1461. Bielski

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Bielski

Postprzez jaybeere » 10.11.2008

Bielski h. Gryf, zostali wylegitymowani w Cesarstwie 1855—1860 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej.
[ Urus. I 189 ]


Bielski h. Jasieńczyk, wg Paprockiego mieli pochodzić z ziemi czerskiej. Mniemanie to powstało prawdopodobnie stąd, że ziemię tę zamieszkiwał dom rozrodzony Belskich, heraldykom naszym nie znany, a który brali za jedno z Bielskimi. Gniazdo ich jest nieznane, i być może jest nim wieś Białe w powiecie warszawskim.
W XVI i XVII wieku dziedziczą na dobrach Chinów (1590), Białe (1609), Czachów i Jasienice w z. czerskiej (1663), Łysołaje w woj. lubelskim (1699).
W XIX w. posiadali Dźbów pod Częstochową. Udowodnili pochodzenie szlacheckie w Królestwie 1843 r.
[ Bon. I 234-235; Urus. I 188-189 ]

Bielski h. Jelita, v. Bilski, z Biały i Woli Bielskiej w woj. sieradzkim, powiecie piotrkowskim; piszą się z Olbrachcic; jedna ich linia otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 1778; z tej rodziny 1 kasztelan 1771 — 1774.

Na Biały dziedziczyli w 1552 r. Wojciech Bielski, Skórkowski i Stanisław Wolski (wszyscy herbu Jelita). Ten ostatni wziął nazwisko od Woli Bielskiej, której był wyłącznym właścicielem.
W tym samym stuleciu i Olbrachcice, położone w powiecie radomskim, należały do Bielskich. Liczni ich potomkowie rozproszeni po całym kraju, a głównie osiedleni w Małopolsce, woj. lubelskim i na Rusi, pisali się z tejże wsi. Dziedziczyli tam jeszcze w 1764 r.
Byli w posiadaniu m. in. starostwa rabsztyńskiego (1730-1768), czerwonogrodzkiego (1749-1761), rohatyńskie (768), oraz dóbr Olchowca (1669), Mzurek w pow. piotrkowskim (1733), Zborowa na Rusi Czerwonej (1750), Miączyna w powiecie grabowieckim (1772), Fajstówek i Krzywe w woj. lubelskim (1825), Czarnowa w pow. kaliskim (1840), Rychcic (1840) i Uher (ok. 1860) w Galicji.
Pisali się z woj. sieradzkim na elekcję Jana Kazimierza 1648 r., z woj. lubelskim, z ziemią chełmską i woj. sandomierskim na elekcję Augusta II w 1697 r., z woj. sieradzkim na obiór Stanisława Augusta 1764 r.
B-scy osiedleni w W. Ks. Litewskim podpisali elekcję Augusta II w 1697 r. z woj. brzesko-litewskim.
Wylegitymowali się ze szlachectwa w Galicji 1782 r., w Królestwie w latach 1837-1853, zaś w Cesarstwie w 1841, 1847 i 1865 r., i zapisani zostali do ksiąg szlachty gub. mińskiej, wołyńskiej, grodzieńskiej, wileńskiej i kowieńskiej.

• Ludwik z Biały Bielski, major wojsk koronnych 1661 r., natępnie podpułkownik, rotmistrz królewski 1665 r., miecznik lubelski 1662 r.; posiadacz Cikowa w woj. lubelskim.
• Bogusław z Olbrachcic Bielski, skarbnik inflancki 1724 r., starosta rabsztyński; żona jego, Anna z Szeptyckich, otrzymała dożywocie na tymże starostwie 1730 r. W 1736 r. został podczaszym, a 1738 r. chorążym lwowskim.
• Antoni, członek stanów galicyjskich, otrzymał 19 XI 1778 r. tytuł hrabiowski austriacki od cesarzowej Maryi Teresy, 1781 r. order Św. Stanisława, a 1782 r. order Orła Białego.
• Józef (zm. 1774), kasztelan halicki od 1771 r.
[ Bon. I 235-237; Kos. I; Urus. I 189-190 ]

Bielski h. Ostoja, z Biały w powiecie piotrkowskim, z tego herbu świadczyli przy wywodzie szlachectwa 1405 r. w Piotrkowie, oraz 1445 r. w Radomsku.
[ Bon. I 237; Urus. I 189-190 ]

Bielski h. Pogoń litewska, jednego pochodzenia z książętami Olelkowiczami Słuckimi. Ich protoplasta Iwan, syn Włodzimierza, księcia kijowskiego a wnuk w. księcia Olgierda, wziął nazwisko Bielski od miasta Bielska, które dostał w udziale. Jego potomkowie wyemigrowali do Rosji w końcu XV stulecia, a zgaśli w końcu XVI.
[ Kos. I ]

Bielski h. Prawdzic, jeszcze w XV stuleciu nazywali się Wolskimi, lecz nabywszy majątek Biała położony w woj. sieradzkim, powiecie radomskowskim (w pobliżu Pajęczna), od niego wzięli nowe nazwisko, dawne „Wolski" zachowując jako przydomek.
W XVII i XVIII w. zamieszkiwali w Małopolsce, woj. lubelskim, na Podlasiu i Mazowszu.
Byli właścicielami m. in. wsi Poręby (ok. 1600), Kamyk pod Częstochową (ok. 1630), Nosów (1688) i Załusk w ziemi wiskiej (1739).
Podpisali elekcję Władysława IV w 1632 r. z ziemią ostrzeszowską. Wylegitymowani zostali ze szlachectwa w Cesarstwie w 1802 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Jedna linia tej rodziny osiedliła się na Śląsku i pisała się na Bielicach. Z tej linii Adam w 1616 r. otrzymał szlachectwo czeskie, natomiast Jan Marcin, kapitan wojsk pruskich, zm. 1804 r.

• Marcin, znakomity historyk, skreślił pierwsze dzieje w języku ojczystym, które pt. „Kroniki wszystkiego świata" etc. wydane zostały w Krakowie 1550 r. Za młodu służył wojskowo, następnie bawił na dworze Piotra Kmity, wojewody i starosty krakowskiego. Zm. 18 XII 1575 r., pochowany w Pajęcznie.
• Joachim, syn Marcina, sekretarz króla Zygmunta III 1590 r., wydał, przerobiwszy i uzupełniwszy pracę swego ojca, dotyczącą Polski, pod tytułem: „Kronika polska Marcina Bielskiego, nowo przez Joachima Bielskiego, syna jego, wydana", Kraków 1597 r. Sam zaś osobno skreślił dzieje Polski od 1587 do 1597 r. Zm. 8 I 1599 r. w Krakowie.
[ Bon. I 237-238; Urus. I 192 ]

Bielski h. Rawicz, mają pochodzić wg Paprockiego, ze wsi Biele w woj. sieradzkim, skąd przenieśli się na Ruś Czerwoną.
W nagrodę zasług otrzymali od Jana Kazimierza w 1658 r. wsie Zańkiewicze i Chodaki w woj. podolskim.
Pisali się z woj. sieradzkim na elekcję Władysława IV w 1632 r., Augusta II w 1697 r. i Stanisława Augusta w 1764 r.
Udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Galicji w 1782 r. w sądzie ziemskim buskim i ziemskim lwowskim, oraz w 1843 r. we Lwowie. Wylegitymowani zostali w Cesarstwie 1850 i 1855 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.
[ Bon. I 238; Urus. I 192-193 ]

Bielski h. Szreniawa, pochodzą ze Szreniawy i Białej w woj. krakowskim, powiecie proszowskim. Mikul ze Szreniawy i Białej już zwał się Bielskim 1394 r.
Jedna ich gałąź w XV stuleciu przybrała nazwisko Szypowski, inna od wsi Grzymki pisała się Grzymkowskimi, niektórzy zaś z Bielskich pisali się z Olbrachcic, stąd trudno odróżnić ich od Bielskich herbu Jelita.
Podpisali z woj. krakowskim elekcję Władysława IV 1632 r., Jana Kazimierza 1648 r. i konfederację sandomierską 1705 r.
W XVIII w. zamieszkiwali na Wołyniu, w pow. żytomierskim, gdzie posiadali dobra Piętki (1711), a także w woj. lubelskim, gdzie dziedziczyli majątek Głusko (1844).
Jerzy B-ski, był naczelnikiem poczty w Krośniewicach w Królestwie 1845 r.
Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie w latach 1844-1845, w Cesarstwie 1857 r., zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
[ Bon. I 238; Urus. I 193 ]

Bielski h. Trzaska, pochodzą z woj. rawskiego, ze wsi Białe-Górne, Białe-Grzymkowice, Białe-Wieska etc., wszystkie leżą nad rzeką Białą, obok innych wsi do rodu Trzasków należących.
Szymon dziedziczył w 1579 r. na wsi Białe-Grzymkowice.
Byli cząstkowymi właścicielami tych wsi jeszcze w XVIII stuleciu.
W XVI i XVII w. występują w woj. rawskim i na Kujawach, w pow. inowrocławskim.
Podpisali elekcję Władysława IV 1632 r. z pow. inowrocławskim.
Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1842 r., w Cesarstwie 1843—1846 r. i zapisani zostali do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej.
[ Bon. I 239; Urus. I 193 ]

Bielski h. Wieruszowa, pochodzą od Kowalskich tegoż herbu, a nazwisko wzięli od wsi Biały w powiecie wieluńskim. Wierusz z Biały świadczył w Wieluniu 1404 r.
Z ziemią wieluńską i woj. sieradzkim podpisali elekcję Jana Kazimierza.
W XVIII w. zamieszkują m. in. na Kujawach; dziedziczą dobra Myjomice (1773), Ostrówek w pow. łęczyckim (1843).
Wylegitymowani zostali w Królestwie 1843 r., w Cesarstwie 1800 r., zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.
[ Bon. I 239; Urus. I 193-194 ]

Bielski, rodzina pochodzenia polskiego, posiadali tytuł baronowski w Cesarstwie Rosyjskim.
[ Kos. I ]

Bielski - Noty biograficzne tego nazwiska

Bielski online http://polishgenealogy.blogspot.com/2008/08/bielski-v-bilski.html
jaybeere
Kreator Forum
Kreator Forum

Re: Bielski

Postprzez jerzy » 22.04.2010

BIELSKI h. SZRENIAWA. Wzięli nazwisko od wsi Biały w wojew. krakowskiem; jedna ich gałąź w XV stoleciu przybrała nazwisko Szypowski, inna od wsi Grzymki pisała się Grzymkowskimi, niektórzy zaś z Bielskich pisali się z Olbrachcie, ztąd trudnem jest rozróżnienie ich od Bielskich herbu Jelita. Do herbu Szreniawa należą: Jakusz cytowany w aktach krakowskich 1399 r. Zaklika i Jan, synowie Mikuła z Biały 1420 r. Aleksander podpisał elekcyę 1648 r., jego żoną była Teofila Chwalibóg. Zygmunt 1620 r., po którym z Jadwigi Grotowskiej synowie: Benedykt, piszący się z Biały i Jan, ożeniony z Anną Gidzielską, piszący się z Olbrachcie, jego syn Wojciech z żony Anny Kozłowskiej miał syna Pawła 1740 r. Jan, chorąży sandomierski, podpisał elekcyę 1632 r., a Aleksander i Stefan podpisali konfederacyę sandomierską 1705 r.
Po Marcinie, cześniku żytomierskim, dziedzicu dóbr Piętki 1711 r., syn Jan, tego synowie: 1) Jakób, po którym z żony Anny Stromberg syn Jerzy, audytor wojsk pols., dziedzic dóbr Głusko w woj. lubelskiem, wylegitymowany w Królestwie 1844 r., z żony N. Słotwińskiej jego synowie, Zdzisław młodo zmarły i Wincenty, dziedzic dóbr Głusko, 1865 r. 2) Jerzy żonaty z Maryanną Czyżewską, z niej syn Jerzy, naczelnik poczty w m. Krośniewicach, wylegitymowany w Królestwie 1845 r.
Szymon z synami: Piotrem, Adamem, Antonim i Grzegorzem, a Te¬odor z synami: Antonim, Maciejem i Norbertem, synowie Józefa i inni wylegitymowani w Cesarstwie 1857 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Bielski

Postprzez jerzy » 22.04.2010

BIELSKI h. TRZASKA. W wojew. rawskiem i na Kujawach. Andrzej, podstoli gostyński 1546 r., żonaty z Katarzyną Czerniewską. Win¬centy, podstoli sochaczewski 1660 r. Piotr, burgrabia inowrocławski, pod¬pisał elekcyę 1632 r. Marcin, łowczy inowrocławski 1733 r. Franciszek, burgrabia przedecki 1780 r.
Po Marcinie, komorniku ziem. sieradzkim 1608 r., pochodzący Kazimierz, syn Szymona i Małgorzaty z Rapackich, wylegitymowany w Królestwie 1842 r.
Leonard, syn Jana, z synami wylegitymowani w Cesarstwie 1843— 1846 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Bielski

Postprzez jerzy » 22.04.2010

BIELSKI h. WIERUSZOWA. Pochodzą od Kowalskich, herbu Wie¬ruszowa, a wzięli nazwisko od wsi Biały, w ziemi wieluńskiej.
sędzia ziem. wieluński 1450 r. Jan, ożeniony z Agnieszką Olszewską, miał syna Samuela, zm. 1588 r. Mikołaj biegły w prawie i zasłużony w obywatelstwie, sędzia grodź, wieluński, pisarz grodź, ostrzeszowski 1629—1631 r., podsędek wieluński 1641 r., poseł na sejmy, ożeniony z Zofią Stamirowską, sędzianką sochaczewską. Marcin, podstarosta wieluński 1658 — 1661 r. Zygmunt, podstarosta 1668 r., a wojski wieluński 1676 r., deputat do rewizyi skarbu koronnego 1669 r. Franciszek, towarzysz kawaleryi narodowej 1746 r. Kajetan, subdelegat grodź, opoczyński 1757 r., z żony Katarzyny Mroczek jego syn Andrzej, cześnik parnawski. Franciszek, subdelegat grodź, opoczyński 1761 r., burgrabia brzeski kujawski 1767 r.
Po Adamie, w 1773 r. dziedzicu dóbr Myjomice pochodzący Ignacy, syn Adama i Agnieszki z Dobraszewskich, urzędnik pocztowy, wylegitymowany w Królestwie 1843 r.; Józefat, dziedzic dóbr Ostrówek, w pow. łęczyckim i Ignacy, synowie Stanisława i Tekli z Morawskich, wylegitymowani w Królestwie 1843 r. Maciej i Jan zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1800 r.
BIELSKI. Nie wiem, której familii: Samuel walczył w Moskwie 1607—1611 r., zostawił ciekawy dyarjusz tej wojny. Stefan, podwojewodzy podolski 1660 r. Kazimierz, Jezuita, profesor akademii wileńskiej 1673 r. Stanisław, podstoli latyczowski 1685 roku. Michał, podstoli czerniechowski 1721 r., jego żona Antonina Bahrynowska. Jan, miecznik żytomierski 1721 r. Leon, miecznik żytomierski, po którym z żony Maryanny Kiełczewskiej córka Helena 1760 r. Stanisław, cześnik brzeski litewski 1786 r. Adam, mostowniczy kobryński 1792 r. Dominik, kapitan artyleryi wojsk polskich 1828 r. Michał, syn Tomasza, zasiadający w sądach gub. wołyń¬skiej 1859 r. Seweryn, syn Jana, zasiadający w sądach powiatu skwirskiego, gub. kijowskiej 1840 r. Kalikst, syn Klemensa i 18 innych, wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kijowskiej 1858 roku.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Bielski

Postprzez Mirke » 07.12.2010

Witam !

Bielscy herbu Jelita,
jestem na etapie uściślania koligacji

- Jerzy h.Jelita Bielski *+?
x Halina h.Zagłoba Mieczkowska 1911-1974
[córka Leona 1871-1931 dr.docenta med. w Poznaniu wnuka Walentyny
h.Abdank Paliszewskiej 1815-1896
oż.z Zofią h.Jastrzębiec Taczanowską 1886-1970 Siostrą III Ordynata na
Taczanowie Jana Taczanowskiego 1893-1959 oż.z Barbarą h.Korybut
ks.Woroniecką 1899-1957

Potomstwo Jerzego i Haliny :
- Marcin 1931-2002 prof.ekonomii Un.w Łodzi
x Krystyna Wilk
- Wojciech *1951
- Małgorzata *1955
- Andrzej Tadeusz *29.11.1934 Warszawa +03.10.1996 Wrocław aktor

Pozdrawiam
Mirek Paliszewski
Mirke
Zaawansowany
Zaawansowany


Powrót do B____