2374. Ejsmond Juljan

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Ejsmond Juljan

Postprzez jerzy » 10.02.2009

Wspomnienia myśliwskie. Wydane w roku (1925)
w Warszawie, nakładem Bihljoteki Dziel Wyboro-
wych.
Nosił wilk razy kilka... (Przygody Łowieckie), wy-
dane w roku 1926) w Warszawie, nakładem Bibljo-
teki Dzieł Wyborowych.
W puszczy. Opowieść o sercu zwierzęcem. Z przed-
mową J. eyssenhoffa, wydane w Warszawie w ro-
ku 1927, nakładem Księgarni Gebethnera i Wolffa.
Wielkie Łowy królów polskich. Wydane w roku 1926
w Warszawie, nakładem Towarzystwa Wydawniczego
"Rój".
Zabobony myśliwskie. ydane w roku 1926 w War-
s7..awie, nakładem Towarzystwa Wydawniczego "Rój".
Moje przygody Łowieckie. Ilustrował Kamil Mackie-
wicz. Wydane.w roku 1929 w Poznaniu, nakładem
Księgarni św. Wojciecha.
Żywoty drzew (druga księga "W puszczy"). Wyda-
ne w roku 1929 w Warszawie, nakładem KiBięgarni
Gebethnera i Wolffa.
Ryś w dzisiejszej Polsce. ydane jako odbitka z IX
rocznika "Ochrona Przyrody" w roku 1929 w Kra-
kowie,

Ejsmond Juljan i Błonarowicz Stanisław:
Prawo łowieckie. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 3/XII 1927 o prawie łowieckiem
z komentarzami. Wydane w Warszawie w roku 1928.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... 9D2BD0C-29
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Re: Ejsmond Juljan

Postprzez jerzy » 24.02.2009

Kalendarz Myśliwski na rok 1928, pod redakcją Juljana
Ejsmonda, w Warszawie.
Kalendarz Myśliwski na rok 1929, pod redakcją Juljana
Ejsmonda, w Warszawie.
Kalendarz. Myśliwski na rok 1930, Dod redakcją Juljana
Ejsmonda, w Warszawie.
Przegląd myśliwski, dwutygodnik, wychodził w Warszawie pod
redakcją JuJjana Ejsmonda od 1.1. 1923 do 30.VI. 1923,
kied y to połączył się z poznańskiem Łowiectwem
Polskiem", wychodząc razem dalej pod wspólnym
tytułem ..Przgląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie
pod redakcją Juljana Ejsmonda aż do r. 1926 20.VI.
W tym czasie pismo to przechodzi na własność
Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowiec-
kich, łącząc się z jego organem "Łowcem Polskim",
którego redaktorem, obok. ś. p. Jana Sztolcmana.
zostaje ś. p. Juljan Ejsmond.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... 9D2BD0C-29
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)


Powrót do E____cron