Strona 1 z 1

Antonowicz Stefan (1895-1940 Katyń)

PostNapisane: 10.01.2012
przez Z_A
Dr med. Antonowicz Stefan, ur. 16 XII 1895r. w Kichule w pow. władysławowskim na Kowieńszczyźnie, zamordowany w Katyniu w 1940r.
Syn Aleksandra i Józefy z Pacewiczów. Żonaty z Kazimierą z Grezejewskich, miał syna Włodzimierza oraz córki - Hannę i Marię (Marysię)*.
Studiował fizykę, chemię oraz medycynę w Genewie i Warszawie. W Wojsku Polskim porucznik rezerwy w korpusie oficerów sanitarnych (i adm. sanit.) ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 roku. Uczestnik wojny polsko – bolszewickiej. W 1920 r. był zastępcą ordynatora szpitala polowego. W latach trzydziestych XXw. w PKU Sosnowiec, w kadrze zapasowej V szpitala okręgowego. W 1931r. uczył fizyki i chemii w Gimnazjum Żeńskim Zgromadzenia Kupców w Będzinie a następnie (już do wybuchu wojny) był pedagogiem w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. J. U. Niemcewicza w Łowiczu (od 1938r. przemianowanym - na skutek połączenia z gimnazjum męskim - w I Liceum i Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Łowiczu).
W 1939r. zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym w kadrze służb sanitarnych i medycznych Wojska Polskiego.
Odznaczony Medalem Niepodległości.
W okresie okupacji najbliższa rodzina (czekając na powrót por. S. Antonowicza) przeprowadziła się z Łowicza do pobliskich Małszyc (obecnie - od powojnia - osiedle Łowicza) i zamieszkała u rodziny Żabków. Po zakończeniu II wojny św. wobec braku nadziei na powrót męża i ojca wszyscy wyjechali.
W 1960r. Stefan Antonowicz został upamiętniony na Tablicy Pamięci Poległych Kolegów Nauczycieli wmurowanej na Domu Nauczyciela w Łowiczu.

Źródła:
- Rocznik Oficerski Rezerw, MSW, Warszawa 1934, s. 228, 766.;
- Księga Cmentarna Katyń.pdf – CAW, AP1171, 2008; MiD WIH, L.W. 0420/2 z IV 1940.;
- ZARYS DZIEJÓW ZAKŁADÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W ŁOWICZU, 1786 - 2006, praca zbiorowa Koła Absolwentów Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu, Łowicz 2009, s. 43.;
- wspomnienia Józefy Sałudy z Żabków, żony por. rez. 10pp Bronisława Sałudy (1906-1939).;

* na podstawie wywiadu/wspomnień wnuczki Józefy Sałudy - Jadwigi Adamas.

Odp: Antonowicz Stefan (1895-1940 Katyń)

PostNapisane: 16.12.2013
przez Z_A
Działacz POW.
Czynny członek Związku Rezerwistów, Związku Strzeleckiego i Koła Związku Peowiaków (w Łowiczu od przełomu 1931/1932 roku).
Instruktor wychowania obywatelskiego Przysposobienia Wojskowego w regionie łowickim.
Aktywny działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział Powiatowy ZNP w Łowiczu.
Łowicki społecznik, współorganizator obchodów wielu patriotycznych uroczystości rocznicowych, np. kolejnych rocznic powstań narodowych.

Źródła:
- Tygodnik regionalny "Życie Łowickie" nr 1, 1932 r., str. 4.
- Tygodnik regionalny "Życie Łowickie" nr 12, 1937 r., str. 2.
oraz szereg wzmianek w "Życiu Łowickim" z lat 1932 - 1937.

Odp: Antonowicz Stefan (1895-1940 Katyń)

PostNapisane: 16.12.2013
przez Z_A
Por. Stefan Antonowicz upamiętniony na Tablicy Pamięci Poległych Kolegów Nauczycieli umieszczonej w ścianie Domu Nauczyciela w Łowiczu.
Pamiątkową Tablicę wmurowano w 1960 roku.
Obrazek

Odp: Antonowicz Stefan (1895-1940 Katyń)

PostNapisane: 31.01.2014
przez Z_A
Na zdjęciu córka Stefana Antonowicza - Hanna.
Łowicz, ul. Zamkowa, ok. 1944/1946 roku:

Obrazek