Strona 1 z 1

Ellert Juliusz Alojzy

PostNapisane: 08.01.2021
przez wanka
Ellert Juliusz Alojzy ,Ksiądz- zmarł 10.11.1925 r. w wieku lat 59, proboszcz akademickiego kościoła św. Jana w Wilnie, kanonik honorowy Kapituły Wileńskiej. Pochodził ze spolonizowanej rodziny francuskiej. Wykształcony w Akademii Duchownej w Petersburgu, studiował również w Monachium. Przez wiele lat był kapelanem gimnazjum w Grodnie, nauczał języka polskiego i religii, przyczynił się do pielęgnowania uczuć patriotycznych i narodowych. Jako dziekan fary grodzieńskiej niefortunnie wystąpił po śmierci Elizy Orzeszkowej z pretensjami finansowymi na rzecz dekanatu. Po przeniesieniu się do Wilna brał czynny udział w pracy filantropijnej i oświatowej. Tu również nie obyło się bez skarg. Będąc proboszczem świętojańskiego kościoła, ksiądz Ellert niedostatecznie dbał o stan świątyni. W dolnym pomieszczeniu pod zakrystią, gdzie niegdyś był sklep spożywczy, urządzono za jego wiedzą „Placówkę” (należy rozumieć kawiarnię-bar), w której gospodarzyła niejaka pani Wacława. Przy remontach naruszono stare pochówki, zmieniano układ wnętrz. Urządzane tam wieczorowe spotkania wywoływały sprzeciw wiernych. Umowę o dzierżawieniu tego lokum zerwano dopiero po śmierci proboszcza. Księdza Ellerta pochowano po prawej stronie wejścia do głównej kaplicy cmentarnej na Rossie. Nagrobek składa się z cokołu i postumentu z szarego granitu, u góry widoczne miejsce po zniszczonym krzyżu. Wyraźny napis zachował się do dziś: Ś. P. KS. JULIUSZ ALOJZY / ELLERT / PROBOSZCZ KOŚC. ŚW. JANA / KANONIK HONOROWY / KAPITUŁY WILEŃSKIEJ / † 10.XI.1925 / W WIEKU LAT 59 / REQUIESCAT IN PACE.
Wojciech Piotrowicz