Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Góreccy - notatki

29.04.2010 00:30
Szukając informacji o rodzinie natrafiłem na ten wątek. Zaprowadziły mnie tutaj dwa tropy.

Po pierwsze wiem, że kilka pokoleń w górę, mój praprapra...dziadek nazywał się Jacenty Górecki i był komornikiem w Pułtusku. Z innych źródeł wiem, że Góreccy z okolic Pułtuska (ziemia zakroczymska) nosili herb Szeliga.

Drugi trop, to fakt iż mój ś.p. Dziadek pamięta z dzieciństwa widziane gdzies papiery herbowe i podobno była to kotwica. Niestety Góreckich herbu Kotwica nie ma, a sam herb jak kotwica bynajmniej nie wygląda... Ale za to Szeliga jak najbardziej

Wiem, że Góreccy z mojej linii osiedli potem w okolicach Ciechanowa i Nasielska, gdzie zresztą część ich przebywa do dziś.

Odpowiedzi (14)

16.08.2010 22:31
[...]
Opisani poniżej Góreccy pochodzili prawdopodobnie po Aleksandrze Góreckim, dziedzicu Górek i jego żonie Reginie. Ślub ich odbył się w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Klukowie. Wesele w Chmielewie w 1716r. Dziećmi Aleksandra Góreckiego i Reginy byli:
Józef ur. ok.1728r., dziedzic Górki Baczki, ślub w Klukowie dn. 25. lipca 1750r. z Łucją Chmielewską (świadkami byli WP Niesłuchowski z Odojów i brat Krzysztof Górecki);
Krzysztof ur. ok.1730r., dziedzic Górki Baczki, ślub w Klukowie dn. 5. marca 1753r. z Anną Obidzińską (świadkami ślubu byli Wojciech Ostaszewski oraz bracia jego Franciszek i Józef Góreccy);
Franciszek ur. 1725r. w Chmielewie, dz. Górki Wielkiej, ślub w Klukowie dn. 25. maja 1761r. z Marianną Chmielewską (świadkami ślubu byli Piotr Ślaski, Kazimierz Mieszkowski i brat Józef);
Barbara ur. 1722r. w Chmielewie;
Paweł ur. 1716r. w Chmielewie;
***
W roku 1777, wg. spisu parafian sporządzonym przez Ks. Dydaka Jagielskiego plebana winnickiego, właścicielami części szlacheckich w Górkach Baćkach par. Winnica byli m. in.:
Józef Górecki, wdowiec z jedną córką z pierwszego małżeństwa z Łucją Chmielewską - Jadwigą panną, conajmniej 19 lat mającą oraz z IIż. Marianną z Góreckich pochodzącą z Kamiennej, z którą wziął ślub 30.maja 1775r. oraz ich małoletnią córką Agatą ur. 14 kwietnia 1776r. (rodzicami chrzestnymi byli sąsiedzi Tomasz Sobolewski z ż. Konstancją),
Brat jego Krzysztof Górecki z ż. Anną z Obidzińskich i dziećmi: Magdaleną, małoletnimi Teresą, Marianną ur. 1771r. i synem Szczepanem;
Tomasz Górecki z ż. Małgorzatą;
Jacenty Górecki z ż. Agatą i siostrą Marianną oraz małoletnimi dziećmi: Marianną ur. 1772r., Pawłem ur. 1774r. oraz niemowlęciem Bonawenturą ur. 14 maja 1777r.;
Andrzej Górecki z ż. Katarzyną i 6-ciorgiem dzieci: Wojciechem, Janem, Marianną, Antoniną i małoletnimi Małgorzatą, Mateuszem ur. 1772r., Wawrzyńcem ur. 1775r..
Oraz kilku innych właścicieli m.in.. Tomasz Sobolewski z ż. Konstancją i 2 dzieci;
Antoni Putkiewicz z ż. Konstancją, mieli 4 dzieci; Żebrowscy, Murawscy i in.
[...]
16.08.2010 22:40
[...]
W pobliskim Pianowie w końcu XIXw. wybydowano dwór, którego właścicelem w latach 1939-1945 był Aleksander Górecki. W połowie XIXw. w Gnatach Szczerbakach oraz Zarazach i Wieśnianach mieszkało kilka rodzin Góreckich m.in. małżeństwa Dominika i Zuzanny oraz Ludwika i Antoniny z Ostaszewskich ponadto Michała i Marianny, Walentego i Julianny, Mateusza i Marianny z Borkowskich, Józefa i Anny, Tomasza i Marianny.
[...]
Max

Cóz, oto pytanko:
Czyjmi synami byli Andrzej Górecki ur. ok. 1752 oraz Jacenty Górecki ur. ok. 1754?
W 1783r. umiera Jacenty Górecki, pozostawiając żonę Agatę, córkę Józefę i synów Pawła i Bonawenturę...
Czyjm synem był Roch Gorecki ur. ok 1755
Dlaczego niby mieli miec herb Szeliga? Ta informacja jak mi sie zdaje poszla za książką P. Pszczólkowskiego?
17.08.2010 11:14
Mazowsze Półn.
Góreccy, piszący się z Górek Wielkich, Chmielewa i in. wsi należących do par. Winnica, posiadali te dobra dziedziczne od conajmniej 1600r. Wywodzili się ze szlachty herbu Szeliga (tak podaje na swojej stronie P. Pszczółkowski). Chmielewo było wsią graniczącą z Górkami Baczkami (Baćkami). Dobra ich w Górkach Wielkich na części Urodzonego Józefata Góreckiego w 1813r. należały do kapitału kościoła winnickiego, pleban pobierał z nich 150zł dochodu. Plebania kościoła Winnickiego spłonęła 29 lutego 1770r. wraz z księgami parafialnymi, akta metrykalne uległy częściowemu zniszczeniu.
[...]
21.08.2010 17:52
[...]
Andrzej Górecki ur. ok.1754 r. w Górki Baćki to być może s.Tomasz i Bogdańskiej Marianny?

np. słubu
1825/10 Andrzej Górecki wd. + Kunegunda Skoroszewski w Brodowo Żyłki par. Winnica
22.08.2010 18:17
GÓRECCY Z PAR. JASIENICA k.Grójca

Przybyli do Górek Wielkich w par. Winnica ok. 1783r.
Dziedzic Antoni Górecki zwany Oboj (dicti Oboy) ur. ca.1736 zm.1812 Górki Wielkie
Ślub 16-08-1772 Miedziechów par. Jasienica k/Grójca; ż. Franciszka Gośniewska
Dzieci: (akta wpisane w księdze odzyskanych akt par. Winnica po 1770r.)
Anna Tekla ur.1773 Oczesały
Marianna Marcjanna ur.1775 Oczesały
Antonina Honorata ur. 1778 Oczesały
Rozalia ur.1780 Tworki
Petronela Franciszka Katarzyna ur. 1782 Wola Boglewska
Józefat Franciszek ur. 1783 Górki Wielkie
Marianna Agn. Fran. Ur. 1788 Górki Wielkie
Franciszka z rodziną w 1784r. Górki Wielkie,

Józefat Dziedzic Górki Wielkiej w 1813r. zm. 1828 Górki,
ślub z Praksedą Sokolnicką – dzieci Agnieszka 1821, Jan 1823, Hipolit 1826, Adam 1827;
9.10.2010 23:58
Góreccy herbu Poraj z z. Zakroczymskiej [Boniecki T.6 s.244]

Spotykamy też, o ile z legitymacyi sądzić można, Poraitów Góreckich na Mazowszu, w warszawskiej, czerskiej i zakroczymskiej ziemi.
Marcin, miernik zakroczymski 1606 r. (DW. 33 f. 606).
Anna za Waleryanem Młądzkim 1609 r.
Stanisław', żonaty 1642 r. z Zofią z Dembskich.
Jan, syn Jana, zeznał 1682 r. zapis dożywocia z żoną, Maryanną z Łochowskich (Perp. Czers. 3 f. 172; 10 f. 359 i L4 A f. 25).
Adam, Jan i Marcin pisali się z ziemią zakroczymską, na elekcyę Augusta II-go.
Stanisław, syn Walentego, otrzymał 1712 r. zapis od Oborskiej.
Antoni, syn Pawła i Barbary z Juszyńskich, kwitował 1730 r. żonę, Maryannę z Faleńskich, wdowę po Antonim Dybowskim (Perp. Czers. 14 D f. 79 i 165; 27 f. 26).
Marcin, syn Adama, owdowiały po Elżbiecie z Gzowskich, w imieniu swojem i dzieci swoich: Antoniego i Katarzyny, sprzedał 174.0 r. Modzelewskiemu część Gzowa i Świeszewa, w ziemi zakroczymskiej. Dobra te następnie w 1750 roku odkupił. W 1772 r. zeznał zapis dożywocia z żoną, Franciszką z Gośniewskich, a 1773 r. nabył część Falęcic, Promny, Zbiuszy i Lekarcic (Ibid. 14 D f. 284; 29 f. 564; 30 f. 271 i 34 f. 340; DW. 73 f. 423 i 90 f. 56).
Syn jego Kazimierz, żonaty z Teklą Strzałkowską, pozostawił syna Józefa Tomasza Kazimierza Napoleona, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1847 roku.

[Uruski T.4 s.272]

Antoni s. Marcina dziedzica dóbr Gzowo i Świeszewo w 1750r., miał syna Kazimierza, ożenionego z Teklą Strzałkowską, z której s. Józef obywatel w m. Piotrkowie, wylegit. KP 1847r.
===================================================
Tak potwierdza się przepuszczenie, że Góreccy z Jasienicy to herbowni h. Poraj (?)
10.10.2010 00:06
W powyższej notatce czytaj Antoni syn Marcina i Elżbiety Gzowskiej od 1783r. m.in. właściciel Górki Wielkiej par. Winnica;

Max
10.10.2010 13:49
Witam!

W swoim drzewie mam również osoby z rodu Góreckich, z parafii Winnica i Klukowo. Przeczytałam bardzo ciekawe informacje zamieszczone przez Maxa (pozdrawiam), ale nie potrafię połączyć pokoleń. Z pewnością są to przodkowie "moich" Góreckich:

1. Ignacy Górecki, ur. 1857 w Gnatach Wieśnianach, par. Winnica, syn Waleriana i Józefy Góreckich, ślub w 1889 w Winnicy z Teklą Ołdakowską, ur. 1853 w Kęsach Pankach, par. Gzy, córką Mateusza Ołdakowskiego i Marianny z Krajewskich, wdową po Franciszku Niesłuchowskim (Cięcia). Nie mam ich dzieci.

2. Józef Górecki, ślub w 1864 r. w Klukowie z Agatą Raczyńską, ur. 1839 r. w Modzelch Kubicach, par. Klukowo, córką Tomasza Raczyńskiego i Franciszki ze Śmigrodzkich; nie mam ich dzieci;

3. Walenty Górecki, ślub w 1881 w Sońsku z Petronelą Raczyńską, ur. 1851 w Modzelach Kubicach, par. Klukowo, córką Tomasza Raczyńskiego i Franciszki ze Śmigrodzkich; siostrą Agaty Raczyńskiej; nie mam ich dzieci;

4. Stanisław Górecki, ur. w Gnatach Zarazach, par. Winnica, ślub w 1873 w Winnicy, z Emilią Katarzyną Klukowską, ur. 1846 w Mieszkach Morgach, par. Winnica, córką Antoniego Klukowskiego i Wiktorii Tekli z Szypulskich; nie mam ich dzieci;

5. Walenty Górecki ur. w parafii Winnica, ślub w 1909 w Winnicy, z Heleną Nałęcz, ur. 1892 w parafii Winnica , ich syn Henryk Górecki (znam tylko jedno dziecko) ur. 1910 , zm. 1972 w Brodowo Bąboły, par. Winnica, ślub z Anną Ostrzyniewską, ur. 1912 w Brodowo Bąboły, par. Wininca, córką Józefa Ostrzyniewskiego (brat mojego pradziadka Piotra) i Eufrozyny Roman. Ich dwie córki, moje ciocie, Elżbieta z d. Górecka ur. 1948 i Ewa z d. Górecka ur.1951 obydwie z Brodowa Bąbołów, par. Winnica.

Może jesteś w posiadaniu innych informacji. Z góry serdecznie dziękuję.

Elżbieta
17.10.2010 11:44
W Krakowie na przełomie XIX/XX wieku istniał zakład ślusarski (później fabryka wyrobów metalowych) Józefa Goreckiego vel Góreckiego. Z tego warsztatu pochodzi większość secesyjnej ślusarki Krakowa ( m. in. remontowana obecnie markiza Kasyna Oficerskiego).

Mikołaj
26.10.2010 12:57
Góreccy al. Gureccy z z. zakroczymskiej - czy są jakoby h. Szeliga?.
Źródła są wymienione, proszę weryfikować informację u Sz.P. Pszczółkowskiego w opracowaniu "SZLACHTA ZIEMI ZAKROCZYMSKIEJ"

Natomiast jest potwierdzenie co do herbu Poraj Gureckich z z. zakroczymskiej, cyt.powyżej.

Jak wspomniałem, na tym terenie żyły zupełnie od siebie niezależnie co najmniej trzy rodziny Gureckich. Ostatnio doszła jeszcze rodzina z ok. Żukowa (1 rodzina w Winnicy) czy były one wcześniej spokrewnione tego nie uda się potwierdzić gdyż akta z Winnicy sprzed 1770r. nie istnieją, można zorientować się jedynie czytając akta zgonów ale to ogólnikowo... choć szanowny ks. Brzózy "włożył" w te akta b.dużo serca wypisując wszystkich okrytych żałobą (!)
Mieszkali w Górkach Baczkach, Górkach Wielkich, Gnatach Wieśnianach, Szczerbakach i Poniatowie... w par. Winnica.
Max
7.01.2011 22:24
Z końcem roku ukończyłem pełne opracowanie wszystkich znalezionych aktów dotyczących rodziny Góreckich w par. Winnica, Klukowo, Szyszki, Nasielsk;
Moja linia Góreckich jest dość 'selektywna' i przez małżeństwa z innymi rodzinami szlacheckimi 'przetrwała' do pocz. XXw.
19.06.2011 19:05
Dla zrozumienia wielości powiązań dla rodzin Gureckich al. Góreckich zestawienie dostępne na mojej stronce
https://dbmsmazovia.blogspot.com/p/spis.html
9.11.2012 20:19
Jest jeszcze inna linia Góreckich wywodzących się z Targowej Górki w pow.Wrzesińskim. Ta linia nosiła herb Poraj i Dryja.Po sprzedaniu T.G, zamieszkali w okolicy . W archiwach są pochodne od tego nazwiska n.p Zgorecki, Zgórecki czyli z Góreckich bo po przeglądnięciu np.archiwów z Dzierzbina takie zmiany na przestrzeni 80 lat nastąpiły,piszący akta wpisuje nazwisko przez u zwykłe podpis jest przez ó itd. Moje zapiski i dane sięgają 1711 roku, samych Goreckich - Góreckich roku 1339 w procesie przeciwko Krzyżakom występuje Radzim Gorecki,w 15i16 wieku są wielmożami wielkopolskimi. itd.danych mam sporo do podzielenia się z chętnymi. pozdrawiam.
2.07.2017 23:41
Ród Góreckich h. Poraj z Obrębia i Górek Wielkich par. Winnica
Akt ślubu z Obrąba par. Dzierżenin z 1816r. znaleziony w aktach łacińskich Winnicy - Walentego Pokrzywnickiego lat 26, kawalera, s. Piotra i Justyny z Łempickich z Marianną Górecką wd. po Michale Pokrzywnickim, lat 42 ur. w Oczesałach par. Lewiczyn, c. dziedzica Antoniego Góreckiego i Franciszki z Gośniewskich. Świadkiem ślubu był brat Józefat Górecki dziedzic Górki Wielkiej oraz Piotr Górecki.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.