22620. Metryki rodziny cd

Часть форум для общения на русском и для оказания помощи пользователям русско-языка

Leon Kęsikowski Akt urodzenia 1890

Postprzez mmarska » 22.01.2014

Leon Kęsikowski Akt urodzenia 1890
96 Iwanowice, Leon Kęsikowski
Działo się w osadzie Iwanowice szesnastego/dwudziestego ósmego czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie ósmej rano. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], gospodarz w osadzie Iwanowice zamieszkały w wieku czterdziestu jeden lat, w obecności Szczepana Włudarek, lat dwadzieścia osiem, i Antoniego Tomaszewskiego w wieku czterdziestu pięciu lat, obydwu gospodarzy z osady Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w osadzie Iwanowice piętnastego/dwudziestego siódmego bieżącego miesiąca i roku o godzinie pierwszej po południu z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńskiej, lat trzydzieści. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego przeze mnie dano imię Leon [Leon] a chrzestnymi byli Walenty Rapała i Genowefa Kabus. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany. Przeze mnie tylko podpisany. Ks. Moszyniewski, Proboszcz Parafii Iwanowice
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Walerian Kęsikowski akt urodzenia 1884

Postprzez mmarska » 22.01.2014

Kęsikowski Walerian akt urodzenia 1884113- Iwanowice
Działo się w osadzie Iwanowice dziewiątego/dwudziestego pierwszego września tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], cieśla?1 lat trzydzieści siedem w osadzie Iwanowice zamieszkały, w obecności Tomasza Włudarek, lat pięćdziesiąt, i Józefa Wierzbickiego w wieku trzydziestu ośmiu lat, obydwu gospodarzy z osady Iwanowice, i okazał nam niemowlę płci męskiej urodzone w osadzie Iwanowice trzeciego/piętnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie szóstej wieczorem z jego ślubnej żony Agnieszki z domu Gruszczyńskiej, lat dwadzieścia siedem . Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego przeze mnie dano imię Walerian [Walerian] a chrzestnymi jego byli Józef Wierzbicki Marianna Rapała. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany. Przeze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii, prowadzący księgi cywilne
Uwaga - Pani Ireno - 1. w metryce zapisany jest zawód плотенник - takiego wyrazu nie ma - jest плотник - cieśla. Ale to na pewno nie jest ten zawód. Spróbuję rozszyfrować jak będę mieć więcej czasu.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Walerian Kęsikowski Akt zgonu 1885[

Postprzez mmarska » 22.01.2014

Walerian Kęsikowski Akt zgonu 1885
75 - Iwanowice Walerian Kęsikowski 8 mies. Poniżej zapis: Walerian Kęsikowski, świadkowie, podpis - ks. J. Gajewski
Działo się w osadzie Iwanowice dwudziestego piątego maja/szóstego czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Ignacy Zacharzeski, lat czterdzieści pięć, i Antoni Dolny w wieku dwudziestu sześciu lat, obaj gospodarze z osady Iwanowice, i oznajmili, że w osadzie Iwanowice dwudziestego trzeciego/czwartego bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej rano zmarła Waleria Kęsikowska [Waleria Kęsikowska] (na marginesie zapis: Walerian Kęsikowski, świadkowie, podpis - ks. J. Gajewski), dziecko w wieku ośmiu miesięcy, w osadzie Iwanowice urodzona i przy rodzicach zamieszkała, córka Antoniego Kęsikowskiego i Agnieszki z domu Grzuszczyńskiej, gospodarzy. Na podstawie naocznego upewnienia się stwierdzono zgon Walerii. Akt obecnym niepiśmiennym został przeczytany. Przeze mnie tylko podpisany. Ks. Józef Gajewski, Proboszcz Parafii, prowadzący księgi cywilne.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Do : Kęsikowski Jan Feliks Akt urodzenia 1873

Postprzez mmarska » 22.01.2014

Pani Ireno - w tekście tym przyjrzałam się jeszcze raz do " czynności wykonywanej" przez Elznerowicza czyli do "органистр". Dopiero teraz zwróciłam uwagę, że tam jest jeszcze na końcu wyrazu to "r". Jeśli zapisujący zapisał właściwie, to to nie jest organista lecz dokładnie " muzyk grający na organistrum czyli na tzw. lirze korbowej.

Stawił się osobiście Adam Kęsikowski [Adam Kęsikowski], handlarz płótnem dwadzieścia trzy lata mający, w Iwanowicach zamieszkujący, w obecności ... i Józefa Elznerowicza, ...

Na dzisiaj tylko tyle. Trochę jestem zajęta. Jutro postaram się zrobić pozostałe.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

1881 Sołtysiak Antoni Akt urodzenia 1881

Postprzez mmarska » 23.01.2014

Sołtysiak Antoni syn Andrzeja i Petronelli zd. Michera Akt urodzenia 1881
101 Godziesze Małe odręczny dopisek: 30.05.1881 Andrzej Petronela Michera
Działo się we wsi Godziesze Wielkie dwudziestego czwartego maja/piątego czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście Andrzej Sołtysiak [Andrzej Sołtysiak], rolnik czterdzieści cztery lata od urodzenia mający, we wsi Godziesze Małe zamieszkujący, w obecności świadków Baltazara Charendarza [uwaga: to nazwisko mogło być też pisane jako Harendarz], rolnika czterdzieści lat od urodzenia mającego, we wsi Godziesze Wielkie zamieszkujący, i Józefa Wojciechowskiego, rolnika czterdzieści lat od urodzenia mającego, we wsi Godziesze Małe zamieszkujący, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Godziesze Małe w osiemnasty/trzydziesty dzień miesiąca maja bieżącego roku o godzinie drugiej rano z ślubnej jego żony Petronelli z domu Michera [Petronelli z Micherów] trzydzieści sześć lat od urodzenia mającej. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego dnia dzisiejszego udzielonego przeze mnie, Proboszcza Parafii, dano imię Antoni a chrzestnymi jego byli Wawrzyniec Michera i Katarzyna Charendarz/Harendarz. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany z powodu ich niepiśmienności. Ksiądz Leopold Wałowski, Proboszcz Parafii Godziesze, prowadzący akta stanu cywilnego.
P. Ireno - tłumaczenie aktu z zachowaniem stylu piszącego. Czyż nie jest to perełka językowa?
Tutaj znowu mamy rozbieżność w wieku rodziców w porównaniu z poprzednim aktem urodzenia Szczepana(1885)
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Całka Andrzej i Judasz Anna - akt małżeństwa 1890

Postprzez mmarska » 23.01.2014

Anna Judasz i Andrzej Całka akt małżeństwa, rok 1890
27 - Godziesze Wielkie
Działo się to we wsi Godziesze Wielkie trzydziestego stycznia /jedenastego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Oznajmiamy, że w obecności świadków Franciszka Utka, lat dwadzieścia osiem, i Antoniego Sikory, pięćdziesiąt lat od urodzenia mającego, obydwu rolników zamieszkujących we wsi Godziesze Wielkie, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy Andrzejem Całką [Andrzejem Całką], kawalerem dwadzieścia sześć lat od urodzenia mającym, synem Piotra i Antoniny z domu Nawrocka małżonków Całków, matki już nieżyjącej, rolnikiem urodzonym i zamieszkującym we wsi Wola Droszewska, i Anną Judasz [Anną Judasz] panną dwadzieścia trzy lata od urodzenia mającą, córką nieżyjących Franciszka i Marianny z domu Dzięcioł małżonków Judaszów, urodzoną i zamieszkującą przy bracie rolniku we wsi Godziesze Wielkie. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym siódmego/dziewiętnastego, czternastego/dwudziestego szóstego i dwudziestego pierwszego stycznia/ drugiego lutego. Religijny obrzęd został udzielony przez księdza Mikołaja Lubowickiego, miejscowego wikariusza. Akt ten Nowożeńcom i świadkom został przeczytany a z powodu ich niepiśmienności przeze mnie tylko podpisany. Proboszcz Parafii Godziesze prowadzący akta stanu cywilnego - Ksiądz Tomasz Wałdołowski
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Józef Kęsikowski akt urodzenia 1871

Postprzez mmarska » 23.01.2014

Józef Kęsikowski akt urodzenia 1871
98 Iwanowice
Działo się w osadzie Iwanowice dwudziestego czerwca/drugiego lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], tkacz trzydzieści lat mający, w Iwanowicach zamieszkujący, w obecności Dominika Muszyńskiego, stolarza lat trzydzieści dwa, i Jakuba Jagodzińskiego, rolnika czterdzieści lat od urodzenia mającego, obydwu tutaj w Iwanowicach zamieszkujących, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się tutaj w Iwanowicach dzisiaj o godzinie piątej po południu z ślubnej jego żony Józefy z domu Kempska [Józefa z Kępskich – taki zapis w akcie] dwadzieścia osiem lat od urodzenia mającej. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Józef a chrzestnymi byli wyżej wymieniony Dominik Muszyński i Marianna Jagodzińska. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany, ponieważ oznajmujący i świadkowie są niepiśmienni. Ks. Ig… Jany… .
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Karol Kęsikowski akt urodzenia 1868

Postprzez mmarska » 23.01.2014

Pani Ireno!
Dziękuję bardzo za przyznanie mi medalu :) Dla mnie satysfakcją jest to, że mogę pomóc.

Karol Kęsikowski akt urodzenia 1868
147 Iwanowice
Działo się w mieście Iwanowice dwudziestego października/pierwszego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątym ósmym roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], tkacz w Iwanowicach zamieszkujący, dwadzieścia osiem lat mający, w obecności świadków Józefa Wierzbickiego, lat trzydzieści trzy, i Jana Olszak dwadzieścia dziewięć lat mającego, obydwu rolników w Iwanowicach zamieszkujących, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się tutaj w Iwanowicach dziewiątego/dwudziestego pierwszego października bieżącego roku o godzinie szóstej rano z ślubnej jego żony Józefy z domu Kempska [Józefy z Kępskich] dwadzieścia pięć lat mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Karol a chrzestnymi jego byli Andrzej Kowalski i Aniela Wiśniewska. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany, ponieważ oznajmujący i świadkowie są niepiśmienni. Ks. Ig. Jany Proboszcz Parafii Iwanowice.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Karol Kęsikowski akt zgonu 1870

Postprzez mmarska » 23.01.2014

Pani Ireno!
Myślę, że nie ominęłam żadnego aktu;)

Karol Kęsikowski syn Józefa i Józefy akt zgonu 1870
35 Iwanowice
Działo się w mieście Iwanowice dziewiątego/dwudziestego pierwszego kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się osobiście Franciszek Kęsikowski, tkacz lat pięćdziesiąt sześć, i Andrzej Kaczmarek, rolnik trzydzieści sześć lat mający, obaj gospodarze tutaj w Iwanowicach zamieszkujący, i oznajmili, że szóstego/osiemnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej po południu zmarł tutaj w Iwanowicach Karol Kęsikowski [Karol Kęsikowski] jeden rok i pół mający, tutaj w Iwanowicach urodzony i z rodzicami zamieszkujący, syn Józefa i Józefy ślubnych małżonków Kęsikowskich, tkaczy. Na podstawie naocznego upewnienia się stwierdzono zgon Karola Kęsikowskiego. Akt ten oznajmującym został przeczytany, przeze mnie tylko podpisany, gdyż oni pisać nie umieją . Ks. Ig. Jany Proboszcz Parafii Iwanowice.

Powrócę do tego wyrazu плотенник w akcie zgonu Waleriana Kęsikowskiego '' Stawił się Antoni Kęsikowski [Antoni Kęsikowski], cieśla?1 ''. Ponieważ w akcie Bronisławy Kęsikowskiej zapisano, że Antoni był tkaczem - podejrzewam, że ten płotiennik jest po prostu określeniem od wyrazu Płótno. na zasadzie użycia Włókno - włókiennik, płótno - płóciennik. Ten sekretarz zapisujący akt sporo wyrazów polskich zapisywał rosyjskimi literami. Zresztą nie on jedyny...
Tak więc tutaj zamiast cieśla, można powiedzieć, że to był tkacz.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Re: Metryki rodziny cd.

Postprzez irena-kalisz » 24.01.2014

Pani Mariolo
Józef Kęsikowski zmarł w Łodzi , poszłam tym śladem i znalazłam kilka metryk, może one bardziej wyjaśnią, czym się zajmowali. Franciszek ich ojciec z Kalisza zajmował się handlem płótnem, ale również można przypuszczać, że byli tkaczami,
Mam jeszcze pytanie dotyczące metryki Walerii lub Waleriana, z treści aktu wynika, że to była córka, czy jest to mozliwe, ze zapis na marginesie jest korektą, a zapomniano poprawić lub skreślić słowo córka? Chyba jednak tak bo powyżej jest akt urodzenia jednak syna Waleriana

K.Józef akt zgonu 35/1911
1911 K. Julian akt zgonu 1039 - Łodź
1911 K. Stanisław ślub metryka 478
1912 K.Stanisław zgon metryka 564
1912 K.Hippolit i Zofia slub metryka 543
1912 K. Ryszard Stanisław metryka urodzin 563
Dziękuję za przetłumaczone metryki i przepraszam za podrzucenie nowych
Irena
irena-kalisz
Zaawansowany
Zaawansowany

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Русский язык