Strona 1 z 1

Dyniewicz Władysław

PostNapisane: 10.04.2010
przez wanka
Dyniewicz Władysław (1843–1928),
wybitny działacz polonijny w Chicago, uczestnik powstania
styczniowego, jeden z założycieli „Gminy Polskiej” w Ameryce, po przybyciu do tego
kraju. Wydawca pierwszej w Chicago, „Gazety Polskiej”, załoźonej w r. 1873 (zwanej popularnie
„dyniewiczówką”), która dotrwała do 1877 r. Rzecznik zorganizowania ogólno-amerykańskiej
organizacji Polaków w Stanach, orędownik skupionej polskiej kolonizacji w jednym ze stanów
(typował — Arkansas). Działacz ZNP na polu wydawnictw i oświaty. Publikował w Ameryce
zarówno teksty klasyków (Mickiewicz) jak i współczesnych (Sienkiewicz), przede wszystkim
jednak — słowniki, poradniki i książki praktyczne, od r. 1876 stojąc na czele spółki wydawniczej
W. Dyniewicz i Ska, która dotrwała do czasów I wojny światowej.
Źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 r