Strona 1 z 1

Bekierski

PostNapisane: 23.02.2009
przez jaybeere
Bekierski h. Jastrzębiec, v. Kosiorek-Bekierski, mają pochodzić z Kosiorek w pow. łukowskim, stąd też używali przydomku Kosiorek.
W XVI-XVIII w. piastowali urzędy ziemskie w pow. mozyrskim, bracławskim, winnickim, bracławskim i dźwinogrodzkim.
Dzierżawili starostwo szczerzeckie (1695), posiadali starostwo dłużewskie (1788), kołomyjskie (1791), dwie jurydyki w Łucku z dóbr pojezuickich (1774).
Źródło: Bon. I 148-149.

• Antoni, oboźny polny koronny, otrzymał 1726 r. szlachectwo i przypuszczony został do herbu Jastrzębiec przez Kosiorków Bekierskich. Jego potomkowie byli właścicielami Miastkowa.
[ Bon. I 149 ]

Bekierski online http://polishgenealogy.blogspot.com/2009/01/bekierski.html