22620. Metryki rodziny cd

Часть форум для общения на русском и для оказания помощи пользователям русско-языка

Kęsikowska Michalina Akt urodzenia 1878

Postprzez mmarska » 05.02.2014

Sieradz akt 190
Działo się w mieście Sieradz ósmego/dwudziestego września tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o godzinie szóstej po południu. Stawiła się Izabela Lenger, akuszerka pięćdziesięciodwuletnia, w obecności Romana Kawczyńskiego, malarza czterdziestodwuletniego, i Józefa Szymczaka, pięćdziesięciosześcioletniego sługę kościelnego, obydwu z Sieradza, i okazała nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w Sieradzu dnia wczorajszego o godzinie dwunastej rano z Jadwigi z Krakowiaków, dwudziestopięcioletniej prawnej żony Ignacego Kęsikowskiego, urlopowanego żołnierza trzydzieści dziewieć lat od urodzenia mającego. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Michalina [Michalina] a chrzestnymi jego byli Roman Kawczyński i Izabela Lenger. Akt ten obecnym przez nas został przeczytany, przez stawającą i pierwszego świadka podpisany, drugi niepiśmienny. Proboszcz Parafii Sieradz prowadzący akta stanu cywilnego. Podpisy: Izabela Lenger, Piotr Kawczyński, Ksiądz Michał Jarnicki.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Marianna Kadrzyńska akt urodzenia 1877

Postprzez mmarska » 05.02.2014

Monice 239
Działo się w mieście Sieradz dwunastego/dwudziestego czwartego listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Bartłomiej Kadrzyński [Bartłomiej Kadrzyński], wyrobnik z Monic pięćdziesięciopięcioletni, w obecności Pawła Sali, lat czterdzieści trzy, i Pawła Oziek, lat czterdzieści trzy, obydwu ziemian z Monic, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w Monicach dziesiątego/dwudziestego drugiego listopada bieżącego roku o godzinie trzeciej po południu z prawowitej żony jego Anny Kęsikowskiej, lat trzydzieści cztery. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Marianna [Marianna] a chrzestnymi jego byli Szczepan Kulawiak i Franciszka Sala. Akt ten obecnym został przeczytany, przez nas tylko podpisany. Proboszcz Parafii Sieradz prowadzący akta stanu cywilnego. Ksiądz Michał Jarnicki.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Odp: Metryki rodziny cd

Postprzez irena-kalisz » 05.02.2014

Pani Mriolo, mam wyrzuty sumienia, że tak bardzo obciążam Panią tymi tłumaczeniami, ale przeglądam archiwa, które mi Pani wskazała (szkoda, ze nie mam tam lat, które by pomogły mi wreszcie te osoby ze sobą połaczyć) i jest tego bardzo dużo... Dziękuję za przetłumaczoną metrykę ślubu Wilhelma Thiel, ale nie udało mi zdobyć skanu tej metryki. Dziękuje serdecznie za wspaniała życzliwość i pomoc.

Pozdrawiam
Irena

Rychter Apolonia Marta c. Apolinarego i Zofii Rudnickiej akt ur 28/1879 Warta
Rychter Kacper Apolinary metryka zgonu 100/1881 warta
K.Józef s.Kacpra i Antoniny akt ur.50/1870
K.Józef s.Kacpra i Antoniny akt zg. 74/1870
K.Piotr s.Kacpra i Antoniny akt zg. 35/1872 Dobrzec
K.Józefa c.Kacpra i Antoniny zd Jarmicka akt ur 56/1872 Dobrzec
K.Kordula c.Józefa i Antoniny zd Manitowska akt zg.116/1871
K.Aniela c.Wawrzyńca i Józefy zd.Radomska akt ur 143 poz 97/1871
K.Adolf i Józefa Prosmann akt ślubu 57/1872
K.Władysław akt zg.130/1872 Kalisz św.Mik
K.Zofia c.Anny zd.Dąbrowska akt ur.32/1873 Kalisz św.Mik
K.Stanisława c Niepomuka i Anny zd Dąbrowska akt ur 46/1869 Kalisz św. Mik
K.Stanisława c.Niepomuka i Anny zd. Dąbrowska akt zg 88/1869 Kalisz św. Mik
K.Michalina akt ur.146/1868 c. Tomasza i Anny Kalisz ś.Mik
irena-kalisz
Zaawansowany
Zaawansowany

Rychter Apolonia Marta akt urodzenia 1879

Postprzez mmarska » 06.02.2014

28/ Warta
Działo się w mieście Warta dnia szóstego/osiemnastego lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Apolinary Rychter [Apolinary Rychter] ziemianin zamieszkujący w Warcie, sześćdziesiąt cztery lata od urodzenia mający, w obecności Walentego Zwolińskiego lat pięćdziesiąt osiem, i Walentego Browarskiego pięćdziesiąt sześć lat od urodzenia mającego, obydwu ziemian zamieszkujących w Warce, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w Warce dnia dwudziestego szóstego stycznia /dziewiątego lutego bieżącego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z prawnej jego żony Zofii z domu Rudnickiej [Zofia z Rudnickich] trzydzieści osiem lat od urodzenia mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Apolonia Marta [Apolonia Marta] a chrzestnymi jego byli Bolesław Ziołkowski i Marianna Wodzińska. Akt ten oznajmującemu po przeczytaniu przez nas i ojca dziecka został podpisany, świadkowie niepiśmienni. Podpis: A. Rychter, Ks.Grzeliński.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Rychter Apolinary Akt zgonu 1881

Postprzez mmarska » 06.02.2014

100/Warta
Działo się w mieście Warta dnia dwudziestego ósmego sierpnia/dziewiątego września tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Szymon Nomenda/, pracownik czterdziestodwuletni, i Ludwik Niewiadomski, sługa kościelny czterdziestodwuletni, obydwaj zamieszkujący w Warcie, i oznajmili, że dnia dwudziestego czwartego sierpnia/piątego września bieżącego roku o godzinie pierwszej po południu zmarł Apolinary Rychter [Apolinary Rychter] ziemianin zamieszkujący w Warcie, urodzony w Pyzdrach, sześćdziesiąt siedem lat mający, syn zmarłych nieznanych z imienia i nazwiska matki rodziców, zostawiając po sobie owdowiałą żonę Zofię z domu Rudnicką. Po upewnieniu się stwierdzono zgon Apolinarego Rychtera. Akt ten oznajmującym niepiśmiennym został przeczytany, przez Nas tylko został podpisany. Ks. Grzeliński.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Odp: Metryki rodziny cd

Postprzez mmarska » 06.02.2014

Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Józef akt urodzenia 1870

Postprzez mmarska » 08.02.2014

50 Ogrody
Działo się we wsi Dobrzec dwudziestego szóstego lutego/dziesiątego marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Kacper Kęsikowski [Kacper Kęsikowski], murarz z osady Ogrody dwadzieścia dziewięć lat od urodzenia mający, w obecności Jakuba Kamińskiego, lat dwadzieścia pięć, i Leona Kalety trzydzieści sześć lat od urodzenia mającego, obydwu murarzy z osady Ogrody, i okazał nam niemowlę płci męskiej, oznajmiając, że ono urodziło się w osadzie Ogrody dwudziestego piątego lutego/dziewiątego marca bieżącego roku o godzinie dziesiątej rano z prawnej jego żony Antoniny z domu Jarmickiej [Antoniny z Jarmickich] dwadzieścia pięć lat od urodzenia mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dnia dzisiejszego dano imię Jóżef [Józef] a chrzestnymi jego byli wyżej wymieniony Jakub Kamiński Efferenberg. Akt ten oznajmującemu i świadkom został przeczytany, tylko przez nas podpisany z powodu niepiśmienności oznajmującego i świadków. Podpis: Ks. Piotr Falkiewicz.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Józef akt zgonu 1870

Postprzez mmarska » 08.02.2014

74 Ogrody
Działo się we wsi Dobrzec dwudziestego drugiego lutego/czternastego marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawili się Paweł Siciarski, lat trzydzieści dziewięć, i Jakub Kamiński dwadzieścia cztery lata od urodzenia mający, obydwaj murarze z osady Ogrody, i oznajmili, że dnia dwudziestego ósmego lutego/dwunastego marca bieżącego roku o godzinie piątej po południu zmarł w osadzie Ogrody Józef Kęsikowski [Józef Kęsikowski] osiem dni od urodzenia mający, syn Kacpra i Antoniny z domu Jarmickiej [Kacpra i Antoniny z Jarmickich] prawnych małżonków Kęsikowskich, murarzy, urodzony i zamieszkujący przy rodzicach w osadzie Ogrody. Po upewnieniu się stwierdzono zgon Józefa Kesikowskiego. Akt ten oznajmującym został przeczytany, przez Nas tylko podpisany z powodu niepiśmienności świadków. Proboszcz Parafii Dobrzec , prowadzący akta stanu cywilnego. Ks. Piotr Falkiewicz
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Kęsikowski Piotr akt zgonu 1872

Postprzez mmarska » 08.02.2014

35 Dobrzec
Działo się we wsi Dobrzec dwudziestego lutego/trzeciego marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Nepomucen Grebierski, trzydzieści jeden lat, i Leon Kaleta, czterdzieści lat od urodzenia mający, obydwaj murarze z osady Ogrody, i oznajmili, że dnia szesnastego/dwudziestego ósmego lutego bieżącego roku o godzinie drugiej po południu zmarł w osadzie Ogrody Piotr Kęsikowski [Piotr Kęsikowski] trzy i pół lata od urodzenia mający, syn Kacpra i Antoniny z domu Jarmickiej prawnych małżonków Kęsikowskich, murarzy, urodzony i zamieszkujący przy rodzicach w osadzie Ogrody. Po upewnieniu się stwierdzono zgon Piotra. Akt ten obecnym został przeczytany, tylko przez Nas podpisany z powodu niepiśmienności świadków. Proboszcz Parafii Dobrzec, prowadzący akta stanu cywilnego. Ks. Piotr Falkiewicz odpisany.
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Metryki rodziny cd

Postprzez mmarska » 09.02.2014

Pani Ireno!
Następne akty są na : viewtopic.php?f=103&t=22929
Pozdrawiam
Mariola
--------------------------------------------------------
" Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci. ... "
[Wisława Szymborska]
mmarska
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kalisz
Medale: 10
Tłumacz (10)
Imię i nazwisko: Mariola

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Русский язык