34773. Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Часть форум для общения на русском и для оказания помощи пользователям русско-языка

Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Postprzez Tacik » 29.05.2019

Witam,
Bardzo proszę o pomoc – przetłumaczenie adnotacji zamieszczonej przy akcie ślubu Zofii Tacikowskiej i Stanisława Schmidta

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... x=519&y=68

Mąż Zofii zginął tragicznie przed I wojną światową. Nikt z rodziny nie wie jak i gdzie (Lipsk, Warszawa).
Wersji jest dużo, ale żadnej nie udało się potwierdzić.

Pozdrawiam
Tacik
Tacik
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Postprzez Irinakenih » 22.10.2019

Potrzebujesz pomocy?
Irinakenih
Zainteresowany
Zainteresowany

Odp: Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Postprzez Tacik » 23.10.2019

Irinakenih napisał(a):Potrzebujesz pomocy?


Bardzo proszę o pomoc

Pozdrawiam Tacik
Tacik
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Postprzez Irinakenih » 27.10.2019

Это весь текст на русском языке. На польский перевести не смогу , но главные биографические данные смотри после этого текста!

To wszystko jest po rosyjsku. Nie mogę tłumaczyć na polski, ale po tym tekście widzę główne dane biograficzne!

Составлено в Варшаве в канцелярии Прихода святого Алексанора 17 апреля 1906 года в 7 часов вечера , объявляем что в присутствии Станислава Кочоровского промышленника , и Антона Вольского студента университета , совершеннолетних , в Варшаве проживающих, сего числа Заключён Религиозный брачный союз между Станиславом Виталисом двух имён Шмидт Schmidt  , холостым, инженером - электротехником, 24 лет от роду, родившимся в _____приходе , сыном францишка и Марты урожденной Едынской /z Jedynskoi/ супругов Шмидт , жительствующим в городе и приходе Липск , в Саксонии, и Софиею Тациков кою /Sofja Pacikowska/ девицей при родителях состоящей , 23 лет от роду , родившейся в деревне Вионцовка Ново Минского уезда , дочерью Владислава и Юзефы урожденной Кочоровской /z Koczorowskich/  супругов Тациковских , жительствующих в Варшаве , в тмицном приходе, по Брацкой улице под номером 1285 и 1286. Браку этому предшествовали три ослошонив , опубликованных в ______приходе в двадцать.... Марта , первый и восьмой день апреля сего года и три ослощенив в липком приходе . Новобрачные объявили что предбрачного договора можду собою не заключали. Препятствие от запрещённого времени устранено дисценсою Варшавскою Архиепископа и Митрополита от 28 марта / 10 апреля сего года за номером 2286. Религиозный обряд совершён Ксендром деканом Феликсом Тациковским в присутствии Косеора Адро Юзвика ...Викарив. Акт этот новобрачными и свидетелями подписан.

___________

Составлено в Варшаве в канцелярии Прихода святого Алексанора 17 апреля 1906 года в 7 часов вечера , объявляем что в присутствии Станислава Кочоровского промышленника , и Антона Вольского студента университета , совершеннолетних , проживающих в Варшаве

W Warszawie, w siedzibie parafii św. Aleksandra, 17 kwietnia 1906 r. O godz. 19.00, ogłaszamy, że w obecności przemysłowca Stanisława Kochorowskiego i studenta Antona Wołskiego dorośli mieszkający w Warszawie

Заключён Религиозный брачный союз между Станиславом-Виталисом Dwóch Imion
24 года , холост , инженер-электротехник
сын Францишка и Марты урожденной Едынской /z Jedynskoi/ супругов Шмидт , живут в городе и приходе Липск , в Саксонии

Religijny związek małżeński zawarty między Stanislav-Vitalis Dwoch Imion
24 lata, samotny inżynier elektryk
syn Francisa i Marty z domu Edinskaya / z Jedynskoi / małżonków Schmidta, mieszka w mieście i parafii Lipsk w Saksonii

София Тациковская /Sofja Tacikowska/ девица, живет с родителями
23 года , родилась в деревне Вёнзовна (Wiązowna) Ново Минского уезда
дочь Владислава и Юзефы урожденной Кочоровской /z Koczorowskich/  супругов Тациковских
Живут в Варшаве , по Брацкой улице, под номером 1285 и 1286.

Sofia Tatsikovskaya / Sofja Tacikowska / dziewczynka, mieszka z rodzicami
23 lata, urodził się we wsi Wyenzowna (Wiązowna) w powiecie nowomińskim
córka Vladislav i Yusefa z domu Kochorovskaya / z Koczorowskich / małżonkowie Tatsikovsky
Mieszkają w Warszawie, wzdłuż ulicy Bratskiej, w numerach 1285 i 1286.
Irinakenih
Zainteresowany
Zainteresowany

Re: Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Postprzez Tacik » 27.10.2019

Witam.
Bardzo dziękuję za przetłumaczenie aktu ślubu. Jeżeli można to prosiłabym o przetłumaczenie jeszcze znajdującej się przy nim adnotacji umieszczonej z boku. Podany jest tam numer w sprawy w Prokuraturze warszawskiej oraz inne informacje bardzo dla mnie ważne - nie umiem ich odczytać.

Pozdrawiam
Tacik
Tacik
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Postprzez Irinakenih » 28.10.2019

Трудно прочитать, но вот, что вышло : Решением Варшавского Архиепископа в Католическом суде от 28 июня 1913 года постановило акт / о том Станислав-Виталиц и София урожденная Тациевская супруги Шмидт разлучены от ( ?)ложа и сожительства на неопределенное время по взаимному согласию , о чем сообщено Г. Прокурором Варшавского определения Суда от 6 июня 1914 за #1553 для внесения сей от (?) г. Варшава 17/27 июня 1913 года


Trudno to przeczytać, ale oto, co się stało: decyzją arcybiskupa warszawskiego w sądzie katolickim z dnia 28 czerwca 1913 r. Akt
Stanislav-Vitalits i Sofia z domu Tatsievskaya małżonkowie Schmidt


rozdarty od wspólnego życia na czas nieokreślony za obopólną zgodą jak donosi G. Prokurator wyroku Sądu Warszawskiego z 6 czerwca 1914 r. w sprawie # 1553
Irinakenih
Zainteresowany
Zainteresowany

Odp: Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

Postprzez Tacik » 29.10.2019

Bardzo dziękuję

Pozdrawiam
Tacik
Tacik
Aktywny Animator
Aktywny Animator


Powrót do Русский языкcron