1438. Bieńkiewicz

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bieńkiewicz

Postprzez jaybeere » 08.11.2008

Bieńkiewicz h. Pobóg, v. Bieńkowicz, na Litwie i w woj. podolskim, pochodzą od bojarów żyżmorskich (1495). Posiadali dobra w pow. mohylewskim w 1665 r.
Podpisali z województwem wileńskim elekcję Augusta II.
W wieku XVIII zamieszkują w powiecie lidzkim, latyczowskim i na Podolu. Wylegitymowani ze szlachectwa w Cesarstwie w latach 1834—1864 i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.
[ Bon. I 248; Urus. I 198-199 ]

Bieńkiewicz h. Radwan, właściciele dóbr Roksice (1779) i Awiżańce w pow. sejneńskim.
Podpisali elekcję Augusta II w 1697 r., pospolite ruszenie 1698 r., konwokację generalną litewską 1764 r.
Wylegitymowani zostali ze szlachectwa w Królestwie 1843 r., zaś w Cesarstwie 1845 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.
[ Bon. I 248; Urus. I 199 ]

Bieńkiewicz online http://polishgenealogy.blogspot.com/2008/11/biekiewicz.html
jaybeere
Kreator Forum
Kreator Forum

Re: Bieńkiewicz

Postprzez jerzy » 22.04.2010

BIEŃKIEWICZ h. RADWAN. Michał podpisał pospolite ruszenie 1698 r. Wiktoryn podpisał elekcyę 1697 r. Jan podpisał konwokacyę generalną litewską 1764 r. Po Janie, dziedzicu dóbr Roksiee 1779 r., ożenionym z Anną Brzozowską, syn Kajetan, dziedzic dóbr Awiżańce w pow. sejneńskim, po którym z żony Kajetany Samborzeckiej synowie: Jan, Adolf i Peliks wylgitymowani w Królestwie 1843 r.
Ignacy, syn Andrzeja i Kazimierz, syn Szymona, z synami: Tadeuszem, Ignacym, Kajetanem i Leonardem, wylegitymowani w Cesarstwie 1845 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Re: Bieńkiewicz

Postprzez jerzy » 22.04.2010

BIEŃKOWSKI h. KORWIN. Senator w rodzinie, Antoni, kasztelan Królestwa 1829 r.
Licznie rozrodzona i po większej części zagrodowa mazowiecka ro¬dzina, wzięła nazwisko od wsi Bieńki w ziemi łomżyńskiej; dziedzice tej wsi Paweł i Miłosław cytowani w aktach łomżyńskich 1425 r.; już w końcu XV stulecia wielu z jej członków przeniosło się w różne strony kraju. Franciszek, rektor księży Pijarów, vicerektor szkół na Żoliborzu, zasłużony w swem zgromadzeniu. Józef, burgrabia warszawski 1783 r. Antoni, ka¬nonik płocki 1793 r.
Po Adamie, synu Bartłomieja, dziedzicu dóbr Bieńki-Krzeczkowo 1741 r., z żony Magdaleny Saniewskiej syn Tomasz pozostawił syna Toma¬sza, po którym, z żony Franciszki Zakrzewskiej, syn Józef wylegitymowa¬ny w Królestwie 1840 r.
Po Antonim, sekretarzu królewskim, właścicielu części wsi Bieńki 1740 r. i wójtostwa we wsi Jabłonnie, ekonomii Samborskiej, ożenionym z Łucyą Sadowską, pochodzący: Jakób i Wojciech, synowie Leona, 1843 r. i Leon, syn Pawła i Katarzyny z Lipińskich, 1852 r. wylegitymowani w Kró¬lestwie.
Po Franciszku, w 1755 r. dziedzicu wsi Konarzewo w ziemi zakroczymskiej, z żony Klary Zdzieborskiej syn Bartłomiej miał synów: Antonie¬go, Macieja i Jana; Mateusz, syn Macieja, 1843 r., i po Janie, ożenionym z Anną Jezierską, syn Stanisław, 1852 r. wylegitymowani w Królestwie.
Po Piotrze, w 1756 r. właścicielu części wsi Bieńki w ziemi ciechanowskiej, pochodzący: Franciszek, komisarz obwodu mławskiego i Izydor, urzędnik w Mławie, synowie Wawrzyńca i Katarzyny z Kownackich, w 1839 r.; Wojciech, syn Marcina, dziedzic wsi Rzegocina w pow. stopnickim, 1842 r.; Bolesław, Antoni, Konstanty i Henryk, synowie Sylwestra i Pelagii z Stępczyńskich, w 1851 r. i Ferdynand, syn Jana i Julianny z Sobolewskich, w 1853 r. wylegitymowani w Królestwie.
Z osiedlonych w Wielkopolsce, a do których 1804 r. należały majatki Brzostowiec, Mchy, Glinno, Skolewo i inne, w w. Księztwie Poznań¬skiem, Sebastyan, podstoli gnieźnieński 1793 r. Albin, dóbr Smuszewo i Waldemar, dóbr Mierzewo dziedzice w 1854 r.
Po Świętosławie, dziedzicu dóbr Mchy w 1748 r., byli synowie: Melchior, Fabian, Sabin, Ignacy i Walenty; po Fabianie syn Kazimierz, ożenio¬ny z Katarzyną Trąbczyńską, miał syna Melchiora, dzierżawcę dóbr Kiedrzyn pod Częstochową, wylegitymowanego w Królestwie 1839 r.
Po Józefie, podczaszym 1771 r., a stolniku gnieźnieńskim 1775 r., syn Wincenty, ożeniony z Maryanną Kopińską, pozostawił syna Ludwika, ekspedytora poczty w m. Radoszyce, wylegitymowanego w Królestwie 1850 r.
Z osiedlonych w Małopolsce. Aleksander, Dominik, Michał, Szczepan, Jan, Franciszek, dwóch Antonich, Tadeusz, Onufry i Mateusz, w 1782 r., a Feliks, syn Mateusza, w 1842 r. wylegitymowani w Galicyi. Antoni, podczaszy buski 1762 r. Ignacy, kanonik krakowski, dwukrotnie deputat na trybunał koronny, kapłan pobożny i dobroczynny, umierając 1793 r. cały swój majątek rozpisał na kościoły i ubogich. Franciszek, kanonik łucki 1791 r., umarł 1796 r.
Z tej familii: Antoni, szambelan królewski, dziedzic dóbr Pilawa 1794 r. Antoni, syn Wiktora, dziedzic dóbr Pęcice, członek rządu w Galicyi 1809 r., sędzia apelacyjny 1813 r., następnie sędzia najwyższej instancyi, a ostatecznie kasztelan Królestwa, zdolny i prawy urzędnik, w 1831 r. popierał gorąco sprawę usamowolnienia włościan. Antoni, syn Kazimierza, kapitan wojsk pols. 1830 r. Paweł, syn Jana, wylegitymowany w Cesarstwie i zapisany do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej 1837 r.
Do herbu Korwin przypuszczony został Jan Bieńkowski, w nagrodę zasług wojskowych nobilitowany 1676 r., jego synowie, Jan i Kazimierz, po których pochodzący: Jan-Łukasz i Andrzej, synowie Stanisława i Agnieszki Zaremba, w 1842 r.; Stanisław, dziedzic wsi Krajewo Białe w pow. łomżyńskim, syn Antoniego i Katarzyny Dąbrowskiej, w 1842 r.; Michał i Fabian, synowie Jakóba i Krystyny Mioduszewskiej, w 1845 r. wylegitymowani w Królestwie. Inni potomkowie powyższego Jana z 1676 r. wylegitymowani w Cesarstwie z herbem Nieczuja.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)


Powrót do B____