Strona 1 z 1

Ciechanowicze

PostNapisane: 12.11.2008
przez Marcin
Ciechanowiczowie - to prastary ród szlachecki legitymujący się herbami: Mogiła (Mogiła odmiana z jednym krzyżem ) i Nałęcz. Etymologię słowa „ ciech ” - można wywodzić od słów: „uciecha”, „pociecha”, „ cieszyć się ”. Patronimiczna końcówka „ - icz ” oznacza: „ jego syn ”, co daje podstawę do postawienia hipotezy, że pierwszy Ciechanowicz był synem Ciechana, a więc: Ciechan + owicz = Ciechanowicz.. Wynika z tego, że Ciechan - przyjmując szlachectwo - prawdopodobnie za męstwo podczas odparcia w 1244 roku najazdu Prusów, którzy zniszczyli Mazowsze aż po sam Ciechanów, oprócz herbu ( był to herb Mogila ) - do nazwiska dodał końcówkę „ - owicz ” ( tzn. „jego syn” ), by zaznaczyć swoje pochodzenie: Ciechanowicz - czyli syn Ciechana - potomek legendarnego założyciela miasta Ciechanów. A więc ród Ciechanowiczów herbu Mogiła swój początek miał na Mazowszu, a po Unii z Litwą przeniósł się na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. K. Niesiecki ( HERBARZ, III, s. 106 ) - pisze o Ciechanowiczach herbu Nałęcz: „ Anastazy i Hieronim w Akademii Wileńskiej w roku 1605. ” Za protoplastę linii herbu Nałęcz uznany został Hieronim Ciechanowicz ( „ Wywód familii urodzonych Ciechanowiczów herbu Nałęcz, sporządzony przez heroldię wileńską 21 maja roku 1808 { inne źródła podają datę 1800 } - „Rody rycerskie Wielkiego Księstwa litewskiego”. J. Ciechanowicz, III, s. 229/230 ). Od tej pory obydwie herbowe linie genealogiczne rozwijały się na całym obszarze Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a po rozbiorach znów nastąpiła migracja - tym razem wewnątrz państwa rosyjskiego. W XX wieku, po upadku Rosji carskiej oraz powstaniu na nowo Państwa Polskiego - większość Polaków wróciła, nieraz w bardzo dramatycznych okolicznościach, do Polski. Część jednak została i wkrótce stała się obywatelami różnych Republik Radzieckich. We wrześniu 1939 roku, kiedy nastąpił faktyczny IV rozbiór Polski ( pomiędzy hitlerowskimi Niemcami i komunistycznym Związkiem Radzieckim ) - nastąpiła dalsza ekspansja Rosji na Kresy Wschodnie usankcjonowana w 1945 roku przez zdradziecki Układ Jałtański, na mocy którego Zachód w naszym imieniu oddawał te tereny pod władanie Stalinowi. I znów setki tysięcy, a może i miliony naszych rodaków zostało odciętych od Polski. Wielu Ciechanowiczów po wojnie jednak repatriowało się do Polski, wielu zostało na Wschodzie i na Zachodzie, gdzie rzuciły ich losy wojny.


Noty biograficzne tego nazwiska

Pełne dzieje i genealogię Ciechanowiczów do XXI wieku zawiera
„Herbarz rodu Ciechanowiczów ”, Witolda Antoniego Ciechanowicza,
wydany: Jaworzno, „Michał Ciechanowicz”, 2006

Numery katalogowe HERBARZA w największych bibliotekach:
1. w Bibliotece Narodowej: MAG KS III 1.999.216 Chr. i MAG KS III 2.295.614 A Chr.
2. w Bibliotece Jagiellońskiej - sygnatura B 419759 III i A 574722 III (egz. archiwalny)
3. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich - sygnatura 904.352
4. w Bibliotece Śląskiej - sygnatura CG III 662673Skrócona wersja Herbarza rodu Ciechanowiczów zamieszczona jest
na stronie internetowej CIECHANOWICZOWIE, na którą zapraszamy!
Strona ta prezentuje również genealogię kilkudziesięciu współczesnych rodzin Ciechanowiczów i jest na bieżąco aktualizowana.

[nad. Witold Antoni Ciechanowicz]