3815. Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 25.02.2011

Uwaga. Szukający swoich korzeni w powiecie Wasylkowskim i Bohusławskim w latach 1760-1790

Zapis drugi w tej księdze dotyczący Wołodków..............niewątpliwie tych samych
ale pisownia nazwiska w tamtym czasie, w tamtym miejscu, przez tamtych pisarzy ....to łamigłówka

  Roku tysiąc siedmset dziewiędziesiąt dziewiątego, miesiąca Marca siedmnastego dnia.
Przed aktami niniejszemi, ziemskiemi powiatu Wasylkowskiego i Bohusławskiego i przedemną, Janem Michałowskim, pisarzem ziemskim tych' że powiatów, osobiście stawaiący urodzony Wojciech Winiarski, to prawo na łąkę, nad Rosią leżącą od Wasyla i Slepana Wołodczenków, obywatelów Olchowieckich, Iwanowi Kondratenkowi, obywatelowi Olchowieckiemu, przed urzędem miejskim Bohusławskim przyznane, a od Iwana Lełeki Michajłowi Horowemu za świadectwem przypisku ustąpione, podpisami urzę­dników miejskich stwierdzone, na papierze prostym napisane, z przyszy­tym arkuszem papieru stęplowanego ceny trzydziestu kopiiek, do akt ziem­skich powiatów Wasylkowskiego i Bohusławskiego dla zapisania podał, w te słowa.


  Roku tysiąc siedmsetnego sześćdziesiątego drugiego miesiąca Junia dziewiętnastego dnia,
przed nami, urzędem miejskim, bohu­sławskim: Jakimem Czerwoniuszczym, wójtem, Danyłem Hurynem, IKwa­nem Furynnykiem, przysiężnemi, i innemi mieszczanami bohusławskiemi, stanowszy jawno i oblicznie sławetni: Wasyl i Slepan Wołodczenki, obywatele Olchowscy, Starostwa Bohusławskiego, zeznali temi słowy: Iżeśmi przedali gront swój własny, wspólny, po ojcu swoim onym naturalnie spadaiący, to iest łąka, nad Rosią leżąca, wyżej młyna Petra Stepanenka za­czynająca się od rzeczki alias potoczek, niedaleko tegoż młyna, która cią­gnie po nad Rossią w gure do suchego dęba, aż do łąki Jwana Oleszczenka, w gurę zaś ku dąbrowie po kopiec, zkąd się pola robocze zaczynaią, a to pracowitemu Iwanowi Kondratenkowi, obywatelowi Bijowieckiemu, starostwa Bohusławskiego, za summe rubli 20, na zupełne i spokojne possesie, jemu samemu i sukcessorom jego, oddalając sami sie­bie, i żonę, swoią i potomstwo swoic, tudzież krewnych swoich, blizkich i dalekich, ażeby nikt żadnym takowym prawem lub iakim preteitem nie interesowali sie, bez żadnej iakowej przeszkody przywłaszczenia miano­wanego grontu; i, że wolno wyż mianowanemu Iwanowi Kondratenka ten grunt komu chcieć dać, darować, przedać lub na swój lepszy pożytek obró­cić wiecznemi czasy, niniejszym naszym urzędowym stwierdzamy prawem; które to prawo, dla tym większego waloru i wagi, podpisuiemy. Datum na urzędzie bohusławskim, roku i dnia wyżej pisanego—Jakim Czerwoniuszczy, wójt bohusławski, Danyło Hurym, Iwan Furynnyk, przysieżni, mie­szczanie bohusławscy i inni m. p. Lesko Podolaka, żytel Olchowiecki, na tenczas wójt, Wasyl Wołodczenko + Olchowski, Stepan Wołodczenko, obywatele Olchowscy +. Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósmego, Octobra piątego dnia. Ja, Iwan Lełeka, obywatel starostwa Bogusławskiego, seła Bijowa, daiu widomost wełykomu sudu i własty tepereszniej i posliżde, kotoraia władity budet, że ja, ne z przymusu żadnoho ni z nasylja. kakowoho, jak sie w sobie ma, do xiąg niniejszych iest zapisane. Karol Głowacki, surrogat.tylko z dobroj mojej woli, imijuczyj hrunt swój własny, kupłennyj mnoju, Ioanom, od Wasyla Wołodzenka i Slepana Wołodka, na tom boci Rossi, to iest łuka nad Rossiu, to iest poczatok wyższe młyna Petra Stepanenka, teper uże pokojnoho, zaczynaietsia ot riczki do riczki, w horu zaś do duba, aż do dubrawy po kopci, odkud pola roboczyi poczy-najutsia, to iest Mychajłu Horowomu za cynu dobroj monety rublej dwad-ciat piat; kotoryj to Michaił jak swoim własnym władity budet, a ja od-stupaiu iej, i dity moi, i ciły potomki moi, ni z dalekich, ni z blizkich ne budet wlruczat sia—które to prawo, słowo w słowo jak sie w sobie ma, do xiąg niniejszych iest zapisane. Karol Głowacki, surrogat.


Kniga ziemska zapisanych powiatów Wasylowskiego i Bohusławskiego, r. 1799 , Nr 3520. list. 289.
patrz. http://books.google.pl/books?id=x3TUAAA ... &q&f=false

Zachęcam do poszukiwań różnych gałęzi Wołodków
i dzielenia się swoimi odkryciami :cwaniak :papa
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 07.03.2011

Wołodko Stefan był mężem Doroty z Daukszów
Dorota w 1700 r składa dokument darowizny na zakup majątku Jankuny ktory jest
położony na gruntach pernarowskich
Dokument w 1701 r jest zatwierdzony w
Ziemskim Sądzie Trybunale Samogitskowo Księstwa

Czy ktoś w swoim drzewie rodowym odnotowuje tę gałąź Wołodków ?

Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 19.03.2011

Więźniami Oświęcimia byli

Wołodko, Czesław
ur.1908-07-12 (Komarówka), numer obozowy:8946, zawód:rolnik, uwagi:+ w Auschwitz
Wołodko, Mieczysław
ur.1900-07-08 (Komarówka), numer obozowy:8947, zawód:rolnik


Może ktoś z Komarówki się odezwie :idea: :)
Może nam przybliży los w/ w Wołodków
poza tym mamy prośbę do Wołodków z ...Komarowki :pogon
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 06.04.2011

U w a g a

  Faddej (Tadeusz) Wołodko szlachcic
  ze wsi Jurejki w Parafii RK Wajgowskiej ……. jako wdowiec w 1861 r ożenił się
  z Urszula Burnecką ze wsi Jusajcie (?) położonej w Parafi RK Kurtowiańskiej
Rodzicami Pana Młodego : Szlachta Matwiej(Maciej ) i Marcianna Bucewiczówna (?) Biniewiczówna (?) - WOLOTKOWIE
Rodzicami Pani Młodej : Szlachta Jozef i Antonina Karpowiczowna - BURNECCY

Świadkami był m.in. : Ignacy Fabrycijan F. Malcewicz

Wołodkowie ……….
Może odwiedza nas ktoś z potomków :idea: Dosyć tutaj dużo informacji dla poszukujących
Ale …sprawa oczywistą jest by tę wiedzę pogłębić .
Więc prośba do wszystkich o podpowiedź , o........ dopisanie historii :roll: :!:
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 12.06.2011

W o ł o d k o w i e .........zapraszamy do nas :) :) :)
S t a r e fotografie ....KTO rozpoznaje
Weronika Gudaniec –Wołodko
Stanisława Dubaniec – Wołodko

Rok 1951
Zaścianek Dale (Dalka) koło Podbrodzia

Jeśli szukasz koligacji rodzinnych …zapraszam :D to może właśnie tutaj jest dobre miejsce do spotkań
po to by połączyć korzenie W O Ł O D K Ó W....po to by doslać fotografie stare wszystkich Przodkow noszących to nazwisko
a także fotografie nagrobków i cmentarzy

A poza tym bardzo wiele :idea: wiedzy
http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.pl
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 14.06.2011

W O Ł O D K O
Benedykt-Wincenty urodził się w 1873 r. w miejscowości Čiuteliai / Czutele (?)
syn Franciszka Wołodko

Kto był Jego matką
Kim był :crybaby
Czyj jest to dziadek czyj pradziadek?
Gdzie zmarł
Kto był Jego siostrą lub bratem

Kto więcej :idea: dopisze :!: .

Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 20.06.2011

Wołodko Szymon Szambelan dworu polskiego
m.in.
"Sprawa prześwietney Kapituły Wileńskiey : przeciwko: WW.JJ.PP. Adamowi pisarzowi ziemskiemu oniksztyńskiemu, Marcinowi dworzaninowi skarbowemu W. Xięstwa Litew: Antoniemu czesznikowiczowi wiłkomirskiemu małoletniemu Zagiellom braciom rodzonym ; WW.JJ.PP. Tadeuszowi i Jakubowi rotmistrzom, Kazimierzowi skarbnik: Szymonowi szambellanowi dworu polskiego Wołodkom, tudzież W.JP. Michalowi Jachlickiemu plenipotentowi byłemu. "


w katalogu zbiorów Litewskiej Akademii Nauk
http://aleph.library.lt/F/?func=find-b& ... 01LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOS
KATALOGAS KATALOGAS
( Jest więc potwierdzenie ,że Szymon Wołodko był szambelanem - więc świetnie :!: :) :!: ,
bo już myślałam że tylko mam źle odczytaną starą cyrylicę :) :) :) )


Napiszcie Państwo jeśli jest coś więcej w tym temacie :idea:
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 13.07.2011

W biografii Pani Wiesławy Szymborskiej pojawia się taki zapis:
„W latach t948-1954 związana była z Adamem Wołodkiem."
A może raczej jednak Adamem Włodko - bo to był Mąż poetki
Czy tylko bląd?
Jeżeli tak by było to- kim był Adam Wołodko - bliski poetce
Może jest to ważny ślad dla wszystkich
poszukujących ciągłości wiedzy o rodzie Wołodków !!!

http://czytelnia.onet.pl/2,1019939,rozne.html
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 13.08.2011

Wołodkowie…wszyscy :witam
  Na cmentarzu w Rosieniach /Rasieniai (Litwa) jest stary grób na nim epitafium
  „Wołodko Marcela i mąż Józef Matusewicz z synami 1).... (?), 2) Józefatem z dziećmi....... (?),
  syna ostatniego żoną Anną Matusewiczową zm.26 lipca 1885 r i Mieczysław Matusewicz 1890- 1984 (?) „
Tu fotografia tego grobu

http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/di ... ?pid=38306

Jest wielu odwiedzających naszą Kawiarenkę „W” więc oczekuję że
Ktoś uzupełnieni napis :idea:
i może doda ,dopisze :idea: trochę wiedzy o rodzinie Wołodków z której pochodziła Marcelina
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Re: Do wszystkich Wołodków ....Nowe !

Postprzez wanka » 19.11.2011

Фамилия Володько = Rodziny Wołodko (translator).
http://www.analizfamilii.ru/familiya/Vo ... %FC%EA%EE/
MOże ten link zawierający jednak dosyć dużo informacji bedzie komus przydatny i .....ułatwi kontakty
a może się tak stać, że zauważą nasz Portal i nas zauważą :)) :papa
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Wołodko, Wołodkiewicz, Wołodkowicz, Wołodźko