Strona 1 z 1

Gałga sołtan - wódz kozacki

PostNapisane: 17.07.2008
przez jerzy
Tegoż roku dnia 6 stycznia Sołtan Gałga żądał aby rzeczpospolita Doroszeńkowi wodzowi kozaków protekcyi nie dawała, dając oraz znać, że już innego obrał na jego miejsce; chciał, aby Polacy nie najeżdżali Ukrainy przez tego posiadanej, i aby z Moskwą Polska nie zawierała traktatów.
Rok 1669
Str.240

ALBUM LWOWSKIE
WYDANE PRZEZ
HENRYKA NOWAKOWSKIEGO.
L W" Ó W".
Z drukarni E. Winiarza.
1862.
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadat ... =&dirids=1

Więcej pod linkiem.

http://books.google.pl/books?id=L_oKAAA ... &ct=result