22620. Metryki rodziny cd

Часть форум для общения на русском и для оказания помощи пользователям русско-языка

Kęsikowski Józef akt zgonu 1911

Postprzez mmarska » 24.01.2014

Pani Ireno.
Co do metryki Waleriana - w akcie nie zmieniono ani imienia, ani wyrazu - córka - jedynie na marginesie naniesiono poprawkę - że to Walerian a nie Waleria.

Kęsikowski Józef akt zgonu 1911
35 Łódź Józef Kęsikowski
Działo się w mieście Łodzi czternastego/dwudziestego siódmego maja tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Józef Borowski i Józef Kęsikowski, pracownicy, pełnoletni, zamieszkujący w Łodzi i oznajmili, że pierwszego/czternastego maja tego roku o godzinie dziesiątej dnia na przedmieściu Widzewa zmarł Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski], pracownik, siedemdziesiąt dwa lata od urodzenia mający, urodzony w mieście Kaliszu, syn Franciszka i Elżbiety małżonków Kęsikowskich, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Józefę Kęsikowską. Po upewnieniu się o zgonie Józefa Kęsikowskiego akt ten stawającym świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przeze mnie tylko podpisany. Naczelnik Policji - parafka podpisu.

Wyrazy: 1. работник - to pracownik. W Łodzi również był bardzo dobrze rozwinięty przemysł włókienniczy. Możemy domyślać się, że wyjechali do większego miasta i rozpoczęli pracę w wielkich zakładach z myślą o karierze, podniesieniu statusu społecznego, dlatego domniemywam, że tkacz - była to funkcja pracownicza . Był pracownikiem a nie robotnikiem [a to w języku rosyjskim - рабочий].
2. полицеймейстер (niem. Polizeimeister) – to W Rosji Carskiej szef, naczelnik policji w dużych miastach gubernianych. Jest to typowa kalka z niemieckiego. Zresztą - o czym już wspomniałam wcześniej - taką kalką ale z j. polskiego był nieszczęsny „плотенник”-płóciennik czyli tkacz.
Chciałam dodać, że większość zapożyczeń m.in. z języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego mamy w języku rosyjskim dzięki Piotrowi I, który to zjechał prawie całą Europę "żądny nauk" jak mawiał to jeden z moich profesorów.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Julian akt zgonu 1911

Postprzez mmarska » 24.01.2014

Kęsikowski Julian akt zgonu 1911
1039 - Łodź
Działo się w mieście Łodzi w parafii Świętego Józefa dnia dwunastego/dwudziestego piątego września tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Stanisław Kęsikowski i Hipolit Kęsikowski, pełnoletni mieszkańcy miasta Łodzi, i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej rano zmarł w Łodzi Julian Kęsikowski [Julian Kęsikowski], tkacz sześćdziesiąt sześć lat od urodzenia mający, w mieście Kaliszu urodzony, syn Józefa i Agnieszki małżonków Kęsikowskich, zostawiwszy owdowiałą żonę Antoninę zd. Manikowską [Antoninę z Manikowskich]. Po upewnieniu się stwierdzono zgon Juliana Kęsikowskiego. Akt ten został sporządzony przeze mnie i po przeczytaniu podpisany. Ks… podpis nieczytelny
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Stanisław i Włudarczyk Kazimiera akt ślubu 1911

Postprzez mmarska » 26.01.2014

478 Łódź Na boku zapis w języku niemieckim o tym, że Kęsikowski Stanisław zmarł 29 października 1842 roku - podpisy, pieczęcie
Działo się w mieście Łodzi w Parafii Świętego Krzyża drugiego/piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset jedenastego roku o godzinie ósmej rano. Oznajmiamy, że w obecności świadków Józefa Kaweckiego, pracownika, i Stanisława Zadorskiego, ogrodnika, pełnoletnich z Łodzi, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy Stanisławem Kęsikowskim [Stanisławem Kęsikowskim] nieżonatym stolarzem trzydzieści trzy lata od urodzenia mającym, w Łodzi mieszkającym, w Kaliszu urodzonym z Juliana i żony jego Antoniny z domu Manikowskiej [z Manikowskich] i Kazimierą Włudarczyk [Kazimierą Włudarczyk] panną, krawcową trzydzieści dwa lata od urodzenia mającą, w Łodzi zmieszkającą, w parafii ...1… powiatu piotrkowskiego urodzoną ze Stanisława i żony jego zmarłej Agnieszki z domu Piechowicz [z Piechowiczów]. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, a mianowicie: dziesiątego/dwudziestego trzeciego lipca tego roku i w dwie następne niedziele. Umowy przedślubnej nie zawarto. Religijny obrzęd został udzielony przez księdza Wojciecha Wojdasa, miejscowego wikariusza. Akt ten Nowożeńcom i świadkom został przeczytany przez nas tylko podpisany. Podpis nieczytelny
1. Pani Ireno - pismo w większości do odczytania, ale niestety nazwa tej parafii jeszcze do przyjrzenia się. Może to być Ręczno ... w 100% nie jestem pewna. Jutro się jeszcze raz przyjrzę
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Ryszard Stanisław Akt urodzenia 1912

Postprzez mmarska » 26.01.2014

563 Łódź Kęsikowski Ryszard Stanisław

Działo się w mieście Łodzi w Parafii Świętego Krzyża dnia dwudziestego szóstego marca/ósmego kwietnia tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Stanisław Kęsikowski, 1 z Łodzi trzydzieści trzy lata od urodzenia mający, w obecności Józefa Włodarczyka i Jana Czerny, pełnoletnich pracowników z miasta Łodzi, i okazał nam niemowlę płci męskiej tutaj urodzone piętnastego/dwudziestego ósmego marca tego roku o godzinie piątej rano z jego żony Kazimiery Stanisławy z domu Włodarczyk [Włodarczyk] trzydzieści cztery lata mającej. Temu niemowlęciu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Ryszard Stanisław [Ryszard Stanisław] a jego chrzestnymi byli Józef Włodarczyk i Władysława Kęsikowska. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany i przez nas podpisany. Ks. [podpis nieczytelny]
1 Jako zawód wpisano "модельщик" - a)modelarz, b)modelator. Ponieważ Stanisław wcześniej miał wpisany zawód stolarz - to mógł być i jednym i drugim. Czyli mógł a)wykonywać wzory, modele z drewna do produkcji czegoś, jak również b) być specjalistą wykonującym elementy dekoracji w teatrze. To b) to raczej wątpliwe. ;)
A pomijając już te moje wywody - był po prostu stolarzem. Tylko jak ładnie brzmi ten "modelarz" - prawda?
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Stanisław Akt zgonu 1912

Postprzez mmarska » 26.01.2014

564 Łódź

Działo się w mieście Łodzi w parafii Świętego Krzyża trzynastego/dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Stanisław Kęsikowski i Bolesław Wagner, pełnoletni mieszkańcy miasta Łodzi, i oznajmili, że dnia wczorajszego o godzinie jedenastej dnia zmarł w Łodzi Ryszard Stanisław Kęsikowski [Ryszard Stanisław Kęsikowski], trzy miesiące od urodzenia mający, w Łodzi urodzony ze Stanisława i żony jego Kazimiery z domu Włodarczyk [Włudarczyk] Po upewnieniu się stwierdzono zgon Ryszarda Stanisława Kęsikowskiego. Akt ten został sporządzony przeze nas i po przeczytaniu podpisany. Ks… podpis nieczytelny
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Hippolit i Zofia Górecka Akt ślubu 1912

Postprzez mmarska » 26.01.2014

Kęsikowski Hippolit i Zofia Górecka Akt ślubu 1912
543 Łódź
Działo się w mieście Łodzi w Parafii Świętego Krzyża drugiego/piętnastego października tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie siódmej wieczorem. Oznajmiamy, że w obecności świadków Ignacego Sztolca i Jana Czerny, pełnoletnich mieszkańców miasta Łodzi, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy Hippolitem Kęsikowskim [Hippolitem Kęsikowskim] nieżonatym stolarzem dwadzieścia cztery lata mającym, w Łodzi mieszkającym, w Kaliszu urodzonym z nieżyjącego Juliana i żyjącej jego żony Agnieszki z domu Mańkowskiej [z Mańkowskich] i Zofią Górecką [Zofią Górecką] panną, krawcową dwadzieścia jeden lat mającą, w Łodzi zamieszkującą, w mieście Kaliszu urodzoną z nieżyjącego Marcela i żyjącej Magdaleny z domu Kęsinowska. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, a mianowicie: drugiego/piętnastego września tego roku i w dwie następne niedziele. Umowy przedślubnej nie zawarto. Religijny obrzęd za zgodą Warszawskiego Rzymsko-Katolickiego Duchownego Konsystorza z trzydziestego pierwszego sierpnia/trzynastego września tegoż roku za Nr 4925 w sprawie pokrewieństwa drugiego stopnia został udzielony przez księdza Wojciecha Wojdasa, miejscowego wikariusza. Akt ten Nowożeńcom i świadkom został przeczytany przez nas tylko podpisany. Ks. Szm[y:i]del Prob.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Metryki rodziny cd.

Postprzez irena-kalisz » 29.01.2014

Pani Mariolo
Dziękuję bardzo za tak świetne tłumaczenia. Myślałam że ostatnio przesłane metryki pomogą mi w połączeniu członków rodziny, a stało się przeciwnie, bo pojawiły się zupełnie nowe osoby należące do naszej rodziny, ale brakuje mi informacji, żeby je umieścic we własciwym miejscu drzewa genealogicznego. Pozwolę sobie wysłac następne metryki, może one mi pomogą prawidłowo je umieścić w drzewie rodzinnym.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Irena

Wisniewska Józefa 1875 akt urodzin 36
K. Stanisław o.Mikołaj m.Marianna akt urodzin 33/1900
K. Wacław syn Juliana i Antoniny Manikowskiej akt ur.68/1883
K. Jan Niepomucen akt ur.103/1878 syn Wawrzyńca i Józefy z Radomskich
K. Wiktoria żona Piotra akt zgonu 80/1906
Leokadia Antonina Nowakowska córka.Aleksandra i Bronisławy Kęsikowskiej metryka urodzenia 133/1911
Roch Borkowski i Bronisława Konstancja Adler córka Edwarda Adlera i Franciszki Kęsikowskiej metryka ślubu 158/1899
Hipolit Prochowski i Stanisława Adler córka Edwarda Adlera i Franciszki Kęsikowskiej metryka ślubu 222/1898
K.Szczepan syn Ignacego i Jadwigi Krakowiak akt urodz.2/1889
K.Apolonia Helena córka Ignacego i Jadwigi Krakowiak akt 260/1884
Czerny Wacław syn Jana Czernego i Kęsikowskiej Bronisławy akt ur.527/1905 metryka
irena-kalisz
Zaawansowany
Zaawansowany

Wiśniewska Józefa akt urodzenia 1875

Postprzez mmarska » 30.01.2014

36 Pustkowie Piegonisko
Działo się w osadzie Iwanowice dwudziestego siódmego kwietnia/dziewiątego maja tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Michał Wiśniewski [Michał Wiśniewski], ziemianin dwadzieścia pięć lat mający, zamieszkujący w Pustkowiu Piegonisku, w obecności świadka Józefa Bitońskiego, lat pięćdziesiąt cztery, jak również Wojciecha Solskiego, sześćdziesiąt pięć lat od urodzenia mającego, obydwu ziemian zamieszkujących w Pustkowiu Piegonisku, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w Pustkowiu Piegonisku dwudziestego siódmego kwietnia/dziewiątego maja bieżącego roku o godzinie jedenastej rano z prawnej jego żony Marianny z domu Magdańskiej osiemnaście lat od urodzenia mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Józefa [Józefa], a chrzestnymi jego byli Wojciech Ficner i Marianna Włodarczyk. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, przez nas tylko podpisany, ponieważ oznajmujący i świadkowie są niepiśmienni. Ks. Ig… Jany… , PKSC [skrót: prowadzący księgi stanu cywilnego.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Wacław akt zgonu 1883

Postprzez mmarska » 30.01.2014

68 Kalisz
Działo się w mieście Kaliszu czwartego/szesnastego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Julian Kęsikowski lat dwadzieścia osiem i Józef Domagalski czterdzieści siedem lat od urodzenia mający, obaj robotnicy dniówkowi z Kalisza, i oznajmili, że drugiego/czternastego tego miesiąca i roku o godzinie jedenastej w nocy zmarł w Kaliszu w domu pod numerem sto trzydziestym pierwszym Wacław Kęsikowski [Wacław Kęsikowski] trzy lata od urodzenia mający, urodzony tutaj, syn żyjących Juliana i jego żony Antoniny z domu Manikowskiej. Po upewnieniu się stwierdzono zgon Wacława Kęsikowskiego. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany. Ksiądz Jan Gołorowski, prowadzący akta stanu cywilnego
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Stanisław akt urodzenia 1900

Postprzez mmarska » 30.01.2014

33 Charłupia Wielka
Działo się we wsi Charłupia Wielka dziewiętnastego marca/pierwszego kwietna tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Mikołaj Kęsikowski, [Mikołaj Kęsikowski], ordynans1 z Charłupi Wielkiej trzydzieści dziewięć lat od urodzenia mający, w obecności Piotra Janiszewskiego, owczarza lat czterdzieści osiem, i Andrzeja Małeckiego, 2 czterdzieści sześć lat od urodzenia mający, zamieszkujących we wsi Charłupia Wielka, i okazał nam niemowlę płci męskiej oznajmiając, że ono urodziło się we wsi Charłupia Wielka trzynastego/dwudziestego szóstego marca bieżącego roku o godzinie dziesiątej rano z prawnej jego żony Marianny z domu Drużbiak [Marianny z Drużbiaków] trzydzieści dwa lata od urodzenia mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Stanisław [Stanisław] a chrzestnymi jego byli Pankracy Kałuziak i Helena Gliszczyńska. Akt ten oznajmującemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany. Ks. Kamieniec
Uwaga:
1.Денщик - ordynans (wg Słownika Języka Rosyjskiego, N. I. Ożegowa, wyd.1970, str. 154 - to ”do rewolucji: żołnierz będący przy boku oficera do osobistych posług". Należy wspomnieć, że ordynansi byli przydzielani również do urzędników wyższej rangi).
2.Садник - wyraz ten mógł oznaczać: a) osobę, która zajmuje się sadzeniem różnych m.in. nasion roślin” - czyli ogrodnika - lub b) „ tego co zajmował się rozlokowaniem, zakwaterowaniem gości na jakimkolwiek „pańskim dworze”. W Charłupi był dwór, więc wszystko możliwe. Dal ciekawości - ten tzw. sadnik - to również duża łopata drewniana do przesuwania, wyjmowania chleba w dawnych piecach.
"Sadnikiem" nazywano również jeźdżca, chociaż właściwa nazwa to "Всадник". O tym,jak zapisywano różne zawody czy czynności, które wówczas wykonywano - ma Pani dowód w poprzednich aktach. Tych tzw. "nowotworów "językowych" w tamtych czasach jest naprawdę dużo. Zapis zależał od znajomości języka obcego czy to rosyjskiego, czy niemieckiego i wielu innych czynników (pochodzenie, miejsce zamieszkania itd.)
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Русский язык