Strona 1 z 1

Bułhak h. Syrokomla

PostNapisane: 22.04.2010
przez jerzy
BUŁHAK h. SYROKOMLA odm. Odmiana herbu—na Abdanku półtora krzyża, brak ramienia dolnego przekrzyżowania.
Bułhak, murza tatarski, towarzysz Eustachego Daszkiewicza, hetmana kozackiego w wojnie z Moskwą 1530—1536 r., osiedliwszy się w Pol¬sce, ochrzczony pod imieniem Szymona, dworzanin królewski, ma być protoplastą tej rodziny. Harasim, syn Semena, dworzanin królewski 1546 r. Michał, dworzanin królewrski 1565 roku. Stanisław, sędzia grodzki mozyrski, Maciej i Piotr podpisali elekcyę 1632 r. Aleksander, Maciej, cześnik Słonimski, Jan i Andrzej z wojew. nowogrodzkiem, a Mikołaj, sędzia grodzki miński i Stani¬sław, miecznik mozyrski, z wojew. mińskiem 1648 r., oraz Konstanty i Jerzy Kazimierz, skarbnik nowogrodzki, 1669 r. podpisali elekcye. Jerzy z żoną swą Katarzyną uposażyli Dominikanów w Kłecku 1683 r. Kazimierz, rotmistrz wojsk królewskich, poległ w bitwie z Moskwrą 1660 r. Władysław-Konstanty, podstoli i podstarosta Słonimski 1682 r., deputat na trybunał litewski 1667 r. Zygmunt, cześnik żytomierski 1686 r. Jan, cześnik bracławski 1688 r. Jerzy, skarbnik nowogrodzki, Wincenty, Dominik 1674 r., Benedykt, rot¬mistrz królewski i łowczy miński, Jan i Jerzy 1697 r. podpisali elekcye. Dominik, cześnik Słonimski, podpisał pospolite ruszenie 1698 r. Andrzej, wrojski i podstarosta 1712 r., a cześnik Słonimski 1726 r,, jego syn Józef, pisarz grodzki nowogrodzki 1775 r. Jerzy, z archimandryty supraślskiego biskup unicki piński i turowski 1730 r., um. 1769 r., kapłan uczony i zacny, wydrukował biblię w języku ruskim, a bibliotekę zakonną w Supraślu urządził i powiększył. Adam, cześnik Słonimski 1768 roku. Jan, stolnik i sędzia kapturowy pow. Słonimskiego 1764 roku. Józef, podczaszy Słonimski 1766 roku. Ignacy, regent grodzki nowogrodzki 1770 roku. Wincenty, rotmistrz brzesko-litewski 1790 r. Ploryan, szambelan Stanisława Augusta 1789 r. Fabian, starosta hniewietycki 1803 r. Józeiat, z koadiutora pińskiego i biskupa turowskiego biskup brzeski litewski 1798 r., metropolita greko-unicki, um. 1835 r. Ignacy, deputat szlachty pow. bobrujskiego 1802 r. Rafał, syn Wincentego, deputat szlachty powr. mozyrskiego 1840 r.
Aleksander i Józef, synowie Andrzeja, wylegitymowani w Cesarstwie 1846 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej.
Maksym, syn Igora, otrzymał przyznanie szlachectwa i zapisany do ksiąg szlachty gub. kijowskiej 1848 r. Stanisław', syn Jakóba, Maksymilian, syn Onufrego, z synami: Stefanem i Józefem i inni wylegitymowani wr Cesarstwie 1846 - 1862 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego