Po polsku o Polsce

Materiały do nauki języka i kultury polskiej

Dlaczego są to materiały unikalne i wyjątkowe?
Plakatów tego typu nie znadziecie nigdzie. Do przekazywania informacji gramatycznej czy ortograficznej użyto tutaj bogactwa polskiej kultury. Jako źródło służą tutaj zarówno obrazy polskich malarzy, jak i przysłowia, cytaty z literatury, zwyczaje, wydarzenia historyczne. Wszystko na tych plakatych jest wynikiej głębokiej analizy kulturowej, tak że nawet nieświadomie, ucząc się literek można bazować na kodzie kulturowym polskości.

Fundacja "Genealogia Polaków" wprowadza nowy typ materiałów do nauki języka polskiego. Zamiast używać bezkulturowych piktogramów używane są tu elementy rodzimej sztuki, w szczególności malarstwa, tradycji rycerskiej, szlacheckiej i rustykalnej.

WSPÓŁPRACA: Koło Związku Polaków "Grzegorzewo" z Wilna, Szkoła sobotnio - niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Krystynopolu, "Polonius-Polonius" z Płoskirowa, Towarzystwo Polaków w Borysławiu.

Materiały te są BEZPŁATNE! można je używać w szkołach w postaci grafik wyświetlanych z rzutników. Można je też pobierać do wydruku.
Fundacja może zorganizować wydruk dobrej jakości i wysyłkę zestawu plakatów do dowolnej szkoły, parafii polskiej czy placówki na Kresach i na świecie. Formularz do kontaktu na dole strony.
Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-15 10:50

GramatykaSpis treści
1


Rodzaje zdań - konie

Podział na cztery podstawowe typy zdań - oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe. Przykłady z życia i literatury nawiązujące do koni - w tym również bogaty zestaw przysłów polskich związanych z końmi. Obraz Gierymskiego wspaniale pokazuje dawny pejzaż wsi polskiej, gdzie na łąkach pasły się stada.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

2


Środki stylistyczne

Na podstawie pejzażu stepowego i zaprezentowane zostały środki stylistyczne takie jak porównanie, przenośnia, epitet, uosobienie.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

3


Liczba mnoga - aleja grabowa

Plakat przedstawia różne problemy związane z odmianą przez liczbę. Nadaje się zarówno dla początkujących (przykłady), jak i bardziej zaawansowanych uczniów (ramki po lewej stronie). Jednocześnie odnosi się do zagadnień historii krajobrazu.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

4


Rzeczowniki - odmiana

Na podstawie obrazu Bronisławy Rychter-Janowskiej przedstawione zostały rodzaje rzeczowników, w zakresie podstawowym do opisywania otoczenia. Dwór polski, drobnego ziemiaństwa, stanowi przykład polskiej kultury.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

5


Czasowniki

Obraz, który posłużył do zaprezentowania podstaw dotyczących czasownika, zaginął. Znany jest jedynie z pocztówek, w dwóch wersjach. Weyssenhoffowie posiadali to miejsce do czasu wojny. Dzisiaj jest tam jedynie pole.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

6


Przymiotniki - Panorama Racławicka

Na podstawie fragmentu monumentalnego dzieła Panorama Racławicka zostały przedstawione kolory, a także teoria dotycząca stopniowania przymiotników.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)


OrtografiaSpis treści
7


Odmiana liczebnika "dwa".

Wesele wiejskie z bogactwem obyczajów i tradycji było jednym z najbarwniejszych elementów obecnych w kulturze. Tutaj obraz Alfreda Wierusza-Kowalskiego został wykorzystany to wyjaśnienia zawiłości odmiany liczebnika "dwa".
Przysłowie myśliwskie (ciekawostka dla zaawansowanych) dotyczy typów polowania w zależności od ilości słów. Szczwacz - to osoba organizująca polowanie. Trzy psy wodzi się na smyczy, gdyż jest ich zbyt dużo, żeby być pewnym, że nie pogryzą upolowanej zwierzyny. Dwa służą do gonienia i utrzymania zwierzyny. Jednym można tylko postraszyć i wypłoszyć. W odniesieniu do życia - należy robić to do czego ma się sposobność.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

8


Niewymienne "ż" - zesłańcy syberyjscy

Ciężki los zesłańców w czasie zaborów, ciężar kajdan, niewielkie bagaże i żal za opuszczaną Ojczyzną posłużyły do przedstawienia problemu ortograficznego związanego z niewymiennym "ż".

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)


JęzykoweSpis treści
9


Alfabet

Litery polskiego alfabetu przestawione w większości za pomocą fragmentów malarstwa polskiego, lub ciekawych miejsc historycznych. Jednocześnie słowa ilustrujące litery są dobrane również pod względem tradycji historycznej. Jest to plakat całkowicie odmienny od wszystkich innych stosujących słowa i grafiki bezkulturowe.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

10


Liczebniki - husaria

Skrzydła husarskie są najbardziej rozpoznawalnym elementem uzbrojenia polskich rycerzy. Niezwykłe wyszkolenie i wspaniała broń dawały ogromną przewagę na polu walki. Pióra - choć używane głównie w czasie parad - również podczas bitwy pozwalały zdezorientować przeciwnika. Dzisiaj łatwo można nauczyć się liczyć po polsku rachując poszczególne pióra.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

11


Liczebniki - husaria

To druga wersja plakatu dotyczącego liczebników a opartego na historii husarii. Zawiera więcej teorii dotyczącej języka i jest lepiej przystosowany do wyświetlenia na rzutnikach i wydruku w formacie A2.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

12


Bezbłędny dialog

Fikcyjna rozmowa zawierająca poprawne wersje ponad 50 zwrotów w których najczęściej popełniane są błędy przez Polaków na Kresach. Plakat zawiera wersje poprawne, w myśl zasady psychologicznej, że lepiej optycznie utrwalać właściwe formy niż błędy. Zestaw błędów został oparty na pracy magisterskiej dot. tego tematu

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

13


Kolory - Panorama Racławicka

Na podstawie fragmentu monumentalnego dzieła Panorama Racławicka zostały przedstawione kolory, a także teoria dotycząca stopniowania przymiotników.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

14


Kolory - korale polskie

Kolorowe korale sprzedawane przez przekupki na krakowskim rynku mają wszystkie barwy. Dzięki małym drewnianym kuleczkom można nauczyć się rozpoznawać niemal wszystkie odcienie.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

15


Pory roku - przysłówki

Cztery główne pory roku - najlepiej do prezentacji razem ze słynnym dziełem Vivaldiego "Cztery Pory Roku". Tu na przykładzie polskiego malarstwa i podstawowych opisów zjawisk pogodowych. Na plakacie znajdują się też przysłówki charakterystyczne dla danej pogody.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

16


Polski strój szlachecki

Prezentacja najważniejszych elementów stroju szlacheckiego - takiego jaki nosili właściciele ziemscy zajmujący się organizacją pracy rolnej.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

17


Części drzewa, liczba mnoga - aleja dworska

Aleja grabowa to jedna z charakterystycznych cech polskiego krajobrazu XIX wieku, istniejąca w wielu parkach przy dworach. Powyginane mocne konary wyraźnie odcinają się na tle cieni rzucanych przez koronę drzew.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

18


Kwiaty w ogrodzie dworskim

Bogactwo kwiatów widać było szczególnie w dobrze zadbanych ogrodach przy polskich dworach. Słoneczniki, lwie paszcze, rezedy były pełnym barw kobiercem cieszącym oko.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

19


Materiały - "Wietrzny dzień"

Obraz "Wietrzny dzień" polskiego malarza Alfreda Wierusz-Kowalskiego świetnie nadaje się do prezentacji różnego typu materiałów - skór, futer, metalu i rzeczy z nich zrobionych.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

20


Antonimy - władcy Polski

Plakat na przykładzie portretów władców polskich (wybranych królów i książąt) przedstawia problem wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Do zobrazowania królów użyto portretów najsławniejszych malarzy, m.in. Jana Matejkę czy Marcello Bacciaraellego.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)


Przysłowia, ZwyczajeSpis treści
21


Przysłowia - Pan Bóg i ubodzy.

Scena przedstawia typowy obrazek na XIX-wiecznej wsi w czasie odpustu. Ludność wiejska i dworska miesza się ze sobą. Przed kościółkiem rozłożyły się kolorowe stragany. Niestety czar tych różności powoduje, że ubodzy i potrzebujący pozostają niezauważeni.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

22


Przysłowia - nauka

Jak ważna była nauka w dawnej Polsce pokazuje ilość przysłów związanych z nauką i wiedzą. Szermierka należała do jednej z najważniejszych, i to nie tylko wśród szlachty, gdyż oprócz szybkości i sprawności ciała uczyła koncentracji, przewidywania i elastyczności.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

23


Przysłowia - wesele

Wesele stanowiło początek każdej nowej rodziny, dlatego przez lata obrosło setkami zwyczajów, tradycji. Najczęściej były piękne, czasem były tak stare, że aż zapominano czemu miały służyć - tak jak dzieje się to dzisiaj np. z oczepinami. Radosne wydarzenie w życiu społeczności angażowało niemal wszystkich. Plakat prezentuje popularne przysłowia związane z weselem, radością i zgodą. Obraz Wierusza-Kowalskiego gwarantuje autentyczność rozumienia dawnych tradycji.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

24


Wawel

Plakat ten po prostu przedstawia zamek królów polskich nad Wisłą wraz z nazwami elementów krajobrazu widocznymi na zdjęciu.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

25


Chleb

Plakat przedstawia zwyczaje i problemy językowe związane z chlebem. To jeden z najpowszechniejszych zwyczajów i źródeł polskiej kultury. Plakat zawiera też przepis na chleb na zakwasie.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)


MuzyczneSpis treści
26


Zapis nutowy - "Bywaj dziewczę zdrowe"

Jedna z piękniejszych piosenek żołnierskich zawierających powinność mężczyzny - jako żołnierza, Polaka, ukochanego - wraz z podstawowywmi pojęciami muzycznymi..

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

27


Zapis nutowy - "Białe róże"

Wzruszająca piosenka o ukochanym, który podczas wojenki padł nad jarem stała się materiałem do prezentacji nazw zapisu nutowego.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

28


Zapis nutowy rozszerzony - "Białe róże"

Rozszerzona forma spisu najważniejszych oznaczeń nutowych zaprezentowanych na przykładzie wzruszającej piosenki o losach ukochanego - które ruszył do Powstania

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

29


Fryderyk Chopin i instrumenty

Fryderyk Chopin w salonie księcia Radziwiłła, dający koncert dla eleganckiej publiczności jest obrazem, który zawiera w sobie ogromny ładunek polskości i tradycji. Obraz został opisany w podstawowy sposób i wykorzystany do prezentacji słownictwa związanego z opisem części fortepianu. Podstawowe instrumenty muzyczne zostały zilustrowane dołączonymi fragmentami obrazów i zdjęć. Całość wzbogacona przysłowiami, powiedzeniami i cytatem Adama Mickiewicza nawiązującego do muzyki.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)


Historyczne, biograficzneSpis treści
30


Jan Paweł II

Skrót najważniejszych faktów i wiadomości, jak też zdjęć z życia Karola Wojtyły - papieża św. Jana Pawła II - największego Polaka.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

31


Antonimy - władcy Polski

Plakat na przykładzie portretów władców polskich (wybranych królów i książąt) przedstawia problem wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Do zobrazowania królów użyto portretów najsławniejszych malarzy, m.in. Jana Matejkę czy Marcello Bacciaraellego.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

32


Liczebniki - husaria

To druga wersja plakatu dotyczącego liczebników a opartego na historii husarii. Zawiera więcej teorii dotyczącej języka i jest lepiej przystosowany do wyświetlenia na rzutnikach i wydruku w formacie A2.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

33


Powstanie Styczniowe na Litwie

Jest to plakat głównie historyczny, wypełniający lukę w wiedzy na temat działań powstańczych na Kresach. Powstanie na Litwie rozwinęło się nieco później niż w Koronie, oddziały do dzisiaj nie są w pełni opisane, a dowódcy wszystkich bitew znani. Ogromna rzesza została wyrugowana, zesłana, zabita czy zmuszona do emigracji. Dzisiaj powoli uzupełniamy karty dumy, mając świadomość że niejeden z naszych przodków mógł tam walczyć.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

34


Broń - bitwa pod Grunwaldem

Przedstawienie Bitwy pod Grunwaldem (1410) przez Jana Matejkę umożliwia prezentację różnych typów broni średniowiecznej. Daje też okazję do opowiedzenia o samej bitwie i początkach Unii Polski i Litwy.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

35


Dawne zawody - legenda o Piaście

Plakat wprowadza w najstarsze dzieje Polski i Słowian. Legenda o kołodzieju Piaście dotyczy pierwszych chwil państwowości polskiej. Dawne zawody pozwalają przedstawić nieco lepiej jak wyglądała codzienności w dawnych czasach.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)

36


Pan Tadeusz

Plakat wspierający poznanie środowiska, atmosfery i tła historycznego zawartych w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Informacje dobrane tak, aby stanowiły ciekawostki i uzupełnienia procesu edukacji, a także prezentowały nowe słowa charakterystyczne dla kultury szlacheckiej i obyczajowości.

Grafika do rzutnika

(FREE)Plakat do druku

(FREE)Powyższe plakaty i grafiki można pobierać, powielać i kopiować dowolnie a także używać w sposób całkowicie bezpłatny w celach edukacyjnych. (Licencja nie obejmuje zmian i powtórnego wykorzystania grafiki).

Plakaty w największej wersji nadają się do wydruku na papierze o rozmiarze A2 (rozdzielczość 300 dpi). Fundacja może też przygotować taki wydruk i wysłać pod dowolny adres (np. w formie prezentu dla ośrodka szkolnego na Kresach czy na świecie). W takim przypadku należy pokryć jedynie koszty wydruku i wysyłki.

Zachęcamy do sprawiania takich prezentów placówkom polskim na Kresach i w Rosji. Do takiej przesyłki dołączamy bezpłatnie inne gadżdety edukacyjne, zakładki, magnesy, lub książeczki dla najmłodszych.

Dziękujemy Fundacji "Orlen" za dofinansowanie pracy i wydruków dla wielu ośrodków. Osoby zaangażowane w powstanie i przygotowanie plakatów to m.in. Marcin Niewalda (prezes Fundacji i pomysłodawca), Anna Słota, Natalia Barcz, Krystyna Zienkiewicz, Michał Jerzy Wojciechowski.Możesz do nas napisać.
Imię i Nazwisko:

Twój e-mail:

Treść wiadomości:Wpisz nazwę kraju ze stolicą w Warszawie (antyspam)© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010-2021