239. Bartnicki Mikołaj

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bartnicki Mikołaj

Postprzez Marcin » 07.02.2008

Bartnicki Mikołaj (1460-1520) zm. 1516

Prałat płocki, syn Wojciecha, kształcił się na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie w r. 1476 Zdobył bakalaureat atrium, w r. 1503 ma stopień doktora. W r. 1486 został kanonikiem płockim, w r. 1493 prokuratorem kapituły, w r. 1496 prałatem kantorem oraz wikariuszem Generalnym i oficjałem płockim (był nim jeszcze w 1515r.) Od 19. 08. 1497 do 19.12.1498 Był administratorem diecezji płockiej po śmierci bpa Piotra Chodkowskiego(zm.15.08.1497).Na nowego bpa popierał Jana Lubrańskiego, i choć wielu Kanoników głosowało na M. B-go, on jednak zrzekł się, ułatwiając wybór Lubrańskiego. Od r. 1498 był prałatem kustoszem płockim. Nadto różnemi czasy był proboszczem kolegiaty św. Michała w Płocku, którą 1509 r. restaurował, proboszczem kaliskim, kanonikiem średzkim, plebanem w Wiśkitkach i Drobninie.

Jako prawnik był popierany przez króla Aleksandra, wskutek czego za Aleksandra i Zygmunta I pełnił funkcje sekretarza w. kor. Często był wyznaczony na sędziego w sprawach spornych prywatnych, a także państwowych, zarówno przez króla, jak i kapitułę płocką, jak np. w r. 1488 do książąt mazowieckich w sprawie nadzwyczajnych danin z dóbr biskupich kapitulnych, w r. 1495 dla rozgraniczenia diecezji płockiej i poznańskiej, do rewizji dóbr klucza wieluńskiego, w r. 1502 jako delegat na synod łęczycki; jako poseł królewski do Krzyżaków, do Gdańska, Torunia, w sporach Tykocina z ziemią wiską, na Mazowsze do Książąt, no. W r. 1502 dla załatwienia sporów króla z księciem mazowieckim Konradem, w r. 1505 w sporach Nieszawy z Toruniem o Wisłę. W sierpniu 1503 zawarł, jako poseł królewski, w Królewcu umowę z wielkim mistrzem krzyżackim co do składania hołdu królowi.

Gospodarny i ruchliwy, w roku 1502 założył wraz z bratem Tomaszem, chorążym płockim, nową parafię w dziedzicznych Pokrytkach, które król Aleksander w roku 1503 pozwolił mu podnieść do rzędu miasta na prawie chełmińskim. Ponieważ jednak kościół parafialny wzniesiono w Międzyborzu, przeto i miasto założył Mikołaj tutaj(a nie w Pokrytkach), król zaś w roku 1505 dał mu 10 lat wolności, 3 jarmarki i targi w środy. Założone przezeń razem z bratem Tomaszem miasto Międzyborze(Niedzbórz, teraz wieś Kościelna), było aż do 2 rozbioru 1793 roku stolicą powiatu niedzborskiego na Zawkrzu.
Bartnicki był nie tylko dzielnym kolonizatorem swych włości oraz dóbr plebani w Wiskitkach, ale i gorliwym członkiem kapituły, oraz dbałym o kościół w Drobinie rektorem. Posiadał ładną bibliotekę, przeważnie treści prawniczej, złożoną z wielu kodeksów rękopiśmiennych. Zapisał ją prałatowi Mikołajowi z Obidzina, h. Dąbrowa Część kodeksów posiada obecnie Archiwum Diecezjalne Płockie. Umarł w roku 1516 przed 11 lutego.


Historia polityczna Polski, Encyklopedia Akademii Umiejętności, t. V, cz. I str. 642; WISŁOCKI, Akta Rectoralia I; Papee Fryd., Akta Aleksandra króla, MON. M. Ae. Hist., Kr. 1927, nr. 171; Vol. Leg, I 141, 148, 162, Łubieński Stan. Opera, Antverpiae 1643, 368; Pawijski A. Liber guitanciarum Alexandri regis, w 1897; Wierzbowski T,, Matryc. R Pol. Summ, cz. III nr 871, 2157, 2267, IV, 8744; Arch. Kom. Hist,.X, s. 140, nr. 24; Actacapituli pliocen. Vol. 1, f. 215,vol. 2, f. 85 nn; Acta consistorii pultovien,. Vol. 2, f. 101 i 130, vol. 59, f. 584; Metr. Mazow., II, nr. 387.
Ks. Władysław Makowski

Polska Akademia Umiejętności Polski słownik biograficzny tom I
nad. Jerzy Bartnicki
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Powrót do B____cron