39266. Karwacki // Archiwum aneksy 760...

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 812: Gniazda Kalisz i Kaliskie

Postprzez akarw » 26.01.2022

aneks 812 a,b,c
KALISZ i Kaliskie


1600 KALISZ

Geneteka Kalisz plus 15 km
wielkopolskie: Kalisz św. Mikołaj, Kalisz św. Józef [0.3km], Kalisz (ewang.) [0.4km], Kokanin [5.4km], Tłokinia [5.6km], Opatówek [9.1km], Gostyczyna [9.8km],
Zborów pow. kaliski [11.7km], Rychnów [12.2km], Goliszew [13.7km], Godziesze Wielkie [14.7km], Piątek Wielki [14.8km]1866 zgon 119 Mikołaj Karwacki Sebastian Konstancja Ziembowicz Kalisz św. Mikołaj
1867 zgon 39 Wojciech Karwacki Piotr Józefa Kalisz św. Józef
1881 zgon 22 Natalia Franciszka Buhrmann Karol Agnieszka Karwacka Kalisz (ewang.)
1888 zgon 13 Antoni Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1600 KALISZ
1630 (KARWACKI): AGNIESZKA KARWACKA Agnes Karwacka 1658 KMP I s.85
1630 cum Karwacki (....)
1630 Honesto JAN KARWACKI / Joannji Karwacki cives Cal 1659 K.,. I/16. s.197;
1630 JAN KARWACKI Joannes Karwacki 1661 KMP I s. 97,
1630 JAN KARWACKI Honestus Joannes Karwacki 1663 KMP I s. 103

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Studia źródłoznawcze: Commentationes: Tomy 1-2

Instytut Historii (Polska Akademia Nauk) - 1957 - Widok krótkiego opisu
Karwacki, jmp. Wyrzykowski, czwarty protokół komunalny dla jmp. regenta. W ten zaś protokół po zakończonych transakcyj ...
Wyrzykowski i Karwacki we wszystkich protokołach, ab anno 1700 poczynając, zrejestrują wszystkie niedokończone ...
STRONA 143 : Regulamin kancelaryji grodzkiej kaliskiej ad normam kancelaryji poznanskiej i innych ulozony anno 1742.
1* Klucze od kancelaryyi et ab archivo maja być zawsze przy jmp. Wiceregencie, których impp susceptanei
2* Protokoły dla suscepty transakcyj swietojanskich, to jest zaczynajc a vigilia s. Joannis Baptistae az do skonczenia tychcze transakcyj swietojanskich,
a raczej ad calculationem suscepty, mieć będą swoje distinetim. To jest jmp Jackowski, wjego protokole susceptowac będą jmp Dobek i
Wieckowski, drugi protokół jmp, Czyzewskiego, do którego nalezec będzie jmp Dobrzycki, trzeci protokół jmp Paruszewskiego, a w nim jmp. KARWACKI


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SZLACHTA kaliska :
1700 nobilis TOMASZ I MARCIANNA KARWACKI
1700 nobilis MARCIANNA KARWACKA Nobilis Marcianna Karwacka 1746 KMP II s. 72v;
1720 nobilis JUSTYNA KARWACKA Nobilis Justina Karwacka 1748 KMP II s. 77v’
1730 JUSTYNA KARWACKA Justyna Karwacka virgo de Kalisz 1746 KMP II s. 72
1750 noblis PAWEŁ WOJCIECH KARWACKI Bap. Paulum Adalbertum (Paweł Wojciech) (....)
Nobilis Parentis THOMAE et MARCIANNAE KARWACKICH con.leg.filum,
ViceNotarius Castrensis Cal 1749 KMP II s. 83v;
1720 Rector JAN KARWACKI.Reverendus Joannes Karwacki Theologus et Rector Marianae Academiae Cal. 1757 KMP II. S.118
1720 Wikary MACIEJ KARWACKI Mathias Karwacki Vicarius Ecclesiae Collegiatae Cal 1763 KMP III s. 3
KARWACKI z Karw rypińskich II na os. Karv lub n. m. Karw w pow. rypińskim SG III s. 887 + suf. = cki (KARWACKI)
KARWATSKI z Karwat /Lub n. os. Karwat Nie sH. S. 50 < ap. Karwat ‘ 1. pasterz; 2. gatunek szabli’ SW II s. 285 + suf. –ski (KARWATSKI);
Karwacki SSNO II s. 541, Karwacki [4069, Kl:278] SNW s. 516. Cf. KARW
Indeks osób i miejscowości z rękopisu „1761-1774, Akta urzędu i sądu burmistrza...” (Akta miasta Kalisza, APP)
Karwacki Maciej, ksiądz, wikary kolegiaty kaliskiej 1764-65, podpis
Indeks osób z rękopisu „1752-1767, Protocollon ipsorum resignationum...” (Akta miasta Kalisza, APP)
Czaplińska Marianna (* zob. Karwacka)
Karwacka Marianna z Czaplińskich, ż. Tomasza 1752
Karwacki Tomasz, szl., susceptent gr. kaliski 1752-53, mąż Marianny Czaplińskiej 1752


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SZLACHTA
1700 KALISZ
RODZINA TOMASZA KARWACKIEGO i Józefy z Kalisza
1700 nobilis TOMASZ I MARCIANNA KARWACKI
1700 nobilis MARCIANNA KARWACKA Nobilis Marcianna Karwacka 1746 KMP II s. 72v;
1720 nobilis JUSTYNA KARWACKA Nobilis Justina Karwacka 1748 KMP II s. 77v’
1730 JUSTYNA KARWACKA Justyna Karwacka virgo de Kalisz 1746 KMP II s. 72

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Synowa .. żona...
Par NPM Zgon 429
1774-1847 HELENA KARWACKA żona ????? w Kaliszu w par. NPM/sw Józefa zmarła 16.12.1847 w wieku 73 lat, wdowa jedyna utrzymująca się sama w Kaliszu
a zmarła w mieście Ostrowiec (k. Kępna ?) . Córka i wnuczka rodziców powiadomieni zostali o zmarłej. Miała córkę i wnuczkę
Par NPM
NPM 1784 - 1834 JAN KARWACKI 1784, w wieku lat 50 kuśnierz zam. w Kaliszu w 1834 roku jest chrzestnym Praksedy Karwackiej c. Józefa i Magadaleny Karwackich
Par NPM
1780 JÓZEF KARWACKI strażnik w Leginzu zamieszkały, ojciec Praksedy w wieku 54 lat
1810 żona MAGDALENA KARWACKA lat 24 matka Praksedy
275 NPM kwerenda urodzin: PRAKSEDA KARWACKA 10 grudnia 1834 roku o 11 stawił się józef Karwacki lat 54 strażnik w Leginzu zamieszkały w obecności
świadków Ignacego Rucinskiego obywatela Kalisza lat 40 liczacego i Jana Karwackiego kuśnierza lat 50 mających i zamieszkały w Kaliszu obydwóch i okazali
dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaliszu. .. mieszka z małzonką pod jednym dachem...dnia 10 bm i br o godz. 12 z małżonki jego Magdaleny Karwackiej lat 24..
dziecięciu temu na chrzcie nadano imię PRAKSEDA, chrzestnymi byli Ignacy Ruciński i Prakseda Walicka..”
Rodzice Praksedy
** 1834 PRAKSEDA KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Par. sw. Mikołaja
161 zgony
Córka........................
·      1805 ? PETRONELA KARWACKA matka ur 1825 MARIANNY KARWACKIEJ zm 22. XII 1845 par. Sw Mikołaja c. Petroneli Karwackiej
** 1825-1845 MARIANNY KARWACKIEJ zm 22. XII 1845 par. Sw Mikołaja c. Petroneli Karwackiej
Działo się w mieście Kaliszu 22 grudnia 1845 roku o godzinie 4 rano stawili się Bartłomiej Niedźwiedzki stróż nocny lat 30 i Kazimiera Kotunowicz wyrobnica lat 40
majacych obydwóch z Kalisza urodzona i tu przy rodzicach zamieszkała lat 20 licząca córka Petronelli Karwackiej .. stawiłą się z Kalisza. Po przekonaniu się
naocznie o zejściu Karwackiej akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez nas został i podpisany. Staczyk Jakub.


Par NPM
Syn.....Karwackich z parafii Chełmskiej
1806 - TOMASZ KARWACKI z parafii Chełmskiej
1) 1813 żona BARBARA z Lewińskich KARWACKA
57 ślub zawarty pomiędzy TOMASZEM a Barbara Karwacką z Lewinskich, w dniu 20 listopada 1843 o godz 16 w parafii NPM;
Działo się w mieście Kaliszu dnia 20 11 1843 o godz 16 wiadomo iż w przytomności świadków Kazimierza Spławskiego lat 43 i Józefa Walter 51
służących w Kaliszu zamieszkałych na dzień dzisiejszy zawarte zostało religijne małżeństwo między TOMASZEM KARWACKIM lat 33
a BARBARA Karwacką z LEWINSKICH lat 30 ... małz. Poprzedziły 3 zapowiedzi w parafii CHEŁMSKIEJ i panny młodej w Kaliszu ....w par. NPM
2) żona Józefy Grudzińska

Par. Sw. Mikołaja
150 zgonySyn..............
·          1806 - TOMASZ KARWACKI z Kazimierza (biskupi lub wieluński) mąż Józefy Grudzińskiej
·          Żona JÓZEFA GRUDZIŃSKA
zmarł w par. Św. Mikołaja 22 czerwca 1852, wyrobnik urodzony w mieście Kazimierzu (KAZIMIERZ BISKUPI w konińskim lub wieś Kazimierz
w gm. Wieluń lub gm. Skomlin. powiat Wieluński; lub wieś Kazimierz bw gm. Kitomiersk w pabianickim)....???
A zmarły i zamieszkały w Kaliszu, lat 46
·          1807 TOMASZ KARWACKI i
·          1821 JÓZEFA z Godziszewskich
dziecia TOMASZA KARWACKIEGO (1807) i Józefy z Godziszewskich (1821)
** 1845 MARIANNA KARWACKA

Sw. Mikołaja
c. TOMASZA KARWACKIEGO (1807) kuśnierza z Kalisza i Józefy Godziszewskiej
132. Kwerenda – urodzenia MARIANNA KARWACKA 14.09.1845
Córka Tomasza i Józefy z Godziszewskich KARWACKICH
Działo się w mieście Kaliszu dnia czternastego września 1845 roku o godzinie 3 po południu stawił się TOMASZ KARWACKI,
kuśnierz w Kaliszu zamieszkały lat czterdzieści mający w obecności Jana Kosińskiego rzeźnika lat dwadzieścia cztery tudzież Michała Goneczka kościelnego
lat czterdzieści osiem mających w Kaliszu zamieszkałych i okazał nam dziecko płci żenskiej urodzone w Kaliszu dnia dwudziestego września bieżącego roku o
godzinie siódmej z rana z jego Małżonki JÓZEFY KARWACKIEJ z Godziszewskich lat 24 mającej.


Dzięcięciu temu na chrzcie świętym w dniu 14 września odbytym nadano zostało imię MARIANNA KARWACKA,
a rodzicami chrzestnymi byli Ludwik Spławski i Nepomucena Goniewicz. Akt ten stawajacym świadkom przeczytany przez nas został i podpisany został (Bielczyk
Jan)
** 1847 JULIANNA KARWACKA
c. TOMASZA KARWACKIEGO (1807) kuśnierza z Kalisza i Józefy Godziszewskiej
7 Kwerenda JULIANNA KARWACKA 3.01.1847 g. 16.
Córka Tomasza i Józefy z Godziszewskich KARWACKICH
Działo się w mieście Kaliszu dnia 10.01.1847 roku o godzinie 16 po południu stawił się TOMASZ KARWACKI, kuśnierz w Kaliszu zamieszkały lat c
zterdzieści lat 40 mający w Kaliszu zamieszkały w obecności Józefy Godziszewskiej lat 40 i świadka Pawła Malewicza –
rzeznika lat 39 w Kaliszu zamieszkałych i okazał nam dziecko płci żenskiej urodzone w Kaliszu dnia 3 stycznia 1847 dwudziestego września bieżącego roku o
godzinie 16 z jego Małżonki JÓZEFY KARWACKIEJ z Godziszewskiej lat 24 mającej. Dzięcięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym tj.
10 stycznia 1847 odbytym nadano zostało imię JULIANNA KARWACKA, a rodzicami chrzestnymi byli Friderik Bichter i Franciszka
Siemaszewska.. Akt ten stawającym świadkom przeczytany przez nas został i podpisany został TOMASZ KARWACKI (St. Alojzy Siemaszewicz)

** 1851 WIKTORIA KARWACKA
1.Kwerenda Urodzona Wiktoria córka Piotra (a nie Tomasza ???) i Józefy z Gru...
Działo się w mieście Kaliszu 5.01.1851 o godzinie 16 trzeciej po południu stawił się TOMASZ KARWACKI – kuśnierz z Kalisza lat 44 mający w obecności
świadków Adolfa Nagebanera – szynkarza lat 41 z Kalisza i okazali nam dziecię płci żeńskiej urodzone w w Kaliszu dnia 24.12.1850 o godzinie 12.00 dziesiątej
rano urodzone z jego małżonki JÓZEFY KARWACKIEJ ze Godziszewskich lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię
WIKTORIA KARWACKA a rodzicami chrzestnymi byli Adolf Nagebaner i Karolina Sigal z Kalisza. Akt ten został stawającym i świadkom przeczytany przez nas
został i podpisany. (M. Swierczyński)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1760 KALISZ TYNIEC

parafia NPM św. Józefa (senioralna parafia Karwackich cały XVII i XVII wiek)
1800 KALISZ TYNIEC (E przedmiescie na Warszawe
Syn.....par NPM
·          1775 ? SEBASTIAN KARWACKI ur. w Ostaszkowie zam. w Kaliszu
1780 ? żona KONSTANTYNA z Zembowiczów KARWACKA obywateli miejskich nieżyjących w Ostaszkowie ??? urodzonych i w Kaliszu
zamieszkałych, rodzice Mikołaja Karwackiego 1804 i Piotra Karwackiego 1799

Parafia Sw. Mikołaja
Synowie Sebastiana i Konstantyny z Zebowiczów Karwackich
** 1795 - 2.VIII.1866/poz.119 MIKOŁAJ KARWACKI, obywatel miejski, emeryt lat 71; syn Sebastiana i Konstancji z Ziembowiczów, obywateli miejskich w miescie
OSTRZESZOWIE WKP urodzony, tu w Kaliszu zamieszkały, pozostawił po sobie zone Nimfe z Chrzanowskich.
**1799 PIOTR KARWACKI żona Marianna Zaśnieżyńska rodzice JÓZEFA FERDYNADA KARWACKIEGO ur. 24 sierpień 1847 syn Piotra Karwackiego lat 48 i
Marianny Zaśnieżyńskiej

par NPM ur 135
wnuk Sebastiana Karwackiego
syn PIOTRA KARWACKIEGO (ur 1799) i Marianny Zaśnieżyńskiej
^^^ 1847 JÓZEF FERDYNAD KARWACKI
JÓZEF FERDYNAD KARWACKI ur. 24 sierpień 1847 syn Piotra Karwackiego lat 48 i Marianny zaśnieżyńskiej
1847 21 sierpień 1847 JÓZEF FERDYNAD KARWACKI b Marianny z Wrzesińskich Karwackiej lat 32 Chrzestni Ferdynad Karwacki/Kowalewski (czeladnik szewski
w Kaliszu) i Rosalia Michalska
Działo się w mieście Kaliszu dnia 24.08.1847 dwudziestego szwartego sierpnia 1847 roku o godz 21 wieczorem stawił się PIOTR KARWACKi z Kalisza lat 48
mający i w obecności akuszerki Rozali Sobczynskiej lat 60 majacej z Kalisza i w obecności Ferdynanda Kowalskiego lat 28 i Józefa Zaleskiego lat 23 mających
obydwóch czeladników zamieszkałych w Kaliszu za świadków swych i okazano nam dzicię płci meskiej urodzone w Kaliszu o godzinie 1 wieczorem z MARIANNY
KARWACKIEJ z Zamieżyńskich i obecnemu Piotrowi Karwackiemu lat 48,. Dziecięciu temu nadane zostały imiona na chrzście swiętym JÓZEF FERDYNAND
KARWACKI a rodzinami chrzestnymi wyżej wymieniony Ferdynand Kowaleski i Rozalia Malicka. Akt ten satwającym i świadkom przeczytany przez nas i podpisany
został. Ks. K. Banaszkiewicz

** 1804 MIKOŁAJ KARWACKI z Kalisza ojciec Piotra Karwackiego młodszego
** 1795 - 2.VIII.1866/poz.119 MIKOŁAJ KARWACKI, obywatel miejski, emeryt lat 71; syn Sebastiana i Konstancji z Ziembowiczów, obywateli miejskich w miescie
OSTRZESZOWIE WKP urodzony, tu w Kaliszu zamieszkały, pozostawił po sobie zone Nimfe z Chrzanowskich.
1) 1802 EMILIA z Młodzianowskich Mikołajowa KARWACKA zm. 1862
147 Kwerenda zgonu św. Mikołaja
EMILIA KARWACKA 5.09.1862
Działo się w mieście Kaliszu dnia 5 wrzesnia 1862 o godz 11 stawili się Filip Januszkiewicz lat 48 i Bronisław Sszczesak lat 38 majacych,
w Kościele tutejszym oświadczyli ze dnia 2 o godzinie 7 rano zmarła w Kaliszu EMILIA z Młodzianowskich Karwacka, żona obywatela tutejszego lat 60 majaca we
wsi Kosha pod Gdanskiem z małzonków Młodzianowskich zamieszkałych i urodzonych w Kaliszu, pozostawiając po sobie owdowiałego meża MIKOŁAJA.
Akt ten stawającym przeczytany został i podpisany został.

par NPM słub 1850
Wnuk Sebastiana i Konstantyny Karwackich
Syn Mikołaja i Emilii z Młodzianowskich Karwackich
^^^ 1828 PIOTR KARWACKI (ur 1828)
1) 1836 żona Józefa ze Stefanków /Stefanskich c. Walentego i Małgorzaty małżonków Drożyńskich(ur 1836); świadkowie Karol Kurzawa 50 l i Stanisałw koralewski
lat 29 z Tyńca ślub 18 luty 1850

NPM kwerenda 18
Ślub PIOTRA KARWACKIEGO i Józefy Stefańskiej; 18.02.1850, par. NPM świadkowie Karol Kurzawa i Stanisław Koralewski;
„Działo się w miescie Kaliszu dnia 18 lutego 1850 o godz drugiej po południu wiadomo iż czyniono przygotowania w przytomnosci świadków Karola Kurzawy
ogrodnika lat 50 we wsi Noskowie zamieszkałego i Stanisława Koralewskiego gospodarza we wsi Tyniecna zamieszkałego lat 29 mających na dzień dzisiejszy
zawarte zostało małżeństwo religijne pomiędzy Piotrem Karwackim a Jozefą ze Stefańskich córką Walentego i Małgorzaty małżonków Drożyńskich już nie
zyjących.. Małżeństwo to poprzedziły 3 zapowiedzi ... w parafii NPM i św. Józefa...”
^^^ 1867- 1867 WOJCIECH KARWACKI , 7 tyg. zmarł 2 kwietnia 1867 syn Piotra Karwackiego lat 37 i Józefy; zgłosił Piotr Karwacki wyrobnik lat 37 i Marcin
Samajger gospodraz lat 30, obydwaj z Tynca

2) 1817 NINA SZARZYNSKA ur w Regocinie zam. w Kaliszu
A) Parafia NPM 1 kwerenda slubu
1864 styczeń 8 godź 17.00; ślub Mikołaja Karwackiego i Niny Sarzyńskiej u sw. Mikołaja/NPM w Kaliszu: W przytomności Bolesława Wyszonackiego pomocnik
arewizora skarbowego Okręgu Wartskiego z Kalisza lat 36 w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Ur. 1804 ? MIKOŁAJEM KARWACKIM
emerytem, obywatelem miasta tutejszego, wdowcem po Emili Karwackiej zmarłej w tutejszej parafii 2 czerwca 1863 roku, synem SEBASTIANA i
KONSTANTYNY z Zembowiczów KARWACKICH obywatelki miejskich niezyjaćych w Ostaszkowie urodzonych i w Kaliszu zamieszkałych, lat 60 mający; NINĄ
SZARZYŃSKĄ wdowa po Auguście Szarzyńskim zmarłym we wsi Wierzchach 11.09.1863 jego córka Rafała i Anny z Sagowskich małżonków z Chrzanowskich
dzierżawców dóbr w Regocinie już nie żyjących, w Regocinie urodzona w Kaliszu z własnych funduszów się utrzymująca, lat 47....
wnuczka Mikołaja i Emilii Karwackich z Kalisza ????
córka PIOTRA KARWACKIEGO (ur 1828) i Józefy ze Stefaników /Stefanskich(ur 1836)
Par NPM Ur 83
**** 1850 PIOTR KARWACKI ur 27 .IV.1850
„ Piotr Karwacki urodzony w Kaliszu 27.04.1850 syn Piotra i Józefy karwackiej ze Stefanków ????: DZIAŁO SIĘ w mieście Kaliszu
dnia 27.04.1850 o godz. 16 po południu stawiła się Karolina Nowicka akuszerka z Kalisza lat 28 mająca w obecności Andrzeja Nowka wolnego czeladnika
malarskiego lat 30 i Antoniego Januszewskiego rzemieslnika szewskiego lat 50 obydwóch z Kalisza i okazała nam dziecię płci męskiej
urodzone w Kaliszu 27.04.1850 o godz 12. z Józefy ze Stefaniaków Karwackiej lat 42 chrzestmo Andrzej Nowakowski i Karolina Nowicka”

par NPM ur 80
**** 1851 ANIELA KARWACKA ur 27 IV 1851
Córka Piotra Karwackiego z Tynca lat 22 i Józefy ze Stefaniaków lat 20
Chrz. Walenty Szuliga i Aneta Nowakowska
wnuczka Mikołaja i Emilii Karwackich z Kalisza ????
córka PIOTRA KARWACKIEGO (ur 1828) i Józefy ze Stefaników /Stefanskich lat 20(ur 1836)
**** Ur 1854-1858 JÓZEFA KARWACKA
Działo się w miescie Kaliszu dnia 10.03.1854 o godz 15 stawił się PIOTR KARWACKI z Tynca zamieszkałuy i okazał nam dziecię płci żeńskiej w obecności
Walerego Szluja lat 38.... dnia 8 o godzinie 10 wieczorem z małzonki JÓZEFY ze Stefanków .. nadano imię JÓZEFA KARWACKA a rodzinami chrzestnymi byli
Andrzej Sławek i Dorota Zarzecka.

Par NPM zgony 55 55 Kalisz Parafia NPM
35 zgony NPM 5 kwietnia 1858 zmarłą józefa Karwacka lat 4, córka Piotra i Józefy Karwackich

119 NPM
**** 1854 - 19.V 1858 zmarł ANDRZEJ KARWACKI 6 miesiecy miał
syn Piotra Karwackiego lat 27 z Tyńca i Józefy

par NPM30 urodz
**** 1859 JÓZEF KARWACKI
syn PIOTRA KARWACKI lat 30 (ur 1828) i Józefy z Stefaniaków lat 23 (ur 1836)
Wnuk Mikołaja i Emili Karwackich ???
30 Parafia NPM Kwerenda JÓZEF KARWACKI 16.02.1859
Działo się w mieście Kaliszu 16.02.1859 roku o godzinie 16 trzeciej po południu stawił się PIOTR KARWACKI – wyrobnik w Tyńcu zamieszkały, lat 30 trzydzieści
mający i FELIKS GRUSZKA lat trzydziesci majacy i ANDRZEJA KULINSKIEGO lat 40 majacych obydwóch wyrobników z Tyńca i okazał nam dziecię płci męskiej
urodzone w Tyńcu dnia wczorajszego o godzinie 11.00 j rano z jego małżonki JÓZEFY KARWACKIEJ ze Stefaniaków lat 23 majacej. Dziecięciu temu na chrzcie
świętym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię JÓZEF KARWACKI a rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Feliks Gruszka i Ludwika Rudowicz. Akt
ten został stawającym i świadkom przeczytany przez nas został i podpisany. (M. Swierczyński)

**** 1861- 1862 SZCZEPAN KARWACKI (kwerenda . 183) ur 22. 12. 1861 ( a nie 1841) w Kaliszy Tyńcu, syn Piotra lat 35 i Józefy ze Stefanków l.30; chrzest w
par. NPM - sw. Józefa; chrzestni Karol Kostrzewa i Katarzyna Domagalska

Par NPM i sw. Józefa zgony 22
1862 zmarł SZCZEPAN KARWACKI 30 stycznia 1862
syn Piotra ur 1827 z Tynca
Działo się 1 lutego 1862 roku o godź;. 10.00 rano stawił się PIOTR KARWACKI wyrobnik lat 35 i Jan Maciejewski lat 40 obydwóch z Tyńca zamieszkali i stwierdzili
ze 30 stycznia 1962 roku o godzinie 4 rano umarł we wsi Tyńcu SZCZEPAN KARWACKI urodzony i tam przy rodzicach zamieszkały syn wyżej wymenionego
Piotra i Józefy małżonków Karwackich po przekonaniu się naocznie o zejsciu Akt ten stawajacym i swiadkom odczytano i podpisani.

Sw Mikołaja
Wnuk Mikołaja i Emilli Karwackich ???
syn PIOTRA lat 35 (ur 1828) KARWACKIEGO i JÓZEFY ze Stefanków lat 28 (ur 1835) z TYNCA k. Kalisza
**** 1863 – 1863 Ur 1863 JAN KARWACKI
53. Kwerenda JAN KARWACKI ur. 4.05.1863 lub 8.03.1863 ?
Działo się w mieście Kaliszu 8.05 ósmego maja tysiąc osiemset sześdziesiątego trzeciego roku o godzinie 15 trzeciej po południu stawił się PIOTR KARWACKI –
wyrobnik w Tyńcu zamieszkały, lat 35 trzydzieści pięć mający i JAN WALCZAK lat 20 dwadzieścia mający rządowy wyrobnik z Tyńca i okazał nam dziecię płci
męskiej urodzone w Tyńcu dnia 4.05 czwartego bieżącego miesiąca i roku o godzinie 10.00 dziesiątej rano z jego małżonki JÓZEFY KARWACKIEJ ze Stefaniaków
lat 28. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu 8.05. 1863 dzisiejszym nadane zostało imię JAN KARWACKI a rodzicami chrzestnymi
byli wyżej wspomniany Feliks Gruszka i Maryanna Gruszka. Akt ten został stawającym i świadkom przeczytany przez nas został i podpisany. (M. Swierczyński)

102 par NPM
1863 JAN KARWACKI zmarł 13 sierpnia 1863 majacy 6 miesięcy w Tyncu
Syn PIOTRA – lat 36 - i JÓZEFY KARWACKICH
**** 1864 KATARZYNA KARWACKA ur 23.X.1864 w Kaliszu Tyncu, s. Piotra lat 36 i Józefy ze Stefanków lat. 30. chrzest NPM-sw. Józefa; chrzestni Mikołaj
Glębocki i Salomea Korpal
·          1829 WIKTORIA KARWACKA matka


Św. Mikołaja ur 36
Wnuk Mikołaja i Emili Karwackich
Syn Wiktorii Karwackiej (ur 1829)
** 1855 JÓZEF KARWACKI Matka Ur 1855 JÓZEF KARWACKI
36. Kwerenda JÓZEF KARWACKI ur 8.04.1855
Działo się w mieście Kaliszu dnia 8 .04. 1855 o godz 16.00.... stawiła się Rosalia Sobczyńska – akuszerka lat 85 mająca w przytomności świadków Stanisława
Ryczkowskiego (?) organisty lat 62 i Stanisława Szpakiewicza – kościelnego lat 58.. obydwóch z Kalisza i okazała nam dziecię płci męskiej
urodzone tu w Kaliszu w dniu dzisiejszym o godzinie 16 z WIKTORII KARWACKIEJ ur 1829 służącej wolnej z Kalisza lat 26. Dziecięciu tem......
nadano imię JÓZEF KARWACKI a rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Pajączkowski i Marianna Adamska z Kalisza.

Wnuk Mikołaja i Emilii Karwackich z Kalisza lub
TOMASZA i Barbary z Lewińskich
Syn BARBARY KARWACKIEJ (ur 1840)
**** 1862 Ur 1862 JAN KARWACKI
112 Kwerenda JAN KARWACKI ur. 14.03.1862
Działo się w mieście Kaliszu 14.03.1862 o godzinie 15 trzeciej po południu stawiła się
Genowefa Michalska akuszerka z Kalisza lat 40 mająca w obecności Wawrzynca Pałgowskiego lat 50 kościelnego w Kaliszu i okazała nam dziecię płci męskiej
urodzone w Kaliszu dnia 14.03 o godzinie 10.00 dziesiątej rano z BARBARY KARWACKIEJ służącej lat 22 mającej ... Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu
30.07. 1863 dzisiejszym nadane zostało imię JAN KARWACKI a rodzicami chrzestnymi byli Wawrzyniec Pałecki i WIKTORIA KARWACKA. Akt ten został
stawającym i świadkom przeczytany przez nas został i podpisany. (St, Falkiewicz


1760 MALANÓW zbierski 6 k, na Sw od Turku
1780 ANASTAZY KARWACKI (MINIAKOWSKI śluby): Anastazy KARWACKI x Osowski Jadwiga (Malanów na SW od Turku/ pow. turecki (d. wartski) 1811/12)
1780 ANASTAZY KARWACKI i Jadwiga Ossowski MALANÓW pod Turkiem 20 km na NEE od Stawiszyna 1811 slub

*1780 ANASTAZY KARWACKI (MINIAKOWSKI śluby): Anastazy KARWACKI x Osowski Jadwiga (Malanów na SW od Turku/ pow. turecki (d. wartski) 1811/12)
syn... par NPM
*1789 ANTONI KARWACKI (1789) z Tyńca
żona MARIANNA Z GRABIŃSKICH
Synowie Antoniego i Marianny z Grabińskich KARWACKICH.
260
** 1809 ANASTAZY KARWACKI . (1809).
ANASTAZY KARWACKI . (1809) .Synowie ANTONIEGO (1789) i MARIANNY Z GRABIŃSKICH lat 50;
żona Anastazji z Chlewickich; ich córka Marianna 1827
** żona ANASTAZJA z Chlewickich KARWACKA
Par. NPM – sw. Józefa Zgony 62
Wnuczka Antoniego i Marianny z Grabińskich..............
Córka Anastazego i Anastazji Karwackich
^^^ 1827 MARIANNA KARWACKA corka Anastazego o Anastazji Chlewickiej zmarła w wieku 19 lat w par. NPM/Sw Józefa 4 kwietnia 1846
, zamieszkała w Kaliszu przy rodzicach Anastazym i Anastazji Karwackich z Chlewickich

** 1810 – 1839 JÓZEF / Józefa Karwackiego syn Antoniego i Marianny Grabinskiej
1810 JÓZEF KARWACKI Zmarł tragicznie 25.11.1839 par. NPM (sw. Józefa)
Działo się w mieście Kaliszu dnia 23 XI 1839 o godzinie 10 rano stawił się Franciszek Prokinucki z TYNCA-Kalisz lat 23 liczący i ANASTAZY KARWACKI z Tyńca
zamieszkały brat tragicznie zmarłego JÓZEFA z Kalisza lat 29 i oświadczyli se w dniu 20 bm zmarł w Tyńcu jak trzeba dnia 23 11 1839 Józef KARWACKI
bratanek, syn ANTONIEGO i MARIANNY KARWACKICH z Grabińskich małżonków liczących lat 50. Akt ten stawającym odczytany i podpisany.


** Żona MARIANNA z Wiśniewskich Karwacka nauczycielka w Kaliszu matka Karola i Józefa zm 24 x 1848
par NPM sw Józefa zgony 485
wnuk Antoniego Karwackiego i Marianny z Grabińskich
syn Józefa Karwackiego i Marianny z Wiśniewskich
^^^ zmarł 1848 JÓZEF KARWACKI zmarł 16. X. 1848 o 11 przed południem w par. NPM/Św. Józefa przy matce zamieszkały i
tu urodzony syn MARIANNY KARWACKIEJ z Wiśniewskich, nauczycielce w Kaliszu zamieszkałej z wyrobku utrzymującej się.


wnuk Antoniego Karwackiego i marianny z Grabińskich
Syn Józefa i Marianny z Wiśniewskich Karwackich..
^^^^ 1840 KAROL KARWACKI ur 1840; szlifierz
Żona ANNA z Rozmarynowskich KARWACKA, ur 1843
ZYGMUNT ze Szczecina :Pradziadek Karol Karwacki ur.w dn...? rok 1840.r.
Prababcia Anna Karwacka z Rozmarynowskich ur...? rok 1843.r.
Par.NPM sw,józefa
34 śluby
ślub zawarty pomiędzy Karolem a Anną Karwacką z Rozmarynowskich, zawarty w dniu 2. 07.1865 w Kaliszu w parafii NPM i św. jżóefa; świadkowie: Walery Wilczyński i Andrzej Wolański
„ Działo się w Kaliszu dnia 2.07.1865 o godzinie 4 po południu wiadomo iż czyniono przygotowania w przytomności świadków
Walerego Wilczyńskiego wożnego Trybunału miejskiego lat 42 i Andrzeja Wolańskiego także woźnego przy Gimnazjum Kaliskim lat 42 mających obydwóch w
Kaliszu zamieszkałych w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy KAROLEM KARWACKIM młodzianem szlifierzem tu w Kaliszu
zamieszkałym w mieście i parafii odnotowany i urodzony jako syn Józefa i Marianny z Wiśniewskich małżonków Karwackich już nieżyjących lat 27
a tutejszą ANNA ROZMARYNOWSKĄ panną córką Franciszka i Rozali Rozmarynowskich małżonków już nieżyjących lat 22 a w mieście i parafii
BŁASZKI urodzona tu w Kaliszu w służbie zostająca. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach....w parafii tutejszej NPM i św, Józefa w Kaliszu.
Tamowanie .. nie zaszło... umowy przedślubnej nie zawarto...’


prawnuk Antoniego Karwackiego i marianny z Grabińskich
wnuk Józefa i Marianny z Wiśniewskich Karwackich..
syn KAROLA KARWACKI ur 1840; szlifierz Żona ANNA z Rozmarynowskich
***** 1867 MAKSYMILIAN FRANCISZEK KARWACKI
186 Kwerenda Kalisz Działo się w mieście Kaliszu dnia szóstego pazdziernika tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku ur. dn..6.10.1867.r. o
godzinie szóstej z południa stawił się Karol Karwacki Slifisz z Kalisza lat 27 dzadzieśćia siedem mający w obecnośći Piotra Wiszniewskiego gospodarza lat 74
siedemdziesiąt czetry i Władysława Wiśniewskiego ćieśli lat 29 dwadzieśćia dziwięć mających obydwóch z wsi Chmielnika i okazał Nano dziećię płci męskiej
urodzone w Kaliszu dnia 25.09.1867.r. dwudziestego piątego wrzesnia roku bieżącego o godzinie dziewiątej wieczorem z jego małżonki Antoniny z
Rozmarynowskich lat 24 dwadzieśćia cztery mającej. Dziecięćiu temu na Chrzćie Świętym w dniu 6.10.1867.r. dzisiejszym obytym nadane zostały imieniem i
Maksymiljan i Franćiszek a Rodzicami jego Chrzestnymi byli Lucjan Nowosielski i Ewa Malinska. Akt ten spózniony z przyczyny słabośi matki Stawającemu i
swiadkom przeczytany przez Nas podpisany został,gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją----- Podpis czytelny PnsBurchacinski Jonatan

382. Stało się w miescie łodzi dnia 30 września/12 października 1892 roku o godzinie 5 po południu.......(zaszło małżeństwo).... miedzy MAKSYMILIANEM
FRANCISZKIEM KARWACKIM ..............z Łodzi, lat 25 urodzonym w KALISZU synem zmarłego już KAROLA i zyjacej jego zony ANTONINY z domu
Rozmarynowskiej (KARWACKICH), ..
a KLARĄ STEHR mieszkajaca przy rodzicach w Bałutach lat 20 urodzona w Neurode w Prusach córki Wilhelma i jego żony Joanny urodzonej Pfulmen..... (dowolne
tłumaczenie)
„Kwerenda Akt Zawarcia Związku Małżenskiego Pomiędzy Maksymilianem-Franciszkiem Karwackim a Klara Stehr Wdług tłumaczen okazuje się że
Dziadek urodził się w Kaliszu Dalsze poszukiwania wtoku.JPG” uczestnikom czatu

382. Stało się w miescie łodzi dnia 30 września/12 października 1892 roku o godzinie 5 po południu.......(zaszło małżeństwo).... miedzy MAKSYMILIANEM
FRANCISZKIEM KARWACKIM ..............z Łodzi, lat 25 urodzonym w KALISZU synem zmarłego już KAROLA i zyjacej jego zony ANTONINY z domu
Rozmarynowskiej (KARWACKICH), .. a KLARĄ STEHR mieszkajaca przy rodzicach w Bałutach lat 20 urodzona w Neurode w Prusach córki Wilhelma i jego żony
Joanny urodzonej Pfulmen..... (dowolne tłumaczenie)

genetece polskiej

1892 sl 383 Maksymilian Francisz Karwacki Karol, Antonina Rozmarynowska Klara Stehr Wilhelm, Joanna Pfulmann Łódź NMP skan
1901 sl 383 Maksymilian Karwacki Karol, Antonina Rozmarynowska Julianna Kancurzewska Antoni, Franciszka Dombrowicz Łódź NMP skan
1909 ur 1435 Stanisław Karwacki Maksymilian Julianna Kańczurzewska Łódź NMP skan
1916 ur 852 Kazimierz Karwacki Maksymilian Julianna Kancurzewska Łódź NMP skan
1930 sl 328 Maksymilian Karwacki Karol, Antonina Rozmarynowska Franciszka Kaczmarek Wawrzyniec, Katarzyna Gawłowicz Łódź NMP skan
1931 sl 567 Stanisław Karwacki Maksymilian, Julia Kanczurzewska Stanisława Kamińska Leonard, Stefania Kolbert Łódź NMP skan


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOREKTA korzeni Domu Zygmunta Karwackiego ze Szczecina. wywodzi się z Kalisza !!!!
Wysłałem kwerende mego dziadka z zawartego slubu w Łodzi między Maksymilianem-Franciszkiem Karwackim a Klarą Stehr Slub zawarty w Łodzi.
Dziadek urodzony w Kaliszu w dalszej częsci przesle akt urodenia który znajduje się w Archiwum Panstwowym w Poznaniu z roku 1863.r.
[22:58:04] Zygmunt Karwacki wysłał plik „Kwerenda Akt Zawarcia Związku Małżenskiego Pomiędzy Maksymilianem-Franciszkiem Karwackim a
Klara Stehr Wdług tłumaczen okazuje się że Dziadek urodził się w Kaliszu Dalsze poszukiwania wtoku.JPG” uczestnikom czatu


1) Pierwsza żona :Maksymiljana-Franciszka Karwackiego
Klara Stehr urodzona 6.07.1872.r w Nierodzie Prusy (Niemcy) Pochodzenie Niemieckiego Obywatelstwo Polskie
Ślub został zawarty w dniu25.08.1892.r w Łódz-Bałuty

MAKSYMILIAN FRANCISZEK (ur 1867 w Kaliszu) KARWACKI DZIADEK ZYGMUNTA

1) żona KLARA Stehrn z łodzi/Bałuty urodzona w 1872 w Neurode w Prusach,matka i babka Zygmunta
2) zona ... z nią 3 dzieci .... imie żony ?
3) zona .. z nia 3 dzieci ..... imie zony ?

Dzieci z pie rwszego Małżenstwa Maksymiljana Franciszka i Klary Karwackiej z Stehr
^^^^^^ 1898 1) ZYGMUNT KARWACKI 1) Zygmunt Karwacki urodzony w Łodzi dn.25.04.1898.r. zmarł dnia 27.11.1977.roku w Szczecinie
Żona Zygmunt Karwackiego z Madalinsich urodzona w dniu 24.10.1909.roku w Skulsku zmarła w dniu 17.12.1978.r.w Szczecinie

Prawnuki Karola
Wnuki Maksymiljana-Franciszka Karwackich
Dzieci Zygmunta Karwacki ur.25.04.1898.r
******* 1928 1) Józef Karwacki ur......r. w Jeziora Wielkie zmarł dniu 12. 06. 2006.roku pochowany w Warszawie na Cmentarzu Powstańców Warszawy
******* 1932 2) Jadwiga Karwacka ur....r.w Rzeszynie pow. Inowrocław woj. Bydgoszcz
******* 1934 3) Zygmunt Karwacki ur....r.Rzeszyn pow.Inowrocław woj. Bydgoszcz Żona Barbara Karwacka z Polichanczuk ur.w ..r.w K/Łucka pow.Lubartów woj.Lublin
Praprawnuki Karola
Prawnuki Maksymiljana-Franciszka Karwackich
Wnuki Zygmunta Karwacki ur.25.04.1898.r
Synowie Zygmunta i Barbary Karwackich .
^^^^^^^^ 1959 – 2010 2) Syn Mariusz Karwacki .w Szczecinie ukonczył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Szczecinie
^^^^^^^^ 1959 1) Syn mgr.inż. Sławomir Karwacki . w Szczecinie ukończył Politechnikę Szczecinską

Prapraprawnuki Karola
Praprawnuki Maksymiljana-Franciszka
Prawnuki Zygmunta i Marianny Karwackich z Madalinskich
Wnuki Zygmunta i Barbary Karwackiej z Polichanczuk
Dzieci ....
********* 1) 1987 Łukasz Karwacki ur.,,.r.w Szczecinie
********* 2) 1982 Sylwia Karwacka ur..r.w Szczecinie ma syna ^^^^^^^^^^ Gracjana
********* 3) 1984 Kamil Karwacki ur. .r.w Szczecinie

^^^^^^ 1900 2) Teodozja Karwacka ur.w dn.10.07 1900 r.w Łodzi
córka Maksymiljana-Franciszka Karwackiego i Klary Sther
Dzieci Teodozi nie znam
Druga żona Maksymiljana Franciszka Karwackiego żona Juljanna Karwacka Panienskiego nazwiska nie znam .? Dzieci z drugiego małżenstwa było sześcioro
^^^^^^ 1912 1) Pierwszy syn Stanisław Karwacki ur.12.08.1912.r. zmarł
w dniu 14.10.1980.r.w Łodzi
^^^^^^ 1914 2) Drugi syn Kazimierz Karwacki ur.24.07.1914.r.w Łodzi
zmarł w dn.27.07.1990.r.w Łodzi żona Kazimierza Leokadia ur.27.03.1914.r.zm.1.08.1969.r.
Prawnuczka Karola
Wnuczka Maksymiljan-Franciszka Karwackic
Córka Stanisława lub Kazimierza ?
******* Anne Karwacką-Kazmierską
ur. 21.01.1934.r. w Łodzi mąż Anny Czesław Kazmierski
ur.29.05.1935.r. zmarł. 13.08.1986.r.w Łodzi
^^^^^^ 1914 3) Trzecia córka Irena Karwacka ur.w dn.6.06.1914.r.w Łodzi
^^^^^^ 1916 4) Czwarta córka Leokadja Karwacka ur.w dn.9.05.1916,r.w Łodzi
^^^^^^ 1918 5) Piąta córka Helena Karwacka ur.w dn.10.03.1918.r.w Łodzi
^^^^^^ 19120 6)Szósta córka Aurelia Karwacka ur.w dn.11.10.1920.r.w Łodzi
Trzecia żona
Maksymiljana-Franciszka Karwackiego żona Franciszka Karwacka
Panienskiego nazwiska nie znam .Dziecko jedeno z trzeciego Małżenstwa
Syn Maksymiljana Franciszka i Franciszki Karwackiej z.? ur.? w ?
^^^^^^ 1) syn Jerzy Karwacki ur.14.12.1923.r.w Łodzi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NPM
Zgony 81 NPM Córka ... ?
*Ur 1820-1858 JÓZEFA KARWACKA zmarła 1858
Kwerenda zgonu JÓZEFY KARWACKIEJ 20.05.1858
Działo się w mieście Kaliszu dnia 25 maja 1858 roku o godzinie 21 stawili się Stanisław Szczepankiewicz lat 61 i Marian Ignebawski lat 59 kaliszanie zamieszkali i
oświadczyli ze dnia 23 o godz 15 umarła tu w Kaliszu Józefa KARWACKA urodzona w Kaliszu i zamieszkała lat 38 mająca córka niewiadomych rodziców.
Po przekonaniu się o zejściu Karwackiej. Akt ten został przeczytany przez nas i podpisany.

·          1832 JÓZEFA KARWACKA
par NPM ur 83
** 1855 Piotra PIOTR KARWACKI ur 1 maja 1855
Syn JÓZEFY (ur 1832) KARWACKIEJ wolnej lat 22 zamieszkałej w Kaliszu
Chrzestni Andrzej Jusakowski i Karolina Nowicka


NPM
Żona ??????
*1822 AGNIESZKA z Wysokińskich KARWACKA wolna
matka Hilarego Karwackiego urodzonego 13.01.43
Ur 10 Syn..... i Agnieszki z Wysokinskich Karwackiej
** 1843 styczeń 13 HILARY KARWACKI Syn Agnieszki Karwackiej z Wysokinskichj lat 21, wolna chrzestni Franciszek Błażejewski i julianna Janczyk


** FRANCISZEK KARWACKI
** WANDA KARWACKA
**1820 FRANCISZEK KARWACKI SZEWC !!! lat 38
1820 FRANCISZEK KARWACKI urodzony po matce zmarłej Franciszce Pospieszalskiej w parafii NPM w Kaliszu 27.01. br. i majstrem szewskim l. 38,
Działo się w mieście Kaliszu dnia 30 czerwca 1858 roku o godz. 10 rano otrzymali wiadomosc od dziadka Stanisłwa Szczepankiewicza lat 62 i Marjana
Zygaszewskiego lat 59 obydwóch kościelnych w Kaliszu zamieszkałych ze dnia dzisiejszego zawarte zostało religijne małżeństwo między FRANCISZKIEM
KARWACKIM .....urodzonego po zmarłej matce Franciszce Pospieszalskiej w parafii NPM w Kaliszu dnia zm. 27.01. bieżacego roku i majstrem szewskim lat 38…
Kasponiewicza Jakuba... i Franciszka Zbierskich.... .. małzonków Pospieszalskich urodzonym w Kacper Ludwika Schalterze z Wandą panna lat 25 mającą
urodzona w Kaliszu córką Bogumiła Pozniczeńskiego i Marianny Marcinkiewicz przy rodzicach Wandy Kasponiewicz.. Mażeństwo poprzedziły 3 zapowiedzi tak w
parafii NPM jak i sw. Mikołaja...

FRANCISZKA KARWACKA - Pospieszalska
Kasprowicza Jakuba i Franciszki Zbierskich małżonków Pospieszalskich urodzonym w Kaczpur..... Ludwika .... Wanda Panna lat 25 ur w Kaliszu....
par NPM 25 śłuby ???????????
par. NPM sw Józefa
syn Franciszki Pospieszalskiej
ŚLUB 30 VI 1858 roku Franciszka Karwackiego lat 38 i panny Wandy lat 25
Żona Wanda Karwacka z Kasprowiczów ślub 30 czerwca 1858 w Kaliszu u NPM; sw. Jakub Kasprowicz i Franciszka Zbiersak


BIAŁA
*JÓZEF KARWACKI czeladnik garncarski
·          Żona MAŁGORZATA KARWACKA
Rodzice Franciszka
** 1852 – 1852 FRANCISZEK KARWACKI
118 NPM
Ur 24 styczeń 1852 zmarł 23.01.1852 FRANCISZEK KARWACKI 1,5 roku miał .. urodzony w mci BIAŁEJ, tu przy rodzicach JÓZEFA i MAŁGORZATY
KARWACKICH syn Józefa Karwackiego l. 38 czeladnika grancarskiego


1800 KALISZ TYNIEC (E przedmiescie na Warszawe)
sw. Mikołaja
Z Mikrofilmu Parafia św. Mikołaja – Kalisz – Poznań
• 1810 MIKOŁAJ KARWACKI i Wiktoria Karwacka
·          1800 MIKOŁAJ KARWACKI z Kalisza
·          1802 – 1862 EMILIA z Młodzianowskich Mikołajowa KARWACKA zm. 1862 z Koshy k. Gdańska urodzona;
147 Kwerenda zgonu św. Mikołaja EMILIA KARWACKA 5.09.1862
Działo się w mieście Kaliszu dnia 5 wrzesnia 1862 o godz 11 stawili się Filip Januszkiewicz lat 48 i Bronisław Sszczesak lat 38 majacych, w Kościele tutejszym
oświadczyli ze dnia 2 o godzinie 7 rano zmarła w Kaliszu EMILIA z Młodzianowskich Karwacka, żona obywatela tutejszego lat 60 majaca we wsi Kosha pod
Gdanskiem z małzonków Młodzianowskich zamieszkałych i urodzonych w Kaliszu, pozostawiając po sobie pwdowiałego meża MIKOŁAJA. Akt ten stawającym
przeczytany został i podpisany został.

dzieci
** 1840 PIOTR KARWACKI
Zona Józefa ze Stefanków
Wnuki Mikołaja i Emilli Karwackich
dzieci PIOTRA (ur 1828) KARWACKIEGO i JÓZEFY ze Stefanków (ur 1835) z TYNCA k. Kalisza
*** 1854 JÓZEFA KARWACKA
córka PIOTRA KARWACKIEGO (ur 1828) i Józefy ze Stefanków (ur 1836)
wnuczka Mikołaja i Emilii Karwackich z Kalisza ????

55 Kalisz Parafia NPM
Działo się w miescie Kaliszu dnia 10.03.1854 o godz 15 stawił się PIOTR KARWACKI z Tynca zamieszkałuy i okazał nam dziecię płci żeńskiej w obecności
Walerego Szluja lat 38.... dnia 8 o godzinie 10 wieczorem z małzonki JÓZEFY ze Stefanków .. nadano imię JÓZEFA KARWACKA a rodzinami chrzestnymi byli
Andrzej Sławek i Dorota Zarzecka

*** 1863 JAN KARWACKI
53. Kwerenda JAN KARWACKI ur. 4.05.1863 lub 8.03.1863 ?
Działo się w mieście Kaliszu 8.05 ósmego maja tysiąc osiemset sześdziesiątego trzeciego roku o godzinie 15 trzeciej po południu stawił się PIOTR KARWACKI –
wyrobnik w Tyńcu zamieszkały, lat 35 trzydzieści pięć mający i JAN WALCZAK lat 20 dwadzieścia mający rządowy wyrobnik z Tyńca i
okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Tyńcu dnia 4.05 czwartego bieżącego miesiąca i roku o godzinie 10.00 dziesiątej rano z j
ego małżonki JÓZEFY KARWACKIEJ ze Stefaniaków lat 28. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu 8.05. 1863 dzisiejszym nadane zostało imię JAN
KARWACKI a rodzicami chrzestnymi byli wyżej wspomniany Feliks Gruszka i Maryanna Gruszka. Akt ten został stawającym i świadkom przeczytany przez nas
został i podpisany. (M. Swierczyński)


**1840 BARBARA KARWACKA
Wnuk Mikołaja i Emilii Karwackich z Kalisza
Syn BARBARY KARWACKIEJ (ur 1840)
***1862 JAN KARWACKI
112 Kwerenda JAN KARWACKI ur. 14.03.1862
Działo się w mieście Kaliszu 14.03.1862 o godzinie 15 trzeciej po południu stawiła się
Genowefa Michalska akuszerka z Kalisza lat 40 mająca w obecności Wawrzynca Pałgowskiego lat 50 kościelnego w Kaliszu i okazała nam dziecię płci męskiej
urodzone w Kaliszu dnia 14.03 o godzinie 10.00 dziesiątej rano z BARBARY KARWACKIEJ służącej lat 22 mającej ... Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu
30.07. 1863 dzisiejszym nadane zostało imię JAN KARWACKI a rodzicami chrzestnymi byli Wawrzyniec Pałecki i WIKTORIA KARWACKA. Akt ten został
stawającym i świadkom przeczytany przez nas został i podpisany. (St, Falkiewicz)

**1829 WIKTORIA KARWACKA
Wnuk Mikołaja i Emili Karwackich
Syn Wiktorii Karwackiej (ur 1829)
*** 1855 JÓZEF KARWACKI
36. Kwerenda JÓZEF KARWACKI ur 8.04.1855
Działo się w mieście Kaliszu dnia 8 .04. 1855 o godz 16.00.... stawiła się Rosalia Sobczyńska – akuszerka lat 85 mająca w przytomności świadków Stanisława
Ryczkowskiego (?) organisty lat 62 i Stanisława Szpakiewicza – kościelnego lat 58.. obydwóch z Kalisza i okazała nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Kaliszu
w dniu dzisiejszym o godzinie 16 z WIKTORII KARWACKIEJ ur 1829 służącej wolnej z Kalisza lat 26. Dziecięciu tem...... nadano imię JÓZEF KARWACKI a
rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Pajączkowski i Marianna Adamska z Kalisza.

Par. sw. Mikołaja 109 zgony
·          1830 FRANCISZEK KARWACKI
I Laura ze Strzałkowskich
Córka
** 1861 - 1861 KAZIMIERA KARWACKA, zmarła 22.08.1861, w wieku 3 mieś, c. Franciszka i Laury ze Strzałkowskich małzonków Karwackich; w Warszawie
zamieszkałych gdzie Ojciec w Sadzie Policji Poprawczej Powiatu Warszawskiego w Wydziale I urzeduje, w Kaliszu czasowo z matką przebywajaca, w
Warszawie urodzona.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1760 KARWOWICA – Kalisz sw. Mikołaja / obecnie katedralna
Sw. Mikołaja 121 zgony
córka... synowa.. żona...
1778-1855 MARIANNA KARWACKA Zmarła 27 .03. 1855 w szpitalu w Kaliszu w wieku 77 lat, niewiadomo gdzie urodzona
RODZINA WOJCIECHA KARWACKIEGO i Franciszki z Miechów z
·          1790 WOJCIECH KARWACKI z KARWOWICY i
FRANCISZKA Miech
Rodzice ADAMA KARWACKIEGO (1821) żona MARIANNA BOGDANSKA (1832) ślub u św. Mikołaja; 26 kwerenda ślubu ADAM KARWACKI i Marianna
Bogdańska 20.06.1850
Ich Dzieci
** 1821 ADAM KARWACKI z Kalisza
Zona 1832 MARIANNA Bogdańska z Odrowąża
Ślub ADAM KARWACKI (1821) i MARIANNA BOGDANSKA (1832)
Syn WOJCIECHA KARWACKIEGO (ur przed 1800) i Franciszki z Miechów z KARWOWICY
26 kwerenda ślubu ADAM KARWACKI i Marianna Boadńska 20.06.1850
Działo się w mieście Kaliszu dnia dwusdziestego czerwca 1850 roku o godzinie 8.00 rano wiadomym czynimy w przytomnosci tesciów Jna Kwievcińskiego
szynkarza lat 61 i Andrzeja Woładawskiego słuzacego lat 33 mających obydwóch z Kalisza; W DNIU DZISIEJSZYM zawarte zostało religijne małżeństwo między:
ADAMEM KARWACKIM kawalerem, służącym, we wsi KARWOWICE urodzonym z WOJCIECHA i Franciszki z Miechów małżonków KARWACKICH matki
zamieszkałej we wsi Karwowice jako komornicy, gdyż ojciec nie żyje, w Kaliszu zamieszkałym, lat 29 i 5 miesięcy majacy a MARIANNA BOGDANSKA panna
służącą we wsi Odrowązu urodzoną z Ludwika i Wiktorii małżonków Bogdańskich, Kapitanów już nie żyjących tu w Kaliszu. Lat 18 Małżeństwo
to poprzedziła jedna zapowiedź w dniu 2 czerwca w parafii sw. Mikołaja w Kaliszu udzielony został Indult z Konsystorza ...... Kaliskiego po dniu 1.06.......
** 1820-1858 JÓZEFA KARWACKA zmarła 1858
Córka ?
81 Kwerenda zgonu JÓZEFA KARWACKIEGO 20.05.1858
Działo się w miescie Kaliszu dnia 25 maja 1858 roku o godzinie 21 stawili się Stanisław Szczepankiewicz lat 61 i Marian Ignebawski lat 59 kaliszanie zamieszkali i
oświadczyli ze dnia 23 o godz 15 umarła tu w Kaliszu Józefa KARWACKA urodzona w Kaliszu i zamieszkała lat 38 majaca córka niewiadomych rodziców. Po
przekoaniu się o zejściu Karwackiej Akt ten został przeczytany przez nas i podpisany
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 812 cd

Postprzez akarw » 26.01.2022

GNIAZDA na N i NW od Kalisza


1700 PIERUSZYCE- CZERMIN – Kamieniec - Cykówek

SZLACHTA
1720 Gener Dom... ŁUKASZ KARWACKI skad pochodził ?
1740 swiadkiem
1767 ślub Lukasza z Zofia Zarembianką z Cykówka
1740/ ŁUKASZ KARWACKI świadkiem ??? czy to ten z PIERUSZYC ????
1767.2/II. \REGESTY\METRYKI\M7.X#47873 (Kamieniec na SE od. Grodziska Wlkp.) 1767.2/II. chch. GD. Lukasz Karwacki ek. kamieniec. i GD. v. Zofja
Zarembianka z Cykówka (między Grodziskiem Wlkp. A Kościanem, na SW od Poznania) lub Cykowo lub Cykowiec k. Kamieńca pow. Grodzisk wielkopolski
zm. 20 lipca 1789 w Pieruszyce na N od Pleszewa /Czermin /bliżej Pleszewa1789.20/7. \REGESTY\METRYKI\M5.X#32974 (Czermin) 1789.20/7
. (Pieruszyce) † G. Łukasz Karwacki l. ok. 90, a wiec urodzony około 1700 roku,

1760 Cykówek k. Grodziska Wlkp
1740/ GD. ŁUKASZ KARWACKI świadkiem ??? czy to ten z PIERUSZYC ????
1767.2/II. \REGESTY\METRYKI\M7.X#47873 (Kamieniec na SE od. Grodziska Wlkp.) 1767.2/II. chch. GD. Lukasz Karwacki ek. kamieniec. i GD. v. Zofja
Zarembianka z Cykówka (między Grodziskiem Wlkp. A Kościanem, na SW od Poznania) lub Cykowo lub Cykowiec k. Kamieńca pow. Grodzisk wielkopolski
ZOFIA Łukaszowa z Zarębów KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1700 ROKUTÓW 20 km na NNW od Kalisza

SZLACHTA
1700 BARBARA KARWACKA z Rokutowa
TEKI DWORZACZKA
Metrykalia > Katolickie > Część 1
4352 (Grodzisko) urodzony/chrzest 1725.5/IX.
Michał Hjacynt Rzeszotarski, syn. Genr. Andrzeja . Rzeszotarskiego i Urszuli Kurcewskiej
chrzestni – G. Wojciech. Myśliński tow. chor. pancer. i wdy kalis. i Barbara Karwatska / Karwacka (Rokutów
ROKUTÓW:
0.8 km na W od Brudzewka;
5 km na W od Brudzewa Kaliskiego,
15 na W od Zbierska Stawiszyna;
20 km na NW od Kalisza,

5 km na SE od Grodziska
12 km na E od Czermina;
15 km na SE od Pieruszyc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1700 ZBIERSK.... Na N od Stawiszyna
15 km na N od Kalisza i 25 na W od Turku
(główne gniazdo)

Geneteka ????


1730 ZBIERSK kaliski GNIAZDO WIELKOPOLSKA/ ZBIERSK k. Stawiszyna
·          1730 ....ANASTAZJA KARWACKA – zm. 1797
·          1730 ...WALENTY KARWACKI – zm. 1795
·          1730 – 1803 BARTŁOMIEJ KARWACKI (ur przed 1730 - zm. 1803 r. Zbiersk); żona PETRONELA Bartłomiejowa KARWACKA: żona: Petronella,
BARTOLOMEO KARWATZKI, Zbiersko, Right Town/Posen-Stawiszyn/Parafia Zbiersker (spis rodzin maj 1794 (t.82, poz. 3260) Bartholomei  82  Zbiersko ?  3260
right town???   Posen   Stawiszyn  Zbiersker      May 1794      
1) Salomea (ur ok. 1750, zm. 14.03.1841. Zbiersk); mąż: Andrzej Ulewicz
2) Jan (ur. ok 1780. zm. 26.12.1843. Zbiersk); żona: Wiktoria Kuźniarek (ur ok. 1780, zm.
15.04.1858. Zbiersk), ślub: 1800/1801. Zbiersk
3) Franciszek (ur. ok. 1785); żona Wiktoria Szkudlarek.
Uderza znaczna różnica wieku pomiędzy Salomeą a jej braćmi. Niewykluczone więc, że Petronella była macochą Salomei.
Okazało się, że na początku XIX w. w Zbiersku mieszkali w zasadzie dwaj Karwaccy: bracia Jan (ur.ok 1782 r., ojciec mojego prapra Antoniego) i Franciszek (ur ok 1786 r.) z żonami i dziećmi.
FILIP KARWACKI (ur, 1785) – cieśla ze Zbierska

Byłam w poznańskim archiwum i „rozpracowałam” już w zasadzie Karwackich ze Zbierska do połowy XIX w. Tak jak wcześniej przypuszczałam nosili to nazwisko 
bracia Jan i Franciszek oraz ich żony i dzieci. Raz tylko natknęłam się  (w 1825 r.) na Filipa Karwackiego - lat 40 - określony jako cieśla ze Zbierska. Jego wiek
wskazuje na to, że mógłby być bratem Jana i Franciszka. Może uda mi się to ustalić, choć, zważywszy na jego zawód, istnieje duże prawdopodobieństwo częstej
migracji i mogę go już tutaj nie spotkać. Owi Karwaccy mieli jednak jeszcze siostrę Salomeę - starszą co najmnie od nich o 10 lat, skoro w 1812 roku żeniła syna.
Jeśli udałoby mi się odnaleźć informację o miejscu jej urodzenia, być może okazałoby się wiadomym skąd też Karwaccy przybyli do Zbierska ANETA 3.04.2005

Witam serdecznie! W piątek skończyłam praktykę w Kaliszu. Nie znalazłam tam jednakże czegoś szczególnie ciekawego. W wolnych chwilach sięgałam do ksiąg
metrykalnych i spisywałam dane o rodzinie, lecz na dzień dzisiejszy nie potrafię powiązać ich w jedną całość. W Archiwum jest wiele innych akt ze Zbierska (od
początku XIX w.) i okolic dotyczących spraw majątkowych i procesowych, lecz nie miałam czasu do nich zajrzeć - to kolejne zadanie które muszę odłożyć na
później. We wtorek natomiast byłam w Poznaniu i zajrzałam do tamtejszego AP. Przejrzałam kilka najstarszych ksiąg ze Zbierska jakie posiadają (od 1808 r.)
Okazało się, że na początku XIX w. w Zbiersku mieszkali w zasadzie dwaj Karwaccy: bracia Jan (ur.ok 1782 r., ojciec mojego prapra Antoniego) i Franciszek (ur ok
1786 r.) z żonami i dziećmi. W AP Poznań mają też inwentarz akt metrykalnych z lat 1779-1826. Widnieją tam: Karwacki Walenty, zm. 1795 r.; Karwacka
Nastazja?, zm. 1797 r; i Karwacki Bartłomiej, zm. 1803 r. Być może Nastazja? i Walenty bądź Bartłomiej byli rodzicami Jana i Franciszka. Prawdopodobne też, że
byli oni pierwszymi z Karwackich, jacy mieszkali w Zbiersku, ale muszę to jeszcze dokładniej zbadać. Jak znajdę czas sprawdzę też Birzów.
Pozdrawiam. Aneta 23. luty 2005

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

INWENTARYZACJE DÓBR SZLACHECKICH woj. kaliskiego:
Tom I od XVI do połowy XVIII wieku (1955) – Władysław Rusiński ; jest indeks miejscowości NIE Ma indeksu NAZWISK
Tom II 1751 – 1775 dosyć szczegółowe opisy poszczególnych majątków.
ZBIERSK opisy od 1559 roku, 1659, 1714, 1715, 1771, 1774, 1775
Str. 668 ZBIERSK Zapis 150 ( str 662-669)
·          BARTEK KARWACKI zagrodnik ma chałupę starą, złą z komorą i sienia. Po niej stodoła stra, obora dobra i ogród w składów 7, w tym sadek, zasiał ozimę składów 12
Bartek mógł być bratem Tomasza Karwackiego z Warty, gdyz ten miał w 1776 syna Bartka, imię mógł mieć po stryju.
JEST TO PIERWSZY ZAPIS KARWACKICH w Zbiersku.. nie było o nich wzmianki w 1771 roku ani tez w 1775. A DO DZIŚ JEST TO ZYWE GNIAZDO KARWACKICH ...

dzieci Bartłomieja i Petroneli dzieci Bartłomieja Karwackiego (zm. 1803 r. Zbiersk); i (2) żona: Petronella, dzieci:
** 1750 - 1841 1) SALOMEA KARWACKA- Ulewicz:Salomea (ur ok. 1750, zm. 14.03.1841. Zbiersk); mąż: Andrzej Ulewicz
1750-1841 1) Salomea KARWACKA – Ulewicz (ur ok. 1750, zm. 14.03.1841. Zbiersk); mąż: Andrzej Ulewicz
ZBIERSK
Nie udało mi się natomiast znaleźć informacji o pochodzeniu Karwackich ze Zbierska. Odszukałam akt zgonu Salomei  (siostry Jana i Franciszka) ale brak tam
informacji o jej miejscu urodzenia. Wiadomo tylko, że jej rodzicami byli: Barłomiej i Petronela Karwaccy. Jutro zajrzę do archiwum, może jeszcze coś znajdę. Pozdrawiam. Aneta 16.V.2005
** 1785 FILIP KARWACKI (ur, 1785) – cieśla ze Zbierska
** 1780 – 1843 2) JAN KARWACKI; Jan (ur. ok 1780. zm. 26.12.1843. Zbiersk); żona: Wiktoria Kuźniarek (ur ok. 1780, zm. 15.04.1858. Zbiersk), ślub: 1800/1801. Zbiersk
** żona WIKTORIA Janowa z Kuzniarków KARWACKA
1780 – 1843 2) Jan KARWACKI (ur. ok 1780. zm. 26.12.1843. Zbiersk); żona: Wiktoria Kuźniarek (ur ok. 1780, zm. 15.04.1858. Zbiersk), ślub: 1800/1801. Zbiersk

Wnuki Bartłomieja i Petroneli
Dzieci Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
*** 1802 – 1802 1. DOROTA KARWACKA - Dorota (ur. 1802. zm. 1802[?])
*** 1803 2. ZUZANNA KARWACKA-Lis; Zuzanna (ur. 1803); mąż: Mateusz lis (ur ok. 1793); ślub: 02.11.1823;
dzieci: 1. Marianna (ur. 14.07.1827), 2. Ewa (ur. 25.11.1830),
3. Wawrzyniec (ur. 02.08.1834), 4. Rozalia (ur. 26.07.1837),
5. Stanisław (ur. 18.04.1840, zm. 04.04.1841), 6. Aleksy (ur. 07.07.1842), 7. Walenty (ur. 05.02.1845.)
*** 1806 3. ANTONI KARWACKI; Antoni (ur. 1806); ANTONI KARWACKI (syn Jana I Wiktorii) ur. ok. 1806 r. w Zbiersku zm. przed 1865 r; żona: Zuzanna
Wojtkiewicz ur. ok. 1808r. w Tursku zm. po 1865 r; ślub: 22. 11. 1829 r. w Zbiersku; rodzice 7 dzieci w tym Wojciecha Karawackiego z Filutowa
1 żona ANASTAZJA Antoniowa z Sieradzan KARWACKA; 1. żona: Anastazja Katarzyna Sieradzan (ur ok. 1807, zm. 08.03.1829); ślub: 25.11.1827. Zbiersk (nie doczekali się dzieci);
2 żona ZUZANNA Antoniowa z Wojtkiewiczów Karwacka; 2. żona: Zuzanna Wojtkiewicz.
ANTONI KARWACKI ur. ok. 1806 r. w Zbiersku zm. przed 1865 r. Zuzanna Wojtkiewicz ur. ok. 1808r. w Tursku zm. po 1865 r; ślub: 22. 11. 1829 r. w Zbiersku
ANTONI KARWACKI (syn Jana I Wiktorii) ur. ok. 1806 r. w Zbiersku zm. przed 1865 r; żona: Zuzanna Wojtkiewicz ur. ok. 1808r. w Tursku zm. po 1865 r; ślub: 22.
11. 1829 r. w Zbiersku; rodzice 7 dzieci w tym Wojciecha Karwackiego z Filutowa.
3. Dzieci Antoniego i Zuzanny (z d. Wojtkiewicz) Karwackich:
^^^^ 1830-1852 1. ANDRZEJ KARWACKI ur. 22. 11. 1830 r. Zbiersk\ zm. 06.09.1852 r. Kościelec........ dzieci ???
^^^^ 1833 2. TOMASZ KARWACKI ur. 26.11.1833 r. Zbiersk zm. ........ dzieci ???
^^^^ 1836-1912 3. WOJCIECH KARWACKI ur. ok. 1836 r. Wymysłów (pow. Tuliszków) zm. 27.04.1912 r. Filutów

WOJCIECH KARWACKI, ur. ok. 1836 r. w Wymysłowie zm. 27.04.1912 r.,w Filutowie ;żona Marianna Popeda r. 07.09.1838 r.
W Wygankach zm. 14.07.1918 r.w Filutowie ;ślub: 19.11.1865 r. w Brudzewie;
FILUTÓW - Zbiersk
Dzieci Wojciecha i Marianny (z d. Popęda) Karwackich
****** 1867 1. AGNIESZKA KARWACKA ur. 06.01.1867 r. Filutów zm. 16.05.1872 r. Flutów
****** 1870 2. MARCIN KARWACKI ur. ok. 1870 r. Filutów zm. 26.05.1872 r. Filutów
****** 1872 3. WIKTORIA KARWACKA ur. 01.12.1872 r. Filutów zm. po 1917 r.
ślub: 04.02.1894 r. (par. Brudzew) z Walentym Derbich ur. 30.01.1870 r. zm. po 1917 r. ........ dzieci ???
****** 1879 5. KATARZYNA KARWACKA ur. 19.11.1879 r. Filutów zm. po 1917 r. ślub: 23.01.1900 r. (par. Brudzew) z Janem Czerniejewskim
ur. 21.05.1872 r. Piątek Mały
****** 1876 4. MICHAŁ KARWACKI ur. 07.08.1876 r. Filutów zm. 21.03.1945 r. Pacanowice na N od Pleszewa, E od Czermnej
MICHAŁ KARWACKI, ur. 07.08.1875 r. w Filutowie ;zm. 21.03.1945 r. w Pacanowicach; żona Apolonia Wesołowska ur. 30.05.1879 r. w Korzeniewie; zm.
17.10.1917 r. w Długiej Wsi; ślub: 25.01.1902 r. w Kościelcu
Michał Karwacki, po śmierci swojej żony (po 1917 r.) opuścił „zbierskie” gniazdo rodzinne i przeprowadził się do Pacanowic k. Pleszewa
PACANOWICE k. Pleszewa
Dzieci Michała z Pacanowic k. Pleszewa i Apolonii Wesołowskiej:
MARIANNA KARWACKA;Marianna, ur.1902 r., zm. 1968 t. (nie założyła rodziny)
STANISŁAWA KARWACKA;Stanisława zm. w dzieciństwie, w 1917 r.
FRANCISZEK KARWACKI;Franciszek ur. 1907 r., zm. 1994 r. ; żona Katarzyna, ślub ok. 1928 r. Mieli dwoje dzieci, które zmarły w niemowlęctwie. Początkowo
mieszkali w okolicach Rososzycy ., później, jeszcze przed wojną, przeprowadzili się do pobliskiego Ostrowa Wlkp.
JÓZEF KARWACKI; ur. 17.12.1912 w Długiej Wsi, zm. 10.01.1996 r. w Pleszewie. Ślub: 18. 04.1950 r.; żona Helena Łyskawka ur. 17.03.1924 r., zm. 22.06.2000 r

Dzieci Michała z Pacanowic k. Pleszewa i Apolonii Wesołowskiej
^^^^^^^ 1902 MARIANNA KARWACKA;Marianna, ur.1902 r., zm. 1968 t. (nie założyła rodziny)
^^^^^^^ 1917 STANISŁAWA KARWACKA; Stanisława zm. w dzieciństwie, w 1917 r.
^^^^^^^ 1907 FRANCISZEK KARWACKI;Franciszek ur. 1907 r., zm. 1994 r. ; żona Katarzyna, ślub ok. 1928 r. Mieli dwoje dzieci, które zmarły w niemowlęctwie.
Początkowo mieszkali w okolicach Rososzycy ., później, jeszcze przed wojną, przeprowadzili się do pobliskiego Ostrowa Wlkp.
^^^^^^^ 1912 JÓZEF KARWACKI; ur. 17.12.1912 w Długiej Wsi, zm. 10.01.1996 r. w Pleszewie. Ślub: 18. 04.1950 r.;
żona Helena Łyskawka ur. 17.03.1924 r., zm. 22.06.2000

Wnuki Michała
Dzieci Józefa z Pacanowic k. Pleszewa i Heleny Łysawki::
Wnuki Michała,
Dzieci Józefa z Pacanowic k. Pleszewa:
Córka 1 ... jej corka Aneta Pera Franc z Ostrowi Wielkp i 22 synow
Córka 2 ok. Pacanowic
Córka 3 ok. Pacanowic
Syn 1 zmarły w dzieciństwie
Syn 2 ok. Pacanowic ma 2 synow

******** FRANCISZEK KARWACKI; 1. Franciszek, zmarły w dzieciństwie
******** DANUTA KARWACKA 2. Danuta; mąż Franciszek Pera (Ostrów Wlkp)

Prawnuki Michała Karwackiego,
Wnuki Józefa z Pacanowic.
Dzieci DANUTY i Franciszka Franc
^^^^^^^^^ANETA PERA żona Jarosława FRANC, rodzice Łukasza, mieszkają w Moszczenicy,
^^^^^^^^^ JAROSŁAW PERA (zmarły w dzieciństwie)
^^^^^^^^^PRZEMYSŁAW PERA
******** URSZULA KARWACKA 3. Urszula; mąż Ryszard Sipiak (Pleszew)
Prawnuki Michała Karwackiego,
WnukiJózefa z Pacanowic.
Dzieci URSZULI i Ryszarda:
^^^^^^^^^ ILONA Sipka, zona Macieja Pawlaka, maja syna Miłosza i mieszkają w Pleszewie.
******** TADEUSZ KARWACKI 4. Tadeusz; żona Maria Pasiak (Kowalew).
Prawnuki Michała Karwackiego,
WnukiJózefa z Pacanowic
Dzieci TADEUSZA i Marii:
^^^^^^^^^ROBERT KARWACKI
^^^^^^^^^ PAWEŁ KARWACKI

******** ELŻBIETA KARWACKA 5. Elżbieta; mąż Walerian Michalski (Skrzypnia

Prawnuki Michała Karwackiego,
Wnuki Józefa z Pacanowic
Dzieci ELŻBIETY i Waleriana...
^^^^^^^^^ HONORATA MICHALSKA
^^^^^^^^^ MAŁGORZATA MICHALSKA
^^^^^^^^^ MARIOLA MICHALSKA

Obecnie nikt z tej linii nie mieszka w rodzinnych Pacanowicach
........ dzieci ???
cd. Dzieci Antoniego i Zuzanny (z d. Wojtkiewicz) Karwackich:
^^^^ 1840 4. PIOTR KARWACKI ur. ok. 1840 r. Rybie zm. ślub: 25.10.1863 r. Lipe z
Rozalią Mostowiak ur. ok. 1842 r. Jarantów zm. ........ dzieci ???
^^^^ 1843 5. TEKLA KARWACKA ur. ok. 1843 r. Siączyce zm. 03.09.1852 r.
Kościelec
^^^^ 1844 6. MARIANNA KARWACKA ur. ok. 1844 r. Siączyce zm. 11.09.1852 r. Kościelec
^^^^ 1850 7. URSZULA KARWACKA ur. 14.09.1850 r. Zosinki zm. po 1917 r. ........ dzieci ???

*** 1809 – 1814 4. DOROTA APOLONIA KARWACKA; Dorota Apolonia (ur. 03.02.1809, zm. 1814 [?])
*** 1812 5. IGNACY WINCENTY KARWACKI ; Ignacy Wincenty (ur. 19. 01. 1812);
żona 1815 MAŁGORZATA Ignacowa z Wożniaków Karwacka żona: Małgorzata Woźniak (ur. 1815. Rybie, pow. Konin.);

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wniki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci: Ignacego Wincentego Karwackiego i Małgorzaty z Woźniaków
5. Dzieci IGNACEGO WINCENTEGO KARWACKIEGO ; Ignacy Wincenty (ur. 19. 01. 1812); żona: Małgorzata Woźniak (ur. 1815. Rybie, pow. Konin.
^^^^ 1844 – 1870 1. Józef KARWACKI (ur. 26.02.1844, zm. 24.08.1870),
^^^^ 1846 2. Andrzej KARWACKI (ur. 27.11. 1846),
^^^^ 1849 3. Dorota KARWACKA (ur. 28.12.1849),
^^^^ 1852 4. Marcin KARWACKI (ur. 28.10.1852)
*** 1815 6. MARIANNA KARWACKA-Staszak-Kujawa; Marianna (ur ok. 1815); maż: Michał Staszak/ Kujawa (ur. ok. 1813); ślub: 24.11.1833. Zbiersk;

dzieci: 1. Józef (ur. 17.02.1836), 2. Andrzej (ur. 30.10.1838), 3. Franciszek (ur. 22.08.1842), 4. Wojciech (ur. 23.04.1848)
6.Dzieci MARIANNY KARWACKIEJ-Staszak-Kujawa; Marianna (ur ok. 1815); maż: Michał Staszak/ Kujawa (ur. ok. 1813); ślub: 24.11.1833. Zbiersk; dzieci
1. JÓZEF STASZAK; Józef (ur. 17.02.1836),
2. ANDRZEJ STASZAK; Andrzej (ur. 30.10.1838),
3. FRANCISZEK STASZAK; Franciszek (ur. 22.08.1842),
4. WOJCIECH STASZAK; Wojciech (ur. 23.04.1848)
*** 1818 7. PIOTR KARWACKI; Piotr (ur. 13.06.1818);
1 zona 1822-1852 JADWIGA Piotrowa z Kęczków Karwacka; 1. żona: Jadwiga Kęczka (ur. ok. 1822, zm. 06.09.1852); ślub: 13.10.1839. Zbiersk;

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wniki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Piotra i Jadwigi z Keczkow
^^^^ 1841 1. Walenty (ur. ok. 26.01.1841),
^^^^ 1843 – 1843 2. Marianna (ur. 26.01.1843, zm. 08/09. 10.1843);
^^^^ 1844 3. Rozalia (ur. 01.09.1844);
^^^^ 1847 – 1848 4. Marcin (ur. 02.10.1847, zm. 15.08.1848.);
^^^^ 1849 5. Urszula (ur. 27.09.1849);
^^^^ 1852 6. Józef (ur. 15.02.1852)
1. żona: Jadwiga Kęczka (ur. ok. 1822, zm. 06.09.1852); ślub: 13.10.1839. Zbiersk;
1. WALENTY KARWACKI Walenty (ur. ok. 26.01.1841),
2. MARIANA KARWACKA; Marianna (ur. 26.01.1843, zm. 08/09.
10.1843);
3. ROZALIA KARWACKA; Rozalia (ur. 01.09.1844);
4. MARCIN KARWACKI; Marcin (ur. 02.10.1847, zm. 15.08.1848.);
5. URSZULA KARWACKA ;Urszula (ur. 27.09.1849);
6. JÓZEF KARWACKI Józef (ur. 15.02.1852);

2 zona MARIANNA Piotrowa de Czerniejewska 1)Włodarczykowa Karwacka; 2. żona: Marianna Włodarczyk (po pierwszym mężu) z domu: Czerniejewska (ur.
02.02.1825. Zosinki, par. Grochowy); ślub: 07.08.1853 r. Zbiersk;

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wnuii Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Piotra i marnianny Czerniejewskiej:
^^^^ 1849 1. Petronela Władarczyk (z 1. małżeństwa Marianny, ur. 10.07.1849)
^^^^ 1854 2. Jadwiga KARWACKA (ur. 06.10.1854),
^^^^ 1858 3. Piotr KARWACKI r (ur. 11.10.1858),
^^^^ 1861 4. Ignacy KARWACKI (ur. 15.07.1861),
^^^^ 5. Szczepan KARWACKI,
^^^^ 6. Władysław KARWACKI.
żona: Marianna Włodarczyk (po pierwszym mężu) z domu: Czerniejewska (ur. 02.02.1825. Zosinki, par. Grochowy); ślub: 07.08.1853 r. Zbiersk; dzieci:
6. Petronela (z 1. małżeństwa Marianny, ur. 10.07.1849),
7. JADWIGA KARWACKA; Jadwiga (ur. 06.10.1854),
8. PIOTR KARWACKI; Piotr (ur. 11.10.1858),
9. IGNACY KARWACKI; Ignacy (ur. 15.07.1861),
10. SZCZEPAN KARWACKI; Szczepan,
11. WŁADYSŁAW KARWACKI; . Władysław

*** 1821 8. FILIP KARWACKI: Filip (ur. 26.04.1821);
1 zona KUNEGUNDA Filipowa z Pastusiaków Karwacka; żona: Kunegunda Pastusiak (ur. ok. 1819, zm. 12.04.1854);

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wnuki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Filipa i Kunegundy
^^^^ 1845 1. Józef (ur. 19.02.1845),
^^^^ 1848 2. Andrzej (ur. 18.11.1848),
^^^^ 1851 3. Marcin (ur. 07.10.1851);
2 zona ELŻBIETA Filipowa z Bartoszczyków Karwacka; żona: Elżbieta Bartoszczyk (ur. 08.11.1830); 08.11.1830);

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wnuki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Filipa i Elzbiety
^^^^ 1856 1. Andrzej (ur. 29.10.1856)


*** 1824 9. JAN KANTY KARWACKI ;Jan/ Kanty (ur. 1824, zm. 01.05.1828)

** 1785 3) FRANCISZEK KARWACKI Franciszek (ur. ok. 1785); żona Wiktoria Szkudlarek.
** Żona WIKTORIA Franciszkowa ze Szkudlarków KARWACKA
1785 - 3) Franciszek KARWACKI (ur. ok. 1785); żona Wiktoria Szkudlarek.
Uderza znaczna różnica wieku pomiędzy Salomeą a jej braćmi. Niewykluczone więc, że Petronella była macochą Salomei.
Dzieci Franciszka Karwackiego i Wiktorii z d. Szkudlarek:
*** 1809 1. FRANCISZKA KARWACKA; Franciszka (ur. 29.09.1809)
*** 1813 – 1813 2. FLORIAN / FILIP KARWACKI; Florian/ Filip (ur. 28.04.1813, zm. 29.04.1813)
*** 1814 – 1815 3. JAN KARWACKI; Jan (ur. ok 1814[?], zm. 1815)
*** 1822 4. WALENTY KARWACKI; Walenty (ur. 27.01.1822)
*** 1827 5. MARIANNA KARWACKA: Marianna (ur. 22.06.1827)
*** 1829 6. FRACISZEK KARWACKI: Franciszek (ur. 11. 09. 1829);
żona Marianna Franciszkowa Karwacka; żona: Marianna (ur. 02.03.1829);

wnuki Franciszka i Wiktorii Szkudlarek
dzieci: Franciszka i Marianny
^^^^ 1852 1. Jadwiga Karwacka (ur. 15.10.1852),
^^^^ 1854 2. Michał Karwacki (ur. 20.09.1854),
^^^^ 1859 3. Józef Karwacki (ur. 18.02.1859)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

JAN KARWACKI , ur. ok. 1782 z rodzinami
FRANCISZEK KARWACKI, ur. ok. 1787 z rodzinami
Okazało się, że na początku XIX w. w Zbiersku mieszkali w zasadzie dwaj Karwaccy: bracia Jan (ur.ok 1782 r., ojciec mojego prapra Antoniego) i Franciszek
(ur ok 1786 r.) z żonami i dziećmi.
Witam serdecznie! W piątek skończyłam praktykę w Kaliszu. Nie znalazłam tam jednakże czegoś szczególnie ciekawego.
W wolnych chwilach sięgałam do ksiąg metrykalnych i spisywałam dane o rodzinie, lecz na dzień dzisiejszy nie potrafię powiązać ich w jedną całość.
W Archiwum jest wiele innych akt ze Zbierska (od początku XIX w.) i okolic dotyczących spraw majątkowych i procesowych, lecz nie miałam czasu do nich zajrzeć
Pozdrawiam. Aneta 23. luty 2005

1764-1834 FRANCISZEK KARWACKI lat 70 Sokolniki 13 km na SE od Wrześni
1785 4) FILIP KARWACKI (ur, 1785) – cieśla ze Zbierska
Byłam w poznańskim archiwum i „rozpracowałam” już w zasadzie Karwackich ze Zbierska do połowy XIX w. Tak jak wcześniej przypuszczałam nosili to nazwisko 
bracia Jan i Franciszek oraz ich żony i dzieci. Raz tylko natknęłam się  (w 1825 r.) na Filipa Karwackiego - lat 40 - określony jako cieśla ze Zbierska. Jego wiek
wskazuje na to, że mógłby być bratem Jana i Franciszka. Może uda mi się to ustalić, choć, zważywszy na jego zawód, istnieje duże prawdopodobieństwo częstej
migracji i mogę go już tutaj nie spotkać. Owi Karwaccy mieli jednak jeszcze siostrę Salomeę - starszą co najmnie od nich o 10 lat, skoro w 1812 roku żeniła syna.
Jeśli udałoby mi się odnaleźć informację o miejscu jej urodzenia, być może okazałoby się wiadomym skąd też Karwaccy przybyli do Zbierska ANETA 3.04.2005

zgony w Zbiersku:
BARTŁOMIEJ KARWACKI – zm . 1803
ANASTAZJA KARWACKA – zm. 1797
WALENTY KARWACKI – zm. 1795

W AP Poznań mają też inwentarz akt metrykalnych z lat 1779-1826. Widnieją tam: Karwacki Walenty, zm. 1795 r.; Karwacka Nastazja?, zm. 1797 r; i Karwacki
Bartłomiej, zm. 1803 r. Być może Nastazja? i Walenty bądź Bartłomiej byli rodzicami Jana i Franciszka. Prawdopodobne też, że byli oni pierwszymi z Karwackich,
jacy mieszkali w Zbiersku, ale muszę to jeszcze dokładniej zbadać. Aneta. 23.II.2005

Corka ?
(1865-1895) JÓZEFA KARWACKA – Szczot Witam.Mam ślad dot.Karwackiej: Paweł Szczot ur.1858 w Zbiersku miał za żonę Józefę Karwacką ur.1865
zm.17.01.1895,ur.w Zbiersku, dzieci: Stefan 1893-1971, Paweł ur.1896, Zofia zm.1965, Antoni, Maria. Są to wiadomości z mikrofilmów USC i Kościoła. W tych
mikrofilmach byli też inni Karwaccy.Pozdrawiam i czekam na odpowiedż.Eugeniusz


po 1910 roku
CZESŁAW KARWACKI : wł.gosp.rol. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbiersk,
WŁADYSŁAWA KARWACKA; wł.gosp.rol. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbiersk,
ANIELA KARWACKA : wł.gosp.roln. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbiersk,
ANIELA KARWACKA – Piskory/Józefów Józefów. Stawiszyna: na wykazie gruntów poniemieckich nadzielonych (1928)1945-1947
JAN KARWACKI; wł.gosp.rol. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbier
ANTONI KARWACKI : zam. w Zbiersku aresztowany w 1941 roku za nielegalny handel
KAZIMIERZ KARWACKI ; właśc.. gosp.rolnego, objął poniemieckie grunty we wsi Kazala, gm Mycielin (1935),
MARCIN KARWACKI; wł.gosp.rolnego, rejestr gruntów poniemieckich we wsi Kazala (1954-1954); bierze udział w powojennej parcelacji majątku Zbiersk (1950-1967);
ADAM KARWACKI; wł.gosp.rolnego w Zbiersku Stawiszyna (1950-1952)
11/196/0/1055 [Akta osobowe więźnia - Karwacki Antoni, zam. Zbiersk, pow. Kalisz]; 1941-1941; Poszyt; stan dobry; formularz, mps, rkp; ; jęz. niem.; k. 4; ; 688;
; hasła indeksu: Zbiersk - wieś, pow. Kalisz; Karwacki Antoni - więzień; Nielegalny handel;
11/231/0/3943 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Karwacki Czesław; [1946]1961-1961; Akta klejone; stan dobry; formularz, rkp, mps; ; jęz. pol.; k. 10; ;
paczka nr 100/12; ; hasła indeksu: Zbiersk - majątek, pow. Kalisz; Zbiersk - wieś, pow. Kalisz; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego;
11/231/0/3944 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Karwacki Jan; 1961-1961; Akta klejone; stan dobry; formularz, rkp, mps; ; jęz. pol.; k. 9; ; paczka nr
100/13; ; hasła indeksu: Zbiersk - majątek, pow. Kalisz; Zbiersk - wieś, pow. Kalisz; Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRUDZEW kaliski

Brudzew (pow. kaliski), Lipe [2.6km], Blizanów [3.8km], Tursko [6.7km], Piątek Wielki [7.8km], Rychnów [7.8km], Stawiszyn [8.6km], Grodzisko (pow. pleszewski)
[9.0km], Chocz [9.4km], Brzezie (pow. pleszewski) [9.9km], Grodziec [13.0km], Broniszewice [13.7km], Królików [13.7km], Pleszew [14.1km], Goliszew [14.7km]

1863 sl 5 Piotr Karwacki Rozalia Mostowiak Lipe
1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe

1880 sl 19 Józef Górski Marianna Karwacki Stawiszyn
1881 sl 18 Marcin Dominiakowski? Franciszka Karwacki Stawiszyn
1888 sl 7 Antoni Karwacki Józefa Szulc Stawiszyn
1890 sl 19 Marcin Karwacki Antonina Kubisiak StawiszynBRUDZEW turecki / kolski

wielkopolskie: Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki), Janiszew [3.2km], Białków Kościelny [7.5km], Koło [11.5km], Turek [11.8km], Psary [12.2km], Grzegorzew [14.4km], Dąbie (ewang.) [15.0km], Dąbie [15.0km]
łódzkie: Wilamów [11.9km]


1792 sl 1 Lucas Karwacki Marianna Jurkiewicz Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1794 sl 5 Petrus Derliński Petronella Karwacka Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1796 sl 15 Blasius Karwacki Agnes Kotecka Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1801 sl 6 Blasius Karwacki KARWADZKI Constantia Kwiatkowska Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1802 sl 2 Nicolaus Kotecki Marianna Karwacki KARWADZKI Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1802 sl 5 Jacobus Walencki Marianna Karwacki KARWADZKI Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1806 sl 9 Mathaeus Karwacki KARWADZKI Anna Sokołowska Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1807 sl 7 Antonius Karwacki KARWADZKI Agatha Kwiatkowska Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1816 ur 14 Maciej Karwacki KARWADZKI Piotr Łucja Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski
1816 ur 28 Anna Karwacki KARWADZKI Melchior Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew
1816 ur 55 Aniela Karwacki KARWADZKI Maciej Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1760 SOKOLNIKI 13 km na SE od Wrześni

- wielkopolskie: Sokolniki (pow. wrzesiński), Samarzewo [4.2km], Wszembórz [9.1km], Pyzdry [9.3km], Biechowo [11.2km], Kowalewo-Opactwo [14.3km], Bardo [14.6km

1760 SOKOLNIKI 13 km na SE od Wrześni
1764-1834 zgon FRANCISZEK 70 lat KARWACKI SOKOLNIKI 13 km na SE od Wrzesni

1784 - 1834 zgon 20 Franciszek Karwacki lat 70 Sokolniki (pow. wrzesiński)
1795 - 1855 zgon 68 Marianna Karwacka lat 69 Sokolniki (pow. wrzesiński)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1760 PYZDRY 18 km na S od Wrzesni

- wielkopolskie: Sokolniki (pow. wrzesiński), Samarzewo [4.2km], Wszembórz [9.1km], Pyzdry [9.3km], Biechowo [11.2km], Kowalewo-Opactwo [14.3km], Bardo [14.6km

1850 zgon 7 Felix Karwacki Kowalewo-Opactwo

1857 sl 34 Wincenty Górecki Rozalia Karwacka Pyzdry
1859 sl 14 Antoni Wichulski Rozalia Karwacka Pyzdry
1879 zgon 32 Wincenty Karwacki Pyzdry
1880 zgon 97 Wincenty Karwacki Pyzdry


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1780-1820 Bernardyn Ojciec Karwacki w Pyzdrach wielkopolskich.
Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych: ...
Hieronim Eugeniusz Wyczawski - 1985 - Liczba stron: 681; Karwackiemu oraz jednemu bratu, pozwolono pozostać przy klasztorze w roli kapelanów więzienia.
Musieli jednak opuścić klasztor. Zamieszkali w budynku gospodarczym, który zaadaptowano na cele mieszkalne. Z chwilą śmierci o. ...books.google.pl - Omówienie
Strona 154
„ .. na wiezienie znajdujace się dotychczas w Pyzdrach, włączonych w 1815 r. do Królestwa Kongresowego. jeszcze 6 zakonników. Dwom z nich o. Rychnarskiemu i o. Karwackiem oraz jednemu bratu, pozwolono pozostać przy klasztorze w roli kapelanów wieżienia. Musieli jednak opuścic klasztor. Zamieszkali w nudynku godpodarczym, który zaadoptowano na cele mieszkalne
„ .. W momencie kasaty w klasztorze przebywało jeszcze 6 zakonników. Dwom z nich o. Rychnarskiemu i o. Karwackiem oraz jednemu bratu, pozwolono
pozostać przy klasztorze w roli kapelanów wieżienia. Musieli jednak opuścic klasztor. Zamieszkali w nudynku godpodarczym, który zaadoptowano na cele mieszkalne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1750 LISKÓW 15 km NE od Kalisza

wielkopolskie: Lisków, Przespolew [8.1km], Prażuchy (ewang.) [8.7km], Kosmów [10.6km], Głuchów (pow. turecki) [11.7km], Zborów pow. kaliski [14.0km]
- łódzkie: Goszczanów [8.7km], Chlewo (pow. sieradzki) [10.2km], Góra gm. Warta [14.8km]


??????????????????
1783 Józef Karwacki
Lisków (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1808 , Akta urodzonych
1783 Józef Karwacki  lat 25 swiadek / chrzestny Franciszka Zabczańskiego


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1750 CHOCZ 20 km NW od Kalisza na Wrzesnie/Poznan
Geneteka polska: pobliskie Lipie i Szymanowice
wielkopolskie: Chocz, Grodzisko (pow. pleszewski) [3.2km], Broniszewice [5.6km], Brzezie (pow. pleszewski) [10.0km], Pleszew [10.4km],
Lipe [11.4km], Tursko [11.6km], Blizanów [12.8km], Królików [13.1km], Szymanowice [13.3km], Gołuchów [14.5km], Grodziec [14.7km]

1810 zg Konstancja Karwacka Jan Konstancja Pleszew Pleszew skan
1817 zg Jan Karwacki Pleszew Pleszew skan

1833 sl 37 Józef Karwacki Antoni, Marianna Grabińska Małgorzata Stawecka Jakub, Marianna Szymanowice skan
1838 ur 63 Antonina Karwacka Jan Antonina Statkiewicz Szymanowice Kolonia Lisewska skan
1847 zg 14 Antonina Karwacka dd Staskiewicz Szymanowice Kolonia Lisewska skan

1852 ur 64 Marianna Karwacka Albert Rozalia Łęgocik Szymanowice Łupice skan

1863 sl 5 Piotr Karwacki Rozalia Mostowiak Lipe skan
1864 ur 21 Michał Karwacki Lipe skan
1864 zg 7 Maryanna Karwacka Lipe skan

1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe skan
1867 ur 1 Agnieszka Karwacka Lipe skan
1867 ur 4 Paweł Karwacki Lipe skan

????????????
1770 FRANCISZEK KARWACKI z Piły i Katarzyna Pędrak
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1808 , Księga zaślubionych
1770 Franciszek Karwacki  swiadek slubu Błazeja Mielcarka
Mikołay Walczak - świadek
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1808 , Księga wzorów zaślubionych z gmin do Parafii Chockiej należących
1808 / slub Błażej Mielcarek, rolnik (25 lat) , rodzice: Paweł Mielcarek ,
Kunegunda Pabiszak (20 lat) , rodzice: Mikołaj Pabiszak ,
Paweł Mielcarek - ojciec nowożeńca, lat 60 z Kuźni
1770 Franciszek Karwacki   - krewny z Piły, lat 38
Mikołaj Pabiszak
Mikołaj Walczak
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1808 , Księga zmarłych
Franciszek Karwacki  swiadek zgonu Andrzeya Pedraka
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1808 , Księga wzorów zejścia obojga płci zmarłych z gmin do Parafii Chockiej należących
Andrzej Pedrak (80 lat)
1770 Franciszek Karwacki 
Tomasz Urbaniak
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1809 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1809 słub Józef Grzegorz Pawiński (45 lat) , rodzice: Filip Pawiński , Michalina ,
Marianna Michniacka (31 lat) , rodzice: Andrzej Michniacki , Ewa Pędrakówna ,
Wojciech Matecki - świadek,30 lat
Mikołaj Fabiszak - świadek,43 lata
1770 Franciszek Karwacki  swiadek lat 39
Jan Josczak [Juszczak] - świadek,33 lata
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1809 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1809 / zgon Antonina Michniacka (6 lat)
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
Józef Pawinski - ojczym, lat 45
Franciszek Karwacki   - świadek, lat 36
Jakub Plichtowski - świadek, lat 50

1810 ANDRZEJ KARWACKI syn Franciszka
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1810 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1810 / ur Andrzej , rodzice: Franciszek Karwacki  i Katarzyna Pedrak lat 30
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
1771 Franciszek Karwacki - ojciec, lat 39
Onufry Arent - świadek, lat 32
Wojciech Waszak - świadek, lat 43
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1811 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1811 / zgon nr 102 Andrzej Karwacki (1 miesięcy) , rodzice: Franciszek Karwacki 
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
1770 Franciszek Karwacki - ojciec, lat 39 rolnik
Józef Szynkowicz - świadek, lat 55 kowal

1750 ANTONI KARWACKI i Marianna Grabińska ?
1783 JÓZEF KARWACKI i Małgorzata Sławecka
Szymanowice (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1833 , Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych
1833 slub 1783 Józef Karwacki (50 lat) , rodzice: Antoni Karwacki  i Marianna Grabinska
& Małgorzata Sławecka (23 lat) , rodzice: Jakób Sławecki , Marianna ,

1815 JAN KARWACKI i Antonina Statkiewicz
Szymanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1838 , Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych, zmarłych
1838 / ur Antonina , rodzice: Jan Karwacki  Antonina Statkiewicz
Xawery Lubański - chrzestny
Dorota Muller chrzestna
Marcin Stawski - świadek
Józef Miara - świadek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktualna geneteka polska" Chocz-Szymanowice
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... rdertable=1810 zg Konstancja 6 mies Karwacka Jan Konstancja Pleszew 10 km od Chocza Pleszew Księgi metrykalne; ark:/61903/3:1:3Q9M-CSX8-5SXT-9?i=649&cat=333215 (familysearch.org) skan
1817 zg Jan Karwacki mentati pauperis Pleszew Pleszew skan Księgi metrykalne; ark:/61903/3:1:3Q9M-CSX8-5S6K-V?i=684&cat=333215 (familysearch.org)

1833 sl 37 1783 Józef lat 50 ur w Sobieszc.. Karwacki Antoni, Marianna Grabińska zObornik Oledrach Małgorzata Stawecka Jakub, Marianna Szymanowice 13 km od Chocza skan wdowiec Oborskie Olędry

1838 ur 63 Antonina Karwacka Jan Antonina Statkiewicz Szymanowice Kolonia Lisewska skan
1802- 1847 zg 14 Antonina dd Staskiewicz lat 45 Szymanowice Kolonia Lisewska skan
1852 ur 64 Marianna Karwacka Albert Rozalia Łęgocik Szymanowice Łupice skan

1863 sl 5 Piotr lat 23 Karwacki ur w Rybiem, przy matce w folw.Jarnoltowskim pozostaje s. zmarlego Antoniego i zyjacej Zuzanny Rozalia Mostowiak 10 km od Chocza Lipe Jarantów https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... f1b24e_max
1864 ur 21 Michał Karwacki Lipe skan
1864 zg 7 Maryanna Karwacka Lipe skan

1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe skan
1867 ur 1 Agnieszka Karwacka Lipe skan
1867 ur 4 Paweł Karwacki Lipe skan


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Przyranie k. Zbierska

Geneteka polska ???


1920 ANDRZEJ KARWACKI s. Józefa
53/2183/0/9583 [Karwacki Andrzej syn Józefa ur. 1920, zabity przez nierozpoznaną bandę dnia 23 września 1945 r. we wsi Przyranie gromada Zbiersk powiat
Kalisz]; 1962-1962; ; stan dobry; mieszana; ; polski; ss. 2; A5; ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 STAWISZYN kaliski na S od Zbierska
Lipie, Piątek Wielki


Wielkopolskie: Stawiszyn, Piątek Wielki [3.1km], Lipe [6.3km], Rychnów [7.0km], Goliszew [7.1km], Kościelec (pow. kaliski) [7.1km], Blizanów [7.1km], Zborów pow.
kaliski [10.2km], Kosmów [11.6km], Kokanin [12.1km], Tursko [12.9km], Grodziec [13.6km], Gołuchów [14.5km], Prażuchy (ewang.) [14.6km]

Geneteka polska :
1880 ur 25 Józefa Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1887 ur 91 Władysława Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1880 sl 19 Józef Górski Marianna Karwacki Stawiszyn
1881 sl 18 Marcin Dominiakowski? Franciszka Karwacki Stawiszyn
1888 sl 7 Antoni Karwacki Józefa Szulc Stawiszyn
1890 sl 19 Marcin Karwacki Antonina Kubisiak Stawiszyn
1887 zg 18 Antoni Karwacki Stawiszyn Stawiszyn
1893 sl 29 Antoni Karwacki Stawiszyn Stawiszyn


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1850 PIĄTEK WIELKI
3 km na sw od Stawiszyna 7 km na SW od Zbierska
Geneteka polska ;
Wielkopolskie: Stawiszyn, Piątek Wielki [3.1km], Lipe [6.3km], Rychnów [7.0km], Goliszew [7.1km], Kościelec (pow. kaliski) [7.1km], Blizanów [7.1km], Zborów pow.
kaliski [10.2km], Kosmów [11.6km], Kokanin [12.1km], Tursko [12.9km], Grodziec [13.6km], Gołuchów [14.5km], Prażuchy (ewang.) [14.6km]


1889 ur 7 Walenty Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki
1891 ur 35 Tomasz Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki
1888 zg 13 Antoni Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 KOSCIELEC KALISKI
Lipie - Stawiszyn - Piątek wielki

Wielkopolskie: Stawiszyn, Piątek Wielki [3.1km], Lipe [6.3km], Rychnów [7.0km], Goliszew [7.1km], Kościelec (pow. kaliski) [7.1km], Blizanów [7.1km], Zborów pow.
kaliski [10.2km], Kosmów [11.6km], Kokanin [12.1km], Tursko [12.9km], Grodziec [13.6km], Gołuchów [14.5km], Prażuchy (ewang.) [14.6km]

1811 sl 12 Anastazy Karwacki Jadwiga Osowski Malanów

1863 sl 5 Piotr Karwacki Rozalia Mostowiak Lipe skan
1864 ur 21 Michał Karwacki Lipe skan
1864 zgon Maryanna Karwacka Lipe
1867 ur 4 Paweł Karwacki Piotr wyrobnik lat 27 Rozalia lat 24 Lipe skan


1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe skan
1867 ur 1 Agnieszka Karwacka Wojciech wyrobnik lat 30 Maryanna lat 23 Popęd Lipe Jednostka - Szukaj w Archiwach skan


1889 ur 7 Walenty Karwacki Piątek Wielki
1891 ur 35 Tomasz Karwacki Piątek Wielki
1888 zgon Antoni Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki


1880 ur 25 Józefa Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1887 ur 91 Władysława Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1880 sl 19 Józef Górski Marianna Karwacki Stawiszyn
1881 sl 18 Marcin Dominiakowski? Franciszka Karwacki Stawiszyn
1888 sl 7 Antoni Karwacki Józefa Szulc Stawiszyn
1890 sl 19 Marcin Karwacki Antonina Kubisiak Stawiszyn
1887 zgon Antoni Karwacki Stawiszyn Stawiszyn


Kościelec (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1831 , Akta urodzeń, małżeństw i zejścia
1782 - 1831 zgon Woyciech Tamborski (49 lat) , rodzice: Wojciech Tamborski ,
małżonek Marianna Karwacka 
Jakob Płocinik - świadek


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 KOŚCIELEC 2 km na W od Koła
Geneteka polska:
Kościelec (pow. kolski), Białków Kościelny [1.0km], Koło [5.0km], Koło (ewang.) [5.3km], Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) [8.5km],
Osiek Wielki [8.7km], Janiszew [10.8km], Grzegorzew [11.4km], Wrząca Wielka [12.3km], Dęby Szlacheckie [13.4km], Kramsk [14.4km]

1810 ur Tomasz Karwacki Antoni Brygida Kościelec (pow. kolski) Ochle Małe skan1813 ur 25 Rafał Karwacki Maycher Magdalena Góra Osiek Wielki Osiek skan
1814 ur 21 Marianna Karwacka Błażey Agnieszka Sosnowska Osiek Wielki Ruchenno

1816 ur 14 Maciej Karwacki Karwadzki Piotr Łucja Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski
1816 ur 28 Anna Karwacki Karwadzki Melchior Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski
1816 ur 55 Aniela Karwacki Karwadzki Maciej Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski

1817 ur 40 Tekla Karwacka Piotr Łucya Walencka Janiszew Janiszew skan

1836 ur 17 Małgorzata Karwacki Wincenty Jadwiga Głowacka Wrząca Wielka Kiełczew Górny skan
1838 ur 36 Marianna Karwacki Wincenty Jadwiga Głowacka Wrząca Wielka Kiełczew Górny skan
1841 ur 10 Józef Karwacki Wincenty Jadwiga Głowacka Wrząca Wielka Kiełczew Górny skan
1843 ur 171 Jan Karwacki Wincenty Marianna Głowacka Grzegorzew skan
1847 ur 117 Katarzyna Karwacka Wincenty Jadwiga Głowacka Grzegorzew skan


1844 ur 13 Karol Karwacki Józef Elżbieta Piskorska Grzegorzew skan


1880 ur 36 Józefa Grzelak Wincenty Marianna Karwacka Grzegorzew skan
1882 zg 53 Marianna Grzelak Wincentego Jadwigi Karwackich Grzegorzew skan


1848 ur 56 Aniela Marta Karwacki Koło skan
1848 zg 94 Aniela Karwacka Koło skan
1848 zg 148 Julianna Karwacka Koło skan
1849 ur 71 Marianna Karwacki Koło skan
1849 zg 68 Marianna Karwacka Koło skan
1850 ur 125 Katarzyna Barbara Karwacki Koło skan
1850 zg 83 Lucja Karwacka Koło skan
1853 ur 65 Adam Karwacki Koło skan
1853 zg 88 Adam Karwacki Koło skan
1854 ur 53 Pelagia Karwacki Koło skan
1870 ur 12 Józef Kuźniewicz Melchior Waleria Karwacka Koło Przedmieście
1871 ur 139 N. Zygarłowski Maciej Marianna Karwacka Koło Koło
1876 ur 88 Antonina Zygarłowski Maciej Marianna Karwacka Koło Koło
1877 ur 103 Antonina Karwacka Marianna Karwacka Koło Koło
1879 ur 84 Zofia Karwacki Koło Koło
1882 zg 20 Marianna Hermann Koło Przedmieście
1883 ur 164 Feliks Wilczyński Stanisław Pelagia Karwacka Koło Koło1888 ur 178 Bronislawa Karwacka Kazimierz Franciszka Wozinska Kramsk skan
1891 ur 43 Jozefa Karwacka Kazimierz Franciszka Wozinska Kramsk skan
1893 ur 68 Stanislaw Karwacki Kazimierz Franciszka Wozinska Kramsk skan
1888 ur 130 Agnieszka Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1890 ur 70 Jozefa Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1891 ur 129 Wladyslaw Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1893 ur 63 Malgorzata Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1894 ur 174 Stanislawa Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan??????????????
1770 ANTONI KARWACKi i Brygida
Kościelec (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1810 , Akta urodzeń, małżeństw i zejścia
1810 / ur Tomasz , rodzice: Antoni Karwacki  i Brygida
Józef Gembka - świadek
Jakob Rybarczyk - świadek

Kościelec (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1831 , Akta urodzeń, małżeństw i zejścia
1782 - 1831 zgon Woyciech Tamborski (49 lat) , rodzice: Wojciech Tamborski ,
małżonek Marianna Karwacka 
Jakob Płocinik - świadek


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1830 TARNOWA Targowa GÓRKA 7 km na SWW od Wrześni
Geneteka polska:
wielkopolskie: Targowa Górka, Opatówko [4.0km], Giecz [4.8km], Bardo [5.4km], Murzynowo Kościelne [6.3km], Nekla [6.5km], Września [8.6km], Gułtowy [8.8km],
Biechowo [9.9km], Kaczanowo [9.9km], Mączniki [10.5km], Nowa Wieś Królewska [11.2km], Winnagóra [11.6km], Miłosław [12.5km], Siedlec pow. poznański
[12.9km], Grabowo Królewskie [14.1km], Gozdowo [14.1km], Zieliniec [14.6km], Środa Wielkopolska [14.7km]

1830 TARNOWA GÓRKA 7 km na W od Wrześni
1845 STANISŁAW KARWACKI żeni się w 1869 z Józefa Wolniewicz z Tarnowej Górki
1845 STANISŁAW 1845 Karwacki i Josepha Wolniewicz Targowa Gorka 7 km na W od Wrześni Mystki slub 1869

1869 sl 12 Stanislaus Karwacki Josepha Wolniewicz Targowa Górka Mystki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1830 ŻERKÓW p. Jarocinem
Geneteka polska ????

*1860 TOMASZ KARWACKI (ur. ok. 1885 zm + ) ożeniony z Heleną Gmerek (ur. ? – zm. 1933)

Dzieci Tomasza i Heleny:
** 1910 MARIA KARWACKA (ur. 1910 - ... zm ... w USA)
** 1912 MIECZYSŁAW KARWACKI ( ur. 1912 – zm .....)
** 1914 JOZEF KARWACKI (ur. 1914 – zm .....)
** 1923 STANISŁAWA KARWACKA (ur. 1923 – zm ......)
** 1925 STEFAN KARWACKI (ur. 1925...) ożeniony ze Stanisławą Urbaniak, zamieszkują w Głogowie, Stefan pracował w Milicji

Wnuki Tomasza i Heleny
Dzieci Stefana Karwackiego i Stanisławy:
*** 1949 KRYSTYNA KARWACKA , , za Janem Górnym, pracuje w SANEPID, rodzice Tomasza Górnego, studiuje ww Wrocławiu,
*** 1850 JERZY KARWACKI, ur. , hutnik
Karwacki, Jerzy
Zmarł 13 lutego 1982 r. Pracował w Zakładach Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Podczas manifestacji pod pomnikiem poznańskiego
Czerwca ‘56 został zatrzymany przez milicjantów i zabrany na przesłuchanie do III komisariatu MO. Dzień później znaleziono go martwego przy nasypie
tramwajowym na Osiedlu Lecha.
*** 1952 STANISŁAW KARWACKI, ur. , budowlaniec ożeniony z Maria Gajewską, rodzice Piotra i Renaty
*** 1951 WIESŁAW KARWACKI, ur. ożeniony z Teresą, rodzice Krzysztofa, Danuty, Edyty, Mariusza, Romanam Beaty, Marcina

prawnuki Tomasza i Heleny
wnukii Stefana Karwackiego i Stanisławy
dzieci Wiesława Karwackiego i Teresy
^^^^ KRZYSZTOF KARWACKI
^^^^ DANUTA KARWACKA
^^^^ EDYTA KARWACKA
^^^^ MARIUSZ KARWACKI
^^^^ ROMAN KARWACKI
^^^^ BEATA KARWACKA
^^^^ MARCIN KARWACKI


Wnuki Stefana i Stanisławy:
Syn Krystyny
TOMASZ GÓRNY, , syn KRYSTYNY i Jana Górbych, student we Wrocławiu,
Dzieci Wiesława
KRZYSZTOF KARWACKI, , budowlaniec, Warszawa, syn Wiesława i Teresy,
DANUTA KARWACKA, , krawcowa, córka Wiesława i Teresy,
EDYTA KARWACKA, 81 – zm. 1981 córka Wiesława i Teresy,
MARIUSZ KARWACKI, , uczeń, syn Wiesława i Teresy
ROMAN KARWACKI, , uczeń, syn Wiesława i Teresy
BEATA KARWACKA, , uczennica, córka Wiesława i Teresy
MARCIN KARWACKI, , uczeń, syn Wiesława i Teresy,
Dzieci Stanisława
PIOTR KARWACKI, , student/Poznań, syn Stanisława i Marii
RENATA KARWACKA, , gosp.dom. w Żerkowie pod Jarocinem, córka Stanisława i Marii
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 812 cd

Postprzez akarw » 26.01.2022

GNIAZDA na N i NW od Kalisza


1700 PIERUSZYCE- CZERMIN – Kamieniec - Cykówek

SZLACHTA
1720 Gener Dom... ŁUKASZ KARWACKI skad pochodził ?
1740 swiadkiem
1767 ślub Lukasza z Zofia Zarembianką z Cykówka
1740/ ŁUKASZ KARWACKI świadkiem ??? czy to ten z PIERUSZYC ????
1767.2/II. \REGESTY\METRYKI\M7.X#47873 (Kamieniec na SE od. Grodziska Wlkp.) 1767.2/II. chch. GD. Lukasz Karwacki ek. kamieniec. i GD. v. Zofja
Zarembianka z Cykówka (między Grodziskiem Wlkp. A Kościanem, na SW od Poznania) lub Cykowo lub Cykowiec k. Kamieńca pow. Grodzisk wielkopolski
zm. 20 lipca 1789 w Pieruszyce na N od Pleszewa /Czermin /bliżej Pleszewa1789.20/7. \REGESTY\METRYKI\M5.X#32974 (Czermin) 1789.20/7
. (Pieruszyce) † G. Łukasz Karwacki l. ok. 90, a wiec urodzony około 1700 roku,

1760 Cykówek k. Grodziska Wlkp
1740/ GD. ŁUKASZ KARWACKI świadkiem ??? czy to ten z PIERUSZYC ????
1767.2/II. \REGESTY\METRYKI\M7.X#47873 (Kamieniec na SE od. Grodziska Wlkp.) 1767.2/II. chch. GD. Lukasz Karwacki ek. kamieniec. i GD. v. Zofja
Zarembianka z Cykówka (między Grodziskiem Wlkp. A Kościanem, na SW od Poznania) lub Cykowo lub Cykowiec k. Kamieńca pow. Grodzisk wielkopolski
ZOFIA Łukaszowa z Zarębów KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1700 ROKUTÓW 20 km na NNW od Kalisza

SZLACHTA
1700 BARBARA KARWACKA z Rokutowa
TEKI DWORZACZKA
Metrykalia > Katolickie > Część 1
4352 (Grodzisko) urodzony/chrzest 1725.5/IX.
Michał Hjacynt Rzeszotarski, syn. Genr. Andrzeja . Rzeszotarskiego i Urszuli Kurcewskiej
chrzestni – G. Wojciech. Myśliński tow. chor. pancer. i wdy kalis. i Barbara Karwatska / Karwacka (Rokutów
ROKUTÓW:
0.8 km na W od Brudzewka;
5 km na W od Brudzewa Kaliskiego,
15 na W od Zbierska Stawiszyna;
20 km na NW od Kalisza,

5 km na SE od Grodziska
12 km na E od Czermina;
15 km na SE od Pieruszyc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1700 ZBIERSK.... Na N od Stawiszyna
15 km na N od Kalisza i 25 na W od Turku
(główne gniazdo)

Geneteka ????


1730 ZBIERSK kaliski GNIAZDO WIELKOPOLSKA/ ZBIERSK k. Stawiszyna
·          1730 ....ANASTAZJA KARWACKA – zm. 1797
·          1730 ...WALENTY KARWACKI – zm. 1795
·          1730 – 1803 BARTŁOMIEJ KARWACKI (ur przed 1730 - zm. 1803 r. Zbiersk); żona PETRONELA Bartłomiejowa KARWACKA: żona: Petronella,
BARTOLOMEO KARWATZKI, Zbiersko, Right Town/Posen-Stawiszyn/Parafia Zbiersker (spis rodzin maj 1794 (t.82, poz. 3260) Bartholomei  82  Zbiersko ?  3260
right town???   Posen   Stawiszyn  Zbiersker      May 1794      
1) Salomea (ur ok. 1750, zm. 14.03.1841. Zbiersk); mąż: Andrzej Ulewicz
2) Jan (ur. ok 1780. zm. 26.12.1843. Zbiersk); żona: Wiktoria Kuźniarek (ur ok. 1780, zm.
15.04.1858. Zbiersk), ślub: 1800/1801. Zbiersk
3) Franciszek (ur. ok. 1785); żona Wiktoria Szkudlarek.
Uderza znaczna różnica wieku pomiędzy Salomeą a jej braćmi. Niewykluczone więc, że Petronella była macochą Salomei.
Okazało się, że na początku XIX w. w Zbiersku mieszkali w zasadzie dwaj Karwaccy: bracia Jan (ur.ok 1782 r., ojciec mojego prapra Antoniego) i Franciszek (ur ok 1786 r.) z żonami i dziećmi.
FILIP KARWACKI (ur, 1785) – cieśla ze Zbierska

Byłam w poznańskim archiwum i „rozpracowałam” już w zasadzie Karwackich ze Zbierska do połowy XIX w. Tak jak wcześniej przypuszczałam nosili to nazwisko 
bracia Jan i Franciszek oraz ich żony i dzieci. Raz tylko natknęłam się  (w 1825 r.) na Filipa Karwackiego - lat 40 - określony jako cieśla ze Zbierska. Jego wiek
wskazuje na to, że mógłby być bratem Jana i Franciszka. Może uda mi się to ustalić, choć, zważywszy na jego zawód, istnieje duże prawdopodobieństwo częstej
migracji i mogę go już tutaj nie spotkać. Owi Karwaccy mieli jednak jeszcze siostrę Salomeę - starszą co najmnie od nich o 10 lat, skoro w 1812 roku żeniła syna.
Jeśli udałoby mi się odnaleźć informację o miejscu jej urodzenia, być może okazałoby się wiadomym skąd też Karwaccy przybyli do Zbierska ANETA 3.04.2005

Witam serdecznie! W piątek skończyłam praktykę w Kaliszu. Nie znalazłam tam jednakże czegoś szczególnie ciekawego. W wolnych chwilach sięgałam do ksiąg
metrykalnych i spisywałam dane o rodzinie, lecz na dzień dzisiejszy nie potrafię powiązać ich w jedną całość. W Archiwum jest wiele innych akt ze Zbierska (od
początku XIX w.) i okolic dotyczących spraw majątkowych i procesowych, lecz nie miałam czasu do nich zajrzeć - to kolejne zadanie które muszę odłożyć na
później. We wtorek natomiast byłam w Poznaniu i zajrzałam do tamtejszego AP. Przejrzałam kilka najstarszych ksiąg ze Zbierska jakie posiadają (od 1808 r.)
Okazało się, że na początku XIX w. w Zbiersku mieszkali w zasadzie dwaj Karwaccy: bracia Jan (ur.ok 1782 r., ojciec mojego prapra Antoniego) i Franciszek (ur ok
1786 r.) z żonami i dziećmi. W AP Poznań mają też inwentarz akt metrykalnych z lat 1779-1826. Widnieją tam: Karwacki Walenty, zm. 1795 r.; Karwacka
Nastazja?, zm. 1797 r; i Karwacki Bartłomiej, zm. 1803 r. Być może Nastazja? i Walenty bądź Bartłomiej byli rodzicami Jana i Franciszka. Prawdopodobne też, że
byli oni pierwszymi z Karwackich, jacy mieszkali w Zbiersku, ale muszę to jeszcze dokładniej zbadać. Jak znajdę czas sprawdzę też Birzów.
Pozdrawiam. Aneta 23. luty 2005

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

INWENTARYZACJE DÓBR SZLACHECKICH woj. kaliskiego:
Tom I od XVI do połowy XVIII wieku (1955) – Władysław Rusiński ; jest indeks miejscowości NIE Ma indeksu NAZWISK
Tom II 1751 – 1775 dosyć szczegółowe opisy poszczególnych majątków.
ZBIERSK opisy od 1559 roku, 1659, 1714, 1715, 1771, 1774, 1775
Str. 668 ZBIERSK Zapis 150 ( str 662-669)
·          BARTEK KARWACKI zagrodnik ma chałupę starą, złą z komorą i sienia. Po niej stodoła stra, obora dobra i ogród w składów 7, w tym sadek, zasiał ozimę składów 12
Bartek mógł być bratem Tomasza Karwackiego z Warty, gdyz ten miał w 1776 syna Bartka, imię mógł mieć po stryju.
JEST TO PIERWSZY ZAPIS KARWACKICH w Zbiersku.. nie było o nich wzmianki w 1771 roku ani tez w 1775. A DO DZIŚ JEST TO ZYWE GNIAZDO KARWACKICH ...

dzieci Bartłomieja i Petroneli dzieci Bartłomieja Karwackiego (zm. 1803 r. Zbiersk); i (2) żona: Petronella, dzieci:
** 1750 - 1841 1) SALOMEA KARWACKA- Ulewicz:Salomea (ur ok. 1750, zm. 14.03.1841. Zbiersk); mąż: Andrzej Ulewicz
1750-1841 1) Salomea KARWACKA – Ulewicz (ur ok. 1750, zm. 14.03.1841. Zbiersk); mąż: Andrzej Ulewicz
ZBIERSK
Nie udało mi się natomiast znaleźć informacji o pochodzeniu Karwackich ze Zbierska. Odszukałam akt zgonu Salomei  (siostry Jana i Franciszka) ale brak tam
informacji o jej miejscu urodzenia. Wiadomo tylko, że jej rodzicami byli: Barłomiej i Petronela Karwaccy. Jutro zajrzę do archiwum, może jeszcze coś znajdę. Pozdrawiam. Aneta 16.V.2005
** 1785 FILIP KARWACKI (ur, 1785) – cieśla ze Zbierska
** 1780 – 1843 2) JAN KARWACKI; Jan (ur. ok 1780. zm. 26.12.1843. Zbiersk); żona: Wiktoria Kuźniarek (ur ok. 1780, zm. 15.04.1858. Zbiersk), ślub: 1800/1801. Zbiersk
** żona WIKTORIA Janowa z Kuzniarków KARWACKA
1780 – 1843 2) Jan KARWACKI (ur. ok 1780. zm. 26.12.1843. Zbiersk); żona: Wiktoria Kuźniarek (ur ok. 1780, zm. 15.04.1858. Zbiersk), ślub: 1800/1801. Zbiersk

Wnuki Bartłomieja i Petroneli
Dzieci Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
*** 1802 – 1802 1. DOROTA KARWACKA - Dorota (ur. 1802. zm. 1802[?])
*** 1803 2. ZUZANNA KARWACKA-Lis; Zuzanna (ur. 1803); mąż: Mateusz lis (ur ok. 1793); ślub: 02.11.1823;
dzieci: 1. Marianna (ur. 14.07.1827), 2. Ewa (ur. 25.11.1830),
3. Wawrzyniec (ur. 02.08.1834), 4. Rozalia (ur. 26.07.1837),
5. Stanisław (ur. 18.04.1840, zm. 04.04.1841), 6. Aleksy (ur. 07.07.1842), 7. Walenty (ur. 05.02.1845.)
*** 1806 3. ANTONI KARWACKI; Antoni (ur. 1806); ANTONI KARWACKI (syn Jana I Wiktorii) ur. ok. 1806 r. w Zbiersku zm. przed 1865 r; żona: Zuzanna
Wojtkiewicz ur. ok. 1808r. w Tursku zm. po 1865 r; ślub: 22. 11. 1829 r. w Zbiersku; rodzice 7 dzieci w tym Wojciecha Karawackiego z Filutowa
1 żona ANASTAZJA Antoniowa z Sieradzan KARWACKA; 1. żona: Anastazja Katarzyna Sieradzan (ur ok. 1807, zm. 08.03.1829); ślub: 25.11.1827. Zbiersk (nie doczekali się dzieci);
2 żona ZUZANNA Antoniowa z Wojtkiewiczów Karwacka; 2. żona: Zuzanna Wojtkiewicz.
ANTONI KARWACKI ur. ok. 1806 r. w Zbiersku zm. przed 1865 r. Zuzanna Wojtkiewicz ur. ok. 1808r. w Tursku zm. po 1865 r; ślub: 22. 11. 1829 r. w Zbiersku
ANTONI KARWACKI (syn Jana I Wiktorii) ur. ok. 1806 r. w Zbiersku zm. przed 1865 r; żona: Zuzanna Wojtkiewicz ur. ok. 1808r. w Tursku zm. po 1865 r; ślub: 22.
11. 1829 r. w Zbiersku; rodzice 7 dzieci w tym Wojciecha Karwackiego z Filutowa.
3. Dzieci Antoniego i Zuzanny (z d. Wojtkiewicz) Karwackich:
^^^^ 1830-1852 1. ANDRZEJ KARWACKI ur. 22. 11. 1830 r. Zbiersk\ zm. 06.09.1852 r. Kościelec........ dzieci ???
^^^^ 1833 2. TOMASZ KARWACKI ur. 26.11.1833 r. Zbiersk zm. ........ dzieci ???
^^^^ 1836-1912 3. WOJCIECH KARWACKI ur. ok. 1836 r. Wymysłów (pow. Tuliszków) zm. 27.04.1912 r. Filutów

WOJCIECH KARWACKI, ur. ok. 1836 r. w Wymysłowie zm. 27.04.1912 r.,w Filutowie ;żona Marianna Popeda r. 07.09.1838 r.
W Wygankach zm. 14.07.1918 r.w Filutowie ;ślub: 19.11.1865 r. w Brudzewie;
FILUTÓW - Zbiersk
Dzieci Wojciecha i Marianny (z d. Popęda) Karwackich
****** 1867 1. AGNIESZKA KARWACKA ur. 06.01.1867 r. Filutów zm. 16.05.1872 r. Flutów
****** 1870 2. MARCIN KARWACKI ur. ok. 1870 r. Filutów zm. 26.05.1872 r. Filutów
****** 1872 3. WIKTORIA KARWACKA ur. 01.12.1872 r. Filutów zm. po 1917 r.
ślub: 04.02.1894 r. (par. Brudzew) z Walentym Derbich ur. 30.01.1870 r. zm. po 1917 r. ........ dzieci ???
****** 1879 5. KATARZYNA KARWACKA ur. 19.11.1879 r. Filutów zm. po 1917 r. ślub: 23.01.1900 r. (par. Brudzew) z Janem Czerniejewskim
ur. 21.05.1872 r. Piątek Mały
****** 1876 4. MICHAŁ KARWACKI ur. 07.08.1876 r. Filutów zm. 21.03.1945 r. Pacanowice na N od Pleszewa, E od Czermnej
MICHAŁ KARWACKI, ur. 07.08.1875 r. w Filutowie ;zm. 21.03.1945 r. w Pacanowicach; żona Apolonia Wesołowska ur. 30.05.1879 r. w Korzeniewie; zm.
17.10.1917 r. w Długiej Wsi; ślub: 25.01.1902 r. w Kościelcu
Michał Karwacki, po śmierci swojej żony (po 1917 r.) opuścił „zbierskie” gniazdo rodzinne i przeprowadził się do Pacanowic k. Pleszewa
PACANOWICE k. Pleszewa
Dzieci Michała z Pacanowic k. Pleszewa i Apolonii Wesołowskiej:
MARIANNA KARWACKA;Marianna, ur.1902 r., zm. 1968 t. (nie założyła rodziny)
STANISŁAWA KARWACKA;Stanisława zm. w dzieciństwie, w 1917 r.
FRANCISZEK KARWACKI;Franciszek ur. 1907 r., zm. 1994 r. ; żona Katarzyna, ślub ok. 1928 r. Mieli dwoje dzieci, które zmarły w niemowlęctwie. Początkowo
mieszkali w okolicach Rososzycy ., później, jeszcze przed wojną, przeprowadzili się do pobliskiego Ostrowa Wlkp.
JÓZEF KARWACKI; ur. 17.12.1912 w Długiej Wsi, zm. 10.01.1996 r. w Pleszewie. Ślub: 18. 04.1950 r.; żona Helena Łyskawka ur. 17.03.1924 r., zm. 22.06.2000 r

Dzieci Michała z Pacanowic k. Pleszewa i Apolonii Wesołowskiej
^^^^^^^ 1902 MARIANNA KARWACKA;Marianna, ur.1902 r., zm. 1968 t. (nie założyła rodziny)
^^^^^^^ 1917 STANISŁAWA KARWACKA; Stanisława zm. w dzieciństwie, w 1917 r.
^^^^^^^ 1907 FRANCISZEK KARWACKI;Franciszek ur. 1907 r., zm. 1994 r. ; żona Katarzyna, ślub ok. 1928 r. Mieli dwoje dzieci, które zmarły w niemowlęctwie.
Początkowo mieszkali w okolicach Rososzycy ., później, jeszcze przed wojną, przeprowadzili się do pobliskiego Ostrowa Wlkp.
^^^^^^^ 1912 JÓZEF KARWACKI; ur. 17.12.1912 w Długiej Wsi, zm. 10.01.1996 r. w Pleszewie. Ślub: 18. 04.1950 r.;
żona Helena Łyskawka ur. 17.03.1924 r., zm. 22.06.2000

Wnuki Michała
Dzieci Józefa z Pacanowic k. Pleszewa i Heleny Łysawki::
Wnuki Michała,
Dzieci Józefa z Pacanowic k. Pleszewa:
Córka 1 ... jej corka Aneta Pera Franc z Ostrowi Wielkp i 22 synow
Córka 2 ok. Pacanowic
Córka 3 ok. Pacanowic
Syn 1 zmarły w dzieciństwie
Syn 2 ok. Pacanowic ma 2 synow

******** FRANCISZEK KARWACKI; 1. Franciszek, zmarły w dzieciństwie
******** DANUTA KARWACKA 2. Danuta; mąż Franciszek Pera (Ostrów Wlkp)

Prawnuki Michała Karwackiego,
Wnuki Józefa z Pacanowic.
Dzieci DANUTY i Franciszka Franc
^^^^^^^^^ANETA PERA żona Jarosława FRANC, rodzice Łukasza, mieszkają w Moszczenicy,
^^^^^^^^^ JAROSŁAW PERA (zmarły w dzieciństwie)
^^^^^^^^^PRZEMYSŁAW PERA
******** URSZULA KARWACKA 3. Urszula; mąż Ryszard Sipiak (Pleszew)
Prawnuki Michała Karwackiego,
WnukiJózefa z Pacanowic.
Dzieci URSZULI i Ryszarda:
^^^^^^^^^ ILONA Sipka, zona Macieja Pawlaka, maja syna Miłosza i mieszkają w Pleszewie.
******** TADEUSZ KARWACKI 4. Tadeusz; żona Maria Pasiak (Kowalew).
Prawnuki Michała Karwackiego,
WnukiJózefa z Pacanowic
Dzieci TADEUSZA i Marii:
^^^^^^^^^ROBERT KARWACKI
^^^^^^^^^ PAWEŁ KARWACKI

******** ELŻBIETA KARWACKA 5. Elżbieta; mąż Walerian Michalski (Skrzypnia

Prawnuki Michała Karwackiego,
Wnuki Józefa z Pacanowic
Dzieci ELŻBIETY i Waleriana...
^^^^^^^^^ HONORATA MICHALSKA
^^^^^^^^^ MAŁGORZATA MICHALSKA
^^^^^^^^^ MARIOLA MICHALSKA

Obecnie nikt z tej linii nie mieszka w rodzinnych Pacanowicach
........ dzieci ???
cd. Dzieci Antoniego i Zuzanny (z d. Wojtkiewicz) Karwackich:
^^^^ 1840 4. PIOTR KARWACKI ur. ok. 1840 r. Rybie zm. ślub: 25.10.1863 r. Lipe z
Rozalią Mostowiak ur. ok. 1842 r. Jarantów zm. ........ dzieci ???
^^^^ 1843 5. TEKLA KARWACKA ur. ok. 1843 r. Siączyce zm. 03.09.1852 r.
Kościelec
^^^^ 1844 6. MARIANNA KARWACKA ur. ok. 1844 r. Siączyce zm. 11.09.1852 r. Kościelec
^^^^ 1850 7. URSZULA KARWACKA ur. 14.09.1850 r. Zosinki zm. po 1917 r. ........ dzieci ???

*** 1809 – 1814 4. DOROTA APOLONIA KARWACKA; Dorota Apolonia (ur. 03.02.1809, zm. 1814 [?])
*** 1812 5. IGNACY WINCENTY KARWACKI ; Ignacy Wincenty (ur. 19. 01. 1812);
żona 1815 MAŁGORZATA Ignacowa z Wożniaków Karwacka żona: Małgorzata Woźniak (ur. 1815. Rybie, pow. Konin.);

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wniki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci: Ignacego Wincentego Karwackiego i Małgorzaty z Woźniaków
5. Dzieci IGNACEGO WINCENTEGO KARWACKIEGO ; Ignacy Wincenty (ur. 19. 01. 1812); żona: Małgorzata Woźniak (ur. 1815. Rybie, pow. Konin.
^^^^ 1844 – 1870 1. Józef KARWACKI (ur. 26.02.1844, zm. 24.08.1870),
^^^^ 1846 2. Andrzej KARWACKI (ur. 27.11. 1846),
^^^^ 1849 3. Dorota KARWACKA (ur. 28.12.1849),
^^^^ 1852 4. Marcin KARWACKI (ur. 28.10.1852)
*** 1815 6. MARIANNA KARWACKA-Staszak-Kujawa; Marianna (ur ok. 1815); maż: Michał Staszak/ Kujawa (ur. ok. 1813); ślub: 24.11.1833. Zbiersk;

dzieci: 1. Józef (ur. 17.02.1836), 2. Andrzej (ur. 30.10.1838), 3. Franciszek (ur. 22.08.1842), 4. Wojciech (ur. 23.04.1848)
6.Dzieci MARIANNY KARWACKIEJ-Staszak-Kujawa; Marianna (ur ok. 1815); maż: Michał Staszak/ Kujawa (ur. ok. 1813); ślub: 24.11.1833. Zbiersk; dzieci
1. JÓZEF STASZAK; Józef (ur. 17.02.1836),
2. ANDRZEJ STASZAK; Andrzej (ur. 30.10.1838),
3. FRANCISZEK STASZAK; Franciszek (ur. 22.08.1842),
4. WOJCIECH STASZAK; Wojciech (ur. 23.04.1848)
*** 1818 7. PIOTR KARWACKI; Piotr (ur. 13.06.1818);
1 zona 1822-1852 JADWIGA Piotrowa z Kęczków Karwacka; 1. żona: Jadwiga Kęczka (ur. ok. 1822, zm. 06.09.1852); ślub: 13.10.1839. Zbiersk;

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wniki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Piotra i Jadwigi z Keczkow
^^^^ 1841 1. Walenty (ur. ok. 26.01.1841),
^^^^ 1843 – 1843 2. Marianna (ur. 26.01.1843, zm. 08/09. 10.1843);
^^^^ 1844 3. Rozalia (ur. 01.09.1844);
^^^^ 1847 – 1848 4. Marcin (ur. 02.10.1847, zm. 15.08.1848.);
^^^^ 1849 5. Urszula (ur. 27.09.1849);
^^^^ 1852 6. Józef (ur. 15.02.1852)
1. żona: Jadwiga Kęczka (ur. ok. 1822, zm. 06.09.1852); ślub: 13.10.1839. Zbiersk;
1. WALENTY KARWACKI Walenty (ur. ok. 26.01.1841),
2. MARIANA KARWACKA; Marianna (ur. 26.01.1843, zm. 08/09.
10.1843);
3. ROZALIA KARWACKA; Rozalia (ur. 01.09.1844);
4. MARCIN KARWACKI; Marcin (ur. 02.10.1847, zm. 15.08.1848.);
5. URSZULA KARWACKA ;Urszula (ur. 27.09.1849);
6. JÓZEF KARWACKI Józef (ur. 15.02.1852);

2 zona MARIANNA Piotrowa de Czerniejewska 1)Włodarczykowa Karwacka; 2. żona: Marianna Włodarczyk (po pierwszym mężu) z domu: Czerniejewska (ur.
02.02.1825. Zosinki, par. Grochowy); ślub: 07.08.1853 r. Zbiersk;

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wnuii Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Piotra i marnianny Czerniejewskiej:
^^^^ 1849 1. Petronela Władarczyk (z 1. małżeństwa Marianny, ur. 10.07.1849)
^^^^ 1854 2. Jadwiga KARWACKA (ur. 06.10.1854),
^^^^ 1858 3. Piotr KARWACKI r (ur. 11.10.1858),
^^^^ 1861 4. Ignacy KARWACKI (ur. 15.07.1861),
^^^^ 5. Szczepan KARWACKI,
^^^^ 6. Władysław KARWACKI.
żona: Marianna Włodarczyk (po pierwszym mężu) z domu: Czerniejewska (ur. 02.02.1825. Zosinki, par. Grochowy); ślub: 07.08.1853 r. Zbiersk; dzieci:
6. Petronela (z 1. małżeństwa Marianny, ur. 10.07.1849),
7. JADWIGA KARWACKA; Jadwiga (ur. 06.10.1854),
8. PIOTR KARWACKI; Piotr (ur. 11.10.1858),
9. IGNACY KARWACKI; Ignacy (ur. 15.07.1861),
10. SZCZEPAN KARWACKI; Szczepan,
11. WŁADYSŁAW KARWACKI; . Władysław

*** 1821 8. FILIP KARWACKI: Filip (ur. 26.04.1821);
1 zona KUNEGUNDA Filipowa z Pastusiaków Karwacka; żona: Kunegunda Pastusiak (ur. ok. 1819, zm. 12.04.1854);

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wnuki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Filipa i Kunegundy
^^^^ 1845 1. Józef (ur. 19.02.1845),
^^^^ 1848 2. Andrzej (ur. 18.11.1848),
^^^^ 1851 3. Marcin (ur. 07.10.1851);
2 zona ELŻBIETA Filipowa z Bartoszczyków Karwacka; żona: Elżbieta Bartoszczyk (ur. 08.11.1830); 08.11.1830);

prawnuki Bartłomieja i Petroneli
wnuki Jana Karwackiego i Wiktorii z d. Kuźniarek:
dzieci Filipa i Elzbiety
^^^^ 1856 1. Andrzej (ur. 29.10.1856)


*** 1824 9. JAN KANTY KARWACKI ;Jan/ Kanty (ur. 1824, zm. 01.05.1828)

** 1785 3) FRANCISZEK KARWACKI Franciszek (ur. ok. 1785); żona Wiktoria Szkudlarek.
** Żona WIKTORIA Franciszkowa ze Szkudlarków KARWACKA
1785 - 3) Franciszek KARWACKI (ur. ok. 1785); żona Wiktoria Szkudlarek.
Uderza znaczna różnica wieku pomiędzy Salomeą a jej braćmi. Niewykluczone więc, że Petronella była macochą Salomei.
Dzieci Franciszka Karwackiego i Wiktorii z d. Szkudlarek:
*** 1809 1. FRANCISZKA KARWACKA; Franciszka (ur. 29.09.1809)
*** 1813 – 1813 2. FLORIAN / FILIP KARWACKI; Florian/ Filip (ur. 28.04.1813, zm. 29.04.1813)
*** 1814 – 1815 3. JAN KARWACKI; Jan (ur. ok 1814[?], zm. 1815)
*** 1822 4. WALENTY KARWACKI; Walenty (ur. 27.01.1822)
*** 1827 5. MARIANNA KARWACKA: Marianna (ur. 22.06.1827)
*** 1829 6. FRACISZEK KARWACKI: Franciszek (ur. 11. 09. 1829);
żona Marianna Franciszkowa Karwacka; żona: Marianna (ur. 02.03.1829);

wnuki Franciszka i Wiktorii Szkudlarek
dzieci: Franciszka i Marianny
^^^^ 1852 1. Jadwiga Karwacka (ur. 15.10.1852),
^^^^ 1854 2. Michał Karwacki (ur. 20.09.1854),
^^^^ 1859 3. Józef Karwacki (ur. 18.02.1859)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

JAN KARWACKI , ur. ok. 1782 z rodzinami
FRANCISZEK KARWACKI, ur. ok. 1787 z rodzinami
Okazało się, że na początku XIX w. w Zbiersku mieszkali w zasadzie dwaj Karwaccy: bracia Jan (ur.ok 1782 r., ojciec mojego prapra Antoniego) i Franciszek
(ur ok 1786 r.) z żonami i dziećmi.
Witam serdecznie! W piątek skończyłam praktykę w Kaliszu. Nie znalazłam tam jednakże czegoś szczególnie ciekawego.
W wolnych chwilach sięgałam do ksiąg metrykalnych i spisywałam dane o rodzinie, lecz na dzień dzisiejszy nie potrafię powiązać ich w jedną całość.
W Archiwum jest wiele innych akt ze Zbierska (od początku XIX w.) i okolic dotyczących spraw majątkowych i procesowych, lecz nie miałam czasu do nich zajrzeć
Pozdrawiam. Aneta 23. luty 2005

1764-1834 FRANCISZEK KARWACKI lat 70 Sokolniki 13 km na SE od Wrześni
1785 4) FILIP KARWACKI (ur, 1785) – cieśla ze Zbierska
Byłam w poznańskim archiwum i „rozpracowałam” już w zasadzie Karwackich ze Zbierska do połowy XIX w. Tak jak wcześniej przypuszczałam nosili to nazwisko 
bracia Jan i Franciszek oraz ich żony i dzieci. Raz tylko natknęłam się  (w 1825 r.) na Filipa Karwackiego - lat 40 - określony jako cieśla ze Zbierska. Jego wiek
wskazuje na to, że mógłby być bratem Jana i Franciszka. Może uda mi się to ustalić, choć, zważywszy na jego zawód, istnieje duże prawdopodobieństwo częstej
migracji i mogę go już tutaj nie spotkać. Owi Karwaccy mieli jednak jeszcze siostrę Salomeę - starszą co najmnie od nich o 10 lat, skoro w 1812 roku żeniła syna.
Jeśli udałoby mi się odnaleźć informację o miejscu jej urodzenia, być może okazałoby się wiadomym skąd też Karwaccy przybyli do Zbierska ANETA 3.04.2005

zgony w Zbiersku:
BARTŁOMIEJ KARWACKI – zm . 1803
ANASTAZJA KARWACKA – zm. 1797
WALENTY KARWACKI – zm. 1795

W AP Poznań mają też inwentarz akt metrykalnych z lat 1779-1826. Widnieją tam: Karwacki Walenty, zm. 1795 r.; Karwacka Nastazja?, zm. 1797 r; i Karwacki
Bartłomiej, zm. 1803 r. Być może Nastazja? i Walenty bądź Bartłomiej byli rodzicami Jana i Franciszka. Prawdopodobne też, że byli oni pierwszymi z Karwackich,
jacy mieszkali w Zbiersku, ale muszę to jeszcze dokładniej zbadać. Aneta. 23.II.2005

Corka ?
(1865-1895) JÓZEFA KARWACKA – Szczot Witam.Mam ślad dot.Karwackiej: Paweł Szczot ur.1858 w Zbiersku miał za żonę Józefę Karwacką ur.1865
zm.17.01.1895,ur.w Zbiersku, dzieci: Stefan 1893-1971, Paweł ur.1896, Zofia zm.1965, Antoni, Maria. Są to wiadomości z mikrofilmów USC i Kościoła. W tych
mikrofilmach byli też inni Karwaccy.Pozdrawiam i czekam na odpowiedż.Eugeniusz


po 1910 roku
CZESŁAW KARWACKI : wł.gosp.rol. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbiersk,
WŁADYSŁAWA KARWACKA; wł.gosp.rol. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbiersk,
ANIELA KARWACKA : wł.gosp.roln. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbiersk,
ANIELA KARWACKA – Piskory/Józefów Józefów. Stawiszyna: na wykazie gruntów poniemieckich nadzielonych (1928)1945-1947
JAN KARWACKI; wł.gosp.rol. bierze udział w przedwojennej parcelacji majątku Zbier
ANTONI KARWACKI : zam. w Zbiersku aresztowany w 1941 roku za nielegalny handel
KAZIMIERZ KARWACKI ; właśc.. gosp.rolnego, objął poniemieckie grunty we wsi Kazala, gm Mycielin (1935),
MARCIN KARWACKI; wł.gosp.rolnego, rejestr gruntów poniemieckich we wsi Kazala (1954-1954); bierze udział w powojennej parcelacji majątku Zbiersk (1950-1967);
ADAM KARWACKI; wł.gosp.rolnego w Zbiersku Stawiszyna (1950-1952)
11/196/0/1055 [Akta osobowe więźnia - Karwacki Antoni, zam. Zbiersk, pow. Kalisz]; 1941-1941; Poszyt; stan dobry; formularz, mps, rkp; ; jęz. niem.; k. 4; ; 688;
; hasła indeksu: Zbiersk - wieś, pow. Kalisz; Karwacki Antoni - więzień; Nielegalny handel;
11/231/0/3943 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Karwacki Czesław; [1946]1961-1961; Akta klejone; stan dobry; formularz, rkp, mps; ; jęz. pol.; k. 10; ;
paczka nr 100/12; ; hasła indeksu: Zbiersk - majątek, pow. Kalisz; Zbiersk - wieś, pow. Kalisz; Karwacka Władysława - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Czesław - właściciel gosp. rolnego;
11/231/0/3944 Parcelacja przedwojenna majątku Zbiersk - Karwacki Jan; 1961-1961; Akta klejone; stan dobry; formularz, rkp, mps; ; jęz. pol.; k. 9; ; paczka nr
100/13; ; hasła indeksu: Zbiersk - majątek, pow. Kalisz; Zbiersk - wieś, pow. Kalisz; Karwacka Aniela - właściciel gosp. rolnego; Karwacki Jan - właściciel gosp. rolnego;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRUDZEW kaliski

Brudzew (pow. kaliski), Lipe [2.6km], Blizanów [3.8km], Tursko [6.7km], Piątek Wielki [7.8km], Rychnów [7.8km], Stawiszyn [8.6km], Grodzisko (pow. pleszewski)
[9.0km], Chocz [9.4km], Brzezie (pow. pleszewski) [9.9km], Grodziec [13.0km], Broniszewice [13.7km], Królików [13.7km], Pleszew [14.1km], Goliszew [14.7km]

1863 sl 5 Piotr Karwacki Rozalia Mostowiak Lipe
1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe

1880 sl 19 Józef Górski Marianna Karwacki Stawiszyn
1881 sl 18 Marcin Dominiakowski? Franciszka Karwacki Stawiszyn
1888 sl 7 Antoni Karwacki Józefa Szulc Stawiszyn
1890 sl 19 Marcin Karwacki Antonina Kubisiak StawiszynBRUDZEW turecki / kolski

wielkopolskie: Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki), Janiszew [3.2km], Białków Kościelny [7.5km], Koło [11.5km], Turek [11.8km], Psary [12.2km], Grzegorzew [14.4km], Dąbie (ewang.) [15.0km], Dąbie [15.0km]
łódzkie: Wilamów [11.9km]


1792 sl 1 Lucas Karwacki Marianna Jurkiewicz Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1794 sl 5 Petrus Derliński Petronella Karwacka Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1796 sl 15 Blasius Karwacki Agnes Kotecka Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1801 sl 6 Blasius Karwacki KARWADZKI Constantia Kwiatkowska Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1802 sl 2 Nicolaus Kotecki Marianna Karwacki KARWADZKI Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1802 sl 5 Jacobus Walencki Marianna Karwacki KARWADZKI Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1806 sl 9 Mathaeus Karwacki KARWADZKI Anna Sokołowska Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1807 sl 7 Antonius Karwacki KARWADZKI Agatha Kwiatkowska Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki)
1816 ur 14 Maciej Karwacki KARWADZKI Piotr Łucja Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski
1816 ur 28 Anna Karwacki KARWADZKI Melchior Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew
1816 ur 55 Aniela Karwacki KARWADZKI Maciej Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1760 SOKOLNIKI 13 km na SE od Wrześni

- wielkopolskie: Sokolniki (pow. wrzesiński), Samarzewo [4.2km], Wszembórz [9.1km], Pyzdry [9.3km], Biechowo [11.2km], Kowalewo-Opactwo [14.3km], Bardo [14.6km

1760 SOKOLNIKI 13 km na SE od Wrześni
1764-1834 zgon FRANCISZEK 70 lat KARWACKI SOKOLNIKI 13 km na SE od Wrzesni

1784 - 1834 zgon 20 Franciszek Karwacki lat 70 Sokolniki (pow. wrzesiński)
1795 - 1855 zgon 68 Marianna Karwacka lat 69 Sokolniki (pow. wrzesiński)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1760 PYZDRY 18 km na S od Wrzesni

- wielkopolskie: Sokolniki (pow. wrzesiński), Samarzewo [4.2km], Wszembórz [9.1km], Pyzdry [9.3km], Biechowo [11.2km], Kowalewo-Opactwo [14.3km], Bardo [14.6km

1850 zgon 7 Felix Karwacki Kowalewo-Opactwo

1857 sl 34 Wincenty Górecki Rozalia Karwacka Pyzdry
1859 sl 14 Antoni Wichulski Rozalia Karwacka Pyzdry
1879 zgon 32 Wincenty Karwacki Pyzdry
1880 zgon 97 Wincenty Karwacki Pyzdry


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1780-1820 Bernardyn Ojciec Karwacki w Pyzdrach wielkopolskich.
Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych: ...
Hieronim Eugeniusz Wyczawski - 1985 - Liczba stron: 681; Karwackiemu oraz jednemu bratu, pozwolono pozostać przy klasztorze w roli kapelanów więzienia.
Musieli jednak opuścić klasztor. Zamieszkali w budynku gospodarczym, który zaadaptowano na cele mieszkalne. Z chwilą śmierci o. ...books.google.pl - Omówienie
Strona 154
„ .. na wiezienie znajdujace się dotychczas w Pyzdrach, włączonych w 1815 r. do Królestwa Kongresowego. jeszcze 6 zakonników. Dwom z nich o. Rychnarskiemu i o. Karwackiem oraz jednemu bratu, pozwolono pozostać przy klasztorze w roli kapelanów wieżienia. Musieli jednak opuścic klasztor. Zamieszkali w nudynku godpodarczym, który zaadoptowano na cele mieszkalne
„ .. W momencie kasaty w klasztorze przebywało jeszcze 6 zakonników. Dwom z nich o. Rychnarskiemu i o. Karwackiem oraz jednemu bratu, pozwolono
pozostać przy klasztorze w roli kapelanów wieżienia. Musieli jednak opuścic klasztor. Zamieszkali w nudynku godpodarczym, który zaadoptowano na cele mieszkalne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1750 LISKÓW 15 km NE od Kalisza

wielkopolskie: Lisków, Przespolew [8.1km], Prażuchy (ewang.) [8.7km], Kosmów [10.6km], Głuchów (pow. turecki) [11.7km], Zborów pow. kaliski [14.0km]
- łódzkie: Goszczanów [8.7km], Chlewo (pow. sieradzki) [10.2km], Góra gm. Warta [14.8km]


??????????????????
1783 Józef Karwacki
Lisków (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1808 , Akta urodzonych
1783 Józef Karwacki  lat 25 swiadek / chrzestny Franciszka Zabczańskiego


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1750 CHOCZ 20 km NW od Kalisza na Wrzesnie/Poznan
Geneteka polska: pobliskie Lipie i Szymanowice
wielkopolskie: Chocz, Grodzisko (pow. pleszewski) [3.2km], Broniszewice [5.6km], Brzezie (pow. pleszewski) [10.0km], Pleszew [10.4km],
Lipe [11.4km], Tursko [11.6km], Blizanów [12.8km], Królików [13.1km], Szymanowice [13.3km], Gołuchów [14.5km], Grodziec [14.7km]

1810 zg Konstancja Karwacka Jan Konstancja Pleszew Pleszew skan
1817 zg Jan Karwacki Pleszew Pleszew skan

1833 sl 37 Józef Karwacki Antoni, Marianna Grabińska Małgorzata Stawecka Jakub, Marianna Szymanowice skan
1838 ur 63 Antonina Karwacka Jan Antonina Statkiewicz Szymanowice Kolonia Lisewska skan
1847 zg 14 Antonina Karwacka dd Staskiewicz Szymanowice Kolonia Lisewska skan

1852 ur 64 Marianna Karwacka Albert Rozalia Łęgocik Szymanowice Łupice skan

1863 sl 5 Piotr Karwacki Rozalia Mostowiak Lipe skan
1864 ur 21 Michał Karwacki Lipe skan
1864 zg 7 Maryanna Karwacka Lipe skan

1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe skan
1867 ur 1 Agnieszka Karwacka Lipe skan
1867 ur 4 Paweł Karwacki Lipe skan

????????????
1770 FRANCISZEK KARWACKI z Piły i Katarzyna Pędrak
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1808 , Księga zaślubionych
1770 Franciszek Karwacki  swiadek slubu Błazeja Mielcarka
Mikołay Walczak - świadek
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1808 , Księga wzorów zaślubionych z gmin do Parafii Chockiej należących
1808 / slub Błażej Mielcarek, rolnik (25 lat) , rodzice: Paweł Mielcarek ,
Kunegunda Pabiszak (20 lat) , rodzice: Mikołaj Pabiszak ,
Paweł Mielcarek - ojciec nowożeńca, lat 60 z Kuźni
1770 Franciszek Karwacki   - krewny z Piły, lat 38
Mikołaj Pabiszak
Mikołaj Walczak
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1808 , Księga zmarłych
Franciszek Karwacki  swiadek zgonu Andrzeya Pedraka
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1808 , Księga wzorów zejścia obojga płci zmarłych z gmin do Parafii Chockiej należących
Andrzej Pedrak (80 lat)
1770 Franciszek Karwacki 
Tomasz Urbaniak
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1809 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1809 słub Józef Grzegorz Pawiński (45 lat) , rodzice: Filip Pawiński , Michalina ,
Marianna Michniacka (31 lat) , rodzice: Andrzej Michniacki , Ewa Pędrakówna ,
Wojciech Matecki - świadek,30 lat
Mikołaj Fabiszak - świadek,43 lata
1770 Franciszek Karwacki  swiadek lat 39
Jan Josczak [Juszczak] - świadek,33 lata
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1809 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1809 / zgon Antonina Michniacka (6 lat)
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
Józef Pawinski - ojczym, lat 45
Franciszek Karwacki   - świadek, lat 36
Jakub Plichtowski - świadek, lat 50

1810 ANDRZEJ KARWACKI syn Franciszka
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1810 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1810 / ur Andrzej , rodzice: Franciszek Karwacki  i Katarzyna Pedrak lat 30
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
1771 Franciszek Karwacki - ojciec, lat 39
Onufry Arent - świadek, lat 32
Wojciech Waszak - świadek, lat 43
Chocz (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1811 , Księga urodzonych, ślubów i zmarłych
1811 / zgon nr 102 Andrzej Karwacki (1 miesięcy) , rodzice: Franciszek Karwacki 
Mikołaj Morawski - urzędnik SC
1770 Franciszek Karwacki - ojciec, lat 39 rolnik
Józef Szynkowicz - świadek, lat 55 kowal

1750 ANTONI KARWACKI i Marianna Grabińska ?
1783 JÓZEF KARWACKI i Małgorzata Sławecka
Szymanowice (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1833 , Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych
1833 slub 1783 Józef Karwacki (50 lat) , rodzice: Antoni Karwacki  i Marianna Grabinska
& Małgorzata Sławecka (23 lat) , rodzice: Jakób Sławecki , Marianna ,

1815 JAN KARWACKI i Antonina Statkiewicz
Szymanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1838 , Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych, zmarłych
1838 / ur Antonina , rodzice: Jan Karwacki  Antonina Statkiewicz
Xawery Lubański - chrzestny
Dorota Muller chrzestna
Marcin Stawski - świadek
Józef Miara - świadek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktualna geneteka polska" Chocz-Szymanowice
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... rdertable=1810 zg Konstancja 6 mies Karwacka Jan Konstancja Pleszew 10 km od Chocza Pleszew Księgi metrykalne; ark:/61903/3:1:3Q9M-CSX8-5SXT-9?i=649&cat=333215 (familysearch.org) skan
1817 zg Jan Karwacki mentati pauperis Pleszew Pleszew skan Księgi metrykalne; ark:/61903/3:1:3Q9M-CSX8-5S6K-V?i=684&cat=333215 (familysearch.org)

1833 sl 37 1783 Józef lat 50 ur w Sobieszc.. Karwacki Antoni, Marianna Grabińska zObornik Oledrach Małgorzata Stawecka Jakub, Marianna Szymanowice 13 km od Chocza skan wdowiec Oborskie Olędry

1838 ur 63 Antonina Karwacka Jan Antonina Statkiewicz Szymanowice Kolonia Lisewska skan
1802- 1847 zg 14 Antonina dd Staskiewicz lat 45 Szymanowice Kolonia Lisewska skan
1852 ur 64 Marianna Karwacka Albert Rozalia Łęgocik Szymanowice Łupice skan

1863 sl 5 Piotr lat 23 Karwacki ur w Rybiem, przy matce w folw.Jarnoltowskim pozostaje s. zmarlego Antoniego i zyjacej Zuzanny Rozalia Mostowiak 10 km od Chocza Lipe Jarantów https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... f1b24e_max
1864 ur 21 Michał Karwacki Lipe skan
1864 zg 7 Maryanna Karwacka Lipe skan

1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe skan
1867 ur 1 Agnieszka Karwacka Lipe skan
1867 ur 4 Paweł Karwacki Lipe skan


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Przyranie k. Zbierska

Geneteka polska ???


1920 ANDRZEJ KARWACKI s. Józefa
53/2183/0/9583 [Karwacki Andrzej syn Józefa ur. 1920, zabity przez nierozpoznaną bandę dnia 23 września 1945 r. we wsi Przyranie gromada Zbiersk powiat
Kalisz]; 1962-1962; ; stan dobry; mieszana; ; polski; ss. 2; A5; ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 STAWISZYN kaliski na S od Zbierska
Lipie, Piątek Wielki


Wielkopolskie: Stawiszyn, Piątek Wielki [3.1km], Lipe [6.3km], Rychnów [7.0km], Goliszew [7.1km], Kościelec (pow. kaliski) [7.1km], Blizanów [7.1km], Zborów pow.
kaliski [10.2km], Kosmów [11.6km], Kokanin [12.1km], Tursko [12.9km], Grodziec [13.6km], Gołuchów [14.5km], Prażuchy (ewang.) [14.6km]

Geneteka polska :
1880 ur 25 Józefa Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1887 ur 91 Władysława Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1880 sl 19 Józef Górski Marianna Karwacki Stawiszyn
1881 sl 18 Marcin Dominiakowski? Franciszka Karwacki Stawiszyn
1888 sl 7 Antoni Karwacki Józefa Szulc Stawiszyn
1890 sl 19 Marcin Karwacki Antonina Kubisiak Stawiszyn
1887 zg 18 Antoni Karwacki Stawiszyn Stawiszyn
1893 sl 29 Antoni Karwacki Stawiszyn Stawiszyn


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1850 PIĄTEK WIELKI
3 km na sw od Stawiszyna 7 km na SW od Zbierska
Geneteka polska ;
Wielkopolskie: Stawiszyn, Piątek Wielki [3.1km], Lipe [6.3km], Rychnów [7.0km], Goliszew [7.1km], Kościelec (pow. kaliski) [7.1km], Blizanów [7.1km], Zborów pow.
kaliski [10.2km], Kosmów [11.6km], Kokanin [12.1km], Tursko [12.9km], Grodziec [13.6km], Gołuchów [14.5km], Prażuchy (ewang.) [14.6km]


1889 ur 7 Walenty Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki
1891 ur 35 Tomasz Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki
1888 zg 13 Antoni Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 KOSCIELEC KALISKI
Lipie - Stawiszyn - Piątek wielki

Wielkopolskie: Stawiszyn, Piątek Wielki [3.1km], Lipe [6.3km], Rychnów [7.0km], Goliszew [7.1km], Kościelec (pow. kaliski) [7.1km], Blizanów [7.1km], Zborów pow.
kaliski [10.2km], Kosmów [11.6km], Kokanin [12.1km], Tursko [12.9km], Grodziec [13.6km], Gołuchów [14.5km], Prażuchy (ewang.) [14.6km]

1811 sl 12 Anastazy Karwacki Jadwiga Osowski Malanów

1863 sl 5 Piotr Karwacki Rozalia Mostowiak Lipe skan
1864 ur 21 Michał Karwacki Lipe skan
1864 zgon Maryanna Karwacka Lipe
1867 ur 4 Paweł Karwacki Piotr wyrobnik lat 27 Rozalia lat 24 Lipe skan


1865 sl 12 Wojciech Karwacki Maryanna Popęd Lipe skan
1867 ur 1 Agnieszka Karwacka Wojciech wyrobnik lat 30 Maryanna lat 23 Popęd Lipe Jednostka - Szukaj w Archiwach skan


1889 ur 7 Walenty Karwacki Piątek Wielki
1891 ur 35 Tomasz Karwacki Piątek Wielki
1888 zgon Antoni Karwacki Piątek Wielki Piątek Wielki


1880 ur 25 Józefa Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1887 ur 91 Władysława Karwacka Stawiszyn Stawiszyn
1880 sl 19 Józef Górski Marianna Karwacki Stawiszyn
1881 sl 18 Marcin Dominiakowski? Franciszka Karwacki Stawiszyn
1888 sl 7 Antoni Karwacki Józefa Szulc Stawiszyn
1890 sl 19 Marcin Karwacki Antonina Kubisiak Stawiszyn
1887 zgon Antoni Karwacki Stawiszyn Stawiszyn


Kościelec (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1831 , Akta urodzeń, małżeństw i zejścia
1782 - 1831 zgon Woyciech Tamborski (49 lat) , rodzice: Wojciech Tamborski ,
małżonek Marianna Karwacka 
Jakob Płocinik - świadek


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 KOŚCIELEC 2 km na W od Koła
Geneteka polska:
Kościelec (pow. kolski), Białków Kościelny [1.0km], Koło [5.0km], Koło (ewang.) [5.3km], Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) [8.5km],
Osiek Wielki [8.7km], Janiszew [10.8km], Grzegorzew [11.4km], Wrząca Wielka [12.3km], Dęby Szlacheckie [13.4km], Kramsk [14.4km]

1810 ur Tomasz Karwacki Antoni Brygida Kościelec (pow. kolski) Ochle Małe skan1813 ur 25 Rafał Karwacki Maycher Magdalena Góra Osiek Wielki Osiek skan
1814 ur 21 Marianna Karwacka Błażey Agnieszka Sosnowska Osiek Wielki Ruchenno

1816 ur 14 Maciej Karwacki Karwadzki Piotr Łucja Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski
1816 ur 28 Anna Karwacki Karwadzki Melchior Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski
1816 ur 55 Aniela Karwacki Karwadzki Maciej Marianna Brudzew św. Mikołaja (pow. turecki) Brudzew kolski

1817 ur 40 Tekla Karwacka Piotr Łucya Walencka Janiszew Janiszew skan

1836 ur 17 Małgorzata Karwacki Wincenty Jadwiga Głowacka Wrząca Wielka Kiełczew Górny skan
1838 ur 36 Marianna Karwacki Wincenty Jadwiga Głowacka Wrząca Wielka Kiełczew Górny skan
1841 ur 10 Józef Karwacki Wincenty Jadwiga Głowacka Wrząca Wielka Kiełczew Górny skan
1843 ur 171 Jan Karwacki Wincenty Marianna Głowacka Grzegorzew skan
1847 ur 117 Katarzyna Karwacka Wincenty Jadwiga Głowacka Grzegorzew skan


1844 ur 13 Karol Karwacki Józef Elżbieta Piskorska Grzegorzew skan


1880 ur 36 Józefa Grzelak Wincenty Marianna Karwacka Grzegorzew skan
1882 zg 53 Marianna Grzelak Wincentego Jadwigi Karwackich Grzegorzew skan


1848 ur 56 Aniela Marta Karwacki Koło skan
1848 zg 94 Aniela Karwacka Koło skan
1848 zg 148 Julianna Karwacka Koło skan
1849 ur 71 Marianna Karwacki Koło skan
1849 zg 68 Marianna Karwacka Koło skan
1850 ur 125 Katarzyna Barbara Karwacki Koło skan
1850 zg 83 Lucja Karwacka Koło skan
1853 ur 65 Adam Karwacki Koło skan
1853 zg 88 Adam Karwacki Koło skan
1854 ur 53 Pelagia Karwacki Koło skan
1870 ur 12 Józef Kuźniewicz Melchior Waleria Karwacka Koło Przedmieście
1871 ur 139 N. Zygarłowski Maciej Marianna Karwacka Koło Koło
1876 ur 88 Antonina Zygarłowski Maciej Marianna Karwacka Koło Koło
1877 ur 103 Antonina Karwacka Marianna Karwacka Koło Koło
1879 ur 84 Zofia Karwacki Koło Koło
1882 zg 20 Marianna Hermann Koło Przedmieście
1883 ur 164 Feliks Wilczyński Stanisław Pelagia Karwacka Koło Koło1888 ur 178 Bronislawa Karwacka Kazimierz Franciszka Wozinska Kramsk skan
1891 ur 43 Jozefa Karwacka Kazimierz Franciszka Wozinska Kramsk skan
1893 ur 68 Stanislaw Karwacki Kazimierz Franciszka Wozinska Kramsk skan
1888 ur 130 Agnieszka Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1890 ur 70 Jozefa Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1891 ur 129 Wladyslaw Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1893 ur 63 Malgorzata Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan
1894 ur 174 Stanislawa Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk skan??????????????
1770 ANTONI KARWACKi i Brygida
Kościelec (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1810 , Akta urodzeń, małżeństw i zejścia
1810 / ur Tomasz , rodzice: Antoni Karwacki  i Brygida
Józef Gembka - świadek
Jakob Rybarczyk - świadek

Kościelec (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1831 , Akta urodzeń, małżeństw i zejścia
1782 - 1831 zgon Woyciech Tamborski (49 lat) , rodzice: Wojciech Tamborski ,
małżonek Marianna Karwacka 
Jakob Płocinik - świadek


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1830 TARNOWA Targowa GÓRKA 7 km na SWW od Wrześni
Geneteka polska:
wielkopolskie: Targowa Górka, Opatówko [4.0km], Giecz [4.8km], Bardo [5.4km], Murzynowo Kościelne [6.3km], Nekla [6.5km], Września [8.6km], Gułtowy [8.8km],
Biechowo [9.9km], Kaczanowo [9.9km], Mączniki [10.5km], Nowa Wieś Królewska [11.2km], Winnagóra [11.6km], Miłosław [12.5km], Siedlec pow. poznański
[12.9km], Grabowo Królewskie [14.1km], Gozdowo [14.1km], Zieliniec [14.6km], Środa Wielkopolska [14.7km]

1830 TARNOWA GÓRKA 7 km na W od Wrześni
1845 STANISŁAW KARWACKI żeni się w 1869 z Józefa Wolniewicz z Tarnowej Górki
1845 STANISŁAW 1845 Karwacki i Josepha Wolniewicz Targowa Gorka 7 km na W od Wrześni Mystki slub 1869

1869 sl 12 Stanislaus Karwacki Josepha Wolniewicz Targowa Górka Mystki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1830 ŻERKÓW p. Jarocinem
Geneteka polska ????

*1860 TOMASZ KARWACKI (ur. ok. 1885 zm + ) ożeniony z Heleną Gmerek (ur. ? – zm. 1933)

Dzieci Tomasza i Heleny:
** 1910 MARIA KARWACKA (ur. 1910 - ... zm ... w USA)
** 1912 MIECZYSŁAW KARWACKI ( ur. 1912 – zm .....)
** 1914 JOZEF KARWACKI (ur. 1914 – zm .....)
** 1923 STANISŁAWA KARWACKA (ur. 1923 – zm ......)
** 1925 STEFAN KARWACKI (ur. 1925...) ożeniony ze Stanisławą Urbaniak, zamieszkują w Głogowie, Stefan pracował w Milicji

Wnuki Tomasza i Heleny
Dzieci Stefana Karwackiego i Stanisławy:
*** 1949 KRYSTYNA KARWACKA , , za Janem Górnym, pracuje w SANEPID, rodzice Tomasza Górnego, studiuje ww Wrocławiu,
*** 1850 JERZY KARWACKI, ur. , hutnik
Karwacki, Jerzy
Zmarł 13 lutego 1982 r. Pracował w Zakładach Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Podczas manifestacji pod pomnikiem poznańskiego
Czerwca ‘56 został zatrzymany przez milicjantów i zabrany na przesłuchanie do III komisariatu MO. Dzień później znaleziono go martwego przy nasypie
tramwajowym na Osiedlu Lecha.
*** 1952 STANISŁAW KARWACKI, ur. , budowlaniec ożeniony z Maria Gajewską, rodzice Piotra i Renaty
*** 1951 WIESŁAW KARWACKI, ur. ożeniony z Teresą, rodzice Krzysztofa, Danuty, Edyty, Mariusza, Romanam Beaty, Marcina

prawnuki Tomasza i Heleny
wnukii Stefana Karwackiego i Stanisławy
dzieci Wiesława Karwackiego i Teresy
^^^^ KRZYSZTOF KARWACKI
^^^^ DANUTA KARWACKA
^^^^ EDYTA KARWACKA
^^^^ MARIUSZ KARWACKI
^^^^ ROMAN KARWACKI
^^^^ BEATA KARWACKA
^^^^ MARCIN KARWACKI


Wnuki Stefana i Stanisławy:
Syn Krystyny
TOMASZ GÓRNY, , syn KRYSTYNY i Jana Górbych, student we Wrocławiu,
Dzieci Wiesława
KRZYSZTOF KARWACKI, , budowlaniec, Warszawa, syn Wiesława i Teresy,
DANUTA KARWACKA, , krawcowa, córka Wiesława i Teresy,
EDYTA KARWACKA, 81 – zm. 1981 córka Wiesława i Teresy,
MARIUSZ KARWACKI, , uczeń, syn Wiesława i Teresy
ROMAN KARWACKI, , uczeń, syn Wiesława i Teresy
BEATA KARWACKA, , uczennica, córka Wiesława i Teresy
MARCIN KARWACKI, , uczeń, syn Wiesława i Teresy,
Dzieci Stanisława
PIOTR KARWACKI, , student/Poznań, syn Stanisława i Marii
RENATA KARWACKA, , gosp.dom. w Żerkowie pod Jarocinem, córka Stanisława i Marii
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 812 cd

Postprzez akarw » 26.01.2022

1850 ŚREM – GOSTYN

Geneteka polska ???

SKAŁECCY : Karwaccy u Skałeckich ze Sremu
RODZINA MARIANA KARWACKIEGO :
·          1910 MARIAN KARWACKi i Irena Bulińska
1940 Dzieci Mariana i Ireny Bulinskiej
** Anna Karwacka (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska
** Barbara Karwacka (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska
** Henryk Karwacki (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska


1970 RODZINA HENRYKA KARWACKIEGO JAROCIN
*** Joanna Karwacka (pryw.) Rodzice: Henryk Karwacki, Halina Łuczak
*** Zuzanna Karwacka (pryw.) Rodzice: Henryk Karwacki, Halina Łuczak
*** Tymoteusz Karwacki (pryw.)Rodzice: Henryk Karwacki, Halina Łuczak
(Czesc nazywam sie Tymoteusz Karwacki mam 14 lat i jestem z Jarocina to
miasto lezy 70km od Poznania chcialbym wstapic w Wasze szeregi tylko ze
jestem troche .)..
** Zbigniew Karwacki (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska


1970 RODZINA ZBIGNIEWA KARWACKIEGO: GOSTYNIN czy Gostyń ?
*** Anna Karwacka (pryw.) Rodzice: Zbigniew Karwacki, Barbara Biderman
*** Kinga Karwacka (pryw.) Rodzice: Zbigniew Karwacki, Barbara Biderman
*** Monika Karwacka (pryw.) Rodzice: Zbigniew Karwacki, Barbara Biderman

Archiwum Miasta (JAROCIN ?) zawiera akta osób:
1887 ANIELA Karwacka Aniela 1887 628
1888 ANNA Karwacka Anna 1888 730
1905 EWA Karwacka Ewa 1905 584
1886 STANISŁAWA FRANCISZKA Karwacka Stanisława Franciszka
1905 ZOFIA Karwacka Zofia 1905 432
1894 ALEKSANDER Karwacki Aleksander 1894 405
1907 JAN Karwacki Jan 1907 1331
1889 JÓZEF Karwacki Józef 1889 206
1907 KAZIMIERZ Karwacki Kazimierz 1907 699
1905 ZDZISŁAW Karwacki Zdzisław 1905 2191


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGNIAZDA na SWod Kalisza :


1670 SULMIERZYCE. 20 km na W od Kalisza
Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski

(główne gniazdo)
Sulmierzyce pow. krotoszyński

wielkopolskie: Sulmierzyce pow. krotoszyński, Krotoszyn [11.9km

Aktualna geneteka od 1733
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... te=&exac=1


1733 ur Karwacki Martinus Marianna
1736 ur Adalbertus Karwacki Martinus Marianna Szulmierzyce
1740 ur Albertus Karwacki Martinus Marianna Szulmierzyce
1744 ur Andreas Karwacki Martinus Marianna Szulmierzyce
1747 ur Catharina Karwacka Martinus Marianna Szulmierzyce
1750 ur Regina Magdalena Karwacka Martinus Marianna Szulmierzyce
1752 ur Regina Karwacka Martinus Marianna Szulmierzyce


1755 ur Teresia Karwacka Paulus Monica Szulmierzyce
1758 ur Gasparus Karwacki Paulus Ludovica Szulmierzyce
1759 ur Marianna Karwacka Paulus Veronica Szulmierzyce
1761 ur Teressia Karwacka Paulus Veronica Szulmierzyce
1764 ur Hedvigis Karwacka Paulus Monica Szulmierzyce
1767 ur Joannes Chrisostomus Karwacki Paulus Juzewicz Szulmierzyce
1772 ur Rosalia Karwacka Paulus Monica Jozewicz Szulmierzyce
1775 ur Zophia Karwacka Paulus Monica Janki Szulmierzyce
1776 ur Andreas Karwacki Paulus Monica Szulmierzyce
1777 sl Paulus Karwacki Agneta Warzciąnka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1778 ur Thomas Karwacki Paulus Agneta Szulmierzyce
1781 ur Marianna Karwacka Paulus Agneta Szulmierzyce
1783 ur Martinus Karwacki Paulus Agneta Szulmierzyce


1764 sl Thomas Karolewski Theressia Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1773 ur Marianna Karuleska Thomas Tereszia Karwacka Szulmierzyce
1770 ur Mathias Karuleski Gasparus Eva Karwacka Szulmierzyce
1770 ur Thomas Karuleski Thomas Teressia Karwacka Błonie


1765 sl Stanislaus Karwacki Regina Januszkiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński
1767 ur Valentinus Karwacki Stanislaus Regina Januszek Szulmierzyce
1769 ur Martinus Karwacki Stanislaus Regina Januszek Szulmierzyce
1773 ur Sobestianus Karwacki Stanislaus Regina Januszek Szulmierzyce


1765 sl Szymon Karwacki Jadwiga Gurczynska Krotoszyn
1765 ur Konstancja Karwacka Szymon Jadwiga
1766 ur Marcin Karwacki Szymon Jadwiga
1769 ur Marianna Karwacka Szymon Jadwiga
1771 ur Szymon Karwacki Szymon Jadwiga


1768 ur Catharina Gibasiewicz Augustinus Catharina Karwacka Szulmierzyce
1771 ur Apolonia Gibasiewicz Augustinus Catharina Karwacka Szulmierzyce
1774 ur Gasparus Gibasiewicz Augustinus Catharina Karwacka Szulmierzyce
1802 sl Paulus Gibasiewicz Augustinus, Catharina Karwacka Christina Miskiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński


1773 ur Agneta Karwacka Adalbertus Agneta Cegła Szulmierzyce
1781 ur Justina Karwacka Adalbertus Agneta Szulmierzyce
1788 ur Marianna Karwacka Adalbertus Agneta Szulmierzyce
1775 ur Chryzostomus Karwacki Adalbertus Agneta Cegła Szulmierzyce


1789 sl Valentinus Karwacki Catharina Machniatka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1792 ur Marianna Karwacka Valentinus Catharina Szulmierzyce
1795 ur 50 Joannes Karwacki Valentinus Catharina Szulmierzyce


1792 sl Joannes Olewinski Agneta Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1798 ur 81 Constantia Olewinska Joannes Agneta Karwacka Szulmierzyce


1793 sl Joannes Karwacki Marianna Warszcińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1794 ur Christina Karwacka Joannes Marianna Szulmierzyce
1797 ur 108 Nicolaus Karwacki Joannes Marianna Szulmierzyce
1799 ur 112 Eva Karwacka Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1801 ur 52 Antonius Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1801 ur 55a Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1803 ur 45 Constantinus Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1805 ur 95 Theodorus Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1810 ur 43 Stanislaus Karwacki Joannes Catharina Waszczynska Szulmierzyce


1794 sl Sebastianus Karwacki Hedvigis Tomaszek Sulmierzyce pow. krotoszyński
1794 ur 28 Nicolaus Karwacki Sebastianus Hedvigis Szulmierzyce
1800 ur 30 Francisca Karwacka Sobestianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1802 ur 65 Margaritha Karwacka Sobestianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1805 ur 9 Vincentius Karwacki Sebastianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1808 ur 43 Joannes Karwacki Sebastianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1816 ur 43 Antonina Karwacka Sebestyano Hedvigis Tomaszeska Szulmierzyce 27
1819 sl 6 Nicolaus Karwacki Sebastianus Salomea Hempowiczowna Sulmierzyce pow. krotoszyński


1795 ur 10 Lucas Matyba Gasparus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1798 ur 114 Thomas Matyba Gasparus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1802 ur 22 Francisca Matyba Gasparus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1811 sl 7 Simon Matyba Gasparus, Marianna Karwacka Rosalia Dugiewiczowna Valentinus, Anna Sulmierzyce pow. krotoszyński


1795 ur 80 Marianna Elżbieta Wencel Franciszek Rozalia Karwacka


1797 ur 68 Petronella Gierszewicz Lucas Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1803 ur 51 Adalbertus Gierszewicz Lucas Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1809 ur 11 Agnes Giersz Lucas Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1812 ur 37 Balbina Gierszewicz Luca Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1815 ur 9 Paulus Gierszewicz Luca Rosalia Karwacka Szulmierzyce 141
1817 ur 118 Francisca Gierszewicz Luca Rosalia Karwacki Szulmierzyce 141


1797 ur 3 Marcianna Karwacka Stanislaus Hedvigis Tomaszewska Szulmierzyce

1798 sl 4 Antonius Zydel Antonius, Victoria Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1801 sl 10 Joannes Cesarski Francisca Karwacka Adalbertus, Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński
1801 ur 98 Catharina Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1804 ur 46 Monica Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1805 ur 75 Constantia Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1809 ur 4 Marcianna Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1811 ur 102 Michael Cesarski Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce


1801 sl 6 Petrus Korbasiewicz Mathaeus, Marianna Marianna Karwacka Paulus, Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński
1801 ur 100 Franciscus Xaverus Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1803 ur 116 Constantia Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1807 ur 32 Christianus Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1810 ur 1 Silvester Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1812 ur 39 Ambrosius Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce


1802 ur 33 Magdalena Dułay Thomas Hedvigis Karwacka Szulmierzyce
1804 ur 117 Elisabeth Dułay Thomas Hedvigis Karwacka Szulmierzyce
1810 sl 23 Chrisostomus Jozewicz Matthaeus, Rosa Płonka Marianna Dułaj Thomas, Hedvigis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1803 sl Chryzostomus Karwacki Adalbertus, Agneta Cegła Catharina Miszkiewicz Bartholomaus, Sophia Bernacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1804 ur Marcianna Karwacka Chrizostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1804 ur 1 Karwacka Chrizostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1805 ur 63 Jacobus Karwacki Chryzostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1807 ur 3 Agnes Karwacka Chrysostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1808 ur 82 Franciscus Karwacki Chrystianus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1811 ur 32 Francisca Karwacka Chrysostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1852 sl Franciscus Karwacki Chrisostomus, Catharina Brigitta Płączyńska Marcus, Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński
1858 sl 16 Franciscus Karwacki Chrysostomus, Catharina Miszkiewicz Marianna Konieczna Michael, Catharina Banaś Sulmierzyce pow. krotoszyński1806 sl 11 Adalbertus Karwacki Hedvigis Granowiczowna Sulmierzyce pow. krotoszyński


1814 sl 19 Mathias Machnik Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1816 ur 110 Thomas Nawrocki Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 157
1819 ur 18 Francisca Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Sulmierzyce nr. 250
1819 ur 18 Francisca Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Sulmierzyce nr. 250
1822 ur 99 Karolina Nawrocka Paweł Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 99 Karolina Nawrocka Paweł Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 100 Carolina Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 100 Carolina Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 142 Adamus Nawrocki Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce1812 sl Paulus Orzeszynski Thomas, Sophia Marianna Karwacka Valentinus, Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński
1815 ur 35 Julianna Orzeszynska Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 5
1813 ur 54 Aloysius Orzeszynski Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1816 ur 87 Joannes Cantius Orzeszynski Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 5
1818 ur 107 Nicolaus Orzeszynski Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 5
1821 ur 41 Christina Orzeszynska Paulus Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1821 ur 41 Krystyana Orzeszynska Paweł Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1824 ur 26 Francisca Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1824 ur 26 Francisca Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1826 ur 101 Brigitta Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1826 ur 101 Brigitta Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1828 ur 53 Rochus Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1860 sl 25 Rochus Orzesiński Paulus, Marianna Karwacka Martianna Nawrocka Vincentius, Francisca Kopczyńska Sulmierzyce pow. krotoszyński


1816 sl 6 Stanislaus Waszczynski Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1816 ur 109 Thomas Warszczynski Stanislao Maryanna Karwacka Szulmierzyce 28
1818 ur 87 Hedvigis Warszczynska Stanislao Marcyanna Karwacka Szulmierzyce 29
1821 ur 115 Andrzey Warzcinski Stanisław Marcyanna Karwacka Szulmierzyce
1821 ur 118 Andreas Warszynski Stanislaus Marcyanna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 30 Francisca Warszynska Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 30 Francisca Warszynska Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 29 Casimirus Warszynski Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 29 Casimirus Warszynski Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1830 ur 58 Magdalena Waszczynska Stanislaus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1830 ur 58 Magdalena Waszczynska Stanislaus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1833 ur 37 Vincentius Waszczyński Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1833 ur 37 Vincentius Waszczyński Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur Cornelia Waszczynska Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur Cornelia Waszczynska Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 54 Kornelia Waszczyńska Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 54 Kornelia Waszczyńska Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce
1857 sl 25 Vincentius Waszczynski Stanislaus, Martianna Karwacka Nepomucena Paetzold Sulmierzyce pow. krotoszyński


1817 ur 139 Andreas Biela Michael Chrystina Karwacka Szulmierzyce
1817 sl 5 Michael Biela Chrystina Karwaczczonka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1820 ur 18 Mathias Biela Michael Christina Karwacka Szulmierzyce 129
1822 ur 75 Thomas Biela Michael Cristina Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 73 Tomasz Bielawa Michał Krystyanna Karwacka Szulmierzyce
1832 ur 103 Nicolaus Biela Michael Christina Karwacka Szulmierzyce
1832 ur 103 Nicolaus Biela Michael Christina Karwacka Szulmierzyce
1855 sl 32 Andreas Biela Michaël, Christina Karwacka Marianna Kokot Andreas, Rosalia Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński


1820 ur 49 Margaritha Karwacka Nicolao Salomea Hempa Szulmierzyce 98
1822 ur 113 Jozef Karwacki Mikołay Salomea Hempa Szulmierzyce
1822 ur 115 Josephus Karwacki Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1822 ur 113 Jozef Karwacki Mikołay Salomea Hempa Szulmierzyce
1822 ur 115 Josephus Karwacki Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1825 ur 141 Marianna Karwacka Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1825 ur 141 Marianna Karwacka Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1829 ur 99 Lucas Karwacki Nicolaus Salomea Hempowicz Szulmierzyce
1829 ur 99 Lucas Karwacki Nicolaus Salomea Hempowicz Szulmierzyce


1823 sl 21 Andrzey Konieczny Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1823 ur 125 Thomas Konieczny Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1823 ur 125 Thomas Konieczny Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce

1823 sl 21 Szyneracka Konieczny Marcianna Karwaszczionka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1826 ur 48 Florentina Konieczna Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1826 ur 48 Florentina Konieczna Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce


1831 ur 46 Petrus Biermann Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1831 ur 46 Petrus Biermann Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce


1825 sl 6 Antonius Karwacki Sebestianus Agneta Janki Andreas Sulmierzyce pow. krotoszyński
1826 ur 61 Joannes Karwacki Antonius Agnetha Janka Szulmierzyce
1826 ur 61 Joannes Karwacki Antonius Agnetha Janka Szulmierzyce
1829 ur 60 Jacobus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1829 ur 60 Jacobus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1832 ur 114 Nicolaus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1832 ur 114 Nicolaus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1834 ur 82 Rosa Karwacka Antonius Agnetha Janki Sulmierzyce
1834 ur 82 Rosa Karwacka Antonius Agnetha Janki Sulmierzyce
1838 ur Cunegundis Karwacka Antonius Agneta Janka Sulmierzyce
1838 ur 67 Kunegunda Karwacka Antoni Agniszka Janka Sulmierzyce
1838 ur Cunegundis Karwacka Antonius Agneta Janka Sulmierzyce
1838 ur 67 Kunegunda Karwacka Antoni Agniszka Janka Sulmierzyce


1828 ur 44 Roch Karwacki Paweł Maryanna Szulmierzyce
1828 ur 44 Roch Karwacki Paweł Maryanna Szulmierzyce


1832 sl 10 Franciscus Karwacki Cunegundis Woyciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1832 ur 96 Martinus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Szulmierzyce
1832 ur 96 Martinus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Szulmierzyce
1833 ur 116 Joannes Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1833 ur 116 Joannes Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1836 ur Florentina Karwacka Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1836 ur 53 Florentyna Karwacka Franciszek Kunegunda Woyciechowska Sulmierzyce
1836 ur Florentina Karwacka Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1836 ur 53 Florentyna Karwacka Franciszek Kunegunda Woyciechowska Sulmierzyce
1839 ur Adalbertus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1839 ur 36 Wojciech Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1839 ur Adalbertus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1839 ur 36 Wojciech Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 66 Piotr Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 67 Petrus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 66 Piotr Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 67 Petrus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce


1826 sl 23 Antonius Schoeps Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1832 ur 41 Antonina Schepe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1832 ur 41 Antonina Schepe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 126 Thomas Schöpe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 132 Thomas Schöpe Antonius Margaretha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 126 Thomas Schöpe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 132 Thomas Schöpe Antonius Margaretha Karwacka Szulmierzyce


1832 sl 6 Constantius Karwacki Joanna Sopalska Sulmierzyce pow. krotoszyński


1834 sl Joannes Karwacki Hedvigis Francisca Szczesnowska Andreas Sulmierzyce pow. krotoszyński
1834 ur 124 Thomas Karwacki Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1834 ur 124 Thomas Karwacki Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur Josepha Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur 13 Jozefa Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur Josepha Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur 13 Jozefa Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur Catharina Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur 102 Katarzyna Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur Catharina Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur 102 Katarzyna Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce


1832 sl 12 Josephus Trawinski Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1833 ur 110 Maria Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1833 ur 110 Maria Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1833 ur 5 Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Szulmierzyce
1833 ur 5 Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Szulmierzyce
1836 ur Ignatius Trawinski Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1836 ur Ignatius Trawinski Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 10 Ignacy Trawiński Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 10 Ignacy Trawiński Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1839 ur Vincentius Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1839 ur Vincentius Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 31 Joanna Trawinska Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 31 Joanna Trawinska Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 32 Joanna Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 32 Joanna Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1874 sl 35 Joannes Trawiński Josephus, Francisca Karwacka Victoria Miazga Martianna Miazga Sulmierzyce pow. krotoszyński


1841 sl 16 Konstanty Karwacki Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński


1842 sl 25 Paweł Długiewicz Małgorzata Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1844 sl Stanislaus Karwacki Joannes, Maria Gertrudis Koniecna Stanislaus, Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński


1850 sl 5 Joseph Karwacki Victoria Victoria Sulmierzyce pow. krotoszyński


1853 sl Lucas Karwacki Nicolaus, Salomea Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1873 ur 6 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce
1871 ur 27 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce
1873 ur 5 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce1853 sl Stanislaus Jelonowski Matthias, Constantia Marianna Karwacka Nicolaus, Salomea Sulmierzyce pow. krotoszyński
1864 ur 139 Marianna Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce
1867 ur 74 Stanislava Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce


1857 sl 23 Franciscus Karwacki Marianna Hempina Julianna Hempina Sulmierzyce pow. krotoszyński


1859 sl 16 Martinus Karwacki Franciscus, Cunegundis Wojciechowska Catharina Sztybaniewicz Andreas, Marianna Szczenowska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1870 ur 17 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1867 ur 4 Thomas Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1869 ur 37 Theodorus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1871 ur 31 Leo Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1873 ur 150 Stanislaus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce1860 sl 22 Joannes Szwałkiewicz Nicolaus, Victoria Rękosiewicz Catharina Karwacka Joannes, Francisca Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński

1862 sl 6 Thomas Karwacki Franciscus, Ursula Lądkowska Marianna Wieczorek Rochus, Dorothea Gierban Sulmierzyce pow. krotoszyński1849 sl 7 Paweł Cepa Barbara Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński

1863 sl 3 Paulus Cepa Casimirus, Marianna Gareantesiewicz Cunegundis Karwacka Antonius, Agneta Janke Sulmierzyce pow. krotoszyński
1866 ur 79 Petrus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce
1868 ur 13 Petrus Cepa Paulus Cunegunda Karwacka Sulmierzyce
1870 ur 8 Julianna Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce
1872 ur 154 Stanislaus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce
1872 ur 155 Stanislaus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce


1874 ur 178 Pelagia Gremblewska Joannes Rosa Karwacka Bernacka Sulmierzyce1868 sl 3 Adalbertus Karwacki Constantinus, Barbara Zielezińska Theodosia Zydel Alexander, Julia Karolewska Sulmierzyce pow. krotoszyński

1871 sl 26 Adalbertus Karwacki Constantius, Barbara Zielezińska Stanislaa Sosińska Antonius, Marianna Olesińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1873 ur 121 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce
1874 ur 153 Hedvigis Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce

1872 sl 8 Joannes Nawrocki Thomas, Victoria Wojciechowska Martianna Karwacka Constantius, Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1873 ur 154 Theresia Nawrocka Joannes Martianna Karwacka Sulmierzyce1863 sl 26 Jacobus Karwacki Antonius, Agneta Janke Valeria Gareantesiewicz Cajetanus, Josepha Miazdzynska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1867 ur 36 Josephus Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce
1868 ur 106 Ignatius Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce
1869 ur 130 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce
1874 ur 168 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce


1869 sl 17 Ladislaus Lucka Andreas, Marianna Trust Martianna Karwacka Joannes, Francisca Sulmierzyce pow. krotoszyński
1874 ur 172 Vanda Lucka Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1870 ur 127 Hiacynythus Lucke Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1872 ur 160 Hedvigis Lucke Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce


1874 ur 155 Felix Miziołek Theodorus Michalina Karwacka Sulmierzyce


1873 sl 18 Franciscus Oleszyński Andreas, Christina Susanna Karwacka Stanislaus, Gertrudis Sulmierzyce pow. krotoszyński
1874 ur 37 Josephus Oleszyński Franciscus Susanna Karwacka Sulmierzyce

1867 sl 48 Franciscus Rękosiewicz Thomas, Regina Laudowicz Marianna Karwacka Michael, Catharina Banasiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński


1866 ur 106 Ladislaus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1868 ur 183 Pelagia Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1871 ur 52 Leo Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1871 ur 52 Leo Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1873 ur 161 Franciscus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1873 ur 161 Franciscus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce


ZGONY

zg
1764 zg Karwacki Jan Krotoszyn
1765 zg Karwacki Szymon Krotoszyn
1796 zg Joannes Karwacki Valentinus Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1797 zg Joannes Karwacki Joannes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1797 zg Valentinus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1798 zg Josephus Karwacki Valentinus Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1800 zg Eva Karwacka Joanes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1800 zg Nicolaus Karwacki Joanes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1803 zg Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Chruszczyny
1804 zg Agnes Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1804 zg Monica Cesarska Joanes Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1805 zg Jacobus Karwacki Chrisostom Catharina Miśkiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1806 zg 48 Catharina Cesarska Joannes Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1808 zg 104 Regina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1808 zg 119 Theodorus Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1809 zg 54 Eva Karulewska Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1811 zg Catharina Gibasiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1811 zg Hedvigis Dulaiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1813 zg Ambrosius Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1813 zg Chrisostomus Karwacki Adalbertus Agneta Cegła Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1813 zg Hedvigis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1814 zg 28 Joannes Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 129
1817 zg 35 Jacobus Karwacki Danielus Chrystina Sulmierzyce pow. krotoszyński Błonie 189
1818 zg 30 Antonina Karwacka Sebastianus Hedvigis Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 27
1820 zg 45 Adalbertus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 251
1822 zg 14 Vincentius Karwacki Sebestianus Hedvigis Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1822 zg 14 Wincenty Karwacki Sobestyan Jadwiga Tomaszek Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1833 zg Sebastianus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1833 zg 5 Franciscus Trawinski Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1834 zg Nicolaus Karwacki Antonius Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1835 zg Thomas Karwacki Joannes Francisca Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1835 zg 4 Tomasz Karwacki Jan Franciszka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1840 zg Rosalia Karwacka Antonius Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1840 zg 70 Róża Karwacki Antoni Agniszka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1841 zg Joanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1841 zg 10 Joanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1842 zg Hedvis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1843 zg Julia Karwacka Antonius Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1845 zg Maria Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1847 zg Constantinus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1847 zg 25 Konstanty Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Karwacki Franciscus Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Cunegunda Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Marianna Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Rosalia Gierszewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 18 Rozalia Gierszewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 42 Karwacki Franc Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 114 Marianna Trawińska Joseph Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 119 Cunegunda Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Trawinska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Francisca Orzeszyńska Paulus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Hyacinthus Karwacki Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Paulina Karwacka Franciscus Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 24 Hiacinth Karwacki Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 36 Trawińska Joseph Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 161 Francisca Orzeszyńska Paul Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 166 Paulina Karwacka Franz Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1854 zg Paulus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1854 zg 31 Paul Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1855 zg Josepha Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1855 zg Nicolaus Karwacki Sebastianus Hedvigis Tomaszewska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1855 zg Stanislaus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1856 zg 31 Dominicus Gibasieicz Augustinus Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1856 zg 97 Piątek Andreas Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1856 zg 116 Petrus Orzeszyński Paulus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1857 zg 57 Antonius Karwacki Joannes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1857 zg 72 Margaretha Długiewicz Nicolaus Salomea Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1857 zg 100 Petrus Karwacki Franciscus Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 41 Thomas Karwacki Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 62 Marianna Karwacka Julianna Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 65 Marianna Orzeszyńska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 66 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 68 Agnes Karwacka Lucas Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 83 Antonina Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 87 Martianna Woszczyńska Sebastianus Hedvigis Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1860 zg 69 Salomea Karwacka Franciscus Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1861 zg 41 Joannes Karwacki Antonius Agnes Janke Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1861 zg 121 Ludovicus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1863 zg 82 Pelagia Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1864 zg 85 Agnes Karwacka Andreas Margaretha Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1865 zg 81 Franciscus Karwacki Chrysostomus Catharina Miśkiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1867 zg 28 Josepha Karwacka Jacobus Valentina Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1868 zg 18 Martianna Karwacka Antonius Agnes Janke Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1868 zg 83 Ignatius Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1869 zg 16 Theodorus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1869 zg 67 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1870 zg 25 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1870 zg 25 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 41 Teodozja Karwacka Aleksander Julianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 41 Theodosia Karwacka Aleksander Julianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 88 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 88 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 89 Michalina Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 89 Michalina Karwacka Martrinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 102 Veronica Karwacka Lucas Francisca Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 102 Veronica Karwacka Lucas Francisca Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 23 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 23 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymanska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 25 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 25 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 101 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 101 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1874 zg 88 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1874 zg 98 Hedvigis Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzycexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1670 SULMIERZYCE
1670 SULMIERZYCE 13 km na S od Krotoszyna
44 km SWW od Kalisza, 19 km SWW od Ostrowa Wlkp,
34 km NNW od Kobylej Góry
·          UWAGA obok Sulmierzyc krotoszynskich sa także działoszynskie, około 12 km na N od Dworszowic Koscielnych koło Brzeznicy

Pozostałe nazwiska Karwacki i in. występujące w księdze urodzin od lutego 1600 r.[/size]
·          1700 Katarzyna Karwatka (cka ?) występuje jako chrzestna z miejscowości Chwaliszew (4 km. od Sulmierzyc krotoszyńskich) w listopadzie 1733
·          1700 Marianna Karwacka chrzestna z Sulmierzyc.
·          Walenty Karwat
·          Regina Karwatczonka
Pozdrawiam.Dziękuję za maile. ANDRZEJ MATYBA

1720 PAWEŁ (2) KARWACKI ur oki 1730;
żona: MONIKA Janka KARWACKA; rodzice Marianny Karwackiej ur ok 1758 roku; 9.II. 1778 zamężnej za MYTYBE, zmarła 19.III.1804 w Sulmierzycach
  MONIKA Pawłowa Janka KARWACKA
Dzieci Pawła i Moniki Janki
** 1750 WOJCIECH KARWACKI i żona Agnieszka Cegła, ich córka FRANCISZKA wyszła w 1803 za Jana Kazowskiego (ur.1780) w Sulmierzycach; k.
Krotoszyna/Odolanowa, którzy 1804 mieli córke Monike.
** żona AGNIESZKA Wojciechowa z Cegłow KARWACKA
Wnuki Pawła Karwackiego i Moniki Janki..
dzieci Wojciecha Karwackiego i Agnieszki Cegły-...........................:
*** 1780 FRANCISZKA KARWACKA (skąd ???) wyszła w 1803 za Jana Kazowskiego (ur.1780) w Sulmierzycach, (między Krotoszynem Na i Odolanowem na S,
drugie Sulm.są na NW od Radomska ?) 1804 urodziła się ich córka Monika.
*** FRANCISZKA KARWACKA-Pawlikowska, (skąd ???) 4. Feb 1810 wyszła za Piotra Pawlikowskiego, w Pilicy, Krakowskie, Polska .
** 1758 – 1804 MARIANNA KARWACKA-Matyba; c. PAWŁA (2) KARWACKIEGO i MONIKI Janki KARWACKIEJ; ur ok 1758 roku; 9.II. 1778 zamężnej za MYTYBE,
zmarła 19.III.1804 w Sulmierzycach
Data zgonu: 9 marca 1804
MARIANNA - rodzina
Mąż/Żona: MATYBA KACPER (Data ślubu 9 lutego 1778)
Dzieci: MATYBA SZYMON, MATYBA KACPER Junior, MATYBA ANDRZEJ, MATYBA SEBASTIAN, MATYBA AGNIESZKA
Przedmiotowe dane odpisałem z mikrofilmu parafii Sulmierzyce znajdującym się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.


1780 DOMINIK KARWICKI i 1786 – 1838 Krystyna ur 1786, umiera 1838/poz 58 w wieku lat 52 w Sulmierzycach, mężatka żona Dominika, matka Michaela
Dzieci Dominika i Krystyny:
** 1830 MATHIUM/MACIEJ KARWICKI, l. 24/ur 1830 s. Dominika i Krystyny żeni się z Simoną Szlakowska, l. 20 c. Baltzara i Balbiny cum consen Jud. Regii de
Ostrów 17 maj 1854 no 291 , swiadkowie Feliks Kazowski i Stanisław Szymański
SIMONA Maciejowa ze Szlakowskich Karwa/icka

dzieci ...........................:
1790 JAN KARWACKI i Marianna z Miskiewiczów, rodzice Marianny Agnieszki z 1 stycznia 1822
Dzieci Jana Karwackiego i Marianny Miskiewicz/Franciszki Szczęśnowskiej:
** 1822 MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA 1 styczeń 1822
MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA, 31/1 ur w Sulmierzycach 1 styczeń 1822; córka JANA KARWACKIEGO mieszczanina-bednarza i Marianny Miśkiewicz;
chrzestni Tomasz Mołodzyński i Agnieszka Kożlicka
** 1825 FRANCISZKA KARWACKA Kozlicka , ur 1825; córka Jana i Marianny, w roku 1851/5 Febuary/poz 5 w wieku lat 26 wychodzi za Antoniego Kożlickiego, s.
Kazimierza i Moniki Kozlickich. Świadkowie: Luca Kaczorowski i Teodore Karwicki
** 1834 – 1834 TOMASZ KARWACKI, ur. 24 grudnia 1834 syn JANA i FRANCISZKI umiera w Sulmierzycach/poz 4 majac 12 dni
** 1835 JÓZEFA KARWACKA, urodzona w Sulmierzycach/poz 13 w dniu 1 lutego 1835 o godzinie 3 córka JANA KARWACKIEGO stolarza i Franciszki
Szczęsnowskiej; chrzestni Józef Dorazalski i Apolonia Konieczna; Józefa zona Krzysztofa Ketznera i matka Marianne Ketzner ur 6 IX 1850
^^^ córka MARIANNA KETZNER, ur. poz. 105 6/8 wrzesień 1850 w Sulmierzycach, córka Krzysztofa Kretznera i Józefy Karwickiej; chrzestny Peter Banasiewicz i Salomea Machnik
** 1829 KATARZYNA KARWACKA ur 1839/poz 102 w Sulmierzycach 20 listopada 1839 o 1 rano, córka Jana Karwackiego stolarza i FRANCISZKI
Szczęsnowskiej; chrzestni Bonawentura Dobelski kupiec i Apolonia Konieczna
24 listopada 1841 chrzestna FRANCISZKA KARWACKA i Walenty Gibasiewicz Władysława syna Bartłomieja Paluszczaka i Julii z Grenblewskich
** 1842 STANISŁAW KARWACKI, poz. Ur. 55 dnia 3 maja 1842 o 6 wieczorem, syn Jana Karwackiego i Franciszki Szczęsnewskiej z Sulmierzyc, rolników-
mieszczan; chrzestni Bonawentura Dobiszewski i Małgorzata Sypina..
23 stycznia 1842 Franciszka Karwacka jest chrzestną Bronisława syna Tomasza i Wiktorii z Silej... Nawrockich

·          1794 MIKOŁAJ / Nicolalum KARWACKI, ur 1794; w roku 1819, poz. 8 bierze w Sulmierzycach w wieku 25 latslub z SALOMEĄ/Salomam Hempowiczówną,
panną lat 25 ślub; Formatis Michaele Sasinski, SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad
1822

·          SALOMEA Mikołajowa z Hempowiczów Karwacka
Dzieci Mikołaja Karwackiego i Salomei... MIKOŁAJ/Nicolalum KARWACKI, ur 1794; w roku 1819, poz. 8 bierze w Sulmierzycach w wieku 25 lat slub z
SALOMEĄ/Salomam Hempowiczówną, pann lat 25 ślub; Formatis Michaele Sasinski, SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice
JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF KARWACKI ur 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF KARWACKI ur w Sulmierzycach/poz 5/113ur 16 listopada 1822, jako syn Mikołaja i Salomei Karwackich, mieszczan-rolników; chrzestni Piotr
Zosiewicz i Regina Pekowiczowa; w wieku 26 lat w 1850/poz 5 bierze 22 stycznia/january 1850 ślub z panna Wiktoria Krać , lat 21, swiadkami byli Józef Krać i
Michał Karolewski.
** Wiktoria Józefowa z Kraciów Karwacka
** 1830 ŁUKASZ KARWACKI, ur 1830, syn MIKOŁAJA I SALOMEI KARWACKICH, 5 Feb 1853 bierze ślub Z FRANCISZKA SZYMANSKA virginim defloratum 22

** Franciszka Łukaszowa z Szymanskich Karwacka
Wnuki i Mikołaja Karwackiego i Salomei...
Dzieci Łukasza i Franciszki Szymańskiej
*** 1854 – 1854 PAWEŁ KARWACKI , ur 1854 syn Łukasza i Franciszki z Szymańskich, zmarł 5 / pogrz 7 marca 1854, miał 8 miesiecy

** 1832 MARIANNA KARWACKA, ur 1832, córka MIKOŁAJA I SALOMEI KARWACKICH, lat 22 bierze 1 maja 1853 ślub ze Stanisławem Jelonowskim kawalerem
lat 25 synem Macieja i Konstancji z Krotoszyna. Sw. Józef Kaszynski i Paweł Długiewicz


1804 KONSTANTY KARWACKI, ur 1804; 15 lutego 1840 jest chrzestnym / poz 20 w Sulmierzycach Walentego syna Sebastiana Kokoła i Marianny Trawińskiej,
21 maja 1841 bierze ślub w Sulmierzycach/poz 16 jako 37 letni wdowiec z panną Barbarą Zielezińska lat 25; szewcy mieszczanie; świadkowie Walenty Żeleźniewicz i Wincenty Gibasiewicz
żona 1819 BARBARA Konstantowa z d. Zielezinska KARWACKA-Cepowa wdowa lat 30; ur 1819, bierze w Sulmierzycach 31 stycznia 1849/poz. 7 ślub z
kawalerem Pawłem Cepą lat 25; świadkowie Piotr Zieleziński i Józef Zielezinski,obywatele

Dzień dobry. Niniejszym dzielę się informacją, która pewnie jest znana. Mój pra- pradziadek Mateusz Zieleziński, oprócz synów Józefa i Bonawentury miał córkę
Barbarę ur. 1815 r.(?), która zawarła ślub z Konstantym Karwackim lat 37 w dniu 21.05.1841 r. Te dane mam z Archiwum Archidiecezjalnego
Poszukuję jakichkolwiek danych o rodzinie Zielezińskich z Sulmierzyc! :-)Serdecznie pozdrawia Radosław Zieleziński z Poznania

1806 JÓZEFA KARWA/iCKA –Błaszczyk ur 1806, w Sulmierzycach 15 sierpnia 1836 wychodzi w wieku lat 30 za Macieja Błaszczyka lat


·          1810 WOJCIECH KARWACKI i Barbara z Zieleżniewiczów Karwacka
Dzieci WOJCIECHA KARWACKI EGO i Barbary Żeleźniewicz:;
** 1842 WOJCIECH KARWACKI ur o godz 14 w dniu 16 IV 1842/poz 50 w Sulmierzycach syn Wojciecha i Barbary Żęleżniewicz Karwackiej/Cepowej
Dzieci .................:
1830 ANTONINA KARWACKA i JAN DUCZMAL chrzestnymi Stefana, s. Petera Zachera i Ewy Duczmal, 8 wrzesnia 1852
1820 JOHAN KARWACKI, 5 sierpnia 1850/poz 84 chrzestnym Laurentego s. Petera Zachera i Ewy Duczmal
1820 JOHAN KARWACKI 9 lipca 1850 poz 28 chrzestnym
1862 JOHAN Karwacki, Sulmierzyce (na S od Krotoszyna , na S od Bełchatowa ur.
1862, USA 6.XII.1905, l.43 żonaty, Brema-NY
1862
1905 /JOHAN KARWACKI, Sulmierzyce (na S od Krotoszyna , ur. 1862, przez Breme do USA 6.XII.1905, l.43; żonaty; piśmienny, pojechał do przyjaciela
Konstantego Korbasiewicza w Chicago; wraz z nim Johan Kaspryński l.40 oraz Stanisław Korbasiewicz, l.48 Sulmierzyce
Stanisław Korbasiewicz w wieku lat 48 wyjezdza do Chicago (1905) do Konstrantego Korbasiewicza, wraz z Janem Karwackim (l. 43) i Janem Kasprynskim (l. 40).
Wraca do Sulmierzyc.

dzieci Jana Karwackiego i Magdaleny z Sasińskich.:
1799 MARIANNA KARWACKA, ur 1799, c. Jana Karwackiego i Magdaleny z Sasińskich; zmarła W Sulmierzycach 9 września 1822/zgony poz.2/25 na ból głowy

·          1770 SEBASTIAN KARWACKI – świadek na ślubie Mikołaja i Salomei w listopadzie
1780 Żona JADWIGA Sebastianowa z Tomaszkiewiczów Karwacka
rodzice 1822; ojciec Wincentego 1806-1822
1806 – 1822 WINCENTEGO KARWACKIEGO ur. 1806, syn Sebastiana Karwackiego w Sulmierzycach i Jadwigi z Tomaszkiewiczów; zmarł w wieku 16 lat w
Sulmierzycach na suchoty 24 maja 1822 roku

·          SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF JARWACKI

*1800 PAWEŁ KARWACKI i Marianna rodzice ROCHA KARWACKIEGO , ur o 9 wieczorem 12 sierpnia 1828 /poz 44;/2 w Sulmierzycach;
syn Sławetnych PAWŁA i MARIANNY KARWACKICH – rolników; chrzestni Sławetny Paweł Kulczyński płóciennik i Sławetna Marianna Sławińska – rolniczka
Dzieci Pawła Karwackiego i Marianny:
** 1828 ROCH KARWACKI, ur o 9 wieczorem 12 sierpnia 1828 /poz 44;/2 w Sulmierzycach; syn Sławetnych PAWŁA i MARIANNY KARWACKICH – rolników;
chrzestni Sławetny Paweł Kulczyński płóciennik i Sławetna Marianna Sławińska – rolniczka
Dzieci Pawła Karweka i Róży Łynik::
** 1842 STEFAN KARWACKI, 1842/poz 139 z Chroszczyna syn Pawła Karweka i Rózy Lynik; chrzestni: Jan Zietek i Franciszek Łynik

*1821 FRANCISZKA KARWACKA – Trawińska ..... żona Józefa Trawińskiego; rodzice ur 24 maja 1841/poz 31 w Sulmierzycach JOANNY; chrzestni Konstanty
Mazurkiewicz i Marianna Konieczna.
24 listopada 1841 chrzestna FRANCISZKA KARWACKA i Walenty Gibasiewicz Władysława syna Bartłomieja Paluszczaka i Julii z Grenblewskich
dzieci Franciszki Karwackiej-Trawińskiej:
** 1841 JOANNA TRAWINSKA ur 24 maja 1841/poz 31 w Sulmierzycach JOANNY; chrzestni Konstanty Mazurkiewicz i Marianna Konieczna.
**JAN TRAWIŃSKI, urodzony 1 czerwca 1849/poz 74 w Sulmierzycach, o 12 wieczorem syn Józfa trawińskiego i Franciszki KARWACKIEJ; chrzestni JAN
KARWACKI i Emilia Zdybaniec
1819 MAŁGORZATA KARWACKA-Długoszewska, ur ok. 1819 c........ ? jako panna lat 23 bierze slub 25 X 1842/poz. 25 z wdowcem Pawłem Długoszewiczem, lat
46, śiadkami byli nauczyciele z Sulmierzyc Józef Bartosiewicz i Walenty Grafstein.

·          1810 WALENTY KARWACKI
mąż Wiktorii Tomaszewskiej; Rodzice JANA ur 25 VIII 1841
Dzieci WALENTEGO KARWACKI EGO i Wiktorii Tomaszewskiej;
** 1841 – 1841 JAN KARWACKI ur 25 VIII 1841/poz 81 w Sulmierzycach syn Walentego i Wiktorii z Tomaszewskich; chrzestni Ignacy sasiński i
Barbara Wronek; 20 maja 1842 umiera w Sulmierzycach 6 miesieczne dziecię s. Walentego i Wiktorii
** 1854 ROSALIA KARWACKA / Karwicka ? ur 1 pazdziernika 1854 c. Walentego Karwickiego i Wiktorii Tomaszewicz/skiej ?; chrzestni Teodor Karwicki, Marianna Sasinska

·   
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 812 cd

Postprzez akarw » 26.01.2022

1850 ŚREM – GOSTYN

Geneteka polska ???

SKAŁECCY : Karwaccy u Skałeckich ze Sremu
RODZINA MARIANA KARWACKIEGO :
·          1910 MARIAN KARWACKi i Irena Bulińska
1940 Dzieci Mariana i Ireny Bulinskiej
** Anna Karwacka (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska
** Barbara Karwacka (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska
** Henryk Karwacki (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska


1970 RODZINA HENRYKA KARWACKIEGO JAROCIN
*** Joanna Karwacka (pryw.) Rodzice: Henryk Karwacki, Halina Łuczak
*** Zuzanna Karwacka (pryw.) Rodzice: Henryk Karwacki, Halina Łuczak
*** Tymoteusz Karwacki (pryw.)Rodzice: Henryk Karwacki, Halina Łuczak
(Czesc nazywam sie Tymoteusz Karwacki mam 14 lat i jestem z Jarocina to
miasto lezy 70km od Poznania chcialbym wstapic w Wasze szeregi tylko ze
jestem troche .)..
** Zbigniew Karwacki (pryw.) Rodzice: * Marian Karwacki, Irena Bulińska


1970 RODZINA ZBIGNIEWA KARWACKIEGO: GOSTYNIN czy Gostyń ?
*** Anna Karwacka (pryw.) Rodzice: Zbigniew Karwacki, Barbara Biderman
*** Kinga Karwacka (pryw.) Rodzice: Zbigniew Karwacki, Barbara Biderman
*** Monika Karwacka (pryw.) Rodzice: Zbigniew Karwacki, Barbara Biderman

Archiwum Miasta (JAROCIN ?) zawiera akta osób:
1887 ANIELA Karwacka Aniela 1887 628
1888 ANNA Karwacka Anna 1888 730
1905 EWA Karwacka Ewa 1905 584
1886 STANISŁAWA FRANCISZKA Karwacka Stanisława Franciszka
1905 ZOFIA Karwacka Zofia 1905 432
1894 ALEKSANDER Karwacki Aleksander 1894 405
1907 JAN Karwacki Jan 1907 1331
1889 JÓZEF Karwacki Józef 1889 206
1907 KAZIMIERZ Karwacki Kazimierz 1907 699
1905 ZDZISŁAW Karwacki Zdzisław 1905 2191


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGNIAZDA na SWod Kalisza :


1670 SULMIERZYCE. 20 km na W od Kalisza
Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski

(główne gniazdo)
Sulmierzyce pow. krotoszyński

wielkopolskie: Sulmierzyce pow. krotoszyński, Krotoszyn [11.9km

Aktualna geneteka od 1733
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... te=&exac=1


1733 ur Karwacki Martinus Marianna
1736 ur Adalbertus Karwacki Martinus Marianna Szulmierzyce
1740 ur Albertus Karwacki Martinus Marianna Szulmierzyce
1744 ur Andreas Karwacki Martinus Marianna Szulmierzyce
1747 ur Catharina Karwacka Martinus Marianna Szulmierzyce
1750 ur Regina Magdalena Karwacka Martinus Marianna Szulmierzyce
1752 ur Regina Karwacka Martinus Marianna Szulmierzyce


1755 ur Teresia Karwacka Paulus Monica Szulmierzyce
1758 ur Gasparus Karwacki Paulus Ludovica Szulmierzyce
1759 ur Marianna Karwacka Paulus Veronica Szulmierzyce
1761 ur Teressia Karwacka Paulus Veronica Szulmierzyce
1764 ur Hedvigis Karwacka Paulus Monica Szulmierzyce
1767 ur Joannes Chrisostomus Karwacki Paulus Juzewicz Szulmierzyce
1772 ur Rosalia Karwacka Paulus Monica Jozewicz Szulmierzyce
1775 ur Zophia Karwacka Paulus Monica Janki Szulmierzyce
1776 ur Andreas Karwacki Paulus Monica Szulmierzyce
1777 sl Paulus Karwacki Agneta Warzciąnka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1778 ur Thomas Karwacki Paulus Agneta Szulmierzyce
1781 ur Marianna Karwacka Paulus Agneta Szulmierzyce
1783 ur Martinus Karwacki Paulus Agneta Szulmierzyce


1764 sl Thomas Karolewski Theressia Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1773 ur Marianna Karuleska Thomas Tereszia Karwacka Szulmierzyce
1770 ur Mathias Karuleski Gasparus Eva Karwacka Szulmierzyce
1770 ur Thomas Karuleski Thomas Teressia Karwacka Błonie


1765 sl Stanislaus Karwacki Regina Januszkiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński
1767 ur Valentinus Karwacki Stanislaus Regina Januszek Szulmierzyce
1769 ur Martinus Karwacki Stanislaus Regina Januszek Szulmierzyce
1773 ur Sobestianus Karwacki Stanislaus Regina Januszek Szulmierzyce


1765 sl Szymon Karwacki Jadwiga Gurczynska Krotoszyn
1765 ur Konstancja Karwacka Szymon Jadwiga
1766 ur Marcin Karwacki Szymon Jadwiga
1769 ur Marianna Karwacka Szymon Jadwiga
1771 ur Szymon Karwacki Szymon Jadwiga


1768 ur Catharina Gibasiewicz Augustinus Catharina Karwacka Szulmierzyce
1771 ur Apolonia Gibasiewicz Augustinus Catharina Karwacka Szulmierzyce
1774 ur Gasparus Gibasiewicz Augustinus Catharina Karwacka Szulmierzyce
1802 sl Paulus Gibasiewicz Augustinus, Catharina Karwacka Christina Miskiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński


1773 ur Agneta Karwacka Adalbertus Agneta Cegła Szulmierzyce
1781 ur Justina Karwacka Adalbertus Agneta Szulmierzyce
1788 ur Marianna Karwacka Adalbertus Agneta Szulmierzyce
1775 ur Chryzostomus Karwacki Adalbertus Agneta Cegła Szulmierzyce


1789 sl Valentinus Karwacki Catharina Machniatka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1792 ur Marianna Karwacka Valentinus Catharina Szulmierzyce
1795 ur 50 Joannes Karwacki Valentinus Catharina Szulmierzyce


1792 sl Joannes Olewinski Agneta Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1798 ur 81 Constantia Olewinska Joannes Agneta Karwacka Szulmierzyce


1793 sl Joannes Karwacki Marianna Warszcińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1794 ur Christina Karwacka Joannes Marianna Szulmierzyce
1797 ur 108 Nicolaus Karwacki Joannes Marianna Szulmierzyce
1799 ur 112 Eva Karwacka Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1801 ur 52 Antonius Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1801 ur 55a Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1803 ur 45 Constantinus Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1805 ur 95 Theodorus Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Szulmierzyce
1810 ur 43 Stanislaus Karwacki Joannes Catharina Waszczynska Szulmierzyce


1794 sl Sebastianus Karwacki Hedvigis Tomaszek Sulmierzyce pow. krotoszyński
1794 ur 28 Nicolaus Karwacki Sebastianus Hedvigis Szulmierzyce
1800 ur 30 Francisca Karwacka Sobestianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1802 ur 65 Margaritha Karwacka Sobestianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1805 ur 9 Vincentius Karwacki Sebastianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1808 ur 43 Joannes Karwacki Sebastianus Hedvigis Tomaszek Szulmierzyce
1816 ur 43 Antonina Karwacka Sebestyano Hedvigis Tomaszeska Szulmierzyce 27
1819 sl 6 Nicolaus Karwacki Sebastianus Salomea Hempowiczowna Sulmierzyce pow. krotoszyński


1795 ur 10 Lucas Matyba Gasparus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1798 ur 114 Thomas Matyba Gasparus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1802 ur 22 Francisca Matyba Gasparus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1811 sl 7 Simon Matyba Gasparus, Marianna Karwacka Rosalia Dugiewiczowna Valentinus, Anna Sulmierzyce pow. krotoszyński


1795 ur 80 Marianna Elżbieta Wencel Franciszek Rozalia Karwacka


1797 ur 68 Petronella Gierszewicz Lucas Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1803 ur 51 Adalbertus Gierszewicz Lucas Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1809 ur 11 Agnes Giersz Lucas Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1812 ur 37 Balbina Gierszewicz Luca Rosalia Karwacka Szulmierzyce
1815 ur 9 Paulus Gierszewicz Luca Rosalia Karwacka Szulmierzyce 141
1817 ur 118 Francisca Gierszewicz Luca Rosalia Karwacki Szulmierzyce 141


1797 ur 3 Marcianna Karwacka Stanislaus Hedvigis Tomaszewska Szulmierzyce

1798 sl 4 Antonius Zydel Antonius, Victoria Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1801 sl 10 Joannes Cesarski Francisca Karwacka Adalbertus, Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński
1801 ur 98 Catharina Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1804 ur 46 Monica Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1805 ur 75 Constantia Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1809 ur 4 Marcianna Cesarska Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce
1811 ur 102 Michael Cesarski Joannes Francisca Karwacka Szulmierzyce


1801 sl 6 Petrus Korbasiewicz Mathaeus, Marianna Marianna Karwacka Paulus, Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński
1801 ur 100 Franciscus Xaverus Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1803 ur 116 Constantia Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1807 ur 32 Christianus Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1810 ur 1 Silvester Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1812 ur 39 Ambrosius Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Szulmierzyce


1802 ur 33 Magdalena Dułay Thomas Hedvigis Karwacka Szulmierzyce
1804 ur 117 Elisabeth Dułay Thomas Hedvigis Karwacka Szulmierzyce
1810 sl 23 Chrisostomus Jozewicz Matthaeus, Rosa Płonka Marianna Dułaj Thomas, Hedvigis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1803 sl Chryzostomus Karwacki Adalbertus, Agneta Cegła Catharina Miszkiewicz Bartholomaus, Sophia Bernacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1804 ur Marcianna Karwacka Chrizostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1804 ur 1 Karwacka Chrizostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1805 ur 63 Jacobus Karwacki Chryzostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1807 ur 3 Agnes Karwacka Chrysostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1808 ur 82 Franciscus Karwacki Chrystianus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1811 ur 32 Francisca Karwacka Chrysostomus Catharina Miskiewicz Szulmierzyce
1852 sl Franciscus Karwacki Chrisostomus, Catharina Brigitta Płączyńska Marcus, Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński
1858 sl 16 Franciscus Karwacki Chrysostomus, Catharina Miszkiewicz Marianna Konieczna Michael, Catharina Banaś Sulmierzyce pow. krotoszyński1806 sl 11 Adalbertus Karwacki Hedvigis Granowiczowna Sulmierzyce pow. krotoszyński


1814 sl 19 Mathias Machnik Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1816 ur 110 Thomas Nawrocki Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 157
1819 ur 18 Francisca Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Sulmierzyce nr. 250
1819 ur 18 Francisca Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Sulmierzyce nr. 250
1822 ur 99 Karolina Nawrocka Paweł Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 99 Karolina Nawrocka Paweł Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 100 Carolina Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 100 Carolina Nawrocka Paulus Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 142 Adamus Nawrocki Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce1812 sl Paulus Orzeszynski Thomas, Sophia Marianna Karwacka Valentinus, Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński
1815 ur 35 Julianna Orzeszynska Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 5
1813 ur 54 Aloysius Orzeszynski Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1816 ur 87 Joannes Cantius Orzeszynski Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 5
1818 ur 107 Nicolaus Orzeszynski Paulo Maryanna Karwacka Szulmierzyce 5
1821 ur 41 Christina Orzeszynska Paulus Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1821 ur 41 Krystyana Orzeszynska Paweł Maryanna Karwacka Szulmierzyce
1824 ur 26 Francisca Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1824 ur 26 Francisca Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1826 ur 101 Brigitta Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1826 ur 101 Brigitta Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1828 ur 53 Rochus Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1860 sl 25 Rochus Orzesiński Paulus, Marianna Karwacka Martianna Nawrocka Vincentius, Francisca Kopczyńska Sulmierzyce pow. krotoszyński


1816 sl 6 Stanislaus Waszczynski Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1816 ur 109 Thomas Warszczynski Stanislao Maryanna Karwacka Szulmierzyce 28
1818 ur 87 Hedvigis Warszczynska Stanislao Marcyanna Karwacka Szulmierzyce 29
1821 ur 115 Andrzey Warzcinski Stanisław Marcyanna Karwacka Szulmierzyce
1821 ur 118 Andreas Warszynski Stanislaus Marcyanna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 30 Francisca Warszynska Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 30 Francisca Warszynska Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 29 Casimirus Warszynski Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1825 ur 29 Casimirus Warszynski Stanislaus Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1830 ur 58 Magdalena Waszczynska Stanislaus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1830 ur 58 Magdalena Waszczynska Stanislaus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1833 ur 37 Vincentius Waszczyński Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1833 ur 37 Vincentius Waszczyński Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur Cornelia Waszczynska Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur Cornelia Waszczynska Stanislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 54 Kornelia Waszczyńska Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 54 Kornelia Waszczyńska Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce
1857 sl 25 Vincentius Waszczynski Stanislaus, Martianna Karwacka Nepomucena Paetzold Sulmierzyce pow. krotoszyński


1817 ur 139 Andreas Biela Michael Chrystina Karwacka Szulmierzyce
1817 sl 5 Michael Biela Chrystina Karwaczczonka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1820 ur 18 Mathias Biela Michael Christina Karwacka Szulmierzyce 129
1822 ur 75 Thomas Biela Michael Cristina Karwacka Szulmierzyce
1822 ur 73 Tomasz Bielawa Michał Krystyanna Karwacka Szulmierzyce
1832 ur 103 Nicolaus Biela Michael Christina Karwacka Szulmierzyce
1832 ur 103 Nicolaus Biela Michael Christina Karwacka Szulmierzyce
1855 sl 32 Andreas Biela Michaël, Christina Karwacka Marianna Kokot Andreas, Rosalia Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński


1820 ur 49 Margaritha Karwacka Nicolao Salomea Hempa Szulmierzyce 98
1822 ur 113 Jozef Karwacki Mikołay Salomea Hempa Szulmierzyce
1822 ur 115 Josephus Karwacki Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1822 ur 113 Jozef Karwacki Mikołay Salomea Hempa Szulmierzyce
1822 ur 115 Josephus Karwacki Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1825 ur 141 Marianna Karwacka Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1825 ur 141 Marianna Karwacka Nicolaus Salomea Hempa Szulmierzyce
1829 ur 99 Lucas Karwacki Nicolaus Salomea Hempowicz Szulmierzyce
1829 ur 99 Lucas Karwacki Nicolaus Salomea Hempowicz Szulmierzyce


1823 sl 21 Andrzey Konieczny Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1823 ur 125 Thomas Konieczny Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1823 ur 125 Thomas Konieczny Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce

1823 sl 21 Szyneracka Konieczny Marcianna Karwaszczionka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1826 ur 48 Florentina Konieczna Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce
1826 ur 48 Florentina Konieczna Andreas Marcianna Karwacka Szulmierzyce


1831 ur 46 Petrus Biermann Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce
1831 ur 46 Petrus Biermann Paulus Marianna Karwacka Szulmierzyce


1825 sl 6 Antonius Karwacki Sebestianus Agneta Janki Andreas Sulmierzyce pow. krotoszyński
1826 ur 61 Joannes Karwacki Antonius Agnetha Janka Szulmierzyce
1826 ur 61 Joannes Karwacki Antonius Agnetha Janka Szulmierzyce
1829 ur 60 Jacobus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1829 ur 60 Jacobus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1832 ur 114 Nicolaus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1832 ur 114 Nicolaus Karwacki Antonius Agnetha Janki Szulmierzyce
1834 ur 82 Rosa Karwacka Antonius Agnetha Janki Sulmierzyce
1834 ur 82 Rosa Karwacka Antonius Agnetha Janki Sulmierzyce
1838 ur Cunegundis Karwacka Antonius Agneta Janka Sulmierzyce
1838 ur 67 Kunegunda Karwacka Antoni Agniszka Janka Sulmierzyce
1838 ur Cunegundis Karwacka Antonius Agneta Janka Sulmierzyce
1838 ur 67 Kunegunda Karwacka Antoni Agniszka Janka Sulmierzyce
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 812 cd

Postprzez akarw » 26.01.2022

1838 ur Cunegundis Karwacka Antonius Agneta Janka Sulmierzyce
1838 ur 67 Kunegunda Karwacka Antoni Agniszka Janka Sulmierzyce
1838 ur Cunegundis Karwacka Antonius Agneta Janka Sulmierzyce
1838 ur 67 Kunegunda Karwacka Antoni Agniszka Janka Sulmierzyce

1838 ur 67 Kunegunda Karwacka Antoni Agniszka Janka Sulmierzyce


1828 ur 44 Roch Karwacki Paweł Maryanna Szulmierzyce
1828 ur 44 Roch Karwacki Paweł Maryanna Szulmierzyce


1832 sl 10 Franciscus Karwacki Cunegundis Woyciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1832 ur 96 Martinus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Szulmierzyce
1832 ur 96 Martinus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Szulmierzyce
1833 ur 116 Joannes Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1833 ur 116 Joannes Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1836 ur Florentina Karwacka Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1836 ur 53 Florentyna Karwacka Franciszek Kunegunda Woyciechowska Sulmierzyce
1836 ur Florentina Karwacka Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1836 ur 53 Florentyna Karwacka Franciszek Kunegunda Woyciechowska Sulmierzyce
1839 ur Adalbertus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1839 ur 36 Wojciech Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1839 ur Adalbertus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1839 ur 36 Wojciech Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 66 Piotr Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 67 Petrus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 66 Piotr Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce
1841 ur 67 Petrus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce


1826 sl 23 Antonius Schoeps Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1832 ur 41 Antonina Schepe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1832 ur 41 Antonina Schepe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 126 Thomas Schöpe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 132 Thomas Schöpe Antonius Margaretha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 126 Thomas Schöpe Antonius Margaritha Karwacka Szulmierzyce
1827 ur 132 Thomas Schöpe Antonius Margaretha Karwacka Szulmierzyce


1832 sl 6 Constantius Karwacki Joanna Sopalska Sulmierzyce pow. krotoszyński


1834 sl Joannes Karwacki Hedvigis Francisca Szczesnowska Andreas Sulmierzyce pow. krotoszyński
1834 ur 124 Thomas Karwacki Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1834 ur 124 Thomas Karwacki Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur Josepha Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur 13 Jozefa Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur Josepha Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1837 ur 13 Jozefa Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur Catharina Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur 102 Katarzyna Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur Catharina Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce
1839 ur 102 Katarzyna Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce


1832 sl 12 Josephus Trawinski Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1833 ur 110 Maria Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1833 ur 110 Maria Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1833 ur 5 Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Szulmierzyce
1833 ur 5 Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Szulmierzyce
1836 ur Ignatius Trawinski Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1836 ur Ignatius Trawinski Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 10 Ignacy Trawiński Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1836 ur 10 Ignacy Trawiński Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1839 ur Vincentius Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1839 ur Vincentius Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 31 Joanna Trawinska Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 31 Joanna Trawinska Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 32 Joanna Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1841 ur 32 Joanna Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce
1874 sl 35 Joannes Trawiński Josephus, Francisca Karwacka Victoria Miazga Martianna Miazga Sulmierzyce pow. krotoszyński


1841 sl 16 Konstanty Karwacki Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński


1842 sl 25 Paweł Długiewicz Małgorzata Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


1844 sl Stanislaus Karwacki Joannes, Maria Gertrudis Koniecna Stanislaus, Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński


1850 sl 5 Joseph Karwacki Victoria Victoria Sulmierzyce pow. krotoszyński


1853 sl Lucas Karwacki Nicolaus, Salomea Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1873 ur 6 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce
1871 ur 27 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce
1873 ur 5 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce1853 sl Stanislaus Jelonowski Matthias, Constantia Marianna Karwacka Nicolaus, Salomea Sulmierzyce pow. krotoszyński
1864 ur 139 Marianna Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce
1867 ur 74 Stanislava Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce


1857 sl 23 Franciscus Karwacki Marianna Hempina Julianna Hempina Sulmierzyce pow. krotoszyński


1859 sl 16 Martinus Karwacki Franciscus, Cunegundis Wojciechowska Catharina Sztybaniewicz Andreas, Marianna Szczenowska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1870 ur 17 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1867 ur 4 Thomas Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1869 ur 37 Theodorus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1871 ur 31 Leo Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce
1873 ur 150 Stanislaus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce1860 sl 22 Joannes Szwałkiewicz Nicolaus, Victoria Rękosiewicz Catharina Karwacka Joannes, Francisca Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński

1862 sl 6 Thomas Karwacki Franciscus, Ursula Lądkowska Marianna Wieczorek Rochus, Dorothea Gierban Sulmierzyce pow. krotoszyński1849 sl 7 Paweł Cepa Barbara Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński

1863 sl 3 Paulus Cepa Casimirus, Marianna Gareantesiewicz Cunegundis Karwacka Antonius, Agneta Janke Sulmierzyce pow. krotoszyński
1866 ur 79 Petrus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce
1868 ur 13 Petrus Cepa Paulus Cunegunda Karwacka Sulmierzyce
1870 ur 8 Julianna Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce
1872 ur 154 Stanislaus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce
1872 ur 155 Stanislaus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce


1874 ur 178 Pelagia Gremblewska Joannes Rosa Karwacka Bernacka Sulmierzyce1868 sl 3 Adalbertus Karwacki Constantinus, Barbara Zielezińska Theodosia Zydel Alexander, Julia Karolewska Sulmierzyce pow. krotoszyński

1871 sl 26 Adalbertus Karwacki Constantius, Barbara Zielezińska Stanislaa Sosińska Antonius, Marianna Olesińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1873 ur 121 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce
1874 ur 153 Hedvigis Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce

1872 sl 8 Joannes Nawrocki Thomas, Victoria Wojciechowska Martianna Karwacka Constantius, Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1873 ur 154 Theresia Nawrocka Joannes Martianna Karwacka Sulmierzyce1863 sl 26 Jacobus Karwacki Antonius, Agneta Janke Valeria Gareantesiewicz Cajetanus, Josepha Miazdzynska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1867 ur 36 Josephus Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce
1868 ur 106 Ignatius Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce
1869 ur 130 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce
1874 ur 168 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce


1869 sl 17 Ladislaus Lucka Andreas, Marianna Trust Martianna Karwacka Joannes, Francisca Sulmierzyce pow. krotoszyński
1874 ur 172 Vanda Lucka Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1870 ur 127 Hiacynythus Lucke Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce
1872 ur 160 Hedvigis Lucke Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce


1874 ur 155 Felix Miziołek Theodorus Michalina Karwacka Sulmierzyce


1873 sl 18 Franciscus Oleszyński Andreas, Christina Susanna Karwacka Stanislaus, Gertrudis Sulmierzyce pow. krotoszyński
1874 ur 37 Josephus Oleszyński Franciscus Susanna Karwacka Sulmierzyce

1867 sl 48 Franciscus Rękosiewicz Thomas, Regina Laudowicz Marianna Karwacka Michael, Catharina Banasiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński


1866 ur 106 Ladislaus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1868 ur 183 Pelagia Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1871 ur 52 Leo Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1871 ur 52 Leo Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1873 ur 161 Franciscus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce
1873 ur 161 Franciscus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce


ZGONY

zg
1764 zg Karwacki Jan Krotoszyn
1765 zg Karwacki Szymon Krotoszyn
1796 zg Joannes Karwacki Valentinus Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1797 zg Joannes Karwacki Joannes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1797 zg Valentinus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1798 zg Josephus Karwacki Valentinus Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1800 zg Eva Karwacka Joanes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1800 zg Nicolaus Karwacki Joanes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1803 zg Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Chruszczyny
1804 zg Agnes Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1804 zg Monica Cesarska Joanes Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1805 zg Jacobus Karwacki Chrisostom Catharina Miśkiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1806 zg 48 Catharina Cesarska Joannes Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1808 zg 104 Regina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1808 zg 119 Theodorus Karwacki Joannes Marianna Waszczynska Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1809 zg 54 Eva Karulewska Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1811 zg Catharina Gibasiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1811 zg Hedvigis Dulaiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1813 zg Ambrosius Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1813 zg Chrisostomus Karwacki Adalbertus Agneta Cegła Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1813 zg Hedvigis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1814 zg 28 Joannes Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 129
1817 zg 35 Jacobus Karwacki Danielus Chrystina Sulmierzyce pow. krotoszyński Błonie 189
1818 zg 30 Antonina Karwacka Sebastianus Hedvigis Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 27
1820 zg 45 Adalbertus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 251
1822 zg 14 Vincentius Karwacki Sebestianus Hedvigis Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1822 zg 14 Wincenty Karwacki Sobestyan Jadwiga Tomaszek Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1833 zg Sebastianus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1833 zg 5 Franciscus Trawinski Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1834 zg Nicolaus Karwacki Antonius Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1835 zg Thomas Karwacki Joannes Francisca Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1835 zg 4 Tomasz Karwacki Jan Franciszka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1840 zg Rosalia Karwacka Antonius Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1840 zg 70 Róża Karwacki Antoni Agniszka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1841 zg Joanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1841 zg 10 Joanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1842 zg Hedvis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1843 zg Julia Karwacka Antonius Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1845 zg Maria Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1847 zg Constantinus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1847 zg 25 Konstanty Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Karwacki Franciscus Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Cunegunda Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Marianna Trawińska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg Rosalia Gierszewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 18 Rozalia Gierszewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 42 Karwacki Franc Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 114 Marianna Trawińska Joseph Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zg 119 Cunegunda Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Trawinska Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Francisca Orzeszyńska Paulus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Hyacinthus Karwacki Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg Paulina Karwacka Franciscus Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 24 Hiacinth Karwacki Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 36 Trawińska Joseph Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 161 Francisca Orzeszyńska Paul Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zg 166 Paulina Karwacka Franz Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1854 zg Paulus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1854 zg 31 Paul Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1855 zg Josepha Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1855 zg Nicolaus Karwacki Sebastianus Hedvigis Tomaszewska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1855 zg Stanislaus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1856 zg 31 Dominicus Gibasieicz Augustinus Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1856 zg 97 Piątek Andreas Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1856 zg 116 Petrus Orzeszyński Paulus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1857 zg 57 Antonius Karwacki Joannes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1857 zg 72 Margaretha Długiewicz Nicolaus Salomea Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1857 zg 100 Petrus Karwacki Franciscus Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 41 Thomas Karwacki Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 62 Marianna Karwacka Julianna Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 65 Marianna Orzeszyńska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 66 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 68 Agnes Karwacka Lucas Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 83 Antonina Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 zg 87 Martianna Woszczyńska Sebastianus Hedvigis Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1860 zg 69 Salomea Karwacka Franciscus Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1861 zg 41 Joannes Karwacki Antonius Agnes Janke Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1861 zg 121 Ludovicus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1863 zg 82 Pelagia Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1864 zg 85 Agnes Karwacka Andreas Margaretha Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1865 zg 81 Franciscus Karwacki Chrysostomus Catharina Miśkiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1867 zg 28 Josepha Karwacka Jacobus Valentina Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1868 zg 18 Martianna Karwacka Antonius Agnes Janke Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1868 zg 83 Ignatius Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1869 zg 16 Theodorus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1869 zg 67 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1870 zg 25 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1870 zg 25 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 41 Teodozja Karwacka Aleksander Julianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 41 Theodosia Karwacka Aleksander Julianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 88 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 88 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 89 Michalina Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 89 Michalina Karwacka Martrinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 102 Veronica Karwacka Lucas Francisca Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zg 102 Veronica Karwacka Lucas Francisca Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 23 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 23 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymanska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 25 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 25 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 101 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zg 101 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1874 zg 88 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1874 zg 98 Hedvigis Karwacka Adalbertus Stanislaa Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzycexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1670 SULMIERZYCE
1670 SULMIERZYCE 13 km na S od Krotoszyna
44 km SWW od Kalisza, 19 km SWW od Ostrowa Wlkp,
34 km NNW od Kobylej Góry
·          UWAGA obok Sulmierzyc krotoszynskich sa także działoszynskie, około 12 km na N od Dworszowic Koscielnych koło Brzeznicy

Pozostałe nazwiska Karwacki i in. występujące w księdze urodzin od lutego 1600 r.[/size]
·          1700 Katarzyna Karwatka (cka ?) występuje jako chrzestna z miejscowości Chwaliszew (4 km. od Sulmierzyc krotoszyńskich) w listopadzie 1733
·          1700 Marianna Karwacka chrzestna z Sulmierzyc.
·          Walenty Karwat
·          Regina Karwatczonka
Pozdrawiam.Dziękuję za maile. ANDRZEJ MATYBA

1720 PAWEŁ (2) KARWACKI ur oki 1730;
żona: MONIKA Janka KARWACKA; rodzice Marianny Karwackiej ur ok 1758 roku; 9.II. 1778 zamężnej za MYTYBE, zmarła 19.III.1804 w Sulmierzycach
  MONIKA Pawłowa Janka KARWACKA
Dzieci Pawła i Moniki Janki
** 1750 WOJCIECH KARWACKI i żona Agnieszka Cegła, ich córka FRANCISZKA wyszła w 1803 za Jana Kazowskiego (ur.1780) w Sulmierzycach; k.
Krotoszyna/Odolanowa, którzy 1804 mieli córke Monike.
** żona AGNIESZKA Wojciechowa z Cegłow KARWACKA
Wnuki Pawła Karwackiego i Moniki Janki..
dzieci Wojciecha Karwackiego i Agnieszki Cegły-...........................:
*** 1780 FRANCISZKA KARWACKA (skąd ???) wyszła w 1803 za Jana Kazowskiego (ur.1780) w Sulmierzycach, (między Krotoszynem Na i Odolanowem na S,
drugie Sulm.są na NW od Radomska ?) 1804 urodziła się ich córka Monika.
*** FRANCISZKA KARWACKA-Pawlikowska, (skąd ???) 4. Feb 1810 wyszła za Piotra Pawlikowskiego, w Pilicy, Krakowskie, Polska .
** 1758 – 1804 MARIANNA KARWACKA-Matyba; c. PAWŁA (2) KARWACKIEGO i MONIKI Janki KARWACKIEJ; ur ok 1758 roku; 9.II. 1778 zamężnej za MYTYBE,
zmarła 19.III.1804 w Sulmierzycach
Data zgonu: 9 marca 1804
MARIANNA - rodzina
Mąż/Żona: MATYBA KACPER (Data ślubu 9 lutego 1778)
Dzieci: MATYBA SZYMON, MATYBA KACPER Junior, MATYBA ANDRZEJ, MATYBA SEBASTIAN, MATYBA AGNIESZKA
Przedmiotowe dane odpisałem z mikrofilmu parafii Sulmierzyce znajdującym się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.


1780 DOMINIK KARWICKI i 1786 – 1838 Krystyna ur 1786, umiera 1838/poz 58 w wieku lat 52 w Sulmierzycach, mężatka żona Dominika, matka Michaela
Dzieci Dominika i Krystyny:
** 1830 MATHIUM/MACIEJ KARWICKI, l. 24/ur 1830 s. Dominika i Krystyny żeni się z Simoną Szlakowska, l. 20 c. Baltzara i Balbiny cum consen Jud. Regii de
Ostrów 17 maj 1854 no 291 , swiadkowie Feliks Kazowski i Stanisław Szymański
SIMONA Maciejowa ze Szlakowskich Karwa/icka

dzieci ...........................:
1790 JAN KARWACKI i Marianna z Miskiewiczów, rodzice Marianny Agnieszki z 1 stycznia 1822
Dzieci Jana Karwackiego i Marianny Miskiewicz/Franciszki Szczęśnowskiej:
** 1822 MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA 1 styczeń 1822
MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA, 31/1 ur w Sulmierzycach 1 styczeń 1822; córka JANA KARWACKIEGO mieszczanina-bednarza i Marianny Miśkiewicz;
chrzestni Tomasz Mołodzyński i Agnieszka Kożlicka
** 1825 FRANCISZKA KARWACKA Kozlicka , ur 1825; córka Jana i Marianny, w roku 1851/5 Febuary/poz 5 w wieku lat 26 wychodzi za Antoniego Kożlickiego, s.
Kazimierza i Moniki Kozlickich. Świadkowie: Luca Kaczorowski i Teodore Karwicki
** 1834 – 1834 TOMASZ KARWACKI, ur. 24 grudnia 1834 syn JANA i FRANCISZKI umiera w Sulmierzycach/poz 4 majac 12 dni
** 1835 JÓZEFA KARWACKA, urodzona w Sulmierzycach/poz 13 w dniu 1 lutego 1835 o godzinie 3 córka JANA KARWACKIEGO stolarza i Franciszki
Szczęsnowskiej; chrzestni Józef Dorazalski i Apolonia Konieczna; Józefa zona Krzysztofa Ketznera i matka Marianne Ketzner ur 6 IX 1850
^^^ córka MARIANNA KETZNER, ur. poz. 105 6/8 wrzesień 1850 w Sulmierzycach, córka Krzysztofa Kretznera i Józefy Karwickiej; chrzestny Peter Banasiewicz i Salomea Machnik
** 1829 KATARZYNA KARWACKA ur 1839/poz 102 w Sulmierzycach 20 listopada 1839 o 1 rano, córka Jana Karwackiego stolarza i FRANCISZKI
Szczęsnowskiej; chrzestni Bonawentura Dobelski kupiec i Apolonia Konieczna
24 listopada 1841 chrzestna FRANCISZKA KARWACKA i Walenty Gibasiewicz Władysława syna Bartłomieja Paluszczaka i Julii z Grenblewskich
** 1842 STANISŁAW KARWACKI, poz. Ur. 55 dnia 3 maja 1842 o 6 wieczorem, syn Jana Karwackiego i Franciszki Szczęsnewskiej z Sulmierzyc, rolników-
mieszczan; chrzestni Bonawentura Dobiszewski i Małgorzata Sypina..
23 stycznia 1842 Franciszka Karwacka jest chrzestną Bronisława syna Tomasza i Wiktorii z Silej... Nawrockich

·          1794 MIKOŁAJ / Nicolalum KARWACKI, ur 1794; w roku 1819, poz. 8 bierze w Sulmierzycach w wieku 25 latslub z SALOMEĄ/Salomam Hempowiczówną,
panną lat 25 ślub; Formatis Michaele Sasinski, SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad
1822

·          SALOMEA Mikołajowa z Hempowiczów Karwacka
Dzieci Mikołaja Karwackiego i Salomei... MIKOŁAJ/Nicolalum KARWACKI, ur 1794; w roku 1819, poz. 8 bierze w Sulmierzycach w wieku 25 lat slub z
SALOMEĄ/Salomam Hempowiczówną, pann lat 25 ślub; Formatis Michaele Sasinski, SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice
JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF KARWACKI ur 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF KARWACKI ur w Sulmierzycach/poz 5/113ur 16 listopada 1822, jako syn Mikołaja i Salomei Karwackich, mieszczan-rolników; chrzestni Piotr
Zosiewicz i Regina Pekowiczowa; w wieku 26 lat w 1850/poz 5 bierze 22 stycznia/january 1850 ślub z panna Wiktoria Krać , lat 21, swiadkami byli Józef Krać i
Michał Karolewski.
** Wiktoria Józefowa z Kraciów Karwacka
** 1830 ŁUKASZ KARWACKI, ur 1830, syn MIKOŁAJA I SALOMEI KARWACKICH, 5 Feb 1853 bierze ślub Z FRANCISZKA SZYMANSKA virginim defloratum 22

** Franciszka Łukaszowa z Szymanskich Karwacka
Wnuki i Mikołaja Karwackiego i Salomei...
Dzieci Łukasza i Franciszki Szymańskiej
*** 1854 – 1854 PAWEŁ KARWACKI , ur 1854 syn Łukasza i Franciszki z Szymańskich, zmarł 5 / pogrz 7 marca 1854, miał 8 miesiecy

** 1832 MARIANNA KARWACKA, ur 1832, córka MIKOŁAJA I SALOMEI KARWACKICH, lat 22 bierze 1 maja 1853 ślub ze Stanisławem Jelonowskim kawalerem
lat 25 synem Macieja i Konstancji z Krotoszyna. Sw. Józef Kaszynski i Paweł Długiewicz


1804 KONSTANTY KARWACKI, ur 1804; 15 lutego 1840 jest chrzestnym / poz 20 w Sulmierzycach Walentego syna Sebastiana Kokoła i Marianny Trawińskiej,
21 maja 1841 bierze ślub w Sulmierzycach/poz 16 jako 37 letni wdowiec z panną Barbarą Zielezińska lat 25; szewcy mieszczanie; świadkowie Walenty Żeleźniewicz i Wincenty Gibasiewicz
żona 1819 BARBARA Konstantowa z d. Zielezinska KARWACKA-Cepowa wdowa lat 30; ur 1819, bierze w Sulmierzycach 31 stycznia 1849/poz. 7 ślub z
kawalerem Pawłem Cepą lat 25; świadkowie Piotr Zieleziński i Józef Zielezinski,obywatele

Dzień dobry. Niniejszym dzielę się informacją, która pewnie jest znana. Mój pra- pradziadek Mateusz Zieleziński, oprócz synów Józefa i Bonawentury miał córkę
Barbarę ur. 1815 r.(?), która zawarła ślub z Konstantym Karwackim lat 37 w dniu 21.05.1841 r. Te dane mam z Archiwum Archidiecezjalnego
Poszukuję jakichkolwiek danych o rodzinie Zielezińskich z Sulmierzyc! :-)Serdecznie pozdrawia Radosław Zieleziński z Poznania

1806 JÓZEFA KARWA/iCKA –Błaszczyk ur 1806, w Sulmierzycach 15 sierpnia 1836 wychodzi w wieku lat 30 za Macieja Błaszczyka lat


·          1810 WOJCIECH KARWACKI i Barbara z Zieleżniewiczów Karwacka
Dzieci WOJCIECHA KARWACKI EGO i Barbary Żeleźniewicz:;
** 1842 WOJCIECH KARWACKI ur o godz 14 w dniu 16 IV 1842/poz 50 w Sulmierzycach syn Wojciecha i Barbary Żęleżniewicz Karwackiej/Cepowej
Dzieci .................:
1830 ANTONINA KARWACKA i JAN DUCZMAL chrzestnymi Stefana, s. Petera Zachera i Ewy Duczmal, 8 wrzesnia 1852
1820 JOHAN KARWACKI, 5 sierpnia 1850/poz 84 chrzestnym Laurentego s. Petera Zachera i Ewy Duczmal
1820 JOHAN KARWACKI 9 lipca 1850 poz 28 chrzestnym
1862 JOHAN Karwacki, Sulmierzyce (na S od Krotoszyna , na S od Bełchatowa ur.
1862, USA 6.XII.1905, l.43 żonaty, Brema-NY
1862
1905 /JOHAN KARWACKI, Sulmierzyce (na S od Krotoszyna , ur. 1862, przez Breme do USA 6.XII.1905, l.43; żonaty; piśmienny, pojechał do przyjaciela
Konstantego Korbasiewicza w Chicago; wraz z nim Johan Kaspryński l.40 oraz Stanisław Korbasiewicz, l.48 Sulmierzyce
Stanisław Korbasiewicz w wieku lat 48 wyjezdza do Chicago (1905) do Konstrantego Korbasiewicza, wraz z Janem Karwackim (l. 43) i Janem Kasprynskim (l. 40).
Wraca do Sulmierzyc.

dzieci Jana Karwackiego i Magdaleny z Sasińskich.:
1799 MARIANNA KARWACKA, ur 1799, c. Jana Karwackiego i Magdaleny z Sasińskich; zmarła W Sulmierzycach 9 września 1822/zgony poz.2/25 na ból głowy

·          1770 SEBASTIAN KARWACKI – świadek na ślubie Mikołaja i Salomei w listopadzie
1780 Żona JADWIGA Sebastianowa z Tomaszkiewiczów Karwacka
rodzice 1822; ojciec Wincentego 1806-1822
1806 – 1822 WINCENTEGO KARWACKIEGO ur. 1806, syn Sebastiana Karwackiego w Sulmierzycach i Jadwigi z Tomaszkiewiczów; zmarł w wieku 16 lat w
Sulmierzycach na suchoty 24 maja 1822 roku

·          SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF JARWACKI

*1800 PAWEŁ KARWACKI i Marianna rodzice ROCHA KARWACKIEGO , ur o 9 wieczorem 12 sierpnia 1828 /poz 44;/2 w Sulmierzycach;
syn Sławetnych PAWŁA i MARIANNY KARWACKICH – rolników; chrzestni Sławetny Paweł Kulczyński płóciennik i Sławetna Marianna Sławińska – rolniczka
Dzieci Pawła Karwackiego i Marianny:
** 1828 ROCH KARWACKI, ur o 9 wieczorem 12 sierpnia 1828 /poz 44;/2 w Sulmierzycach; syn Sławetnych PAWŁA i MARIANNY KARWACKICH – rolników;
chrzestni Sławetny Paweł Kulczyński płóciennik i Sławetna Marianna Sławińska – rolniczka
Dzieci Pawła Karweka i Róży Łynik::
** 1842 STEFAN KARWACKI, 1842/poz 139 z Chroszczyna syn Pawła Karweka i Rózy Lynik; chrzestni: Jan Zietek i Franciszek Łynik

*1821 FRANCISZKA KARWACKA – Trawińska ..... żona Józefa Trawińskiego; rodzice ur 24 maja 1841/poz 31 w Sulmierzycach JOANNY; chrzestni Konstanty
Mazurkiewicz i Marianna Konieczna.
24 listopada 1841 chrzestna FRANCISZKA KARWACKA i Walenty Gibasiewicz Władysława syna Bartłomieja Paluszczaka i Julii z Grenblewskich
dzieci Franciszki Karwackiej-Trawińskiej:
** 1841 JOANNA TRAWINSKA ur 24 maja 1841/poz 31 w Sulmierzycach JOANNY; chrzestni Konstanty Mazurkiewicz i Marianna Konieczna.
**JAN TRAWIŃSKI, urodzony 1 czerwca 1849/poz 74 w Sulmierzycach, o 12 wieczorem syn Józfa trawińskiego i Franciszki KARWACKIEJ; chrzestni JAN
KARWACKI i Emilia Zdybaniec
1819 MAŁGORZATA KARWACKA-Długoszewska, ur ok. 1819 c........ ? jako panna lat 23 bierze slub 25 X 1842/poz. 25 z wdowcem Pawłem Długoszewiczem, lat
46, śiadkami byli nauczyciele z Sulmierzyc Józef Bartosiewicz i Walenty Grafstein.

·          1810 WALENTY KARWACKI
mąż Wiktorii Tomaszewskiej; Rodzice JANA ur 25 VIII 1841
Dzieci WALENTEGO KARWACKI EGO i Wiktorii Tomaszewskiej;
** 1841 – 1841 JAN KARWACKI ur 25 VIII 1841/poz 81 w Sulmierzycach syn Walentego i Wiktorii z Tomaszewskich; chrzestni Ignacy sasiński i
Barbara Wronek; 20 maja 1842 umiera w Sulmierzycach 6 miesieczne dziecię s. Walentego i Wiktorii
** 1854 ROSALIA KARWACKA / Karwicka ? ur 1 pazdziernika 1854 c. Walentego Karwickiego i Wiktorii Tomaszewicz/skiej ?; chrzestni Teodor Karwicki, Marianna Sasinska

·          1809 FRANCISZEK (1) KARWACKI i Kunegunda Wojciechowskiej z Sulmierzyc rodzice FLORENTYNY KARWACKA,
urodzona w Sulmierzycach poz. 53 w dniu 18 czerwca 1836, wieczorem o 11; córka FRANCISZKA KARWACKIEGO i KUNEGUNDY WOJCIECHOWSKIEJ,
mieszczan; chrzestni Józef Nawrocki, Honorata Jozewicz
Franciszek Karwacki 29 stycznia 1837 jest świadkiem na ślubie Konstantego Gibasiewicza i Agaty Gruszczyńskiej w Sulmierzycach

·          1 zona KUNEGUNDA Franciszkowa z Wojciechowskich KARWACKA
Franciszek Karwacki w Sulmierzycach świadkiem na ślubie poz. 33 w dniu 18 listopada 1848 Michała Wolnego i Marcjanny Kuczowianki.
Franciszek Karwacki w Sulmierzycach świadkiem na ślubie poz. 37 w dniu 19 listopada 1848 roku P... Błaszczyka i Marianny Wolnej.
Franciszek Karwacki i Joan Szymanski 9 lipca 1850/poz 28 świadkami na ślubie Macieja Gremmblewskiego lat 40 i Ludwiki Blażejewskiej lat 30 w Silmierzycach
·          2 zona 1820 Katarzyną Poregilan Płaczynski
FRANCISZEK KARWACKI (ur 1809), wdowiec l 43 1 Feb 1852 żeni się z Katarzyną Poregilan Płaczynski, panna l 32, c. Marcela i Agnieszki Płaczynskich.
Swiadkowie Konstanty Groniewicz iJózef Dorażalski
FRANCISZEK KARWACKI i Jan Fibak 15 feb 1852 świadkami ślubu Konstantego Groniewicza wdowca lat 42 syna Jana i Bibiany Groniewicz oraz Małgorzaty
Sokalskiej, l. 26 c. Wojciecha i Katarzyny
Córka Franciszka Dzieci Franciszka Karwackiego i Kunegundy Wojciechowskiej:
Dzieci Franciszka Karwackiego i Kunegundy Wojciechowskiej:
** 1836 FLORENTYNA KARWACKA, urodzona w Sulmierzycach poz. 53 w dniu 18 czerwca 1836, wieczorem o 11; córka FRANCISZKA KARWACKIEGO i
KUNEGUNDY WOJCIECHOWSKIEJ, mieszczan; chrzestni Józef Nawrocki, Honorata Jozewicz
** 1839 WOJCIECH KARWACKI, ur 1839/poz 36 w Sulmierzycach w dniu 10 kwietnia 1839 o 11 wieczorem, syn Franciszka Karwackiego – stolarza i Kunegundy
Wojciechowskiej, chrzestni Józef Dorozalski kupiec i Katarzyna Dobiszewska.
** 1843 PAULINA KARWACKA ur 1843/ ?... córka Franz Karwacki i Kunegundy Wojciechowskiej, w wieku 9 lat umiera poz. 166 1 grudnia 1852 roku

• 1820 STANISŁAW KARWACKI i Gertruda Konieczna
Dzieci STANISŁAWA kARWACKIEGO i Gertrudy Koniecznej;
** 1850 TEOFILA KARWACKA ur 22 lutego 1850/poz. 22 c. Stanisława Karwackiego i Gertrudy Koniecznej; chrzestni Józef Konieczny i Marianna Konieczna

·          1810 – 1854 FRANCISZEK (2) KARWI/ACKI i
Żona URSZULA z Landkowskich / Tatkowskich ; rodzice AUGUSTA KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z
Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska;
FRANCISZEK KARWI/ACKI i URSZULA z Landkowskich; rodzice AUGUSTA KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z
Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska; FRANCISZEK KARWICKI l. 44 umiera 1 stycznia 1854 w Sulmierzycach/ poz.
1; pozostawił URSZULE geb Landkowską; ?.... Augusta l 17, Tomasza l 15, Stefana l. 12, Sofie lat 8 i Michaline l 7
URSZULA Franciszkowa z Landkowska KARWA/iCKA
FRANCISZEK KARWICKI l. 44 umiera 1 stycznia 1854 w Sulmierzycach/ poz. 1; pozostawił URSZULE geb Landkowską; ?.... Augusta l 17, Tomasza l 15, Stefana
l. 12, Sofie lat 8 i Michaline l 7
Dzieci Franciszka Karwi/ackiego i Urszuli Landkowskiejj:
** 1837 AUGUST KARWACKI
AUGUST KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska
AUGUST KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska
ANNA KARWICKA ur. 1839, c. Franciszka i Urszuli; umiera 3 X 1847, poz. 78 w wielu 8 lat, na ból głowy
** ANNA KARWICKA ur. 1839, c. Franciszka i Urszuli; umiera 3 X 1847, poz. 78 w wielu 8 lat, na ból głowy
** 1839 TOMASZ KARWACKI
** 1842 STEFAN KARWACKI
STEFAN KARWACKI urodzony w Sulmierzycach poz. 140 w dniu 24 grudnia 1841 o godzinie 6 syn Franciszka Karwackiego i Urszuli Landkowskiej;

** 1846 ZOFIA KARWACKA
** 1847 MICHALINA KARWACKA
** 1850-1852 LUDWIG KARWICKI, ur 6/ ch 13 październik 1850, poz 130, syn Franza Karwickiego i Urszuli Sakowskiej’ chrzestni Józef.....
i Wiktoria,,,,,,; 2 sierpień 1852 umiera w wieku lat 2 Ludwig Karwicki syn Franza Karwicki i Urszuli Landkowskiej
LUDWIG KARWICKI, ur 6/ ch 13 październik 1850, poz 130, syn Franza Karwickiego i Urszuli Sakowskiej’ chrzestni Józef..... i Wiktoria,,,,,,;
2 sierpień 1852 umiera w wieku lat 2 Ludwig Karwicki syn Franza Karwicki i Urszuli Landkowskiej
chrzestni Jan Wiszniewski i Katarzyna Chojna


·          1830 FRANCISZEK KARWACKI i Magdalena Kozioł
Dzieci Franciszka Karwiackiego i Magdaleny Kozioł
** 1848 MARIA KARWI/aCKA, ur 3 XII 1848 /poz 121 Sulmierzyce, córka Franciszka Karwickiego i Magdaleny Kozioł,
chrzestni Ignacy Sasiński i Antonina Rosłabska, jako roczne dziecko umiera poz 130/1849 w Sulmierzycach na zęby
** 1850 FRANCISZKA KARWACKA Ciechanowska zona organisty Adama Bronisława
syn Franciszki z Karwackich
*** CIECHANOWSKI ADAM BRONISŁAW (1882-1957)
kontabasista, prof. PWSM w Poznaniu, ur 8 XII 1882 w Sumlierzycach k. Krotoszyna... jako syn organisty Adama Bronisława i Franciszki z Karwackich.
Pierwsze nauki muzyczne pobierał u ojca i od 1896. Wielkopolski słownik biograficzny
Antoni Gąsiorowski, Bożena Knopek - 1981 - Liczba stron: 890Krotoszyna jako syn organisty Adama Bronisława i Franciszki z Karwackich.
Pierwsze nauki muzyczne pobierał u ojca i od 1896 u ...books.google.pl - Omówienie książki
1840 ANTONINA KARWACKA i JAN DUCZMAL chrzestnymi Stefana, s. Petera Zachera i Ewy Duczmal, 8 wrzesnia 1852
1820 MARIANNA KARWACKA
Syn Marianny Karwackiej:
1850 –1852 HYACENT KARWACKI, ur 1850 syn Marianny Karwackiej z Sulmierzyc w 1852/poz 24 umiera w wieku 1,5 roku’ ojca nieznanego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AGATA KARWICKA i Paweł Kulczyński chrzestnymi Nepomucena syna Franciszka Brzezinskiego i Konstancji Stybaniewicz.


·          1810 ANTONI KARWI/ACKI i AGNIESZKA JANK rodzice KUNEGUNDY KARWICKIEJ ur w Sulmierzycach 1838/poz 67 w dniu 22 lipca 1838
Dzieci Antoniego Karwi/ackiego i Agnieszki Jank:
**1838 KUNEGUNDA KARW(i)ACKA-Sietkiewicz
KUNEGUNDA KARWICKA ur w Sulmierzycach 1838/poz 67 w dniu 22 lipca 1838
Dzieci Kunegundy KARWICKIEJ Sietkiewicz:
*** 1850 MARGOT Sietkiewicz ur w Sulmierzycach 5 lutego 1850/poz 16, c, Andreasa Siętkiewicza i Kunegundy Karwickiej; chrzestni Bartłomiej Matnik i Julia Kazowska

·          1819 TEODOR KARWI/aCKI ur 1819, wdowiec lat 29 żeni się 17 lutego 1848 w Sulmierzycach/poz 13 z Agnieszką Szlabow..... lat 37 wdową; świadkowie Paweł Kulczynski i Jan Szlabowniczy ?
AGNIESZKA Teodorowa KARWACKA (Karwicka Teodorowa) / Antoni Sasiński chrzestnymi 16 maja 1852 Felicji Zaremby córki Ignacego i Elzbiety Landkowskiej
Dzieci Teodora Karwickiego i Agnieszki Gierszewicz:
** 1849 PIOTR KARWICKI ur w Sulmierzycach 1849/poz 126 w dniu 17 sierpnia 1849 syn Teodora Karwickiego i Agnieszki Gierszewicz; chrzestni Jan
Staszkiewicz, Emilia ZdybaniewiczUMIERA 3 XII/pogrzeb 8.XII 1852 Peter Karwicki, syn Teodora Karwickiego i Agnes Gierszewicz
1806 JÓZEFA KARWA/iCKA-Błaszczykowa ur 1806, w Sulmierzycach 15 sierpnia 1836 wychodzi w wieku lat 30 za Macieja Błaszczyka lat 26

·          1830 Józefa Karwicka- Ketzner, matka Marianny 6IX1850
Dzieci Józefy KARWICKIEJ Ketzner:
** 1850 MARIANNA Ketzner ur w Sulmierzycach 6/ ch 8 wrzesnia 1850/poz 105, c, Krzysztofa Ketznera i Józefy Karwickiej; chrzestni Peter Banasiewicz i Salomea Machnik
** 1853 TEOFIL KETNER, ur 1 maj 1853 w Sulmierzycach syn Krzysztofa Ketnera i Józefy Karwickiej; chrzestni Petrus Banasiewicz i Salomea Kachnik

1820 MARIA KARWACKA w roku 1837 jest chrzestną Sebastiana, syna Laurentego Grablewskiego szwca w Sulmierzycach i Wiktorii z Topolskich

1830 MARCIN KARWACKI stolarz – 1864 remont koscioła w Sulmierzycach

JAN KARWACKI ............. ożeniony z Konstancją Zydel,
rodzice
Marii, Teodozji, Władysława, Władysławy, Andzi, Bolesława,
Leona, Jana Karwackich
Dzieci Jana I Konstancji Zydel:
1) MARIA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...
2) TEODOZJA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...(panna),
3) WŁADYSŁAWA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...
4) STEFAN KARWACKI, s. Jana i Konstancji Zydel...
5) STEFANIA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...
6) ANDZIA KARWACKA-Stybaniewicz, c. Jana i Konstancji Zydel...
7) BOLESŁAW KARWACKI, s. Jana i Konstancji Zydel...
8) LEON KARWACKI, s. Jana i Konstancji Zydel...(w II Wojna-w Wermacht, pod Stalingradem zdezerterował, zaginął),
9) JAN KARWACKI, syn Jana i Konstancji Zydel, ur. 13.II.1918 w Sulmierzycach/k.Krotoszyna,
ożeniony z Antonina Kohl, ur. w Konradów 10.V.1928 – zm. 2.X.1999, pochodząca z rodziny Michała Drzymały, poprzez matkę z domu Dolata (szlachta
zagrodowa); rodzice Piotra, Krystyny, Andrzeja i Zofii
Dzieci Jana Karwackiego i Anny Kohl z Sulmierzyc:
PIOTR KARWACKI ur.... w Ostrowie Wielkopolskim, syn Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ożeniony (....) z Ireną Muzlof (....), ojciec Lucyny, Doroty i Agnieszki.
KRYSTYNA BERNADETTA KARWACKA-Plewińska c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, (ur. w Ostrowie Wlkp.15.04.1949 – zm. 21.12.1979), żona Jerzego,
matka Tomasza (ur......, ożeniony z Beatą Lutkiewicz, mają córkę Agnieszkę ur. ....), Katarzyny Plewińskiej-Kempy (ur......, mąż Adam, córki Paulina i Aneta).
ANDRZEJ KARWACKI s. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ur. ....w Ostrowie Wlkp., ożeniony z Czesławą Kozioł, posiadają dzieci: Renatę, Małgorzatę, Joannę.
ZOFIA KARWACKA-Klaczyńska (ur....) w Ostrowie Wlkp. c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, żona Józefa Klaczyńskiego, matka Barbary ur. , Karola ur..

Najmłodsze pokolenia:
• PIOTR KARWACKI i Irena Muzlof:
** LUCYNA KARWACKA ur...... r w Żorach c. Piotra i Ireny Muzolf
** DOROTA KARWACKA . ur...... w Pszczynie, c. Piotra i Ireny Muzolf
** AGNIESZKA KARWACKA, ur..... w Żorach, c. Piotra i Ireny Muzolf
·          PIOTR KARWACKI ur.1 w Ostrowie Wielkopolskim, syn Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ożeniony (1976) z Ireną Muzlof , ojciec Lucyny, Doroty i Agnieszki.
·          KRYSTYNA BERNADETTA KARWACKA-Plewińska c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, (ur. w Ostrowie Wlkp., żona Jerzego, matka Tomasza (ur. ożeniony z Beatą Lutkiewicz, mają córkę Agnieszkę ur. , Katarzyny Plewińskiej-Kempy (, mąż Adam, córki Paulina i Aneta).
·          ANDRZEJ KARWACKI s. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ur. w Ostrowie Wlkp., ożeniony z Czesławą Kozioł, posiadają dzieci: Renatę, Małgorzatę, Joannę.
·          ZOFIA KARWACKA-Klaczyńska (ur. w Ostrowie Wlkp. c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, żona Józefa Klaczyńskiego, matka Barbary ur. , Karola ur..


*ANDRZEJ KARWACKI i CZESŁAWA KOZIOŁ
** RENATA KARWACKA- Wieciech, ur..... (żona Krzysztofa, matka Dominika Wieciecha), córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** MAŁGORZATA KARWACKA, ur. ....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** JOANNA KARWACKA, ur. ....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1860 ODOLANÓW 5 km a E od Sulmierzyc
5 km SE od Ostrowa Wielkopolskiego

Geneteka polska ????

1860 ODOLANY / Kępno GNIAZDO WIELKOPOLSKA/ Sulmierzyce ...
1860 JAKUB KARWACKI ( chrzest Józefa Krakowskiego * 22.06.1895 Chruszczyny, m. 22.22.1921 Sulmierzyce to Stanisława Koper (
godparents: Jakub Karwacki & Katarzyna Ziemniak) może Ojciec EDMUNDA ?????
EDUMND KARWACKI, mąż IRENY,
ojciec KRZYSZTOFA KARWACKIEGO,
KRZYSZTOF KARWACKI, mąż LUCYNY, ojciec MATEUSZA KARWACKIEGO l. 14 i PIOTRA KARWACKIEGO; syn Edmunda i Ireny; prawdopodobne
pokrewieństwo z Andrzejem z Ostrowa Wlkp.
dziadek MATEUSZA KARWACKIEGO l. 14 i PIOTRA KARWACKIEGO; prawdopodobne pokrewieństwo z Andrzejem z Ostrowa Wlkp.
synowie Krzysztofa i Lucyny, wnukowie Edmunda i Ireny
MATEUSZ KARWACKI l. 14
PIOTR KARWACKI, młodszy brat Mateusza, synowie Krzysztofa i Lucyny, wnukowie Edmunda i Ireny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 812 cd

Postprzez akarw » 26.01.2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1900 OSTRÓW Wielkopolska 21 km NEE od Sulmierzyc

wielkopolskie: Ostrów Wielkopolski, Pogrzybów [10.8km]

Geneteka Polska ???

OSTRÓW WIELKOPOLSKI 21 km na NEE od Sulmierzyc
Wg Edwarda Wojtakowskiego& Grzegorza Worsztynowicza w 1938 roku mieszkali w Ostrowie:
Andrzej Karwacki Ostrów Wielkopolski Ul. Wrocławska 100 robotnik
Franciszek Karwacki Ostrów Wielkopolski Droga Gorzycka 140 robotnik
Maria Karwicka Ostrów Wielkopolski Ul. Wierzbowa 8 wdowa


Najmłodsze pokolenia:
• PIOTR KARWACKI i Irena Muzlof:
** LUCYNA KARWACKA ur......... r w Żorach c. Piotra i Ireny Muzolf
** DOROTA KARWACKA . ur....... w Pszczynie, c. Piotra i Ireny Muzolf
** AGNIESZKA KARWACKA, ur. ........ w Żorach, c. Piotra i Ireny Muzolf


*ANDRZEJ KARWACKI i CZESŁAWA KOZIOŁ
** RENATA KARWACKA- Wieciech, ur..... (żona Krzysztofa, matka Dominika Wieciecha), córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** MAŁGORZATA KARWACKA, ur....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** JOANNA KARWACKA, ur. ....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkaliskie 1700 IWANOWICE 16 km na SE od Kalisza na Sieradz
Między Wartą a Kaliszem
Geneteka ???

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1717 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
1717 Łucja Karwacka 
1717 Jan Karwacki 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1785 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
1785 Andrzej Karwacki 
Rozalia Topolska

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1785 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
Barbara Karwat
Kacper Karwacki 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1786 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
Antonina Karwacka 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1787 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
Małgorzata Karwacka 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1789 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
Marianna Karwacka 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1791 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
Józef Karwacki 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1791 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
Andrzej Karwacki 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1804 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
1804 Marianna Karwacka 

Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - inne, rok 1806 , Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonu
1806 Józefa Karwacka 


1700 JAN KARWACKI i Łucja
1740 MAŁGORZATA KARWACKA Stangret
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1820 , Księga zmarłych, urodzeń i ślubów
1760 - 1820 / zg Katarzyna Stefańska (60 lat) , rodzice: Jan Stangret , Małgorzata Karwacka 
Maciej Braszak - świadek
Wojciech Szamatuła - świadek

1700 JAN KARWACKI i Łucja
1750 ANDRZEJ KARWACKi i Barbara Sławska
1786 JÓZEFA KARWACKA Słocińska
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1809 , Księga urodzeń
1809 ur Tekla , rodzice: Paweł Słociński , Józefa Karwacka 
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1809 , Księga urodzeń
1809 / ur Tekla , rodzice: Paweł Słociński , Józefa Karwacka 
Józef Wykrętowicz - świadek
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1811 , Księga urodzeń
1811 / ur Franciszka , rodzice: Paweł Słociński , Józefa Karwacka 
Maksymilian Skrzetuski - świadek
Jan Przekuradzki - świadek

1700 JAN KARWACKI i Łucja
1750 ANDRZEJ KARWACKi i Barbara Sławska
1786 JÓZEFA KARWACKA 1 v Wąsik 2 v Stasińska
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1814 , Księga ślubów
1814 / slub Maciej Wąsik (29 lat) , rodzice: Tomasz Wąsik , Elżbieta Terlas ,
1786 Józefa zd. Karwacka (28 lat) 
 , rodzice: Andrzej Karwacki , Barbara Sławska ,
Józef Jankowski - świadek
Wojciech Jankowski - świadek
Franciszek Nowak - świadek
Michał Nowak - świadek
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1818 , Księga urodzeń
1818 / ur Kazimierz Józef , rodzice: Maciej Wąsik , Józefa Karwacka 
Szymon Rosiński - świadek
Marcin Chewiński - świadek
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1820 , Księga zmarłych, urodzeń i ślubów
1820 Antoni , rodzice: Maciej Wąsik , Józefa Karwacka 
Józef Malinowski - świadek
Michał Sośnicki - świadek
JÓZEFA KARWACKA 1voto Wąsik 2 voto Stasińska
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1822 , Księga zmarłych, urodzeń i ślubów
1822 Marcin Stasiński (39 lat) , rodzice: Michał Stasiński , Anna Brodalski ,
Józefa 1 voto Wąsik (36 lat) , rodzice: Andrzej Karwacki 
, Rozalia Malinowska ,
Maciej Jaruga - świadek
Ludwik Wąsik - świadek
Wojciech Perski - świadek
Tomasz Wąsik - świadek


ANDRZEJ KARWACKI i Barbara
1810 JOZEF KARWACKi i Małgorzata Kijakowska
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt małżeństwa, rok 1835 , Księga urodzeń, małżeństw i zgonu
1835 / sl Józef Karwacki (20 lat)  , rodzice: Andrzej Karwacki  i Barbara
Małgorzata Kijakowska (19 lat) , rodzice: Franciszek Kijakowski , Daria ,
Maciej Koprowski - świadek
Paweł Chwiłkowski - świadek
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1836 , Księga urodzeń, małżeństw i zgonu
1836 Wiktorya , rodzice: Józef Karwacki 
, Małgorzata Kijakowska ,
Paweł Chwiłkowski - świadek
Maciej Koprowski - świadek
Tekla Michałowska - chrzestna
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1838 , Księga urodzeń, małżeństw i zgonu
1838 Eleonora , rodzice: Józef Karwacki 
, Małgorzata Kijakowska ,
Franciszek Osiński - świadek
Mikołaj Figas - świadek
Józef Paszkowski - chrzestny
Józefa Michałowska - chrzestna


??????????????????????
1800 MAŁGORZATA KARWACKA Malinowska
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1821 , Księga zmarłych, urodzeń i ślubów
1821 / ur Józef , rodzice: Józef Malinowski , Małgorzata Karwacka 
Paweł Górski - świadek
Kazimierz Szukalski - świadek
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt zgonu, rok 1823 , Księga zmarłych, urodzeń i ślubów
1823 zgo Józef Malinowski (3 lat) , rodzice: Józef Malinowski , Małgorzata Karwacka 
, Kai Smulkalski - świadek
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1824 , Księga zmarłych, urodzeń i ślubów
1824 ur Katarzyna , rodzice: Józef Malinowski , Małgorzata Karwacka 
Ignacy Pośrednicki - świadek
Wojciech Perski - świadek

??????????????????
JÓZEFA KARWACKIA Owczarek
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1824 , Księga zmarłych, urodzeń i ślubów
1824 ur Jan , rodzice: Marcin Owczarek , Józefa Karwacka 
, Ignacy Owczarek - świadek
Paweł Śliwka - świadek

??????????????????
JÓZEFA KARWACKA Stasińska
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1829 , Księga urodzeń, małżeństw i zgonu
1829 ur Józefa , rodzice: Marcin Stasiński , Józefa Karwacka 
, Łukasz Maciołek - świadek
Kacper Skorupka - świadek
Michał Sośnicki - chrzestny
Marianna Tomaszewska - chrzestna

??????????????????
KATARZYNA KARWACKA Dzięcielska
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1851 , Księga urodzeń, małżeństw i zgonu
1851 ur Ludwik , rodzice: Błażej Dzięcielski , Katarzyna Karwacka 
, Stanisław Kaczmarek - świadek
Szczepan Jaksuła - świadek
Michał Sośnicki - chrzestny
Faustyna Sypniewska - chrzestna

??????????????????
TEKLA KARWACKA Maciołek
Iwanowice (par. rzymskokatolicka) - akt urodzenia/chrztu, rok 1851 , Księga urodzeń, małżeństw i zgonu
1851 ur Walenty , rodzice: Wojciech Maciołek , Tekla Karwacka 
, Wojciech Wąsik - świadek
Błażej Rosiak - świadek
Apolonia Sośnicka - chrzestna
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 813: Geneteka styczeń 2022

Postprzez akarw » 31.01.2022

Aneks 813

Geneteka styczeń 2022


Łódzkie

1808 ur 17 Mateusz Stasak Adam Teresa Karwacka Charłupia Wielka Oraczew


1781 - 1842 zg 44 Franciszek lat 61 Karwacki zona Wiktoria dd Bojor ROJ Ignacy Teresa Gidle Gidle rodem z Melechowa lelowskiego
1793 - 1849 zg 108 Justyna lat 56 Karwacka Gidle Ojrzeń


1840 ur 41 Józef Karwacki Wincenty Rozalia Strączenska Gidle Gidle
1841 zg 3 Józef 9 mies Karwacki Wincenty Rozalia Strączyńska Gidle Gidle
1842 ur 153 Jan Karwacki Wincenty Rozalia Strączyńska Gidle Gidle

1840 ur 110 Mikołaj Gajowski Kazimierz Kunegunda Karwacka Gidle Gidle
1845 ur 19 Agata Gajewska Kazimierz Kunegunda Karwacka Gidle Gidle

1840 sl 28 Piotr Janowski Jan, Magdalena Chwałkowska Cecylia Karwacka Franciszek, Teresa Raj Gidle
1843 ur 105 Maryanna Janowska Piotr Cecylia Karwacka Gidle Gidle
1845 ur 130 Karolina Janowska Piotr Cecylia Karwacka Gidle Gidle


1842 ur 100 Maryanna Załóg Franciszek Teresa Karwacka Gidle Pustkowie Niesułów


1843 sl 12 Wojciech Maycherek Wincenty, Gertruda Pełka Tekla Karwacka Franciszek, Teresa Raj Gidle
1844 ur 45 Franciszka Załóg Franciszek Terkla Karwacka Gidle Pustkowie Niesułów

1845 ur 98 Marjanna Majcherek Wojciech Tekla Karwacka Gidle Gidle

1889 ur 158 Leon Karwacki Franciszek Florentyna Kamińska Łódź NMP skan
1902 1993 Helena Karwacka Maksymilian Francisz rodem z Kalisza Julianna Kanczużewska Łódź NMP skan
1902 2218 Władysław Piorun Kazimierz Karolina Karwacka Łódź NMP skan
1902 2512 Ignacy Karwacki Mateusz Michalina Kardecka Łódź NMP skan
1902 3656 Mieczysław Berdycz Ludwik Kornela Karwacka Łódź NMP skan

1811 - 1851 zg 36 Józef Grzegorz lat 40 Pawlikowski b. profes XX Bernardynów Piotr Franciszka Karwacka Rzejowice m. Radomskiem a przedbórzem Tworowice Poland, Częstochowa Roman Catholic Church Books, 1226-1950; https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... C362376201 rodem z Pilicy


1921 ur 94 Genowefa Wieteska Walenty Antonina Karwacka Stary Waliszew Waliszew Dworski


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Małopolskie

1648 sl Błażej Karwacki Zofia Kozera Niedźwiedź gm. Słomniki SE cSlonik

1822 ur Marianna Matlak Marcin Jadwiga Karwacka Andrychów nr 39 Andrychów - miasto
1825 ur Wojciech Matlak Marcin Jadwiga Karwacka Andrychów Andrychów - miasto

1841 ur 9 Jan Stępiński Kanty Agata Karwacka Kraków-Ruszcza św. Grzegorza Wielkiego Branice
1843 ur 3 Agnieszka Stępiński Jan Agata Karwacka Kraków-Ruszcza św. Grzegorza Wielkiego Branice
1844 ur 11 Marcin Stępiński Jan Agata Karwacka Kraków-Ruszcza św. Grzegorza Wielkiego Branice
1846 ur 7 Józef Kazimierz Kępiński Kanty Agata Karwacka Kraków-Ruszcza św. Grzegorza Wielkiego Branice
1850 ur 12 Karolina Stępiński Jan Agata Karwacka Kraków-Ruszcza św. Grzegorza Wielkiego Branice
1853 ur 9 Piotr Stępiński Jan Agata Karwacka Kraków-Ruszcza św. Grzegorza Wielkiego Branice
1855 ur 6 Wiktoria Stępiński Jan Agnieszka Karwacka Kraków-Ruszcza św. Grzegorza Wielkiego Branice
1853 ur 11 Wojciech Salomon Maciej Agata Karwacka Biały Kościół Szyce skan
1856 ur 8 Wojciech Karol Salomon Maciej lat 40 Agnieszka lat 35 Karwacka Biały Kościół Szyce 2 Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl) ch Stan Kopcinski i Malgorzta Kasperowa
1858 ur 24 Stanisław Franciszek Salomon Maciej Agata Karwacka Biały Kościół Wielka Wieś Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl)
1860 ur 70 Wiktoria Salomea Salomon Maciej Agata Karwacka Biały Kościół Wielka Wieś https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =740&y=415


1844-1909 zg 26 Waleria lat 65 ur w Jedrzejowie Dukwicz Franciszek kominiarz w Jędrzejowie 1 zona Franciszka 2 zona HELENA 2 zona Karwacka od 1948 roku więc macocha nie matka ? Imbramowice Imbramowice https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 986&y=1510 zglosil Leon Kulis lat 30

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mazowieckie1862 zg 38 Jan 2 lata Karwacki Józef karczmarz lat 36 Marianna Fornalska Unierzyż pow mławski Giżyn Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl)
1863 ur 20 Antoni Karwacki Józef Marianna Fornalska Unierzyż Giżyno skan
1863 zg 5 Antoni 0 lat Karwacki Józef Marianna Fersalska Unierzyż Giżyno skan
1864 ur 32 Filomena Karwacka Józef Marianna Fornalska Unierzyż Giżyno skan
1867 ur 57 Apolonia Karwacka Józef Marianna Fornalska Unierzyż Giżyno skan
1870 ur 3 Waleria Karwacka Józef Marianna Fornalska Unierzyż Giżyno skan

1911 sl 9 Adam lat 24 kawaler Karwacki Franciszek, Teofila Skorupska Antonina Kozłowska Wiktor, Franciszka Dymczyk Unierzyż Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl)
1912 ur 39 Franciszek Karwacki Adam Antonina Kozłowska Unierzyż Wola Kanigowska


1814 zg 3 Eleonora 2 lat 8 mies Telakowska Józef Marianna Karwacka Sokołów Podlaski (gr.-kat.) Sokołów Podlaski skan
1822 ur 16 Zofia Telakowska Józef Marianna Karwacka Sokołów Podlaski (gr.-kat.) Sokołów Podlaski skan


1828 ur 16 Marianna Karwacka Michał gospodarz lat 35 Anna lat 24 Kowalska Kuczbork Nidzgora Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl)
1830 ur 59 Andrzej Karwacki Michał Anna Kowalska Kuczbork Nidzgora


1902 ur 248 Czesław Karwacki Józef lat 27 służacy z Kleszewa Stanisława lat 20 Mikołajczyk Pułtusk Kleszewo Stare https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 478&y=1901 ch. Adam Sałkowski i Marianna Zalrzewska


1798 - 1868 zgon 5 Konstancja lat 70 Karolowa Karwacka dd Zakrzewska Mateusz Marianna Kraszewo Skarżynek https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =333&y=482


1813 ur 4 Szymon Telakowski Józef lat 29 majster kunsztu szewskiego Marianna lat 24 Karwacka Sokołów Podlaski (gr.-kat.) Sokołów Podlaski https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... ka/6083724
1814 zg 3 Eleonora Telakowska Józef Marianna Karwacka Sokołów Podlaski (gr.-kat.) Sokołów Podlaski 2 lata 8 mies

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WARSZAWA1798 - 1815 zg 49 Zofia lat 17 Karwacka Paweł lat 70 rodem z Poniatowej ogrodnik w domu wlasnym Powiązkowska 25 Marianna Drewnowska Warszawa ASC Cyrkuł III Warszawa https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 265&y=2457

1810 ur 20 Magdalena Burczynski Wojciech Agnieszka Borek Bolesław pow. dąbrowski Mędrzechów
1814 -1815 zg 59 Magdalena mies 9 Burczyńska Walenty wyrobnik lat 25 rodem z Krakowa Anna Karwacka Warszawa ASC Cyrkuł III Warszawa ul Maranowska 2197 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =480&y=336 zgłosił ojciec i Florian Rzecki rodem z Krakowa lat 40 lokaj przy ul. Długiej 184

1788 ur Florian Rzecki Maciej Kunegunda Smardzowice Smardzowice

1919 ur 701 Tadeusz Jędrzejewski Leon kamieniarz lat 39 Aniela lat 32 Karwacka Warszawa-Wola św. Stanisław ul Górczewska 15 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 509&y=1546
1919 ur 975 Eugeniusz Kazimierz Karwacki Franciszek ślusarz lat 30 Stanisława lat 23 Laskowska Warszawa-Wola św. Stanisław ul Wolska 133 ozenił się z barbara Baginska w Szczecinie w 1951 roku

1844 - 1933 zg 151 Sabina lat 89 wdowa 2 voto Roszkowska 1 voto Gierowska dd Karwacka Ignacy z Miedznej Murowanej pow. Opoczyński Bibiana Prus Wiśniewska Warszawa Najświętszego Zbawiciela Warszawa ul. Piękna 37 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2220&y=351

1901 slub 12 Leon Paweł Karwacki Józef, Antonina Kosarzewska z Włodawy Marianna Stanisława Szymanowska wdowa po Janie Aleksandrze, z d. Rudzka Piotr, Alina Wędrychowska Nasiechowice Zarogów

1933 zg 361 Maria lat 63 ur w Dziewiecczołach pow. Miechowski malarka Karwacka dd Rudzka żona lekarza Leona Piotr Alina Wędrychowska Warszawa Najświętszego Zbawiciela Warszawa ul. Koszykowa 45 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2164&y=402 mąz prof.. med.. Leon Paweł rodem w Włodawy, członek elity II RP

1876 - 1937 zg 361 Jan lat 61 Karwacki zonaty , trener , w Podzamczu lubelskim urodzony Paulin z Podzamcza lubelskiego Józefa mąz Emilii Karoliny z d. koklit Warszawa Najświętszego Zbawiciela Warszawa ul. Polna 1 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2025&y=197


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODKARPACKIE

1781 - 1801 zg Michał lat 20 Karwacki Kacper Mielec św. Mateusza Mielec
1814 ur Jan Karwacki Michał Marianna Pieryzara Chorzelów Tuszów Narodowy
1823 ur 6 Michał Karwacki Michał Marianna Pirpara Gawłuszowice Gawłuszowice 7 km na N od Mielca n. Wisła


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODLASKIE

1748 sl 25 Kacper Wojciechowski Anastazja Karwacka Poryte 15 km na N od Łomży Poryte Stawiski k. Kolna

1832 ur 85 Franciszek Karwacki Józef Anna Rumańska Poryte 15 km na N od Łomży Józefowo
1860 sl 16 Stanisław Langorski wdowiec Mikołaj, Urszula Konstancja Grabowska wdowa Andrzej Myszkiewicz, Anna Karwacka Poryte


szlachta 1811 ur 80 Magdalena Karwacka nobil. Bonifacy zmarły w wojsku ros. Helena Szymonowiczówna Czyżew 25 km SSE od Łomży 7 km na S , poniżej Zamrowa Czyżewo części Szlacheckie Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl)
wieś Czyżewo - częsci szlacheckie. ; Roku 1811 stycznia 12 stawil się urodzony/nobil Andrzej Podbielski posesor cz. Szlacheckiej
w Czeżewie zamieszkały lat 38 liczący i okazał nam dziecko plci żeńskiej urodzone w domu jego, dnia 9 o godzinie 1 popol
oświadczając, że jest spłodzone z niegdy urodzonego/ nobil BONIFACEGO KARWACKIEGO zmarłego w Wojsku Rosyjskim
i Heleny Szymoniwiczówny mającej lat 19, w służbie rocznej pozostającej i JMPana Jana Szypwicza lat 30 doktora w
Czyzewie zamieszkalego w domu oświadczającego i inni świadkowie

1813 ur Marianna Karwacka Tomasz Magdalena Burzyńska Knyszyn Przytulanka
1814 ur Rozalia Karwacka Tomasz Franciszka Olszańska Knyszyn Przytulanka
1817 ur Jan Karwacki Józef Aniela Trykoszko Knyszyn Przytulanka


1841 ur 80 Antoni Karwacki NN Salomea Karwacka Grabowo


1871 zg 57 Marcjanna Karwacka Franciszek Teofila Rostkowska Grabowo Ciemianka
1872 ur 24 Weronika Karwacka Franciszek Teofila Rostkowska Grabowo Ciemianka
1876 ur 64 Antoni Karwacki Franciszek Teofila Rostkowska Grabowo Ciemianka
1879 ur 43 Stanisław Karwacki Franciszek Teofila Rostkowska Grabowo Ciemianka
1880 zg 102 Marianna Karwacka Franciszek Teofila Rostkowska Grabowo Ciemianka

1894 ur 159 Genowefa Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka k
1896 ur 155 Władysław Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka skan
1899 ur 25 Ignacy Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka skan
1900 ur 130 Jan Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka skan
1902 ur 204 Stanisława Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka skan
1905 ur 58 Helena Karwacka Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka skan
Ciemianka 1907 ur 97 Wacław Karwacki Franciszek Weronika Kijanowska Grabowo Ciemianka skan
1890 sl 19 Piotr Żurawski Józef, Aniela Siedlecka Weronika Karwacka Franciszek, Teofila Rostkowska Grabowo skan
1933 sl 8 Jan Petkowski Józef, Emilia Gutowska Stanisława Karwacka Franciszek, Weronika Kijanowska Grabowo


1869 ur 132 Józef Karwacki NN Anastazja Karwacka Bargłów Kościelny Wólka
1891 zgon 78 Marianna Karwacka Anna Karwacka Bargłów Kościelny Tajenko
skan

1859 ur 241 Marianna Karwacka Adam Marianna Laskowska Knyszyn Zastocze
1898 ur 262 Wacław Karwacki Adam Anna Olszewska Knyszyn Zastocze skan
1900 ur 284 Marianna Karwacka Adam Anna Olszewska Knyszyn Zastocze skan


1888 ur 160 Aleksandra Karwacka Jan Marianna Wiśniewska Knyszyn Zastocze skan
1892 ur 94 Paulina Karwacka Jan Marianna Wiszniewska Knyszyn Zastocze skan
1893 ur 352 Jan Karwacki Jan Marianna Wiszniewska Knyszyn Zastocze skan
1896 ur 185 Filomena Karwacka Jan Marianna Wiszniewska Knyszyn Zastocze skan
1899 ur 236 Anna Karwacka Jan Marianna Wiszniewska Knyszyn Zastocze skan

Zastocze 1903 ur 215 Weronika Karwacka Jan Marianna Szymańska Knyszyn Zastocze skan


Zastocze 1901 ur 183 Anna Karwacka Anastazja Karwacka Knyszyn Zastocze skan


1860 ur 242 Józef Rogalski Jan Katarzyna Karwacka Knyszyn Czechowizna


1894 ur 55 Jan Smółko Antoni Magdalena Karwacka Knyszyn Długołęka skan
1901 ur 217 Dominik Kobeszko Jan Katarzyna Karwacka Knyszyn Długołęka skan


1895 ur 201 Józef Andrzejewski Antoni Zuzanna Karwacka Knyszyn Krypno skan
1896 ur 313 Zofia Andrzejewska Antoni Zuzanna Karwacka Knyszyn Krypno skan
1900 ur 14 Marianna Andrzejewska Antoni Zuzanna Karwacka Knyszyn Krypno skan
1902 ur 15 Janina Andrzejewska Antoni Zuzanna Karwacka Knyszyn Krypno skan
1903 ur 318 Stanisława Andrzejewska Antoni Zuzanna Karwacka Knyszyn Krypno skan


1896 ur 84 Marianna Karwacka Wiktor Paulina Bartnik Knyszyn Knyszyn skan
1900 ur 281 Jan Karwacki Wiktor Paulina Bartnik Knyszyn Peńskie skan
1903 ur 135 Weronika Karwacka Wiktor Paulina Bartnik Knyszyn Knyszyn skan

1896 ur 361 Aleksander Kobeszko Jan Katarzyna Karwacka Knyszyn Peńskie skan
1897 ur 359 Jan Kobeszko Jan Katarzyna Karwacka Knyszyn Peńskie skan
1901 ur 79 Stanisław Kobeszko Jan Katarzyna Karwacka Knyszyn Peńskie skan
1903 ur 265 Adam Kobeszko Jan Katarzyna Karwacka Knyszyn Peńskie skan


1904 ur 112 Marianna Karwowska Franciszek Anastazja Karwacka Knyszyn Boguszewo skan


1900 sl 18 Kazimierz Ryszard Raniecki Franciszek, Tekla Grodzka Julianna Langowska Jakub, Elżbieta Karwacka Radziłów 12 km na E od Srawisk, 25 NE od Łomży skan
1904 zg 67 Julianna Raniecka dd Langowska Jakub Elżbieta Karwacka Radziłów Radziłów skan


1863 ur 279 Franciszek Karwacki? Wąsosz
1922 sl 11 Jan Kalinowski Jan, Anastazja Skrodzka Marianna Żurawska Piotr, Weronika Karwacka Wąsosz 30 km NE od Łomży, 10 km na SW od Grajewa
1924 sl 101 Franciszek Żurawski Piotr, Weronika Karwacka Rozalia wdowa Raciborska dd Konopka Paweł Konopka, Adela Chrzanowska Wąsosz
1927 sl 54 Stanisław Żurawski Piotr, Weronika Karwacka Wiktoria Siemion Antoni, Marianna Baranowska Wąsosz


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SLĄSKIE
szlachta 1775 ur 52 Antoni Karwacki Tomasz Franciszka ch. Nobil Michałkowski z Woznik i Marianna Lowroslinska z Koziegłowy Koziegłowy św.Marii Magdaleny Koziegłowy 20 km na S od Częstochowy Księga metrykalna chrztów kościoła parafialnego w Koziegłowach. Wpisy za lata 1773-1795 - Śląska Biblioteka Cyfrowa (sbc.org.pl)


1847 -1887 zgon 108 Szymon Załecki lat 40 Franciszek Magdalena Karwacka Częstochowa św. Zygmunta skan

1869 slub 51 Leon Pluciński Tekla Karwacka Pilica

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SWIETOKRZYSKIE

1792 ur 4 Antoni Karwacki Roman Marianna Świniary 5 km na S od Stopnicy na Mędrzechów


1810 sl 32 Stefan Struzik Andrzej, Marianna Andzel Marianna Karwacka Wojciech, Katarzyna Płaneta 4 km na N od Koprzywnicy , m. Klimontowem a Sandomierzem
1810 sl 39 Stefan Struzik Andrzej, Marianna Andzel Marianna Karwacka Wojciech, Katarzyna Płaneta Chobrzany
1810 sl 42 Stefan Struzik Andrzej, Marianna Andzel Marianna Karwacka Wojciech, Katarzyna Płaneta Chobrzany
1819 zg 59 Marianna Struzik Stefan Marianna Karwacka Chobrzany
1821 ur 20 Józef Struzik Stefan Marianna Karwacka Chobrzany
1826 zg 23 Antoni Struzik Stefan Marianna Karwacka Chobrzany
1827 ur 53 Tomasz Struzik Stefan Marianna Karwacka Chobrzany


1824 zg 24 Katarzyna Bokwa Kajetan Małgorzata Karwacka Chobrzany
1825 ur 88 Gertruda Bokwa Kajetan Małgorzata Karwacka Chobrzany
1826 zg 21 Gertruda Bokwa Kajetan Małgorzata Karwacka Chobrzany


1826 sl 8 Józef Karwacki Szymon, Katarzyna Kołacz Agnieszka Miękina Kilian, Franciszka Zając Chobrzany
1828 ur 34 Michał Karwacki Józef Agnieszka Miękin Chobrzany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIELKOPOLSKA


1746 ur 14 Wojciech Karwacki ? Bartłomiej Ewa Opatówek Opatówek 5 km SEE od Kalisza Antoni i Franciszka Rychłoska


1788 zg Marianna Karwacka Adalbertus Agneta Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 3 tyg

1737 - 1792 zg Stanislaus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 55 lat


1757 - 1797 zg Valentinus Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce ok. 40
1792 zg Martinus Karwacki Valentinus Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 1 i 3 mies
1798 zg Josephus Karwacki Valentinus Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce semi pur anor
1796 zg Joannes Karwacki Valentinus Catharina Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 9 mies

1797 zg Joannes Karwacki Joannes Marianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce 1 rok i 8 mies


1850 sl 5 Joseph Karwacki Victoria Krenc Krenz Sulmierzyce pow. krotoszyński1764 -1834 zg 20 Franciszek 70 lat Karwacki Sokolniki (pow. wrzesiński)
1795 - 1855 zg 68 Marianna 60 lat Karwacka Sokolniki (pow. wrzesiński)
1880 - 1902 zg 18 Anna 22 lata Karwacka Stanisław Józefa Nekla Nekla 8 km NW od Wrześni


1912 ur 37 Józef Karwacki Aleksy Józefa Czajka Kazimierz Biskupi Kazimierz Bisk. 5 km NW od Konina
1912 ur 147 Marianna Karwacka Wiktor Zofia Lorkowska Kazimierz Biskupi Kazimierz Bisk.
1913 ur 143 (martwe) Karwacka Wiktor Zofia Lorkowska Kazimierz Biskupi Kazimierz Bisk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ukraina

1836 ur 76 Marianna Karwacka Antoni Anna Tynna Karabczyjówka 18 km NW od Dunajowcy chmielnickie
1841 ur 16 Agnieszka Karwacka Antoni Anna Tynna Karabczyjówka


1888 26 Marceli lar 24 Karwacki ur w Tuchowie pod Tarnowem syn Michała i marii Maslanki Ksawera Maria lat 20 ur we Lwowie c. Konstantego i Seweryny Dmetryszyn Cyburth Sambor
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 814: Gniaza miechowskie

Postprzez akarw » 01.02.2022

Aneks 814 ..

Gniazda miechowskie


małopolskie: Słomniki, Niedźwiedź gm. Słomniki [2.0km], Prandocin [3.0km], Goszcza [6.1km], Łętkowice [6.2km], Iwanowice [7.5km], Sieciechowice
[7.7km], Niegardów [7.8km], Nasiechowice [8.7km], Sławice [8.8km], Czaple Wielkie [9.1km], Zielenice [9.2km], Więcławice USC [10.3km], Więcławice
[10.3km], Biórków Wielki [10.4km], Radziemice [10.8km], Koniusza [11.2km], Luborzyca [11.8km], Wysocice [12.2km], Minoga [13.2km], Miechów
[13.4km], Miechów (prawosł.) [13.5km], Wrocimowice [13.7km], Raciborowice [14.1km], Racławice (pow.miechowski) [14.6km], Czulice [14.9km]
1648 sl Błażej Karwacki Zofia Kozera Niedźwiedź gm. Słomniki

1740 ur Józef Karwacki nobil. Szymon Zuzanna Sieciechowice 10 km SW od Miechowa Grzegorzowice 1 km NW od Sieciechowic
1741 ur Zofia Anna Karwacka nobil. Szymon Zuzanna Sieciechowice Grzegorzowice
1743 ur Kazimierz Karwacki nobil. Szymon Zuzanna Sieciechowice Grzegorzowice


1794 ur Maciej Karwacki Sebastian z Korzkwi ? Rozalia Pierdzionka Raciborowice 2km od wegrzec i bibic Batowice na S od Raciborowic

1791 1 Franciszek Radwanek Małgorzata Karwacki Korzkiew 3 km NNW od Zielonek
1796 sl 5 Sebastian Karwacki Katarzyna Liszmisowski Korzkiew ???
1797 ur 38 Katarzyna Karwacki Sebastian Katarzyna Korzkiew1753 - 1827 zg 12 Franciszek 73 lata Karwacki Łętkowice 3 km NEE od Slomnik za Niedzwiedziem Łętkowice 10 km Se od Miechowa
1762 - 1835 zg 20 Agata lat 73 wdowa Karwacka Łętkowice Łętkowice
1797 ur Katarzyna Karwacka Franciszek Agnieszka Łętkowice Łętkowice
1811 ur 7 Szymon Karwacki Franciszek Agnieszka Łętkowice Łętkowice


1815 sl 3 Franciszek Łyszczyk Katarzyna Karwacka Łętkowice


1821 ur 139 Maria Teresa Eufemia Francki Dominik Teresa Karwacki Miechów Miechów
1822 zg 91 Maria Teresa Francka Dominik Tekla Karwacka Miechów Miechów
1834 sl 13 Stanisław Masłowski syn krawca Paweł, Salomea Brzechwiński Józefa Francki córka aptekarza w Jedrzejowie ur w Krakowie par. Bożego Ciała Dominik, Teresa Karwacki Miechów
1856 sl 29 Maksymilian Francki Dominik, Teresa Karwacki Gabriela Jakubowski Józef, Karolina Laskowski Miechów

1867 sl 16 Jan lat 27 wdowiec ur i zam w Jaksicach Kucharski służacy zmarli Wojciech, Zofia Janus Marianna panna lat 22 służaca Kowalkowski zmarli już Piotr, Urszula Karwacki z Tczycy Miechów Jaksice Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl)1776 - 1848 zg 23 Eufrozyna Karwacka dd Zagajewska 1 voto Amf z Jędrzejowa Sieciechowice Sieciechowice WIELKI DÓŁ 12 km SW od Miechowa przed Iwanowicami
1850 ur 9 Bronisław Aleksander Karwacki 1824 Sebastian 1826 Emilia Kosicka Sieciechowice Sieciechowice
1852 ur 4 Bolesław Emil Karwacki Sebastian Emilia Kasicka Sieciechowice Sieciechowice
1852 zg 9 Bolesław Emil 1 mies Karwacki Sebastian Emilia Kasicka Sieciechowice Sieciechowice
1853 ur 6 Wanda Józefina Zofia Karwacka Sebastian Emilia Kosicka Sieciechowice Sieciechowice
1854 zg 2 Wanda Józefina Zofia 1 rok Karwacka Sebastian dzierżawca wsi Wielki Dól Emilia Kasicka Sieciechowice Sieciechowice
1855 ur 4 Witold Karwacki Sebastian Emilia Kosicka Sieciechowice Sieciechowice
1848 - 1859 zg 35 Władysława lat 12 Karwacki Sebastian dzierżawca wsi Wielki Dól Emilia Kosicki Kozicki ? Miechów Miechów
1881 sl 28 Bronisław lat 30 Karwacki ur Sieciechowice, zam. Racławice Sebastian, Emilia Kosicka Helena Zofia lat 24 Cyrułowska ur we Włoszcowej Franciszek, Eleonora Zmarzlikowska Słomniki
1882 ur 93 Karol Bronisław Karwacki Bronisław ze Skały syn Sebastiana i Emili z Kosickich Helena Cyrułowska Racławice (pow.miechowski) Racławice
1897 sl Antoni Bolesław lat 36 ze Skały Karwacki Sebastian i Emilia Kosicka Wanda lat 22 Wawrykiewicz Jan Julia Bonikowska Sieciechowice
1917 sl 10 Stefan kawaler Karwacki Bronisław, Helena Cyrłowska wnuk Sebastiana i Emiloli z Kosickich Anna panna Sternal Aleksander, Marianna Nowakowska Sieciechowice Grzegorzowice
1778 - 1846 zg 18 Piotr lat 68 Karwacki wdowiec po Salomei Nowak Wojciech Małgorzata Wrocimowice Smoniowice 10 km SE od Miechowa pod Raclawicami

1808 - 1853 zg 9 Jakób lat 45 Karwacki mąz Agnieszki Budzeń Piotr Salomea Wrocimowice Smoniowice
1845 ur 13 Helena Karwacki Jakób Agnieszka Budzyń Wrocimowice Smoniowice
1846 zg 11 Helena 1,5 roku Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń Wrocimowice Smoniowice
1846 ur 45 Katarzyna Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń Wrocimowice Smoniowice
1847 zg 43 Katarzyna Karwacka Jakób Agnieszka Budzeń Wrocimowice Smoniowice
1807- 1877 zg 6 Agnieszka lat 70 wdowa Karwacka dd Budzeń Wrocimowice Smoniowice
1857 sl 12 Kacper Chrzanowski lat 55 wdowiec Józef, Agnieszka 1811 Agnieszka lat 46, wdowa z d. Budzeń Karwacka Wojciech, Małgorzata Wrocimowice


1854 sl 11 Franciszek lat 18 Duraj Franciszek, Salomea Julianna lat 17 Karwacka Jakob, Agnieszka Budzeń Wrocimowice
1859 ur Jakób Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi obok Imbramowic, 15 km SE od Miechowa
1862 ur 26 Jan Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1864 ur 37 Józef Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1866 ur 53 Katarzyna Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1869 ur 29 Jan Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1872 ur 2 Paweł Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1874 ur 55 Elżbieta Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1875 zg 18 Elżbieta Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1878 ur 15 Aniela Duraj Franciszek Juliianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1878 zg 20 Aniela Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1879 ur 34 Karol Duraj Franciszek Julia Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1882 ur 18 Marianna Duraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1885 sl 2 Jan lat 26 Musiał Franciszek, Wiktoria Sadło Katarzyna lat 18 Doraj Franciszek, Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1885 zg 34 Karol Doraj Franciszek Julianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi
1901 sl 9 Tomasz lat 24 Kruszec Wojciech, Marianna Kwiecień Marianna lat 19 Doraj Franciszek, Julianna Karwacka Wrocimowice

1855 - 1903 zg 31 Franciszka lat 49 Michałowa Nowakowski dd Papaj Mateusz Papaj Marianna Karwacka Wrocimowice Pieczonogi1859 sl 17 Marcin lat 25 Kuras Łukasz, Magdalena Jakubas Marianna lat 25 Karwacka Jakob, Agnieszka Budzen Wrocimowice
1860 ur Stanisław Kuras Marcin Marianna Karwacka Wrocimowice Smoniowice 10 km SE od Miechowa pod Raclawicami
1863 ur 40 Jadwiga Kuras Marcin Marianna Karwacka Wrocimowice Smoniowice
1877 ur 220 Marianna Kuraś Marcin Marianna Karwacki Miechów Miechów
1887 sl 47 Jan Sobota z Kawęczyna par. ostrowce Józef, Agnieszka Woliński Jadwiga Kuraś Marcin, Marianna Karwacki Miechów skan
1889 sl 32 Stanisław Kuraś Marcin, Marianna Karwacki Marianna Fujara Wincenty, Marianna Krzywda Miechów skan

1860 sl 14 Józef lat 34 Gardzinski Jan Kanty, Franciszka Budzka Franciszka lat 20 Karwacka Jakob, Agnieszka Budzen Wrocimowice
1861 ur 38 Katarzyna Gardzinska Józef Franciszka Karwacka Wrocimowice Smoniowice 10 km SE od Miechowa pod Raclawicami
1865 - 1866 zg 2 Paweł 1 rok Karwacki nn Franciszka Karwacka Wrocimowice Smoniowice
1868 - 1869 zg 4 Józefa 10 mies Karwacka nn Franciszka Gardzinska dd Karwacka Wrocimowice Smoniowice
1873 -1873 zg 74 1, 5 mies Marianna Karwacka Franciszka Karwacka Wrocimowice Smoniowice
1877 ur 56 Brygida Karwacka Franciszka Karwacka Wrocimowice Smoniowice


1865 sl 4 1843 Piotr jr lat 22 Karwacki Jakub, Agnieszka Budzen Urszula lat 19 Banasik Jan, Konstancja Cicha Wrocimowice
1867 ur Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice 10 km SE od Miechowa pod Raclawicami
1869 ur 16 Marianna Karwacka Piotr Orszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1871 ur 20 Antoni Karwacki Piotr Orszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1874 ur 1 Paweł Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1874 zg 24 Antoni Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1874 zg 28 Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1876 ur 11 Jan Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1876 zg 12 Paweł Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1880 ur 14 Kazimierz Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1882 ur 34 Marianna Karwacka Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1885 ur 2 Julian Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice
1888 ur 32 Franciszek Karwacki Piotr Urszula Banasik Wrocimowice Smoniowice


1876 sl 4 Józef Ozdoba Stanisław, Magdalena Karwacka Marianna Janik Wawrzyniec, Helena Ordys Nasiechowice Dziewięcioła 5 km Se od Miechowa
1901 sl 12 Leon Paweł dr med. Z Włodawy Karwacki potem prof.. Z Warszawy Józef, Antonina Kosarzewska z Włodawy Marianna Stanisława wdowa po Janie Aleksandrze Szymanowska malarka dd Rudzka Piotr Rudzka, Alina Wędrychowska Nasiechowice Zzrogów


1860 ur Władysław Knawa Antoni Marianna Karwacka Racławice (pow.miechowski) Racławice 10 km Se od Miechowa
1864 ur Stefania Knawa Antoni Marianna Karwacka Racławice (pow.miechowski) Racławice


małopolskie: Miechów, Miechów (prawosł.) [0.1km], Sławice [5.3km], Chodów [5.3km], Czaple Wielkie [7.4km], Gołcza [7.8km], Uniejów [7.9km], Wielkanoc
(ewang.) [8.6km], Kalina Wielka [9.2km], Nasiechowice [9.7km], Ulina Wielka [10.5km], Prandocin [11.3km], Wysocice [11.3km], Szreniawa [11.8km], Tczyca
[12.3km], Książ Wielki [12.4km], Sieciechowice [13.3km], Słomniki [13.4km], Zielenice [13.5km], Imbramowice [13.6km], Kozłów [13.8km], Racławice
pow.miechowski) [14.5km], Łętkowice [14.9km]

1849 ur 30 Marianna Salamon Maciej 34 lata Agnieszka 28 lat Karwacka Imbramowice Tarnawa ch. Alexy Konek i marianna Karwacka oboje z Pieskowej Skały https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =643&y=752
1851 ur 23 Jan Salamon Maciej karczmarz w Tarnawie lat 37 Agata lat 29 Karwacka Imbramowice Tarnawa nr 2 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 236&y=1505


SZLACHTA 1851 slub 08.lut urodzony / nobil Kazimierz Aleksander lat 26 Karwacki Justyna lat 26 rodem z Krakowa Obłolowicz Gołcza Chobędza Program indeksacji aktów stanu cywilnego i metryk kościelnych (genealodzy.pl) sw. Albert / Wojciech Borkowski i Wincenty Michalski
1852 ur 53 Marianna Karwacka ekonom nobil Kazimierz lat 25 brat Sebastiana, syn Marcina i Heleny z Kasinskich, Karwackich aptekarzy w Jędrzejowie Justyna lat 26 rodem z Krakowa Optałowicz Imbramowice Glanów https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2139&y=618 chrzestni wielmożni Stanisław i LudNowakowie z Glanowa

1844 - 1909 zg 26 Waleria lat 65 Dukwicz Franciszek kominiarz w Jędzrejowie matka Franciszka macocha od 1848 Helena Karwacka córka Heleny i marcina Karwackich aptekarzy w Jędrzejowie, siostra Sebastiana i jazimierza Imbramowice Imbramowice https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 422&y=1502 skan
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 815. Gniazda Smardzowic i Skały

Postprzez akarw » 01.02.2022

Aneks 815

GNIAZDA Smardzowic i Skały


 Smardzowice, Biały Kościół [3.3km], Korzkiew [3.7km], Skała [4.1km], Giebułtów [6.0km], Minoga [6.5km], Bolechowice [6.5km], Modlnica Wielka [6.8km], Sąspów
[7.2km], Jerzmanowice [7.4km], Zielonki [9.5km], Iwanowice [9.6km], Sieciechowice [10.3km], Wysocice [11.2km], Zadroże [11.4km], Przeginia
[11.9km], Sułoszowa [12.0km], Imbramowice [12.2km], Racławice (pow. krakowski) [12.7km], Więcławice [13.1km], Więcławice USC [13.1km], Kraków św.
Szczepan [14.4km], Ulina Wielka [14.6km]


1740 ur Józef Karwacki Szymon Zuzanna Sieciechowice Grzegorzowice
1741 ur Zofia Anna Karwacka Szymon Zuzanna Sieciechowice Grzegorzowice
1743 ur Kazimierz Karwacki Szymon Zuzanna Sieciechowice Grzegorzowice


1797 ur 38 Katarzyna Karwacki Sebastian Katarzyna Korzkiew
1791 sl 1 Franciszek Radwanek Małgorzata Karwacki Korzkiew
1796 sl 5 Sebastian Karwacki Katarzyna Liszmisowski Korzkiew

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


JÓZEF ???
Patrz poniżęj gniazdo Promnik (Prądnik ojcowski)

1782 ur Stanisław Karwacki Wojciech Ewa Smardzowice Smardzowice index 1852

1795 sl Wincenty Karwacki Anna Cieplicka Smardzowice indeks 1852
1799 ur Kajetan Karwacki Wincenty Anna Smardzowice Smardzowice index 1852
1803 ur Agnieszka Karwacki Wincenty Anna Smardzowice Smardzowice index 1853
1812 zg 16 Agata Karwacka Wincenty Anna Cieplicka Smardzowice Prądnki Ojcowski


1801 sl Jan Karwacki Katarzyna Szostek Smardzowice indeks 1852
1803 ur Antoni Karwacki Jan Katarzyna Smardzowice Smardzowice index 1854
1801 zg Kajetan Karwacki Smardzowice Smardzowice indeks
1804 zg Ewa Karwacka Smardzowice Smardzowice indeks
1805 zg Antoni Karwacki Smardzowice Smardzowice indeks
1805 zg Józef Karwacki Smardzowice Smardzowice indeks
1809 zg Anna Karwacka Smardzowice Smardzowice indeks
1809 sl Wincenty Karwacki Marianna Klich Smardzowice indeks 1852
1811 ur 41 Tekla Karwacka Wincenty Marcjanna Klich Smardzowice Ojców
1813 ur 31 Jan Kanty Karwacki Wincenty Marcjanna Klich Smardzowice Ojców
1818 ur 5 Wiktoria Karwacka Wincenty Marcjanna Klich Smardzowice Ojców
1821 ur 5 Agata Karwacka Wincenty Marcjanna Klich Smardzowice Ojców
1812 zg 23 Tekla Karwacka Wincenty Marcjanna Klich Smardzowice Ojców


1837 sl 9 Jan Karwacki Wincenty, Marcjanna Klich Marianna Kopcińska Bartłomiej, Tekla Golej Smardzowice ojców
Sąspów 1869 sl 3 Jan wdowiec po mariannie Ojców Karwacki Wincenty, Marianna Klich Marianna Tabiszewska ur w Michałowice Piotr, Karolina Lipińska Sąspów

Smardzowice 1839 zg 7 NN Karwacki NN Wiktoria zm w 1843 w Sandomierzu Karwaczonka Smardzowice Ojców
Smardzowice 1843 zg 23 Wiktoria Karwacka Wincenty Marcjanna Klich Smardzowice Sandomierz zmarła więzieniu w Sandomierzu

Smardzowice 1840 zg 17 Wincenty Karwacki Smardzowice Ojców mąz Marcianny
Smardzowice 1844 zg 20 Marianna wdowa Karwacka Smardzowice Ojców1843 sl 3 Marcin Salomon wdowiec po Antoninie ur w Kucharach wislickich Paweł, Helena Jarzyna Agata Karwacka Wincenty, Marcjanna Klich Smardzowice
1847 ur 9 Józefa Salomon Maciej Agnieszka Karwacka Smardzowice Szczodrkowice ojciec lokaj
1849 ur 30 Marianna Salamon Maciej Agnieszka Karwacka Imbramowice Tarnawa skan ojciec lokaj
1851 ur 23 Jan Salamon Maciej Agata Karwacka Imbramowice Tarnawa skan ojciec karczmarz
1853 ur 11 Wojciech Salomon Maciej Agata Karwacka Biały Kościół Szyce skan
1856 ur 8 Wojciech Karol Salomon Maciej Agnieszka Karwacka Biały Kościół Szyce skan
1858 ur 24 Stanisław Franciszek Salomon Maciej Agata Karwacka Biały Kościół Wielka Wieś skan
1860 ur 70 Wiktoria Salomea Salomon Maciej Agata Karwacka Biały Kościół Wielka Wieś skan
1863 ur 37 Jadwiga Salamon Maciej Agata Karwacka Jerzmanowice Gotkowice skan
1870 sl 17 Jan Skwarek wdowiec Kajetan, Jadwiga Smutek Józefa panna Salomon Maciej, Agnieszka Karwacka Imbramowice TARNAWA skan
1875 sl 10 Jan Salamon Maciej, Agata Karwacka Marianna Bieniek Tomasz, Franciszka Goraj Sąspów Tarnawa i Saspów
1851 - 1898 zg 1 Jan lat 47 Salamon Maciej Agata Karwacka Sąspów Kalinów skan zona Marianna Mieszczak


1832 zg 55 Klara 18 mies Tapfert Fryderyk Konstancja Karwacka Kraków św. Szczepan Piasek skan

1833 sl 94 Szymon 26 lat Karwacki Franciszek, Marianna Józefa 23 lata Trzebińska Piotr, Marianna Kraków św. Szczepan skan

1844 sl 11 Stanisław lat 32 Szweda Roch, Marianna Gurdzionek Łucja lat 29 Ziomek Jan, Justyna Karwacka Kraków św. Szczepan skan

1863 zg 151 Ludwik 51 lat Zalewski Michał Salomea Karwacka Kraków św. Szczepan Piasek skan zona Magdalena Durst

1897 ur 78 Franciszek Karwacki Józef Maria Cios Kraków św. Szczepan Czarna Wieś skan
1897 zg 66 Franciszek 21 dni Karwacki Józef Marianna Cios Kraków św. Szczepan Czarna Wieś skan

1907 ur 47 Antoni Feliks Wrona Jan Anna Karwacka Kraków św. Szczepan Nowa Wieś skan


szlachta 1851 sl nobil Kazimierz Karwacki Justyna Obłolowicz Gołcza
1852 ur 53 Marianna Karwacka nobil Kazimierz brat Sebastian , syn Marcina i Heleny kasinskiej aptekarzy w Jędrzejowie Justyna Optałowicz Imbramowice Glanów skan ojciec ekonom
1856 ur 72 Józefa Wiktoria Karwacka Kazimierz Justyna Obtałowicz Sułoszowa Pieskowa Skała 5
1857 zg 28 Marianna 4 lata Karwacka Kazimierz Justyna Sułoszowa Sułoszowa 61772 - 1848 zg 23 Eufrozyna lat 76 dd Zagajewska 1 voto Amf 3 zona Marcina Karwackiegi chirurga krakowskiego i aptekarza w Jedrzejowie do 1837 roku macocha Sebastiana, Kazimierza, Helenki Sieciechowice Sieciechowice
1850 ur 9 Bronisław Aleksander Karwacki Sebastian Emilia Kosicka Sieciechowice Sieciechowice
1852 ur 4 Bolesław Emil Karwacki Sebastian Emilia Kasicka Sieciechowice Sieciechowice
1852 zg 9 Bolesław Emil 1 mies Karwacki Sebastian Emilia Kasicka Sieciechowice Sieciechowice
1853 ur 6 Wanda Józefina Zofia Karwacka Sebastian Emilia Kosicka Sieciechowice Sieciechowice
1854 zg 2 Wanda Józefina Zofia 1 rok Karwacka Sebastian Emilia Kasicka Sieciechowice Sieciechowice
1855 ur 4 Witold Karwacki Sebastian Emilia Kosicka Sieciechowice Sieciechowice
1860 ur 55 Antoni Bolesław Karwacki Sebastian Emilia Kozielska Sułoszowa Sułoszowa 325
1864 ur 81 Władysław Hieronim Karwacki Sebastian Emilia Kozicka Skała Skała ojciec kupiec
1867 ur Stanisław August Karwacki Sebastian Emilia Kozicka Skała Skała raptul


1885 ur Józef Marian Karwacki Mieczysław Stanisława Nowacka Skała Skała raptul
1893 ur 1 Władysław Karwacki Skała raptul
1896 ur 86 Emilia Karwacka Mieczysław Stanisława Nowacka Skała Skała
1897 ur 123 Leokadia Marianna Karwacka Mieczysław Stanisława Nowacka Skała Skała
1899 ur 10 Piotr Paweł Karwacki Mieczysław Stanisława Nawrocka Skała Skała
1901 ur 82 Antoni Karwacki Mieczysław Stanisława Nowacka Skała Skała
1904 ur 76 Emilia Karwacka Mieczysław Stanisława Nowacka Skała Skała
1905 ur 94 Maria Władysława Karwacka Mieczysław Stanisława Nowacka Skała Skała


1897 ur 115 Stefan Karwacki Bronisław Helena Cyrłowska Skała Skała
1904 sl 1 Karol lat 21 ur w racławicach Karwacki Bronisław, Helena Cyrułowska Katarzyna lat 22 Zadęcka Jan, MArianna Moryś Skała Skała
1905 ur 34 Samuel Karwacki Karol Katarzyna Zadęcka Skała Skała 1933 slub z Józefa Piątek
1906 ur 37 Wincenty Karwacki Karol Katarzyna Zadęcka Skała Zagrody
1910 zg 2 Wincenty Karwacki Skała
1911 zg 61 Bronisław Karwacki Skała
1912 zg 3 Helena Karwacka Skała

1917 sl 10 Stefan Karwacki Bronisław, Helena Cyrłowska Anna Sternal Aleksander, Marianna Nowakowska Sieciechowice Grzegorzewice
1897 sl Antoni Bolesław 35 Skała Karwacki syn Sebastiana i emili Kosickiej Wanda 22 Wawrykiewicz c. jana i Juli Bonikowskiej Sieciechowice
1898 ur 82 Maria Antonina Karwacka Antoni Wanda Wawerkiewicz Skała Skała
1901 ur 10 Julia Helena Karwacka Antoni Wanda Wawrzykiewicz Skała Skała
1903 ur 99 Tadeusz Jan Karwacki Antoni Wanda Wawrykiewicz Skała Zagrody1909 zg 26 Waleria Dukwicz Franciszek matka Franciszka od 1848 macocha Helena Karwacka Imbramowice Imbramowice skan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROMNIK (OJCÓW ) par. Smardzowice:
W spisie Mieszkańców Promnika z 1790 roku znajdujemy chałupe nr 35 a w niej:
Wnuk Mikołaja Karwackiego :
^^^ Ur 1740 JÓZEF KARWACKI, l.50
^^^ Ur 1732 EWE KARWACKĄ, ;.l .58 żonę,
Prawnuki Mikołaja Karwackiegp
Wnuki ?
Dzieci Józefa Karwackiego i Ewy
**** Ur. 1783 JANA KARWACKIEGO, l. 7
1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)
**** Ur 1774 WINCENTEGO KARWACKIEGO, l. 16,
Jako lokatorzy mieszkają u nich: Mateusz Seweryn l. 30 z żoną Małgorzatą l. 20 i synem Franisiem lat 2 oraz Błazej Walczak l. 34 z żoną Marią l. 30, córkami Katarzyną l. 11, Marianną 9, Rozalią 6 i służącą Anastazją lat 15.
Tak więc Wincenty Karwacki mieszka w rodzinnym domu i jest synem Józefa i Ewy Karwackich z Ojcowa:
**** 1770 WINCENTY KARWACKI ur. 1770 rolnik-bednarz; zmarł 29 kwietnia 1840, w d Ojcowie w domu nr 3; zostawiając żonę (drugą) Mariannę; syna Jana i córke Agatę (drugą); 1835 - WINCENTY KARWACKI lat 40 (??) bednarz świadkiem na ślubie Kacpra Kaweckiego i Agaty Motlochowej 1840 - kwiecień 29 - w Ojcowie w domu nr 3 zmarł WINCENTY KARWACKI , lat 70 zostawił owdowiała małżonkę Marianne Karwacką
żona 1) ANNA de Cieplicka KARWACKA pierwsza żona WINCENTEGO, matka Agaty1
żona 2) MARIANNA de Klich;
MARIANNA KARWACKA ur. 1776 (rodzice niewiadomi) żona Wincentego zmarła 4 grudnia 1844 w Szczodrkowicach u córki i zięcia; 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa

Praprawnuki mikołaja Karwackiegp
prawnuki ?
wnuki Józefa Karwackiego i Ewy
dzieci Wincentego i jego zon
^^^^^ 1803-12 rodzi się AGATA (1) KARWACKA c. Wincentego i Anny ;1812 sierpień 20 : w Ojcowie pod numerem 3 umiera 9 letnia AGATA KARWACKA, córka WINCENTEGO KARWACKIEGO i ANNY CIEPLICKIEJ
BRAK ADNOTACJI O ZGONIE Anny z Cieplickich Karwackiej
BRAK ADNOTACJI O SLUBIE WINCENTEGO KARWACKIEGO z Marianny z Klichów
^^^^^ 1811-12 wrzesień 24 rodzi się TEKLA KARWACKA, c. Wincentego i Marianny z Klichów 1812 sierpień 30 : w Ojcowie pod numerem 3 zmarła rano roczna
TEKLA KARWACKA
^^^^^ 1812 JAN KARWACKI BRAK ADNOTACJI o narodzinach JANA KARWACKIEGO (ur. 1812)
* ich syn JAN KARWACKI (ur. 1812) 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i zięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna
MARIANNA KARWACKA ur. 1776 (rodzice niewiadomi) żona Wincentego zmarła 4 grudnia 1844 w Szczodrkowicach u córki i zięcia; 1844 - grudzień 4 - Jan Karwacki syn 30 lat i żięc Maciej Salomon lat 30 zgłosili ze w Szczodokowicach zmarła ich matka i tesciowa Marianna Karwacka z Klichów, l. 70 (ur.1776), wdowa po Wincentym Karwackim ;

^^^^^ MARIANNA de Kopcińska 1868 - grudzień 18 zmarła Marianna Karwacka c. Bartłomieja i Tekli Kopcińskich, żona Jana Karwackiego (lat 56)
^^^^^ 1818 WERONIKA KARWACKA (ur.1818), tragicznie zmarła w Sandomierzu w wieku 25 lat 13 maja 1843; 4 lata wcześniej 21 lutego 1839 roku urodziła syna, żył tylko kilka minut; 1843 - maj 13 - w Sandomierzu tragiczna śmierć 25 letniej Weroniki Karwackiej ******1839 - luty 21 : narodziny i śmierć syna Weroniki, wnuka Wincentego i Marianny Karwackich
^^^^^ 1821 AGATA 2 KARWACKA-Salomonowa (ur. 1821) poślubiona 15 lutego 1843 przez wdowca Macieja Salomona zatrudnionego we dworze w Szczodrkowicach; 1843 - luty 15 ; 22 letnia AGATA KARWACKA, córka Wincentego i Marianny Karwackich, siostra Jana Karwackiego wyszła za Macieja Salomona, lokaja we Dworze W Szczodrokowicach.
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny Animator
Aktywny Animator
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____