Genealogia - drzewa
Grupy rodzinne

1.?? Bałaban 1.1. Gedeon Bałaban władyka lwowski, budowniczy kościoła św. Onufrego we Lwowie wraz z drukarnią 1.2. Marek (Arseni - zakonne) Bałaban, zm. 1566 władyka lwowski 1.2.1. Grzegorz (Gedeon - zakone) Bałaban 1.3. Bazyli Bałaban + ?? Żółkiewska. 1.3.1. Jan Bałaban, głuchoniemy, żołnierz u hetmnana Mieleckiego bezpotomny 1.3.2. Jerzy Bałaban w księstwie Litewskim osiadłszy, zostawił potomstwo 1.3.2.1. Michał Bałaban, właściciel Naliszek 1785 1.3.2.1.1. Maciej Bałaban 1.3.2.1.1.1. Szymon Bałaban 1.3.2.1.1.1.1. Tadeusz Bałaban 1.3.2.1.1.1.1.1 Józef Jan Bałaban, ur. 1824 zm. 19.02.1917 Lwów + Julia Dunikowska [nad. Maxymilian Bylicki - zestaw źródeł 1] 1.3.2.1.1.1.1.1.1 Stanisław Aleksander Bałaban, ur. 1856 Kraków, naczelnik urzędu pocztowe w Kamieńcu +(1) Maria Witosławska +(2)(21.11.1906 Lwów, św. Andrzej) Kazimiera Waleria Kropiwnicka, ojciec: Jan, matka: Barbara [gen]topolnicki|Topolnicka[/gen] [par.Lwów] 1.3.2.1.1.1.1.1.2 Władysław Maksymilian Bałaban, ur. 8.01.1859 Kraków 1.3.2.1.1.1.1.1.3 Wincenty Michał Bałaban, ur. 12.07.1860 Kraków + Maria Waniczek 1.3.2.1.1.1.1.1.3.1 Felicja Bałaban, ur. 21.11.1893 Lwów + Władysław Zieliński 1.3.2.1.1.1.1.1.3.2 Helena Bałaban, ur. 19.02.1897 Lwów + Józef Pelc 1.3.2.1.1.1.1.1.3.3 Jerzy Erazm Bałaban, ur. 02.06.1898 Lwów, zm. 1970 w Warszawie 1.3.3. Anna Bałaban + Józef Piotrowski 1.3.4. Aleksander Bałaban starosta Winnicki (od 1615), Rohatyński, Trembowelski, rotmistrz królewski + Barbara Jarmolińska c Iwana 1.3.4.1. Jerzy Bałaban starosta Trembowelski rotmistrz królewski. W 1670 sprzedał Sutkowice, Kowalówkę, Lisowce 1.3.4.2. Aleksander Bałaban 1.3.5. Izajasz (Jonasz - zakonne) Bałaban, koadiutor biskupstwa lwowskiego 1. Teodor Bałaban ur. ok. 1580 + ?? Serbinowna 1.1. Dymitr Bałaban właść. Byton, Seraton – pow. łucki, Rzeczyca w Litwie + Aleksandra Jałowicka 1.1.1. Aleksander Bałaban + Marianna Grabowiecka 1.1.1.1. Anastazja Bałaban 1.1.1.2. Daniela Bałaban 1.1.1.3. Adama Bałaban 1.1.1.4. Michał Bałaban + Katarzyna Kordysz (1-v. Rokszycki) 1.1.1.4.1. Anna Bałaban 1.1.1.4.2. Franciszka Bałaban 1.1.1.4.3. Antoni Bałaban + ?? Wisłocka 1.1.1.4.3.1. ?? córka Bałaban 1.1.2. Andrzej Bałaban + ?? Radzikiewicz 1.1.2.1. Dymitr Bałaban + Anastazja Kałuszowska 1.1.2.1.1. Stefan Bałaban bpt 1.1.2.1.2. Eliasz Bałaban bpt. 1.1.2.1.3. Jan Bałaban 1.1.2.1.3.1. Stefan Bałaban zakonnik 1.1.2.1.3.2. Paweł Bałaban 1.1.2.1.3.3. Józef Bałaban stolnik przemyski 1.1.2.1.3.3.1. Feliks Bałaban 1.1.2.1.3.3.2. Ignacy Bałaban 1.1.2.1.3.3.3. Alojzy Bałaban 1.2. Marcin Bałaban poległ pod Chocimem 1.3. Daniel Bałaban własność: Chorodyń – pow. Łucki + Katarzyna Stupnicka 1.3.1. Anna Bałaban 1.3.2. Aleksandra Bałaban 1. Jan Bałaban + Anna Ziegelheim 1.1. Jan Ewangelista Ludwik Bałaban + Nepomucyna Schultz 1.1.1. Ludwina Bałaban ur. 15.04.1827 zm. 18.11.1885 + Julian Wincenty [gen]Mikołajski[/gen] ur. 10.12.1824 Sucha Beskidzka, zm. 17.03.1872 s. Antoniego i Józefy Małysa

Osoby o nieustalonej genealogii

?? Bałaban ok. 1730 zm. ok. 1780 + Marianna Wisłocka h. Sas ok. 1740 zm. ok. 1790 ?? Bałaban + Aniela Łukaszewicz, ur. 1885, zm. 28.10.1913, poch. Warszawa Bródno Adam Bałaban, udział w rokoszu Zebrzydowskiego 1607 + Maryna Hulewicz Aleksander Bałaban w r. 1676. przyjęty do herbu i rodziny, mieszczanin lwowski, znaczna donacja na wojnę z Turkami Aleksander Bałaban - wzięty do niewoli pod Cecorą, sędzia surrogat winnicki Aleksandra Bałaban ok. 1570 zm. ok. 1620 + Mikołaj Łastowiecki z Łastowiec h. Larysza ok. 1560 zm. ok. 1600 Anastazja Bałaban ok. 1630 zm. ok. 1680 + Eustachy Liniewski z Liniewa h. Liniewski ok. 1650 zm. ok. 1700 Anna Bałaban ok. 1680 zm. ok. 1730 + Sebastian Ławski z Ławska h. Dołęga ok. 1670 zm. ok. 1720 s. Jana i Zofii Kamińskiej Antoni Bałaban W r. 1788. był wice-regentem ziemi Łuckiej Bariera Bałaban h. Korczak najwyższy hetman wojsk tureckich w r. 1465 Bronisław Bałaban, legionista I brygady, znane choć nieustalone pokrewieństwo z rodzinami [gen]Fritze[/gen], [gen]Jaroszewski[/gen] Bronisław Kleofas Bałaban, ur. 25.09.1890, po 1918 w WP, 1919 kpt piech., 15.8.1924 mjr. piech 36 pp. 1926-31 dowódca batalionu szkolnego w Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmnie. 33 pp. 1935 kom. placu w Tarnowskich Górach oddany do dysp. Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Medal Niepodległości. [ŻN] Dionizy Bałaban, 1657 władyka - pasterz katedralny Łuck. Dionizy Bałaban, biskup grecko-dyzunicki Łucki i ostrogski, mianowany 1658 r. metropolitą kijowskim Jan Bałaban ur. ok. 1842, pochodził z Głogowa (małopolska), szklarz. Brał udział w powstaniu, wzięty do niewoli 6.1863. Zesłany w głąb Rosji (lub może uciekł do Prus). Przed 13.3.1866 o jego uwolnienie zabiegał ks. Ruczka. [nad. Marta Czerwieniec za: Minika M., Galicjanie-zesłańcy; Ruczka, Życiorys ks. Ruczki, s. 76; Marcinek, Archiwum księdza Ludwika Ruczki, s. 45; "Czas", 1865, nr 245; "Gazeta Narodowa", 1865, nr 257, 1866, nr 60] P. Bałaban, 1928 szewc - Trześniów, woj. lwowskie; [Księga adresowa Polski] Paweł Bałaban, 1910 drukarz we Lwowie [Księga adresowa przemysłu galicyjskiego] Regina Bałaban +(1) kn. Fedor Rożyński +(2) Krzysztof Stachórski h. Ostoja, zm. 1625 Nowosiółki Wincenty Bałaban, ur. 1826, zm. 13.12.1905, sędzia okręgowy, poch. Sambor + Emeryka Swertecka. ur. 1841, zm. 22.4.1903, poch. Sambor [prac. zbior. Inscriptiones funebres ...]
Zestawy źródeł
* nad. Maxymilian Bylicki, za: Źródło połączenia Szymon - Tadeusz - Józef Jan - Wielka Genealogia Minakowskiego Akt chrztu św. Wincentego Bałabana - par. NMP w Krakowie ur. 12.07.1860, chrzest 19.07.1860 Akt ślubu Wincentego Bałabana - par. św. Andrzeja we Lwowie 18.01.1890 Akt chrztu św. Felicji Bałaban - par. św. Mikołaja we Lwowie ur. 21.11.1893, chrzest 25.03.1894 Akt chrztu św. Heleny Bałaban i Jerzego Bałabana we Lwowie par. św. Marii Magdaleny - chrzest 25.12.1898