Strona 1 z 1

Gąszczynski h.Niesobia

PostNapisane: 12.05.2010
przez jerzy
GĄSZCZYNSKI h. NIESOBIA. Już w drugiej połowie XV stolecia przenieśli się z wojew. sieradzkiego do Prus Zachodnich, w których nabyli majątek Niemczyk, w wojew, chełmińskiem. Jan, urzędnik w starostwie malborgskiem; jego synowiec Jan, dworzanin ks. Ostrogskiej, około 1640 r. ożenił się z Wałdowską, herbu Topór.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego