Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Pińsk- cmentarz wybrane inskrypcje

18.05.2008 19:15
Zabytkowe Cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej
Województwo Poleskie
Na obszarze Republiki Białoruś
Autorzy
Anna Lewkowska Jacek Lewkowski Wojciech Walczak

Pińsk

Obwód Brześć
Rejon Pińsk
Powiat Pińsk

PAS 40 SŁUP 42

WYBRANE INSKRYPCJE:

Chomiński:
RADCAA DWORU DOKTOR JAN
CHOMIŃSKI ŻYŁ LAT 65
UMARŁ 1875 ROKU NOVEMBRA 25 DNIA

Osmołowski :
JERZY OSMOŁOWSKI ZM 1879 R.
IZABELA Z HYDZEWSKICH
OSMOŁKOWSKA 1893

Brodzińska:
JAKÓBINA Z ZADARNOWSKICH
BRODZŃSKA OBYWATELKA ZIEMSKA
GUBERNI GRODZIEŃSKIEJ
ŻYŁA LAT 64 ZM. D. 4 MAJA 1888 R.

Skirmuntt:
MARYA Z SEFARYDÓW
SKIRMUNTTOWA
UM. D. 3 MAJA 1856 R.
FRANCISZEK SKIRMUNTT
JAROSŁAW SKIRMUNTT
U. 1876 ŻYŁ LAT 90
KONSTANCJA SKIRMUNTT 1851-1933
SERCE GORĄCE, UMYSŁ ODNIOSŁY,
MĘŻNA W CIERPIENIU, CZUŁA NA
BLIŹNICH NIEDOLĘ CHRYSTUSA PANA
NAJWIERNIEJSZA SŁUGA
J.K. 1853-1915
ŻYCIE BOGU, OJCZYŹNIE PRZYJAŹNI
POŚWIENCIŁA "NA WYŻYNACH MYŚLI
I UCZUĆ TAM BYŁ ICH DOM"
MARIA SKIRMUNTT
UM. 1865 ŻYŁA LAT 22
ALEKSANDER SKIRMUNTT
UM. 1887 ŻYŁ LAT 44
MARJA Z KORZENIEWSKICH
SKIRMUNTTOWA ZM. 1939
ALEKSANDER SYN AGATONA
SKIRMUNTT 1929
BOGUSŁAW SKIRMUNTT
SYN ADAMA I ANNY Z ORDÓW
SKIRMUNTTÓW 1818-1857
KAZIMIERZ SKIRMUNTT
13 WRZEŚNIA 1824-23 MARCA 1893
D.OM. HELENA SKIRMUNTTOWA
UR. 5 LISTOPADA 1827
UMARŁA 1 LUTEGO 1874 R.
SŁUDZE TWEJ W WIERZE
NIEZŁOMNEJ W MIŁOŚCI MOCNEJ
W CIERPIENIU MĘŻNEJ
W PRACY WYTRWALEJ
ODPOCZYNEK WIECZNY
RACZ DAĆ PANIE "JAM JEST
ZMARTWYCHSTANIE I ŻYWOT
KTO WE MNIE WIERZY CHOĆBY
I UMARŁ ŻYĆ BĘDZIE"
ŚW. JAN ROZDZ. 11 W. 25
HORTENSJA Z ORDÓW
SKIRMUNTTOWA 1808-1894
HENRYK SKIRMUNTT ZMARŁ
7 LUTEGO 1893 R. W WIEKU LAT 76
MIĘDZY BŁOGOSŁAWIONEMI NIECH
IMIE JEGO BĘDZIE

Twardoska:
MICHALINA Z WOŁŁOWICZÓW
TWARDOWSKA 1888 R.
TEOFILA Z MIKULSKICH
TWARDOWSKA 1876 R.
KAZIMIERZ TWARDOWSKI 1885 R
MARYA Z SKIRMUNTTÓW
TWARDOWSKA 1907 R

Butrymowicz:
D.O.M. ALEKSANDER SYN JANA
BUTRYMOWICZ
ZESZŁY W KWIECIE MŁODOŚCI
LAT 31, 1839 ROKU 8 MARCA
PRZEZ PRZYWIĄZANĄ SIOSTRĘ TEN
POMNIK ŁZAMI SKROPIONY
FELICJA Z RODZEWICZÓW
BUTRYMOWICZOWA
ZM. 1862 DNIA 17/29 LUTEGO

Wendlowa:
DLA ŻONY KTÓRĄ WIECZNE
OGARNEŁY CIENIE RYJĘ NA TYM
KAMIENIU PAMIĘCI WESTCHNIENIE.
NIE DŁUTEM ALE ŁZAMI MOIEMI
I DZIATEK BO BYŁA Z ŻON
NAYLEPSZĄ I NAYCZULSZĄ Z MATEK
JULJA Z JAHOLIŃSKICH WENDELOWA
ŻYŁA NA TYM ŚWIECIE LAT 27
USZŁA Z ONEGO 1844GO DNIA 29
KWIETNIA PROSI O ZM. ZDROWAŚ
MARYA

Płotnicka:
WALERJA Z ZELWIERTÓW PŁOTNICKA
UM. 26 CZERWCA 1856 R.

Sławek:
D.O.M. ADAM SŁAWEK
UMARŁ 16 SIERPNIA 1855 R.

Szpakowski:
TU SPOCZYWA ANTONI SZPAKOWSKI
ŻYŁ LAT 63
ZMARŁ 4 KWIETNIA 1865 R. W DZIEŃ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
STROSKANA ŻONA I SYN PAMIĘĆ O
DUSZY JEGO PROSZĄ O TRZY
ZDROWAŚ MARYA.

Imieniński:
Ś.P. GRZEGORZ IMIENIŃSKI
UMARŁ 15 LISTOPADA 1881 R.

Światopełk-Mirski
KSIĄDZ PRAŁAT KSIĄŻE LEON
ŚWIATOPEŁK- MIRSKI
PRAŁAT DOMOWY J. ŚWIĄTOBLIWOŚCI
PRAŁAT PREPOZYT MIŃSKI
WIKARJUSZ GENERALNY DIEC.
PIŃSKIEJ PROBOSZCZ I DZIEKAN
PIŃSKI UR. 22 XII 1871 R ZM.17 IX 1926 R.
DŁUGOLETNI MISJONARZ SYBERYJSKI
KAPŁAN CICHY I POKORNEGO SERCA
UKOCHANY PRZEZ WSZYSTKICH
KOLEGA I ZWIERZCHNIK WSPÓLPRACOWNIK
BISKUPA ŁOZIŃSKIEGO PRZY
TRZYKROTNEM ORGANIZOWANIU
UCIECZKI.

Łapicki:
PIOTR ŁAPICKI
OBYWATEL ZIEMSKI]
1884 R.

Horbaczewska:
NARCYZA Z TERLECKICH
HORBACZEWSKA
ZM. 10 WRZEŚNIA 1888 R.

Crzanowski:
MARYA Z ZAŁĘSKICH CHRZANOWSKA
1878 R. 22 SIERPNIA
ALEKSANDER CHRZANOWSKI
ZM. 1895 R. 4 LIPCA.

Jaroszewicz:
FRANCISZKA JAROSZEWICZ
ZM. 11 LIPCA 1883 R.
KAROLINA JAROSZEWICZ
UM. 26 KWIETNIA 1899 R.

Wołczecka:
ANNA WOŁCZECKA
ZM.. 25 LUTEGO 1863 R

Hryckiewicz:
KAROLINA HRYCKIEWICZ
ŻYŁA LAT 50
UMARŁA 4 LUTEGO 1875 R.

Matt:
EWA Z LEWKOWSKICH MAT
ŻYŁA LAT 52 UMARŁA 14 MARCA 1879 R.

Szpilewska:
KRYSTYNA Z EJSYMONTÓW
SZPILEWSKA ZM.1877 17 GRUDNIA

Kużmiński:
DOKTOR JAN KUŻMIŃSKI ZM. 1929

Zelbo:
KSIĄDZ JÓZEF ZELBO PRAŁAT
KAPITUŁY KATEDRALNEJ PIŃSKIEJ
1867-1937

Micewicz:
JÓZEF MICEWICZ KANONIK KAPITUŁY
KATEDRALNEJ PIŃSKIEJ 1873-1937

Dobrowolski:
KS.KARTUSZ KAZIMIERZ
DOBROWOLSKI ZM.1879 LIST. 27 D.

Dmuchowski:
KONSTANTY DMUCHOWSKI
ZM. 8 GRUD. 1888 R

Butewicz:
GRÓB RODZINNY BUTEWICZÓW
PAULINA 1896 PAWEŁ 1928
EWELINA 1904

Broel Plater:
GENOWEFA Z HR. PUSŁOWSKICH
ADAMOWA HR. BROEL PLATEROWA
ZM. 27 WRZEŚ.1935 R.

Otoczko:
MARIA OTOCZKO
ZM. 1942

Mroczkowski:
STANISŁAW MROCZKOWSKI
EM. INSPEKTOR SZKOLNY
ZM. 11 MAJA 1938 R.

Piotrowski:
STANISŁAW PIOTROWSKI 1937
URZĘDNIK PAŃSTWOWEGO
BANKU ROLNEGO

Klarner:
KAZIMIERZ KLARNER ADWOKAT
B. SĘDZIA W PIŃSKU
ZM. 2 PAŻDZ. 1931 R.

Palczeski:
DOMINIK PALCZESKI
ZM. D. 29 VIII 1903 R.

Orda:
STANISLAW ORDA ZM. D. 8 MAJA 1904

Pereświet Sołtan:
MIECZYSŁAW PEREŚWIET SOŁTAN
SEDZIA S.O. W PIŃSKU ZM..1931

Tatarzyński:
JAROSŁAW TATARZYŃSKI 1905
TEOFILA ŁOZICKICH
TATARZYŃSKA 1907
IGNACY TATARZYŃSKI 1907

Szołomycki:
ALEKSANDRA Z TERLECKICH
SZOŁOMYCKA
ZM. 13 MARCA 1907

Bańkowska:
TEODORA BAŃKOWSKA
ZAMORDOWANA 1919

Tukalska-Nielubowicz:
SYLWIA LILA
TUKALSKA NIELUBOWICZÓWNA
UR.22 PAŻDZ. 1807
UKOCHANA CORKA STANISŁAWA
I ANNY PO DŁUGICH I CIĘŻKICH
CIERPIENIACH
UM. 26 MARCA 1911 R.
MALWINA WŁADYSŁAWOWA
TUKALSKA NIELUBOWICZÓWNA
PRZEŻYWSZY LAT 69
ZMARŁA 21 KWIET. 1913 R.
ANNA STANISŁAWOWA
TUKALSKA NIELUBOWICZOWA
UR. 23 KWIET. 1875 R.
ZM.AR(...) 19(...) ROKU

Korsak::
Z ORDÓW
KONSTANCJA KORSAKOWA ŻYŁA LAT
84 ZM. 12 I 1921

Skupiewski:
DR. STANISŁAW SKUPIEWSKI
UR. 1853 ZM. 1920

Olechnowicz:
INŻYNIER JAN OLECHNOWICZ
ZM.6 VI 1929

Palczewski:
WNCENTY PALCZEWSKI
ZM. 26 LUY. 1920

Żółtowska:
JADWIGA ŻÓŁTOWSKA
ZM. 13 GRUD. 1906 R. SYN MATCE

Abramienko:
KONSTANCJA ABRAMIENKO
ZM. 12 MAJ. 1906 R.

Jakubkiewicz:
MARJA Z SURYNÓW JAKUBKIEWICZ
1934 R.

Szpilewska:
GIZELA SZPILEWSKA
1931-1936

Korolewicz:
ALEKSANDER KOROLEWICZ
1890

Krasicki:
HENRYK HR. KRASICKI
ZM. 22 MARCA 1928 R.
HENRIETTA
Z HRABIÓW ILIŃSKICH
HRABINA KRASICKA
ZM. 15 WRZEŚ. 1905 R.
ARTUR HR. KRASICKI
ZM. 8 WRZEŚN.. 1905 R.

Romanowski:
ROMALDY ROMANOWSKI 1897

Borysewicz:
JANINA BORYSEWICZ 2 LAT
ZM. 30 KWIET. 1900 R.

Staszewicz:
JAN STASZEWICZ 1831-1891

Michałowski:
JÓZEF MICHAŁOWSKI
UR. 15 MAJA 1809 R.
ZM. 14 WRZEŚN. 1883 R.

Pietrow:
OLEG STEFAN PIETROW
STARSZY UŁAN PODCHORĄŻY
KAWALERIJI WYCHOWANEK SZKOŁY
PODCHORĄŻYCH JAZDY W GRUDZIĄDZU
29 XI 1914 - 27 IX 1934
MARJA PIETROWA 1962

Szczytt:
JÓZEFA CÓRKA
JÓZEFA SZCZYTA
B. SZAMBELANA B. DWORU POLSKIEGO
MARSZAŁKA DAWIDGRÓDECKIEGO
UR.1812 R. ZMARŁA 1883
SPOKÓJ JEJ DUSZY

Królikowska:
JANINKA KRÓLIKOWSKA
Ż.L. 5 ZM. 23 MARCA 1890

Janickowska:
FRANCISZKA ZE STROINOWSKICH
JANICKOWSKA 1903 R.

Rummel:
EDWARD RUMMEL 1856
MELANIA RUMMEL 1855
MARYA RUMMEL 1847
BOGUMIŁOWI RUMMEL KOLEDZY
UR. 6 LIST. 1812
ZM. 30 LISTOP. 1859 R.

Żółtowski:
WŁADYSŁAW ŻÓŁTOWSKI 1870

Kurzeniecka:
ANNA Z ORDÓW KURZENIECKA
PRIMO VOTO SKIRMUNTTOWA
ZM. 24 MAJA 1891 R. PRZEŻYWSZY LAT 90

Ollisiewicz:
STEFAN GIERYSZ OLLISIEWICZ
RADCA HONOROWY ŻYL LAT
ZM. 2 VIII 1839 R.

Wojtik:
KSIĄDZ KANONIK
STANISŁAW WOJTIK
ZM. D. 1 MAR. 1926 R
W 56 R. ŻYCIA

Zak - Stankiewicz:
ALEKSY ZAK-STANKIEWICZ
ŻYŁ LAT 63 UM. 28 LUT. 1890 R.
WIKTORYJA ZAK-STANKIEWICZ
1886

Kurzenicki:
JÓZEF KURZENICKI CHORĄŻY
P TUPIŃSKIEGO ZM. 22 SIERP. 1870

Kraszewski:
PAMIĘĆ ŻONY POŚWIĘCA
D.O.M. IGNACEMU JÓZEFA SYNOWI
KRASZEWSKIEMU
ZMARŁEMU 1853 ROKU
W 64 ROKU ŻYCIA

Kuleszewiczowa:
FAUSTYNA KULESZEWICZOWA
ZM. 1863 R. MARCA 26 D.

Makowski:
JULIAN MAKOWSKI
ŻYŁ LAT 53 D. 14 KWIET. 1882

Bylewski:
KAROL BYLEWSKI
ŻYŁ LAT 69
ZM. D. 8 MAJA 1860