Strona 1 z 1

Baranowscy h. Rawicz

PostNapisane: 03.01.2010
przez jerzy
Baranowscy h. Rawicz
Baranowscy h. Rawicz pochodzenia mieszczańskiego, z Krakowa, nobilitowani 1552 r. w osobie Mikołaja mieszcznina krakowskiego i posła miasta Krakowa na sejm t. r. (MRPS V 5662), pisali się z Rzeplina, wsi nabytej. Jakub, dziedzic Bączla p. biec. 1581 r. (Paw.), nie żyjący 1595 r., miał synów: ks. Wojciecha, Krzysztofa, Pawła, Stanisława Zygmunta i Jakuba; Zygmunt został w r. 1616 skwitowany przez bratanicę Kozanowską z 600 zł, które zapisał był jej mężowi w grodzie bieckim. Wspomniani też t. r. jego synowie, Stanisław i Jakub (I.Kal.82 s.135, 1777). Jakub nie żył już 3 II 1590 r., zostawiając tylko córkę Reginę (I.Kal.59 s.544), w r. 1601 żonę Hieronima Kazanowskiego (Castr. Crac.171 s.1172), pisarza grodz. krakowskiego 1616 r. (I.Kal.82 s.135). Ks. Wojciech, prob. w Kościelnej Wsi 1590 r., oficjał kaliski 1592 r. (R.Kal.6 k.733v). Wieś Głogowa z jego uposażenia została puszczona na lat 20 jego bratu Stanisławowi i żonie jego. Stało się to za zezwoleniem Andrzeja Brzechwy, opata tynieckiego, któremu podlegało owo benificjum. Dzierżawa wygasła 1590 r. i t. r. ks. Wojciech został skwitowany przez brata i jego żonę (I.Kal.58 s.961). W r. 1592 swój udział płynący z kontraktu spisanego 3 II 1590 r. w Kołaczycach między nim i braćmi oraz bratanicą Reginą z jednej a bratem Zygmuntem z drugiej strony, cedował bratu Krzysztofowi (I.Kal.59 s.594). W r. 1595 kwitował się z bratem Pawłem, ktoremu wydzierżawił swą część Bączla (ib.62 s.1509). W r. 1604 kwitował się wzajemnie z małżonkami Kociuskimi z kontraktu zastawu wsi Bogwiedzie, którą im był puścił za 2. 500 zł, a teraz cedował bratu Pawłowi (ib.70 k.443v). Żył jeszcze 1615 r., kiedy zawierał kontrakt z bratem Stanisławem i jego żoną (ib.81 k.498). Nie żył już 1616 r. (ib.82 s.137). Krzysztof w r. 1595 dzierżawił od księdza część w Bączalu (ib.62 s.1509). W r. 1596 wraz z bratem Pawłem występowali jako opiekunowie Anny, córki swego zmarłego brata stryjecznego Wojciecha, i opiekę nad nią zlecili Janowi Brzechwie (ib.63 k.80). Krzysztof żył jeszcze 1616 r. (ib.82 s.135). Paweł w r. 1611 zapisał dług 470 złp Bartłomiejowi Borzysławskiemu (I.Kal.77a s.989) w imieniu swoim i księdza kwitował 1615 r. Cywińskiego (ib.81 k.612). Wspomniany tu Wojciech B., mąż Małgorzaty Brzechfianki, córki Rafała i Zuzanny Cieszęckiej, (oboje nie żyli w r. 1596), miał z niej córkę Annę, jedynaczkę, która w r. 1605, już jako żona Jakuba Sobieskiego, kwitowała swych wujów Jana i Dobrogosta Brzechfów z 400 zł zapisanych matce w posagu przez swego ojca (ib.63 k.741; 71 s.889).

Paweł, syn Jakuba, o którym wyżej, może był identyczny z Pawłem, który mając od Piotra Borzysławskiego, komornika sieradzkiego, cesję wyderku 4. 000 zł na Sliwnikach, scedował ów zapis 1612 r. Stanislawowi Kurczewskiemu (R.Kal.8 k.179). Paweł, syn zmarłego Jakuba, a więc brat ks. Wojciecha, spisał w Kaliszu 5 I 1616 r. kontrakt małżeński o rękę Doroty Madalińskiej córki Eremiana (I.Kal.82 s.34). Paweł, nie żyjący już w r. 1618 (ib.84 s.1366) żonie swej scedował prawo, mocą którego ona w r. 1619, już jako żona 2-o v. Krzysztofa Bartoszewskiego, kwitowała Dymitra

http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php? ... =1&page=21