Strona 1 z 1

Chmielewski Władysław Kasper

PostNapisane: 17.10.2018
przez wanka
Chmielewski Władysław Kasper – w powstaniu 1863 r. aktywny w pow.
wiłkomirskim; zesłany do Tiumenia. Powrócił do kraju w 1877 r. i osiadł
w Poniewiez˙u (S z a r e j k o, Słownik, t. IV, s. 47).

Niebelski Eugeniusz i
Polscy Lekarze
Zesłańcy 1863 r na Syberii