Strona 1 z 1

Drewnowski Rafał

PostNapisane: 21.10.2018
przez wanka
Drewnowski Rafał
– ur. 1834, zakonnik misjonarz, profesor seminarium
w Płocku; podobnie jak ks. Czajewicz leczył ksiezy zesłanców w Tunce.
Pozostał na Syberii, długi czas pracował jako lekarz; zrezygnował oficjalnie
w maju 1881 r. i chyba juz˙ wtedy zamieszkał na stałe w Irkucku. („Wiesci
sie˛ rozchodziły nieprawdziwe, ze od 1893 kierował szpitalem w Minusin-sku”).
Zmarł w Irkucku 26 grudnia 1897 r. jako ksiadz.
(GAIO, z. 24, inw. 3,t. 343 (k. 1794), k. 19-22; tamz˙e, t. 268 (k. 2236), k. 21; tamz˙e, z. 32, inw.
9, t. 26, k. 3-9; tamz˙e, z. 297, inw. 1, t. 120a, k. 31v; [N o w a k o w s k i],
Wspomnienie, s. 55; N i e b e l s k i, Nieprzejednani, s. 500; D y b o w-s k i, O Syberii, s. 228; B r z ę k, Benedykt Dybowski).
Niebelski Eugeniusz i
Polscy Lekarze
Zesłańcy 1863 r na Syberii