Strona 1 z 1

Burzyńska Paulina (1890-1958)

PostNapisane: 22.03.2010
przez TomekS
Burzyńska Paulina, córka Wincentego i Anastazji z Burzyńskich, urodziła się 16 czerwca 1890 roku w Karaczunie (Wołyń), jako jedno z trojga rodzeństwa: Franciszka, Stanisława i Antoniny. W 1908 roku w Kazimierce (Wołyń) wyszła za mąż za Władysława Garbowskiego z Radzieża (Wołyń). Z tego małżeństwa przyszło na świat ośmioro dzieci: Anastazja Sroczyńska (25.10.1909 – 15.10.2004), Józefa Libera, Rozalia Niewęgłowska, Stefan (+17.06.1986), Czesław (1914-1998), Halina Auguściak, Janina (1923-1983) i Anna Ojrzyńska oraz dwoje innych, które umarły po urodzeniu. W Radzieżu Paulina z Władysławem i rodziną prowadziła gospodarstwo rolne, które w późniejszym czasie w znacznej części podzielone zostało pomiędzy dzieci. W 1945 roku jako repatrianci cała rodzina przeprowadziła się do Nidzicy (woj. warm-maz.) i zamieszkała w domu przy ul. Sprzymierzonych 37.
Paulina zmarła na niewydolność krążenia 2 marca 1958 roku o godzinie 12.00 w szpitalu miejskim w Nidzicy. Pogrzeb odbył się, trzy dni później - 05 marca.