240. Bartnicki Tomasz

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bartnicki Tomasz

Postprzez Marcin » 07.02.2008

Bartnicki Tomasz (1470-1520) syn Wojciecha
Kasztelan płocki (1470 – 1520) Syn Wojciecha kasztelana zakroczynskiego, pisał się z Bartnik, Narzymia, Międzyborza (Niedzborz, zamieniony za sprawą Bartnickich na miasto przez Zygmunta I). Przy dziale ojcowizny w 1493r. dostał Pokrytki na Zawkrzu i Naszym z przyległościami w Prusach. Żonaty był z Katarzyną Kryską, córką Ninogniewa z Kryska h. Prawdzie, kaszt. Raciąskiego, potem (1500 – 1507) wojewody płockiego. Dworzanin księcia Bolesława V W roku 1485, starosta ciechanowski 1491-1492,chorąży płocki 1497-1504; brał udział w Wyprawie wołoskiej. W roku 1504 był posłem na sejm z ziemi płockiej.

Dnia 21. II 1504 r. król Aleksander mianował go kasztelanem płockim po zrzeczeniu się Zawiszy z Konradźca h. Dołęga. Od czasu przyłączenia ziemi płockiej do Korony w 1495 roku był najczynniejszym stronnikiem królów Aleksandra i Zygmunta I. Brał udział jako arbiter w sporach, w zjazdach w Krakowie 1512, na sejmie 1511 w Piotrkowie. Stale popierany przez brata, kan. Mikołaja Bartnickiego zapobiegliwy i gospodarny, skolonizował pustkowia, nabył od krewnych Drogistkę, Unieszki i Dunaj. Wraz z bratem Mikołajem założył w 1502 roku parafię i miasto w Niedzborzu. Bartnicki zrzekł się urzędu kasztelana płockiego z powodu choroby przed 16. V. 1519r. Zmarł dopiero po 25. VI. 1523r. a przed 28.I. 1524r. Syn jego Jakób, urodzony w 1509r. W latach 1536-1539 kasztelan płocki, pan znacznej fortuny, stale już pisał się z Narzymia; Jest on protoplastą Narzymskich.
Lasotki Z., Szkice z życia szlachty zawkrzeńskiej w 15 i 16 wieku, W. 1932, 17; Boniecki, Herbarz; Wierzbowski T., Matryc. Summaria, II, nr.886, 1317, III, nr.1269, IV, nr. 12189; Pawijski A., Liber guitantiarum Alex. Regis, 80; Balzer O., Korpus iuris polonci III 141, 215; Miesięcznik Herold XI 7; Archiwum Główne, księgi Metryka kor., t. 33,449; Warsz. Ziem., t. 5, 912; Zakroczym, t, 16, 75; Zawkrz., t. 1k. d; Niedzbor. Ziem., t. 1, 369 i 1, 545; Szreńska Ziem., t. 2, 501.
Ks. Władysław Makowski i Adam Wolff

Polska Akademia Umiejętności – Polski słownik biograficzny tom I
nadesłał: Jerzy Bartnicki
"Ateista - to ktoś wierzący w brak wiary, i twierdzący że wierzenie jest bez sensu"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Powrót do B____cron