14429. Karwacki // Archiwum aneksy 1 - 166

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

KARWACCY aneks 38 : Wilno 1792 ofiara 2 armat polowych

Postprzez akarw » 05.10.2011

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy aneks nr 38

1792 rok: PP (anowie) bracia Karwaccy z Litwy funduja dwie armaty polowe

Czasy Stanisawa Augusta Poniatowskiego: przez jednego z pozow ... - Strona 290
„Jan Węgierski SJK poseł ziemi bielskiej, harmat polowych 3 sztuki, moździerzy spiżowych 12 i srebra stołowe, wazy srebrne, wyzłacane i inne. PP. Karwaccy, bracia, dwie ...armaty polowe”

Wg exceptu z protokołu ofiar Komisji Wojewódzkich w Wilnie 1792 z dnia 5 czerwca..
NOTA 29

Wśród ofiarodawców PP KARWACCY bracia ofiarowali dwie armaty polowe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

KARWACCY aneks 39: rewelacja z Podola gniazdo ZALOŹCE wisnio

Postprzez akarw » 05.10.2011

Karwaccy aneks nr 39

Rewelacja z Podola: gniazdo ZAŁOZCE wisniowieckie

1610 TOMASZ KARWACKI bojarzyn XX Wisniowieckich

Wiedzielismy juz : O KLASZTORZE OO. Dominikanów w PODKAMIENIU.. na E od Oleska i Buska; blisko Horpina/Karwackie
Strona 9 przypis ponizej tekstu, dotyczący lat 163X tych..
„ Tomasz Karwacki, ksiażąt Wisniowieckich bojarzyn, trzy lata na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił...”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOWE ODKRYTE WATKI:

1) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 13; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Str. 309 Tomasz Zaucha: Dawny Kosciół OO Augustianów im. sw. Wawrzyńca (obecnie cerkiew greko-katolicka) w ZALOŻCACH w połowie pomiędzy Złoczowem a Zbarażem, na S od Podkamienia i Krzemieńca (diec. Łucka, parafia założona w w 1639, w 1645 Załozyce należały do Wiśniowieckich.
W ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana APKr, Aug 154, s.63-66):
KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [z] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAMY WIĘC GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej; Karwaccy byli tutaj związani z rodzina ksiażąt Wiśniowieckich, zbaraskich; wraz z ostatnimi z nich prawdopodobnie pojawili się w I połowie XVII wieku w Krakowie. Z TEGO GNIAZDA musiał tez pochodzic pułkownik JAN KARWACKi, lisowczyk, wyrok sejmowy i informacja o egzekucji w 1615 roku został skierowany do Krzemieńca.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Cz II / t 1. Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa nowogrodzkiego...
strona 159; historia misji jezuickiej w WOŁKOWYSKU:
„ misja wołkowyska powstała dziei o. Jerzemu Linowskiemu, który w 1736 roku przeznaczył na ten cel swoja ojcowiznę, a od 1737 z o. STANISŁAWEM KARWACKIM rozpoczła prace misyjne w kościele farnym św. Mikołaja.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 17; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Strona 197. Jerzy Petrus opisuje historie Kosciola w Kopczyncach na NE od Czortkowa. Na terenie miasta opisuje kolumne z rzeźba
Matki Boskiej z napisem:
„ Na cześć na chwałe Boga w trójcy jedynego y Niepokalanie poczetey NP. Mary” Dnia 6 oktobera 1834. Fundatorowie: GRZEGORZ i TEKLA KARWASKA (vel Karwacka) (ostrowski 1931, s. 106.
Kopczyńce na E od Czortkowa
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

KARWACCY aneks nr 40: 1713 rok Un. Krak. Grzegorz Karwacki

Postprzez akarw » 07.10.2011

KARWACCY aneks 40

ROK 1713 Kraków: GRZEGORZ KARWACKI w konkurencji z prof. dr Władysławem Nadolskim na Akademii Krakowskiej


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneks 495
Rok 1718 GRZEGORZ KARWACKI uzyskał stopień naukowy kandydata sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie Jagiellońskim (uzup. Aneksu nr 40)

PROSBA DO CENTRUM BADAN BIBLIOGRAFII ESTREICHERÓW:
Pozwalam sobie skierować do Państwa prośbę w następującej kwestii. W tomie XXIII (N – 0) Bibliografii Staropolskiej na stronie 16 w haśle NADOLSKI Władysław Zygmunt, na przełomie stron 16/17 jest tekst w brzmieniu:

“Na odwrocie strony tytułowej herb Marchockich. Przypis prozą : MIKOŁAJOWI SCIBOROWI z Marchocic Marchockiemu kasztelanowi żarnowskiemu. Dalej idą do S. Jana Kantego patrona, podziękowania wierszem egzaminatorom : Adamowi Pecherzyńskiemu (filoz. L) i prof. Kollege młodszego, kanonik koleg. WW, SS primieyarz u sw. Floriana na Kleparzu, proboszcz olkuski i dziekan wydziału filozoficznego, Marcinowi Gruckiemu, fil. D. I pros. Koll. Starszy, kanonik katedralny Smoleński i koleg. U św Anny w Krakowie, curatus parafii w Juriszowie i proboszcz w Staszowie, Franciszkowi Materskiemu. Spółkandydatami byli: Stanisław Małecki, Wojciech Franciszek Koźliński,Walenty Bombiński, Michał Janiszewicz (dalej strona 17), GRZEGORZ KARWACKI *) !; dla Nadolskiego napisał Kosiński Franciszek, za rektorstwa Marcina Wegrzynowicza w Akademii Krakowskiej ( czyli kadencja 1713 – 1714)– Jocher 1500 – Juszyński 1I – Dzików – Jagiello – Ossol..”
Wspomniany Grzegorz Karwacki był jednym z moich przodków w Krakowie. Chciałbym poznać – jestem absolutnym laikiem w bibliografii - w jakim kontekście należy rozumieć wzmiankę o nim, w nocie dotyczącej Władysława Zygmunta Nadolskiego. Będę wdzięczny za lakoniczną pomoc.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPINIA EKSPERTA CENTRUM ESTREICHERA UNIWERSYTETU JAGIELONSKIEGO W KRAKOWIE

Szanowny Panie,
druk, który Pana interesuje, ma charakter okolicznościowy: to podziękowanie Władysława Zygmunta Nadolskiego dla egzaminatorów (Franciszka Materskiego i jego dwóch kolegów), związane z uzyskaniem przez Nadolskiego stopnia naukowego kandydata sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie Jagielońskim. W komentarzu do opisu bibliograficznego znajduje się informacja, że wraz z Nadolskim stopień ten uzyskało sześcioro "spółkandydatów", w tym również Grzegorz Karwacki. Tego rodzaju druki przygotowywano na bieżąco, więc według daty druku można stwierdzić, że egzamin miał miejsce w 1718 roku (w nawiasie wydrukowano mylne rozwiązanie daty rzymskiej: 1713 zam. 1718, to błąd zecera składającego Bibliografię). Wspomniany Grzegorz Karwacki musiał być już wtedy dorosłym mężczyzną. Dalszych szczegółów biograficznych nie da się wywnioskować z opisu bibliograficznego, być może coś więcej będzie w samym druku (egzemplarz powinien być w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej).
Z poważaniem
dr Tomasz Nastulczyk
(Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ w Krakowie)

Xxxxxxxxxx
*) w I połowie XVIII wieku w Krakowie mieszkało dwóch “Grzegorz Karwacki” :
1741/ 8 maj 1741 urodził się GREGONU STANISLAW syn MACIEJA vel MATEUSZA Karwackiego i Katarzyny;chrzestni Ignatius Haberman i Agata Mizinska
1760 GRZEGORZ KARWACKI jest mężem Zofii ...
1764 listopad 18 HH Grzegorz Karwacki i Regina Świderska ec Fun do Episcopali ad cracovie chrzestnymi Elżbiety córki Sebastiana Prachnika i Anny
1767 GRZEGORZ KARWACKI syn (Grzegorza Karwackiego) obywatela krakowskiego 6 maja wpisany do II ksieg praw miejskich
1770 – slub u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna 9 dom 563 dom Dutkiewicza
1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny
1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego
1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem
1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego, Stanisława u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim

**) wcześniej natomiast końcem XVII wieku znany mi jest z Poznania-Chwaliszewa snycerz i malarz (sakralne dzieła) Grzegorz Karwacki
GRYGIER” GRZEGORZ KARWACKI znany malarz i snycerz poznański w XVII wieku 1. Słownik artystów polskich i obcych w ...
GRZEGORZ KARWACKI zamieszkały w połowie XVII wieku na Chwaliszewie w Poznaniu, w latach 1689 – 1691 r w ramach remontu kościoła w Wylatowie k. Gniezna (za czasów proboszcza Walentego Augusta Czapnickiego) wykonał ołtarz główny i dwa boczne .z dziejów Wielkopolskixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dig 000526
BJ 204918 III
Estreicher Karol
Bibliografia polska 140.000 druków
Stulecia XV – XVIII
Część III, t. XII lit. N – 0
(Ogólnego zbioru tom XXIII)
Ayd. Akademia umiejętnosci
Kraków. Drukarnia UJ 1910 (1909)
545 s. XLIII

(strona 16)

NADOLSKI WŁADYSŁAW ZYGMUNT, Oecasus lunae gentilitiaae. Geminis phasibus et districto ense in coelo Sarmatico fulgentissimae, in dolendo obitu Illustrissimi olim et Magnifiej Domini D. Nicolai Scibor de Marchocice Marchocki, Castellani Zarnoviensis. Cum ei iusta funebris in Ecclesia Stobnocensi R. R. P. P. Ordinis Minorum S. franciski strictoris observantiae Reformatorum; in lectissima Illustrissimorum hospitum corona ritu solenni persolverentur; ad consignandam Magni Nominis tanti Viri memoriam a M. Vladislao Sigismundo de nadole Nadolski, AA. LL. Et Philosophiae in Alma Universitate Cracoviensis Covtore et Professore funesto parascene observatus anno quo pulchra ut luna, sole justitiae amieta, salutari orbi terrarit luce affulsit M. DCCXV (1715). Cracoviae typis Universitatis. (1715). Folio, kart 10 (ark. E1)
Wierszem nakamiennym.
Jagiell - Ossol

------- Septemptrio Jagielonei colore Phaebi lavrearv Prens; Qas in Atibus Lberalibus et Pilosophiae primas vij. VV.Candidatis, Clarissimus, Excellentissimus Dominus. M. franciscus Materski phil Doctoret Professor Collega Minor Contubertinii Jagielloniani Senior. In amplissima nobiliss morum hospitatum corona dum ritu solenni conferret A Vladislao de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureae Candidato Applausus Cogratulatorij parapegmate, observatus Anno quo sol lusitiae terris affulsit oriens ab Alto MDCCXIII (1713 die 21 menis 8bris (octobris)

(Septemtrio Jagelonei Calore Phæbi Lavrearvm Parens : Quas in Artibus Liberalibus & Philosophia Primas vij. VV. Candidatis, Clarissimus [...] M. Franciscus Materski [...] Dum Ritu Solenni Conferret / A Vladislao, Sigismvndo de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureæ Candidato Applausus Congratulatorij parapegmate, Observatus Anno [...] M. DCC. XIII. Die 21. Mensis 8bris)

Cracoviae
Typis Universitatis
Folio, 4 ark

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na odwrocie strony tytułowej herb Marchockich.
Przypis prozą : MIKOŁAJOWI SCIBOROWI z Marchocic Marchockiemu kasztelanowi żarnowskiemu.

Dalej idą do S. Jana kantego patrona.

Podziękowania wierszem egzaminatorom

- Adamowi Pecherzyńskiemu (filoz. L) i prof. Kollege młodszego, kanonik koleg. WW, SS primieyarz u sw. Floriana na Kleparzu, proboszcz olkuski i dziekan wydziału filozoficznego,
- Marcinowi Gruckiemu, fil. D. I pros. Koll. Starszy, kanonik katedralny Smoleński i koleg. U św Anny w Krakowie, curatus parafii w Juriszowie i proboszcz w Staszowie,
- Franciszkowi Materskiemu.

SPÓŁKANDYDATAMI BYLI:
- Stanisław Małecki
- Wojciech Franciszek Koźliński
- Walenty Bombiński
- Michał Janiszewicz
- Jan Kanty Niewieski
(Strona 17)
- GRZEGORZ KARWACKI !;

Dla Nadolskiego napisał Kosiński Franciszek, za rektorstwa Marcina Wegrzynowicza w Akademii Krakowskiej (kadencja 1713 – 1714)– Jocher 1500 – Juszyński 1I – Dzików – Jagiello – Ossol..


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Co wiemy o Grzegorzu Karwackim z Krakowa ? ....sporo wiemy, ale o synu lub wnuku tego GRZEGORZA KARWACKIEGO:

U NPM w Rynku Głownym :
Rok 1741/ 8 maj 1741 urodził się GREGONU STANISLAW syn MACIEJA vel MATEUSZA Karwackiego i Katarzyny;chrzestni Ignatius Haberman i Agata Mizinska

Rok 1760 GRZEGORZ KARWACKI jest mężem Zofii ???
Rok 1764 listopad 18 HH Grzegorz Karwacki i Regina Świderska ec Fun do Episcopali ad cracovie chrzestnymi Elżbiety córki Sebastiana Prachnika i Anny
Rok 1767 GRZEGORZ KARWACKI syn (Grzegorza Karwackiego) obywatela krakowskieg 0 6 maja wpisany do II ksieg praw miejskich

Asysty ślubno / chrzestne Grzegorza w Krakowie::

sl1770 – u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza

1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny

1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego

1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem

1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego ??) u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HISTORYCZNIE NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ KARWACCY SA OD 1471 roku
KARWACCY aneks 40 cd

KARWACCY NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ i UJ
WŁASNIE UKAZAŁ SIĘ nowy tom Corpus Studiosorum 1850-1914 K-Ł a w nim kilku Karwackich, udało się zeskanować w Jagiellonce 2 strony o nich. A są na nich nowe interesujace postaci Karwackich studiujacych w UJ po 1850 roku.

Póki co historycznie:

Karwaccy na Uniwersytecie Krakowskim
W latach 1400 - 1850


A. OKRES STAROPOLSKI (Albumy G. Zatheya i A. Chmiela)

Przeglądnięte ostatnio Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400-1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.

1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / Mikołaj syn Pawła z Karwacza k. Przasnysza w diec. Płockiej


1599 JOANNS STANISLAU CARVIENSIS / Jan syn Stanisława z Karwacza diec. Płockiej

1616 JOANES NICOLAI / Jan syn Mikołaja KARWACZKI; dios. Gnes.; s. t.

1640- 1720 Brak rejestrów studenckich

Brak Albumów za okres 1643-1720 można się wiązać ze zniszczeniami archiwów w trakcie po najeździe szwedzkim, następnie wielokrotnymi okupacjami szwedzkimi, rosyjskimi miasta. Wg inf. Uzyskanej w Archiwum UJ pożar w 1718 zniszczył dokumenty z tego okresu. W tym okresie mogli w Krakowie / lub w Wilnie / studiować między innymi:
prof. STANISŁAW KARWACKI (jezuita) w Reszlu, Tylży i Pułtusku
prof. MACIEJ KARWACKI (także jezuita) ; prof. greki, łaciny i hebrajskiego w Reszlu, Braniewie, Wilnie'
autorzy XVII wiecznych podręczników do matematyki, nauki greki i łaciny w kolegiach jezuickich.

ZAPEWNE w Akademii Krakowskiej studiowali także Profesorowie Kolegiów Jezuickich na Warmii : Stanisław 2 Karwacki, Ludwik Karwacki, Tomasz Karwacki zyjacy na przełomie XVII/XVIII wieku

1727 SIMON JOSEPH/ Szymon syn Józefa KARWACKI dioc. Cracov. s.

1740 CASIMIRUS MARTINI’Kazimierz syn Marcina KARWACKI ( byc może to Karwicki ?); palat. Cracov. s.
ANTONIUS MARTINI/ Antoni syn Marcina KARWA(i)CKI; palat. Sand. s.

1747 STEPHANUS ANTONIUS/Stefan syn Antoniego KARWACKI; dioc.Cracov..s.

1748 MICHAEL ANTONIUS/Michał syn Antoniego KARWACKI dioc. Cracov.s.

1752 JOANNES ANTONIUS /Jan syn Antoniego KARWACKI dioc. Cracov. s.

1763 Ing. PETRUS SIMONI/Piotr syn Szymona KARWACKI ex arch. Gnes.

1770 BALTHAZAR CHRISTOPHER/Baltazar syn Krzysztofa KARWACKI ex Pilecensis / z Pilicy ?


B. OKRES ZABORÓW ( Akta Senackie w Arch. UJ)


1798- ? MARCIN KARWACKI, syn Stanisława i Marianny; ojciec Sebastiana Studiował u prof. Szacera farmację, potem założył Aptekę w Jedrzejowie

1808 - prof. dr LUDWIK KOSICKI, ojciec Emili Karwackiej, żony Sebastiana; studiuje na Wydziale Filozoficznym historie, filologie, bibliotekarstwo; licencjat; magisterium, doktorat; w 1815 słucha „numismatyki”; przed M. Wiszniewskim przez 3 lata kieruje Katedrą Historii UJ; następnie Prorektor Liceum św. Anny, potem św. Barbary; twórca i w latach 1834-1846 dyrektor Instytutu Technicznego;

UWAGA: Marcin Karwacki i Ludwik Kosicki mogli być kolegami na studiach w Akademii Krakowskiej, stąd też możliwość znajomości ich dzieci SEBASTIANA KARWACKIEGO (ur 1824) i EMILI KOSICKIEJ (ur 1826)

1821 - MATEUSZ FRANCKI, l. 32. ur. w Warszawie. Wydział Lekarski – Szkoła Farmacji; zam. pl. Szczepański 262 w Krakowie;

1820/21/22/23/24/25 ADAM KARWACKI, l. 19 III rok Prawa, ur. w Krakowie syn Augustyna i Salomei Karwackich; obywateli Krakowa; zam. ul. Mikołajska 652; ADAM KARWACKI potem sędzia dożywotni i członek Trybunału Sądowego WMK; po 1848 do 1862 we władzach sądowych Krakowa i Wielkiego Księstwa Krakowskiego,

1845-49 ALEXANDER KARWACKI; l. 25 (rok 1849/50) ur. w Żywcu, cyrk. Wadowicki, Galicja; Syn Józefa KARWACKIEGO (urzędnik prywatny) i Marianny z Młodzianowskich; na utrzymaniu ojca zam. ul. Bracka 179 I/ul. Szeroka 79
I/; wykształcenie licealne i filozoficzne , W roku 1849/50 – na Wydziale Filozoficznym IV rok Równolegle – na Wydziale Lekarskim II rok. Potem lekarz w Armii Austriackiej, następnie w Kielcach w Warszawie; znany hodowca roślin,
autor poradników o hodowli roślin ozdobnych; brat
IGNACEGO (młodszy brat) i KAROLA (starszy brat) KARWACKIEGO ( ? - potem właściciel Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec Wacława i dziadek legionisty Beliniaka Zygmunta Karwackiego; rotmistrza Stefana Karwackiego; vministra rolnictwa Wacława Karwackiego),


1846 IGNACY KARWACKI, l. 17, katolik, syn Józefa i Marianny Karwackich; ojciec oficjalista; na utrzymaniu rodziców, mieszkają przy ul. Mikołajskiej 645; brat KAROLA i ALEXANDRA KARWACKICH; studiuje fizyke i matematykę wyższą; skierowanie ze Szkoły Technicznej (musiał być
uczniem Ludwika Kosickiego); w latach 1852-62
jest profesorem matematyki w w Instytucie Technicznym Krakowskim.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UWAGA:
MŁODZIEŻ CHŁOPSKA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM w latach ... praca habilitacyjna Andrzeja Kazimierza Banacha z 1997 roku w wykazie studentów ( chłopskich) umieszcza też dwóch Karwackich:

KARWACKI Michał, ur 22. IX. 1891 r. w Bukaczowicach, w pow. rohatyńskim. Syn rolnika. Gim. w Stanisławowie. Stud. Na UJK we Lwowie 1910 1910/11-1911/12, a następnie na WF UJ 1912/13-1913/14...

KARWACKI Stanisław, ur w 1866 w Skale w Królestwie Polskim. Syn Sebastiana, rolnika....

Tak więc Prof. Andrzej Kazimierz Banach zalicza brata dziadka Stanisława Augusta Karwackiego, kolegę gimnazjalnego Stanisława Wyspiańskiego do młodzieży chłopskiej. Hmmm był prawnukiem Stanisława Karwackiego aktywnego w Krakowie w II połowie XVIII w, wnukiem prof. UJ Ludwika Kosickiego, prorektora św. Anny, św. Barbary, potem założyciela i w latach 1832-1846 dyrektora Instytutu Technicznego i farmaceuty Marcina Karwackiego, synem sędziego i ziemianina, bratankiem właścicielki pałacu w Pękowicach – gdzie prowadziła salon młodopolskiej bohemy, sam Stanisław znany farmaceuta małopolski, podróżnik (patrz artykuły dra Macieja Bilek) .. Jakie to był wspaniałe czasy dla chłopstwa ? A może taka podła jest obecnie kondycja nauki polskiej..... w przedmiocie swoich badań ? Przekrój społeczeństwa polskiego pod zaborami miał specyficzny charakter, metrykalne zapisy rolnik nie są tożsame z "chłopstwem" ! Wolni rolnicy byli najczęściej pochodzenia szlacheckiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Załączniki
Grzrgorz Karwacki 1713 b.jpg
(561.58 KiB) Nie pobierane
Grzegorz Karwacki 1713 a.jpg
(560.08 KiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 41: ślub w rodzinie Chopina ... o.Kilian Karw

Postprzez akarw » 14.10.2011

Karwaccy aneks nr 41


slub w rodzinie F. Chopina ... o. KILIAN KARWACKI
Proboszcz w Brdowie (17 km na NNE od Koła; Kujawy) ojciec Kilian KARWACKI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
„Chopinowie: krąg rodzinno-towarzyski‎ - Strona 304 BJ
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - 2005 - Liczba stron: 379
... Karwacki Praepositus ... Ja, ojciec Kilian Karwacki, ...

Ksiądz KILIAN KARWACKI proboszcz brdowski udziela ślubu Leonowi i Mariannie z Krzyżanowskich Bielskim 9 maja 1802 roku, siostrze Justyny Krzyzanowskiej-Chopinowej, matki Fryderyka

"Nr 402. 9 maja 1892, Swiętosławice. Ja, ojciec Kilian Karwacki, proboszcz brdowski, pobłogosławiłem zwiażek małzęński miezy Leonem Bielskim, kawalerem, i Marianna Krzyżanowską po trzech zapowiedziach wymaganych prawem. Świadkami byli Jaśnie Wielmozny hrabia z Góry Skarbek, Wielmożny Luboradzki, dzierżawca dóbr komorowo i Wielmozny Gabriel Malczewski dzierżawca Świętosławic”"
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 42:1603 r ELŻBIETA KARWACKA (ok. 1560-1620)

Postprzez akarw » 19.10.2011

Karwaccy aneks 42

1603 r ELŻBIETA KARWACKA (ok. 1560-1620) daje swiadectwo cudów św. Kazimierza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Życie i czyny świętych Boga, albo, triumf prawdziwe ...: Tom 2
LUDWIG Donin 1878
Leben und Thaten der Heiligen Gottes, oder, Der Triumph des wahren ...: Tom 2
LUDWIG DONIN 1878
1878 - Widok krótkiego opisu
Eben so wurde 1603 ein gewisser Albert Jaruczewski von der Fallsucht, Sophia Wodcinska, Katharina Kicrinowska, Elisabeth Karwacka und Anna Gudicejewska von ansteckenden Krankheiten befreit. (S. 355— 3S6. ...

Podobnie jak w 1603 roku pewien Albert Jaruczewski z padaczką, Sophia Wodcinska, Kicrinowska Katarzyna, Elżbieta i Anna Karwacka i Anna Gudicejewska został uwolniony od chorób zakaźnych. (P. 355 - 3S6 ....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dziennik świętych: Ed. Ostatni, Tom 7 strona 352; rok 1865
Miraculla S. Casimiri ……………….. IV MARTII
Acta sanctorum: Ed. novissima, Tom 7 strona 352; rok 1865
Autorzy Joannes Bollandus,Jean Baptiste Carnandet,Godefridus Hanschenius,Daniel van Papenbroeck,L. M.

21 Anno mdciii Dominus Albertus Jarciewski a paralysi, D. Sophia Wlodiinska, Katharina, Kierinowska, Elizabetha Karwacka et anna Gudjieiew ska, a contagiosis ac pene incurabilibus febribus sunt liberati. ...
W roku paraliżu od 21 mdciii Jarciewski Albert Pana D. Sophia Wlodiinska, Katharine, Kierinowska, Elżbieta i Anna Karwacka Gudjieiew ska, i prawie na nieuleczalną gorączki zaraźliwe są one uwalniane. ...


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 43: Herb Karwatski Karwacki

Postprzez akarw » 07.11.2011

KARWACCY aneks 43

HERB KARWACKI ( KARWATSKI )
poz 1278: HERB KARWACKI (Karwatski) : "w polu barwy niewiadomej (po Gailu wiadomej: TŁO NIEBIESKIE) nad 6 ramienną (złotą )gwiazdą strzała żeleźcem do góry. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie przeszyte na poprzek 3 strzałami w lewo. Herb rodziny polskiego pochodzenia w Prusiech osiadłej" Siebmacher Johan. Wappenbuch z. 390. 1854-1894

Nowe wydanie herbarza Tadeusza Gaila uwzględnia barwny wizerunek herbu własnego (1600) rodziny KARWATSKI - KARWACKI przyjętego przez linię Karwackich z Karwacza osiadłą na Warmii i w Prusach (zdjęcia komórką w Ksiegarni Hetmańskiej):
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 44: nob. Franciszek Karwacki Kraków 1680 - 1

Postprzez akarw » 07.11.2011

KARWACCY aneks 44
Nob. Franciszek Karwacki Kraków 1680 - 1730

NAJSTARSZE ZAPISY ODKRYTE 22 lipca 2010:
W MAŁOPOLSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ trafiam na nowe dokumenty śadowe podkomorzowskie kasztelani krakowskiej, a w nich w TC 413 i TC 414 dwa dokumenty odnotowujace udział nobilis FRANCISZKA KARWACKIEGO, pewnie rodem z Karwacza ...

praprapraprapra dziadek Nobilis FRANCISZEK KARWACKI w pierwszej ćwierci XVIII wieku zajmuje znaczącą pozycję w Krakowie, występuje w archiwum wawelskim w różnych aktach prawnych.

Zapewne był min. ojcem Marcina 1700 a dziadkiem Stanisława, Grzegorza, Franciszka, Stefana Karwackich na Kazimierzu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 413 )
TC 413
KSIĘGI SADOWE WAWELSKIE
Lata 1720-1725
Str. 297.
NOTA 41
Inter posiadaczami wsi Bronowice i Alma Akademia Krakowska a włascicielami wsi KROWODRZA....

Subelegat Ciechanoviensis Franciszek Labieniecki.... Gostitense thum Generatorum ve Nobilum FRANCISZEK KARWACKI, Krzysztof Parnacki, Grzegorz Kozłowski, Ignacy Les... Bartłomiej Łyczkowski, Tomasz Gielawski

Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 414 )
TC414
Lata 1720-25
NOTA 39
Str.348 admin
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 45: SEBASTIAN KARWACKI (1824-1903) uczest..18

Postprzez akarw » 07.11.2011

aneks 45
SEBASTIAN KARWACKI (1824 – 1903) uczestnik wydarzeń 1846 roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W poszukiwaniu przodków
Po 5 latach badań genealogicznych klanu Karwackich, mam przesłanki aby przypuszczać, że krakowska gałąź klanu ma swoje korzenie w Zimii Sieradzkiej, Ziemii Wieluńskiej oraz Krakowskiej pomiędzy Pilica-Wolbromiem-Ojcowem (Promnikiem). Gniazdujemy tutaj już od przełomu XVI/XVII wieku, sukcesywnie przenosząc się do Trójmiasta krakowskiego KLEPARZA-KRAKOWA-KAZIMIERZA... Nie można jednak wykluczyć przemieszczenia wprost z Karwacza, na co wskazuje częste tam w połowie XVII wieku imie Franciszek,a potem w Krakowie w I połowie XVIII w:

- pierwszym imiennie zidentyfikowanym jest PRAPRAPRAdziadek Stanisław Karwacki ur. ok. 1740 zroku ozeniony z Marianna, mieszkający w domu Kanoników Regularnych na Kazimierzu w Krakowie; notariusz kazimierski; ojciec Marcina 1768 i Teresy 1770,STANISŁAW był wnukiem nobilis FRANCISZKA KARWACKIEGO znanego z dokumentów w Archiwum na Wawelu; a 1725 roku w umowie właścicieli Bronowic i właścicieli Krowodrzy, jak też późniejszej umowy z Lanskorońskim. Miał wiec w tym czasie - FRANCISZEK KARWACKI - w Krakowie widoczną pozycję społeczną .

- PRAPRADZIADEK MARCIN KARWACKI (1768-1837) ożeniony na Stradomiu w Krakowie z Zofią z która miał córkę Teresę Karwacką (wraz z mężem Dominikiem Franckim od 1810 załozyciele dynastii aptekarskiej w Miechowie; Franckich, Zaporskich, Dobrowolskich) oraz z Heleną Kasińską syna SEBASTIANA KARWACKIEGO ur 1824); MARCIN miał aptekę w Rynku w Jędrzejowie......

- PRADZIADEK SEBASTIAN KARWACKI (1824-1903) ożeniony z Emilią Kosicką w Krakowie (ul. Floriańska 12), po przejściach powstańczych w 1846 (twierdza w Zamościu) i powstaniu styczniowym, osiadł z rodzina w Skale, mieli 6 dzieci, 5 synów i 1 córkę : Bronisława, Mieczysława, Wandę (Greyberowa w Pękowicach), ANTONI BOLESŁAW (mój dziadek, mąż Wandy z Wawrykiewiczów), Władysław Hieronim, Stanisław (mgr farmacji, przyjaciel z ławy szkolnej Stanisława Wyspiańskiego)....


SEBASTIAN KARWACKI (1824 -1903) uczestnik wydarzeń 1846 roku
SEBASTIAN KARWACKI (1824-1903), wnuk Stanisława i Marianny Karwackich z Krakowa, syn Marcina Karwackiego (ur 1768) z Krakowa , potem aptekarza w Jędrzejowie i Heleny z Kasińskich; brat Teresy (ur 1788) Karwackiej-Franckiej z Miechowa

(z akt sądowych) W roku 1846 jako pisarz prewentowy ( miał 22 lata) we wsi Igłomia w powiecie miechowskim odczytał włościanom odezwę „podburzającą” i był obecny przy rozbrajaniu strażnika Janowskiego. Z polecenia wójta S. Dobrzańskiego uzbrojony w pistolet odwoził popisowych do wsi Luborzyca do oddziału Mazarakiego. Zgodnie z orzeczeniem Komisji Śledczej z 4/16 V 1846 sprawę przekazno do wyjaśnienia naczelnikowi wojskowemu guberni radomskiej. Orzeczenie KŚ z 13/25 VI 1847: WCIELIC DO WOJSKA NA POCZET POBORU. 12/24 VII NAMIESTNIK zatwierdził dodając, że gdyby okazało się, że nie nadaje się do służby wojskowej ZAMIENIĆ na 6 MIESIECY TWIERDZY W ZAMOŚCIU (AGAD SKŚ I/1680, 2139)

Czy poddał się karze ? Niebawem w 1849/50 zawarł związek małżeński z Emilią Kosicką w Krakowie (dom ul. Floriańska 12).. wkrótce pojawiły się dzieci Bronisław, Mieczysław, Wanda (potem Greyberowa z Pękowic), Antoni (dziadek admina), Władysław Hieronim, Stanisław August (kolega szkolny St. Wyspiańskiego, framaceuta) Karwaccy

Żródło: UCZESTNICY RUCHÓW WOLNOSCIOWYCH W LATACH 1832-1955. Królestwo Polskie. Przewodnik biograficzny. Ossolineum 1990, str. 219

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GAZETA KIELECKA 21 X (2 XI) 1879. NOMINACJE SEDZIOWSKIE ławników i kancelistów na kadencje 1 lipiec 1879 - 1 lipiec 1882;
II okręg
Gmina Minoga ( na jej obrzarze Skała po utracie praw miejskich):

ł(awnik- sędzia pokoju ) SEBASTIAN KARWACKI
kan(celista) JÓZEF WILK
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 46 : powinowactwo z Gęsickimi

Postprzez akarw » 07.11.2011

KARWACCY aneks 46

GĘSICKI - GĘSICCY herbu Ślepowron .. Korwin.... czy Berens ?
Od 1974 roku mariaż z Gęsickimi, starym kujawskim rodem, o pięknych ziemiańskich i patriotycznych tradycjach (Kujawy, Mazowsze. Polesie).. szczypta z wielu albumów zdjęć rodzinnych...Gęsiccy notowani są w herbarzach jako herbu Ślepowron, herbu Korwin lub rzadziej herbu Suchekownaty...
okazuje się, że mają duńskie korzenie Berensów i wojskowe sukcesy pod Wiedniem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gęsiccy mają rodowód duński po pułkowniku Andrzeju Berens, który wraz z braćmi Pawłem i Jakubem w 1683 roku otrzymali indygenat polski; Andrzej przyjał nazwisko GĘSICKI, Paweł nazwisko LODOROWSKI , Jakób ... ANDRZEJ Berens GĘSICKI miał synów Józefa....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Materiały do biografii: genealogii i heraldyki polskiej Szymon Konarski – 1987) - Gęsicki (Kęsicki) Andrzej pochodzący z Danii [pierwotne nazwisko: Berens],porucznik chorągwi pancernej Atanazego Miączyńskiego, starosty łuckiego i krzepickiego, pułkownika król. wraz z bratem, towarzyszem tejże chorągwi.

(Rodzina, herbarz szlachty polskiej: Tom 1 Seweryn Uruski (hrabia), Adam Amilkar Kosiński, Aleksander Włodarski – 1998) : ...wszedłszy do wojska polskiego jako pułkownik i inżynier, pozyskał wraz z
braćmi: Pawłem, Andrzejem i Jakóbem indygenat w 1683 r.; z tych braci, Paweł wziął nazwisko Lodorowski, a Andrzej Gęsicki, ...

(Herbarz polski Adam Boniecki, Szymon Konarski - Widok krótkiego opisu
(Pis. Dz. Pol. IX). - GĘSICCY h. SLEPOWRON. Andrzej Gesicki, rotmistrz królewski 1683 r. (DW. 56
f. 724). Andrzej Gesicki z bratem pozwani 1686 r. ...

Ludwik Korwin) Andrzej Berens, rotmistrz królewski, otrzymawszy indygenat 1683 r., wziął nazwisko "Gęsicki", w 1686 r., zapozwany był do trybunału za niestawienie się na wojnę. Andrzej, stolnik bracławski. pozostawił synów: Józefa, ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BRACIA BERNESOWIE dowodzili choragwiami królewskimi pod Wiedniem

Wojsko I Rzeczypospolitej pod Wiedniem (1683)
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wśród dowódców wojsk pod wiedniem znajdujemy braci Andrzeja (Gęsickiego) i Jakuba Berensów:


Wojna polsko-turecka 1683-1699

Wojsko I Rzeczypospolitej pod Wiedniem (1683) - struktura organizacyjna komputu armii koronnej na wyprawę wiedeńską 1683 w czasie wojny polsko-tureckiej.
Żołnierzy armii litewskiej zatrzymały działania zbrojne na Węgrzech, stąd nie zdążyli dotrzeć na miejsce i nie wzięli udziału w bitwie.

· chorągiew pancerna koronna Atanazego Miączyńskiego, pod dowództwem Andrzeja (Berensa) Gęsickiego (136 zbrojnych)

· regiment piechoty cudzoziemskiej Stanisława Jana Jabłonowskiego, pod dowództwem Jakuba Berensa (580 zbrojnych)

TAK WIĘC parprapraprapradziadek (ANI i MAII) Andrzej (Bernes)Gęsicki walczył pod
Wiedniem
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 47: Melitopol ...pomnik A. Karwackiego

Postprzez akarw » 12.11.2011

Karwaccy aneks 47
(patrz wcześniej wspomnienia pianistki z Moskwy)

MELITOPOL : odsłonięcie pomnika Andrzeja Karwackiego;
Andrzej-Andriej Wacławowicz Karwacki; wybitny lekarz i sadownik krymski (patrz Album i gniazdo CHERSON)

O ANDRIEJU KARWACKIM czytaj więcej na forum:
< http://karwacki.org/forum/viewtopic.php?p=245#245 >

Uczelnia artystyczna Melitopola była miejscem uroczystego odsłonięcia pomnika naszego rodaka – lekarza ziemskiego Andrieja Karwackiego, który wniósł ogromny wkład w rozwój medycyny i sadownictwa w naszym kraju. Ziemski lekarz Melitopolskiego ujezda Andrej Wacławowicz Karwacki stał się światłym przedstawicielem przodującej inteligencji drugiej połowy XIX Wieku. Dzięki Andreju Karwackiemu, w 1903 roku w Melitopolu po raz pierwszy otwarto ziemski szpital. On wdrożył koncepcję nauczania zdrowego wiejskiego osadnictwa, rozpracował profilaktyczne sposoby walki z chorobami infekcyjnymi, w szczególności z ospą. Oprócz tego Andriej Wasiliewicz był założycielem stacji sanitarnej w Melitopolu. Z rekomendacji Andrieja Karwackiego zaczęto wydobywać wody mineralne z Buczaksowo głębokiego poziomu, w którym ujęcia wody do dzisiaj w naszym mieście działają.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CHERSON: gniazdo krymskie
CHERSON: gniazdo krymskie KA/o/RWACKIJE od Wacława Stanisławowicza Karwackiego;
Gniazdo założone przez Wacława Karwackiego kilkunastoletniego zesłańca po powstaniu 1830/31, syna Stanisława Karwackiego z okolic Krakowa, straconego w powstaniu listopadowym w 1831; którego żona po tym "odeszła od zmysłów" a dzieci "rozesłano" po imperium. Fascynujące dzieje tego klanu (patrz indeks generacji/genaracje generations/Cherson)

Lang En: Korvatsky, Karvatsky, Korvatskii, Korvatskiy, Karvatskii, Karvatskiy, Korvatska;

lang russian: Корвацкий, Карвацкий, Корватский, Карватский:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KLAN KARWACKICH / KORWACKICH z Chersonu na Krymie (cd)
Dr med. WLODZIMIERZ IWANOWICZ RIZNIK ponownie w Krakowie/ 29/30 kwietnia 2008 ponownie zawitał – będąc przejazdem do Wenecji i Rzymu - tym razem w towarzystwie żony, dr Włodzimierz Iwanowicz Riznik, autor wielu książek poświęconych pamięci KARWACKICH z Chersonu/Melitopolu na Krymie. Tym razem przywiózł dwie najnowsze:”Sredi piasków za szliachom Murawskim” Piotra Wasiliewicza Wolwacza oraz Zenina Gregeriewicza Dubrowskowo ( napisana koncem lat 80 tych, mogła się ukazać dopiero w 2007) oraz ogromne dwutomowe dzieło „ Prowisnik” Piotra Wolwacza i Włodimira Riznika już z tego 2008 roku. Oba dzieła poświęcone historii i dokonaniom rodziny KARWACKICH / KORWACKICH dla społeczności i gospodarki obszarów przed-Krymia, między Chersonem a Mellitopolem (patrz Galeria, str. 2 i str 1.). Zdumiewa pietyzm z jakim kultywuje się pamięć o tej Rodzinie na Krymie, wywodzącej swój ród z Krakowa. Toteż Gości tutaj zatrzymała ich ciekawość korzeni Karwackich i korzeni Polski, w grupie Polaków, Ukraińcow, Rosjan, katolików, prawosławnych, ateistów pod przewodnictwem nowego proboszcza Metlitopolskiej Parafii ks. Adama G. Wielkie uznanie dla jego działalności, nie tylko prowadzi budowę pierwszego katolickiego Kościoła w Melitopollu, ale organizuje życie w poszanowaniu tradycji całej miejscowej społeczności.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LINIE po Wacławie


0) *Wacław Stanisławowicz Karwacki

Jeden z synów straconego w 1832 roku Stanisława Stanisławowicza Karwackiego z Krakowa, WACŁAW STANISŁAWOWICZ, jako 12 latek przedostał się z kupcami do byłej Noworosji, południowej Ukrainy, do miasta Cherson. Tam podjął pracę… Punktualność i umiłowanie pracy sprzyjało jego karierze w służbie, w której doszedł poborcy podatków, a trochę później do……..stopnia pułkownika służb sądowych armii rosyjskiej. Z pokolenia na pokolenie Karwaccy przekazywali sobie rodzinny herb w postaci płynącego białego łabędzia z 8 ramienna gwiazda nad jego głową (odmiana herby Łabędź ???). Wyobrażony on był na herbowej pieczęci i na metalowej pieczątce do pieczetowania poczty. Wacław Stanisławowicz główne relikwie swojego rodu przed śmiercią przekazał swojemu synowi Grzegorzowi Karwackiemu. Grzegorz Wacławowicz Karwacki przed masowymi represjami 1930 roku i jego druga żona Elena Nikołajewna zakopali te rodzinne relikwie w byłym swoim sadzie w Melitopie. Z czasem miejsce ukrycia zostało utracone a wraz z nimi pieczęć i pieczątka. Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sądu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sądowych armii. Jego żona Elżbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża. W rodzinie Wacława Stanisławowicza i Elżbiety Iwanowny (druga żona) było 11 dzieci.

Dzieci 0)* Wacława Stanisławowicza i Elzbiety Iwanowny z Chersonu:
1) ** Andriej Wacławowicz Karwacki (1844-1907) ożeniony z Darią Iwanowną Ljubinska, (1856-1938);synowie ,Andrzej Andriejewicz, Iwan Andriejewicz, Dymitr Andriejewiczr Wasilij Andriejewicz KARWACKI
2) ** Jan Wacłwowicz Karwacki
3) ** Waclaw Wacławowicz Karwacki
4) ** Mikołaj Wacławowicz Karwacki
5) ** Siergiej Wacławowicz Karwacki (1861 – 1929) ożeniony z Anną Nikołajewną Timaszewą, ich Córka Eugienia Siergiejewna (Zenia) Karwacka
6) ** Grzegorz Wacławowicz Karwacki (22.XII.1865-22.XII.1933), pierwsza żona Olga Aleksandrowna Aleksandrowa, ich dzieci Elzbieta Gregoriewna (zm. 1977), Wiktor Gregoriewicz (zginął 1921), Ewgenij Gregoriewicz (zginął 1921) Aleksij Gregoriewicz (12.VI.1903-24.IV.1964); druga żona od 7.09.1923 Elena Nikołajewna Lukiaczenko, ich synowie Nikołaj Gregoriewicz (1925) i Borys Gregoriewicz (1929) KARWACKI
7) ** Anastazja Wacławowna Karwacka
8) ** Olga Wacławowna Karwacka
9) ** Elżbieta Wacławowna Karwacka
10) ** Helena Wacławowna Karwacka
11) ** Konstantyn Wacławowicz Karwacki
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____