Genealogia - drzewa


Grupy rodzinne

1. Fabian Bagniewski z Bagniewa na Bagniewie + Katarzyna Machwicz z Kłódki,1582 [Teki dworzaczka, Bon., lista członków loży masońskiej „Albertyna Doskonałości w Płocku ] 1.1. Andrzej Bagniewski z Bagniewa na Bagniewie i z Kłódki pod Grudziądzem 1611 1.1.1. Stanisław Bagniewski z Kłódki 1639, sprzedał 1640 część na Bagniewie Janowi Bagniewskiemu s. Wojciecha i kolejną Janowi Bagniewskiemu s. Krzysztofa + Jadwiga Kenczewska 1.1.1.1. Jan Bagniewski + Maryanna Jasińska 1.1.1.1.1. Franciszek Bagniewski 1720, stolnik inowłodzki, cześnik łęczycki 1738 + Jadwiga Krajewska ze śleszyna ziemi łęczyckiej 1.1.1.1.1.1. Jan Bagniewski 1756 na śleszynie i śleszynku, stolnik bracławski 1761 + Joanna Mogilnicka, córka Józega M., oboźnego polnego koronnego i Anny Siemianowskiej 1.1.1.1.1.1.1. Piotr Bagniewski, ur. w 1767 r. w śleszynie, na śleszynie, śleszynku, Sierzchowach, Małej Wsi i Brzozówce w Rawskiem, sędzia pokoju okręgu rawskiego + Katarzyna święcicka 1.1.1.1.1.1.1.1. Ludwik Napoleon Bagniewski (leg.w Król.1843), oficer b. wojsk polskich + Henryeta Szamot 1.1.1.1.1.1.1.1.1. Adam Bagniewski + Anna Łepkowska 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Stanisława Bagniewska + Antoni Chojnacki 1.1.1.1.1.1.1.1.2 .Stanisław Bagniewski + ?? Mierzejewska 1.1.1.1.1.1.1.1.3. Hipolit Bagniewski + Franciszka Bagniewska 1.1.1.1.1.1.1.1.3.1. Zdzisław Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.1.3.2. Kazimierz Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2. Dyonizy Bagniewski (leg.w Król. 1843), ur. w Sierzchowach 1804, z Woli Łokotowej + Tekla Majewska 1.1.1.1.1.1.1.2.1. Piotr Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.2. Wojciech Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.3. Ludwik Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.4. Juliusz Bagniewski, ur. 1840, z Leśnowoli i Głuskowa + Paulina Suska 1.1.1.1.1.1.1.2.4.1. Piotr Bagniewski z Zatorów i Okęcia + Maria Łabęcka 1.1.1.1.1.1.1.2.4.2. Dyonizy Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.4.3. Stefan Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.4.4. Jan Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.4.5. Wanda Bagniewska 1.1.1.1.1.1.1.2.4.6. Antonina Bagniewska 1.1.1.1.1.1.1.2.4.7. Jadwiga Bagniewska 1.1.1.1.1.1.1.2.5. Adolf Bagniewski, ur. 1841, z Brzeziec i Bożego + Zofia Szweycer 1.1.1.1.1.1.1.2.5.1. Zygmunt Bagniewski, ur. 1868 1.1.1.1.1.1.1.2.5.2. Wilold Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.5.3. Juliusz Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.5.4. Leon Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.5.5. Feliks Bagniewski (ojciec chrzestny Feliksa Iwickiego z Brzozówki) 1.1.1.1.1.1.1.2.5.6. Bogusław Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.2.5.7. Stefania Bagniewska + Wojciech Sokołowski 1.1.1.1.1.1.1.2.6. Katarzyna Bagniewska + Józef Dąbrowski 1.1.1.1.1.1.1.2.7. Apolonia Bagniewska + Władysław Herman 1.1.1.1.1.1.1.3. Monika Bagniewska +(1) Mikołaj Colonna-Walewski, +(2) Kazimierz Bogatko, +(3) Walery Kurzewski 1.1.1.1.1.1.1.4. Wanda Bagniewska + ? Łapiński 1.1.1.1.1.1.2. Franciszek Bagniewski, ur. w śleszynie 1769 r., sędzia pokoju okręgu łęczyckiego, mason, + Agnieszka święcicka 1.1.1.1.1.1.2.1. Adam Bagniewski, ur. 1803 r. z Gledzianowa i Stręczyna, członek Rady Stanu Królestwa i dyrektor Komisji Skarbu +(1) Anna Geder +(2) Felicja Pniewska 1.1.1.1.1.1.2.1a.1. Jan Bagniewski ze Stręczyna 1.1.1.1.1.1.2.1a.2. Józef Bagniewski z Gledzianowa + Agnieszka Kurczyńska 1.1.1.1.1.1.2.1a.2.1. Witold Bagniewski 1.1.1.1.1.1.2.1a.3 Franciszka Bagniewska + Hipolit Bagniewski 1.1.1.1.1.1.2.1b.4 ?? Bagniewska + ?? Tymieniecki 1.1.1.1.1.1.3. Katarzyna Bagniewska + Antoni Skarbek Michałowski, komornik graniczny owrucki 1783 1.1.1.1.1.1.4. Urszula Bagniewska + Józef Molski, kasztelanic rogoziński 1787 1.1.1.1.2. Michał Bagniewski z Kłódki + Maryanna Zawadzka 1.1.1.1.2.1. Wiktor Ignacy Bagniewski (1731 proces z Zanieckim) 1.1.1.1.2.2. Kasper Bagniewski 1.1.1.1.2.3. Paweł Bagniewski 1.1.1.1.2.4. Stanisław Bagniewski 1.1.1.1.2.5. Gabryel Bagniewski 1.1.1.1.2.6. Barbara Bagniewska + Jan Rościszewski 1.1.1.1.3. Adam Bagniewski + Katarzyna Sławek 1.1.1.1.3.1. Jan Chryzostom Bagniewski z Woli Chrościńskiej w Ziemi Łęczyckiej 1767 + Elżbieta Biesiekierska 1.1.1.1.3.1.1. Franciszek Bagniewski, ur. w 1768 w Woli Chrościńskiej + ?? 1.1.1.1.3.1.1.1. Napoleon Bagniewski + Antonina Hlebicka-Józefowicz 1.1.1.1.3.1.1.1.1. Stanisław Bagniewski 1.1.1.1.3.1.1.1.2. Aniela Bagniewska + Karol Skucki 1.1.1.1.1.1.1.2. Szymon Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.3. Julian Bagniewski 1.1.1.1.1.1.1.4. Stanisław Bagniewski (leg. Kr.Pol.1839) 1.1.1.1.4. Marcin Bagniewski, sądowy ziemski chełmiński +(1) Katarzyna Dąbrowska, (1-v. Jasiński) +(2) Sabina Koss, proces z 1720 Gołuchowskimi o Sarnowo 1.1.1.1.4a.1 Bartłomiej Bagniewski, miecznik inflancki 1712, chorąży michałowski 1716, marszałek Trybunału Koronnego 1722, kasztelan elbląski 23.12.1724, zm. 06.1748 +(1) Anna Krajewska, c. Jakuba Krajewskiego, cześnika zakroczymskiego, +(2) Magdalena ?, zmarła w par. Rydzyna 1745 1.1.1.1.4.1a.1. Józef Bagniewski + Rydzyna 16 II 1749 r. Konstancja Łuba c. Jakuba Łuby, stolnika trembowelskiego i Elżbiety Sułkowskiej, c. łowczego nadwornego litewskiego, zmarła po 1767 1.1.1.1.4.1b.2. Teodor Bagniewski, sądowy ziemski chełmiński, podwojewodzi malborski, poseł woj. chełmińskiego (konf. Gen. Warsz.1733), zm. przed 1755 + Barbara Chełstowska, c. Marcina Chełstowskiego, podkomorzego chełmińskiego i Konstancji Zawadzkiej, pochowanej 14 XII 1728 r. u Franciszkanek w Chełmie 1.1.1.1.4.1.2b.1. Józef Bagniewski, 1753 procesuje Gostomskiego o Szparowę, dziedzic dóbr Waplewo, Ramuty, Poliksy, Morajny, Tylendorf, Waplewko, Sledziówka, Rychendrysz, Szynwyz, Mnienięt p. kiszpor. Umarł 28 X 1758 r. + Marcjanna Chrząstowska +(b) 1765 r.Teodor Sierakowski, córka Franciszka asesora ziem. świeckiego i Magdaleny Kruszyńskiej kasztelanki gdańskiej, J. zawarł 27 XII 1752 r. w Koronowie kontrakt o jej rękę z jej matką i ojczymem, Stanisławem Wałdowskim skarbnikiem wschowskim 1.1.1.1.4.1b.2.2. Jan Bagniewski 1.1.1.1.4.1b.3. Tomasz Bagniewski 1.1.1.1.4.1b.4. Antoni Bagniewski, miecznik inflancki 1733, poseł woj. chełmińskiego (konf. Gen. Warsz.1733), 1745 deputat na Trybunał Koronny z woj. chełmińskiego, sędzia ziemski chełmiński 1750, dziedzic Warszewic w woj. chełmińskim 1789 + Rozalia Moszczeńska z Hammer w starostwie Golub 1765 1.1.1.1.4.1b.4.1. Franciszek Bagniewski, podp. elek.St.Aug. Bagniewski 1.1.1.1.4.1b.4.2. Jan Bagniewski, podp. el. SA 1.1.1.1.4.1b.5. Rozalia Bagniewska + Jan Czapski, podkomorzy wendeński (Trybunał Koronny, dekret w sprawie z Kruszyńskimi 1740) 1.1.1.1.4.1b.6. Lukrecja Bagniewska + ?? Bajerski, sędzia ziemski michałowski 1.1.1.1.4. Apolonia Bagniewska + Marcin Łukowski 1.1.1.1.5. Teresa Bagniewska + ? Łubieński 1.1.1.2. Paweł Bagniewski 1.1.1.3. Grzegorz Bagniewski 1.1.1.4. Anna Bagniewska 1644 1.1.2. Jan Bagniewski z Kłódki 1.1.3. Piotr Bagniewski z Kłódki 1636 sprzedał część Bohotek w pow. Brodnickim bratu Janowi 1.2. Krzysztof Bagniewski + ?? 1.2.1. Jan Bagniewski, nabył część Bagniewa od Stanisława Bagniewskiego 1641 1.2.1.1. Jan Bagniewski 1.2.1.1.1. Fryderyk Bagniewski 1.2.1.1.2. Dorota Bagniewska 1.2.1.1.3. Emercyjanna Bagniewska 1.2.1.1.4. Zofia Bagniewska 1.3. Wojciech Bagniewski z Bagniewa 1630 + Katarzyna Świętosławska 1.3.1. Gabryel Bagniewski + Anna Tuszyńska 1.3.1.1. Kazimierz Bagniewski 1.3.1.2. Katarzyna Bagniewska + Walenty Zaleski 1.3.1.3. Konstancja Bagniewska +(1) Andrzej Kozłowski, +(2) Władysław Przeworski 1.3.2. Jan Bagniewski 1.3.2.1. Gabriel Bagniewski 1.3.2.2. Wojciech Bagniewski + Teofila Orłowska, 1676 1.3.2.2.1. Adam Bagniewski + Justyna Kleniewska, Glinna 1710 1.3.2.2.2. Piotr Bagniewski 1.3.2.2.3. Anna Bagniewska + Jan Więckowski 1.3.2.2.4. Katarzyna Bagniewska 1.3.3.3. Jan Bagniewski 1.2.3.3.1. Wojciech Bagniewski + Teofila Orłowska 1676 1.2.3.3.1.1. Ewa Bagniewska + Jan Więckowski (1686) 1.2.3.3.2. Florian Bagniewski 1.3.1. Stanisław Bagniewski, cysters przemęcki, zm. 25.04.1665 1.4. Jan Bagniewski z Miłatowa, Szubina i Oporowa w p. inowrocł. 1627 + Anna Bartkowska 1.4.1. Kazimierz Bagniewski z Bagniewa na Bagniewie + Anna Tuszewska zast. Bagniewo Dorpowskim (41080 zł., w 1690 r. Zastaw przejął Czapski, chorąży Malborski 1. Konstanty Bagniewski + Apolonia ? 1.1.Marianna Bagniewska, ochrz. 28.01.1752 r. (LB. Strzelno) + 1 III 1784 r. Wojciech Pawłowski