29904. Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Ignacego Krasickiego Dopełnienie (tylko w części) Herbarza Niesieckiego
rękopis
Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 4 (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich) Dział I (Inwentarz rękopisów Biblioteki Baworowskich)
http://156.17.104.200/vol1/djvu/fond_4_ ... ps_73.djvu
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Wiadomość o Kleynocie Szlacheckim Oraz Herbach Domów Szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim […]. Cz. 1-4
Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej (1734-1788)
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=24394
Przed kartą tyt. tablica z herbem królewskim, sygnowanym: CM. Gröll sculp. ; Dedykowane królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu ; Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litweskim
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów; ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów.
Stupnicki Hipolit (1806-1878
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... rom=latest
Tom I
Tom II
Tom III
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Wacław POTOCKI, Poczet Herbow Szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego Gniazdo y Perspektywa Staroświeckiey Cnoty, płodney Matki, wszystkich Swiętych, y Swieckich Ozdob, ... Przez Wacława z Potoka Potockiego Podczaszego Krakowskiego. w Krakowie w Drukarni Mikołaia Alexandra Schedla IKM Ord: Typografa, Roku Pań. 1696
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmeta ... rom=latest
Adam M Zaawansowany
Zaawansowany
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Polska Encyklopedia Szlachecka T.1
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 2
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 3
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 4, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 1
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 5, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 2
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 6, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 3
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 7, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 4
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 8, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 5
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 9, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 6
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 10, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 7
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 11, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 8
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest

Polska Encyklopedia Szlachecka T. 12, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 9
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doc ... rom=latest
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Sroczyńskiego Xiędza L. Rękopis. T. I. Wypisy z dziejów powszechnych, Supplementy Rzeczy Ciekawych, Regestr Królestw Świata, rysunki herbów miast polskich
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-009371
Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 4

Sroczyńskiego Xiędza L. Rękopis. T. II. Herbarz polski
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-009372
Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 4
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Dachnowski? Pruski Herbarz Primarias Illustrans Paraphrasi Genealogias aliasque decoris et honoris huic operi Corolaria multo labore subministrans
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-009519
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Herbarz polski rymowany. Dzieje herbowych znaków spisane wierszem (XIX w.)
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_pl.php?RL-010522
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Wielądko, Wojciech Wincenty : Heraldyka czyli Opisanie herbów
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetada ... ublication
Wielądko, Wojciech Wincenty : Heraldyka Czyli Opisanie Herbów […] oraz Famile rodowitey Szlachty Polskiey i W.X. Litewskiego z ich herbami […]. T.1, cz.1-2
Wielądko, Wojciech Wincenty : Heraldyka Czyli Opisanie Herbów oraz Famile Rodowitey Szlachty Polskiey Y W.X. Litt. Z Ich Herbami […]. T.1, cz.3
Wielądko, Wojciech Wincenty : Heraldyka Czyli Opisanie Familii Y Krwi Związku Szlachty Polskiey Y W.X. Litt. Z Ich Herbami […]. T.3
Wielądko, Wojciech Wincenty : Heraldyka Czyli Opisanie Familii Y Krwi Związku Szlachty Polskiey Y W.X. Litt. Z Ich Herbami […]. T.4
Wielądko, Wojciech Wincenty : Heraldyka Czyli Opisanie Familii Y Krwi Związku Szlachty Polskiey Y W.X. Litt. Z Ich Herbami […]. T.5
Wielądko, Wojciech Wincenty : Heraldyka Czyli Opisanie Herbów […] Oraz Familie rodowitey Szlachty Polskiey i W.X. Litewskiego z ich herbami […]. T.1, cz.1-2
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Odp: Herbarze w Bibliotekach Cyfrowych

Postprzez Adam M » 05.10.2016

Notices sur les familles illustres et titrées de la Pologne suivies de trois ...
http://books.google.pl/books?id=ULEEAAA ... &q&f=false
Adam M
Aktywny Animator
Aktywny Animator

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Heraldyka