Strona 1 z 1

Gajewski h. Ślepowron

PostNapisane: 31.03.2014
przez Marek_Prus
Gajewski herbu Ślepowron.
Wzięli nazwisko od wsi Gajewo w wojew. płockiem.
Piotr starosta obornicki 1493r., wojewoda płocki 1511 r. (Metr. Kor.).
Piotr starosta wizki, dworzanin królewski 1572r.
Stanisław i Józef dziedzice dóbr Gajewa w wojew. płockiem 1578r. (Ks. poborowe).
Marcin burgrabia płocki 1599r.
Piotr, Kazimierz, Stanisław i Jan podpisali elekcję 1697r. z ziemią dobrzyńską.
Po Janie dziedzicu wsi Gajewo 1708r. syn Jakub miał syna Andrzeja, ten Dominika, po którym syn Jakub. Ożeniony z Izabelą Wiechecką pozostawił syna Pawła, właściciela części szlacheckiej we wsi Żabikowie w pow. pułtuskim, wylegitymowanego
w Królestwie 1860r.

Seweryn hr. Uruski "Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej"