Bazy danych Genealogii PolakówBazy danych Genealogii PolakówGenealogia Polaków prowadzi ogromną ilość katalogów i baz danych. Zawartość tych baz wciąż się dynamicznie powiększa i łącznie obejmuje już potężny zbiór danych o genealogii, historii i tożsamości Polaków. Zauważ, że znaczna część danych jest dostępna dopiero po tym jak dodasz jakieś informacje od siebie.Leksykon genealogiczny
Zbiór informacji z wszystkich dziedzin potrzebnych przy pracach genealogicznych. Od wiedzy naukowej, przez heraldykę, opisy miar, zawodów, wyrażenia w językach stosowanych na ziemiach polskich, słownik łacińskich określeń genealogicznych, stare zawody, mobilia herbowe, broń polska, pieniądz, zwyczaje, i setki innych tematów.
Leksykon genealogiczny
Ok 9.000 haseł, ponad 30.000 nazwisk herbowych Dodaj/popraw
(mail)
Mapa - lokalizator przedrozbiorowy
Jedyna baza, gdzie można znaleźć miejsca wg starych nazw, także lokalizacje dworów, kościołów, cmentarzy, mogił powstańczych, archiwów państwowych, zamków. Baza opiera się na analizie starych map z terenów całej polski przedrozbiorowej i współczesnej.
Mapa - lokalizator
Ponad 105.000 Dodaj punkt
Katalog Powstańców Styczniowych
Największa baza informacji o Powstańcach Styczniowych w Internecie. Zbiór wypisów z setek źródeł, wyniki kwerend archiwalnych oraz dane i zdjęcia z informacji rodzinnych. Pierwszy i jedyny taki projekt w historii.
Baza powstańców 1863
Ponad 45.000 Dodaj
Światowy Szlak Powstania Styczniowego
Zbiór precyzyjnych lokalizacji grobów, miejsc bitew, pomników, krzyży, dworów, kuźni powstańczych, miejsc pamięci w Polsce i na świecie, od Argentyny po Kołymę
Szlak 1863
Blisko 1000 Dodaj
Właściciele ziemscy
Baza, która ma doprowadzić do uzupełnienia listy właścicieli dóbr ziemskich, zarówno pod względem historii rodzin, jak i historii miejscowości. Baza jest porównywana z innymi bazami danych.
Baza właścicieli ziemskich
Ponad 16.000 Dodaj
Oficjaliści dóbr prywatnych
Wyżsi pracownicy dóbr prywatnych to wyjątkowa grupa społeczna, niezwykle ruchliwa, a jednocześnie najczęściej dobrze wykształcona. To grupa odgrywająca niezwykle istotną rolę dziejową, a jednocześnie z racji swej ruchliwości - często nieuchwytna genealogicznie. Nie istnieją żadne opracowania zbiorcze na temat tej grupy.
Baza oficjalistów
Ponad 5000 Dodaj
Słownik biograficzny
Każda osoba, nawet "dziad proszalny" odegrał swoją rolę w historii. Bez niego dzieje rodziny czy miejsca nie były by pełne. Dlatego prowadzimy Słownik nie tylko wybitnych "encyklopedycznych" postaci, ale wszystkich, o których możemy napisać coś więcej niż dane metryczne. Takiej bazy nie ma nigdzie w Internecie.
Słownik biograficzny
Ponad 15.000 Dział Biblioteki
Słownik geograficzny
Opisy miejsc na całych terenach Polski przedrozbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem danych historycznych o ludzach.
Słownik Geograficzny
Ponad 5.000 Dział Biblioteki
Polscy święci i błogosławieni
Pełna lista polskich świętych i błogosławionych (nie tylko rzymsko-katolickich). Lista uzupełniana sukcesywnie i noty a także o genealogie - co pozwala połączyć swoje genealogie rodzinne z tymi niezwykłymi Polakami.
Lista polskich świętych i błogosławionych
Wszyscy Wątek Biblioteki
Kanonicy krakowscy
Baza podstawowych informacji genealogicznych o kanonikach krakowskich. Lista ta nie była nigdy opracowana w pełni. Dzięki naszej bazie można np. odcyfrować wg herbu, lub jego fragmentu który kanonik mieszkał w danym miejscu, lub brał udział w wydarzeniach - związanych z genealogią rodzin (np. podpisał się na umowie).
Lista kanoników krakowskich
Ponad 800 Uzupełnij
(mail)
Właściciele domów na Okole krakowskim
Mieszczanie krakowscy ze ścisłego, historycznego miasta - z terenu najstarszej części podgrodzia - zwanego Okołem. Lista powstała podczas prac architektonicznych na terenie Krakowa.
Lista właścicieli
Wszyscy znani Uzupełnij
(mail)
Żołnierze I Kadrowej
Pełna lista żolnierzy I Kadrowej wraz z inf. genealogicznymi i podstawowywmi informacjami o ich losach.
Żołnierze I Kadrowej
Wszyscy Uzupełnij
(mail)
Zabici w czasie Rzezi Galicyjskiej 1864
Kompilacja wielu źródeł i informacji o zabitych w 1846 roku w Galicji w akcji prewencyjnej przeciwko inicjatorom powstania 1848 - wykonanej przez bandy morderców.
Lista znanych zabitych
Ponad 700 Wątek Biblioteki
Groby Polaków
Głównie chodzi tutaj o nieznane groby kresowe, a także groby Polaków na Syberii i emigracji, także mogiły z terenów polski - szczególnie te pojedyncze, np. powstaniowe, a także indeksacja najstarszych grobów cmentarzy na terenie obecnej Polski
Polskie cmentarze i mogiły na świecie
Ponad 80.000 Dodaj zdjęcie
Polskie dwory i zamki
Historia ostatnich 2 wieków to zniszczenie ponad 90% polskich dworów. Ostoja polskości i tradycji w ogromnej części została zdewastowana przez najeźdźców a także niestety i współczesnych właścicieli. Galeria próbuje kompletować wiedzę ikonograficzną o tych miejscach z setek źródeł - takich jak np. zdjęcia rodzinne, gazety historyczne, przewodniki itp.
Galeria dworów i zamków
Ponad 3000 Dodaj zdjęcie
Portrety
Galeria zdjęć i obrazów identyfikacyjnych osób z każdego stanu i okresu historii Polski do 1945. Pozwala odszukiwać informacje o wyglądzie, a także uzupełnia i łączy wiedzę genealogiczną i biograficzną.
Galeria Portretów
Ponad 5.000 Dodaj zdjęcie

   
Wiele innych list
Genealogia Polaków prowadzi jeszcze więcej baz danych, lub list, spisów tematycznych. Są tu np. wykazy powiatów lwowskich, listy zabitych w rzezi wołyńskiej (z podziałem na poszczególne miejscowości - w Słowniku Geograficznym), listy oficerów, biskupów, listy rodzin wołoskich, listy uczestników wojen napoleońskich, lista orderów o odznaczeń Józefa Piłsudskiego, listy fundacji różnych rodzin, indeksacje zbiorów archiwalnych (np. Czołowskiego), galeria zdjęć zamordowanych w Katyniu, listy nazwisk poszczególnych herbów szlacheckich, lista harcerek walczących z okupantem i wiele wiele innych. Pamiętaj że tylko stała obecność i przeglądanie różnych działów doprowadzi Cię do tych spisów. Wiele z nich nie jest indeksowana w Google - dlatego nie trafisz do nich z Internetu. Są także takie spisy, które dostępne są tylko po pewnym okresie aktywności i pomocy innym w dziale Biblioteka-Forum. Łącznie z bazami, do których dostęp można uzyskać po kontakcie z redakcją Genealogia Polaków to największa sieć informacji o historii mieszkańców naszego kraju. Nawet Wikipedia to zaledwie mała część (i często błędna). Obecnie nie ma większej genealogicznej bazy polskiej wiedzy genealogicznej w Internecie. A wszystko to dzięki społecznej współpracy wielu osób.