Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

17.08.2009 00:27
Wołodkowie WSZYSCY witam
Były tutaj w naszym portalowym zaścianku deklaracje przysłania nam
  gałęzi i całych drzewek Wołodków
I coś się zaczopowało???
Tak wiele już się od tamtego czasu wydarzyło
A drzeweczka Wasze tutaj nie są posadzone!!!!
Zapraszam , bo do korzeni RODU WOŁODKÓW…sama nie dam rady
się dokopać
można podejrzewać że one są dla wszystkich Wołodków na pewno te same

Proszę nie liczyć tylko i wyłącznie na moje starania i moje dane
proszę dosyłajcie swoje materiały
Potrzeba wśród nas dyskusji, dokumentów, faktów.

Odpowiedzi (137)

Strona z 7 Następna >
10.11.2009 03:36
1. Wołodko Bronisław Dominikowicz
Urodził się w 1892 g., Polska, woj. Lubelskie., wieś . Komarowka;
Pracował jako tokarz wagonowej zajezdni na stacji w Saratow 2.. Zamieszkiwał:w mieście. Saratow.
Skazany: OS NKWD ZSSR 26 grudnia 1937 g., obwiniony.:za agitację i dywersję.
Wyrok: WMN Rozstrzelany 5 stycznia 1938 g. Miejsce pochówku miasto Saratow.
Rehabilitowany 2 sierpnia 1989 r. przez . Saratowską regionalną prokuraturą
Źródło: Książka pamięci Saratowskiego Rejonu.


Володко Бронислав Доминикович
Родился в 1892 г., Польша, Люблинская губ., с. Комаровка; Работал токарем вагонного депо
ст. Саратов-2.. Проживал: г. Саратове.
Приговорен: ОС НКВД СССР 26 декабря 1937 г., обв.: за а/с агитацию и диверсии.
Приговор: ВМН Расстрелян 5 января 1938 г. Место захоронения - г. Саратов. Реабилитирован
2 августа 1989 г. Саратовской областной прокуратурой
Источник: Книга памяти Саратовской обл. - подготовительные материалы
http://lists.memo.ru/d7/f230.htm

2. Wołodko Wacław Stanisławowicz
Urodził się w 1908 r.,w mieście Ryga ; Litwin; b / p; Pracował jako planista
w Szełajewskom lesnym p-stwie. Zamieszkiwał:w woj. Irkuckim
pow. Szytkinski wieś . Szełajewo.
Aresztowany 10 marca 1938 g.
Skazany: Komisja NKWD ZSSR i Prokuratora ZSSR 28 sierpnia 1938 r.,
obwiniony :. 58-1 "a", 58 jest 11 UK ROSYJSKA FEDERACYJNA SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RADZIECKA.
Wyrok: Rozstrzelanie
Rehabilitowany 17 kwietnia 1989 r.
Decyzja prokuratury Irkuckiego obwodu

Źródło: Książka pamięci Irkuckiej rej.

Володко Вацлав Станиславович
Родился в 1908 г., г. Риги; литовец; б/п; работал плановиком в Шелаевском леспродторге.
Проживал: Иркутская обл., Шиткинский р-н, с. Шелаево.
Арестован 10 марта 1938 г.
Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР 28 августа 1938 г., обв.: по ст. ст. 58-1 "а", 58-11 УК РСФСР.
Приговор: расстрел Реабилитирован 17 апреля 1989 г. реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области
Источник: Книга памяти Иркутской обл.


3. Wołodko Piotr Fieliksowicz
Urodził się w 1889 r.., w mieście. Kowno Litwa; Polak; Członek / kand.
W KP z 1926; Dyrektor, Biełeniergosbyt. Zamieszkiwał: woj. Witebskie., pow. Witebski, Witebsk.
Skazany: Komisja NKWD ZSSR i Prokuratora ZSSR 20 października 1937 g., obw.: 64, 68, 70, 71, 76 POW.
Wyrok: WMN Rozstrzelany 4 listopada 1937 g. Miejsce pochówku Witebsk.
Rehabilitowany 5 marca 1959 r przez . Wojskowy Trybunał BWO
Źródło: Białoruski "Memoriał"


Володко Петр Феликсович
Родился в 1889 г., г. Ковно Литва; поляк; член/канд. в члены ВКП(б) с 1926; директор, Белэнергосбыт. Проживал: Витебская обл., Витебский р-н, Витебск.
Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР 20 октября 1937 г., обв.: 64, 68, 70, 71, 76 - член ПОВ.
Приговор: ВМН Расстрелян 4 ноября 1937 г. Место захоронения - Витебск. Реабилитирован 5 марта 1959 г. Военный трибунал БВО
Источник: Белорусский "Мемориал


4. Wołodko Stanisław Adamowicz
Urodził się w 1887rg., woj Wileńskie , pow.Święciański, wieś. Makaniszki; Polak;
b / p; Magazynier Proletariackiego remontowego zakładu parowozowni . Zamieszkiwał:
w Leningradzie, ul. B. Szczemiłowka, d. 8, kw. 14..
Aresztowany 28 listopada 1937 g.
Skazany: Komisja NKWD i prokuratury ZSSR 14 grudnia 1937 g., obw.: 58 jest 10.
Rozstrzelany 20 grudnia 1937 r.


Володко Станислав Адамович
Родился в 1887 г., Виленская губ., Свенцянский уезд, д. Маканишки; поляк; б/п; кладовщик
Пролетарского паровозоремонтного завода. Проживал: г. Ленинград, Б. Щемиловка, д. 8, кв. 14..
Арестован 28 ноября 1937 г.
Приговорен: Комиссия НКВД и прокуратуры СССР 14 декабря 1937 г., обв.: 58-10.
Расстрелян 20 декабря 1937 г.
Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938


5. Wolodko Alexander Stanisławowicz.
Urodził się w 1899 roku, Rrosjan; wykształcenie średnie; technik projektant Gorproekta. Mieszkał: Astrachań.
Aresztowany przez UNKVD Stalingrad. 25 września 1938, OBV.: Oskarżony o szpiegostwo.
Skazany: HMB. Rozstrzelany październik 21, 1938.
Rehabilitowany w 1958 r.
Źródło: Księga Pamięci o Astrachań regionu.


Володко Александр Станиславович
Родился в 1899 г. русский; образование среднее; техник-проектировщик Горпроекта. Проживал: Астрахани.
Приговорен: Тройка при УНКВД Сталинградской обл. 25 сентября 1938 г., обв.: обвинен в шпионаже.
Приговор: ВМН. Расстрелян 21 октября 1938 г. Реабилитирован в 1958 г.
Источник: Книга памяти Астраханской обл

10.11.2009 03:56
Rozmieszczenie Wołodków w Polsce wg województw
Najbardziej aktualne dane
482 osoby
  36 ....Warszawskie
  109 ....Bialskopodlaskie
  24.... Białostockie
  24.... Bydgoskie,
  22.... Chełmskie
  6..... Elbląskie
  25 ....Gdańskie
  8 ....Jeleniogórskie
  9 ....Kaliskie
  19.....Katowickie
  3..... Konińskie
  6..... Koszalińskie
  11..... Krakowskie
  9..... Legnickie
  10 .... Lubelskie
  3..... Łódzkie
  62.... Olsztyńskie
  1..... Opolskie
  2 .... Radomskie
  1..... Siedleckie
  16 .... Suwalskie
  8 ....Tarnobrzeskie
  7.....Toruńskie
  19..... Wałbrzyskie
  42..... Wrocławskie

  Żrodło: http://www.herby.com.pl


To bardzo duże rozproszenie a l e
Nigdy wcześniej nie myślałam że to nazwisko występuje u nas tak licznie
Zapraszam do nas. MOże znajdą się osoby chętne
do wspólnego gromadzenia danych dot. tego nazwiska
10.11.2009 13:28
Witam!
Ja wprawdzie nie szukam Wołoczków, ale przeglądając aukcje na allegro znalazłam takie zdjęcie, zrobione w Humaniu w 1923 r.
Na odwrocie zdjęcia, są podpisy, a wśród nich - Wołodkówna
Podaje link:
http://www.allegro.pl/item791608543_rar ... _1923.html

Wcześniej umieściłam ten post w dziale Wołoczków - tutaj chyba lepiej pasuje
14.11.2009 20:14
Wygląda na to że to Włodkówna nie Wołodkówna, ale to nazwisko dzisiaj stało się jakby międzynarodowe,
różnie pisane ma więc w sobie wiele zagadek i trudno powiedzieć jakie związki ma ono z innymi o podobnym brzmieniu,
więc gromadzić należy wszystko.
Hmmmmm.... więcej zainteresowania tym miejscem
wykazują rożne wyszukiwarki
niż noszący nazwiska o których mówimy.
Magdaleno
P o d z i ę k o w a n i a
pozdrawiam
16.11.2009 20:54
Władysław Wołodko z Białej Podlaskiej był wziętym architektem
specjalizującym się w projektowaniu Świątyń

Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach
wzniesiony 1906-11, kosztem parafian i staraniem proboszcza Antoniego Śliwińskiego był właśnie projektowany przez architekta . Władysława Wołodko z Białej Podlaskiej
Prace murarskie prowadził majster Kijowski z Białej.
Kościół konsekrowany 1912.
W roku 1915 rekwizycja trzech dzwonów przez Rosjan, spłonęła plebania.
W roku 1923 remont wieży, kolejne remonty 1925 i 1937.
Kościól uszkodzony w 1944, gruntownie restaurowany 1967-68 kosztem parafian i staraniem proboszcz
Żródło : http://www.mojepodlasie.
Czekamy na dopełnienie wiedzy o architekcie ! Władysławie Wołodko
Może są potomkowie Wielkiego architekta .
Może ktoś posiada dokumenty, zdjęcia ???
będziemy wdzięczni
17.12.2009 14:06
Herb Jastrzębia
"w polu błękitnym. Podkowa złota. W środku oney krzyż.
Na hełmie Jastrząb, uniesione do lotu skrzydła mające ,
w prawą stronę obrócony. Na skrzydłach dwie pęciny .
W szponie prawey takaż podkowa.
Bolesław Chrobry krzyż dodał."
W o ł o d k o w i e !!!!
Taki opis herbu znajdujemy w rejestrze rodziny
Szlachcica Jana Wołodko s. Jakuba
w 1773 r będącego Rotmistrzem Pow. Wileńskiego a następnie
w r. 1786 był Rotmistrzem Powiatu Rzeczyckiego
12.01.2010 20:07
Jerzy Maciejowicz Wołodko
jako szlachcic i osiadły obywatel w czasie Elekcji dnia 2 lutego1586 roku w mieście powiatowym Kownie odbytej, był wybrany przez ogół obywateli na Urząd Sędziego do Trybunału Głównego WKL. Dowodem tego jest akt tegoż wyboru 1586.02.07. podpisany a 1835.02.14. w akta Sądu Powiatowego Wilkomirskiego wprowadzony . Jerzy Maciejowicz Wolodko Sędzia Trybunału Głównego posiadał dziedzictwem po swych Antenatach
majętność Ziemską: Zeweliszki, Meyszagołę, Milcygany a ogolnie Żeymy nazwaną, z poddanymi włoscianami w Powiecie Kowieńskm ležące i že po nim drogą naturalney sukcesjii..osiągnęli takową majętnosc trzej jego synowie Melchior, Jan i Staniasław
KK.Tłumaczenie z j. rosyjskiego

5.02.2010 15:17
Wołodkowie w Antowilu
są wśrod tych którzy od lat ubiegają się o ojcowską własność
po litewsku pisani:
Volodka Kazimieras potomek Jana Wołodko
Volodka Mykolas-Tadas
Volodka Veronika

Volodko Marija
Volodko Mečislavas Janas
Volodko Rozalija
Volodko Stanislavas
Zdesperowani nie wykluczają upomnieć się o byłą własność rodziny, na drodze sądowej

**************************************************
VOLODKA
nr – 873; data podania – 1992.01.20; nr sprawy – 9A; nazwisko – Volodka Kazimieras
nr – 874; data podania – 1992.01.20; nr sprawy – 9A; nazwisko -Volodka Mykolas-Tadas
nr – 875; data podania – 1992.01.20; nr sprawy – 9A; nazwisko -Volodka Veronika
:
VOLODKO
nr – 271; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Marija
nr – 272; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Mečislavas Janas
nr – 273; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Rozalija
nr – 274; data podania – 1991.12.18; nr sprawy – 5419; nazwisko – Volodko Stanislavas
Czytaj więcej
http://kurierwilenski.lt/2010/01/29/taj ... 8#comments

W rodzinach w/w Wołodków rozpoznaję imiona
które w mojej genealogii właśnie z terenów dzisiejszej Litwy odnajduję bliskie mi
imiona Wołodków; Józef, Kazimierz, Weronika, Tadeusz

https://kurierwilenski.lt/category/historia/

Zbieg okoliczności czy po prostu przekaz historii
Jak to jest ??? Jak dotrzeć do jakichś połączeń!

5.02.2010 15:37
Wołodko
W kościele Św . Jana w Wilnie w dniu 1885.11.15.
odbył się chrzest Zofji, urodzonej 1879.02.12. córki
mieszczanina Kazimierza i Ludwiki Mieczkowskiej W o ł o d k ó w

Chrzestnymi byli: Iwan Jucewicz, s.Karola i Olimpia Gryncewiczowa Generałowa.
http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/ ... S_30105_91

Gdyby ktoś miał wiedzę większą na temat TEJ RODZINY
b. proszę o wpis

No i jesli tłumaczenie jest nie takie...wielka prośba
o klorektę
13.03.2010 16:30
Wołodkowie na Litwie upominają się o własność po Przodkach
- reportaż i artykuł w gazecie "Lietuvoe Rytas"

http://www.lrytas.lt/videonews/?id=1267 ... 32597&sk=1
Od 18 lat na Litwie łamane są konstytucyjne zasady
O g l ą d a j !
...b. przepraszam.................... nie zawsze!!!!
jest dostępny

http://kurierwilenski.lt/2010/01/29/taj ... 8#comments

Państwu Wołodkom
z Litwy przesyłamy pozdrowienia i wsparcie
i zapraszamy do nas do Dynamicznego Herbarza
by zechcieli podzielić się własną wiedzą o Przodkach, być może naszych wspólnych
29.04.2010 17:20

Wszyscy Wołodkowie koledzy i przyjaciele
viewtopic.php?f=144&t=135
odwiedzający kawiarenkę a zwłaszcza stolik "W"
( hmmm............ bez potrzeby ujawniania się )
niech czuja sie z a p r o s z e n i do dzielenia się wiadomościami
- o nazwisku ,
- o miejscach występowania tego nazwiska w przeszłości
- do pisania wspomnień i pisania biogramów o naszych poprzednikach.
Jeśli nie tutaj w tym miejscu,
to każdy może założyć sobie swoje własne notatki .................... zobacz ........
viewforum.php?f=144&start=25
dot. swojej własnej gałęzi i tam zbierać wiedzę o najstarszych odszukanych Przodkach
Nie ukrywam że smutno i przykro że
bardzo dawno nikt tutaj nie przysiadał przy stoliku ....
.....uważam że warto
.....że chociaż troszeczkę każdy mógłby się uaktywnić..... wtedy łatwiej!!!
he,he, he.....można przy tym jeszcze zarobić troszeczkę...talarków
30.05.2010 18:23
Kim był
  W o ł o d k o
  z Gądacza
który w roku 1821-1822
zapronumerował T. 4 Dziennika Umiejętności, Wynalazków, Kunsztów i Rękodzieła.

Jeśli ktoś wie ...
prosimy o informacje
http://www.wbc.poznan.pl/
4.06.2010 21:40
Czy ktoś wie więcej
o nauczycielce
Leokadii Wołodko kierującej siedmioklasowym ryskim gimnazjum do roku 1907
Jest o Niej wzmianka w :
Polskie życie kulturalne i literackie na Łotwie w XX w‎ -
10.06.2010 17:58
W o ł o d k o w i e
Może wspólnie uda nam się dowiedzieć czegoś więcej o Edwardzie Wołodko piszącym wspomnienie o Towiańskim w r. 1907
…………
„Początek misji Towiańskiego on sam datował na dzień 11 maja 1828 roku. Jak się wydaje, apostołował wtedy tylko w Wilnie i po sąsiedzku, ale skutek był raczej nieoczekiwany. Pisał o tym w 1907 roku, w "Bibliotece Warszawskiej", Edward Wołodko (w artykule Wspomnienie o Towiańskim), sąsiad z tych samych stron. Oto w wyniku donosu innego sąsiada Towiański został aresztowany i poddany badaniom psychiatrycznym. Wprawdzie uznano Towiańskiego za nieszkodliwego - przyznaje Wołodko - badania te jednak zabiły sprawę towiańszczyzny w oczach wilnian. Po sukcesy musiał się "Mistrz" Andrzej wybrać gdzieś dalej. Pojechał w 1832 roku do Petersburga, zetknął się lam z iluministami, spadkobiercami myśli Grabianki, lecz nie wydaje się, aby dopiero teraz formował swą doktrynę. To on próbował nawracać - więc petersburska policja zmusiła go do opuszczenia stolicy Rosji. Jeszcze w 1834 roku wyjechał do Karlsbadu, był też w Dreźnie, gdzie poznał Odyńca, którego dokładnie wypytał o szczegóły życia Mickiewicza. Dzięki Odyńcowi też poznał Dziady, samodzielnie zaś poznał w nich siebie - jako zapowiedzianego w nich Zbawcę. Towiański poznał także i oczarował generała Skrzyneckiego - znajomość tę spróbuje wykorzystać za parę lat.”

http://niniwa2.cba.pl/czy_towianski_byl_szpiegiem.htm
11.06.2010 01:05

Którzy Wołodkowie mieszkali w 1861 r w miejscowości
J a d w i g o w o
w Parafii Werki na Litwie
genealogia.lt/werki_1861
26.06.2010 15:45
Związek małżeński
Tomasza Wołodko i Józefy Wiercińskiej Rok 1870. Wilno Parafia św. Jana
1. Kiedy?, gdzie? Kto? I po wielu wyszłych zapowiedziach ślub błogosławił ?
  Roku pańskiego 1870.02.22. dnia w Wileńskim Rzymsko Katolickim Parafialnym Kościele Św. Jana
  Ksiądz Michał Glembocki po wyszłych trzech zapowiedziach pierwszej -8, drugiej -15 i trzeciej 22 lutego
  w przytomności ludu na nabożeństwie zgromadzonego
2. Jakich mianowicie nowożeńców, jakiego urodzenia, stanu, wieku i parafii boje?
  Wiesniak Tomasz Wolodko młodzian lat 36 i wiesniaczka Jozefa Wiercinska, wdowa, lat 34
  obojga parafii Kościoła Świętego Jana po ścisłym z obu stron na piśmie uczynionym o przeszkodach
  do małżeństwa egzaminie i po nie odkryciu z nich żadnej, niemniej po oświadczeniu przez małżonków
  na takowy związek wzajemnego zgodzenia się znakami zewnętrznymi wyrażonego.
3. Kto z imienia i nazwiska oboich nowozaślubionych Rodzice? I kto świadkowie mianowicie?
  Wiesniacy Wikenty i Konstancja Pszczalkowska Wolodkowie ślubnych małżonków –syna
  I Aleksander i Prekseda Borsukowa Wiercinscy ślubnych małżonków – córka;
  przez słowa, czas (?) teraźniejszy oznaczające związkiem małżeńskim połączył ich w
  obliczu Kocioła uroczyście pobłogosławił przy świadkach wiarygodnych na ten czas mianowicie
  użytych wiesniacy Jakob Jocz, Jan Milewski, Kazimierz Golenzowski i wielu innych

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/ ... _30575_179
27.06.2010 00:32
Związek
Jana Gryszko ? Grliszko ? Grwiszko ? i Salomei Wołodko 1867 r Wilno Parafia św. Jana
1. Kiedy?, gdzie? Kto? I po wielu wyszłych zapowiedziach ślub błogosławił ?
  Roku pańskiego 1867.09.10. dnia w Wileńskim Rzymsko Katolickim Parafialnym Kościele Św. Jana
  Ksiądz Głembocki po trzech zapowiedziach pierwszej -27 augusta, drugiej -3 i trzeciej - 8 września w obecności wiernych na nabożeństwie zgromadzonego
2. Jakich mianowicie nowożeńców, jakiego urodzenia, stanu, wieku i parafii?
  Mieszczanina Jana Gryszkowa? , Grliszkowa ? Grwiszkowa ? młodziana lat 25 i jedno dworkę Salomea Wolodkową pannę lat 27 obojga parafii Kościoła Świętego Jana po przedmałżeńskim egzaminie, po złożeniu przez małżonków oświadczenia na piśmie , po nie odkryciu przeszkód do zawarcia małżeństwa .
3. Kto jest rodzicami ( z imienia i nazwiska) nowo zaślubionych? I kto jest świadkami?
  Marcin i Marianna z Lombrowskich Gryszkowie ślubnych małżonków – ze strony młodego
  Z Andrzej i Apolonia Žomojtelewa Wolodkowie ślubnych małżonków – ze strony panny młodej ; ślubu udzielił ksiądz uroczyście i pobłogosławił przy świadkach w obliczu wiernych i świadków Szpakowski:
  Florian Lokucewski, Leon Sedlecki i wielu innych
http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/ ... _30575_101

27.06.2010 00:36
Wołodko herbu Korczak
Co pisze Ciechanowicz w swoim dziele
"Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego "

o Rodzie Wołodków ???
http://books.google.pl/books?id=SrwWAQA ... =&ei=yF0mT
27.06.2010 15:50
Wołodko

Kim był Edward Wołodko
o którym także mowa w
Braterstwo albo śmierć: zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej‎ -
http://books.google.com/books?id=RwwkAA ... =html&cd=5
Strona 280

Co wiemy ponadto o
wiemy..... że Edward Wołodko rejent z Litwy byl sąsiadem Towiańskiego (wspomnienia o Towiańskim)
mieszkał w Antagołonach, który to majątek był położony o półtorej mili od Antoszwińca

Może ktoś podciągnie ten wąteczek ...zresztą innne dot. Wołodków ...TEŻ !??? )
20.08.2010 23:26
Witam i pozdrawiam jako potomek rodu Wołodków

Mam w drzewie kilkanaście osób o tym nazwisku. Osoby te związane są z miejscowościami: Wilno, Drużyle i Santoka.

Jeśli informacje te mogą komuś być przydatne, to chętnie się nimi podzielę. Nie wrzucam od razu, bo dopiero zapoznaję się z systemami zapisu, które są tutaj praktykowane
Strona z 7 Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.