12203. Sołtan Michał z Bielicy Starej

Sołtan Michał z Bielicy Starej

Postprzez jerzy » 26.12.2010

Życiorys inżyniera Michała Sołtana (pisany na maszynie, podpis odręczny)

Urodziłem się w r. 1881-ym w maj. Stara Bielica, pow. Homelskiego, gub. Mohylowskiej, w r. 1892 ostałem oddany do progimnazjum w Homlu, następnie zostałem przeniesiony do Kijowa do Pierwszego Gimnazjum, które ukończyłem w r. 1900 i w tymże roku wstąpiłem do Politechniki Kijowskiej, którą ukończyłem na wydziale mechanicznym w r. 1910 z tytułem inżyniera technologa z dyplomem pierwszego stopnia. W Politechnice pozostawałem dłuższy czas z powodu przerw podczas rewolucji 1905 r. i śmierci Ojca mego, ponieważ musiałem się zająć interesami majątkowymi. W r. 1910 straciłem rękę wskutek wypadku na polowaniu. W r. 1911 zostałem wybrany z kurji polskiej do Ziemstwa Powiatowego w Homlu, a następnie na wice-prezesa Zarządu Ziemskiego w Homlu, na powyższym stanowisku pozostawałem do rewolucji bolszewickiej. Podczas wojny pracowałem poza tym w wojenno-przemysłowym komitecie w Homlu.
W r. 1919 przyjechałem do Kraju do Warszawy i otrzymałem posadę w Ministerstwie Rolnictwa przy likwidacji maszyn rolniczych pozostałych po okupantach. W r. 1920 przeszedłem do Związku Syndykatów Rolniczych przekształconego następnie na SA Korporacja Rolna, gdzie prowadziłem, dział maszyn i traktorów do r. 1926, w którym to roku przeszedłem do SA Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych, najpierw jako dyr. Handlowy (dopisek ołówkiem) gdzie pozostawałem do r. 1930 do czasu likwidacji powyższej firmy. Od r. 1931 prowadzę własny interes p.f. Biuro Techniczno-Rolnicze W. Błażejowski i M. Sołtan

inż. Sprz. ogr. odp. w Warszawie.
podpis

Formularz nr 1, Wwa dn. 14/III 1939 r.
Pereświet – Sołtan Michał Stanisław Adam

rodzice: Juljusz (Juljan) i Alina (Anna) z Chomińskich
ur. 10 czerwca 1881 r., Stara Bielica, pow. Homelski, gub. Mohylowskiej, Rosja (dopisane ołówkiem)
narodowość polska
wyznanie rzymsko-katolickie
stan cywilny – kawaler
obywatelstwo polskie – stwierdz. przez Starostwo Grodzkie Śródmieścia Warszawsk. dn. 30.I.1939 Nr 14740/39 (ołówkiem), w załączeniu Dowód osobisty nr 634209/234624 – dow. osob. wyd. przez Zarząd Miejski st.

m. W-wy dn. 27.II.1939 Ser. E. Nr 634209 (ołówkiem)
stosunek do powszechnego obowiązku wojskowego – nie kończył
wykształcenie – Politechnika Kijowska, rok ukończenia 1910, wydział mechaniczny w załącz. świad. dyplom. w tłumacz.
zawód – inżynier, technolog (ołówkiem)
podać pełne nazwy instyt. wraz ze szczeg. adr. w jakich kandyd. przez czas ostatn. 3 lat prac.
ostatnie lata od r. 1931 we własnym zakresie: Biuro Techniczno-Rolnicze W. Błażejowski i M. Sołtan inż., Warszawa, Kopernika 31, (ołówkiem) do chwili obecnej
miejsce obecn. zamieszk. – Warszawa, Kozietulskiego 4b, od lutego r.b.
kolejne poprzednie miejsca zam. w ciągu ostatnich 3 lat – Wwa, Szopena 6 i Szopena 18

Tłumaczenie z ruskiego – Zaświadczenie na dowód ukończenia studiów na Polit. Kijowskiej
USSR Ludowy Komisarjat Oświaty. Uprofoswita?. Kijowski Instytut Politechniczny. 17/II-1927 r. Nr 632 m. Kijów.

Zaświadczenie
Niniejsze zaświadczenie wydane zostaje Michałowi – Stanisławowi – Adamowi synowi Juljusza – Pawła Pereświet-Sołtanowi, na dowód tego, że w 1910 roku ukończył on pełny kurs nauk na Wydziale Mechanicznym
Kijowskiego Instytutu Politechnicznego i stosownie do wyników egzaminu wyjściowego, decyzją Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 lutego 1910 roku nadany mu tytuł INZYNIERA – TECHNOLOGA, na co wydany mu został
dyplom w dniu 8 marca 1910 r. Nr 2414, co potwierdza się podpisem i odciśnięciem pieczęci. – Rektor /podpis/ Bobrow. Sekretarz Zarządu/podpisano/ Papirowyj. /MP/
Następuje po polsku legalizacja Konsulatu Polskiego w Kijowie, z dnia 19 kwietnia 1927 roku z zaznaczeniem, ze akt jest zgodny z prawem miejscowem.
Wwa 13 marca 1939 r. Tłumacz przysięgły w Wwie Edward Żukowski

CAW:
Fragmenty Kwarendy Michała Pereświet Sołtana.

:drzewo: Genealogia Sołtanów
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do Sołtanowie