Strona 1 z 1

Garlinski h.Łodzia

PostNapisane: 11.05.2010
przez jerzy
GARLINSKI h. ŁODZIĄ. Felicyan, dziedzic dóbr Chortowo, w wojew. witebskiem 1738 r.; tego syn Jan miał syna Franciszka, po którym syn Wojciech z synami, Ferdynandem i Maryanem wylegitymowani w Ce¬sarstwie 1848 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego