3857. Eugeniusz Sołtan

Eugeniusz Sołtan

Postprzez jerzy » 20.08.2009

Samobójstwo b.burmistrza m.Kcyni.

W jednym z hoteli poznańskich, popełnił samobójstwo w dniu 28. listopada br. b. burmistrz m. Kcyni p. Eugenjusz Soltan. Przybyły lekarz mógł stwierdzić jedynie tylko zgon samobójcy. Powiadomiona o wypadku policja przeprowadziła natychmiast dochodzenia przekazując prokuratorowi Góralewiczowi listy pozostawione przez denata.
Denat zjawił się w hotelu wieczorem około godz. 20-tej. Po spożyciu kolacji udał się do swego pokoju, prosząc aby obudzono go o godz. 6 rano dnia następnego. Gdy pokojowy o wyznaczonej godzinie zjawił się przed drzwiami, aby obudzić gościa, nie usłyszał żadnej odpowiedzi na głośnie pukanie. Nie przeczuwając nieszcześcia wszedł do pokoju, aby go obudzić. - Nagle stanął przerażony: na podłodze leżał p Sołtan w piżamie, nie dając znaków życia,. obok leżał rewolwer. Przerażony służący pobiegł natychmiast zawiadomić o wypadku kierownika hotelu, ten zaś wezwał pogotowie i policję. Pomoc była spóźniona gdyż denat nie żył. Wszystko wskazuje na to, że gość położył się do łóżka, przespał część nocy poczem popełnił samobójstwo, strzelając w serce. Strzału nikt nie słyszał bowiem pokój zajmowany przez denata znajdował się na najwyższem pietrze, na którem w nocy niema służących, również i pokoje sąsiednie były tej nocy puste.
Przyczyn samobójstwa nie ustalono. według jednak przypuszczeń, spowodowane zostały rozstrojem nerwowym.

Bibliografia (spis)
ORENDOWNIK POWIATU SZUBIŃSKIEGO
Nr.95 30 listopada 1935 r.
http://kpbc.umk.pl/dlibra/
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Eugeniusz Sołtan

Postprzez jerzy » 29.02.2012

Do Szanownych. Obywateli miasta Szubina. Obecne trudne położenie gospodarcze, które tyle warsztatów pracy zupełnie zlikwidowało, stało się przyczyną, że liczba bezrobotnych naszego miasta wzrosła w tym roku do 180 rodzin (około 500 osób). Wszyscy oni chcieliby pracować i choć na kawałek chleba zarobić, a pracy obecnie wskutek trwającej zimy znaleźć nie mogą. Dla tego Lokalny Komitet Funduszu Pracy na miasto Szubin zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich miłosiernych serc bez r6źnicy, choćby o najmniejszy i najskromniejszy datek, czy to w gotówce, czy w naturaljach. Nie odwracajmy się od tych, którzy wyciągają do nas żebrzące o litość ręce - podajmy sobie dłonie by wspólnym wysiłkiem przyjść z pomocą tym, najbiedniejszym i dać im dowód, źe mimo ciężkich i dla nas czasów nie zamarło w nas miłosierdzie i współczucie, ale jest i żyje. W imieniu Lokalnego Komitetu Funduszu Pracy na miasto Szubin składam Szan. Obywatelstwu. którzy się już przyczynili jak również i nadal przyczyniają składaniem ofiar w celu ulżenia niedoli naszym bezrobotnym staropolskie "Bóg zapłać..
Przewodniczący Komitetu (-) Sołtan Tymczasowy Przełożony Gminy
Orędownik Powiatu Szubińskiego 1934 r.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Eugeniusz Sołtan

Postprzez jerzy » 29.02.2012

. W przygotowaniu uroczystości imienin Pierwszego Marszałka- Polski.
W dniu 6 III rb. odbyło się o godz. 19-tej w sali Starostwa Powiatowego zebranie organizacyjne Komitetu obchodt1 uroczystości imienin I Marszałka Polsk i Józefa Piłsudskiego. Zebranie to. na które przybyło około 30 osób zagaił o godz. 19,05 pan Starosta Józef Dąbrowski, który w przemówieniu wstępnym przed. stawił zebranym cel zebrania jak i cel uroczystości, która w całej Polsce od szeregu lat .iest jedną z naj- świetniejszych. Tak jak Niemcy mają Hittlera, jak Włosi Musoliniego tak my mamy naszego Marszałka Józefa Piłsudskiego a którego w czasach legionowych powszednie nazywano Komendantem. Piłsudski to Wódz Narodu, wzorem niedościgłym najpiękniejszym ideałem każdego obywatela i dlatego uroczystość imienin Genialnego Wodza obchodzimy rokrocznie pełni dumy narodowej wsłuchani w ideę żywego wielkiego Symbolu Polski Niepodległej. Po przemówieniu pana Starosty wszyscy obecni przystąpili w skład Komitetu Powiatowego z którego wybrano komitet lokalny w następującym składzie:
przewodniczący zastępca Starosty Pow. pan Ref. Połtowicz, Burmistrz Sołtan, Rektor Riemer, Pułk. rez. Karnicki, zast. Wójta J. Cięki, Asyst. Wydze Pow. Kłodziński, nauczyciel Bartoszek, zast. Kom. Pow. Z. S. Grochowski. Następnie ustalono program obchodu imienin I Marszałka Polski w ogólnych zarysach. Ścisły program uroczystości odbyć się mającej w Szubinie ustali komitet lokalny na zebraniu, które odbędzie się w najbliższych dniach. Program podamy do wiadom6ści w swoim czasie. Po wyczerpaniu porządku obrad pan Starosta solwuje zebranie o godz. 20,00 wyrażając podziękowanie obecnym za przybycie.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Eugeniusz Sołtan

Postprzez jerzy » 29.02.2012

W niedzielę, dnia 18. marca b.r. w czasie od godz. 12 - 13ej będę przyjmował w biurze Zarządu Miejskiego (pokój burmistrza) życzenia dla I. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Zarząd Miejski Tymczasowy Burmistrz (-) Soltan.
Orędownik Powiatu Szubińskiego nr.19, 8 marca 1934 r.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Eugeniusz Sołtan

Postprzez jerzy » 29.02.2012

Zprawdziwym żalem żegna miast Szubin tymczasowego kierownika Zarządu Miejskiego p. Pereświet- Sołtana, który jak się dowiadujemy został wybrany burmistrzem miasta Kcyni. Pan Sołtan aczkolwiek, krótko urzęduje w Szubinie zdołał sobie wśród obywatelstwa miasta Szubina zaskarbić zaufane i szacunek.. Wyrozumiały dla wszystkich dbał o miasto l Jego Interesy, które niestety nie bardzo świetnie się przedstawiają.
Orędownik Powiatu Szubińskiego nr.29, 14kwietnia 1934 r.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Eugeniusz Sołtan

Postprzez jerzy » 29.02.2012

Nowy most na Gąsawce przy ul. Dworcowej. Jak widać pierwszą czynnością p. Burm. Sołtana dla dobra miasta i obywateli jest budowa mostu na Gąsawce obok Rzeżni kióry już od kilku lat potrzebował naprawy. Pracę nad budową nowego mostu, który w rozmiarach będzie o wiele większy od poprzedniego rozpoczęto w ub. tygodniu. Budowę prowadzi przedsięb. bud. p. Fr. Smieszny z Szubina.
Orędownik Powiatu Szubińskiego 1934 r.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Eugeniusz Sołtan

Postprzez jerzy » 13.03.2012

Do Szanownych Obywateli miasta Szubina. Obecne trudne położenie gospodarcze, które tyle warsztatów pracy zupełnie zlikwidowało, stało się przyczyną, że liczba bezrobotnych naszego miasta wzrosła w tym roku do 180 rodzin (około 500 osób). Wszyscy oni chcieliby pracować i choć na kawałek chleba zarobić, a pracy obecnie wskutek trwającej zimy znaleźć nie mogą. Dla tego Lokalny Komitet Funduszu Pracy na miasto Szubin zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich miłosiernych serc bez róźnicy, choćby o najmniejszy i najskromniejszy datek, czy to w gotówce, czy w naturaljach. Nie odwracajmy się od tych, którzy wyciągają do nas żebrzące o litość ręce - podajmy sobie dłonie by wspólnym wysiłkiem przyjść z pomocą tym, najbiedniejszym i dać im dowód, źe mimo ciężkich i dla nas czasów nie zamarło w nas miłosierdzie i współczucie, ale jest i żyje. W imieniu Lokalnego Komitetu Funduszu Pracy na miasto Szubin składam Szan. Obywatelstwu. którzy się już przyczynili jak również i nadal przyczyniają składaniem ofiar w celu ulżenia niedoli naszym bezrobotnym staropolskie "Bóg zapłać..
Przewodniczący Komitetu (-) Sołtan Tymczasowy Przełożony Gminy
Orędownik Powiatu Szubińskiego 1934 r.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do Sołtanowiecron