9402. Jazdowski h.Lubicz

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Jazdowski h.Lubicz

Postprzez jerzy » 29.05.2010

JAZDOWSKI h. LUBICZ. Maksymilian, syn Ignacego, z synami: Aleksandrem, Antonim i Feliksem wylegitymowani w Cesarstwie 1838 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 2
Twórca indeksów (2)

Odp: Jazdowski h.Lubicz

Postprzez Sorok Tatary » 23.10.2013

Ignacy Jazdowski - Budowniczy wileński
15 VII 1776 (AR II 3116, s. 25)

Maksymilian Jazdowski, komisarz cywilno-wojskowy wileński - Sędzia ziemski wileński
E 18 II 1792 (LVIA, SA 4236, s. 546)
28 XI 1794 (Żytkowicz, s. 105, przypis 134)


Skróty w sygnaturach i odsyłaczach oznaczają:
AR = Archiwum Radziwiłłow
LVIA = Lietuvos valstybės istorijos archyvas / Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie
SA = dział Senųjų aktų (Akt Dawnych) w LVIA
Żytkowicz = L. Żytkowicz, Rządy Repnina na Litwie w latach 1794-97, "Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie", t. X, Wilno 1938.

Źródło: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I, Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz i in., Warszawa 2004, s. 86 i 176 (odpowiednio).
Avatar użytkownika
Sorok Tatary
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 3
Tłumacz (1) Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)

Odp: Jazdowski h. Lubicz

Postprzez Sorok Tatary » 26.10.2013

Urban Jazdowski, rotmistrz, syn Ignacego, a brat Maksymiliana i (drugiego, młodszego) Ignacego, wymieniony został w kolejnych spisach urzędników Cesarstwa Rosyjskiego jako pełniący w guberni wileńskiej następujące funkcje:
- w roku 1805 - sędziego sądu ziemskiego;
- w latach 1806-1808 - przewodniczącego sądu ziemskiego;
- w latach 1818 i 1821 - przewodniczącego sądu ziemskiego;

Źródła, dostępne w zbiorach online РГИА (Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Petersburgu), odpowiednio:
Адрес-календарь г.1805 ч.2 , стр. 292; http://www.fgurgia.ru/getInventory.do?o ... ageNum=292
Адрес-календарь г.1806 ч.2 , стр. 418; http://www.fgurgia.ru/getInventory.do?o ... ageNum=418
Адрес-календарь г.1807 ч.2 , стр. 448; http://www.fgurgia.ru/getInventory.do?o ... ageNum=448
Адрес-календарь г.1808 ч.2 , стр. 439; http://www.fgurgia.ru/getInventory.do?o ... ageNum=439
Адрес-календарь г.1818 ч.2 , стр. 469; http://www.fgurgia.ru/getInventory.do?o ... ageNum=469
Адрес-календарь г.1821 ч.2 , стр. 484; http://www.fgurgia.ru/getInventory.do?o ... ageNum=484
Avatar użytkownika
Sorok Tatary
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 3
Tłumacz (1) Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)

Odp: Jazdowski h.Lubicz

Postprzez Sorok Tatary » 26.10.2013

W archiwach РГИА (Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Petersburgu) odnaleźć można dokumenty dotyczące majątków podlegających reformie włościańskiej (Fond 577) w guberni wileńskiej (opis inwentarzowy 3):

(a) jednostka 644, numer postępowania 1384 (s. 42 opisu inwentarzowego)
wieś Dowboryszki "z przyległościami", w powiecie wileńskim (parafia muśnicka) - postępowanie toczyło się od 15 marca 1865 r. do 31 maja 1872 r.
http://www.fgurgia.ru/pdfViewer/pdf?url ... bP&zoom=20

(b) jednostka 2058, numer postępowania 1899 (s. 133 opisu inwentarzowego)
majątek Zaborze, w powiecie trockim (parafia Jewie) - postępowanie toczyło się od 29 listopada 1865 r. do 5 stycznia 1873 r.
http://www.fgurgia.ru/pdfViewer/pdf?url ... ==&zoom=20

Właścicielem w obu przypadkach był F.I. Jazdowski (najprawdopodobniej Florentyn Ignatijewicz, syn wcześniej wzmiankowanego Ignacego "młodszego" - wielokrotnie wzmiankowany w księgach metrykalnych parafii muśnickiej w latach poprzedzających reformę.
Avatar użytkownika
Sorok Tatary
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 3
Tłumacz (1) Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)

Odp: Wywód Jazdowskich h. Lubicz

Postprzez Sorok Tatary » 28.10.2013

Wywód Jazdowskich h. Lubicz, Wilno 19 czerwca 1800 r.
(pisownia oryginalna, abrewiatury i łacińskie nazwy miesięcy rozwinięte w nawiasach kwadratowych, tamże - zaznaczone wątpliwości co do kształtu tekstu i uwagi dotyczące struktury dokumentu)

[Karta 1 recto:]

Wypis z Kśiąg Szlacheckich Guberńii
Litewskiey Wywodu Familii Urodzonych
Jazdowskich
Herbu [tu wizerunek herbu] Lubicz.

Roku Tysiąc Osmsettnego
Czerwca Dziewiętnastego.

Przed Nami Ludwikiem Hrabią Tyszkiewiczem Aktualnym Taynym Konsyliarzem Marszałkiem Gubernskim Róznych Orderow Kawalerem Prezyduiacym oraz Deputatami ze wszystkich Powiatow Gubernij Litewskiey do przyimowania y roztrząsania Wywodow Szlacheckich Obranymi, złożony został Wywod Rodowitosci Szlacheckiey Familij Urodzonych Jazdowskich Herbu Lubicz przez który gdy dowiedzinym zostało

[U dołu karty, na marginesie po lewej adnotacja „No 159”; po prawej parafa lub znak przeniesienia wyrazu: „Zo.”]

[Karta 1 verso:]

Że za czasow ieszcze Przed-Uniowych Wyżsi Przodkowie Jazdowskich, Maiątek Szlachecki w Powiecie Połongowskim nazywaiący się Niegarbie od dawnych Wiekow maiąc w swoim Dziedziczeniu od Regnantow Polskich nadane, kiedy od Starostow Płotelskich, dla dawania nieiakowey Opłaty, za Stacye nietylko że takowym Ustawom nieulegali, lecz ieszcze wowczas daiąc za Sobą Zupełny Wywod Szlachectwa, przeswiadczyli, iż y od Płacenia do Skarbu Monarszego byli wolni, przyimuiąc na się tylko służbę Woienną Na co złożony Dokument od Hieronima Alexandrowicza Chodkiewicza Starosty Zmuydzkiego Jerzemu Jazdowskiemu wydany w roku 1547 Maia 3 D [Dnia] a 1779 Maia 22. w Ziemi Rosień [Rosieńskiej] Akttny [Aktykowany] dostatecznie dowiodł. Puzniey bowiem kiedy Rewizorowie dla dzielenia w Obręby gruntow Krolewskich od Szlacheckich zostali wysłanemi, Natenczas Grzegorzowi, Urbanowi, Piotrowi, Mikołajowi, y Janowi, Jazdowskim, Maiątek Niegarbie Possydaiącym Rewizor Jakób Laskowski za Zaięte Pomiarą Ekonomiczną Włok Cztyry wnadgrodę dobroci Ziemi, y Jey Użytecznośći oddzielił wiednym obrębie Włok sześć w Dowodzie czego Dokument pod Rokiem 1596 Januaryi [stycznia] 16 nastały a 1794 9bra [listopada] 3 D [Dnia] Aktykowany złożonym został. Wnastępnym czasie przez Wzgląd na Szczupły Jazdowskich Oyczysty Maiątek, równie zwłasnych zasług Mikołaj i Jan Jerzowiczowie, Oraz Hrehory, Piotr, y Urban Marty[n-?]owiczowie [patronimicum niejasne] Jazdowscy, Uzyskali powtornie potwierdzenie ktorym w Obrąbie oddzielnym Szukie zwanym wtym Powiecie Xttwa [Xięstwa] Zmuydzgo [Zmuydzkiego] Połongowskim leżącym gruntu y Lasu Włok Dwadziescia trzy, y Morgow kilka przeznaczono, to dowiodł Przywiley od Nayiasnieyszego Stefana Króla Polskiego w Ru [roku] 1576 9bra [listopada] 11. Dnia wydany. – Że Hrehory miał Syna Matysa, Okazał Zapis Wieczysto przedażny od Matysa Hrehorowicza Jazdowskiego Maciejowi, Adamowi, y Stefanowi Piotrowiczom Jazdowskim w roku 1595. Januarji [stycznia] 9 Dnia z Ziemi Zmudzki [Zmudzkiej] przyznany. – Dopiero wspomniany Matys Hrehorowicz Jazdowski miał Syna Woyciecha Oczym poswiadcza Dokument 1619 8bra... [października, brak daty dziennej] Dattny [datowany] [tu słowo niezrozumiałe] na Ziemie Rosień [Rosieńskiej] przyznany w którym opisuie iż Folwark Jazdaycie po Oycu swym Matysie spadku Żenie [? niezbyt czytelne] [tu słowo całkowicie nieczytelne] zapisał. – Wkolei że Woyciech Jazdowski spłodził Syna Tomasza Pradziada Wywodzących się, y Augustyna, to dowiodł Zapis Wieczysto zrzeczny Kwietacyiny od Jakóba Adamowicza y Krystyny z Monkiewiczow Miłaszewiczow, Urodzonym Tomaszowi Woyciechowiczowi w Ru [roku] 1665 Xbra [grudnia] 5. Dnia wydany, a 1670 Januaryi [stycznia] 12. przyznany w którym Augustyna Woyciechowicza Jazdowskiego brata Rodzonego wymienia. – Tomasza zaś Jazdowskiego że był Synem Jan-Szymon Jazdowski Kapitan JKM Okazał Dokumentt w Roku 1710 Julii [lipca] 3. Wydany, a 1711 przyznany od Józefa Augustynowicza Jazdowskiego którym rzeczonemu Janowi Szymonowi nietylko zwrót wziętych Pieniędzy upewnia, ale na przypadek smierci, iako stryiecznie rodzonemu bratu część swoią wiecznością zapisuie. – Wpoznieyszym czasie temuż Janowi Szymonowi Jazdowskiemu iuż w Randze Maiora będącemu, na Strażnikostwo kilku Mil brzegów Morskich, Przywiley od Nayiasnieyszego Króla

[Karta 2 recto:]

Króla Augusta Wtórego w Roku 1724. Xbra [grudnia] 11. Dnia wydany został. – A że Szymon miał Syna Ignacego, Oyca dziś wywodzących się, wdowód złożono Prawo Wieczyste przedażne od Ignacego Jazdowskiego Alexandrowi Piłsuckiemu pod Rokiem 1760 Mia [miesiąca] 7bra [września] 25 Dnia Wydane, a 1763 7bra [września] 1 Dnia Aktykowane. Na fundamencie przeto takowych zaprodukowanych dowodow Rodowitość Szlachecką Familii Urodzonych Jazdowskich probuiących My Marszałek Gubernski y Deputaci Powiatowi stosownie do przepisow w Dyplomancie pod Rokiem 1785 Nayłaskawiey Szlachcie nadanym wyrażonych niemniey też pilnuiąc się prawideł w Ukazach z Rządzącego Senatu Rządowi Gubernskiemu Litewskiemu przesłanych Familią Urodzonych Jazdowskich wywodzących się iakoto Maxymiliana Sędziego Ziemskiego Wilen [Wilenskiego], Urbana, y Ignacego braci rodzonych, Franciszka, Stanisława, Wawrzyńca, Franciszka, Kazimierza, y Józefa, Stanisława, Marcina, Adama, Paschała y Dominika Jazdowskich, Za Rodowitą y Starożytną Szlachtę Polską Uznaiemy, Ogłaszamy, y Onych do Xięgi Szlachty Gubernij Litewskiej Klassy Pierwszey zapisuiemy. Działo się na Sessyi Deputacyi Generalney Wywodowey Szlacheckiey Gubernii Littskiey [Litewskiej] w Wilnie
Takowy Wypis pod Pieczęcią Zebrania Szlacheckiego Stronie iest wydan. –

[Podpisy:]
Jerzy Puttkamer Marszałek Telszewski Pełniący Urząd Marszałka Gubernskiego PW [Powiatu] Wileyskiego [? ]
Joachim Pac Pomarnacki Deputt [Deputat] Szlachty Wileński[ej?]
Andrzej Voigt Deputat[us?] Pttu [Powiatu] Oszm [Oszmiańskiego]
Ignacy Dąmbrowski Deputat Wiłkomirski
August Xię [Xiążę] Giedroyc Deputat Braslaw [Brasławski]
Adam Sienkiewicz Deputat Trok [Trocki?]

[Pieczęć owalna]

[Podpisy:]

Sekretarz: Jozef Strumiłło [Strumiło?]

zgodno z Xięgami M: Baranowski

[Karta 2 verso:]
Roku 1805 Miesiąca Augusta [sierpnia] 19. Dnia Po odwołaniu Sądow Ziemskich pw [powiatu] wilenskiego przed aktami ziem. [ziemskimi] tegoż pw [powiatu] stawaiąc Obecnie WJny Pan Urban Jazdowski Sędzia Ziemski pw wilen [powiatu wilenskiego] ninieyszy wywod do aktu podał. –

Suscepi [łac. odebrałem ] Leon Ongirski
iemę [niezrozumiała abrewiatura] Pottu Wilenę: [Powiatu Wilenskiego] Regen[ucięta końcówka wyrazu]

[Adnotacja:]
Jazdowskiemu Sędziemu Wileńskiemu
Avatar użytkownika
Sorok Tatary
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 3
Tłumacz (1) Nazwiska, książki (1) Twórca indeksów (1)


Powrót do J____