Biskupi kamienieccy

Genealogia Polaków
Uzupełnianie diagramów
Popraw/uzupełnij - formularz

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Genealogii Polaków

Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny i bazy danych  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę
1. Wilhelm dominikanin, od r. 1375
2. Rokosowski h.  Ostoja zm. 1398
3. Aleksander f 1411
4. Andrzej z Bazylei 1413
5. Zbigniew z Łapanowa
6. Maciej I od 1427
7. Paweł z Bojańczyc od 1453
8. Mikołaj Łabuński h. Zagłoba zm. w  Czarnokozińcach od 1467
9. Mikołaj II Gołąbek od 1469 zamordowany przez zbójców
10. Mikołaj III Próchnicki od 1479, pochowany w Witowie w kościele kanoników
11. Maciej II ze Starej  Łomży h.  Rawicz  od 1505, wybudował 5 kościołów  w Kamieńcu
12. Jan Próchnicki od 1493
13. Piotr z Lesiowa h. Powała od 1502
14. Andrzej Chodecki
15. Jakub Buczacki h. Abdank, przeniesiony do Chełma
16. Wawrzyniec Między leski h. Jastrzębiec od 1526
17. Piotr Gamrat h. Sulima, przeszedł na przemyską
18. Sebastian Branicki h. Korczak
19. Jan II Wilamowski h. Orla od 1540
20. Mikołaj IV Dzierzgowski, przeszedł na chełmską
21. Andrzej II Zebrzydowski h. Radwan przeszedł na chełmską
22. Jan III Drohojowski h. Korczak na chełmską
23. Benedykt Izbieński przeszedł na poznańską
24. Leonard Słończewski h. Kościesza 1547 - 1563
25. Dionizy Sycyniowski h. Jelita od 1569
26. Marcin Białobrzeski 9 lat
27. Wawrzeniec Gośiicki od 1587
28. Stanisław Gomoliński h. Jelita
29. Paweł Wołucki od 1622
30. Jan IV Andrzej Próchnicki od 1633; 
31. Maciej Łubieński h. Pomian, następnie prymas od 1662; 
32. Adam Nowodworski h. Nałęcz. od 1634, przeniesiony do Przemyśla 
33. Paweł III Piasecki h. Janina, przeniesiony do Przemyśla
34. Andrzej III Leszczyński, h. Wieniawa (1641-1646) przeniesiony na Chełm i gnieźnieńską
35. Michał Erazm Działyński od 1646
36. Ludwik Jan V Stępkowski, h. Suchekomnaty od 1660
37. Zygmunt Czyżowski, h. Pobóg 1663 od 1655
38. Wojciech Koryciński, h. Topor od 1677), następnie lwowski
39. Wespazjan Lanokoroński, h. Zadora, 1671 od 1674
40. Jan  Czarnecki L Prus
41. Stanisław II Wojeński 1677-1685
42. Jarzy Benhoff, 1687-1794, przeszedł na krakowską
43. Jan Chryzostom Gniński 1700 od 1715
44. Stefan Rupniewski, 1715- 1721, przenieś, do Łucka
45. Stanisław Hozyusz z Bezłanu 1723-1733
46. Augustyn Adam Wessel od 1735
47. Franciszek Kobielski h. Poraj 1735-1739
48. Wacław Hieronim z Bogusławie Sierakowski 1739- 1742
49. Mikołaj z Dembowej Góry Dembowski 1743-1757
50. Hieronim Szeptycki
51. Adam III Krasiński 1760-1795
52. Roman Michał Sierakowski 1802
53. Jan VII od Krzyża Dembowski od 1809
54. Franciszek II Borgiasz Łukasz Mackiewicz 1810-1842
55. Mikołaj VI Górski 1854-1855
56. Antoni Fijałkowski  1860  do  1866 (kasata diecezji), następnie metropolita w Petersburgu.