404. Problem herbu Awdaniec rodziny Wąsowskich

Opracowania na tematy historyczne lub genealogiczne. Całe książki, monografie lub skrypty - zapiski pracy. Wspólne prowadzenie poszukiwań online. Znajdziesz tu efekt prac, trwających nieraz lata wielu osób. Może i ty możesz coś dopisać?
* CO W DZIALE? - Opracowania na temat rodzin (dział- NOTATKI), bitew, genealogie rodzinne opisowe, artykuły przekrojowe, artykuły dot. pracy genealogicznej, historycznej, opisy herbów, statystyki itp.
* UZUPEŁNIENIA/DYSKUJA - Proszę używać odpowiedzi w celu dyskusji tematycznej, sygnalizowania błędów, uzupełnień.
* POMOC - Trudności proszę sygnalizować w dziale "Poradnia", na wszystkie odpowiemy, tworząc jednocześnie FAQ

Problem herbu Awdaniec rodziny Wąsowskich

Postprzez Marcin » 06.04.2008

Ze znanych herbarzy wynika, że rodziny Wąsowkich tytułowały się herbami Dąbrowa, Godziemba, Łada, Nałęcz i Topór. Istnieje jednak informacja o herbie Awdaniec podana przez Wdowiszewskiego za notką.

Domini iudicio sedentes vallaverunt vadium inter nobilem Jacobum de Vanschosche et eius parantellam ex clenodio Afdanycze et inter nobilem Urbanum de Kripy et eius parantellam de clenodio Pobozanye
[Inscriptiones clenodiales. Zapiski liwskie z XV wieku, wyd. Z. Wdowiszewski, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, nr 1, 1932, s. 3 Liw, r. 1477]


Wątpliwości budzi jednak kilka faktów: W 1476 we wsi Wąsosz wymieniani są 4 współwłaściciele [L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej ...] m.in. Jakub Gila - być może to do niego odnosi się herb Awdaniec i nie musi on być Wąsowskim po prostu jako jeden ze współwłaścicieli mieszkał w Wąsoszy. Maciej z rodziny Wąsowskich pochodzący z Wąsoszy jest wojewodą kaliskim w 1406 roku i posiada on herb Topór. Z kolei wymieniany w notce Urban z Kryp ma błędnie przypisany herb gdyż wg Bonieckiego był on herbu Pierzchała. W powiecie liwskim było dużo więcej rodzin Wąsowskich, niestety wczesne noty najczęściej nie podają herbu - w wiekach późniejszych zawsze jest to jednak herb Topór lub Łada - stąd przypuszczenie że wymieniony w notce herb nie odnosi się do rodziny Wąsowskich i dlatego nie występuje to w późniejszych herbarzach.


Zachęcam do dyskusji na ten temat.
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Problem herbu Awdaniec rodziny Wąsowskich

Postprzez Latynista » 06.04.2008

W numerze 16-tym "Verbum Nobile" p. Tomasz Jaszczołt omawiając książkę "Szlachta ziemi liwskiej" autorstwa p. Leszka Zalewskiego pisze m.in.: "Najwięcej błędów i pomyłek trafia się przy podawaniu przynależności administracyjnej gniazd rodzin spoza ziemi liwskiej oraz w kwestiach heraldyki poszczególnych rodzin, dlatego sądzę, że najwygodniejsze będzie przedstawienie ważniejszych uwag w formie erraty do poszczególnych haseł". W wykazie rodzin, który następuje po zacytowanym zdaniu, skorygowane przez p. Jaszczołta hasło "Wąsowski" ma brzmienie: "Wąsowscy herbu Abdank z Wąsoszy w par. Czerwonka raczej stanowili odrębny ród od Wąsowskich z Wąsów w par. Kałuszyn (może herbu Rogala?)". A więc p. Tomasz Jaszczołt nie tylko uważa za rzecz pewną, że Wąsowscy z Wąsoszy są herbu Abdank, ale nie wyklucza też możliwości istnienia innej rodziny Wąsowskich - herbu Rogala, mimo iż późniejsze herbarze nie wspominają o Wąsowskich, których można by powiązać z którymś z tych dwóch herbów, a zdaniem p. Leszka Zalewskiego herb Wąsowskich z Wąsoszy pozostaje nadal nieustalony. Nie jestem historykiem ani genealogiem i nie mogę niestety ustosunkować się merytorycznie do tego problemu, a jestem nim zainteresowany o tyle, że moi przodkowie po mieczu to właśnie Wąsowscy z Wąsoszy w par. Czerwonka Liwska, zasiedziali tam po dzień dzisiejszy od początku wieku XV, kiedy to ich protoplaści, Gniewomir i Trojan, otrzymali nadania od ks. Janusza I. Wywodzili się oni ze wsi Kurzątki w ziemi zakroczymskiej, o której wiadomo, że siedzieli w niej Awdańcy, a to - niezależnie od podanego przez Wdowiszewskiego zapisu z roku 1477 - stanowi mocne potwierdzenie, iż herbem przysługującym rodzinie Wąsowskich z Wąsoszy jest Awdaniec! - Latynista
Latynista
Aktywny
Aktywny

Re: Problem herbu Awdaniec rodziny Wąsowskich

Postprzez Marcin » 26.04.2008

Mimo wszystko jednak wg mnie wątpliwości zostają. Brakuje źródeł dot. informacji o herbie Abdank (Awdaniec) a wcześniej podałem jakie mogło by być źródło owego zapisu GDYBY był on błędny. W moim odczuciu Gniewomir i Trojan mogą pochodzić z innej rodziny obok której posiadaczami ziemi byli Wąsowscy. Z tego co wiem nie jest znana linia ich descendentów. Mogli więc obok siebie żyć Jacyś h. Abdank i Wąsowscy innego herbu. Tym bardziej że rok przed notką jest tam czterech współwłaścicieli z czego przynajmniej dwóch jest niespokrewnionych.
Wg mnie potrzebujemy większych danych, albo źródła na którym opiera twierdzenie o Awdańcach p. Tomasz Jaszczołt
"Ateizm - to uparta wiara w bezsensowność wierzenia"
Avatar użytkownika
Marcin
Administrator
Administrator
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Pomoc techniczna (1)
Imię i nazwisko: Marcin Niewalda

Re: Problem herbu Awdaniec rodziny Wąsowskich

Postprzez awasowski » 06.11.2010

Marcin napisał(a): W moim odczuciu Gniewomir i Trojan mogą pochodzić z innej rodziny obok której posiadaczami ziemi byli Wąsowscy. Z tego co wiem nie jest znana linia ich descendentów.


Szanowny Panie

Badania genealogiczne przeprowadzone na moje zlecenie przez pana Zbigniewa Wąsowskiego(autora dzieła pt. Monografia Parafii Rozbity Kamień na Podlasiu), pokazały, że w jednej z linii Wąsowskich z Wąsoszy w ziemi liwskiej, istnieje przydomek "Gniewek" (jeden z moich pradziadków nosił taki przydomek w XIX w.). W genealogii jest to dowód, że Gniewomir, poprawne tłumaczenie z łaciny to Gniewko, jest protoplastą rodu Wąsowskich.

Marcin napisał(a):Wg mnie potrzebujemy większych danych, albo źródła na którym opiera twierdzenie o Awdańcach p. Tomasz Jaszczołt


Badania przeprowadzone m.in. przez dr.Tomasza Jaszczołta w oparciu o metryki koronne wskazują, że Gniewko i Trojan pochodzili z Kurzątkowa, jednej z siedzib rodu Awdańców, natomiast w książce Pana Semkowicza pt. "Ród Awdańców w wiekach średnich" jest mapa rosiedlenia rodu Awdańców, i pod numerem 280 jest wymieniona właśnie ta wieś.

Mapa roziedlenia Awdańców (ze strony rogozinscy.pl):
http://www.rogozinscy.pl/images/stories/mapy/a2.jpg
Objaśnienie cyfr(ze strony rogozinscy.pl):
http://www.rogozinscy.pl/images/stories/mapy/spis.jpg


Przytaczam treść dokumentu mówiącego o pochodzeniu Gniewka i Trojana z Kurzątkowa:

"Constitutus personaliter Petrus de Wanssosche totam suam porcionem ibidem in Wanssosche hereditate prope Lyw in districtu Warschouiensi sitam, cum omnibus utilitatibus, nichil in eadem pro se reservans, Gnewkoni et Troyano, eiusdem Gnewkonis filiastro, de Kurzanthkowo heredibus, pro totis ipsorum porcionibus in Koszewnicza, hereditate prope Lyw iacente districtus Warschowiensis".
AGAD, Metryka Koronna (Mazowiecka) t. 334, (wydana drukiem jako t. II Metryki Mazowieckiej), 1431 r.

Tłumaczenie:
Stawający osobiście Piotr z Wąsoszy całą swoją dziedziczną część w tejże wsi Wąsosze, położoną niedaleko Liwa w dystryktcie warszawskim, ze wszystkimi pożytkami, nic w niej dla siebie nie zachowując, [oddaje] Gniewkowi i Trojanowi, bratankowi tegoż Gniewka, dziedzicom Kurzątkowa, w zamian za całe ich dziedziczne części w Koszewnicy, położone nieopodal Liwa w dystryktcie warszawskim.

Podsumowując:
Problem herbu Awdaniec rodu Wąsowskich z Wąsoszy w ziemi liwskiej po prostu nie istnieje!

Z uszanowaniem

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85sowscy
awasowski
Veni vidi i znikli
Veni vidi i znikli


Powrót do Artykuły, praca, dyskusjecron