Genealogia - drzewaDrzewa genealogiczne

1. Anna von Beyersee (Beygerze) h. wł., ur. ok. 1280 + Henniken Lange h. wł., ur. ok. 1280 [BKO. s. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 1.1. Tomasz (Thomas) Lange h. wł., ur. ok. 1300 [BKO. s. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 1.2. Henncko Lange h. wł., ur. ok. 1302 [BKO. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 1.3. Herbert (Herbord) Lange h. wł., ur. ok. 1304 [BKO. s. 53; GD. s. 1; HKS. s. 19] 2. Henryk (Heinrich, Heynrich) von Beyersee (Beygerze) h. wł., ur. ok. 1285 [ACO. s. 115; BKO. s. 53; DPK. s. 22; GD. s.1; HKS. s. 19] 2.1. Dorota von Beyersee h. wł., ur. ok. 1335 +(1384) Hanns von Wedel h. Wedel, ur. ok. 1335, (połączenie rodów von Beyersee i zu Wenczlow) [NB. s. 102] 2.2. Amelung von Beyersee h. wł., ur. ok. 1340 [SGW. s. 4; MT. s. 570] 2.2.1. Cuncze (Cuntze, Cuntcze) von Beyersee h. wł., ur. ok. 1388 [GPL. s. 36; GSPK. XX. HA, OBA, Nr. 03931; RHD. s. 28] 2.2.2. Hans Flyssensteyn - von Beyersee h. wł., ur. ok. 1390 [PWT. s. 10, 63, 86] 2.2.3. Tomasz (Thomas) von Beyersee h. wł., ur. ok. 1392, miecznik toruński 1454 [SGW. s. 4] 2.2.4. Mikołaj (Niclus, Nicloss, Nikolaus, Niclaus) von Beyersee h. wł., ur. ok. 1394, współzałożyciel Związku Pruskiego 14.03.1440, starosta radzyński (chełmiński) 24.08.1454÷15.07.1459 + Dorota (Ortey) Schade h. wł., ur. ok.1402 [ASO. t. 4. s. 638; Bon.; GOT. s. 99; SGW. s. 4; GSK. s. 194; HRP. s. 279; KŁT. nr. 99, s. 25; KT. s. 337; RHD. s. 28; SŚP. s.165] 2.2.4.1. Eberhardt von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1422, zm. ok. 1490 [GPL. s. 36] 2.2.4.2. Jerzy (Jorge, Jurga) von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1424, sędzia ziemski 1473 [ASO. t. 4. s. 535; Bon.; CVWK. s. 86; Nies.; ZPP. s. 83] 2.2.4.3. Jan (Johanes, Hans, Hannos) von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1425, miecznik pomorski (pruski) 29.11.1471÷02.07.1476, podkomorzy chełmiński 21.04.1482÷19.03.1483, wojewoda pomorski 19.03.1483÷01.06.1484, starosta tczewski 20.08.1483÷22.07.1484, zm. 22.07.1484 + Marianna Łoś h. Dąbrowa, ur. ok. 1425 [ASP. s. 442, 444; Bon.; GPL. s. 36; GSP. s. 2; KT. s. 337; Nies.; RHD. s. 28; SŚP. s.197; UPK. s. 70, 134, 138] 2.2.4.3.1. Gabriel von Beyersze Bajerski h. wł., ur. ok. 1444, (Uruski błędnie: syn Jerzego) student akademii krakowskiej 1465, kleryk Kurii w Kolonii 1474, wyższe święcenia kapłańskie Rzym 24.02.1482, proboszcz parafii w Nowym Stawie i Św. Mikołaja w Elblągu 1479÷1484, sekretarz, notariusz i poseł króla Kazimierza IV Jagiellończyka 1480÷1485, [ASP. s. 564; AST. s. 664; Bon.; GSK.; SGKP. t. 2. s. 335; Urus.; UMS. s. 71] 2.2.4.3.2. Marcin Bajerski z Beyersze h. wł., ur. ok. 1446, komisarz królewski Zygmunta I Starego [ASO. s. 143; GLO. s. 366] 2.2.4.3.3. Walenty von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1448 (1462 - Walenty, Paweł i Jan, członkowie załogi zamku w Świeciu, schronili się tam przed najazdami Zakonu) [ PWT. s. 230] 2.2.4.3.4. Paweł von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1450 [PWT. s. 230] 2.2.4.3.5. Jan von Beyersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1452 [PWT. s. 231] 2.2.4.3.6. Henryk (Heinrich) Bajerski z Bayerse h. wł., ur. ok. 1454 [PWT. s. 10] 2.2.4.3.7. Anna von Bayersee Bajerska h. wł., ur. ok. 1456 + Klemens Wolski h. Prus I, ur. ok. 1450 [CVWK. s. 1] 2.2.4.3.7.1. Fabian Wolski h. Prus I, ur. ok. 1475 [OLP. s. 134] 2.2.4.3.8. Marek von Bayersee Bajerski h. wł., ur. ok. 1458 ławnik chełmiński 26.02.1504÷10.01.1513 [CVWK. s. 1; UPK. s. 59] 2.2.4.3.8.1. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1490, ławnik chełmiński 18.03.1548÷28.09.1550, sędzia ziemski chełmiński 28.09.1550÷19.09.1569 + Urszula ?, ur. ok. 1492 [Bon.; MRPS. t. 4, cz. 2, s. 341, nr. 14 825; UPK. s. 60, 74; UBC. s. 916; ŹD. s. 29] 2.2.4.3.8.1.1. Mikołaj Bajerski h. wł., ur. ok. 1530, ławnik chełmiński 12.04.1580÷24.09.1591 [UPK. s. 62; ŹD. s. 47] 2.2.4.3.8.1.1.1. Helena Bajerska h. wł., ur. ok. 1575 + Grzegorz Elżanowski h. Sępia Głowa, ur. ok. 1570 [GLO. s. 392] 2.2.4.3.8.1.1.2. Stanisław Bajerski h. wł., ur. ok. 1585, burgrabia grodzki chełmiński 15.10.1627÷1654 +(1610 Branice) Elżbieta Branicka z Branic i Ruszczy h. Gryf, ur. ok. 1590, ojciec : Andrzej Branicki z Branic i Ruszczy h. Gryf, ur. ok. 1540, zm. ok. 1630, matka : Elżbieta Ożarowska, ur. ok. 1580 [Min.; UPK. s. 175 Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.1. Stefan Bajerski h. wł., ur. ok. 1615 [Teki. p. 500] 2.2.4.3.8.1.1.2.2. Anna Bajerska h. wł., ur. ok. 1616 [Teki. p. 500] 2.2.4.3.8.1.1.2.3. Franciszek Bajerski h. wł., ur. ok. 1618 - posiadał w 1656 1/3 Żyglądu / pow. chełmiński, podpisał elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwem brzesko litewskim 1669 [TNT. s. 46; EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.4. Marek Bajerski h. wł., ur. ok. 1620, podpisał elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwem chełmińskim 1669 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1622 sędzia chełmiński, poseł na sejmy z woj. chełmińskiego 1663÷1669, podpisał ( salvis iuribus terrar. Prussiae) elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwem chełmińskim 1669, zm. ok. 1712 +(1640) Maria Kruszyńska h. Prawdzic, ur. ok. 1620 [EL. 2. s. 2; Min.; Nies.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.1. Andrzej Bajerski h. wł., ur. ok. 1640, miecznik dobrzyński, podpisał elekcję Augusta II z województwem chełmińskim 1697, zm. 1718 [Bon.; EL. 1. s. 6] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.1.1. Mateusz Bajerski h. wł., ur. ok. 1675, zm. 1737 + Marianna ?, ur. ok. 1685 [par. Chojnice] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.2. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1642, poseł i deputat do Pactów Conventów 1697, podpisał elekcję Augusta II z województwem chełmińskim 1697 [Bon.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.3. Adam Bajerski h. wł., ur. ok. 1644, autor "Z Dotrzymanego Indygenatu Pruskiego Dobro Pospolite…" 1696 [BP. s. 333; http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=41502&from=FBC] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4. Władysław Bajerski h. wł., ur. ok. 1646, podstoli piński 1696, podpisał elekcję Augusta II z województwem brzesko litewskim 1697 +(1670) Halszka Kościa-Zbirohowska h. Leliwa, ur. ok. 1650, ojciec : Hieronim Kościa-Zbirohowski h. Leliwa, ur. ok. 1640, matka : Petronela Krzywicka, ur. ok. 1640 [Bon.; EL. 1. s. 6; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1. Franciszek Bajerski h. wł., ur. ok. 1670, zm. ok. 1711 podpisał elekcję Augusta II 1697 z województwem brzesko litewskim (brześciańskim) [Bon.; EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1.1. Jakub Bajerski h. wł.,, ur. ok. 1695 + Anna ?, ur. ok. 1695 [par. Kopyczyńce/Ukraina] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1.1.1. Zofia Bajerska h. wł., ur. 24.06.1720 [par. Kopyczyńce/Ukraina] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.1.2. Jan Bajerski h. wł., ur. ok. 1700, podsędek pow. pińskiego 1764, podpisał konfederacje generalną Ks. Litewskiego 1764, zm. ok. 1779 [Bon.; Nies.; Akt konfeder. gener. W. Ks. Litew., Wilno] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.2. Andrzej Bajerski h. wł., ur. ok. 1672 podpisał elekcję Augusta II z województwem brzesko litewskim 1697 [Bon.; EL. 1. s. 6] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.2.1. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1693 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.2.2. Ludwik Bajerski h. wł., ur. ok. 1694 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.3. Leonard Bajerski h. wł., ur. ok. 1674 podpisał elekcję Augusta II z województwem brzesko litewskim 1697 [Bon.; EL. 1. s. 6] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.3.1. Ludwik Bajerski h. wł., ur. ok. 1696 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.4.3.2. Bazyli Bajerski h. wł., ur. ok. 1698 podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem brzesko litewskim 1733 [EL. 2. s. 3] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5. Reigna Bajerska h. wł., ur. ok. 1648 +(1680) [gen]paszkowski|Tomasz Paszkowski[/gen] z Paszek h. Zadora, ur. ok. 1650, ojciec : Jerzy Paszkowski z Paszek h. Zadora, matka : Marianna Nowochońska h. Kostrzywiec Ostoja [Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.1. Michał Paszkowski h. Zadora, ur. ok. 1680, chorąży malborski, osiadł na Wołyniu +(1716) Monika Piotrowska [Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.2. Maciej Paszkowski h. Zadora, ur. ok. 1682, zm. ok. 1734, miecznik [lub] Łuków + Anna Romer z Chyszowa h. Jelita, ur. ok. 1690 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3. Marianna Paszkowska z Paszek h. Zadora, ur. ok. 1684 + Aleksander Zborowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1610 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3.1. Adam Stanisław Kostka Zborowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1706, zm. ok. 1765 +(1740) Aniela Jarocka ur. ok. 1720, zm. ok. 1765 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3.2. Franciszka Zborowska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1708 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.3.3. Justyna Zborowska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1710 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.5.4. Jan Paszkowski h. Zadora, ur. ok. 1686, przeniósł się na Ukrainę 1712 [Min.; Nies.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6. Franciszek Bajerski h. wł., ur. ok. 1650, cześnik dobrzyński 1694, miecznik dobrzyński, sędzia ziemski łęczycki 1727 [Bon.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.1. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1685 [par. Łęczyca] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.1.1. Maciej Bajerski h. wł., ur. ok. 1725 Monice + Małgorzata Wiąz, ur. ok. 1738 Monice, zm. 12.08.1828 Monice, ojciec : Maciej, matka : Marianna [par. Sieradz] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.1.2. Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1730 Rdutów + Elżbieta ?, ur. ok. 1740 [par. Imielno] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.6.2. Mikołaj Bajerski h. wł., ur. ok. 1700 Strzelce Wielkie [par. Strzelce Wielkie] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7. Mikołaj Bajerski h. wł., ur. ok. 1652, poseł na sejm 1697, deputat ad Pacta Conventa, podpisał elekcję Augusta II z województwem chełmińskim 1697, zm. ok. 1712 + Elżbieta Ostrowska h. wł., ur. ok. 1652, zm. ok. 1691 [Bon.; EL. 1. s. 6; Min.; Nies.; Conclit. fol. 24.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1. Franciszek Józef Bajerski h. wł., ur. ok. 1670 Bajerze, założył szpital w Przecznie (Przesmnie) 1697, ławnik chełmiński 25.06.1716÷18.08.1718, sędzia ziemski michałowski 19.11.1718÷29.11.1732, cześnik chełmiński 1722, deputat na trybunał koronny 1722, zm. 29.11.1732 +(1710 Bagniewo) Lukrecja Bagniewska h. Bawola Głowa ur. ok. 1690 Bagniewo , ojciec : Marcin Bagniewski z Bagniewa h. Bawola Głowa, miecznik inflancki 1699÷1711, matka : Sabina Koss h. wł. [Bon.; GLO. s. 290, 292; Min.; Nies.; Urus..; UPK. s. 66, 119] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.1. Michał Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1712 Przeczno, ławnik michałowski 13.04.1750÷24.08.1750 [AAG. s. 189, 193, 194; GLO. s. 290; Min.; UPK. s. 118] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.1.1. Maciej Bajerski h. wł., ur. ok. 1745 + Jadwiga ?, ur. ok. 1751 [par. Tarczyn] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.1.2. Andrzej Bajerski h. wł., ur. ok. 1751 +(07.10.1771 Warszawa) Rozalia Górecka, ur. ok. 1752 [par. Tarczyn; par. Św. Krzyża Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.2. Kazimierz Bajerski h. wł., ur. ok. 1714 Przeczno, ławnik michałowski 24.08.1750÷10.07.1752, ławnik chełmiński 08.04.1762÷27.09.1772, asesor sądu ziemskiego w Płutowie 1720 [AAG. s. 189, 193, 194; GLO. s. 290; GPA. s. 20; Min.; UPK. s. 68, 118] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3. Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1722 Przeczno, potw. szlach. w sądzie grodzkim trembowelskim + Franciszka Dobrska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1730, ojciec : Kazimierz, chorąży michałowski [AAG. s. 189, 194, 195; Bon.; GLO. s. 290; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.1. Kazimierz Bajerski h. wł., ur. ok. 1750 Płutowo [AAG. s. 193] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.2. Anna Bajerska h. wł., ur. ok. 1752 Płutowo + David Kobyliński h. Łodzia, ur. ok. 1753, ojciec : Piotr [AAG. s. 38, 189, 193; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.2.1. Augustyn Kobyliński h. Łodzia, ur. ok. 1775 Napole [AAG. s. 38] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.2.2. Kajetan Kobyliński h. Łodzia, ur. ok. 1783 Napole + Teofila Rozalia Wiktoria Sadowska h. Nałęcz, ur. ok. 1804, zm. ok. 1832 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3. Róża Bajerska h. wł., ur. ok. 1756 Płutowo +(1775) Roch Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1744, ojciec : Michał h. Jastrzębiec, ur. ok. 1710 [AAG. s. 193; Bon.; Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.1. Jan Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1776 Płutowo [AAG. s. 32] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.2. Tomasz Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1778 Płutowo [AAG. s. 32, 201] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3. Antoni Onufry Borowski h. Jastrzębiec, ur. 13.06.1780 Płutowo, zm. 05.02.1841 Zaklików, szef biura w Komisji Wojny, oficer Legii Nadwiślańskiej, 1808 ranny pod Saragossą +(30.11.1815 Warszawa) Anastazja Roszkowska h. Łodzia, ur. ok. 1794, zm. 03.12.1850 Warszawa (ma nekrolog w Kur. Warsz.) [Min.; par. Św. Andrzeja Warszawa; Kirkor S., Słownik oficerów] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.1. Antoni Ignacy Borowski h. Jastrzębiec, ur. 26.07.1817 + Helena Dorota Ławicka h. Ślepowron, ur. ok. 1823, zm. 01.08.1859 [Min.; par. Św. Andrzeja Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.1.1. Zofia Borowska h. Jastrzębiec, ur. 08.05.1858 Warszawa [Min.; par. Św. Andrzeja Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.2. Aureliusz Borowski h. Jastrzębiec, ur. 23.09.1819, wylegitymował się w 1846 [Min.; Urus.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.3.3. Adolf Borowski h. Jastrzębiec, ur. 22.05.1821 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.4. January Borowski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1782 Płutowo [AAG. s. 193] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.3.5. Marianna Borowska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1784 Płutowo + Jan Sampławski h. Korczak, ur. ok. 1780 [AAG. s. 193] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.3.4. Augustyn Bajerski h. wł., ur. ok. 1759 Płutowo, ( kupił Storlus 1792) [AAG. s. 38; RZP. s. 92] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.4. Eufrozyna Bajerska h. wł., ur. ok. 1725 Przeczno +(1) Jan Łukowski h. Jelita, ur. ok. 1725 Piontkowo, ojciec : Paweł Antoni, regent grodzki chełmiński, matka : Katarzyna Czerlińska/Pniewska + (2) Albert Dobrski h. Jastrzębiec, ur. ok. 1710 [AAG. s. 193, 208, 217; UPK. s. 220 ] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.4a.1. Franciszka Łukowska h. Jelita, ur. ok. 1755 Piontkowo + Kazimierz Dobrski h. Jastrzębiec, ur. ok.1750 [AAG. s. 208, 217] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.1.4a.2. Marianna Łukowska h. Jelita, ur. ok.1760 Piontkowo [AAG. s. 208, 217] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2. Barbara Bajerska h. wł., ur. ok. 1672 Bajerze +(1690) Aleksander Szwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1660, zm. ok. 1715 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.1. Antoni Szwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1690 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2. Franciszek Ksawery Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1692, zm. ok. 1764, kasztelan Oświęcim 1739÷1746, kasztelan Wojnicz 1746÷1760, kawaler orderu Orła Białego 1750, starosta Parnawa +(1) Salomea Nielepiec, ur. ok. 1700, zm. ok. 1726, ojciec Józef, matka Katarzyna Małachowska +(2) Krystyna Szembek h. wł., ur. ok. 1710, zm. ok. 1762 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1. Marianna Szwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1720, zm. ok. 1764 + Józef Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1710, zm. ok. 1765, ojciec : Aleksander [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.1. Aleksander Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1739, zm. ok. 1806 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.2. Salomea Marianna Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1740, zm. ok. 1766 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.3. Kazimierz Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1742, zm. ok. 1808 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.4. Ignacy Józef hr. Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1743, zm. ok. 1835 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.1.5. Krystyna Szembek ze Słupowa h. wł., ur. ok. 1745, zm. ok. 1766 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.2. Teresa Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1722, zm. ok. 1739 + Jan Antoni Łochocki z Łochocina h. Junosza, ur. ok. 1690, zm. ok. 1752 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3. Salomea Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1724, zm. ok. 1756 Stanisław Walenty hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1720, zm. ok. 1784 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.1. Józef hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1750, zm. ok. 1794 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.2. Tadeusz Szymon hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1752, zm. ok. 1785 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.3. Kunegunda hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1754 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.4. Elżbieta hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1750, zm. ok. 1797 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.3.5. Anna hr. Ankwicz z Posławic h. Awdaniec, ur. ok. 1750 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.2.2a.4. Józef Schwarcenberg-Czerny h. Nowina, ur. ok. 1725, zm. ok. 1746 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.3. Kazimierz Bajerski h. wł., ur. ok. 1680 Bajerze, podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem chełmińskim 1733 [GPA. s. 20; EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.4. Antoni Bajerski h. wł., ur. ok. 1682 Bajerze, podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem sandomierskim 1733 [EL. 2. s. 2] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1684 Bajerze, zm. ok. 1723 +(1707) Teresa Żychlińska h. Szeliga, ur. ok. 1690, zm. ok. 1746, ojciec : Adam Żychliński h. Szeliga, kasztelan [kal] Ląd, ur. ok. 1670, zm. ok. 1736, matka : Elżbieta Joanna Osiecka h. Dołęga, ur. ok. 1690 zm. ok. 1738 [Bon.; Min.; Nies.; GHL. s. 79] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1. Joanna Bajerska h. wł., ur. ok. 1707 Bajerze +(1)(1730) Jan Dąbski h. wł., ur. ok. 1700 +(2)(1737) [gen]hulewicz|Józef Hulewicz[/gen] h. Nowina, ur. ok. 1700, zm. ok. 1770, podczaszyc wołyński, 1734 rotmistrz pancerny, poch. Konic. k. oo. Reformatów, ojciec : Samuel h. Nowina, podczaszy wołyński 1660, matka : Elżbieta Niesiołowska h. Korzbok ur. 1660, zm. 1717 [Bon.; Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.1. Mikołaj Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1746, zm. ok. 1833, konfederat barski + Franciszka Raczkowska h. Nałęcz, ur. ok. 1770 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.1.1. Klemens Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1800 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.1.2. Józef Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1804, zm. ok. 1869 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.2. Teofil Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1748, zm. ok. 1787, konfederat barski + Marianna Sikorska, ur. ok. 1760 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3. Ignacy Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1750, sędzia grodzki Inowrocław 1787 + Zofia Gądkowska, ur. ok. 1750 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3.1. Andrzej Hulewicz h. Nowina, ur. 01.12.1776 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3.2. Marianna Cecylia Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1780 + Antoni Świnarski 1770 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.1b.3.3. Honorata Anna Hulewicz h. Nowina, ur. ok. 1781, zm. 21.01.1847 Korzenny Folwark + Ksawery Koszutski z Koszut h. Leszczyc, ur. ok. 1780 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2. Adam Bajerski h. wł., ur. ok. 1712 Bajerze [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1. Agnieszka Bajerska h. wł., ur. ok. 1730 Bajerze +(1)(1747 Bajerze) Piotr Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1710 Gorazdów, ojciec : Adam Gorazdowski z Gorazdowa h. Prawdzic, ur. ok. 1690 +(2)(27.02.1767 Załęże) Adam Pląskowski h. Oksza, ur. ok. 1720, osiadł w Jaszczu zm. ok. 1767 [Bon.; Min.; Teki.; par. Załęże] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.1. Kacper Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1747 Gorazdów [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.2. Mikołaj Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1749 Gorazdów [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.3. Tomasz Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1750 Gorazdów + Marianna Zielińska, ur. ok. 1790 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.3.1. Maciej Gorazdowski z Gorazdowa h. Prawdzic, ur. ok. 1815 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.1a.4. Adam Gorazdowski h. Prawdzic, ur. ok. 1751 Gorazdów [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.2.2. Marcin Bajerski h. wł., ur. ok. 1740 + Marianna ?, ur. ok. 1750 [par. Wronki] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3. Józef Bajerski h. wł., ur. ok. 1714 Bajerze, ławnik chełmiński 1767 [Bon., Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1. Aleksander Bajerski h. wł., ur. ok. 1770 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1. Urszula Bajerska h. wł., ur. ok. 1815 +(1830) Walenty Pazderski h. Grabie, ur. ok. 1806 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1. Józef Pazderski h. Grabie, ur. ok. 1833 + Ewa Pniewska h. Jastrzębiec, ur. ok. 1841 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.1. Maria Władysława Pazderska h. Grabie, ur. ok. 1867 +(1892) Łukasz Aleksander Szubartowski, ur. ok. 1847 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2. Stanisława Pazderska h. Grabie, ur. ok. 1870, zm. ok. 1938 + Karol Szablowski h. Bończa, ur. ok. 1850, zm. ok. 1912 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.1. Władysław Szablowski h. Bończa, ur. ok. 1887, zm. ok. 1950 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.2. Zofia Szablowska h. Bończa, ur. ok. 1890, zm. ok. 1940 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.3. Jerzy Szablowski h. Bończa, ur. ok. 1896, zm. ok. 1950 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.2.4. Eulalia Wanda Szablowska h. Bończa, ur. ok. 1899, zm. ok. 1993 |[Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.1.3. Antonina Władysława Pazderska h. Grabie, ur. ok. 1875 + Emil Michał Gnatowski h. Łada, ur. ok. 1870 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.3.1.1.2. Apollonia Konstancja Pazderska h. Grabie, ur. 1833 +(1)(1/1857 Polanowice) Marcin Wojciechowski, ur. ok. 1820, ojciec : Grzegorz, matka : Marianna Bączkowska +(2)( 1/1872 Polanowice) Maksymilian Ptaszyński h. Leliwa, ur. ok. 1844, ojciec : Walenty, matka : Angelika Głowaczyńska +(3)( 1/1877 Polanowice) Kazimierz Musiałkowski, ur. ok. 1847, ojciec : Józef, matka : Agnieszka Matczak [Min.; par. Polanowice; par. Strzelno] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.4. Aleksandra Bajerska h. wł., ur. ok. 1716 Bajerze [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.5.5. Zuzanna Bajerska h. wł., ur. ok. 1718 Bajerze [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.6. Michał Bajerski h. wł., ur. ok. 1686 Bajerze, sędzia ziemski michałowski, podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego z województwem chełmińskim 1733 [EL. 2. s. 3] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.7. Jan Bajerski h. wł., ur. ok. 1690 Bajerze, ekonom ocieszyński +(04.04.1712 Objezierze) Katarzyna Milińska h. Wczele, ur. ok. 1690, [TD.; par. Objezierze] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.7.7.1. Jan Bajerski h. wł., ur. ok. 1730 Objezierze, zm. 19.07.1818 Kwilcz + Anna Talar, ur. ok. 1735 [par. Objezierze; par. Kwilicz] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.8. Konstancja Bajerska h. wł., ur. ok. 1665 +(29.08.1690 Warszawa) Jan Iwaniecki h. wł., ur. ok. 1660 [par. Św. Jana Chrzciciela Warszawa] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9. Elżbieta Bajerska h. wł., ur. ok. 1670 +(1) Walerian Głuchowski h. Prus II, ur. ok. 1670 +(2) Stanisław Jawosz, ur. ok. 1670 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1. Aleksandra Głuchowska h. Prus II, ur. ok. 1695, zm. ok. 1737 +(1) Stefan Żychliński h. Szeliga, ur. ok. 1670 +(2) Adam Aleksander Makowiecki h. Pomian, ur. ok. 1670, zm. ok. 1705 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1. Aniela Żychlińska h. Szeliga, ur. ok. 1720, zm. ok. 1764 + Wojciech Prandota-Trzciński na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1700, zm. ok. 1762 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.1. Joanna Prandota-Trzcińska na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1745, zm. ok. 1823 + Ignacy Zagajewski h. Ogończyk, ur. ok. 1726, zm. ok. 1791 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.2. Tadeusz Gedeon Prandota-Trzciński na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1746, zm. ok. 1799 + Justyna Ludwika Wiktoria Zagórska z Zagórzyc h. Grzymała, ur. ok. 1739, zm. ok. 1806 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.3. Aleksandra Prandota-Trzcińska na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1750, zm. ok. 1783 + Marcin Borucki z Borucina h. Rola, ur. ok. 1727, zm. ok. 1777, podstoli [ino] Inowrocław [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.1.4. Szymon Prandota-Trzciński na Trzcinnie h. Rawicz, ur. ok. 1752 + Małgorzata Trzcińska h. Rawicz, ur. ok. 1760 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1a.2. Adam Żychliński h. Szeliga, ur. ok. 1722 [Min.] 2.2.4.3.8.1.1.2.5.9a.1b.3. Rafał Makowiecki h. Pomian, ur. ok. 1700, zm. ok. 1734 [Min.] 1. Maciej Bajerski, ur. ok. 1745 + Jadwiga ?, ur. ok. 1751 [par. Tarczyn] 1.1. Wojciech Bajerski, ur. ok. 1770 Parole, zm. 14.01.1823 Skuły +(1) Katarzyna Marianna Marczak, ur. ok. 1773 Parole, ojciec: Marcin, matka: Katarzyna +(2) Marianna Obrzydowska, ur. ok. 1770, zm. 05.02.1835 Osuchów [par. Tarczyn; par. Skuły; par. Osuchów] 1.1a.1. Franciszek Bajerski, ur. ok. 1789 Nadarzyn, zm. 05.01.1848 Warszawa +(19.01.1817 Skuły) Scholastyka Wichleńska, ur. ok. 1797 Kurzeszyn [par. Skuły; par. Kurzeszyn; par. Św. Aleksandra Warszawa] 1.1a.1.1. Urszula Brygida Bajerska, ur. 20.10.1817 Skuły + Jan Czekieruk, ur. ok. 1815 [par. Skuły; par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.1.1.1. Marianna Stanisława Czekieruk, ur. 04.04.1854 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.1.1.2. Leonarda Waleria Czekieruk, ur. 08.07.1860 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.1.2. Feliks Bajerski, ur. 19.11.1821 Skuły +(16.02.1846 Puchały) Jadwiga Pyć, ur. 10.10.1821 Puchały, ojciec: Marcin, matka: Franciszka Siennicka [par. Skuły; par. Raszyn] 1.1a.1.2.1. Stanisław Wojciech Bajerski, ur. 05.04.1846 Puchały [par. Raszyn] 1.1a.1.2.2. Roch Bajerski, ur. 12.08.1849 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.3. Józef Bajerski, ur. 04.07.1851 Reguły Duże +(17.09.1878 Warszawa) Marcjanna Dryniak, ur. ok. 1852 Nowe, ojciec : Benedykt, matka : Marianna Wolniewicz [par. Kutno; par. Raszyn; par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.1.2.3.1. Jadwiga Bajerska, ur. 03.10.1880 Warszawa +(01.11.1899 Warszawa) Andrzej Franciszek Walter, ur. ok. 1877 Warszawa, ojciec : Adolf, matka : Franciszka Muszewska [par. Św. Andrzej Warszawa; par. NNMP Warszawa-Leszno] 1.1a.1.2.3.2. Władysław Bajerski, ur. 26.03.1883 [par. Św. Andrzeja Warszawa] 1.1a.1.2.4. Adam Bajerski, ur. 15.12.1854 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.5. Ewa Bajerska, ur. 15.12.1854 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.6. Marianna Bajerska, ur. 08.12.1857 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.2.7. Katarzyna Bajerska, ur. 08.10.1859 Reguły Duże [par. Raszyn] 1.1a.1.3. Tomasz Bajerski, ur. 01.01.1824 Zalesie [par. Wilków] 1.1a.1.4. Julian Bajerski, ur. 17.02.1838, zm.26.02.1838 Jaktorów [par. Grodzisk Mazowiecki] 1.1a.1.5. Kazimierz Bajerski ur.17.02.1838 Jaktorów + Barbara Madejska, ur. ok. 1843 [par. Grodzisk Mazowiecki] 1.1a.1.5.1. Józef Ludwik Bajerski, ur. 20.08.1863, zm. 06.09.1863 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.1a.2. Jakub Bajerski, ur. ok. 1795 + Salomea ?, ur. ok. 1796, zm. 08.10.1861 Błędów [par. Tarczyn; par. Błędów] 1.1a.2.1. Wojciech Bajerski, ur. ok. 1819 Wilcze +(14.09.1845 Oleśnik) Marianna Słaboszewska, ur. 06.09.1823 Młynów, ojciec: Jakub, matka: Brygida Kuźmierz [par. Biała Rawska; par. Błędów] 1.1a.2.1.1. Sabina Bajerska, ur. ok. 1847 Potworów +(22.11.1868 Biała Rawska) Stanisław Malik, ur. 01.05.1847 Stara Wieś, ojciec: Jan, matka: Apolonia Soliwoda [par. Potworów; par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.1. Jan Malik, ur. 07.04.1871 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.2. Marianna Malik, ur. 14.10.1873 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.3. Zofia Malik, ur. 09.03.1875 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.4. Franciszka Malik, ur. 28.09.1877 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.5. Władysław Malik, ur. 31.03.1879 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.6. Franciszek Malik, ur. 06.08.1881 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.7. Teofila Malik, ur. 18.04.1884 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.1.8. Władysław Malik, ur. 18.09.1886 Stara Wieś, zm. 11.05.1887Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.2. Julianna Bajerska, ur. 27.06.1850 Machnatka +(15.07.1877 Przyłuski Dolne) Franciszek Młynarczyk, ur. 24.08.1857 Żurawia, ojciec: Walenty, matka: Wiktoria Pakuła [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.2.1.Zofia Młynarczyk, ur. 19.04.1878 Chodnów +(27. 08.1899 Jeziórka) Józef Kuraś (Kurowski), ur. ok. 1875, ojciec: Stanisław, matka: Franciszka Gajda [par. Biała Rawska; par. Radom] 1.1a.2.1.2.2. Marianna Młynarczyk, ur. 10.08.1884 Stara Wieś [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.2.3. Józef Młynarczyk, ur. 23.07.1886 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.2.1.3. Franciszka Bajerska, ur. 10.09.1859 Błędów [par. Błędów] 1.1a.2.1.4. Andrzej Bajerski, ur. ok. 1862 Chodnów + Maria Olesińska, ur. ok. 1863 [par. Biała Rawska] 1.1a.2.1.4.1. Zofia Bajerska, ur. ok. 1882 Warszawa +(1) Adolf Piątkowski, ur. ok. 1880 Cekcyn, ojciec : Adolf, matka : Józefa Chmielewska +(2)( 26.12.1920 Warszawa) Adolf Figlarski, ur. ok. 1885 Warszawa, ojciec : Samuel, matka : Tauba Ryfka Borenstein [par. Św. Andrzeja Warszawa; par. Wsz. Św. Warszawa; par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.2. Bolesław Bajerski, ur. 19.10.1884 Warszawa, bojowiec PPS ps. "Bystry", odznaczony Krzyżem Niepodległości + Rozalia Jurczyńska, ur. ok. 1887 [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.2.1.4.2.1. Henryk Bajerski, ur. 14.12.1908 Warszawa +(24.09.1960 Warszawa) Stanisława Zofia Wojszycka, ur. [par. Stanisława Kostki Warszawa] 1.1a.2.1.4.3. Maria Bajerska, ur. ok. 1887 +(1) Stanisław Rafałowski, ur. ok. 1885, zm. ok. 1919 Warszawa +(2)( 20.08.1920 Warszawa) Kazimierz Roman Werczyński, ur. ok. 1898 Warszawa, ojciec Ludwik, matka : Apolonia Rycerz [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1a.2.1.4.4. Karolina Bajerska, ur. ok. 1888 Warszawa +(20.08.1921 Warszawa) Teodor Tawerno, ur. ok. 1896 Warszawa, ojciec : Robert, matka : Ludwika Olszewska [par. Wsz. Św. Warszawa; par. Św. Stanisław i Wawrzyńca Warszawa; par. NNMP Warszawa] 1.1a.2.1.4.5. Stanisław Bajerski, ur. 13.04.1889 Warszawa + Marianna ?, ur. ok. 1793 [par. św. Andrzeja Warszawa] 1.1a.2.1.4.6. Julianna Bajerska, ur. 03.02.1891 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.7. Stefan Bajerski, ur. 31.01.1893 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.8. Janina Bajerska, ur. 23.05.1894 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.9. Henryk Bajerski, ur. 23.12.1896 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.10. Bronisław Bajerski, ur. 12.08.1897 Warszawa, zm. ok. 1914 Warszawa Św. Barbary) + Franciszka Piątek, ur. ok. 1900 Hodel , ojciec : Franciszek, matka : Katarzyna Górska [par. Św. Barbary; par. Św. Krzyża; par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.4.10. 1. Józef Bajerski ur. 17.04.1838 Warszawa [par. Św. Krzyża Warszawa] 1.1a.2.1.4.11. Karolina Bajerska, ur. 31.01.1899 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.1a.2.1.5. Franciszek Bajerski, ur. 02.10.1866r. Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1a.3. Elżbieta Bajerska, ur. ok. 1797 + Paweł Michałowski, ur. ok. 1792 [par. Tarczyn; par. Skuły] 1.1a.3.1. Elżbieta Michałowska, ur. 26.12.1822 Skuły [par. Skuły] 1.1a.3.2. Brygida Michałowska, ur. 06.10.1825 Skuły +(10.11.1848 w Osuchów) Wojciech Sieniarski, ur. ok. 1825 Bobrowiec , ojciec: Bonifacy, matka: Katarzyna Górniak; (1-v. Marianna Zabłocka) [par. Skuły; par. Osuchów] 1.1a.3.3. Jan Michałowski, ur. ok. 1837 Ruda +(29.01.1861 Piotrowina) Florentyna Horszfald, ur. ok. 1829 Skierniewice, ojciec: Karol, matka: Elżbieta Owsińska [par. Tarczyn; par. Skierniewice; par. Wiskitki] 1.1b.4. Maciej Bajerski, ur. 19.09.1799 Krze [par. Radziejowice] 1.1b.5. Małgorzata Bajerska, ur. ok. 1802 Krze +(21.11.1823 Wilków) Walenty Stelmaski, ur. ok. 1802 Korytów, ojciec: Jakub, matka: Marianna Mikołowska [par. Radziejowice; par. Wilków] 1.1b.5.1. Marianna Stelmaska, ur. 30.11.1824 Zalesie [par. Wilków] 1.1b.5.2. Tekla Stelmaska, ur. 23.09.1827, zm. 10.05.1830 Zalesie [par. Wilków] 1.1b.5.3. Julianna Stelmaska, ur. 03.01.1830 Zalesie +(05.11.1845 Osuchów) Franciszek Sankowski, ur. 26.03.1825 Budy Zaklasztorne, ojciec: Łukasz, matka: Katarzyna Wątrobska [par. Wilków; par. Osuchów] 1.1b.5.4. Walenty Stelmaski, ur. 01.08.1839 Osuchów [par. Osuchów] 1.1b.5.5. Katarzyna Antonina Stelmaska, ur. 01.11.1840 Osuchów [par. Osuchów] 1.1b.5.6. Piotr Stelmaski, ur. 06.08.1843 Osuchów [par. Osuchów] 1.1b.6. Franciszek Bajerski, ur. 27.03.1806 Krze +(11.11.1835 Wilków) Katarzyna Wylezińska, ur. ok. 1805, ojciec: Józef, matka: Anna; (1-v. Sebastian Zieliński, zm. 1835 Zalesie) [par. Radziejowice; par. Wilków] 1.1b.6.1. Wiktoria Bajerska, ur. 16.12.1836 Zalesie +(06.02.1854 Chodnów) Szymon Stańczak, ur. 27.10.1834 Załuski, ojciec: Joachim, matka: Marianna Sokołowska [par. Wilków; par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.1. Marianna Stańczak, ur. 25.11.1855 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.2. Józef Stańczak, ur. 20.01.1858 Chodnów +(28.10.1912) Józefa Bartosiak, ojciec: Michał, matka: Rozalia Grabowska [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.3. Franciszek Stańczak, ur. 28.02.1860 Chodnów +(26.10.1884 Szwejki Duże) Józefa Jędrzejczak, ojciec: Andrzej, matka: Krystyna Sobczak [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.4. Walenty Stańczak, ur., zm. 26.02.1865 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.1.5. Franciszka Stańczak, ur. 17.08.1866 Chodnów +(08.02.1887 Chodnów) Józef Gawryła, ur. 29.01.1866 Stara Wieś, ojciec: Jacenty, matka: Wiktoria Bednarek [par. Biała Rawska] 1.1b.6.2. Paulina Bajerska, ur. 17.05.1838 Zalesie +(1)(21.11.1858 Chodnów) Wojciech Chmielewski, ur. 01.04.1839 Janów, ojciec: Franciszek, matka: Elżbieta Kącka +(2)( 20.07.1898 Sobików) Tomasz Sikorski, ur. ok. 1824, ojciec: Marcin, matka: Franciszka Duch [par. Wilków; par. Biała Rawska; par Sobików] 1.1b.6.2a.1. Antoni Marcin Chmielewski, ur. 1859 Sobików +(01.01.1884 Sobików) Katarzyna Bonikowska, ur. 30.04.1865 Sobików, ojciec: Jakub, matka: Józefa Bińczyk [par. Sobików] 1.1b.6.2a.2. Ignacy Chmielewski, ur. 28.02.1866 Sobików, zm. 11.01.1901 Sobików +(04.09.1888 Sobików) Marianna Bonikowska, ur. 24.03.1868, ojciec: Jakub, matka: Józefa Bińczyk [par. Sobików] 1.1b.6.2a.3. Waleria Marianna Chmielewska, ur. 30.03.1871 Sobików +(05.01.1888 Sobików) Andrzej Kobza, ur. ok. 1867, ojciec: Kazimierz, matka: Józefa Dziwińska [par. Sobików] 1.1b.6.2a.4. Franciszek Chmielewski, ur. 19.10.1875 Sobików [par. Sobików] 1.1b.6.3. Antoni Bajerski, ur. 31.05.1840 Zalesie, zm. 15.08.1840 Zalesie [par. Wilków] 1.1b.6.4. Ignacy Bajerski, ur. 28.06.1841 Zalesie, zm. 25.12.1904 Chodnów +(1)(30.01.1860 Mogielnica) Tekla Dudek, ur. 13.09.1843 Wólka Dańkowska, zm. 21.09.1893 Chodnów, ojciec: Stanisław, matka: Józefa Bachowicz, +(2) Ludwika Lubera, ur. ok. 1852 , [par. Wilków; par. Biała Rawska; par. Mogielnica] 1.1b.6.4a.1. Jan Jakub Bajerski, ur. 22.06.1862 Chodnów, zm. 05.09.1863 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2. Mariana Bajerska, ur. 28.01.1864 Chodnów +(04.02.1884 Chodnów) Franciszek Nogański, ur. ok. 1858 Wola Chojnata, ojciec: Józef, matka: Józefa Dobrosz [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.1. Antoni Nogański, ur. 15.03.1887, zm. 14.04.1888 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.2. Wojciech Nogański, ur. 07.03.1889 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.3. Józefa Nogańska, ur. 03.03.1891 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.4. Ignacy Nogański, ur. 23.01.1893 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.5. Wincenty Nogański, ur. 11.01.1895 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.6. Feliks Nogański, ur. 17.11.1896, zm. 01.03.1897 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.7. Walenty Nogański, ur. 20.01.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.8. Katarzyna Nogańska, ur. 06.03.1900, zm. 25.12.1900 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.9. Waleria Nogańska, ur. 03.11.1901 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.2.10. Marianna Nogańska, ur. 02.04.1906 Chodnów, zm. 08.08.1908 Chrząszczew [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.3. Józefa Bajerska, ur. 12.03.1866 Chodnów, zm. 20.03.1866 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4. Antoni Bajerski, ur. 25.04.1867 Chodnów, zm. 11.01.1953 Chodnów +(19.01.1890 Rosławowice) Balbina Kaczmarska, ur. 23.01.1873 Rosławowice, ojciec: Jan, matka: Agnieszka Bator [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.1. Marianna Bajerska, ur. 13.08.1891, zm. 11.10.1894 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.2. Józefa Bajerska, ur. 24.04.1893 , zm. 02.12.1894 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3. Władysław Bajerski, ur. 27.10.1895 Chodnów, zm. 07.09.1982 Chodnów +(15.11.1922 Biała Rawska) Antonina Rutkowska, ur. 14.05.1894, zm. 20.05.1932 Biała Rawska, ojciec: Wawrzyniec, matka: Marianna Jakubiak [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.1. Jan Bajerski, ur. 21.09.1923 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.2. Władysław Bajerski, ur. 07.04.1925 Chodnów +(16.02.1950 Łódź Śródmieście) Marta Gos, ur. 12.01.1927 Wola Chojnata, zm. 09.11.2013 Łódź, ojciec: Józef, matka: Józefa Skrzeczyńska [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.3. Stanisława Bajerska, ur. 15.12 1926 Chodnów +(03.01.1953 Biała Rawska) Antoni Urbański [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.4. Eugeniusz Stanisław Bajerski, ur. 23.04.1928 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.3.5. Józef Stanisław Bajerski, ur. 02.08.1929, zm. 28.07.1830 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.4. Stanisław Bajerski, ur. 16.04.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5. Jan Bajerski, ur. 20.11.1900 Chodnów, zm. 23.04.1985 Chodnów +(26.11.1923 Biała Rawska) Wiktoria Brzozowska, ur. ok. 1897, zm. 30.01.1975 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5.1. Marianna Bajerska, ur. 06.09.1925 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5.2. Jan Bajerski, ur. 17.12.1927 Chodnów +(07.03.1964 Raszyn) Ewa Marianna Bielecka [par. Biała Rawska; par. Raszyn] 1.1b.6.4a.4.5.3. Władysław Bajerski, ur. 15.11.1929 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.5.4. Józef Bajerski, ur. 16.01.1932 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.6. Aleksander Bajerski, ur. 14.05.1903 Chodnów, zm. 12.03.1971 +(19.10.1927 Biała Rawska) Helena Czarnecka, ur. 10.04.1902 Kaplin, ojciec: Jan, matka: Franciszka Babicka [par. Biała Rawska; par. Mogielnica] 1.1b.6.4a.4.7. Helena Bajerska, ur. ok. 1904 Chodnów, zm. 20.08.1978 Biała Rawska [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.8. Józef Bajerski, ur. 31.01.1906 Chodnów, zm. 21.11.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.9. Ignacy Bajerski, ur. 14.04.1908 Chodnów , zm. 04.06. 1910 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.10. Michał Bajerski, ur. 30.09.1910 Chodnów., zm. 28.11.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.4.11. Marianna Bajerska, ur. 24.11.1912 Chodnów +(05.08.1935 Chodnów) Jan Ostrowski, ur. ok. 1901 Oleśnik [par. Biała Rawska; par. Błędów] 1.1b.6.4a.5. Anna Bajerska, ur. 12.07.1870 Chodnów +(19.11.1893 Chodnów) Jan Boniecki, ur. ok. 1840 Wólka Gołoska, ojciec: Antoni, matka: Elżbieta Pietrzak [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.5.1. Marianna Boniecka, ur. 17.08.1894 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.5.2. Stefan Boniecki, ur. 14.08.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.6. Jan Jakub Bajerski, ur. 22.06.1871 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.7. Józef Bajerski, ur. 13.01.1873 Chodnów, zm. 26.09.1916 Warszawa + Józefa Marankiewicz, ur. ok. 1881 [par. Biała Rawska; par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.7.1. Tadeusz Bajerski, ur. 18.08.1906 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.7.2. Stefan Bajerski, ur. 24.01.1908 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.7.3. Józefa Bajerska, ur. ok. 1909 Warszawa [par. Wsz. Św. Warszawa] 1.1b.6.4a.8. Franciszka Bajerska, ur. 26.07.1884 Chodnów +(24.09.1905 Chodnów) Antoni Rutkowski, ur. 18.03.1869 Chodnów, ojciec: Walenty, matka: Marianna Dziuba [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.1. Aleksander Rutkowski, ur. 15.09.1906 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.2. Marianna Rutkowska, ur. 06.10.1907, zm.14.10.1907 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.3. Helena Rutkowska, ur. 09.09.1908 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.4. Wacław Rutkowski, ur. 07.01.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.8.5. Anna Rutkowska, ur. 14.03.1914 Chodnów, zm. 21.4.1978 Józefów +(02.02.1937 Chodnów) Franciszek Cichocki, ur. 1914 Józefów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.9. Stanisław Bajerski, ur. 28.02.1875 Chodnów, zm. 13.02.1888 Chodnów 1.1b.6.4a.10. Jadwiga Bajerska, ur. 02.10.1877 Chodnów +(15.11.1896 Chodnów) Jan Gnatowski, ur. ok. 1868 Kazimierki, ojciec: Jan, matka: Balbina Ślizankiewicz [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11. Konrad Bajerski, ur. 15.02.1882 Chodnów, Chodnów +(25.02.1906 Lipie) Zofia Rusinowska, ur. ok. 1883 Jamno, ojciec : Walenty + Marianna Kabas [par. Biała Rawska; par. Radom] 1.1b.6.4a.11.1. Jan Bajerski, ur. 23.02.1908, zm. 28.02.1908 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11.2. Marianna Bajerska, ur. 19.04.1909 , zm. 30.08.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11.3. Michał Bajerski, ur. 21.07.1911, zm. 22.08.1911 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.11.4. Mieczysław Bajerski, ur. 08.02.1920 Chodnów +(27.11.1946 Wilków) Stanisława Rusinowska [par. Biała Rawska, par. Wilków] 1.1b.6.4a.12. Walenty Bajerski, ur. 29.10.1879 Chodnów, zm. 23.04.1930 Chodnów +(16.06.1907 Błędów) Zofia Kępka, ur. 10.10.1889 Golianki, zm. 06.04.1965 Chodnów, ojciec: Stanisław, matka: Elżbieta Grochocka [par. Biała Rawska, par. Błędów] 1.1b.6.4a.12.1. Marianna Bajerska, ur. 13.08.1908 Chodnów, zm. 31.05.1982 Chodnów +(21.05.1928 Chodnów) Andrzej Potrzebowski, ur. 03.08.1902 Chodnów, zm. 15.05.1982 Chodnów, ojciec: Andrzej, matka: Łucja Lachowicz[par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.2. Wacław Bajerski, ur. 08.01.1911 Chodnów, zm. 03.10.1983 Warszawa +(1) Stanisława Chała, ur. 1917 Porady Dolne, ojciec: Walenty, matka: Marianna Szóstakiewicz +(2)(13.11.1948 Lipie) Stanisława Pelagia Pariaszewska (Paryaszewska), ur. 13.06.1926 Załuski, zm. 05.05.2005 Warszawa [par. Biała Rawska; par. Lipie; par Wilków; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.1. Barbara Stanisława Bajerska, ur. 04.12.1941 Chodnów +(04.12.1964 Warszawa) Jerzy Podsiadły, ur. ok. 1940 [par. Biała Rawska, inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.2. Andrzej Ryszard Bajerski, ur. 29.03.1943 Chodnów +(02.09.1967 Warszawa) Halina Jadwiga Przeor, ur. 01.03.1941 [par. Biała Rawska, inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.3. Mieczysław Bajerski, ur. 13.01.1951 Głudna + Halina Jakubczyk, ur. 15.06.1958 [par. Lipie; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.4. Roman Bajerski, ur. 10.07.1952 Głudna + Grażyna Jakubowska, ur. 14.12.1953 [par. Lipie; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.2.5. Waldemar Bajerski, ur.15.02.1955 Warszawa, zm. 13.11.2004 Warszawa, bzż. [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.3. Ignacy Bajerski, ur. 19.01.1913 Chodnów + Bolesława [par. Biała Rawska; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.3.1. Krystyna Bajerska, ur. ok. 1952 Szepietowo [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.4. Stanisław Bajerski, ur. 14.11.1914. Chodnów, zm. 26.09.1944, Powstanie Warszawskie., ps. "Walek", A.K.- zgrupowanie \"Kryska\", Górny Czerniaków, pluton żandarmerii PKB + Helena Sobiepanek, ur. ok. 1917, (1-v. Tadeusz Grudzień, zm. ok. 1939) [par. Biała Rawska; Muzeum Powstania Warszawskiego; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.4.1. Krystyna Bajerska, ur. ok. 1942 Warszawa [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.5. Genowefa Bajerska, ur. 08.02.1920 Chodnów, zm. 05.04.2004 Chodnów +(25.01.1939 Biała Rawska) Kazimierz Potrzebowski, ur. 07.03.1916 Chodnów, zm. 05.06.1998 Chodnów, ojciec: Józef, matka: Agnieszka Rosołek [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.5.1. Mirosław Potrzebowski, ur. 15.12.1940 Chodnów +(15.08.1962 Biała Rawska) Aleksandra Stępień, zm. 28.07.2005 Szczuki [par. Biała Rawska; par. Szczuki] 1.1b.6.4a.12.5.2. Eugeniusz Potrzebowski, ur. 06.02.1947 Chodnów +(20.11.1971 Błędów) Zofia Bińkiewicz [par. Biała Rawska; par. Błędów] 1.1b.6.4a.12.5.3. Roman Potrzebowski, ur. 06.02.1947 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.6. Jan Bajerski, ur. 01.01.1922 Chodnów, zm. 14.05.1990 Chodnów +(03.06.1945 Błędów) Zofia Pietrzak, ur. 20.05.1918 Gołosze, zm. 01.02.2004, ojciec: Andrzej [par. Biała Rawska; par Błędów] 1.1b.6.4a.12.6.1. Tadeusz Kazimierz Bajerski, ur. 01.01.1946 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.6.2. Wiesław Sylwester Bajerski, ur. 01.02.1951Chodnów +(04.10.1975 Błędów) Mirosława Zofia Soból [par. Biała Rawska; par Błędów] 1.1b.6.4a.12.6.3. Halina Bajerska, ur. Chodnów, ur. 1956 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.4a.12.7. Władysław Bajerski, ur. 20.03.1924 Chodnów, zm. ok. 1944 Palmiry, bzż. [par. Biała Rawska; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.8. Tadeusz Bajerski, ur. 01.05.1927 Chodnów +(29.02.1955 Warszawa) Marianna Królikowska, ur. 21.09.1930 Golianki, ojciec: Stanisław, matka: Józefa Stefaniak [par. Biała Rawska; par. Błędów; inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.8.1. Sylwester Bajerski, ur. 1957 Warszawa + Beata Kwitkiewicz, ur. 1964 Warszawa, ojciec: Walenty, matka: Janina Adamczyk [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.12.8.2. Grażyna Bajerska, ur. 1959 Warszawa + Krzysztof Tula, ur. 1955 Warszawa [inf. rodzinne] 1.1b.6.4a.13. Michał Bajerski, ur. 03.09.1888 Chodnów, zm. 05.09.1957 Biała Rawska +(19.10.1913 Warszawa) Antonina Kozińska [par. Biała Rawska; inf. rodzinne] 1.1b.6.4b.14. Waleria Bajerska, ur. 08.05.1898 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.6.5. Józefa Bajerska, ur. 06.02.1847 Chodnów [par. Biała Rawska] 1.1b.7. Józef Bajerski, ur. ok. 1808, zm. 03.03.1851 Warszawa + Scholastyka Wiśniewska, ur. ok. 1808 Czyste [par. Sochaczew; par. Św. Aleksandra Warszawa] 1.1b.7.1. Józefa Maryanna Bajerska, ur. ok. 1833 Czyste +(30.10.1864 Warszawa) Feliks Żygliński, ur. ok. 1838 Raszyn, ojciec : Tadeusz, matka : Marianna Olecka [par. Św. Krzyża Warszawa] 1.1b.8. Emilia Bajerska, ur. ok. 1812 Sobików +(29.01.1837 Warszawa) Łukasz Arczyński, ur. 1805 Olbórz, ojciec : Paweł, matka Zuzanna Cieszkowska [par. Św. Krzyża Warszawa] 1.1b.8.1. Wiktor Mikołaj Arczyński, ur. 03.11.1840 Warszawa [par. Św. Jana Warszawa] 1.2. Małgorzata Bajerska, ur. ok. 1772 Parole [par. Tarczyn] 1.3. Jan Bajerski, ur. ok. 1773 Parole + Katarzyna, ur. ok. 1778 [par. Tarczyn] 1.3.1. Jan Bajerski, ur. ok. 1794 Trzylatków +(25.02.1824 Tarczyn) Józefa Gertruda Krupska, ur. ok. 1785 Tarczyn, ojciec: Walenty, matka: Marianna [par. Błędów; par. Tarczyn] 1.3.1.1. Teofila Magdalena Bajerska, ur. 20.02.1824 Suchodół [par. Tarczyn] 1.3.2. Franciszek Bajerski, ur. 02.06.1800, zm. 10.01.1841 Warszawa +(1)(27.11.1834 Warszawa) Karolina Homelka, ur. ok. 1816 Krośniewice, ojciec : Franciszek, matka : Regina Ritter +(2)(09.01.1841 Warszawa) Marianna Sławińska, ur. ok. 1809 Lublin, ojciec : Wojciech, matka : Salomea Wojciechowska [Min.; par. NNMP Warszawa; par. Św. Aleksandra Warszawa] 1.4. Józef Bajerski, ur. 26.03.1775 Parole [par. Tarczyn] 1.5. Michał Bajerski, ur. 23.09.1778 Parole, zm. 15.01.1841 Krze +(1) Jadwiga Sokołowska, ur. ok. 1781 Nadarzyn, zm. 10.01.1824 Krze, ojciec: Marcin +(2)(16.06.1824 Krze) Katarzyna Buczyńska, ur. 20.11.1803 Skuły, zm. 22.12.1863 Faszczyce, ojciec: Stanisław, matka: Elżbieta Ogidla [par. Tarczyn; par. Radziejowice; par. Nadarzyn; par. Piaseczno] 1.5a.1. Maciej Bajerski, ur. 23.02.1803 Lipnik, zm. 22.10.1880 Nadarzyn +(1)(16.07.1828 Żabiniec) Marianna Zwolińska, ur. 20.01.1810 Nadarzyn, zm. 06.12.1836 Nadarzyn, ojciec: Antoni, matka: Helena Bogdalska +(2)(14.02.1838 Nadarzyn) Ludwika Krawucka, ur. 02.09.1817 Nadarzyn, zm. 03.12.1885 Nadarzyn, ojciec: Wawrzyniec, matka: Marianna Osińska [par. Tarczyn; par. Radziejowice; par. Nadarzyn; par. Piaseczno] 1.5a.1a.1. Anna Bajerska, ur. 25.07.1830 Nadarzyn, zm. 30.05.1831 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2. Jan Stanisław Bajerski, ur. 05.05.1832 Nadarzyn +(30.10.1855 Nadarzyn Marianna Pawłowska ur. ok. 1839 Pruszków, ojciec: Tomasz, matka: Helena [par. Nadarzyn; par. Pruszków] 1.5a.1a.2.1. Walenty Jakub Bajerski, ur. 18.07.1858 Nadarzyn +(22.10.1882 Nadarzyn) Stanisława Hagowska, ur. 23.05.1863 Nadarzyn, ojciec: Karol, matka: Marianna Pożarska [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.1. Roman Bajerski, ur. 09.02.1887 Nadarzyn +(15.01.1911 Brwinów) Ewa Matusiak, ur. ok. 1890 Nowa Wieś, ojciec: Stanisław, matka: Józefa Celińska [par. Nadarzyn; par. Brwinów] 1.5a.1a.2.1.2. Jan Bajerski, ur. 06.05.1892 Nadarzyn +(25.02.1927 Wiskitki) Marianna Tondera, ur. ok. 1894 (1-v. Tkacz)[par. Nadarzyn; par. Wiskitki] 1.5a.1a.2.1.3. Wacław Bajerski, ur. 09.08.1893 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.4. Feliksa Bajerska, ur. 08.06.1896 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.5. Jan Bajerska, ur. 03.06.1899 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.1.6. Zygmunt Bajerski, ur. 02.05.1902 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.2. Magdalena Bajerska, ur. 24.12.1860, zm. 16.12.1862 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3. Józef Bajerski, ur. 18.10.1863 Nadarzyn +(16.11.1887) Jadwiga Zalewska, ur. 11.10.1865 Nadarzyn, ojciec: Franciszek, matka: Magdalena Głodkiewicz [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.1. Stefan Bajerski, ur. 20.09.1888 Nadarzyn, 18.05.1890 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.2. Apolonia Bajerska, ur. 21.06.1890 Nadarzyn +(23.10.1910 Pęcice) Edward Banasiewicz, ur. ok. 1886 Słomin, ojciec: Antoni, matka: Józefa Jagodzińska [par. Nadarzyn; par. Pęcice] 1.5a.1a.2.3.3. Władysław Bajerski, ur. 14.05.1892 Nadarzyn +(22.09.1913 Warszawa) Ewa Banaszek, ur. ok. 1891 Barucza/ Radzymin, ojciec : Józef, matka : Marianna Dziadziuło [par. Nadarzyn; par. Radzymin; par Wsz. Św. Warszawa] 1.5a.1a.2.3.4. Anna Bajerska, ur. 05.07.1894 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.5. Franciszek Bajerski, ur. 02.04.1897 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.6. Marianna Bajerska, ur. 16.07.1899 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.7. Natalia Bajerska, ur. 15.07.1901 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.3.8. Wincentyna Bajerska, ur. 28.08.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4. Klemens Bajerski, ur. 21.11.1865 Nadarzyn +(1) Franciszka Marianna Zakrzewska, ur. 06.08.1858 Nadarzyn, ojciec: Jan, matka: Julianna Rudnicka; (1-v. Grzegorz Czajkowski, zm. 21.11.1892 Warszawa) [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4.1. Rozalia Bajerska, ur. 23.08.1896 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4.2. Jan Bajerski, ur. 04.04.1899 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.4.3. Julian Bajerski, ur. 31.01.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5. Anna Bajerska, ur. 20.07.1868 Nadarzyn +(20.08.1890 Nadarzyn) Nikodem Miradzki, ur. ok. 1868, ojciec: Tomasz, matka: Małgorzata Szpotowicz [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.1. Małgorzata Miradzka, ur. 07.01.1891 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.2. Jan Miradzki, ur. 24.02.1897 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.3. Edmund Miradzki, ur. 03.12.1898 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.4. Bolesław Miradzki, ur. 25.05.1901 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.5.5. Pelagia Miradzka, ur. 01.02.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.6. Agnieszka Bajerska, ur. 09.01.1871 Nadarzyn, zm. 23.03.1871 [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.7. Małgorzata Bajerska, ur. 26.06.1873 Nadarzyn, zm. 11.07.1874 [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.8. Marianna Bajerska, ur. 28.04.1876 Nadarzyn + Jakub Zatorski, ur. ok. 1877 [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.8.1. Emilia Zatorska, ur. 22.09.1901 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.8.2. Edward Zatorski, ur. 1206.1903 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.9. Władysław Bajerski, ur. 1878 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.10. Ignacy Bajerski, ur. 22.03.1880 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1a.2.11. Szczepan Bajerski, ur. 16.10.1882 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.3. Michał Bajerski, ur. 17.09.1834 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4. Anna Bajerska, ur. 06.05.1839 Nadarzyn +(1)( 16.11.1855 Nadarzyn) Wilhelm Teodor Kalwajt (Kahlwit), ur. 13.10.1836 Nadarzyn, ojciec: Efraim, matka: Józefa Pyszkiewicz +(2)( 18.09.1883 Nadarzyn) Józef Olesiński, ur. 1850 Nadarzyn, ojciec: Jan, matka: Marianna Urbańska [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.1. Franciszek Kalwajt, ur. 30.03.1860 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.2. Walerian Kalwajt, ur. 14.04.1861 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.3. Antoni Kalwajt, ur. 10.06.1862 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.4. Filip Jakub Kalwajt, ur. 25.04.1864 Nadarzyn +(20.01.1892 Nadarzyn) Marianna Strzelec, ur. ok. 1869 Zajnew/Radom, matka: Karolina Góralska; (1-v. Stanisław Strzelec) [par. Nadarzyn; par. Radom] 1.5a.1b.4a.5. Józefa Małgorzata Kalwajt, ur. 06.06.1866 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.6. Anastazja Kalwajt, ur. 20.02.1870 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.4a.7. Franciszek Kalwajt, ur. 20.02.1870 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.5. Józef Bajerski, ur. 13.02.1842 Nadarzyn, zm. 08.10.1842 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.6. Stanisław Bajerski, ur.14.04.1844 Nadarzyn, zm. 22.08.1847 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.7. Ignacy Bajerski, ur. 06.05.1847 Nadarzyn, zm. 20.06.1848 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8. Julianna Bajerska, ur. 20.02.1850 Nadarzyn +(13.10.1871 Nadarzyn) Antoni Liberowski, ur. ok. 1845, zm. ok. 1885, ojciec: Tomasz, matka: Wiktoria Gałęzowska [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.1. Konstanty Liberowski, ur. 12.04.1873 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.2. Eleonora Paulina Liberowska, ur. 06.02.1875 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.3. Remigiusz Liberowski, ur. 19.09.1876 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.4. Maria Magdalena Liberowska, ur. 22.07.1880 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.8.5. Karol Liberowski, ur. 04.10.1883 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.1b.9. Katarzyna Bajerska, ur. 20.09.1855 Nadarzyn, zm. 22.09.1855 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.2. Józef Bajerski, ur. ok. 1804 Krze + Joanna Bartosiak ur. ok. 1830 [Min.; par. Radziejowice] 1.5a.2.1. Jakub Bajerski, ur. ok. 1853 + Rozalia Kamińska, ur. ok. 1860 [par. Nadarzyn] 1.5a.2.1.1. Feliks Bajerski, ur. 03.10.1883 Warszawa [par. św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5a.2.2. Marianna Bajerska, ur. ok. 1860+(15/1886 Kopytów/Rokitno) Ignacy Wrocławski ur. ok. 1863, ojciec: Marcin, matka: Marianna Sieczka [Min.; par. Rokitno] 1.5a.2.2.1. Stefan Władysław Wrocławski ur. ok. 1899 [Min.; par. Rokitno] 1.5a.2.2.2. Władysław Wrocławski ur. ok. 1902 [Min.; par. Rokitno] 1.5a.2.2.3. Genowefa Wrocławska ur. ok. 1908, zm. ok. 1909 [Min.; par. Rokitno] 1.5a.3. Marianna Bajerska, ur. ok. 1806 Krze, zm. 26.08.1813 Nadarzyn [par. Radziejowice; par. Nadarzyn] 1.5a.4. Józefa Joanna Bajerska, ur. 22.03.1811 Walendów +(19.02.1832 Krze) Paweł Rzemieniewski, ur. ok. 1799, ojciec: Mateusz, matka: Franciszka Śliwka [par. Radziejowice] 1.5a.4.1. Ignacy Rzemieniewski, ur. ok. 1840, zm. 10.12.1888 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.4.2. Elżbieta Rzemieniewski, ur. 19.11.1853 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.5. Piotr Bajerski, ur. 21.08.1813 Nadarzyn [par. Nadarzyn] 1.5a.6. Franciszek Bajerski, ur. ok. 1815, zm. 6/1816 Żbików [par. Żbików] 1.5a.7. ?? Bajersk? ur., zm.,ok. 1816 Płochocin [par. Rokitno] 1.5a.8. Katarzyna Bajerska, ur. 24.02.1817 Krze, zm. 22.08.1890 Nadarzyn +(1) Stanisław Kiliński +(2)(16.10.1873 Nadarzyn) Tomasz Miracki, ur. ok. 1833 Nadarzyn, ojciec: Jakub, matka: Franciszka Śmiecińska; (1-v. Małgorzata Szpotowiec) [par. Radziejowice; par. Nadarzyn] 1.5b.9. Stanisław Wincenty Bajerski, ur. 25.02.1826 Krze [par. Radziejowice] 1.5b.10. Julianna Bajerska, ur. ok. 1827 Krze + Andrzej Helber ur. ok. 1830 [par. Radziejowice] 1.5b.10.1. Ludwika Franciszka Helber, ur. 05.08.1857 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.11. Roch Bajerski, ur. 09.08.1828 Krze +(1)( 20.11.1854 Owczarnia) Marianna Nowak, ur. 01.03.1830 Brwinów, zm. 01.10.1973 Grudów, ojciec: Marcin, matka: Małgorzata Hajduk +(2)(26.10.1873 Grudów) Franciszka Morawska, ur. ok. 1831 Grudów, zm. 64/1899, ojciec: Adam, matka: Antonina Lubańska; (1-v. Wincenty Bilski)[par. Radziejowice; par. Brwinów] 1.5b.11a.1. Jędrzej Bajerski, ur. 05.12.1855 Owczarnia + Marianna Malowaniec, ur. ok. 1854 [par. Brwinów] 1.5b.11a.1.1. Józef Bajerski, ur. 25.06.1882 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.1.2. Marianna Bajerska, ur. 18.10.1889 Warszawa +(08.02.1909 Warszawa) Stanisław Rafałowski, ur. ok. 1888 Warszawa, matka : Anna [par. Wsz. Św. Warszawa; par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.2. Katarzyna Bajerska, ur. 20.01.1858 Owczarnia [par. Brwinów] 1.5b.11a.3. Paulina Bajerska, ur. 16.08.1860 Owczarnia +(05.11.1889 Grudów) Tomasz Małecki, ur. 29.12.1866 Łazy, ojciec: Jakub, matka: Zofia Gajewska [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.1. Marianna Małecka, ur. 25.12.1890 Biskupice [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.2. Katarzyna Małecka, ur. 22.03.1898 Żółwin [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.3. Franciszek Małecki, ur. 28.01.1899 Milęcin, zm. 3/1899 Żuków/Milęcin [par. Brwinów] 1.5b.11a.3.4. Zofia Małecka, ur. 05.11.1901 Brwinów, zm. 11.11.1901 Brwinów [par. Brwinów] 1.5b.11a.4. Marianna Bajerska, ur. 17.01.1863 Rososza, zm. 20.09.1868 Rososza [par. Brwinów] 1.5b.11a.5. Jan Bajerski, ur. 03.04.1865 Grudów +(7.1889 Żuków) Marianna Olszewska ur. ok. 1868, ojciec: Franciszek, matka: Anna Dembkowska [par. Brwinów] 1.5b.11a.6. Antoni Bajerski, ur. 20.11.1867 Rososza +(19.09.1893 Żółwin) Tekla Kuśmirek, ur. ok. 1862 Brwinów, ojciec: Piotr, matka: Marianna Szymankiewicz [par. Brwinów] 1.5b.11a.6.1. Marianna Bajerska, ur. 15.10.1894 Żółwin [par. Brwinów] 1.5b.11a.6.2. Bolesław Bajerski, ur. 09.01.1897 Czubin [par. Rokitno] 1.5b.11a.6.3. Helena Bajerska, ur. 08.08.1899 Giełzew + Andrzej Wincenty Petrykowski, ur. 22.06.1903, zm. 04.05.1965, ojciec : Andrzej, matka : Leokadia Zygielberg [Min.; par. Rokitno] 1.5b.11a.6.3.1. Daniela Petrykowska, ur. ok. 1924, zm. ok. 1973 + ? Szpac ur. ok. 1910 [Min.] 1.5b.11a.6.4. Józef Bajerski, ur. 07.03.1902, zm. 11.06.1904 Rokitno [par. Rokitno] 1.5b.11a.7. Wiktoria Bajerska, ur. 22.03.1870 Rososza +(26.08.1890 Grudów) Stanisław Kępka, ur. 07.03.1868 Leszno, ojciec: Wawrzyniec, matka: Wiktoria Dabrowska [par. Brwinów; par. Leszno] 1.5b.11a.7.1. Marianna Kępka, ur. 28.08.1891 Grudów [par. Brwinów] 1.5b.11a.7.2. Teofil Kempka, ur. 28.10.1895 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.7.3. Władysław Kempka, ur. 29.12.1897 Warszawa [par. Św. Stanisława i Wawrzyńca Warszawa-Wola] 1.5b.11a.8. Michał Bajerski, ur. 26.09.1873 Grudów, zm. 21.06.1881 Grudów [par. Brwinów] 1.5b.12. Apolonia Bajerska, ur. 26.02.1830 Krze +(07.11.1852 Faszczyce) Szymon Gajek, ur. 23.10.1830 Faszczyce, zm. 21.08.1857, ojciec: Błażej, matka: Marianna Baraniak +(2)(07.03.1859 Faszczyce) Filip Franciszek Niedźwiedzki, ur. 22.08.1831 Radzików, ojciec: Szczepan, matka: Józefa Miskosiewicz [par. Radziejowice; par. Błonie] 1.5b.12a.1. Józef Gajek, ur. 19.03.1853 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.2. Rozalia Niedźwiedzka, ur. ok. 1860 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.3. Apolonia Niedźwiedzka, ur. 18.02.1865 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.4. Maciej Niedźwiedzki, ur. 18.02.1865 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.12b.5. Marianna Niedźwiedzka, ur. 28.01.1867 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.13. Wojciech Bajerski, ur. ok. 1831 Krze + Katarzyna Rokicka, ur. ok. 1842 [par. Radziejowice] 1.5b.13.1. Marianna Franciszka Bajerska, ur. 11.09.1863 Bramki + Kacper Misiak, ur. 04.01.1863 Gaj, ojciec: Jan, matka: Marianna Tomczyk [par. Błonie; par Szymanów] 1.5b.13.1.1. Franciszka Misiak, ur. ok. 1882 Szymanów +(05.11.1906 Bramki) Józef Kubiak, ur. ok. 1885, ojciec: Jan, matka: Agnieszka Pankiewicz [par. Błonie; par. Szymanów] 1.5b.13.2. Józef Bajerski, ur. 05.01.1866 Pass [par. Błonie] 1.5b.14. Agnieszka Ludwika Bajerska, ur. 18.03.1833 Krze [par. Radziejowice] 1.5b.15. Marianna Bajerska, ur. 04.06.1836 Krze, zm. ok. 1867 Bramki +(23.05.1864 Piorunów) Łukasz Marczak, ur. 12.10.1824 Izdebno Kościelne, ojciec: Stanisław, matka: Marianna Chenkowska; (1-v. Józefa Zielińska) [par. Radziejowice; par. Błonie; par. Izdebno Kościelne] 1.5b.15.1. Marcjanna Marczak, ur. 10.01.1860 Pass [par. Błonie] 1.5b.15.2. Antonina Marczak, ur. 01.01.1865 Bramki [par. Błonie] 1.5b.15.3. Wincenty Marczak, ur. 21.01.1867 Bramki [par. Błonie] 1.5b.16. Józef Bajerski, ur. ok. 1837 Krze + Katarzyna Sobańska, ur. ok 1837 (1-v. Michalczewski) [par. Radziejowice; par. Błonie] 1.5b.16.1. Julianna Bajerska, ur. 13.02.1867 Krzyżów +(18.11.1888 Kopytów) Stanisław Pietrzak, ur. ok. 1864, ojciec: Andrzej, matka: Klara Szczęsna [par. Błonie] 1.5b.16.1.1. Władysław Pietrzak, ur. 26.01.1891 Kopytów [par. Błonie] 1.5b.17. Marcjanna Franciszka Bajerska, ur. ok. 1838, zm. 28.04.1894 Pass +(10.11.1861 Błonie) Adam Muszyński, ur. 24.12.1840 Radonie, ojciec: Wojciech, matka: Apolonia Kałęcka [par. Błonie] 1.5b.17.1. Tomasz Muszyński, ur. 10.11.1862 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.2. Paulina Muszyńska, ur. 05.06.1865 Faszczyce, zm. 12.03.1916 Warszawa [par. Błonie; par. Wsz. Św. Warszawa ] 1.5b.17.3. Andrzej Muszyński, ur. 04.04.1868 Faszczyce +(24.01.1893 Faszczyce) Antonina Nadolna, ur. ok. 1874, ojciec: Adam, matka: Marianna [par. Błonie] 1.5b.17.4. Waleria Muszyńska, ur. 22.02.1871 Faszczyce +(16.01.1894 Pass) Stanisław Jasiński, ur. ok. 1872 Sokołów/Gostynin, matka: Feliksa Walecka [par. Błonie] 1.5b.17.5. Stanisław Muszyński, ur. 13.07.1873 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.6. Emilia Muszyńska, ur. 18.01.1876 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.7. Józef Muszyński, ur. 06.11.1878 Faszczyce [par. Błonie] 1.5b.17.8. Aniela Muszyńska, ur. 27.02.1884 Faszczyce +(10.05.1910 Warszawa) Franciszek Matuszewski, ur. ok. 1882 Sieraków, ojciec : Roch, matka : Anna Janczewska [par. Błonie; par. Św. Michała Warszawa] 1.5b.18. Marianna Karolina Bajerska, ur. 01.11.1839 Krze [par. Radziejowice] 1.5b.18.1. Marcjanna Bajerska, 15.01.1860 Faszczyce +(06.11.1887 Borzęcin) Karol Reinhardt, ur. ok. 1869, ojciec: Jakub, matka: Apolonia Sigler [par. Błonie; par. Borzęcin] 1.5b.18.1.1. Stanisław Reinhardt, ur. 11.10.1888 Borzęcin [par. Borzęcin] 1.6. Marianna Bajerska, ur. ok. 1783 Parole + Błażej Olczak, ur. ok. 1783 [par. Tarczyn] 1.6.1. Stanisław Olczak, ur. 03.05.1825 Młochów [par. Młochów] 1.6.2. Rozalia Olczak, ur. 28.09.1828 Młochów [par. Młochów] 2. Andrzej Bajerski, ur. ok. 1751 +(07.10.1771 Warszawa) Rozalia Górecka, ur. ok. 1752 [par. Tarczyn; par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1. Augustyn Bajerski, ur. ok. 1773 Tarczyn + Rozalia ?, ur. ok. 1775 [par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1.1. Maciej Bajerski, ur. ok. 1792 Tarczyn, zm. 17.06.1831 Warszawa + Józefa Gabel, ur. ok. 1808 [par. Tarczyn; par. Św. Jana Warszawa; par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1.1.1. Dominik Bajerski, ur. 03.08.1831, zm. 30.04.1832 Warszawa [par. Św. Krzyża Warszawa] 2.1.2. Barbara Bajerska, ur. ok. 1795 Tarczyn + Stanisław Kowalski, ur. ok. 1788 [par. Tarczyn] 2.1.2.1. Kazimierz Woyciech Kowalski, ur. 03.03.1838 Warszawa [par. Św. Krzyża Warszawa] 1. Maciej Bajerski ur. ok. 1735 Monice + Małgorzata Wiąz ur. ok. 1738 Monice, zm. 12.08.1828 Monice, ojciec : Maciej, matka : Marianna [par. Sieradz] 1.1. Łucja Bajerska ur. ok. 1752 Monice + Wojciech Mitutka ur. ok. 1749 Monice [par. Sieradz] 1.1.1. Walenty Mitutka ur. ok. 1770 Monice, zm. 04.01.1850 Monice + Urszula Gołąb ur. ok. 1773, zm. 01.11.1846 Monice, ojciec : Jakub, matka : Regina [par. Sieradz] 1.1.1.1. Anastazja Mitutka ur. ok. 1811 Monice + Karol Balcerzak ur. ok. 1808 Jeziory, ślub 09.11.1828 Monice, ojciec : Sebastian, matka : Marianna [par. Sieradz] 1.1.1.1.1. Małgorzata Balcerzak ur. 21.12.1829 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.1.2. Antoni Balcerzak ur. 16.01.1832 Monice + Elżbieta Bartosiewicz ur. 30.10.1841 Monice, ślub 26.11.1863 Monice, ojciec : Andrzej, matka : Justyna Górniak [par. Sieradz] 1.1.1.1.3. Józefa Balcerzak ur. 12.03.1834 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.1.4. Marianna Balcerzak ur. 20.05.1838 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.1.5. Wojciech Balcerzak ur. 10.04.1848 Monice + Józefa Płachta ur. 14.02.1865 Monice, ślub 17.01.1887 Monice, ojciec : Maciej, matka : Katarzyna Nowak [par. Sieradz] 1.1.1.1.6. Paweł Balcerzak ur. 11.01.1853 Monice [par. Sieradz] 1.1.1.2. Urszula Mitutka ur. ok. 1821 Monice, 06.03.1889 Monice [par. Sieradz] + ( Urszula) Piotr Olasek ur. ok. 1821 Monice, zm. 29.01.1856 Monice, ojciec : Józef, matka : Agnieszka Garbala [par. Sieradz] + ( Urszula) Ignacy Gołąb ur. 26.07.1832 Monice, ślub 01.02.1861 Monice, ojciec : Wawrzyniec, matka : Katarzyna Chlebicz [par. Sieradz] 1.1.1.3. Monika Mitutka ur. 15.05.1830 Monice + Antoni Ożeg ur. ok. 1827 Monice, ślub 13.02.1854 Monice, ojciec : Kazimierz, matka : Rozalia Włodarczyk [par. Sieradz] 1.2. Piotr Bajerski ur. ok. 1760 Monice + Marianna ur. ok. 1774 [par. Sieradz] 1.2.1. Maciej Bajerski ur. ok. 1792 Monice, zm. 13.10.1834 Monice + Magdalena Jasek ur. ok. 1794 Monice [par. Sieradz] 1.2.2. Klara Bajerska ur. ok. 1808 Monice + Mikołaj Kubik ur. ok. 1806 Monice [par. Sieradz] 1.2.2.1. Salomea Kubik ur. ok. 1826 Monice, zm. 10.02. 1832 Monice [par. Sieradz] 1.3. Jędrzej Bajerski ur. ok. 1767 Kłocko + Marianna Kulawiak ur. ok. 1771, zm. 164/1814 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.1. Irena Bajerska ur. ok. 1783, zm. 301/1813 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2. Jan Bajerski ur. ok. 1788 Sieradz, zm. 03.02.1839 Kłocko + Jadwiga Chezan ur. ok. 1776 Szadek, zm. 18.09.1850 Kłocko, ślub 08.02.1812 Janiszewice, ojciec : Jędrzej, matka : Rozalia Jurczan [par. Sieradz; par. Korczew] 1.3.2.1. Katarzyna Bajerska ur. 72/1812 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2. Marianna Bajerska ur. 112/1814 Kłocko, zm. 30.04.1850 Kłocko + Łukasz Balcerzak ur. ok. 1805 Jeziory, ślub 06.02.1830 Kłocko, ojciec : Kazimierz, matka : Brygida [par. Sieradz] 1.3.2.2.1. Anna Balcerzak ur. 11.06.1833 Kłocko, zm. 17.10.1846 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.2. Wincenty Balcerzak ur.03.04.1836 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.3. Wojciech Balcerzak ur. 15.04.1839 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4. Ignacy Balcerzak ur. 14.07.1842 Monice, zm. 15.03.1894 Kłocko + Klara Kulawiak ur. 15.08.1843 Kłocko, ślub 14.02.1865 Kłocko, ojciec : Szczepan, matka : Gertruda Miłek [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.1. Rozalia Balcerzak ur. 26.08.1878 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.2. Józefa Balcerzak ur. 17.04.1880 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.3. Wiktoria Balcerzak ur. 15.01.1884 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.4.4. Józef Balcerzak ur. 07.08.1887 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.2.5. Franciszka Balcerzak ur. 16.09.1848 Kłocko, zm. 25.08.1853 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.2.3. Jan Bajerski ur. ok. 1817 Kłocko, zm. 02.03.1827 Kłocko [par. Sieradz] 1.3.3. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1792 Kłocko + Jakub Wulf ur. ok. 1787 Kalisz, ślub 10/1812 Sieradz, ojciec : Jan, matka : Marianna Olbińska [par. Sieradz; par. Kalisz] 1.4. Marcin Bajerski ur. ok. 1772 Brączynno + Marianna ur. ok. 1775 [par. Brzeźnio] 1.4.1. Wawrzyniec Bajerski ur. ok. 1794 Brączynno, zm. 16.05.1830 Pustelnik+ Anastazja Pustelnik ur. ok. 1797 Pustelnik, ojciec : Karol, matka : Zofia Grobelna [par. Brzeźnio] 1.4.1.1. Anastazja Bajerska ur. 15.12.1825 Brzeźnio + Jan Kmietczyk ur. 09.05.1823 Brzeźnio, ślub 06.02.1842 Brzeźnio, ojciec : Stanisław, matka : Józefa Banach [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.1. Magdalena Kmietczyk ur. 05.1850 zm. 14.08.1852 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.2. Józefa Kmietczyk ur. 06.03.1851, zm. 17.08.1852 Brzeźno [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.3. Stanisław Kmietczyk ur. 04. 05.1852 zm. 06.01.1854 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.4. Apolonia Kmietczyk ur. 14.04.1857 Brzeźnio + Stanisław Świątek ur. 02.05.1850 Stanisławów, ślub 29.01.1877 Brzeźnio, ojciec : Michał, matka : Wiktoria Zientara [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.5. Marianna Kmietczyk ur. 24.03.1859 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.1.1.6. Wawrzyniec Kmietczyk ur. 05.08.1863 Brzeźnio [par. Brzeźnio] 1.4.2. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1795 Kłocko + Jakub Wilczyński ur. ok. 1785 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.1. Wojciech Wilczyński ur. 63/1814, zm. 78/1814 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.2. Antoni Wilczyński ur. 88/1815 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.3. Jan Wilczyński ur. ok. 1825 Kłocko + Marianna Jobczyk ur. 03.09.1831 Drzązna, ślub 25.11.1850 Drzązna , ojciec : Łukasz, matka : Tekla Toboła [par. Chrupia Wielka; par. Sieradz] 1.4.2.4. Marianna Wilczyńska ur. 31.08.1828 Kłocko + Bartłomiej Kubik ur. 1816 Kłocko, ślub 04.11.1844 Kłocko, ojciec : Grzegorz, matka : Józefa Wojtczak [par. Sieradz] 1.4.2.5. Paweł Wilczyński ur. 13.01.1831 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.2.6. Magdalena Wilczyńska ur. 19.07.1833, zm. 28.08.1834 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3. Jakub Bajerski ur. ok. 1796 Kłocko, zm. 24.01.1848 Kłocko [par. Sieradz] + ( Jakub ) Gertruda Kowalska ( wdowa po Jaworskim) ur. ok. 1798 Kłocko, zm. 13.02.1843 Kłocko, ojciec : Maciej, matka : Marianna [par. Sieradz] 1.4.3.1. Agnieszka Bajerska ur. ok. 1825 Kłocko, zm. 01.06.1861 Zapusta Wielka + Marcin Kaczmarek ur. ok. 1823 Zapusta Wielka, ślub 23.01.1842 zm. 07.02.1852 Zapusta Wielka, ojciec : Grzegorz, matka : Elżbieta Helena Jasek [par. Sieradz] 1.4.3.1.1. Józef Kaczmarek ur. 11.02.1844 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.1.2. Franciszek Kaczmarek ur. 31.08.1846, zm. 04.04.1849 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.1.3. Paweł Kaczmarek ur. ok. 1850, zm. 05.09.1851 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.1.4. Ignacy Kaczmarek ur. 01.01.1854 Zapusta Wielka [par. Sieradz] 1.4.3.2. Marianna Bajerska ur. 04.01.1826 Kłocko, zm. 17.02.1859 Kłocko + Wincenty Jasek ur. ok. 1820 Kłocko, zm. 18.10.1869 Kłocko, ślub 30.01.1843 Kłocko, ojciec : Paweł, matka : Franciszka Balcerzak [par. Sieradz] 1.4.3.2.1. Józefa Jasek ur. 01.03.1845 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.2.2. Wojciech Jasek ur. zm. 24.06. 1849 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.2.3. Andrzej Jasek ur. 23.10.1850, zm. 14.12.1852 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.2.4. Salomea Jasek ur. 04.10.1853 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.3. Tekla Bajerska ur. 02.08. 1829 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.4. Małgorzata Magdalena Bajerska ur. 02.06.1833, zm. 11.07.1833 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.5. Piotr Bajerski ur. 07.06.1834, zm. 25.07.1834 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.6. Zofia Bajerska ur. ok. 30.04.1836 Kłocko, zm. 13.02.1853 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.7. Józefa Bajerska ur. 28.12.1838 Kłocko, zm. 02.03.1892 Kłocko + Paweł Krawczyk ur. 17.01.1827 Kłocko, ślub, ojciec : Maciej, matka : Marcjanna Bednarek [par. Sieradz] + (Jakub) Marianna Bartos ur. ok. 1817 Jeziory, ślub 11.09.1843 Jeziory, zm. 24.01.1886 Kłocko, ojciec : Adam, matka : Urszula Klimczyk [par. Sieradz] 1.4.3.8. Antoni Bajerski ur., zm. 16.01.1847 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.3.9. Antoni Bajerski ur. 01.06.1848 Kłocko [par. Sieradz] 1.4.4. Marianna Bajerska ur. ok. 1806 Kłocko + Paweł Kuzaik ur. ok. 1794 Masłowice [par. Sieradz; par. Ruda] 1.4.4.1. Marianna Kuzaik, ur. 26.12.1831 Masłowice [par. Ruda] 1.5. Jan Bajerski ur. ok. 1775 Brączynno + Anna Pniewska ur. ok. 1785 [par. Pszczonów] 1.5.1. Piotr Bajerski ur. 28.06.1810 Wierzbienie [par. Pszczonów] 1.6. Małgorzata Bajerska ur. ok. 1778 + Mikołaj Musiał ur. ok. 1774 Brączynno [par. Brzeźnio] 1.6.1. Mateusz Musiał ur. ok. 1799 Brzeźnio [par. Brzeźnio] + ( Mateusz) Elżbieta Cieślak ur. ok. 1805 Cieszecin, ślub 18.09.1825 Charłupia Wielka, zm. 17.10.1827 Chrupia Wielka, ojciec : Adam, matka : Apolonia Skorupa [par. Sieradz; par. Chrupia Wielka] + ( Mateusz) Elżbieta Kwasniewska ur. ok. 1798 Drzązna, ślub 26.02.1829 Chrupia Wielka, ojciec : Tomasz, matka : Helena [par. Sieradz; par. Chrupia Wielka] 2. Antoni Bajerski ur. ok. 1741 Rdutów + Elżbieta ur. ok. 1744 [par. Imielno] 2.1. Michał Bajerski ur. 28.09.1763 Bowyczyny + Marianna ur. ok. 1772 [par. Imielno] 2.1.1. Piotr Bajerski ur. 1786 Grochów + Marianna Stęborowska ur. ok. 1787 [par. Grochów] 2.1.1.1. Roch Bajerski ur. 16.08.1810 Chrosno [par. Grochów] 2.1.2. Jakub Bajerski ur. ok. 1791 Bzówki + Józefa ur. ok. 1795 [par. Krośniewice] 2.1.2.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1819 Bzówki, zm. 29.10.1821 Bzówki [par. Krośniewice] 2.1.3. Marcin Bajerski ur. ok. 1792 Zalesie + Wiktoria Adamska ur. ok. 1795 [par. Krośniewice] 2.1.3.1. Rozalia Bajerska ur. ok. 1812 Zalesie [par. Krośniewice] 2.1.4. Józefa Bajerska ur. ok. 1794 Gostynin + Józef Ostrowski ur. ok. 1792 Gąbin [par. Gostynin; par. Gąbin] 2.1.4.1. Salomea Ostrowska ur. ok. 1815 Śleszyn [par. Śleszyn] + ( Salomea) Marceli Sułkowski ur. ok. 1814, zm. 07.04.1837 Redecz Krukowy [par. Brześć Kujawski] + ( Salomea) Piotr Kostecki ur. ok. 1804 Sołek, zm. 21.01.1856 Borówek, ślub 18.10.1842 Buszków, ojciec : Józef, matka : Katarzyna [par. Oszkowice; par. Opoczno; par. Żychlin ] 2.1.4.1.1. Karol Kostecki ur. 01.10.1843 Buszków [par. Żychlin] 2.1.4.1.2. Marianna Kostecka ur. 29.12.1845 Kaczkowizna [par. Żychlin] 2.1.4.1.3. Emilia Kostecka ur. 05.05.1849 Buszków [par. Żychlin] 2.1.4.1.4. Bronisława Kostecka ur. 25.12.1852 Dębowa Góra [par. Żychlin; par. Bąków Górny ] + (Salomea) Józef Popławski ur. ok. 1807 Orłów, ślub 19.03.1857 Borówek, ojciec : Maciej, matka : Julianna Nowakowska [par. Żychlin; par. Oszkowice] 2.1.5. Jan Bajerski ur. ok. 1796 Krośniewice + Anna Dryzner ur. ok. 1808 [par. Krośniewice] 2.1.5.1. Bogusław Bajerski ur. 14.11.1833 Pniewy [par. Krośniewice] 2.1.6. Piotr Bajerski ur. ok. 1798 Wola Pierowa + Marcjanna Pawlak ur. ok. 1801 Wola Pierowa, zm. 14.01.1886 Nowa Wieś [par. Krośniewice; par. Imielno] 2.1.6.1. Antoni Bajerski ur. ok. 1818 Wola Pierowa, zm. 09.04.1902 Ostrowy + Marianna Walczak ur. ok. 1818 Wola Pierowa, zm. 30.11.1894 Ostrowy, ojciec : Adam, matka : Magdalena [par. Krośniewice; par. Imielno] 2.1.6.1.1. Tomasz Bajerski ur. ok. 1840 Wola Pierowa [par. Krośniewice] + ( Tomasz) Marianna Wiśniewska ur. 24.01.1839 Kajew, ojciec : Franciszek, matka : Anna Starczewska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1. Antonina Bajerska ur. ok. 1862 Wola Pierowa + Józef Kalinowski ur. 21.01.1868 Nowa Wieś, ślub 06.02.1891 Nowa Wieś, ojciec : Michał, matka : Marianna Pokorska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.1. Andrzej Bajerski ur. 13.11.1889 Nowa Wieś [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.2. Jan Kalinowski ur. 13.05.1894 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.3. Marianna Kalinowska ur. 20.01.1897 Nowa Wieś [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.1.4. Michalina Kalinowska ur. 14.08.1899 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.2. Józefa Bajerska ur. 16.08.1865 Wola Pierowa, zm. 19.10.1890 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.3. Józef Bajerski ur. ok. 1866 Wola Pierowa + Józefa Siniarska ur. ok. 1866 Gawendów, ślub 13.06.1886 Łódź NMP, ojciec : Wincenty, matka : Marianna Obrębska [par. Krośniewice; par. Opoczno; par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.3.1. Teofil Bajerski ur. 03.11.1889 Łódź [par. Łódź NMP] + (Tomasz) Marianna Szymańska ur. 27.11.1846 Franki, ojciec : Adam, matka : Zofia Budner [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.4. Michał Bajerski ur. ok. 1871 Wola Pierowa + Agnieszka Kulig ur. ok. 1872 Krzyżanów, ślub 02.08.1896 Bałuty, ojciec : Wojciech, matka : Marianna Sik [par. Krośniewice; par. Piotrków Trybunalski; par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.1. Leokadia Bajerska ur. ok. 1897, zm. 11.03.1899 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.2. Marianna Bajerska ur. ok. 1898 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.3. Józef Bajerski ur. ok. 1900, zm. 30.09.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.4. Leon Bajerski ur. 20.03.1904 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.5. Regina Bajerska ur. 14.07.1909, zm. 15.09.1909 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.4.6. Józefa Bajerska ur. 11.1911, zm. 21.08.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] + (Tomasz) Marianna Krajewska ur. 31.08.1844 Kajew, ojciec : Andrzej, matka : Franciszka Grzelak [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.5. Bronisława Bajerska ur. 27.07.1875, zm. 10.04.1877 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.6. Jan Bajerski ur. 05.05.1878 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.7. Antoni Bajerski ur. 25.05.1882 Ostrowy + Antonina Cichacz ur. 14.05.1885 Kajew, ślub 20.01.1907 Ostrowy, ojciec : Jakub, matka : Franciszka Antczak [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.7.1. Janina Bajerska ur. 20.10.1907 Ostrowy, zm. 07.07.1910 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.7.2. Marianna Bajerska ur. 01.04.1909 Ostrowy, zm. 04.06.1910 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.1.6.1.1.8. Franciszka Bajerska ur. 08.09.1884, zm. 30.04.1885 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.1.9. Andrzej Bajerski ur. , zm. 26.11.1889 Nowa Wieś [par. Krośniewice] 2.1.6.1.2. Mateusz Bajerski ur. ok. 1843 Wola Pierowa, zm. 18.03.1860 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.3. Agnieszka Bajerska ur. ok. 1846 Wola Pierowa + Józef Kołodziejczyk ur. 20.12.1838 Ostrówek, ślub 10.10.1864 Błonie, ojciec : Michał, matka : Agnieszka Sochacka [par. Krośniewice] 2.1.6.1.3.1. Antoni Kołodziejczyk ur. 27.05.1868 Lisice + Józefa Cichacz ur. 02.09.1871 Kajew, ślub 20.11.1893 Dąbrowice , ojciec : Józef, matka : Marianna Szulczkowska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.3.2. Wojciech Kołodziejczyk ur. 04.04.1874 Kajew + Antonina Chlebos ur. 17.05.1882 Włodarza, ślub 29.01.1902 Dąbrowice, ojciec : Wawrzyniec, matka : Józefa Jankowska [par. Krośniewice; par. Żakowiec] 2.1.6.1.4. Franciszka Bajerska ur. 24.09.1848 Wola Pierowa/Imielno + Melchior Czajka ur. ok. 1858 Zawodzie, ślub 17.02.1878 Ostrowy, ojciec : Marcin, matka : Marianna Mikołajczak [par. Krośniewice; par. Imielno] 2.1.6.1.4.1. Stanisław Czajka ur. 13.04.1888 Dąbrowice [par. Kutno] 2.1.6.1.5. Stanisław Bajerski ur. 04.05.1855 Wola Pierowa + Antonina Nowak ur. 04.02.1861 Ostrowy, ślub 23.01.1881 Ostrowy, ojciec : Adam, matka : Monika Siwińska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.1. Józef Bajerski ur. 03.02.1882 , zm. 02.05.1882 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2. Marianna Bajerska ur. 30.01.1888 Ostrowy + Józef Chojnacki ur. 29.09.1884 Pierna, ślub 21.04.1907 Ostrowy, ojciec : Antoni, matka : Antonina Koniuszy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2.1. Helena Chojnacka ur. 06.09.1891, zm. 13.12.1892 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2.2. Stefania Chojnacka ur. 1897, zm. 30.10.1913 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.2.3. Anna Chojnacka ur. 05.06.1912 zm. 09.01.1994 Ostrowy + Wróblewski [par. Krośniewice] 2.1.6.1.5.3. Stefania Bajerska ur. 30.08.1897 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6. Jan Bajerski ur. 24.04.1858 Błonie zm. 06.05.1896 Ostrowy + Marianna Stelmaszczyk ur. 30.09.1861 Ostrówki, ślub 03.08.1884 Ostrówki, ojciec : Wojciech, matka : Antonina Wojciechowska [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.1. Marianna Bajerska ur. 29.08.1885, zm. 09.07.1886 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.2. Stanisława Bajerska ur. 15.01.1887 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.3. Michalina Bajerska ur. 19.09.1888, zm. 04.12.1901 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.4. Józef Bajerski ur. 26.02.1891 Ostrowy, zm. 05.06.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.5. Anna Bajerska ur. 20.06.1893, zm. 29.12.1901 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.6. Zofia Bajerska ur. 30.09.1895 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.7. Bolesław Bajerski ur. 01.08.1897, zm. 24.06.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.6.8. Stanisław Bajerski ur. 17.04.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.7. Józef Bajerski ur. 31.01.1861 Błonie [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8. Grzegorz Bajerski ur. 05.05.1863 Błonie + Józefa Mielczarek ur. 10.03.1863 Ostrowy, ślub 08.02.1885 Ostrowy, ojciec : Wawrzyniec, matka : Józefa Korput [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.1. Józef Bajerski ur. 16.02.1886 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.2. Stanisław Bajerski ur. 13.03.1888 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.3. Anna Bajerska ur. 25.05.1890 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.4. Feliks Bajerski ur. 30.05.1892 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.5. Józefa Bajerska ur. 05.02.1894 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.6. Stanisława Bajerska ur. 13.10.1895 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.7. Antona Bajerska ur. 30.04.1900 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.8. Marianna Bajerska ur. 05.06.1902 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.9. Jan Bajerski ur. 13.06.1904 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.10. Stefan Bajerski ur. 28.07.1897 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.8.11. Aleksander Bajerski ur. 22.08.1909 Ostrowy [par. Krośniewice] 2.1.6.1.9. Antonina Bajerska ur. 27.04.1866 Błonie, zm. 05.01.1867 Błonie [par. Krośniewice] 2.1.6.2. Andrzej Bajerski ur. ok. 1826 Wola Pierowa + Rozalia Balcerzak ur. 1827 Kutno- Łąkoszyn, [par. Krośniewice; par. Kutno- Łąkoszyn] 2.1.6.2.1. Józef Bajerski ur. 05.10.1863 Szubsko Małe Kutno- Łąkoszyn [par. Kutno- Łąkoszyn] 2.1.6.3. Maciej Bajerski ur. ok. 1828 Wola Pierowa + Marianna Małecka ( wdowa po Józefie Lewandowskim zm. 17.01.1873 Grodno) ur. ok. 1836 Łęczyca, zm. 17.09.1876 Grodno, ślub 05.11.1873 Grodno, ojciec : Józef, matka : Tekla [par. Krośniewice; par. Grochów; par. Łęczyca] 2.1.6.3.1. Piotr Bajerski ur. 22.06.1876, zm. 13.10.1876 Grodno [par. Grochów] 2.1.6.4. Leon Bajerski ur. 14/1840 Sołek-Śleszyn + Antonina Studzińska ur. ok. 1845 Luszyn, ślub 3/1865 Luszyn [par. Sołek-Śleszyn; par. Płock ] 2.1.6.4.1. Walentyna Bajerska ur. 11.02.1869 Sędki [par. Żychlin] 2.1.6.4.2. Wawrzyniec Bajerski ur. ok. 1879 Sędki + Teodora Rączkiewicz ur. ok. 1891 [par. Żychlin] 2.1.6.4.2.1. Bronisław Bajerski ur. 23.02.1911 Grzybów [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.4.3. Władysław Bajerski ur. 17.06.1881 Zgoda + Aniela Felicja Tomczyńska ur. ok. 1880 Władysławów, ślub 27.05.1901 Mszczonów, ojciec : Józef, matka : Aniela Wiśniewska [par. Sołek-Śleszyn; par. Bedlno; par. Mszczonów] 2.1.6.4.3.1. Józef Bajerski ur. 14.03.1902 Mszczonów, zm. 20.03.1909 Żychlin [par. Żychlin; par. Mszczonów] 2.1.6.4.3.2. Władysława Bajerska ur. 07.01.1907 Zgoda [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.4.3.3. Antonina Bajerska ur. 16.06.1908 Biała [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.4.3.4. Aniela Bajerska ur. 12.1908, zm. 30.08.1909 Żychlin [par. Żychlin] 2.1.6.4.3.5. Stanisław Bajerski ur. 12.03.1910 Żychlin [par. Żychlin] 2.1.6.4.4. Anna Bajerska ur. 16.05.1884 Sołek-Śleszyn [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.6.5. Józefa Bajerska ur. ok. 1842 + Tomasz Jabłoński ur. ok. 1837, ślub 4/1858 [par. Sołek-Śleszyn] 2.1.7. Roch Bajerski ur. ok. 1806 Wola Pierowa + Marianna Pawlak ur. ok. 1817 Wilkowia [par. Imielno] 2.1.7.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1836 zm. 26.06.1870 Stanisławice + Szczepan Krukowski ur. ok. 1838 [par. Bedlno] 2.1.7.1.1. X Krukowska ur. zm. 31.03.1862 Stanisławice/Bedlno [par. Bedlno] 2.1.7.1.2. Jan Krukowski ur. 23.05.1863 Stanisławice [par. Bedlno] 2.1.7.1.3. Marianna Krukowska ur. 01.08.1868 Stanisławice [par. Bedlno] 2.1.7.2. Jan Bajerski ur. 22.06.1837 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8. Rozalia Bajerska ur. ok. 1808 Wola Pierowa [par. Imielno] + ( Rozalia) Jan Komornik ur. 1797 Rdutów [par. Imielno] 2.1.8.1. Mateusz Komornik ur. 08.09.1827 Wola Pierowa [par. Imielno] + ( Rozalia) Jan Florczak ur. 1802 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8.2. Antonina Florczak ur. 17.06.1832 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8.3. Józef Florczak ur. 15.02.1838 Wola Pierowa [par. Imielno] 2.1.8.4. Wojciech Florczak ur. 1841 Lubień Kujawski + Marianna Katarzyna Szołańska ur. 20.11.1843 Wilkowia, ślub : 20.10.1861 Wilkowia, ojciec : Tomasz, matka : Marianna Lach [par. Imielno; par. Lubień Kujawski] 2.2. Mikołaj Bajerski ur. ok. 1764 Modlna + Krystyna Bieńkowska ur. ok. 1763 zm. 31.03.1829 Skotniki, ojciec : Idzi, matka : Julianna [par. Modlna; par. Zgierz] 2.2.1. Mateusz Bajerski ur. ok. 1783 + Marianna Kowalewska ur. ok. 1785 zm. 25.12.1860 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.1. Grzegorz Bajerski ur. ok. 1803 Krasnodęby + Zuzanna Spychalska ur. ok. 1803 [par. Bełdów] 2.2.1.1.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1821 Bałdrzychów [par. Poddębice] + (Marianna) Andrzej Domański ur. ok. 1820 Łęczyca, zm. ok. 1856 [par. Łęczyca] + (Marianna) Antoni Szadkowski ur. ok. 1840 Jastrzębia, ślub 01.07.1861 Jastrzębia , ojciec : Ksawery, matka : Tekla Gajewska [par. Zgierz] 2.2.1.2. Antoni Bajerski ur. ok. 1805 Poddębice + Agnieszka ur. ok. 1808 [par. Poddębice] 2.2.1.2.1. Jan Bajerski ur. ok. 1835 Biernacice + Marianna Grabińska ur. ok. 1845 Ostrowsko, ślub 28.02.1859 Brodnia-Glinno. ojciec : Walenty, matka : Krystyna Urban [par. Uniejów; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.1. Franciszek Bajerski ur. 02.09.1875 Zakrzew [par. Jeziorsko] 2.2.1.2.1.2. Józef Bajerski ur. 02.09.876, zm. 28.07.1877 Zakrzew [par. Jeziorsko] 2.2.1.2.1.3. Stanisława Bajerska ur. 19.03.1877 Zakrzew + Władysław Jaruga ur. ok. 1871 Feliksów, ślub 02.10.1898 Zagórki, ojciec : Franciszek, matka : Katarzyna Olczyk [par. Jeziorsko; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.3.1. Marianna Jaruga ur. 05.08.1899 Zagórki [par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.3.2. Joanna Józefa Jaruga ur. ok. 1901 Borzewisko, zm. 20.04.1905 Lubola [par. Jeziorsko; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.4. Ignac Bajerski ur. 01.06.1879 Zakrzew + Franciszka Kalecka ur. ok. 1891 [par. Jeziorsko] 2.2.1.2.1.4.1. Bolesława Bajerska ur. 25.02.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.2.1.5. Józefa Bajerska ur. 03.01.1884 Zakrzew, zm. 24.01.1960 Jeziorsko + Józef Szałek ur. 05.02.1882 Ostrów, ślub 04.06.1906 Dzierzązna, ojciec : Stanisław, matka : Marianna Misiak [par. Jeziorsko; par. Brodnia-Glinno] 2.2.1.2.1.5.1. Józefa Szałek ur. 14.03.1909 zm. 14.04.1909 Pęczniew [par. Pęczniew] 2.2.1.2.1.5.2. Stanisława Zofia Szałek ur. 14.05.1910, zm. 07.02.1911 Pęczniew [par. Pęczniew] 2.2.1.3. Konstancja Bajerska ur. ok. 1806 Poddębice + Michał Majewski ur. ok. 1802 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.1. Apolinary Majewski ur. 08.01.1824 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.2. Agnieszka Majewska ur. 15.01.1826 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.3. Wincenty Majewski ur. 09.07.1829, zm. 11.03.1831 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.3.4. Józef Majewski ur. 07.03.1832 Poddębice [par. Poddębice] 2.2.1.4. Józef Bajerski ur. ok. 1809 Dalików + Helena ur. ok. 1819 [par. Dalików] 2.2.1.4.1. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1839 Dalików + Wojciech Matusiak ur. ok. 1824 Złotniki, zm. 4/1863 Złotniki, ojciec: Jan, matka : Brygida Kowalska [par. Dalików] 2.2.1.4.1.1. Marianna Matusiak ur. 05.05.1859 Sarnów [par. Bełdów] 2.2.1.5. Jakub Bajerski ur. 1813 Sokolniki, zm. 29.02.1894 Sobień [par. Bełdów] + (Jakub) Marianna Szotarska ur. ok. 1814 Łęczyca [par. Łęczyca] 2.2.1.5.1. Andrzej Bajerski ur. ok. 1833 Dalików [par. Dalików] + (Andrzej) Rozalia Wojciechowska ur. ok. 1820 Jesionka, zm. 09.01.1873 Szpital/Kutno [par. Szczawin Kościelny; par. Kutno] 2.2.1.5.1.1. Marianna Bajerska ur. ok. 1861 Rzadka Wola + Marcin Lewandowski ur. 31.01.1840 Nierzaków, ślub 24.04.1899 Żychlin, ojciec : Bartłomiej, matka : Zuzanna Wojciechowska [par. Brześć Kujawski; par. Strzelce; par. Żychlin] 2.2.1.5.1.2. Andrzej Bajerski ur. ok. 1863 Rzadka Wola + Marianna Pawlicka ur. 22.03.1863 Dobrzelin, ojciec : Stanisław, matka : Józefa Warzyńska [par. Brześć Kujawski; par. Żychlin] 2.2.1.5.1.2.1. Stanisław Bajerski ur. 29.09.1901 Raków [par. Brześć Kujawski; par. Żychlin] + (Andrzej) Józefa Ziółkowska ur. 08.03.1843 Raków, ślub 03.02.1876 Żychlin, ojciec : Józef, matka : Katarzyna Grobelna [par. Żychlin] 2.2.1.5.1.3. Agnieszka Bajerska ur. 01.10.1876 Żychlin [par. Żychlin] 2.2.1.5.1.4. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1879, zm. 19.12.1893 Żychlin [par. Żychlin] 2.2.1.5.1.5. Franciszka Bajerska ur. 1884, zm. 09.09.1892 Żychlin [par. Żychlin] + (Jakub) Teofilia Karczmarek ur. ok. 1817 Sobień, ojciec : Mikołaj, matka : Franciszka Jabramczyk [par. Bełdów] 2.2.1.5.2. Stefan Bajerski ur. ok. 1855 Dalików + Anna Sobczak ur. ok. 1859 Złotniki, ojciec : Piotr, matka : Marianna Komorek [par. Dalików] 2.2.1.5.3. Franciszek Bajerski ur. ok. 1858 Dalików zm. 01.06.1879 Sarnówek [par. Dalików] + (Jakub) Marianna Aleksandrowicz ur. 26.11.1827 Krasnodęby, zm. 15.08.1862 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.5.4. Apolonia Bajerska ur. 13.10.1860 Krasnodęby + Józef Błaszczyk ur. ok. 1865 Krzemieniew, ślub 13.02.1884 Krasnodęby, ojciec : Stefan, matka : Agnieszka Olejniczak [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.1. Władysława Błaszczyk ur. 03.11.1891 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.2. Stanisław Błaszczyk ur. 07.05.1894 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.3. Władysław Błaszczyk ur. 04.04.1896 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.5.4.4. Józef Błaszczyk ur. 16.04.1898, zm. 25.07.1899 Ustronie [par. Parzęczew] 2.2.1.5.4.5. Feliks Błaszczyk ur. 21.09.1900 Ustronie [par. Parzęczew] 2.2.1.5.4.6. Zofia Błaszczyk ur. 16.05.1905 Ustronie [par. Parzęczew] 2.2.1.6. Tomasz Bajerski ur. 05.11.1817 Krasnodęby , zm. ok. 1859 Krasnodęby + Marianna Aleksandrowicz ur. 26.11.1827 Krasnodęby, zm. 15.08.1862 Krasnodęby, ślub 07.11.1846 Krasnodęby, ojciec : Walenty, matka : Marianna Pieniążek [par. Bełdów] 2.2.1.6.1. Marianna Bajerska ur. 06.02.1850 Krasnodęby + Ignacy Borkowski ur. ok. 1843 Piotrowo, ślub 03.02.1869 Krasnodęby Nowe, ojciec : Jakub, matka : Marianna Barańska [par. Bełdów] 2.2.1.6.1.1. Kazimierz Borkowski ur. 03.03.1870 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.1.2. Margarita Borkowska ur. 10.06.1876 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.1.3. Feliksa Borkowska ur. ok. 1877 Zelgoszcz, zm. 24.06.1912 Łódź, Św. Wojciech + Jan Nowak ur. ok. 1875, ślub 20.11.1898 Sarnówek, ojciec : Michał, matka : Anna Urbańska [par. Bełdów; par. Sarnówek; par. Łódź, Św. Wojciech] 2.2.1.6.1.4. Jakub Borkowski ur. 01.05.1886 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.6.2. Marceli Bajerski ur. 28.11.1852 Krasnodęby zm. 31.03.1900 Bałuty/Radogoszcz + Magdalena Mrówczyńska ur. 1857 Wojciechów, ślub 17.06. 1879 Prawęcice, ojciec : Marceli, matka : Teofila Kużawińska [par. Bełdów; par. Łódź NMP; par. Łęczyca] 2.2.1.6.2.1. Tomasz Augustyn Bajerski ur. 28.08.1880 Prawęcice + Marianna Stolarska ur. 15.08.1886 Zgierz, ślub 29.10.1907 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Wincenty, matka : Marcjanna Kuźmińska [par. Bełdów; par. Łódź NMP; par. Łęczyca] 2.2.1.6.2.1.1. Feliks Bajerski ur. 02.04.1909 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.6.2.2. Józef Bajerski ur. 22.02.1883 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.2.3. Marianna Bajerska ur. 29.08.1889 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.6.2.4. Anna Bajerska ur. 08.04.1894 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.1.6.3. Walenty Bajerski ur. 13.02.1855 Krasnodęby [par. Bełdów] + (Walenty) Marianna Matusiak ur. ok. 1855 Wilczków, zm. 07.09.1880 Sędów, ojciec : Antoni, matka : Apolonia Pietrzak [par. Niewiesz; par. Wartkowice] + (Walenty) Antonina Studzińska ur. 11.06.1864 Karnice, ślub 21.01.1882 Karnice, ojciec : Franciszek, matka : Antonina Pigwa [par. Niewiesz; par. Wartkowice] 2.2.1.6.3.1. Józef Bajerski ur. 16.02.1883 Karnice [par. Niewiesz] 2.2.1.6.3.2. Władysław Bajerski ur. 06.01.1885 Karnice[par. Niewiesz] 2.2.1.6.3.3. Tomasz Bajerski ur. ok. 1890 Zadzim + Bronisława Rosiak ur. ok. 1890 Łódź, ślub 07.01.1911 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Paweł, matka : Eugenia Sobańska [par. Sieradz; par. Łódź NMP] 2.2.1.6.3.3.1. Tadeusz Bajerski ur. 12.11.1911 Łódź, Św. Anny, 31.12.1912 Łódź, Św. Anny [par. Łódź, Św. Anny] 2.2.1.6.4. Józef Bajerski ur. 21.02.1858 Krasnodęby + Marianna Walencikiewicz ur. 08.05.1864 Krasnodęby, ślub 04.02.1885 Krasnodęby, ojciec : Konstanty, matka : Marianna Zielińska [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.1. Adam Bajerski ur. 13.11.1885 Krasnodęby zm. 03.11.1895 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.2. Maciej Bolesław Bajerski ur. 18.02.1888 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.3. Franciszek Bajerski ur. 30.09.1890 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.4. Władysław Bajerski ur. 07.02.1893 Bełdów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.5. Kazimierz Bajerski ur. 12.08.1895 zm. 16.09.1895 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.6. Stefania Bajerski ur. 29.05.1897, zm. 26.06.1897 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.7. Władysława Bajerski ur. 09.09.1898 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.8. Stefan Bajerski ur. 06.02.1899, zm. 02.12.1900 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.6.4.9. Helena Bajerska ur. 19.01.1902 Dzierżanów + Władysław Jaworski ur. ok. 1892, ślub. 26.12.1926 Łódź, Św. Anny [par. Bełdów; par. Łódź, Św. Anny] 2.2.1.6.4.10. Władysław Bajerski ur. 11.09.1904 Dzierżanów [par. Bełdów] 2.2.1.7. Franciszka Bajerska ur. 01.06.1821 Krasnodęby [par. Bełdów] + (Franciszka) Michał Rybasiński ur. ok. 1815 Piotrów, ślub 18.10.1843 Krasnodęby, ojciec : Jakub, matka : Agnieszka Niewiadomska [par. Bełdów; par. Zadzim] 2.2.1.7.1. Marianna Rybasińska ur. 29.07.1844 Krasnodęby + Ignacy Borkowski ur. ok. 1843 [par. Bełdów] + (Franciszka) Michał Grodziński ur. ok. 1815 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.7.2. Tomasz Grodziński ur. 11.12.1845 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.8. Ewa Bajerska ur. 30.05.1824, zm. 07.06.1825 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.9. Adam Bajerski ur. 30.05.1824, zm. 27.06.1824 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.10. Wojciech Bajerski ur. 15.04.1826, zm. 25.08.1827 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.11. Franciszek Bajerski ur. 07.04.1836 Sokółka, zm. 15.03.1848 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.1.12. Katarzyna Bajerska ur. 06.11.1845, zm. 11.07.1846 Krasnodęby [par. Bełdów] 2.2.2. Grzegorz Bajerski Lućmierz ur. ok. 1785 + Rozalia ur. ok. 1788 [par. Zgierz] 2.2.2.1. Dominik Bajerski ur. 1805, zm. 11.02.1832 Lućmierz + Łucja Krawczyk ur. ok. 1803, zm. 24.09.1852 Lućmierz [par. Zgierz] 2.2.2.1.1. Andrzej Bajerski ur. 12.11.1829 Lućmierz [par. Zgierz] 2.2.2.1.2. Marianna Bajerska ur. 09.01.1831 Zgierz, zm. 20.06.1836 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.2.1.3. Józefa Bajerska ur. 03.05.1839 Lućmierz + Bartłomiej Stobczyk ur. ok. 1835 Wielka Wieś, ślub 29.10.1860 Lućmierz, ojciec : Wojciech, matka : Katarzyna Sędzicka [par. Zgierz] 2.2.3. Tekla Bajerska ur. ok. 1787 Skotniki + Józef Dumański ur. ok. 1785 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.3.1. Magdalena Dumańska ur. ok. 1803 Zgierz + Jan Skowroński ur. ok. 1803 Zgierz, ślub 11.02.1825 Zgierz, ojciec : Stanisław, matka : X Wasiak [par. Zgierz] 2.2.3.1.1. Katarzyna ur. 18.10.1830 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.3.1.2. Marianna Emilia ur. 29.06.1833 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.4. Bogumił Bajerski ur. ok. 1789 Skotniki + Rozalia Schneider ur. ok. 1791 Kazimierz [par. Kazimierz] 2.2.4.1. Rozalia Bajerska ur. ok. 1811 Krzucz [par. Wrzeszczewice] + (Rozalia) Antoni Sibilski ur. ok. 1771 Kazimierz, ślub 07.11.1831 Kazimierz, ojciec : Krzysztof, matka : Apolonia Wałowska [par. Kazimierz] 2.2.4.1.1. Andrzej Sibilski ur. 14.11.1832 Kazimierz + Marianna Wałowska ur. 16.06.1835 Kazimierz, ślub 12.02.1855 Kazimierz, ojciec : Michał, matka : Antonina Mrugalska [par. Kazimierz] 2.2.4.1.2. Scholastyka Sybilska ur. 09.02.1835, zm. 19.12.1840 Kazimierz [par. Kazimierz] 2.2.4.1.3. Józef Sibilski ur. 27.02.1845 Kazimierz + Antonina Czechowicz ur. 20.04.1842 Kazimierz, ślub 20.02.1865 Kazimierz, ojciec : Jan, matka : Scholastyka Kornowska [par. Kazimierz] 2.2.4.1.4. Scholastyka Apolonia Sybilska ur. 09.02.1842 Kazimierz [par. Kazimierz] + (Scholastyka) Antoni Czerwiński ur. 17.05.1839 Kazimierz, ślub 21.02.1859 Kazimierz, ojciec : Augustyn, matka : Marianna Kurasik [par. Kazimierz] + (Scholastyka) Piotr Paweł Delicki ur. 24.06.1836 Pnie, ślub 04.03.1878 Kazimierz, ojciec : Jan, matka : Monika Bartłomiejak [par. Kazimierz] + (Rozalia) Augustyn Czerwiński ur. ok. 1802 Kazimierz ( wdowiec po Mariannie Kurkowskiej,) ślub 08.02.1858 Kazimierz, ojciec : Jakub, matka : Brygida Ślązak [par. Kazimierz] 2.2.5. Antoni Bajerski ur. ok. 1791 Skotniki [par. Zgierz] + (Antoni) Helena Zaborowska ur. ok. 1798, zm. 03.09.1835 Skotniki, ojciec : Norbert + Zofia [par. Zgierz] 2.2.5.1. Marianna Bajerska ur. 20.03.1822 Skotniki + Walenty Grochowski ur. 11.02.1817 Jędrzejów, ślub 14.01.1844 Szczawin, ojciec : Wojciech, matka : Katarzyna Rutkowska [par. Zgierz; par. Smardzew; par. Mileszki - Łódź] 2.2.5.1.1. Józef Grochowski ur. 23.02. 1845 Szczawin [par. Smardzew] 2.2.5.1.2. Julianna Grochowska ur. 15.05.1849 Skotniki [par. Zgierz] 2.2.5.1.3. Wawrzyniec Grochowski ur. 05.08.1852 Skotniki [par. Zgierz] 2.2.5.1.4. Piotr Grochowski ur. 05.06.1860 Gieczno [par. Śladków Górny] 2.2.5.1.5. Zofia Grochowska ur. 06.04.1863 Gieczno [par. Śladków Górny] 2.2.5.1.6. Wiktoria Grochowska ur. 12.12.1865 Gieczno [par. Śladków Górny] + (Antoni) Eleonora Dąbrowska ur. ok. 1803 Sładków, ślub 09.11.1835 Skotniki, zm. 04.02.1877 Zgierz, ojciec : Maciej, matka : Katarzyna [par. Zgierz; par. Cieciałów] 2.2.5.2. Łukasz Bajerski ur. 04.10.1836 Skotniki, zm. 15.10.1836 Skotniki [par. Zgierz] 2.2.5.3. Marcin Bajerski ur. 17.10.1837 Szczawin, zm. 08.08.1898 Zgierz [par. Zgierz, par. Smardzew] + (Marcin) Józefa Pińska ur. 10.02.1833 Biała, ślub 29.08.1859 Zgierz, ociec : Marcin, matka : Rozalia Różalska [par. Zgierz; par. Gieczno] 2.2.5.3.1. Wojciech Bajerski ur. 06.04.1863 zm. 18.09.1864 Zgierz [par. Zgierz] + (Marcin) Zuzanna Biskupska ur. 31.07.1830 Dąbrówka, ślub 04.07.1864 Zgierz, zm. 09.07.1892 Łódź, ojciec : Jan, matka : Rozalia Tadeusiak [par. Zgierz] 2.2.5.3.2. Józef Bajerski ur. 19.03.1865 Zgierz, zm. 29.08.1881 Zgierz [par. Zgierz] + (Marcin) Anna Wiśniewska ur. 22.07.1857 Bąków Górny, ślub 17.10.1892 Zgierz, ojciec : Łukasz, matka : Zofia Baran ( + Wawrzyniec Walczak, ślub 23.05.1899, ojciec : Jan, matka : Konstancja Banaszek [par. Zgierz] 2.2.5.3.3. Stanisław Bajerski ur. 16.10.1886 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.5.4. Maciej Bajerski ur. 21.01.1841 Maciejów, zm. 20.02.1844 Szczawin [par. Zgierz; par. Smardzew] 2.2.5.5. Józef Bajerski ur. 15.02.1844 Maciejów + Józefa Grochowska ur. 06.03.1840 Sokołów, ślub 16.01.1866 Zgierz, ojciec : Józef, matka : Marianna Borzeńska [par. Zgierz, par. Smardzew] 2.2.5.5.1. Władysław Bajerski ur. 01.11.1866 Zgierz [par. Zgierz] + (Władysław) Franciszka Jaskólska ur. ok. 1877 Chełmża , ślub 25.05.1986 Bałuty, ojciec : Piotr, matka : Helena Wojciechowska [par. Chełmża; par. Łódź NMP] 2.2.5.5.1.1. Zofia Bajerska ur. ok. 1890 Łódź + Leon Kozłowski ur. 1890 [par. Łódź NMP] 2.2.5.5.1.1.1. Jan Kozłowski ur. 13.12.1911 Łódź, św. Kazimierz [par. Łódź, św. Kazimierz] + (Władysław) Wiktoria Popiołek ur. ok. 1868 Dmosin 2.2.5.5.1.2. Czesława Józefa ur. ok. 1894, zm. 24.07.1895 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] + (Władysław) Franciszka Jankiewicz ur. ok. 1878 Góra św. Małgorzaty [par. Góra św. Małgorzaty] 2.2.5.5.1.3. Władysław Bajerski ur. 21.06.1897, zm. 03.06.1899 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.4. Stanisław Bajerski ur. 09.11.1898 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.5. Alfred Bajerski ur. 24.11.1902 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.6. Helena Bajerska ur. 05.04.1905 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.7. Maria Bajerska ur. 02.02.1908 Łódź, Św. Krzyż [par. Łódź, św. Krzyż] 2.2.5.5.1.8. Zygmunt Bajerski ur. 21.03.1913 Łódź, ul. Krucza 28, [par. Łódź, św. Stanisława Kostki] 2.2.5.5.2. Antoni Bajerski ur. 25.04.1869 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3. Antonina Bajerska ur. 10.05.1871 Zgierz + Ludwik Szymczak ur. ok. 1867 Konin, ślub 23.07.1895 Zgierz, ojciec : Wojciech, matka : Katarzyna Pawłowska 2.2.5.5.3.1. Lucjan Szymczak ur. 28.12.1895, zm. 22.07. 1896 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.2. Stanisław Szymczak ur. 16.04.1897 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.3. Edward Szymczak ur. 19.08.1898 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.4. Łucja Józefa Szymczak ur. 24.11.1899 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.3.5. Alfons Szymczak ur. 04.04.1905 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.4. Teofil Bajerski ur. 03.04.1874 Zgierz, zm. 08.04.1877 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.5.5.5. Leon Bajerski ur. 08.04.1877 Zgierz, zm. 22.09. 1877 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.6. Michał Bajerski ur. ok. 1793 Skotniki, zm. 26.02.1824 Modrzew + Dorota Sikora ur. 1803 Modlna , ślub 16.01.1820 Skotniki, ojciec : Mikołaj, matka : Jadwiga [par. Modlna; par. Zgierz] 2.2.6.1. Franciszek Bajerski ur. 15.09.1821 Skotniki + Marianna Kraska ur. ok. 1808 Imielno, ślub 23.01.1848 Kiełmina, ojciec : Filip, matka : Rozalia [par. Zgierz; par. Dobra] 2.2.6.1.1. Zofia Bajerska ur. 10.04.1849, zm. 07.02.1850 Kiełmina [par. Dobra] 2.2.6.1.2. Józefa Bajerska ur. 03.02.1851 Kiełmina [par. Dobra] 2.2.6.1.3. Marianna Bajerska ur., zm. 17/1855 Kiełmina [par. Dobra] 2.2.6.2. Piotr Bajerski ur. 1823 Skotniki + Marianna Piekarska ur. ok. 1824 [par. Zgierz] 2.2.6.2.1. Joanna Bajerska ur. ok. 1845 Chodów, zm. 23.12.1890 Łódź, Św. Krzyż [par. Chodów; par. Św. Krzyż ] 2.2.7. Walenty Bajerski ur. ok. 1798 Zgierz + Marianna Rzepecka ur. ok. 1806 Mikułujewice, ślub 12.11.1823 Łagiewniki, ojciec : Jan, matka : Marianna [par. Zgierz] 2.2.7.1. Andrzej Bajerski ur. 21.11.1824 Łagiewniki Małe zm. 16.02.1898 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] + Apolonia Leonowicz ur. 14.05.1829 Szczawin, ślub 25.11.1846 Łagiewniki Małe. zm. 06.04.1870 Łagiewniki, ojciec : Piotr, matka : Marianna Siubińska [par. Zgierz] 2.2.7.1.1. Wojciech Bajerski ur. 30.05.1851 Łagiewniki Małe, zm. 25.03.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Zgierz; par. Łódź NMP] + (Wojciech) Teodozja Trzcińska ur. 1860 Łagiewniki, ślub 10.05.1880 Łagiewniki, zm. 22.04.1889 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Antoni, matka : Klementyna Plucińska [par. Zgierz; par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.1. Stanisław Bajerski ur. 24.04.1881, zm. 11.12.1881 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.1.2. Józef Bajerski ur. 31.11.1882, zm. 05.01.1883 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.1.3. Helena Bajerska ur. 26.02.1884 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.1.4. Franciszek Bajerski ur. 23.11.1886 Łagiewniki Małe, zm. 09.01.1887 Radogoszcz [par. Zgierz; par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.5. Irena Bajerska ur. 26.02.1888, zm. 30.05.1888 Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.6. Antoni Bajerski ur. 05.1889, zm. 01.06.1889 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] + (Wojciech) Bronisława Sinocha ur. ok. 1869 Brzeziny, zm. 15.10.1908 Bałuty/Radogoszcz, ślub 13.02.1893 Łódź, ojciec : Andrzej, matka : Antonina Łuczak [par. Dobra; par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.7. Antoni Bajerski ur. 16.02.1894 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.8. Teodozja Bajerska ur. 30.07.1895 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.9. Franciszek Bajerski ur. ok. 1898, zm. 17.09.1898 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.10. Marianna Bajerska ur. ok. 1899, zm. 21.03.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.1.11. Józef Bajerski ur. 19.12.1901, zm. 15.06.1902 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.2. Aniela Bajerska ur. 20.05.1854 Łagiewniki Małe + Antoni Kachelski ur. 13.05.1858 Zgierz , ojciec : Kazimierz, matka : Julianna Piórska [par. Zgierz] 2.2.7.1.3. Antoni Bajerski ur. 07.06.1857 Łagiewniki Małe, zm. 18.10.1899 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.4. Ignacy Bajerski ur. 29.01.1859 Łagiewniki Małe + Marianna Jędrzejewska/Andrzejewska ur. 12.12.1864 Łagiewniki, ślub 31.06.1880 Łagiewniki, ojciec : Franciszek, matka : Petronela Jurek [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.1. Adolf Bajerski ur. 13.10.1882 Łagiewniki Małe + Katarzyna Nowak ur. ok. 1889 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.1.1. Kazimierz Bajerski ur. 08.08.1907, zm. 05.09.1907 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.1.2. Franciszka Bajerska ur. 04.09.1908 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.1.3. Paweł Bajerski ur. 27.12.1912 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.2. Helena Bajerska ur. 21.12.1884 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.3. Józef Bajerski ur. 01.1887, zm. 14.01.1887 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.4. Stanisława Bajerska ur. ok. 1888 + Stanisław Lewandowski ur. 1881 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.4.1. Irena Lewandowska ur. 11.09.1910 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.4.4.2. Bolesław Lewandowski ur. 25.01.1912 Bałuty [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.4.5. Józef Bajerski ur. 26.02.1891 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.6. Stefan Bajerski ur. 14.01.1894, zm. 08.01.1897 Piaskowice/ Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.7. Teodora Bajerska ur. 03.11.1896 Piaskowice/ Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.4.8. Stefania Bajerska ur. 06.08.1899 Łagiewniki Małe, zm. 07.02.1902 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.9. Tomasz Bajerski ur. 19.11.1901 Łagiewniki Małe, Św. Antoniego Pade, zm. 22.06.1906 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.4.10. Marianna Bajerska ur. 28.06.1904 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.5. Wawrzyniec Bajerski ur. 10.08.1863, zm. 08.05.1896 Łagiewniki Małe + Marianna Chylińska ur. 08.09.1875 Łagiewniki, ślub 03.11.1891 Łagiewniki, zm. 22.07.1953 Zgierz, ojciec : Antoni, matka : Antonina Antczak, (+ Władysław Piaskowski ur. 1868, ojciec : Antoni, matka : Alicja Kwiatkowska, ślub 26.02.1897 Łagiewniki Małe ) [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.1. Władysław Bajerski ur. 04.08.1892, zm. 02.10.1892 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.2. Anna Bajerska ur. 26.07.1893, zm. 11.09.1893 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.3. Stefan Bajerski ur. 09.11.1894 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.5.4. Władysław Bajerski ur. 17.01.1897 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.1.6. Paweł Bajerski ur. 30.06.1866 Łagiewniki Małe + Teresa Tekla Malinowska ur. 1875 Wola Góra/Łęczyca, ślub 21.08.1897 Zgierz, ojciec : Jan, matka : Franciszka Graczyk [par. Zgierz; par. Łęczyca] 2.2.7.1.6.1. Franciszek Ksawery Bajerski ur. 03.12.1899 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.2. Marianna Bajerska ur. 01.10.1902 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.3. Stanisław Bajerski ur. 06.04.1904 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.4. Teodor Bajerski ur. 14.11.1906, zm. 16.07.1907 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.5. Kazimierz Bajerski ur. 03.09.1908 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.6. Zygmunt Bajerski ur. 13.05.1911 Zgierz, zm. 16.07.1985 Ahaus/BRD ( nr. 169/85) [par. Zgierz] 2.2.7.1.6.7. Jan Bajerski ur. 13.05.1911, zm. 21.12.1912 Zgierz [par. Zgierz] 2.2.7.1.7. Wacław Bajerski ur. ok. 1867 Łagiewniki + Anna Latos ur. ok. 1879 [par. Zgierz] 2.2.7.1.7.1. Piotr Bajerski ur. 29.06.1911 , zm. 16.08.1912 [par. Zgierz; Łódź, Św. Wojciech] 2.2.7.1.7.2. Henryk Bajerski ur. 16.09.1913 [Łódź, Św. Wojciech] 2.2.7.1.8. Antonina Bajerska ur. 09.05.1869 Łagiewniki + Walenty Ambroziak ur. 08.02.1864 Lućmierz, ślub 27.01.1890 Łagiewniki, ojciec : Piotr, matka : Anna Eliasik [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.1. Stefania Mroziak ur.29.09. 1890 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.2. Stanisław Mroziak ur. 31.03.1893, zm. 29.12.1895 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.3. Józef Mroziak ur. 18.03.1896 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.8.4. Marianna Mroziak ur. 13.07.1898 Łagiewniki [par. Zgierz] + (Andrzej) Katarzyna Libert ur. 25.03.1854 [par. Dalików] 2.2.7.1.9. Feliks Bajerski ur. 28.07.1871 Łagiewniki + Marianna Placek ur. 02.02.1881 Zegrzanki, ślub 08.05.1898 Łagiewniki, ojciec : Antoni, matka : Franciszka Rębowska [par. Zgierz] 2.2.7.1.9.1. Anna Bajerska ur. 08.07.1900, zm. 23.02.1901 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.1.9.2. Stanisław Bajerski ur. 04.04.1903 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.9.3. Stefan Bajerski ur. 24.01.1906 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.9.4. Bronisława Bajerska ur. 28.02.1909 zm. 25.04.1909 Łagiewniki Małe [par. Zgierz; par. Św. Antoniego Pade] 2.2.7.1.9.5. Roman Bajerski ur. 29.06.1910 Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.9.6. Bolesław Bajerski ur. 01.11.1913 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.10. Berta Bajerska ur. 13.06.1874 Łagiewniki Małe , zm. 07.02.1942 + Wawrzyniec Mereć ur. 24.06.1868 Skotniki, ślub 16.02.1897 Łagiewniki Małe, ojciec : Franciszek, matka : Teofila Sobczak [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.10.1. Helena Mereć ur.21.01. 1898 Łagiewniki Małe [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.10.2. Genowefa Mereć ur. 12.11.1899 Łagiewniki Małe [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.11. Stanisław Bajerski ur. 02.04.1877 Łagiewniki Małe + Marianna Cybertowicz ur. ok. 1887 Zduńska Wola, ślub 15.09.1906 Bałuty/Radogoszcz, ojciec : Apolinary, matka : Antonina Marczewska [par. Łódź NMP; par. Sieradz] 2.2.7.1.11.1. X Bajerski ur., zm. 22.04.1908 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.11.2. Antoni Bajerski ur. 13.06.1909 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.11.3. Kazimiera Bajerska ur. 01.04.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.12. Ignacy Bajerski ur. ok. 1879 Łódź + Franciszka Kalecka ur. ok. 1891 [par. Łódź NMP] 2.2.7.1.12.1. Bolesława Bajerska ur. 25.02.1912 Bałuty/Radogoszcz [par. Łódź NMP] 2.2.7.2. Julianna Bajerska ur. 01.01.1827 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.2.7.3. Katarzyna Bajerska ur. 25.11.1828 Łagiewniki Małe + Ignacy Siciński ur. 29.07.1826 Łagiewniki Małe , ślub 24.11.1845 Łagiewniki Małe, ojciec : Kacper, matka : Łucja Gralewska [par. Zgierz] 2.2.7.3.1. Teofilia Sicińska ur. 25.02.1850 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.7.3.2. Marcjanna Sicińska ur. 05.01.1862 Łagiewniki Małe + Józef Dynek ur. 42/1844 Modrzew, ślub 22.06.1882 Łagiewniki Małe, ojciec : Marcin, matka : Katarzyna Czerwińska [par. Zgierz] 2.2.7.3.3. Balbina Sicińska ur. 29.03.1864 Łagiewniki Małe + Jan Eliasik ur. ok. 1846, ślub 29.09.1884 Łagiewniki Małe, ojciec : Wojciech, matka : Izabela Chylińska [par. Zgierz] 2.2.7.3.4. Wiktoria Sicińska ur. 15.12.1865 Łagiewniki Małe [par. Zgierz] 2.2.8. Katarzyna Bajerska ur. ok. 1804 Łagiewniki Małe/Zgierz + Tomasz Kapa ur. ok. 1806 Grzmiąca [par. Brzeziny] 2.2.8.1. Ludwik Kapa ur. 20.08.1834 Tadzin [par. Brzeziny] 2.2.8.2. Marianna Kapa ur. 24.08.1837 Szymaniszki + Jakub Buldecki ur. 22.07.1827 Grzmiąca, ślub 14.11.1853 Grzmiąca, ojciec : Łukasz, matka : Marianna Loba [par. Brzeziny] 2.2.8.2.1. Antonina Buldecka ur. 31.05.1859 Grzmiąca [par. Brzeziny] 2.3. Franciszek Bajerski ur. ok. 1772 + Teresa Dbałowska ur. ok. 1774 Łęczyca, zm. 09.03.1827 Nagawki [par. Zgierz; par. Łęczyca; par. Dmosin] 2.3.1. Franciszek Bajerski ur. ok. 1792 + Marianna Czajczyńska ur. ok. 1791, zm. 15.10.1861 Kaznów [par. Grodzisko] 2.3.1.1. Tomasz Ksawery Bajerski ur. ok. 1822 Piaskowice, zm. 01.02.1891 Łódź, + Michalina ur. ok. 1824 [par. Łęczyca; par. Łódź, Św. Krzyż] 2.3.2. Walenty Bajerski ur. ok. 1795 Łęczyca, zm. 22.05.1825 Sobota + Urszula Świerkowicz ur. ok. 1791 Witonia, ślub 03.07.1820 Sobota, zm. 02.09.1852 Sobota [par. Łęczyca; par. Witonia; par. Sobota] 2.3.2.1. Jan Bajerski ur. 21.06.1821, zm. 14.01.1823 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2. Marianna Bajerska ur. 22.08.1823 Sobota + Walenty Sadowski ur. 02.02.1826 Ktery, ślub 27.05.1844 Sobota, ojciec : Jacenty, matka : Marianna Jaroszewska [par. Sobota; par. Strzegocin] 2.3.2.2.1. Konstanty Sadowski ur. 04.09.1845 Dębowa Góra [par. Bąków Górny ] 2.3.2.2.2. Józef Sadowski ur. 14.03. 1850 Gnojno [par. Gnojno] 2.3.2.2.3. X Sadowska ur. 1851, zm. 20.09.1852 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2.4. Konstancja Sadowska ur. 01.08.1852, zm. 29.03.1853 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2.5. Aleksandra Marcjanna Sadowska ur. 28.02.1854 Sobota [par. Sobota] 2.3.2.2.6. Hipolit Sadowski ur. 13.08.1857 Budzyń, zm. 19.08.1857 Budzyń [par. Żychlin] 2.3.2.3. Walenty Bajerski ur. 10.09.1825, zm. 22.10.1827 Sobota [par. Sobota] 2.3.3. Ignacy Bajerski ur. ok. 1798 Wąkczew [par. Łęczyca] + (Ignacy) Józefa Barańska ur. ok. 1804 Domaniewice, ślub 22.10.1823 Sobota [par. Domaniewice; par. Sobota] 2.3.3.1. Jan Bajerski ur. 02.09.1824, zm. 05.09.1824 Walewice [par. Bielawy] 2.3.3.2. Teresa Bajerska ur. 02.04.1826 Bąków Górny [par. Bąków Górny] 2.3.3.3. Franciszek Bajerski ur. ok. 1828 zm. 24/1856 Głowno + Marianna Kraska ur. ok. 1836 [par. Głowno] 2.3.3.3.1. Józefa ur. zm. 20/1855 Zabrzuśnia [par. Głowno] + (Ignacy) Zuzanna Płażewska ur. 1806 ok. Żychlin [par. Żychlin] 2.3.3.4. Józef Aleksander Bajerski ur. ok. 1834 Oporów, zm. 01.02.1904 Zagaj + Julianna König ur. ok. 1825 Konstantynów, zm. 03.09.1889 Janów/Sługi, ślub 03.02.1853 Oszkowice, ojciec : Jan, matka : Magdalena Borowin [par. Oporów; par. Góra Św. Małgorzaty; par. Bedlno] 2.3.3.4.1. Franciszek Bajerski ur. 25.11.1855 Sługi [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.2. Florentyna Bajerska ur. ok. 1862 Sługi + Bartłomiej Milczarek ur. ok. 1859, ślub 23.09.1885 Sługi, ojciec : Andrzej, matka : Marianna Olczak [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3. Marianna Bajerska ur. ok. 1863 Sługi + Jakub Szczepaniak ur. 09.07.1856 Sługi, ojciec : Józef, matka : Katarzyna Boczkowska [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.1. Józef Szczepaniak ur., zm. 21.10..1885 Janów [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.2. Stanisława Szczepaniak ur. 28.1.1888 Janów [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.3. Marianna Szczepaniak ur. , zm. 10.09.1890 Janów [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.4. Florentyna Szczepaniak ur. 14.08.1897 Zagaj [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.5. Stefan Szczepaniak ur. 24.10.1900 Zagaj [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.4.3.6. Franciszek Szczepaniak ur. 25.09.1903 Zagaj [par. Góra Św. Małgorzaty] 2.3.3.5. Józefa Magdalena Bajerska ur. 19/1838 Śleszyn, zm. 13.01.1894 Orłów + Tomasz Jabłoński ur. 1835 Żychlin [par. Śleszyn; par. Orłów; par. Żychlin] 2.3.3.6. Michał Bajerski ur. ok. 1847 Kopiec/ Żychlin, zm. 05.12.1849 Kopiec [par. Żychlin] 2.3.3.7. Franciszek Walenty Bajerski ur. 14.02.1849 Kopiec , zm. 05.12.1849 Kopiec [par. Żychlin] 2.3.4. Helena Nepomucena Bajerska ur. 18.05.1803 Wilczkowice + Kazimierz Szczygielski ur. ok. 1798 Sobota Gorzelany, ślub 05.03.1821 Sobota, [par. Łęczyca; par. Sobota] 2.3.4.1. Józefa Eleonora Szczygielska ur. 16.02.1822 Sobota [par. Sobota] 2.3.4.2. Józef Szczygielski ur. 23.07.1824 Sobota + Małgorzata Smolińska ur. 10.07.1829 Sobota ślub 21.01.1849, ojciec Jan, matka : Elżbieta [par. Sobota] 2.3.4.3. Anna Szczygielska ur. 61/1827 Nagawki + Józef Janiszewski ur. 104.07.830 Głowno, ślub 17.10.1852 Sobota, ojciec : Szczepan, matka : Marianna Kacprzak [par. Dmosin; par. Głowno; par. Sobota] 2.3.4.4. Piotr Szczygielski ur. 7/1830 Lubianków [par. Dmosin] 2.3.4.5. Mateusz Szczygielski ur. 10.09.1833 Łagiewniki [par. Zgierz] 2.4. Joanna Bajerska ur. ok. 1777 Sokolniki [par. Modlna]

Bajerscy nie powiązani genealogicznie

1. August Bajerski 1.1. Antoni Bajerski, zginął, 11.9.1944, szeregowy WP [www.stankiewicz.e.pl] 1. Antoni Bajerski 1.1. Michał Najerski, ur. 1925 Nieklańcem, pow. Mościska, poległ 5.2.1945 w rejonie Nadarzyc, szer 6 komp 2 baonu 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty [www.stankiewicz.e.pl] 1. Andrzej Bajerski + Marianna Olesińska 1.1. Bolesław Bajerski, ur. 1883, Warszawa, zm. po 1937. Grabarz, bojowiec PPS ps. "Bystry". Po 1918 mieszkał w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami [ŻN] Athalia Bajerska, 1835 mieszka Poznań, ul. św. marcina 49