1851 r., w 1893 r. nabył majątek Konotopice. Ożeniony z Marią, córką Ludwika Gockowskiego właściciela majątku Żałe. Ich dzieci to Julian urodzony w 1886 r., Ludwik urodzony w 1898 r. i Zofia.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.8. Stanisława Zofia Marianna urodzona w 1854 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.9.Zenobia Brygida Emilia Czapska urodzona w 1858 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.10. Zofia Izabela urodzona w Płocku dnia 07.02.1859 r., mąż Henryk Karwosiecki
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.11. Aurelia Michalina Czapska urodzona w 1855 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.12. Anna Czapska urodzona w 1860 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.13. Marian Izydor Franciszek Michał Czapski urodzony w 1860 r. (bliźniaki)
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.14. Jan Wojciech Czapski urodzony w 1864 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.15. Zygmunt Wacław January Czapski urodzony w 1861 r. – radca kolegialny Samorskiego Dyrektoriatu Obwodu Leśniczego na terenie carskiej Rosji. Jego żoną była Kornelia Kawczyńska ur. w Lipnie w 1860 r. W roku 1913 Zygmunt był w zarządzie stowarzyszenia spółdzielczego „Swój” w Mławie. Zygmunt zmarł nagle w 1916 r. w Mławie na wieść o śmierci pięciorga swoich dzieci. Przeżył tylko Władysław.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.3.15.1.Władysław (11.11.1893 – 09.02.1973). Był on oficerem WP. w okresie międzywojennym. Wymieniony jest w publikacji kadry oficerskiej z 1928 r. Był kapitanem artylerii, szefem uzbrojenia II Okręgu Korpusu. W czasie I wojny był członkiem konspiracyjnym ZWZ. Został aresztowany i wywieziony do obozu w Niemczech [relacja rodziny]. W 1918 widocznie wrócił i w Mławie zajmował się rozbrojeniem wojsk i żandarmerii niemieckiej. "Kierował rozbrojeniem m.in. por. Władysław Czapski z I korpusu (gen. Dowbora-Muśnickiego)" [Rok 1918 w powiecie Mławskim R. Juszkiewicz]. Władysław żenił się z Haliną Józefą z Radwan Krotkiewskich (1900-1978). Są pochowani na Powązkach.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.4. Leokadia Franciszka Jadwiga, córka Franciszka, urodzona w 1836 r. w Radomicach. W 1857 r. w par. św. Krzyża w Warszawie poślubiła Romualda Pląskowskiego, profesora Szkoły Głównej Warszawskiej, lekarza psychiatrę i internistę, syna Kajetana i Józefy Trębockiej. Romuald ur. się dnia 7 lutego 1821 r. w Czarnem, zm. dnia 24 czerwca 1896 r. w Warszawie. Jest pochowany w rodzinnym grobie w Skępem. Leokadia zmarła wcześniej w 1877 r. w parafii św. Aleksandra w Warszawie.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.4.1. Maria Pelagia Leokadia, zamężna Domaniewska – adoptowana córka.

1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5. Faustyna, ur. w 1829 r. w Breńsku, córka Franciszka, która w 1851 r. wyszła za mąż za Jana Nepomucena Kujawińskiego, urodzonego w 1823 w Dąbrówce pow. Wołomin. Jan był dzierżawcą folwarku Płomieniec, później mieszkali w Gąsewie i w Dąbrówce pow. Wołomin. Podczas pobytu w Dąbrówce u niej, zmarł w 1853 r. jej ojciec Franciszek.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.1. Waleria Marianna Kujawińska, urodzona w 1854 r. w Mińsku, ochrzczona w 1862 r. w parafii Jeruzal.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.2. Czesław Kujawiński, urodzony w 1855 r. w Mińsku, ochrzczony w 1862 r. w parafii Jeruzal.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.3. Kandyd Franciszek Kujawiński, urodzony w Mińsku, ochrzczony w 1862 r. w parafii Jeruzal.
1.1.1.1.2.1a.1.2.1.5.4. Wacław Kujawiński, urodzony w 1857 r. w par. Gąsewo wieś Rzechówko.

Ponieważ przerwa była duża – to są bracia Franciszka:
1.1.1.1.2.1a.1.2.2.Antoni Bazyli, urodzony w 1798 r. w Bobrowie , zmarł przed 1870 r.
1.1.1.1.2.1a.1.2.3.Izydor Ksawery, urodzony w 1800 r. w Bobrowie. Izydor Czapski w 1829 r. kupił od swojego przyszłego teścia Antoniego Rumockiego majątek Zasady. Poślubił Mariannę Rumocką w Świedziebni w 1839 r. Zmarł w 1856 r. w Sadłowie i był pochowany w kościele, jego epitafium znajduje się do dziś na cmentarzu przykościelym.
Franciszek z synem Leonardem i bracia jego: Izydor i Antoni, legitymowali się ze szlachectwa w
Królestwie w 1837 r. i 1838 r.

Drugi syn Jana syna Józefa:
1.1.1.1.2.1a.1.3. Ignacy, dziedzic Sumówka od śmierci Jana w 1778 r., żona Anna zmarła 1807 r. Ignacy zmarł w 1810 r. Mieli oni syna Franciszka.
1.1.1.1.2.1a.1.3.1. Franciszek - odziedziczywszy Sumówko w 1810 r., tegoż roku je sprzedał.

1.1.1.1.2.1b.1.Marcin podkomorzy wendeński z Teresą Gosławską, córką Andrzeja i Marianny z Wojnowskich, wdową po Janie Zawadzkim, który zmarł w 1687 r. (Marcin się związał z nią ok. 1688 r.) spłodził syna Jana, który po ojcu objął urząd podkomorzego wendeńskiego. Teresa zmarła przed 6 sierpnia 1702 r.
1.1.1.1.2.1b.1.1.Jan syn Marcina podkomorzy wendeński (1718-1736 urząd po ojcu), ur. ok. 1688 r., zmarły przed 27.07.1736 r. z żoną Rozalią Bagniewską zostawia syna Józefa. Rozalia po śmierci Jana otrzymała dożywocie i wyszła powtórnie za mąż za Albrechta Pląskowskiego herbu Oksza, zmarłego w 1776 r., starostę lidzbarskiego, posła na sejm 1733 r., w latach 1752 – 1756 Albrecht fundował kościół w Sadłowie. Rozalia zmarła w 1767 r.
1.1.1.1.2.1b.1.1.1. Józef, ur. ok. 1709 r. - o nim wspominają herbarze, który z Ostrowicką miał dzieci Antoniego, Jakuba i Joannę. Józef ten umiera młodo przed 1736 r., kiedy to jego dzieci dziedziczą część schedy po śmierci dziadka Jana.
1.1.1.1.2.1b.1.1.1.1. Antoni
1.1.1.1.2.1b.1.1.1.2. Jakub
1.1.1.1.2.1b.1.1.1.3. Joanna - wiadomo o nich tylko, że po śmierci babci Rozalii wyprzedają schedę w 1765 i 1767 r.

1.1.1.1.2.1b.1.2.Jan z Rozalią Bagniewską ma drugiego syna Jerzego, urodzonego ok. 1725 r. - nieznanego w herbarzach, który po ojcu objął urząd podkomorzego wendeńskiego. Żona Jerzego - Konstancja Pląskowska, starościanka brodnicka, córka Józefa - brata drugiego męża jej teściowej Rozalii 1v Janowej Czapskiej, 2v Albrechtowej Pląskowskiej. Jerzy umiera w 1767 r., a z wdową po nim żeni się Jan Lewald Jezierski. Jerzy nie występuje w herbarzach - występuje tylko w zapiskach o dziedziczeniu dóbr i w znalezionych aktach urodzeń syna Ksawerego i córki Rozalii, gdzie jest podkomorzym wendeńskim po ojcu (prawdopodobnie w latach 1736-1767). Konstancja zmarła w 1776 r. Jan Lewald Jezierski jej drugi mąż zmarł w 1796 r. Dzieci Jerzego i Konstancji:
1.1.1.1.2.1b.1.2.1.Rozalia (1753)
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.Ksawery (1755) właściwie wg aktu urodzenia Franciszek Ksawery Józef Idzi. Podkomorzy wendeński. W 1779 r. Sumowo dziedziczy Ksawery. Żoną Ksawerego była Tekla Markowska.W 1786 r. miał jeszcze bliźniaki Andrzeja Stefana i Tomasza Aleksego, które pewnie wkrótce zmarły. Ksawery umiera w 1787 r. Tekla wychodzi po raz drugi za mąż za Andrzeja Białobłockiego ok. 1790 r.
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.1. Tomasz najstarszy syn ur. w 1785 r. Dziedziczy Sumowo po śmierci ojca, którym zapewne do jego pełnoletności zarządzała matka z drugim mężem Andrzejem Białobłockim. Tomasz dokupuje Sumówko w 1828 r., Bobrowo w 1841 r. Żony Tomasza to kolejno Maria Wilczewska i Bogumiła Kalkstein. Tomasz umiera w 1862 r.
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.1.1. Józef, syn Tomasza dostaje od ojca w 1844 r. Sumówko. W 1857 r. dokupuje Sosnowo i ma je oba do 1887 r. Po śmierci ojca w 1862 dziedziczy Sumowo. Żoną Józefa była Zofia Kaweczyńska.
1.1.1.1.2.1b.1.2.2.1.2. Jan syn Tomasza. W 1862 r. po śmierci ojca przejmuje Bobrowo. Żoną Jana była Zofia Rutkowska.
1.1.1.1.2.1b.1.2.3.Ignacy
1.1.1.1.2.1b.1.2.4.Marianna później żona Jakuba Wyben Wybickiego. Jakub zakupił od brata Marianny Ksawerego Wądzyń i był w jego posiadaniu od 1779 r. Można przypuszczać, że wtedy też poślubił Mariannę.
1.1.1.1.2.1b.1.2.4.1. Jan Ksawery Wyben Wybicki urodzony dnia 25.06.1781 r. w Wądzyniu. Napis na jego płycie nagrobnej na cmentarzu w Brodnicy : JAN WYBICKI NACZELNIK POWIATU BRODNICKIEGO URODZIŁ SIĘ 24 CZERWCA 1782 UMARL 17 LIPCA 1852 POKÓJ JEGO CIENIOM!. Funkcja pełniona przez Jana - Landrat. Żona Ludwika Bąkowska.
1.1.1.1.2.1b.1.2.4.2. Anna Wyben Wybicka urodzona w 1789 r. zamężna z Janem Pruskim herbu Leliwa (1783-1868).
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.