16658. Karwacki // Archiwum aneksy 167-348

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 224: Karwaccy AFRYKANIE w Kamerunie, RPA, Syj

Postprzez akarw » 01.11.2013

Aneks 224

Karwaccy AFRYKANIE

Na facebook odkrywam gniazdo Karwackich / Karwasky w Kamerunie w miejscowości Douale mieszkają:
DANIEL BRIGITTE KARWASKY, DENIS KARWASKY, ISABELLE KARWASKY, HENRY KARWASKI.

Byc moze z tej samej rodziny w RPA w Pretorii mieszka FRANK KARWASKI, a Bangkoku mieszka sportowiec FRANKY RENEUD KARWASKY tez rodem z Kamerunu.

Wszyscy bardzo przystojni.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email od Denisa w Douale, miasta na wybrzeżu atlantyckim:

Denis Karwasky

hi yes I know that these karwasky Mount Polish grandfather had come o Cameroon com teacher and married my grandmother and decided to rest Forever I just never u new birth of the employee's family my mother my not prohibit trace and I have never and you're looking for or you and how you aver u name?


DZIADKIEM Denisa był Polak, nauczyciel, który ożenił się tutaj w Kamerunie i pozostał na zawsze !!!!
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 225: Karwacki i Radziwiłl dla Juraty

Postprzez akarw » 05.11.2013

Aneks 225

Wacław Karwacki i Franciszek Radziwiłł dla Juraty.... Panowie nie tylko wspólnie polowali, ale też publicznie działali..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jurata Uzdrowisko na Półwyspie Helu SA
I. Wstęp
Gdy Polska odzyskała po I wojnie światowej niepodległość, granica morska kraju nie przedstawiała się z dzisiejszego punktu widzenia zbyt imponująco. W wyniku starań, negocjacji i walk udało się Polakom uzyskać dla swego kraju Pomorze. Wskazywano przede wszystkim na kluczowe znaczenie tego obszaru zamieszkałego przez Polaków dla właściwego rozwoju polskiej gospodarki. Przede wszystkim swobodny dostęp do morza miał umożliwić stworzenie kanałów transportu i komunikacji dla odradzającego się Państwa. Jak było to ważne, mieliśmy przekonać się już w 1925 roku po wybuchu wojny celnej z Niemcami.
Niestety, Gdańsk znalazł się de facto poza jurysdykcją rządu polskiego. Pozostając jedynym portem umożliwiającym handel morski, faktycznie mógł kontrolować (i blokować) znaczną część polskiej wymiany towarowej. Dlatego też w pierwszych latach niepodległości zrodził się pomysł budowy nowego portu w Gdyni.
Morze to jednak nie tylko handel. Morze to również doskonała okazja do rozwoju obszarów położonych nad nim, jako terenów rekreacyjnych. W początkach XX wieku Polacy zainicjowali rozwój kilku ośrodków położonych nad Bałtykiem. Wśród nich wymienić można Gdynię - Kamienną Górę (Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich S.A. w Gdyni), Jastrzębią Górę (Kąpiele na Wielkim Morzu Jastrzębie Góry "Jastgór" S.A.) czy też najbardziej spektakularną Juratę. Niektóre z inicjatyw rozpoczęte były zbyt późno i na przeszkodzie ich rozwoju stanęły potrzeby militarne. Mam tu na myśli Hel (Towarzystwo Kąpieli Morskich w Helu sp z o.o.).
Jurata powstała faktycznie "od zera". Wcześniej w miejscu tym był tylko sosnowy las. Faktycznym twórcą sukcesu miejscowości było kilka osób skupionych wokół Michała (Mojżesza) Lewina, a zorganizowanych w ramach spółki Jurata Uzdrowisko na Półwyspie Helu SA.
II. Założenie spółki
Statut spółki został ustalony aktem notarialnym z 17 listopada 1928 roku i przewidywał, że spółka będzie zajmować się budową uzdrowiska, hoteli, sanatoriów, wodociągów i kanalizacji, a także eksploatować hotele, restauracje, kasyna, parki spacerowe, place do gier i sportu, sanatoria i urządzenia lecznicze, stacje elektryczne, wodociągi, stacje telefoniczne oraz prowadzić handel.
Założycielami spółki było pięć osób:
1. Marian Andrzej Sobolewski (poseł)
2. Dr med. Franciszek Zwierzchowski (generał brygady WP, przeniesiony w stan spoczynku w 1927 roku, po wojnie został kierownikiem Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego)
3. Inż. architekt Zygmunt Tillinger
4. Bolesław Świętorzecki, ziemianin na majątku Malinowszczyzna
5. Dr jur. Bogdan Jarociński 1

Dalej zgodnie z treścią statutu ustalono m.in., że:
1. spółka wyemituje 10.000 akcji zwykłych na okaziciela każda o wartości nominalnej 100 zł
2. przy pierwszej emisji osoby obejmujące akcje (objęcie następować miało po wartości nominalnej) zobowiązane będą wpłacić jedynie ? wartości nominalnej akcji (był to minimalny wymóg opłacenia kapitału przez ówcześnie obowiązującą ustawę o spółkach akcyjnych), a pozostałą część po wezwaniu przez zarząd
3. żaden z akcjonariuszy nie będzie mógł dysponować większą ilością głosów na walnym zgromadzeniu spółki niż ta wynikająca z posiadania 10% kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza miała składać się z 7-15 członków, a większość z nich musiała być obywatelami polskimi. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana była na rok, a następne na 3 lata, jednak corocznie ustępować musiało 3 członków, dwóch w pierwszym terminie przez losowanie, a następnie podług starszeństwa wyboru. Nie ograniczało to jednak prawa do ich ponownego powołania w skład Rady Nadzorczej. Co ciekawe każdy członek Rady Nadzorczej obowiązany został do złożenia tytułem kaucji 20 akcji spółki do jej depozytu. Akcje te zabezpieczać miały roszczenia względem członków Rady Nadzorczej z tytułu nieprawidłowego wykonywania ich obowiązków. Zwrot akcji miał następować po zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok sprawowania przez danego członka jego urzędu.
5. Zarząd miał składać się maksymalnie z pięciu członków, przy czym reguły dotyczące kadencji miały podobne zastosowanie. Członkowie Zarządu zmuszeni byli do złożenia akcji do depozytu spółki podobnie jak członkowie Rady Nadzorczej.2
6. Siedzibą spółki miała być Jurata, obszar dworski Hel, w pobliżu gminy Jastarnia Bór, poczta Jastarnia
7. Wszelkie ogłoszenia pochodzące od spółki miały być publikowane w czasopismach Monitor Polski i Kurier Warszawski.3

Zgodnie z treścią aktu założycielskiego wybrano pierwszy Zarząd i pierwszą Radę Nadzorczą w osobach:
Zarząd:
1. Przemysłowiec Jan Kruszewski, Warszawa, ul. Jerozolimska 93
2. Kupiec Michał Wierusz - Kowalski, Warszawa, ul. Czackiego 23/25
3. Kupiec Stanisław Ratyński, Warszawa, ul. Litewska 5

Rada Nadzorcza:
1. Dyrektor banku Michał Benisławski, Warszawa, pl. Żelaznej Bramy 3
2. Przemysłowiec Stefan Suryna, Warszawa, ul. Współna 2
3. Przemysłowiec Julian Zienkiewicz, Warszawa, Koszykowa 17
4. Kupiec Aleksander Wąsowicz, Warszawa, ul. Elektoralna 5/7
5. Kupiec Celsjusz Kopecki, Warszawa, Nowy Świat 46
6. Kupiec Erazm Zieliński, Warszawa, ul. Mokotowska 21
7. Handlowiec Jan Witkowski, Warszawa, ul. Elektoralna 26

Na dyrektora zarządzającego wskazano dr med. Franciszka Zwierzchowskiego z Jastarni, mianując go jednocześnie prokurentem spółki.
Wniosek o rejestrację spółki został złożony do miejscowo właściwego Sądu Powiatowego w Pucku, który w dniu 3 grudnia 1928 roku wydał postanowienie o rejestracji spółki w prowadzonym przez siebie rejestrze handlowym pod numerem RHB 13. Co ciekawe urzędowe informacje o tym fakcie pojawiły się w Monitorze Polskim nr 30 z 1929 roku, Pomorskim Dzienniku Wojewódzkim nr 7 z 1929 roku i Świecie Kupieckim z 26 stycznia 1929 roku.
Powyższe działania miały jedynie charakter korporacyjny i nic nie mówią o wcześniejszych działaniach i przyczynach, które skłoniły grupę założycielską do stworzenia spółki akcyjnej.4 Dokumenty rejestrowe wyraźnie natomiast wskazują, iż pierwotnie zagospodarowaniem obszaru dzisiejszej Juraty zainteresowana była grupa osób skupiona wokół powstałego wcześniej Towarzystwa "Uzdrowisko na półwyspie Hel" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (reprezentowali ją Michał Beniowski i Tadeusz Bełdowski - przemysłowiec z Chylonii). Spółce tej udało się nabyć niewielką część terenu i wybudować na nim dom, w którym mieściło się biuro spółki, a także lokale mieszkaniowe dla zarządu i personelu spółki oraz zabudowania gospodarcze. Wszystkie te budynki zostały postawione w 1928 roku, a ponadto wyposażone w odpowiednie meble i inne ruchomości. "Uzdrowisko na półwyspie Hel" posiadało także konie i bryczki najwyraźniej konieczne do transportu, gdyż w tym czasie nie została dokończona jeszcze odnoga kolejowa i przystanek kolejowy (budowane na własny koszt spółki - sic!). Istotnym jest, że budynki spółki położone były centralnie, ale same z siebie nie mogły być wystarczające dla stworzenia uzdrowiska. Otaczające grunty należały do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Właśnie pozostałe grunty stały się przedmiotem umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Dyrekcją Lasów Państwowych a Towarzystwem Handlowo-Przemysłowym "Lasmet" SA w Bydgoszczy (w skład zarządu wchodzili Zygmunt Tillinger i Julian Zienkiewicz). Zgodnie z powyższą umową przedmiotem dzierżawy na okres 90 lat (od 15 lutego 1928 roku do 14 lutego 2018 roku) były tereny obejmujące ok. 150 ha (według mapy dołączonej do umowy). Czynsz dzierżawny miał być płatny każdego 15 lutego w rocznym ekwiwalencie żyta z 1 ha za pierwsze 5 lat 200 kilogramów, drugie 5 lat 260 kilogramów, trzecie 5 lat 400 kilogramów, czwarte 5 lat 500 kilogramów, później przez kolejne 20 lat 600 kilogramów, a po 40 latach dzierżawy 1500 kilogramów.
Najwyraźniej "Uzdrowisko na półwyspie Hel" i Lasmet nie mogły (być może z braku wystarczających kapitałów) kontynuować zagospodarowywania Juraty. Dlatego też postarano się znaleźć nowych wspólników. Można tak przypuszczać, gdyż osoby związane zarówno z Lasmet, jak i "Uzdrowiskiem na półwyspie Hel" uczestniczyły również w kapitale Juraty Uzdrowisko na Półwyspie Helu SA. Wkrótce po zarejestrowaniu Juraty dwie dotychczasowe spółki zawarły notarialne umowy: Lasmet - przelewu praw i obowiązków z umowy dzierżawy na spółkę Jurata, natomiast Hel - umowę zbycia całego majątku i zobowiązań. Wynikiem tej drugiej było przystąpienie do likwidacji spółki "Uzdrowisko na półwyspie Hel". Na zawarcie przedmiotowych umów w dniu 4 lutego 1929 roku zgodę wyraziło walne zgromadzenie Juraty. Wynagrodzenie jakie zapłaciła Jurata wynosiło dla spółki Lasmet 60.000 złotych, a dla spółki "Uzdrowisko na półwyspie Hel" 180.000 złotych.5
III. Początkowe trudności
W 1929 roku pojawiły się bardzo istotne problemy związane z dalszym istnieniem spółki. Wynikały z przepisu umowy zawartej pomiędzy Lasmet a Dyrekcją Lasów Państwowych, która miała być przejęta przez Juratę. Mianowicie art. 4 umowy stanowił, że: "w celu uskutecznienia ciążących na T-wie Lasmet zobowiązań, z umowy wypływających, ma ono prawo stworzenia koncernu, któremu przekaże częściowo lub całkowicie swoje prawa i obowiązki. Akt przekazania podlega zatwierdzeniu Ministerstwa Rolnictwa".
Okazało się, że Departament Leśnictwa rozpoczął robić trudności, a w piśmie z dnia 13 lutego 1929 roku zawiadomił dosłownie: "w odpowiedzi na podanie z dnia 12 grudnia 1928 roku Ministerstwo zawiadamia Panów, iż nie zgadza się na przelew praw i obowiązków, wypływających z umowy z dnia 22 lutego 1929 r. w T-wem handlowo-przemysłowym Lasmet na rzecz Spółki Akcyjnej "Jurata".
W tej sytuacji zarząd podejmował jedynie działania konieczne do utrzymania spółki, ale de facto spółka wegetowała, gdyż wszelkie inwestycje były do czasu przejęcia umowy bezcelowe. Jak pisał Zarząd w swym sprawozdaniu: "W tak ciężkich warunkach podjął Zarząd walkę z czyhającą na Spółkę ruiną, wywołaną przez bezwzględność i dziwne traktowanie poczynań społecznych o tak wydatnym interesie ogólno-państwowym przez Departament Leśnictwa. Walka trwała z górą rok. Zostały poruszone wszelkie dostępne środki i drogi ku opamiętaniu i wytłumaczeniu Departamentowi Leśnictwa czynionego bezprawia."
W walce o zgodę pomogła Komisja Międzyministerialna do spraw rozwoju wybrzeża ukonstytuowana przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Dnia 14 marca 1930 roku zostało w imieniu Skarbu Państwa przez Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu podpisane przekazanie wszystkich prawa i obowiązków na rzecz spółki Jurata.6
Powołany w akcie założycielskim pierwszy zarząd okazał się tymczasowym. Już w dniu 4 lutego 1929 roku na walnym zgromadzeniu powołano nowe władze spółki, których zadaniem było przystąpić do działań organizacyjnych przy przyszłym uzdrowisku. W skład zarządu powołano: inż. Leopolda Skulskiego (były premier, związany z endecją), Michała Benisławskiego, Franciszka Zwierzchowskiego (jako dyrektora zarządzającego) i Jana Kruszewskiego. Oprócz zarządu przeprowadzono zmiany w radzie nadzorczej w taki sposób, że w jej składzie znaleźli się: Henryk Lartigue, Tadeusz Sułowski, Stefan Suryn, Marian Sobolewski, Stanisław Nowak, Maurycy Soyfer, Tadeusz Bełdowski.
Zarząd przystąpił do działań, mających przede wszystkim na celu akceptację umowy z Lasmetem, ale także w między czasie należało przedstawić plan sytuacyjno - parcelacyjny, utrzymać dom administracyjny, prowadzić ochronę lasów. W sprawozdaniu za 1929 rok Zarząd raportował, że "Zbudowaliśmy w tym czasie odnogę kolejową z 3 budynkami stacyjnymi i 200 metrowym peronem, na którym zatrzymują się wszystkie pociągi. Zbudowaliśmy stację meteorologiczną, włączoną w sieć Państwowego Instytutu Meteorologicznego, ułożyliśmy kilka dróg spacerowych, ogród kwiatowy i warzywny, uzyskaliśmy zatwierdzenie 31 maja planu sytuacyjno-parcelacyjnego. Na dzień 31 sierpnia b.r wykonany został projekt wodociągowej wieży ciśnień i 2 studzień artezyjskich."
IV. Akcjonariat
Jak jednoznacznie potwierdzają to dokumenty rejestrowe, głównym akcjonariuszem spółki był Michał Lewin, reprezentujący "grupę francuską", przy czym trzeba to wyraźnie zaznaczyć, że nie zawsze osobiście rejestrował się na walnych zgromadzeniach spółki. Można wręcz stwierdzić, że akcjonariusze działali w dużym zaufaniu do siebie, gdyż mimo istotnych zmian w akcjonariacie spółki aż do 1938 roku nikt nie miał wątpliwości, kto sprawuje kontrolę nad spółką.7
Jak wspomniałem, trudny początkowy okres funkcjonowania spółki udało się przetrwać właśnie dzięki udzielonemu wsparciu przez Michała Lewina. Następstwem tego była jego pełna faktyczna kontrola nad spółką, ale także zadłużenie spółki względem Michała Lewina. W sprawozdaniu Zarządu za 1929 rok stwierdzono, że spółka nie posiadała żadnych długów, oprócz wynagrodzenia zarządu i wyższego personelu8 oraz "kwot udzielonych przez p. Michała Lewina w zastępstwie grupy francuskiej". Można też stwierdzić, jakie kwoty zostały wyłożone przez Michała Lewina w zastępstwie akcjonariuszy francuskich, bowiem zgodnie z następnym sprawozdaniem zarządu (za rok 1930) rachunek dłużników i wierzycieli (po stronie aktywów) wynosił 500.832,18 złotych, z czego 498.443,98 złotych przedstawiało zadłużenie grupy francuskiej. Jako zabezpieczenie wpłaty tej kwoty do spółki służyły akcje powyższej grupy w ilości 6370 sztuk złożone "w depozycie u osoby desygnowanej przez zarząd". Wysoce prawdopodobnym jest, że akcjonariusze francuscy nie wpłacili na powyższe akcje brakujących ? wartości nominalnych mimo wezwania ich do tego przez Zarząd. Kwota zadłużenia odpowiadałaby wartości brakujących wpłat plus należne spółce odsetki. Ponieważ spółka funkcjonowała normalnie, trzeba przyjąć, iż Michał Lewin wpłacił dokładnie brakującą sumę, a de facto akcje w ilości 6370 sztuk służyły zabezpieczeniu jego należności względem spółki, a pośrednio również należności spółki względem akcjonariuszy francuskich. Złożenie przedmiotowych akcji w depozycie osoby trzeciej wynikało z faktu, że zgodnie z przepisami prawa o spółkach akcyjnych sama spółka nie mogła przyjąć przedmiotowych akcji na zabezpieczenie spłaty swoich wierzytelności.
Formalne zmiany w akcjonariacie były bardzo częste. Można je prześledzić na podstawie protokołów walnych zgromadzeń spółki. W latach 1930 -1934 roku na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy reprezentowane były następujące osoby:
V. Funkcjonowanie uzdrowiska i parcelacja działek
Zasadniczo dyrektorem zarządzającym był Mieczysław Zwierzchowski, z wyjątkiem okresu 18 XII 1931 - 14 IV 1932, gdy został nim Gustaw Pełka. Wydaje się, że Gustaw Pełka miał za zadanie zwiększenie sprzedaży działek w ramach dokonywanej parcelacji gruntów. Wynikać to może z faktu specyficznego określenia jego wynagrodzenia. Otóż otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 10% za sprzedane obiekty budowlane, za wydzierżawione parcele terenowe na termin przewidziany w umowie koncesyjnej, za organizowanie oddzielnych jednostek prawnych o specjalnym charakterze działalności handlowej, a nie pobierał prowizji od stałych opłat rocznych wznoszonych przez dzierżawców na poczet tenuty.
W okresie początkowym starano się przede wszystkim doprowadzić do zorganizowania uzdrowiska, w tym jego infrastruktury, co nie oznacza, iż nie usiłowano parcelować działek. Jednak sytuacja spółki nie była najlepsza, w związku z czym na NWZA w dniu 18 XII 1931 roku zdecydowano się na znaczne ograniczenia wydatków, w tym na Zarząd, który zmniejszono z 5 do 4 osób i Radę Nadzorczą (zmniejszona z 11 do 8 osób). Postanowiono także zawiesić pobory. Tak naprawdę zła koniunktura na sprzedaż działek w Juracie trwała do roku 1933 (mimo że tuż po powstaniu spółki zainteresowanych nabyciem gruntów było ok. 600 osób). Jak wynika z poniższego zestawienia kryzys dla spółki zakończył się wraz z zakończeniem kryzysu gospodarczego w całej Polsce:
Wahania w ilości sprzedawanych działek były istotne, a i sama wysokość sprzedaży nie była zadawalająca dla spółki. Jak stwierdzono w sprawozdaniu z działalności zarządu za 1937 rok, w celu poprawy sprzedaży działek dążono przede wszystkim do uzyskania prawa zabudowy (Baurecht) na poszczególnych działkach. Zarząd wskazywał, że są widoki na uzyskanie takowego, gdyż odbyto wiele uzgodnień i zmieniło się stanowisko Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych: "Pomyślny zwrot w tej sprawie zawdzięczamy w dużej mierze członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Ministrowi W. Karwackiemu, któremu niech nam wolno będzie wyrazić w tym miejscu gorące słowa podziękowania. Wysoko również oceniamy współpracę w tej akcji p. Adwokata Skoczyńskiego, który jest w tej sprawie doradcą prawnym oraz Pana Dyrektora Zandenberga, ten ostatni szczególnie wykazał ogromną energię i włożył dużo żmudnej pracy, zmierzającej do rozwiązania szeregu formalności, ściśle z tym ważnym zagadnieniem związanych". W dzisiejszych czasach szczególnie rzucają się w oczy relacje pomiędzy ministrem a spółką.
Mimo, że Zarząd narzekał na wyjazdy zagraniczne Polaków, szczególnie do Paryża, Włoch i Jugosławii, co obniżało frekwencję w kurorcie, to samo uzdrowisko przynosiło zyski w łącznej kwocie 28.201,84 zł (1937 rok). Zwracano uwagę, iż właśnie gruntownie wyremontowany Hotel Lido jest szczególnie dochodowy.
Po zakończeniu kryzysu gospodarczego lat trzydziestych zwiększało się w Juracie zapotrzebowanie na prąd i wodę. Zarząd projektował w tym okresie wykonanie hydroelewatora, co pozwoliłoby na zapewnienie dostaw wody. Co do prądu zdecydowano o połączeniu wybudowanej przez spółkę elektrowni w Juracie z Wojskową Elektrownią w Helu (kablem podziemnym). Wykonać połączenie miała elektrownia w Gródku na zlecenie Starostwa Morskiego, a sfinansowane miało zostać z kredytu 200.000 złotych przeznaczonego na ten cel przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
W tym okresie także uzgodniono z wójtem gminy Hel, że gmina wybuduje w Juracie trzy korty tenisowe własnym kosztem i na ciężar funduszu z taks kuracyjnych. W projekcie był także basen pływacki na zatoce podobnie finansowany.
VI. Zmiany
Początkowy kapitał okazał się w toku działalności spółki niewystarczający. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 28 marca 1934 roku podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o 1.000.000 złotych oddając Radzie Nadzorczej prawo decyzji, kiedy zostanie dokonana emisja i na jakich warunkach. Ponieważ zgodnie z bilansami spółki za lata 1935 i 1936 spółka w związku z budową elektrowni w Juracie wykazywała bardzo wysokie zadłużenie wobec dwóch podmiotów: niemieckiej firmy Panag A.G (908.550,17 zł) i Pomorskie Przemysłu Budowlanego (59.388, 95 zł), a po przeprowadzeniu zadłużenie zostało spłacone, należy uznać, że emisja została dokonana na potrzeby uregulowania tych długów. Jej zakończenie nastąpiło w dniu 1 lipca 1937 roku. W tym momencie kapitał zakładowy spółki został podwojony i wynosił 2.000.000 złotych, dzieląc się na 20.000 akcji na okaziciela po 100 złotych.
Akcjonariusze planowali jeszcze jedną zmianę w kapitale, gdyż NWZA z 12 X 1938 roku uchwaliło podwyższenie kapitału do 3.000.000 zł. Zarząd został upoważniony do podjęcia wszelkich kroków w związku z przeprowadzeniem emisji. Jednak akcjonariusze, kontrolujący spółkę, do czasu wybuchu wojny nie zdecydowali się na jej przeprowadzenie.
W maju 1938 roku nastąpiła istotna zasadnicza zmiana w akcjonariacie spółki. Na walnym zgromadzeniu w dniu 31 maja 1938 roku prezes Rady Nadzorczej Leopold Skulski oświadczył, że wobec ostatnich dokonanych znaczniejszych przesunięć akcji spółki i przejścia kontrolującego pakietu do rąk nowej grupy, wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu spółki zgłosili rezygnację z zajmowanych stanowisk. Złożył także dotychczasowemu głównemu akcjonariuszowi Mojżeszowi Lewinowi wyrazy uznania i podziwu "dla jego niezmordowanej akcji i ofiarności przy organizowaniu uzdrowiska Jurata od pierwszej chwili jego powstania".
Do nowego Zarządu wybrano: Franciszka księcia Radziwiłła, Wacława Karwackiego i Michała Benisławskiego, a do Rady Nadzorczej weszli: Leopolda Skulskiego, Ludwika Pannenko, Stefana Suryna, Ludwika Antoniego Kozłowskiego, Leona Naglera, Janusza Regulskiego.9
Zmiany w spółce nie ograniczyły się wyłącznie do zmian w organach spółki. Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 27 czerwca 1938 roku stanowi o zatrudnieniu inż. Jana Radwana jako dyrektora Juraty i prokurenta. Jako wynagrodzenie otrzymał pensję w wysokości 1.200 złotych, mieszkanie służbowe 3 pokojowe z kuchnią i łazienką.
W sprawozdaniu zarządu za 1938 roku nowy Zarząd stwierdził, że słabo szła akcja parcelacyjna w związku z napiętą sytuacją międzynarodową, natomiast bardzo wysoka była frekwencja wśród gości uzdrowiska.
Nastąpiły także inne zmiany administracyjne i organizacyjne. W szczególności Zarząd zdecydował się wykazać stratę za 1938 rok w wysokości 322.100,02 złotego na co składała się oprócz słabej akcji parcelacyjnej, także czysto operacyjne oczyszczenie bilansu z nierealnych wartości przez odpisanie na straty należności wątpliwych, zagubionych i zniszczonych ruchomości i urządzeń (42.297,89 złotego), odpisanie reszty kosztów organizacyjnych w kwocie 54.225 złotego. Porządkując bilans i księgi przygotowywano spółkę do dalszego rozwoju.
Niestety wkrótce wybuchła wojna.

Leszek Koziorowski

http://www.przyjacielehelu.pl/helska_bl ... /art05.htm
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 226: Olsztyn 1928 wyrok za pobicie

Postprzez akarw » 05.11.2013

Aneks 226

Olsztyn 1928 wyrok za pobicie

Gazeta Olsztyńska 11 grudnia 1928 informuje o wyroku dla robotnikow z Sapun (2 km na S od Barczewa) ojca i syna Twardowskich i Pawła Karwackiego za pobicie właściciela Kicktona. Karwacki zaspał do pracy, Kickton go obudził…. Ten oporządził konie, po czym zebrał swoje rzeczy i chciał opuscić slużbę. Wywiązała się szarpanina o walizke, na pomoc Karwackiemu przybyli Twardowscy…Zauwazyli, ze Kickton ma rewolwer, znieważyli go i pobili… ten dwa razy wystrzelil.. dostali wyroki: młody Twardowski dostal 6 mies., Karwacki 3 mies. Starszy Twardowski 2 mies.
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 227: Na Białorusi SWISŁOCZ GÓRNA

Postprzez akarw » 22.11.2013

Aneks 227

Na Białorusi SWISŁOCZ GÓRNA

1831/29 metryka zgonu Franciszki Steckiewicz, panny lat 45, pochowanej w miejscowości STECKI, 5. 09.1831; córka LUDWIKA i TERESY Z KARWACKICH, ur w Swislocz Gornej (franciszkańskiej), 15 km od obecnej granicy z Polska, na S od mci Litwinki


Kościół p.w. Serca Jezusowego i św. Józefa. Jest to dawna kaplica grobowa rodu Borzęckich z pobliskiej Obrembszczyzny. Zbudowana około 1854 roku na terenie wówczas nieczynnego cmentarza dawnej parafii świsłockiej. Parafia świsłocka istniała w latach 1793-1832 przy klasztorze ojców franciszkanów w Świsłoczy Górnej (kilkaset metrów na południe od wsi Litwinki). Kasata klasztoru i parafii w 1832 była wynikem represji po powstaniu listopadowym. Starania o powtórne utworzenie parafii powiodły się dopiero w 1917 roku. Nowo powstała parafia wzieła swą nazwę od pobliskich Zaniewicze - okolicy szlacheckiej rodu Zaniewskich.
Dodaj obiekt (firmę, sklep itp.) mieszczący się w tym budynku
Miasta w pobliżu: Grodno, Białystok, Augustów
Współrzędne: 53°27'50"N 24°2'50"E
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 228 : Gniazdo MIRÓW częstochowski (MSTÓW,REDZ

Postprzez akarw » 22.11.2013

Aneks 228

Gniazdo MIRÓW częstochowski (MSTÓW, REDZINY)

GENERACJA 1730


GNIAZDO/ Mirów częstochowski/pow. lelowski:
Lustracja 1789

SEBASTYAN KARWACKI osadnicy z powinnościami dla dworu
JAKUB KARWACKI


1800 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwilk
1 sl 1837 29 Walenty Gęsiarz Rosa Katarzyna Kręciwilk c. Jana Kreciwilka i katarzyny Karwackiej Mstów

1820 KATARZYNA KARWACKA Janowa Kreciwik z Mstowa; slub w 1837 w Mstowie

1780 JAN KARWACKI i MAGDALENA z Wilków z Mirowa
4 sl 1834 39 Walenty Krawczyk Kozioł Tekla Karwacka lat 20 z Mirowa Wilk Mstów
9 sl 1836 7 Jakub Siemiński Woszczyna Marianna lat 18 Karwacka Wilk Mstów
6 sl 1838 29 Feliks Kwapis Szymańska Julianna lat 18 Karwacka Krawczyk Mstów

1814….1834/39 TEKLA KARWACKA lat 20 c. Jana I Magdaleny z Wilków we wsi Mirowie wychodzi za WALENTEGO KRAWCZYKA
1818..1836/7 MARIANNA KARWACKA lat 18 c. Jana i Magdaleny z Wilków z Mirowa, wychodzi za Jakuba Sieminskiego
1821…1839/29 slub JULIANNY KARWACKIEJ lat 18 c. Jana i Magdaleny z Krawczyków z Pisazrzewic ??? z FELIKSEM KWAPISEM; corka 2 1859 67 Marianna Kwapis Felix Julianna Karwacka Rędziny Mirow ;1824 JULIANNA KARWACKA Kwapis matka Marianny Kwapis 1856 zona Feliksa

1790-1800 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa vel Mateuszowa Gęsiarz
5 sl 1836 54 Feliks Kupczyk Krzywda Marianna Gęsiarz c Macieja i Brygidy Karwacka Mstów
BRYGIDA KARWACKA mateuszowa Gęsiarz
8 sl 1836 24 Jan Makowski Gęsiarz Balbina Gęsiarz c. Mateusza i Brygidy Karwacka Mstów
10 sl 1839 87 Ignacy Woszczyna Zofia Gęsiarz c. Macieja i Brygidy Karwackiej Mstów

1810 BRYGIDA KARWACKA Maciejowa / Mateuszowa Gęsiarz z Mstowa sluby dzieci 1836, 1840


1800 MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
7 sl 1840 43 Antoni Makowski Kawecka Cecylia Woszczyna c. Pawla i Marcijanny Karwacka Mstów ; MARCJANNA KARWACKA Pawłowa Woszczyna


1831 IDZI KARWACKI w Mirowie i Zofia z Kubanków
1860 9 Walenty Karwacki Rędziny 7 lutego 1860 stawil się ojciec IDZI KARWACKI lat 30 gospodarz w Mirowie zamieszkały i Zofia z Kubanków lat 23; chrzestni Maciej i Barbara Gawron z Mirowa; Zofia Karwacka chrzestna Franciszka Balika
1840 MICHAŁ KARWACKI i Elzbieta z Gawronów w Mirowie
1829 MICHAŁ KARWACKI gospodarz zam. w Mirowie i 1834 Elzbieta z Gawronów
• 1861-1909 córka Anastazja 7 kwietnia 1861; świadkowie Kazimierz Jaksender i Michał Deski; CHRZESTNI IDZI KARWACKI i Małgorzata ?
• 1861 27 Anastazja Karwacka Rędziny 7 kwietnia w w Redzinach stawil się MICHAŁ KARWACKI gospodrz lat 32 w Mirowie zamieszkały;i Elzbiety z Gawronów lat 27;chrzestni IDZI KARWACKi i Małgorzata…….z Mirowa
1841 FRANCISZKA KARWACKA Riedl
3 1864 193 Emilia Riedel ojciec Jan Riedel urzędnik gorniczy lat 30 Franciszka Karwacka lat 23 ;Będzin


BEDZIN
1841 FRANCISZKA KARWACKA Janowa Riedl w Będzinie-Huta Bankowa matla Emilli Riedl


Petronella KARWACKA Pawłowa Woszczynowa
1810 PETRONELA KARWACKA- Pawłowa Woszczyna sluby jej dzieci od 1837 do 1864
11 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Dudek Mstów
12 sl 1856 47 Jan Woszczyna Karwacka Marianna Grzonkowska Mstów
13 sl1864 21 Jan Woszczyna Karwacka Franciszka Krumołowska Brąda Mstów
14 sl1861 40 Jan Woszczyna Karwacka Antonina Małolepsza Jaksęder Mstów
15 sl 1837 59 Józef Woszczyna Karwacka Gertruda Gęsiarz Szymańska Mstów


1840 PETRONELA KARWACKA Antoniowa Myslikowska
2 sl 1880 2 Paweł Kempiński Gosławska Julianna Myślikowska c. Antoniego i Petroneli Karwacka Miedźno


1820 ? SZYMON KARWACKI z Niwki
1 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka


GNIAZDA powiązane: Pilica, Smoleń, Strzegowa, Ojców, KRAKÓW


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1862 ur 305 Aureliusz Tobiasz Riedel Jan urz gorniczy lat 28 Franciszka lat 25 Karwackich z Będzin Trójca Przenajśw. Dabrowa chrzestni dziedziczka dóbe Zagórze Ewa Siemienska i Aleksander Płazinski kasjer gorniczy,
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 229: sluby wielkopolskie XIX w

Postprzez akarw » 06.12.2013

Aneks 229

Śluby wielkopolskie Karwackich XIX w

(PROJEKT POZNAN 1800-1899)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGNIEZNOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parafia katolicka Bydgoszcz [Bromberg],
Franciscus Szudrowicz (22 lat) ojciec: Augustinus , matka: Carolina Miękcicka & 153/1872 Francisca 1850 Nawrocka (22 lat) ojciec: Joannes , matka: 1830 Constantia Karwacka Nawrocka

Strzelno [Strelno], miedzy Mogilnem a Kruszwicą, 39 km na NEE od Gniezna
1770 WOJCIECH i MARIANNA Lewandoska
• Parafia katolicka Strzelno [Strelno], pod Kruszwica 16 km na N od Powidza i Wilczyna
• Martinus Modrak (23 lat) ojciec: Laurentius , matka: Marianna Kucowna & 11/1838 Brigitta 1809 Karwacka (29 lat) ojciec: Adalbertus , matka: Marianna Lewandoska

• 1804 Blasius Karwacki (34 lat) ojciec: Adalbertus , matka: Marianna & 30/1838 Petronella 1801 Alberkiewicz z domu Plucinska (37 lat, wdowa) ; ojciec: Sebastianus Plucinski , matka: Marianna

• 1799 Blasius Karwacki? (52 lat, wdowiec) , ojciec: Adalbertus Karwocki , matka: Marianna & 27/1851 Hedvigis 1786 Nawrocka z domu Wisnieska (65 lat, wdowa) ojciec: Stephanus Wisnieski , matka: Marianna Grząszkoska

GNIEZNO św. Michała
1780 MARCIN MARTINUS KARWACKI lat 23 & 4/1803 Katarzyna Gałuzianka lat 16
• * 1796 Sebastianus Karwacki (37 lat, wdowiec) & 1 Wiktoria 2) & V-11/1834 Rosalia Dziel (20 lat)
• * * 1818 Laurentius Karwacki (34 lat) & 12 / 1852 sw. Michał Marianna Grabińska z domu Chróstowska (27 lat, wdowa)
Valentinus Bilski (49 lat, wdowiec) & 9 /1855 Anna 1824 Karwacka (28 lat) ; % ojciec: Sebastian Karwacki , matka: Viktoria
aleksander mikołajczak (e-mail: hakoda):to moi pra.pra.dziatkowie z tego związku urodził się mój pra.dziat jan bilski w 1857 ożenił się z pra babką z domu burdelska z tego zwiąsku urodził się mój dziadek wojciech bilski ożenił się 3x moja babunia to anna z domu biniewska z tego urodziła się moja mamusia janina bilskawyszła zamąsz za alojzego mikołajczak z tego urodziłem się ja aleksander Mikołajczak (06-02-2009)
• Jacobus Józwiak (48 lat, wdowiec) ojciec: Franciscus , matka: Marianna & 23/1875 Anna 1827 Bilska z domu Karwacka (40 lat, wdowa) 100% ojciec: Sebastianus , matka: Victoria
• Johann Jozwiak (ur. 1828) ojciec: Franz Jozwiak , matka: Marie Jacha & 29/LII 1875 Anna 1824 Bilska z domu Karwacka (ur. 1824) 100% ojciec: Sebastian Karwacki , matka: Viktoria

Urząd Stanu Cywilnego Gniezno [Gnesen],
• * * 1836 MACIEJ Matthias Karwacki (ur. 1836) ojciec: Sebastian Karwacki , matka: Rosalie Dziel & wpis 36-LII / 1875 Anna Kwapiszewska (ur. 1839) ojciec: Ignatz Kwapiszewski , matka: Josephine Switala
• * * Matthias Karwacki (40 lat) ojciec: Sebastianus , matka: Rosalia wpis 20 / 1875 Anna Kwapiszewska (36 lat) ojciec: Ignatius , matka: Josepha
• * * * Michael Michalak (27 lat) ojciec: Michael Michalak , matka: Marianna Piechorowska & 2/1898 * * * Petronella 1878 Karwacka (20 lat) ojciec: Matthias Karwacki , matka: Anna Kwapiszewska


• * * 1846 Casparus Karwacki (27 lat) ojciec: Sebastianus , matka: Rosalia & wpis 17 / 1873 Antonina Pawlicka (20 lat) ojciec: Valentinus , matka: Catharina


GNIEZNO św. Trójcy
** 1820 FRANCISZEK KARWACKI i Kunegunda Wojciechowska
• Joannes Kozłowski (30 lat) & wpis V-23 / 1849 * * * Francisca 1829 Karwacka (20 lat)
• * * * 1846 Bronislaus Karwacki (25 lat) & wpis 32 / 1871 Martianna Tomaszewska (19 lat)
• * * * 1847 Bronislaus Karwacki (41 lat, wdowiec) ojciec: Franciscus + , matka: Cunegundis Wojciechowska + ,& wpis 34 / 1888 Agnes Banach (29 lat) ojciec: Andreas + , matka: Lucia Zygaj

• * * * 1834 Joannes Karwacki (24 lat) & 6 / 1858 sw. Trojcy Catharina Kwapiszewska (24 lat)
* * * * Valentinus Liczbiński (33 lat) ojciec: Joseph Liczbiński , matka: Josepha Smuglewicz & 22/1885 * * * * Pelagia 1866 Karwacka (19 lat) ojciec: Joannes Karwacki , matka: Catharina Kwapiszewska
* * * * 1867 Michael Karwacki (27 lat) ojciec: Joannes Karwacki , matka: Catharina Kwapiszewska & wpis 41 / 1894 Ursula Nowaczyk (17 lat) ojciec: Joannes Nowaczyk , matka: Balbina Nowak

• * * * 1843 Casimirus Karwacki (26 lat) & V-18 / 1869 sw. Trójcy Josepha 1842 Wojewoda (27 lat)

• * * * MARCIN KARWACKi i Katarzyna Sztybaniewicz

* * * *1872 Leo Karwacki (25 lat) ojciec: Martinus , matka: Catharina Sztybaniewicz & wpis 28 / 1897 Marianna Zielezińska (20 lat) ojciec: Petrus , matka: Constantia Borowska

• * * *1850 BOLESŁAW KARWACKI i Marianna Tomaszewska
Ladislaus Piechocki (29 lat) ojciec: Casparus , matka: Praxedis Schregus & 24/1899 * * * * Marianna 1875 Karwacka (24 lat) ojciec: Boleslaus , matka: Martianna Tomaszewska


GNIEZNO - par. św. Wawrzyńca [Gnesen-St.Lorenz],
• * * * 1828 WOJCIECH Adalbertus Korwacki (34 lat, wdowiec) 80% & 16 / 1862 Josepha Białecka (21 lat)
• * * * 1834 Joannes Karwacki (24 lat) 100% & 6 / 1858 sw. Trojcy Catharina Kwapiszewska (24 lat)
• * * * * 1867 Michael Karwacki (27 lat) ojciec: Joannes Karwacki , matka: Catharina Kwapiszewska & wpis 41 / 1894 Ursula Nowaczyk (17 lat) ojciec : Joannes Nowaczyk , matka : Balbina Nowak

KOZIELSKO Parafia katolicka Kozielsko, 33 NNW od Gniezna
• * 1800 JAKUB KARWACKI i Marianna
• * * 1827 Joseph Karwacki (27 lat) ojciec: Jacobus Karwacki , matka: Marianna Kubecka & 13 / 1854 Catharina Pawlak (22 lat) ojciec: Martinus Pawlak , matka: Magdalena Janiszewska

Łopienno, 18 km na NNW od Gniezna
• * * 1830 Michael Karwacki (31 lat) & 4/1861 Carolina Stelmanszewska (19 lat)

Parafia katolicka Sokolniki Gniezno [Falkenau], 6 km na E od klecka, na N od Gniezna
Joseph Zołnierczak (28 lat) & 15 / 1834 * Marianna 1802 Karwacka (32 lat, wdowa po ?)
• * * Bartholomaeus Winiecki (26 lat) & 14 / 1844 * * Josepha 1824 Karwacka (20 lat)

SŁAWNO 16 km na NW od Gniezna Sławno,
* 1823-1870 Joannes Karwacki (35 lat) & 11 / 1858 Catharina Pilawska (25 lat) Antonius Stefański (44 lat, wdowiec) & 4/1871 Catharina 1833 Karwacka z domu Pilawska (38 lat, wdowa)
* 1833 Michael Karwacki (35 lat, wdowiec) & 8 / 1868 Marianna Kaźmierczak (24 lat)
Michael Ratajczak (25 lat) & 3 / 1876 Hedvigis 1857 Karwacka (19 lat)


Kłecko [Kletzko], 16 km na NW od Gniezna
1830 * * JOSEPH KARWACKI i KATARZYNA PAWLAK
• Urząd Stanu Cywilnego Kłecko [Kletzko], wpis L-1 / 1876
Michael Rateyczak (ur. 1849) ojciec: Andreas Rateyczak , matka: Rosalie Tabat & L-1/1876 * * * Hedwig Karwacka (ur. 1856) 10 ojciec: Joseph Karwacki , matka: Catharine Pawlak
* * * 1859 Joseph Karwacki (21 lat) & 17 / 1880 Michalina Prusak (30 lat)

KUSZEWO Urząd Stanu Cywilnego Kuszewo [Proberen], 24 km na NW od Gniezna
• * * 1830 JAN KARWACKI i KATARZYNA KLUDZINSKA
• * * * 1864 Franz Karwacki (ur. 1864) 100% ojciec: Johann Karwacki , matka: Catharine Kludzinska & wpis 1 / 1889 Agnes Sobkowiak (ur. 1866) ojciec: Jacob Sobkowiak , matka: Catharine Gallas
Raczkowo-Jabłkowo [Ratschkowo], 26 km na NW od Gniezna
• * * * 1865 Franciscus Karwacki (24 lat) & wpis 1 / 1889 Agnes Sobkowiak (21 lat)

Kędzierzyn [Kendzierzyn], 7 km na SE od Gniezna w kier. na SE Niechanów
• * * * 1840 Michael Karwacki (28 lat) & 23 / 1868 Agnes Sredzinska (16 lat)
• * * * * 1872 Andreas Karwacki (27 lat) 100% ojciec: Michael , matka: Agnes Średzińska & wpis 1 / 1899 Francisca Woźniak (20 lat) ojciec: Martinus , matka: Josepha Przybylska


Parafia katolicka Strzyżewo Kościelne [Strzyzewo-kirchlich], 5,5 km na NE od Gniezna
* * * 1840 MICHAEL KARWACKi i Agnes Sredzinska
Michael Dolata (28 lat, wdowiec) ojciec: Thomas , matka: Catharina Nowaczewska & 3/1892 * * * * Catharina 1870 Karwacka (22 lat) 100% ojciec: Michael , matka: Agnes Średzińska

1850 ANDREAS KARWACKI i Jozepha Kazmierczak
• Petrus Zieliński (30 lat, wdowiec) ojciec: Joannes , matka: Catharina Nowak & 5/1899 Marianna 1877 Karwacka (22 lat) ojciec: Andreas , matka: Josepha Kaźmierczak

WILCZYN Wilczyn, 30 km na E od Gniezna i 30 na N od Konina
• * 1800 JAN KARWACKI i Katarzyna Rablewska
• * * 1832 Wincenty Karwacki (26 lat) ojciec: Jan Karwacki , matka: Katarzyna Rablewska & 28/1858 Eleonora Kubińska (17 lat) ojciec: Józef Kubiński , matka: Julianna Michałowska z domu Pałaszynska
Wilczyna [Wiltschin], 35 kmj na NWW od Poznania w kierunku na Pniewy
• * * MICHAŁ KARWACKI i Magdalena Niedzielska
• * * * 1859 Antonius Karwacki (28 lat) ojciec: Michael karwacki , matka: Magdalena Niedzielska & wpis 8 / 1887 Stanislava Szulc (22 lat) ojciec: Valentinus Szulc

Czerniejewo [Schwarzenau], 13 km na SW od Gniezna w kier Wrzesni
• * * * 1864 Valentinus Karwacki (25 lat) matka: Anastasia Karwacka & wpis 13 / 1889 Ladislava Różańska (22 lat) ojciec: Adalbertus , matka: Thecla Markiewicz
• * * *1864 Franciscus Karwacki (28 lat) 100% ojciec: Joannes , matka: Catharina Kwapiszewska & wpis 11 / 1892 Stanislava Balcerkiewicz (20 lat) ojciec: Joseph , matka: Nepomucena Neyman


Parafia katolicka Miłosław, 13 km na S od Wrześni
Joseph Meller (45 lat, wdowiec) & 2/1850 Constantia 1822 Karwacka (28 lat)


Targowagórka, 3 km na w od Wrzesni
a 20 km na W od Słupcy
• * 1810 JAN KARWACKI i Franciszka
• ** 1842 Stanislaus Karwacki (27 lat) 100% ojciec: Joannes , matka: Francisca & 12 / 1869 Josepha Wolniewicz (26 lat) ojciec: Casimirus , matka: Ursula

SŁUPCA
* * 1837 Antoni Karwacki (20 lat) ojciec: Antoni , matka: Anna & 12 / 1857 Marianna Leśniewska (19 lat) ojciec: Wawrzyn , matka: Katarzyna

PLESZEWxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLESZEW w polowie pomiędzy Kaliszem a Jarocinem
1747 Joannes Karwacki (60 lat, wdowiec) & 14/1807 Agnes Masłoszczanka (26 lat) Joseph Dąbrowski (43 lat) & 3 / 1817 Agnes 1782 Karwacka? (35 lat, wdowa)
* 1766 JOANNES JAN KARWACKI lat 39 & 10/1805 Constantia 1775 Przybylska lat 30 Parafia katolicka Lenartowice [Lenartowitz], 3 km na E od Pleszewa Joannes Małecki (40 lat) & 3 / 1817 Constantia 1777 Karwacka (40 lat, wdowa po Janie )

* * 1808 FLORIAN Florianus Karwacki (26 lat) & 18 / 1834 Marianna Sroczyńska (36 lat, wdowa)
* * * 1835 Andreas Karwacki (23 lat) & 2 / 1858 Magdalena Sarniewicz (28 lat, wdowa)
* * * 1835 Andreas Karwacki (57 lat, wdowiec) & wpis 25 / 1892 Antonina Chojnacka (43 lat, wdowa

Franciscus Michałowicz (45 lat, wdowiec) & 2/1863 Marianna 1838 Karwacka (25 1/2 lat)
Adalbertus Jernajczyk (25 1/2 lat) & 30/1882 Marianna 1861 Karwacka (21 1/2 lat)
Franciscus Nawrocki (32 lat, wdowiec) & 19/1892 Ludovica 1867 Karwacka (25 lat)

Parafia katolicka Czermin, 6 km na N od Pleszewa
Lucas Lisinski (25 lat) & 4 / 1800 1776 Catharina Karwacka (24 lat) z Czermina

SZYMANOWICE 19 km na N od Pleszewa
1783 Józef Karwacki? (50 lat, wdowiec) & 36/1833 Małgorzata Stawicka (23 lat)

CHOCZ 9 km na NNE od Pleszewa 28 km na NW od Kalisza, 17 km na NWW od Stawiszyna
1770 Franciszek Karwacki (wdowiec) & 8/1814 Urszula Witkowska (wdowa)
Józef Walczak & 26/ 1813 Agnieszka Karwacka

Grodzisko (Chocz ?) Turek,
Palemon Kacper Czyżewski (18 lat) ojciec: Maciej + , matka: Joanna Kowalska & 15/1849 Antonina 1825 Karwacka (24 lat) ojciec: Józef + , matka: Józefa Szlaska +

WOLSZTYNxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROCHY
Parafia katolicka Prochy [Bruchhöh], wpis 7 / 1837 20 km od Koscian w kierunku W na Wolsztyn
* 1810 PAWEŁ Paulus Karwacki (27 lat) & 7/1837 Sophia Rybarczanka (23 lat)
* 1813 BERNARD Bernardus Karwacki (25 lat) & 4/ 1838 Nepomucena Jackowianka (25 lat)
* * Marianna 1848 Karwacka Borowczak (30 lat) ojciec: Bernardus Karwacki , matka: Nepomucena Jankowiak

Stary Białcz[Alt-Bialcz], 7 km na SWW od Koscian
Valentinus Koźlik (42 lat, wdowiec) & 3 / 1858 Lucia 1818 Karwacka (40 lat)

Rakoniewice [Rakwitz],11 km na E od Wolsztyna
• Jacobus Borowczak (24 lat) ojciec: Adalbertus , matka: Catharina Nowak & 5 / 1878 Marianna 1848 Karwacka (30 lat) ojciec: Bernardus Karwacki , matka: Nepomucena Jankowiak
Czerwona Wieś [Rothdorf], pod Lesznem 50 km na W od Jarocina 70 km od Sulmierzyc
* * 1836 Michael Karwacki (28 lat) & 4 / 1864 Marianna Kędziora (26 lat)
* * 1838 Marianna Karwacka (46 lat, wdowa po Michale ) :Carolus Domagała (50 lat) Dodatkowe informacje: viuus & 3/1884 Marianna Karwacka (46 lat, wdowa po Michale )
* * 1841 Josepha Karwacka (20 lat) ; Joseph Gbiorczyk (23 lat) & 17/1861 Josepha 1841 Karwacka (20 lat)
* * Agnes 1843 Karwacka (26 lat) Joannes Szał (28 lat) & 11/1869 Agnes Karwacka (26 lat)

Dłużyna [Dluzyn19 km na NW od Leszna ;między Wolsztynem a Lesznem
1867 Jacobus Karwacki (30 lat) & , wpis 1 / 1897 Apollonia Stankowiak (27 lat)KONINSKIExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRUDZEW KOLSKI
1730 TOMASZ KARWACKI i Marianna
*1781 JAN Karwacki (30 lat) syn Tomasza i Marianny & 3/1811 Marianna Laskiewicz (28 lat) ojciec: Wojciech , matka: Kunegunda

*1770 ŁUKASZ KARWACKI i Franciszka
Piotr Michalski (21 lat) ojciec: Antoni , matka: Marianna wpis 5 / 1811 Elżbieta Salomea 1793 Karwacka (18 lat) ojciec: Łukasz , matka: Marianna Jurkiewicz
Stanisław Szczygielski (24 lat) ojciec: Piotr Szczygielski , matka: Małgorzata Szymańska & 9/1828 Honorata1807 Karwacka (21 lat) ojciec: Łukasz Karwacki , matka: Małgorzata

* 1776 MATEUSZ Mateusz Karwacki (34 lat, wdowiec) ; ojciec: Łukasz , matka: Franciszka & 5/1812 Marianna Ciemniewska z domu Tasarska (23 lat, wdowa) ojciec: Paweł Tasarski , matka: Kunegunda
* * 1809 Antoni Karwacki (25 lat) ojciec: Mateusz , matka: Anna & 11/1834 Teofila Taborska (20 lat) ojciec: Wojciech , matka: Marianna
Wawrzyn Zielniewicz (21 lat) ojciec: Józef , matka: Agnieszka & 21 / 1836 * * Aniela 1816 Karwacka (20 lat) ojciec: Mateusz , matka: Marianna


* 1799 Michał Karwacki (20 lat) & 12/1819 Marcjanna Jurkiewicz (20 lat)
Tomasz Kaszyński (19 lat) ojciec: Franciszek , matka: Marianna & 14/1840
* * Marianna 1824 Karwacka (16 lat) 100% ojciec: Michał , matka: Marianna

* * 1827 Józef Karwacki (26 lat) ojciec: Michał , matka:
Marianna & 29/1853 Wiktoria Kwiatkowska (28 lat)
ojciec: Bartłomiej , matka: Weronika

Stanisław Wilczyński (24 lat, wdowiec) ojciec: Franciszek Wilczyński , matka: Teofila Złotwicka Dodatkowe informacje: wdowiec po Józefie & 18/1882 Gabriela 1861 Pelagia Karwacka (21 lat) ojciec: Józef Karwacki , matka: Wiktoria Kwiatkowska

* 1793 Sebastian Karwacki (27 lat) & 10/1810 Teresa Jurkiewicz (20 lat) Marcin Ciemniewski (45 lat, wdowiec) ojciec: Józef , matka: Dorota & 6/1853 Teresa 1803 Karwacka z domu Jurkiewicz (50 lat, wdowa po Sebastianie) ojciec: Tomasz Jurkiewicz , matka: Tekla


* 1802 WOJCIECH Karwacki (20 lat) & 12/ 1822 Konstancja Tasarska (21 lat)
Jan Kaszyński (24 lat) ojciec: Walenty , matka: Anastazja & 25/1857
Elżbieta 1834 Karwacka (23 lat) ojciec: Wojciech , matka: Konstancja

* 1803 Wojciech Karwacki (40 lat, wdowiec) & 5 / 1843 Anna Kasprowicz (24 lat) ojciec: Andrzej , matka: Jadwiga
* * 1825 Łukasz Karwacki (27 lat) ojciec: Wojciech , matka: Konstancja & 15/1852 Marianna Głęboska (18 lat) ojciec: Sebastian , matka: Marianna
Jan Kroszczynski (38 lat, wdowiec) ojciec: Stanisław , matka: Józefa Jurkiewicz & 17/1862 Anna 1842 Karwacka z domu Kasprowicz (40 lat, wdowa) 100% ojciec: Andrzej Kasprowicz , matka: Jadwiga Tasarska


1760 PIOTR KARWACKI i Łucja Wałecka
* 1815 Maciej Karwacki (19 lat) ; ojciec: Piotr , matka: Łucja & 16/1834 Jadwiga Jurkiewicz (16 lat) ; ojciec: Tomasz , matka: Tekla

Józef Graliński (36 lat, wdowiec) ojciec: Franciszek , matka: Marianna Tarkiewicz & 31/1858 Konstancja 1839 Karwacka (19 lat) ojciec: Maciej , matka: Jadwiga Jurkiewicz

1862 18ur Anna Grabińska Józef Konstancja Karwacka Drużbin Rzechta
1863 79ur Franciszek Gralinski Józef Konstancja Karwacka Drużbin Kolonia Rzechta


Tomasz Kuszyński (25 lat) ojciec: Walenty , matka: Anastazja Jurkiewicz & 15/1864 Antonina 1845 Karwacka (19 lat) ojciec: Maciej , matka: Jadwiga Jurkiewicz
Andrzej Foryński (19 lat) ojciec: Józef , matka: Marianna & 20 / 1857 Marianna 1836 Karwacka (21 lat) 100% ojciec: Maciej , matka: Jadwiga


* * 1841 Wojciech Karwacki (19 lat) ojciec: Maciej ? ,
matka: Jadwiga Jurkiewicz & 22 / 1860 Marianna Ogińska
(18 lat) ojciec: Wojciech , matka: Małgorzata Miętkowska

1841 WOJCIECH KARWACKI i 1) Marcianna Kołodziejczyk 2) Marianna Ogińska
DOBRÓW kolski parafia katolicka Dobrów, kolski
• * 1823 Wojciech Melchior Karwacki (24 lat) ojciec: Melchior ? lub Maciej ? , matka: Marianna & 19/1847 Marcjanna Kołodziejek (19 lat) ojciec: Bogumił , matka: Julianna Laskowska

Adam Nowacki (23 lat) ojciec: Hipolit Nowacki , matka: Pelagia Kowalska & 32/1880 Marianna 1853 Karwacka (27 lat) ojciec: Wojciech Karwacki , matka: Marcjanna Kołodziejek
Bronisław Królikowski (26 lat) ojciec: Paweł Królikowski , matka: Magdalena Łaszkiewicz & 34/1881 Bronisława 1859 Karwacka (22 lat) ojciec: Wojciech Karwacki , matka: Marcjanna Kołodziejek
Józef Taborski (32 lat) ojciec: Józef Taborski , matka: Franciszka Wojciechowska & 8/1883 Józefa 1863 Karwacka (20 lat) ojciec: Wojciech Karwacki , matka: Marianna Ogińska
Antoni Tasanski (30 lat) ojciec: Melchior , matka: Elżbieta & 1 / 1812 * Konstancja 1792 Karwacka (20 lat) ojciec: Piotr , matka: Łucja
Michał Mąkowski (24 lat) ojciec: Józef , matka: Teresa & 3 / 1814 Barbara * 1799 Karwacka (15 lat) ojciec: Piotr , matka: Łucja
Stanisław Graliński (24 lat) ojciec: Bogumił , matka: Franciszka & 1 / 1836 * Tekla 1818 Karwacka (18 lat) ojciec: Piotr , matka: Łucja
Mateusz Baraniecki (63 lat, wdowiec) ojciec: Piotr Baraniecki , matka: Faustyna Dodatkowe informacje: wdowiec po Mariannie & 14/1881 Tekla 1821 Gralińska z domu Karwacka (60 lat, wdowa) 100% ojciec: Piotr Karwacki , matka: Łucja Walęcka Dodatkowe informacje: wdowa po Stanisławie

1760 JAN KARWACKI i MARIANNA Frankiewicz
Wojciech Taborski (31 lat, wdowiec) ojciec: Wojciech , matka: Anna & 4/ 1811 Marianna 1789 Karwacka (22 lat) ojciec: Jan , matka: Marianna Frankiewicz

* 1818 Wincenty Karwacki (23 lat) ojciec: Jan , matka: Marianna & 6 / 1841 Elżbieta Adamczeska z domu Ciemaniska (26 lat, wdowa) ojciec: Józef Ciemniaski , matka: Marianna
* 1816 Stanisław Karwacki (42 lat) ojciec: Jan , matka: Marianna & 17/1858 Katarzyna Foryńska z domu Jesionowska (33 lat, wdowa) ojciec: Stanisław Jesionowski , matka: Anna

1800 MELCHIOR KARWACKI I Marianna
Jan Piotrowski (24 lat) ojciec: Michał , matka: Katarzyna & 7/1835 Apolonia 1811 Karwacka (24 lat) ojciec: Melchior , matka: Marianna
• Stanisław Wisniewski (35 lat) ojciec: Piotr Wiśniewski , matka: Zuzanna Jurkiewicz & 3 / 1879 Marcjanna 1851 Piotrowska (28 lat) ojciec: Jan Piotrowski , matka: Apolonia 1830 Karwacka
Michał Tazurski vel Tasarski (25 lat) ojciec: Mateusz , matka: Jadwiga & 3 / 1831 Teofila 1813 Karwacka (18 lat) ojciec: Melchior , matka: Marianna
• Ignacy Głąbowski (28 lat, wdowiec) ojciec: Karol , matka: Józefa Kroszczynska & 18/1865 Nepomucena 1847 Tasarska (18 lat) ojciec: Michał , matka: Teofila 1820 Karwacka
• Maciej Foryński (31 lat) ojciec: Mikołaj Foryński , matka: Marianna Pawlicka & 6 / 1878 Michalina 1855 Tasarska (23 lat) ojciec: Michał Tasarski , matka: Teofila Karwacka Tasarska

Wojciech Brzeski (20 lat) ojciec: Walenty , matka: Marianna & 4 / 1838 Anna 1816 Karwacka (22 lat) ojciec: Melchior , matka: Marianna Józef Jurkiewicz (23 lat) ojciec: Jan , matka: Anna Maciaszczyk & 32 / 1858 Pelagia 1841 Brzeska (17 lat) ojciec: Wojciech , matka: Anna 1820 Karwacka
Kacper Janiszewski (24 lat) ojciec: Leon , matka: Marianna & 3/1841 Monika 1819 Karwacka (22 lat) 100% ojciec: Melchior , matka: Marianna
Andrzej Konwerski (19 lat) ojciec: Kazimierz , matka: Zofia Dobrowska & 12/1863 Urszula 1843 Janiszewska (19 lat) ojciec: Kacper , matka: 1819 Monika Karwacka
Franciszek Tarkiewicz (21 lat) ojciec: Stanisław , matka: Helena Michalska & 28/1860 Marcjanna 1839 Szczygielska (21 lat) ojciec: Stanisław , matka: 1820 Honorata Karwacka
STOPPPP ……BRUDZEW wpisany do Klanow kaliskich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


KRZYMÓW między Kołem a Koninem
1770 WALENTY KARWACKI i Marianna Topolska
* 1801 Bartłomiej Karwacki (21 lat) ojciec: Walenty , matka: Marianna Topolska & 9/1822 Tekla Mikołayczakówna (15 lat) ojciec: Wincenty , matka: Tekla Kawczyńska +
* 1806 Jadwiga Karwacka : Józef Rolnik (25 lat) ojciec: Łukasz , matka: Brygida & 17/1824 Jadwiga 1806 Karwacka (18 lat) ojciec: Walenty
* 1800 HELENA KARWACKA: Konstanty Gibalski (19 lat) ojciec: Antoni + , matka: Józefa Torzewska & 2 / 1850 Tekla 1825 Mikołajczak (25 lat) ojciec: Wincenty + , matka: 1800 Helena Karwacka
* 1814 Marianna Karwacka : Tomasz Jankowski (21 lat) ojciec: Piotr , matka: Franciszka & 10/1829 Marianna 1814 Karwacka (15 lat) ojciec: Walenty + , matka: Marianna
* * * Wawrzyn Zawilski (19 lat) ojciec: Łukasz , matka: Julianna Frydrych & 14/1850 * * * Agnieszka 1832 Jankoska (18 lat) ojciec: Tomasz , matka: 1814 Marianna Karwacka

1780 JAN KARWACKI i Katarzyna
* 1812 WAWRZYNIEC Wawrzyn Karwacki (24 lat) ; ojciec: Jan , matka: Katarzyna & Katarzyna Bryll (16 lat) ojciec: Fabian , matka: Regina
* * 1840 Antoni Karwacki (24 lat) ojciec: Wawrzyn , matka:
Katarzyna Bryl & 11 / 1864 Franciszka Zawilska z domu
Sztraub (40 lat, wdowa) ojciec: Jan + , matka: Marianna
+ Dodatkowe informacje: wdowa po Józefie
* *1837 FRANCISZKA KARWACKA: Ignacy Kozło(w)ski (24 lat, wdowiec) ojciec: Stanisław + , matka: Zofia Cieślak + Dodatkowe informacje: wdowiec po Maryannie Kwiecińskiej & 8/1864 Franciszka 1837 Karwacka (27 lat) ojciec: Wawrzyn , matka: Katarzyna Bryl

1780 WOJCIECH KARWACKI: 1817 ZOFIA z Jędrzejewskich WOJCIECHOWA KARWACKA
Józef Jankoski (26 lat, wdowiec) ojciec: Piotr , matka: Franciszka Miętkieska & 15/1850 Dodatkowe informacje: wdowiec po Cecylii Robaczyńskiej & 15/1850 Zofia 1817 Karwacka z domu Jędrzejewska (33 lat, wdowa po Wojciechu) 100% ojciec: Andrzej , matka: Katarzyna Dodatkowe informacje: wdowa po Wojciechu
1780 ANTONI KARWACKI i 1) 1793 Zofia z Mierzejewskich Karwacka Dęby Szlacheckie, 10 km na N od Koła
1780 ANTONI KARWACKI i 2) Brygida z Szipów: Wojciech Józwiakowski (19 lat) ojciec: Marcin , matka: Zuzanna z Przylaków & 6 / 1821 Marianna 1802 Karwacka (19 lat) ojciec: Antoni , matka: Brygida z Szipow
Stanisław Golęba (22 lat) ojciec: Karol , matka: Helena z Kubow & 4 /1824 Jadwiga 1806 Karwacka (18 lat) ojciec: Antoni , matka: Brygida z Sapów
Józef Rolewski (33 lat, wdowiec) ojciec: Kazimierz , matka: Zofia Dodatkowe informacje: wdowiec po Katarzynie & 2 / 1833 Anastazja 1815 Karwacka (18 lat) ojciec: Antoni , matka: Brygida +
Antoni Torzecki (19 lat) ojciec: Sebastian , matka: Gertruda Kubacka & 4 / 1841 Antonina 1822 Karwacka (19 lat) ojciec: Antoni , matka: Brygida Sipionka +
Jan Cieślak (18 lat) ojciec: Mateusz + , matka: Agnieszka Szczop & 4 / 1845 Marianna 1827 Karwacka (18 lat) ojciec: Antoni , matka: Brygida Sipionka

1800-1829 MATEUSZ KARWACKI i 1804 Marianna Fitkiewicz
Walenty Grochota (26 lat) ojciec: Walenty , matka: Krystyna Kużawa & 9 / 1829 Marianna Karwacka 1804 z domu Flitkiewicz (25 lat, wdowa) ojciec: Michał , matka: Petronela Jankowska Dodatkowe informacje: wdowa po Mateuszu

1815 JADWIGA KARWACKA Józefowa Ziemiańska
Marcin Andrzejewski (20 lat) ojciec: Andrzej , matka: Agnieszka Graboska + & 11/1858 Anastazja 1835 Ziemniarska (23 lat) ojciec: Józef + , matka: 1815 Jadwiga Karwacka
Jan Nowak (27 lat) ojciec: Tomasz , matka: Agnieszka Wiktoroska & 24/1862 Marianna 1836 Ziemiańska (26 lat) ojciec: Józef + , matka: Jadwiga Karwacka

Brdów, 17 km na N od Koła
1750 FRANCISZKA KARWACKA Lambert : Wojciech Willand (27 lat) & wpis 2 / 1810 Honorata 1779 Czechowska z domu Lambertowna (31 lat, wdowa) ojciec: Kajetan Lambert , matka: Franciszka 1750 Karwacka Dodatkowe informacje: wdowa po Augustynie Czechowskim

Morzysław-Konin gmina Kramsk
1770 FRANCISZKA KARWACKA Tomaszowa Szczesiewicz Dębinska ?:Ludwik Witucki (26 lat) ojciec: Wincenty + , matka: Agata Niewiadoma + & 16 / 1825 Weronika 1798 Szcześiewiczówna alias Dębińska (27 lat) ojciec: Tomasz + , matka: 1770 Franciszka Karwacka
1858 HELENA KARWACKA Skoneczny: Leonard Skonieczny (24 lat) & 9/1878 Helena 1858 Karwacka (20 lat)
1857 ANTONIA KARWACKA Walczak Józef Walczak (40 lat) & 27/1882 Antonina 1857 Karwacka (25 lat)

KRAMSK w polowie pomiędzy Kołem na E a Koninem na W
1825 Stanisław Karwacki (19 lat) & 11 / 1844 Aniela Osciłowska (16 lat)
1856 Kazimierz Karwacki (27 lat) & wpis 22 / 1883 Franciszka Kozińska (22 lat)


Budzisław Kościelny, miedzy Powidzem a Wilczynem, 28 km na NNW od Konina
1780 STANISŁAW KARWACKI i Teofila
1814 MARIANNA KARWACKA Łukaszewska :Napoleon Łukaszewski (25 lat) ojciec: Andrzej Łukaszewski , matka: Rozalia & 19 / 1832 Marianna 1814 Karwacka? (18 lat) ojciec: Stanisław Karwacki? , matka: Teofila
Lisiec Wielki, 12 km na S od Konina i 7 km na S od Zychlina
Jan Mikołajczak & 6 / 1854 Marcjanna Karwacka

Konin,
1800 JAN KARWACKI i Katarzyna
1827 AGNIESZKA KARWACKA Kużniewicz: 1827 AGNIESZKA KARWACKA : Józef Kuznowicz (38 lat) ojciec: Franciszek + , matka: Marianna + & 9/1858 Agnieszka 1827 Karwacka (31 lat) 100% ojciec: Jan + , matka: Katarzyna +

Grabienice, 16 km na SW od konina
1810 LUDWIK KARWACKI i Katarzyna Woźniak
*1835 Jan Korwacki (24 lat) ojciec: Ludwik , matka: Katarzyna Woźniak & 6 / 1859 Urszula Janowska (23 lat) ojciec: Jan + , matka: Marianna Płoch

Rychwał, 18 km na S od Konina
* * 1840 Franciszek Karwacki (25 lat) & 6 / 1865 Jadwiga Pospiech (23 lat)

KOŁO
1790 BŁAŻEJ KARWACKI i Agnieszka z Osieka Wielkiego
• * 1820 Andrzej Karwacki (19 lat) ; ojciec: Błażej , matka: Agnieszka & 33/1839 Marianna Urbaniak (19 lat) ojciec: Stanisław , matka: Agnieszka
1790 MICHAŁ KARWACKi i Marianna
• * 1821 Maciej Karwacki (25 lat) ojciec: Michał , matka: Marianna & 21 / 1846 Łucja Gryglewicz (22 lat) ojciec: Łukasz , matka: Katarzyna

1780 MELCHIOR KARWACKI i MAGDALENA; 1810 Marianna Karwacka 1 voto Kruszyńska vel Grudzinska 2 voto Lewandowska ; Felicjan Kruszyński vel Grudziński (23 lat) ojciec: Jan , matka: Anna & 10 / 1830 Marianna 1810 Karwacka (20 lat) 1 ojciec: Melchior , matka: Magdalena ; Wojciech Lewandowski (30 lat) ojciec: Jakub , matka: Magdalena & 13 / 1845 Marianna 1815 Grudzińska z domu Karwacka (30 lat, wdowa) ojciec: Melchior Karwacki , matka: Magdalena Dodatkowe informacje: wdowa po Felicyanie Grudziński

1810 APOLONIA KARWACKA Stepińska :Szczepan Stępiński (20 lat) ojciec: Wojciech , matka: Zofia & 40/1832 Apolonia 1810 Karwacka (22 lat) ojciec: Melchior , matka: Magdalena
1820 ANTONINA KARWACKA Kowalska ; Ignacy Kowalski & 12/1840 Antonina Karwacka

Brdów, 17 km na N od koła
1750 FRANCISZKA KARWACKA Lambert : Wojciech Willand (27 lat) & wpis 2 / 1810 Honorata 1779 Czechowska z domu Lambertowna (31 lat, wdowa) ojciec: Kajetan Lambert , matka: Franciszka 1750 Karwacka Dodatkowe informacje: wdowa po Augustynie Czechowskim


Osiek Wielki Koło, 5 km na N od Koła
1790 MARIANNA KARWACKA Wałecka : Józef Wałecki (19 lat) ojciec: Andrzej Wałecki , matka: Zofia Gaydzińska & 44 / 1833 Ewa Trafna (19 lat) ojciec: Paweł Trafny , matka: 1790 Marianna Karwacka (siostra Marcina i Błażeja ?)

1780 MARCIN KARWACKI i 1) Jadwiga 2) Katarzyna:
Mikołaj Grzebieluch (22 lat) ojciec: Urban Grzebielucha , matka: Marianna & 21 / 1826 Elżbieta 1809 Karwacka (17 lat) ojciec: Marcin Karwacki , matka: Jadwiga
Maciej Szczesiak (22 lat) ojciec: Józef Szczesiak , matka: Marianna & 14/1829 Marianna 1812 Karwacka (17 lat) ojciec: Marcin Karwacki , matka: Katarzyna

1780 BŁAŻEJ KARWACKI i Agnieszka
Szymon Grochowski (22 lat) ojciec: Tomasz Grochowski , matka: Katarzyna & 22 / 1827 Katarzyna 1804 Karwacka (23 lat) ojciec: Błażej Karwacki , matka: Agnieszka
Jan Kozłowski (50 lat, wdowiec) ojciec: Jan Kozłowski , matka: Marianna dodatkowe informacje: wdowiec po Petronelli & 14 / 1836 Franciszka 1814 Karwacka (22 lat) ojciec: Błażej Karwacki , matka: Agnieszka +
1820 Andrzej Karwacki (19 lat) ; ojciec: Błażej , matka: Agnieszka & 33/1839 w Kole Marianna Urbaniak (19 lat) ojciec: Stanisław , matka: Agnieszka
Walenty Pietrzak (19 lat) ojciec: Józef Pietrzak , matka: Marianna + & 13/1849 Marianna 1831 Karwacka (18 lat) ojciec: Błażej Karwacki , matka: Agnieszka
Andrzej Kawka (18 lat) ojciec: Szymon Kawka + , matka: Agata & 9/1851 Ewa 1833 Karwacka (18 lat) ojciec: Błażej Karwacki + , matka: Agnieszka

DOBRÓW kolski
1760 PIOTR KARWACKI i Łucja Wałecka z Brudzewa
1815 Maciej ?? Karwacki (19 lat) ; ojciec: Piotr , matka: Łucja & 16/1834 Jadwiga Jurkiewicz (16 lat) ; ojciec: Tomasz , matka: Tekla
1790 MELCHIOR KARWACKI i Marianna
• * 1823 Wojciech Melchior Karwacki (24 lat) ojciec: Melchior ? , matka: Marianna & 19/1847 Marcjanna Kołodziejek (19 lat) ojciec: Bogumił , matka: Julianna Laskowska


KOśCIELEC Kolski 5 km na SW od Koła
1820 MIKOŁAJ KARWACKI i Marianna Jankoska / Jankowska
* * 1841 Antoni Karwacki (26 lat) ojciec: Mikołaj , matka: Marianna Jankoska & 7a / 1867 Rozalia Sztuba (18 lat) ojciec: Michał , matka: Anna Hojnaska
* * Antoni Karwacki & wpis 23 / 1871 Józefa Kubasiak
1820 Franciszek Karwacki & 3/1844 Marianna Dragan
1820 Józef Karwacki & 2 / 1854 Wiktoria Olejniczak
1840 Michał Karwacki & 14 / 1863 Józefa Predynkiewicz
1840 Karol Karwaski alias Karmelita & 39 / 1865 Franciszka Stępińska
Marcin Mitulski & 7 / 1861 Józefa 1840 Karwacka
Józef Masłowski & 19/ 1862 Marianna 1840 Karwacka

Umień, 13 km na SE od Koła
Konstanty Przybyszewski (30 lat, wdowiec) ojciec: Tomasz Przybyszewski , matka: Aniela Dodatkowe informacje: wdowiec po Apolonii & 7/1884 Marianna 1862 Zieleniewicz (22 lat) ojciec: Wawrzyn Zieleniewicz , matka: ,,,,

Dęby Szlacheckie, 10 km na N od Koła
1780 ANTONI KARWACKI i 1793 Zofia z Mierzejewskich Karwacka
Wojciech Waydowicz (25 lat) ojciec: Maciej Waydowicz , matka: Agnieszka z Rolińskich & 6 / 1829 Zofia 1793 Karwacka z domu Mierzejewska (36 lat, wdowa) ojciec: Maciej Mierzejewski , matka: Marianna . Dodatkowe informacje: wdowa po Antonim

Kłodawa, 19 km na E od Koła
1827 Józef Karwacki i Wiktoria Kwiatkowska z Brudzewa
1827 Józef Karwacki (26 lat) ojciec: Michał , matka:
Marianna & 29/1853 Wiktoria Kwiatkowska (28 lat)
ojciec: Bartłomiej , matka: Weronika

• * 1855 Edward Karwacki (29 lat) ojciec: Józef Karwacki , matka: Wiktoria Kwiatkowski & wpis 30 / 1884 Julianna Warkoczewska (19 lat) ojciec: Apolinary Warkoczewski , matka: Władysława Ostroska

GRZEGORZEW 5 km na E od Koła
Bierzwienna Długa, 3 km na N od Kłodawy i 18 km na NEE od Koła
* 1820 WINCENTY KARWACKI i Marianna vel Jadwiga Głowacka; ur 6 1843 171 Jan Karwacki Wincenty Marianna Głowacka Grzegorzew
* *1843 Jan Karwacki (22 lat) ojciec: Wincenty ,
matka: Marianna z Głowackich & 22 / 1865 Anna
Kołudzka (18 lat) ojciec: Jakub , matka: Katarzyna z
Ponaleńskich
Bierzwienna Długa, 18 km na NEE od Koła i 3 km na NNW od kłodawy
Paweł Wesołowski (21 lat) ojciec: Feliks , matka: Jadwiga & 12/1856 **Rozalia 1833 Karwacka (23 lat) 100% ojciec: Wincenty , matka: Jadwiga z Głowackich
Wincenty Grzelak (28 lat) ojciec: Jakub , matka: Julianna z Janowskich & 16/1862**Marianna 1836 Karwacka (26 lat) 100% ojciec: Wincenty , matka: Jadwiga z Głowackich


KALISKIE Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lipe k. Stawiszyna 20 km na N od Kalisza,
* 1810 ANTONI KARWACKI i Zuzanna
* * 1840 Piotr Karwacki (23 lat) ojciec: Antoni , matka: Zuzanna & 5 / 1863 Rozalia Mostowiak (21 lat) ojciec: Wojciech , matka: Marianna
* *1836 Wojciech Karwacki (29 lat) ojciec: Antoni , matka: Zuzanna & 12 / 1865 Marianna Popędzina (28 lat) ojciec: Marcin , matka: Zofia

Stawiszyn, 18 km na N od Kalisza
Józef Karwacki & wpis 19 / 1885 Katarzyna Kościelak
Antoni Karwacki & wpis 7 / 1888 Józefa Szulc
Marcin Karwacki & wpis 19 / 1890 Antonina Kubisiak
Józef Górski & 19/1880 Marianna Karwacka
Marcin Dominiakowski & 18/1881 Franciszka Karwacka

Tykadłów, 1o km na N od Kalisza przed Stawiszynem
1815 ANTONI KARWACKI i Filipina Gaykowska z Jeziorska k Warty
Jan Kolański (26 lat) ojciec: Andrzej , matka: Marianna & 3 / 1892 Stanisława1864 Karwacka (28 lat) ojciec: Antoni , matka: Filipina Gaykowska
1815 Antoni Karwacki (42 lat) ojciec: Bartłomiej Karwacki , matka: Agnieszka Graboska & 20 / 1857 Filipina Gaykowska (23 lat) ojciec: Andrzej Gaykowski , matka: Marianna Szczepańska


1840 IGNACY KARWACKI i Małgorzata
Wojciech Wejman (33 lat) ojciec: Wawrzyn , matka: Marianna & wpis 3 / 1878 Katarzyna 1841 Karwacka (37 lat) ojciec: Ignacy , matka: Małgorzata
Andrzej Kraszkiewicz (37 lat, wdowiec) ojciec: Józef , matka: Franciszka & 16/1882 Dorota 1859 Karwacka (33 lat) 100% ojciec: Ignacy , matka: Małgorzata
Szczepan Dobrusiak (27 lat) ojciec: Stanisław , matka: Marianna & 13/1894 w Zbiersku Dorota 1856 Kraszkiewicz z domu Karwacka (38 lat, wdowa) ojciec: Ignacy , matka: Małgorzata

Zbiersk, 4 km na N od Stawiszyna i 20 km na N od Kalisza
* 1800 FRANCISZEK Karwacki i Wiktoria
* * 1828 Franciszek Karwacki (40 lat, wdowiec po Mariannie ?) ojciec: Franciszek , matka: Wiktoria &1 / 1868 Józefa Janicka (34 lat) ojciec: Wawrzyn , matka: Zofia
* *1830 FRANCISZEK KARWACKI i Marianna; Józef Ignaczak ojciec: Wojciech , matka: Franciszka & 3/1892 Jadwiga 1852 Karwacka (40 lat) 100% ojciec: Franciszek , matka: Marianna

*** 1854 Michał Karwacki (29 lat) ojciec: Franciszek , matka: Marianna & wpis 7 / 1883 Marianna Brodziak (19 lat) ojciec: Mikołaj , matka: Józefa* 1810 FILIP KARWACKI i Kunegunda
* * 1845 Józef Karwacki (23 lat) ojciec: Filip , matka: Kunegunda & 14 / 1868 Katarzyna Czarnojączyk (19 lat) ojciec: Sebastian , matka: Marianna
* * 1856 Andrzej Karwacki (27 lat) ojciec: Filip , matka: Elżbieta wpis 22 / 1883 Marianna Szymaszczyk (17 lat) ojciec: Paweł , matka: Barbara

* 1820 PIOTR KARWACKI i 1) Agnieszka 2 ) Marianna

Kacper Szymczak (22 lat) ojciec: Kazimierz , matka: Rozalia & 12/1871 ** Urszula 1849 Karwacka (22 lat) ojciec: Piotr , matka: Agnieszka
* * 1852 Józef Karwacki (33 lat) ojciec: Piotr , matka: Agnieszka & wpis 4 / 1885 Józefa Fater (32 lat) ojciec: Bogusław , matka: Zofia
Józef Solczyński (23 lat) ojciec: Tomasz , matka: Tekla & 7/1875 Jadwiga 1854 Karwacka (21 lat) 100% ojciec: Piotr , matka: Marianna
* * 1858 Piotr Karwacki (22 lat) ojciec: Piotr , matka: Marianna % & wpis 7 / 1880 Urszula Solczyńska (16 lat)
* * 1864 Władysław Karwacki (22 lat) ojciec: Piotr , matka: Marianna & wpis 10 / 1886 Franciszka Idziak (18 lat) ojciec: Nepomucen , matka: Elżbieta
* * 1861 Ignacy Karwacki (30 lat) 100% ojciec: Piotr , matka: Marianna & wpis 11 / 1891 Michalina Wypych (19 lat) ojciec: Józef , matka: Zofia

* 1820 ANTONI KARWACKI i Zuzanna; Marcin Suchodalski (28 lat) matka: Marianna & 9 / 1878 Urszula 1850 Karwacka (28 lat) ojciec: Antoni , matka: Zuzanna


1840 FILIP KARWACKI i Elzbieta; Paweł Szczot (28 lat) ojciec: Andrzej , matka: Józefa & 5/1886 Józefa 1865 Karwacka (21 lat) ojciec: Filip , matka: Elżbieta

1840 WALENTY KARWACKI i Marianna:
Ignacy Ignaczak (26 lat) ojciec: Wojciech , matka: Franciszka & 1/1883 Katarzyna 1865 Karwacka (18 lat) ojciec: Walenty , matka: Marianna
Stanisław Krzyżaniak (20 lat) ojciec: Andrzej , matka: Katarzyna & 7/1886 Marcjanna 1868 Karwacka (18 lat) ojciec: Walenty , matka: Marianna
Walenty Pilarczyk (25 lat) ojciec: Michał , matka: Franciszka & 7/1892 Agnieszka 1870 Karwacka (22 lat) ojciec: Walenty , matka: Marianna

1855 JÓZEFA z Toterów KARWACKA 2 voto Walczakowa; Wawrzyn Walczak (23 lat) ojciec: Jan , matka: Marianna &10/1889 Józefa 1855 Karwacka z domu Toter (34 lat, wdowa) ojciec: Bogumił , matka: Zofia
Miłkowice, 14 km na n od Warty
1770 KACPER KARWACKI i Rozalia
Andrzej Turkowski (33 lat) ojciec: Józef , matka: Marianna & 7 /1824 Melchiora 1792 Barbara Karwacka (32 lat) ojciec: Kacper , matka: Rozalia

Jeziorsko, 9 km na N od Warty, 30 km na E od Kalisza
1780 BARTŁOMIEJ KARWACKI i Agnieszka
* 1815 Antoni Karwacki (42 lat) ojciec: Bartłomiej Karwacki , matka: Agnieszka Graboska & 20 / 1857 Filipina Gaykowska (23 lat) ojciec: Andrzej Gaykowski , matka: Marianna Szczepańska
Maksymilian Łukasz Szczudzki (42 lat) ojciec: Łukasz + , matka: Magdalena Rapalska + & 5/1867 Marianna 1843 Świtońska (24 lat) ojciec: Franciszek + , matka: 1820 Franciszka Karwacka Switońska


Iwanowice, k Błaszek pomiędzy Kaliszem a Warta
Marcin Stasiński & 17 / 1822 Józefa 1800 Karwacka

Rajsko, 15 km na E od Kalisza w kier Warty
Stanisław Troczynski & 5 / 1827 Małgorzata Karwacka z domu Malinowska (wdowa)


KALISZ … stare gniazdo XVI/XVII w
????

SKALMIERZYCE parafia na S od Kalisza
* 1794 MIKOŁAJ Nicolaus Karwacki (34 lat) & 2/1828 Aemilia Konterska (40 lat, wdowa)

SULMIERZYCE 40 km na SWW od Kalisza
Karwaccy są tutaj bardziej liczni niż Karwiccy, lecz mimo to zaskakuje obecność tych dwóch rodów w tej miejscowości, przypadek ? Czy tez może dwie drogi przysposobienia bardziej szlacheckiego nazwiska niż Karwat, Karwata, Karwatka ? W Kaliszu od przełomu XVI/XVII wieku było dużo Karwackich, zarówno szlachty jak i mieszczan.

1746 WOJCIECH Adalbertus Karwacki (60 lat, wdowiec) 1) Agnieszka 2) & 11/1806 Hedvigis Granowiczowna (42 lat, wdowa)
*1781 Francisca 1781 Karwacka (20 lat) ojciec: Wojciech Adalbertus , matka: Agnes Joannes Cegielski (40 lat, wdowiec) & wpis 10 / 1801 Francisca 1781 Karwacka (20 lat) ojciec: Wojciech Adalbertus , matka: Agnes
* 1781 KRZYSZTOF KARWACKI lat 22 syn Wojciecha i Agnieszki & 17/1803 Katarzyna Małkiewita lat 16, c. Bartłomieja i Zofii
* 1780 KRZYSZTOF KARWACKi i Katarzyna
* * 1805 FRANCISZEK Franciscus Karwacki (27 lat) & 10/1832 Cunegundis
Woyciechowska (23 lat)
*** 1833 Martinus Karwacki (26 lat) ojciec:
Franciscus Karwacki , matka: Cunegundis Wojciechowski &
16 / 1859 Catharina 1839 Stybaniewicz (20 lat) ojciec: Andreas
Stybaniewicz , matka: Marianna Szczcsnowski
**** 1860 Francisca Karwacka (22 lat) ojciec: Martinus Karwacka , matka: Catharina Stybaniewicz ;Adam Ciechanski (31 lat) ojciec: Adam Ciechanski , matka: Barbara Pietrowska & 9/1882 Francisca Karwacka (22 lat) ojciec: Martinus Karwacka , matka: Catharina Stybaniewicz
Adam Bartłomiej Ciechański:To mój pradziadek Adam Ciechański,organista, zm. 1907 w Trzemesznie i tam znajduje się grobowiec . Kilka jego córek emigrowało do USA , Syn Adam Bronisław , mój dziadek, kontrabasista ,profesor zm. w Poznaniu w 1957
(25-01-2010)


* * 1809 FRANCISZEK Franciscus Karwacki (43 lat) ojciec: Christophorus Karwacki , matka: Catharina & 6 /1852 Brigitta Placzynski (32 lat) ojciec: Marcus Placzynski , matka: Agnes
* * 1810 Franciscus Karwacki (47 lat) ojciec: ? Karwacki & 23/1857 Marianna Kempinam (26 lat) matka: Julianna Kempinam
* * 1809-1867 Franciscus Karwacki (49 lat) ojciec: Chrysostomus Karwacki , matka: Catharina Nuszkiewicz & 16/1858 Marianna Konieczna (26 lat) ojciec: Michael Konieczna , matka: Catharina Banas
Parafia katolicka Poznań - par. św. Wojciecha [Posen-St.Adalbert],
Michael Kleszak (22 lat) ojciec: Jacobus , matka: Ludovica Szymankiewicz 42/1884 Josepha 1859 Karwacka (25 lat) ojciec: Franciscus , matka: 1827 Marianna Konieczna

Franciscus Bekosiewicz (55 lat, wdowiec) ojciec: Thomas Bekosiewicz , matka: Regina Laudowicz Dodatkowe informacje: widower of Christina Nowowztawski & 48/1867 Marianna 1827 Karwacka z domu Konieczny (40 lat, wdowa) 100% ojciec: Michael Konieany , matka: Catharina Banasiewicz Dodatkowe informacje: widow to Francis Karwacki ; Iwona Hanczewska: Panna młoda nosiła panieńskie nazwisko Konieczna (02-01-2010)

1760 WALENTY KARWACKI i Katarzyna
*1792 Marianna Karwacka (20 lat) ojciec: Valentinus , matka: Catharina ;Paulus Oleszynski (30 lat) ojciec: Thomas , matka: Sophia & 8 / 1812 Marianna 1792 Karwacka (20 lat) ojciec: Valentinus , matka: Catharina
1797 Martianna Karwacka (19 lat) Stanislaus Waszczyński (22 lat) & 6 / 1816 Martianna 1797 Karwacka (19 lat)
1799 Margaretha Karwacka (27 lat) Antonius Schoeps (26 lat) & 23 / 1826 Margaretha 1799 Karwacka (27 lat)
1811 Francisca Karwaciąka (21 lat) Joseph Trawinski (24 lat) & 12/1832 Francisca 1811 Karwaciąka (21 lat)
1819 Barbara Karwacka (30 lat) ojciec: ? Karwacka ; Paulus Cepa (25 lat) ojciec: Casimirus Cepa , matka: Marianna & 8/1849 Barbara 1819 Karwacka (30 lat) ojciec: ? Karwacka

1780 … JADWIGA
* 1809 JAN Joannes Karwacki (25 lat) matka: Hedvigis & 16/1834 Francisca Szczesnowska (20 lat) ojciec: Andreas Szczesnowski
* JAN KARWACKI i Franciszka Szcześniewska
* * 1850 Franciscus Karwacki (25 lat) ojciec: Joannes Karwacki , matka: Francisca Szczesnowski & wpis 10 / 1875 Marianna Cepa (25 lat) ojciec: Paulus Cepa , matka: Barbara Zielczinski
**1840 Catharina Karwacka (20 lat) ojciec: Joannes Karwacka , matka: Francisca Szczcsnowski Joannes Szwalkiewicz (26 lat) ojciec: Nicolaus Szwalkiewicz , matka: Victoria Rekosiewicz & 22 / 1860 Catharina 1840 Karwacka (20 lat) 100% ojciec: Joannes Karwacka , matka: Francisca Szczcsnowski

1760 SEBASTIAN i
*1794 MIKOŁAJ Nicolaus Karwacki (25 lat) ojciec: Sebastianus & 6/1819 Salomea Hempaczczonka (23 lat)

**1819 Margaretha Karwacka (23 lat) ojciec: Nicolaus Karwacka , matka: Salomea ;Paulus Dlugiewicz (46 lat) ojciec: ? Dlugiewicz & 25/1842 Margaretha 1819 Karwacka (23 lat) ojciec: Nicolaus Karwacka , matka: Salomea
**1832 Marianna Karwacka (21 lat) ojciec: Nicolaus Karwacka , matka: Salomea ;Stanislaus Zelonowski (25 lat) ojciec: Matthias Zelonowski , matka: Constantia & 27/1853 Marianna 1832 Karwacka (21 lat) ojciec: Nicolaus Karwacka , matka: Salomea
* * 1824 Joseph Karwacki (26 lat) ojciec: Nicolaus
Karwacki , matka: Salomea & 5/1850 Victoria Krenz
(21 lat) ojciec: Adalbertus Krenz , matka: Catharina
* * * 1852 Valentinus Karwacki (28 lat) ; ojciec: Joseph Karwacki , matka: Victoria Krenc & wpis 7 / 1880 Marianna Oleszynski (22 lat) ojciec: Ignatius Oleszynski , matka: Victoria Sosinski
Nicolaus Oleszyński (23 lat) ojciec: Ignatius Oleszyński , matka: Victoria Sosińska & 14/1886
* * * 1862 Eleonora 1862 Karwacka (24 lat) ojciec: Joseph Karwacki , matka: Victoria Krenc

* * 1830 Lucas Karwacki (23 lat) ojciec: Nicolaus
Karwacki , matka: Salomea & 1853/20 Francisca
Szymanski (22 lat) ojciec: ? Szymanski
* * LUKASZ KARWACKI i Franciszka Szymanska
* * * 1858 Stanislaus Karwacki (30 lat) ojciec: Lucas Karwacki , matka: Francisca Szymańska & wpis 7 / 1888 Marianna Gierszewicz z domu Rękosiewicz (44 lat, wdowa) ojciec: Joannes Rękosiewicz , matka: Catharina Kubik
* * * 1867 Hyacinthus Karwacki (24 lat) ojciec: Lucas Karwacki , matka: Francisca Szymańska & wpis 20 / 1891 Antonina Gierszewicz (22 lat) ojciec: Franciscus Gierszewicz , matka: Marianna Rękosiewicz* 1801 ANTONI Antonius Karwacki (24 lat) , ojciec: Sebastianus Karwacki & 6/1825 Agnes Janczonka (23 lat) ojciec: Andreas Janki

• ** 1829 Jacobus Karwacki (34 lat) ojciec: Antonius
Karwacki , matka: Agnes Janke & 26 / 1863 Valeria
Garyantesiewicz (24 lat) ojciec: Cajetanus
Garyantesiewicz , matka: Josepha Miardzynska

1770 JAN KARWACKI i Marianna
* 1806 KONSTANTY Constantinus Karwacki (26 lat) & 6/1832 1) Joanna Sopalska (25 lat)
* 1804 Constantinus Karwacki (37 lat) ojciec: Joannes Karwacki , matka: Marianna & 15/1841 2) Barbara Zielezinski ojciec: Matthias Zielezinski , matka: Agatha
* *1842 WOJCIECH Adalbertus Karwacki (26 lat) ojciec: Constantinus Karwacki , matka: Barbara Zielerzinski & 3 / 1868 Theodosia Zydel (26 lat) ojciec: Alexander Zydel , matka: Julianna Karolewski
* * 1843 WOJCIECH Adalbertus Karwacki (28 lat, wdowiec) ojciec: Constantinus Karwacki , matka: Barbara Zielerzinski Dodatkowe informacje: widower to Theodosia Lydel & wpis 26 / 1871 Stanislava Sosinski (21 lat) ojciec: Antonius Sosinski , matka: Marianna Olesinski
**1847 Martianna 1847 Karwacka (25 lat) ojciec: Constantinus Karwacka , matka: Barbara Zielczinski Joannes Nawrocki (28 lat) ojciec: Thomas Nawrocki , matka: Victoria Wojcceshawski & 8/1872 Martianna 1847 Karwacka (25 lat) 100% ojciec: Constantinus Karwacka , matka: Barbara Zielczinski

* 1813 Stanislaus Karwacki (31 lat) ojciec: Joannes Karwacki , matka: Marianna & 16 / 1844 Gertrudis Konieczna (22 lat) ojciec: Stanislaus Konieczna , matka: Agnes
** 1848 Susanna Karwacka (25 lat) ojciec: Stanislaus Karwacka , matka: Gertrudis Konieczna: Franciscus Oleszynski (24 lat) ojciec: Andreas Oleszynski , matka: Christina & 18/1873 Susanna 1848 Karwacka (25 lat) ojciec: Stanislaus Karwacka , matka: Gertrudis Konieczna

* 1800 FRANCISZEK KARWASKI / KARWACKI / Karwicki ? i Ursula Ladkowski
* * 1826 TOMASZ KARWACKI i Marianna Wieczorek
Parafia katolicka Sulmierzyce [Sulmirschütz], wpis 6 / 1862
1826 Thomas Karwaski KARWACKI (26 lat) 90% ojciec: Franciscus Karwaski , matka: Ursula Ladkowski & 6 / 1862 Marianna Wieczorek (26 lat) ojciec: Rochus Wieczorek , matka: Dorothea Gierbau
* * * 1853 Joseph Karwacki (23 lat) ojciec: Thomas Karwacki , matka: Marianna Wieczorek & wpis 8 / 1886 Marianna Kubacka (24 lat) ojciec: Antonius Kubacki , matka: Casimira Gusyndowska

Parafia ewangelicka Odolanów [Adelnau],
1835 JULIANNA KARWACKA
August Robert Brandt (ur. 1857) ojciec: August Brandt , matka: Christine Tefs & 22/1882 Viktoria Zawidzka (ur. 1859) ojciec: Anton Zawidzki , matka: Julianne 1835 Karwacka
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 230: nowe dane o Brodach Iłżeckich z XVII w

Postprzez akarw » 30.12.2013

Aneks 230
Nowe dane o BRODACH Iłżeckich z XVII w

W uzupełnieniu wywodu Karwackich z Brodów parafia Krynki:
*1650 - 1697 JAN KARWACKI - Zgon Jana Karwackiego 8 marzec 1697- i Jadwiga
Pierwsza wzmianka w zachowanych księgach parafialnych z Krynek
• **Przed 1687 JÓZEF KARWACKI pradopodobny syn Jana i jadwigi
• **1687 PAWEŁ KARWACKI syn Jana I Jadwigi; Chrzest Pawła Karwackiego z Brodów 1 lipiec 1687 – ojciec Jan Karwacki matka Jadwiga
Chrzty kolejnych dzieci Jana i Jadwigi Karwackich:
• **1692 MARIANNA KARWACKA Marianna - 24 marzec 1692 Brody
• **1696 AGNIESZKA KARWACKA Agnieszka – 14 styczeń 1696 Brody
Zgon Jana Karwackiego 8 marzec 1697
• **1699 KONSTANCJA KARWACKA :Chrzest Konstancji Karwackiej 10 lutego 1699 matka- wdowa Jadwiga Karwacka, ojciec nieznany

• **1685? JÓŻEF KARWACKi & 1711 Marianna Stepień :
Ślub Józefa Karwackiego z Marianną Stępień 14 luty 1711 Brody ( Józef był prawdopodobnie synem Jana i Jadwigi, urodzonym przed 1687 rokiem, a więc starszym bratem Pawła Karwackiego)
Dzieci Józefa i Marianny:
• ***Łukasz Karwacki – chrzest 7 październik 1712 Brody


• **1687 – 1743 PAWEL KARWACKI & ELZBIETA GOGOL :
1717Ślub Pawła Karwackiego syna Jana i Jadwigi z Elżbietą Gogol – 6 luty 1717 Brody; Zgon Pawła Karwackiego – 30 czerwiec 1743 Brody
Chrzty dzieci Pawła Karwackiego i Elżbiety z Gogolów
• *** Elżbieta – 28 październik 1718 Brody
• ***Gabriel – 25 marzec 1720 Brody
• *** Franciszek – 28 marzec 1722 Brody
• ***Konstancja – 30 styczeń 1724 Brody

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Parafii Krynki odnotowano również:

Kolejną generację Karwackich w Brodach płodzi Franciszek Karwacki syn Pawła i Elżbiety z Gogolów
• ***FRANCISZEK KARWACKI &1745 Urszula Lis;
Ślub Franciszka Karwackiego z Urszulą Lis 7 luty 1745 Brody
Ich dzieci – daty chrztów:
• **** 1745 Andrzej - 20 listopad 1745 Brody
• **** 1748 Filip – 1 maj 1748 Brody
• **** 1751 Błażej – 6 wrzesień 1751 Brody
• **** 1754 Walenty – 14 lut 1754 Brody
• ****1757 Wincenty – 3 kwiecień 1757 Brody
• **** 1760-61 Paweł – 24 styczeń 1760 Brody (zgon 1 październik 1761)
• **** 1762-63 Regina – 8 wrzesień 1762 Brody (zgon 1 październik 1763)
• **** 1765-54 Agnieszka – 20 styczeń 1765 Brody (zgon 22 luty 1765)
• ** **1767 Franciszka – 6 marzec 1767 Brody

Kolejną generację Karwackich początkują dwie podlinie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• **** 1754 Walentego (syn Franciszka i Urszuli Lis) – ślub Petronellą Batorowską 11 lis 1781 Brody
Dzieci
• *****1785 Kazimierz - ur 1785 Brody, ślub 20 stycznia 1813 z Katarzyną Klepacz w Brodach ;
• druga żona Justyna Gębura ślub 16 listopad 1840

• (dzieci Kazimierza i Katarzyny
o ******Tomasz,
o ******Józef- mój 3 x pradziad ze strony ojca,
o ******Franciszek,
o **** **Antonina,
o ******Piotr,
o ******Paweł,
o ******Stanisław),


• ***** Wojciech – ur. 1787
• *****Jakub –
• ***** Katarzyna – ur 1791 - dwa małżeństwa z Janem Kobyłeckim i kolejne z Jędrzejem Gałką
• *****Franciszek – ur 1792 - ślub z Teklą Sałek
• ***** Marianna – ur. 1794

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• ****- Wincentego ( syn Franciszka i Urszuli Lis) ur. 3 kwiecień 1757 ślub z Katarzyną Wójcik
Dzieci
• *****Józef 1785-1792
• *****Bernard 1787 –
• *****Celesta 1789 –
• ***** Michał 1791 – 1863 – żona Julianna Sałek (
• Dzieci
o ****** Katarzyna,
o ******Wincenty,
o ******Józef,
o ****** Andrzej,
o ****** Marianna,
o ****** Katarzyna)
• *****Franciszek 1794 –
• *****Elżbieta 1809 - mąż Jacek Lis

Pozdrawiam

Kamil Stąporek

Syn Józefa Stąporka – wnuk Antoniego Stąporka – prawnuk Katarzyny Karwackiej -2 x prawnuk Walentego Karwackiego – 3x prawnuk Józefa Karwackiego
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 229 cd

Postprzez akarw » 14.02.2014

Aneks 229 cd.

Krotoszyn [Krotoschin], 11 km na NNW od Sulmierzyc
* * 1839 WOJCIECH Adalbertus Karwacki (24 lat) & 5 / 1863 Apollonia Błażejczyk (18 lat)
Urząd Stanu Cywilnego Krotoszyn [Krotoschin],
** 1830 MAŁGORZATA KARWACKA Długiewicz; Peter Niedzielski (ur. 1854) ojciec: Thomas Niedzielski , matka: Marie Mądroszkiewicz & 25/1880 Theophila Długiewicz (ur. 1849) ojciec: Paul Długiewicz , matka: 1830 Margarethe Karwacka
** 1830 MARIA KARWACKA Jelinowska; Franz Joseph Scholasky (ur. 1853) ojciec: Joseph Franz Scholasky , matka: Caroline Berger & 39/1881 Eleonore Jelinowska (ur. 1860) ojciec: Stanislaus Jelinowski , 1830 matka: Marie KarwackaGRABÓW n/Prosną na S od Kalisza
1780 Augustinus Karwacki & 1/1808 Julianna Bracławska (wdowa)
*1801 Joannes Karwacki (20 lat) & 16/1821 Caecilia Mikołajczykowna (20 lat)

*1811 Francisca Karwacka (18 lat) ; Franciscus Świtoński (26 lat) & 2 / 1829 Francisca 1811 Karwacka (18 lat)

OSTRZESZÓW na S od Kalisza
1780 ANDRZEJ KARWACKI lat 25 & 16/1805 Dorotea Kraisina lat 26, wdowa
1777 Andreas Karwacki (30 lat) & 36/1807 Marianna Światłowszczanka (20 lat)
1830 Josepha 1830 Karwacka (51 lat, wdowa) & 30 / 1881 Simon Kubica (63 lat, wdowiec)
1859 Stephanus Karwacki (21 lat) & wpis 12 / 1880 Julianna Koźlik (22 lat)

* * * 1847 Michael Karwacki (24 lat) & wpis 30 / 1871 Francisca Kaczmarek (23 lat)
* * * * 1875 Joannes Karwacki (23 lat) ojciec: Michael Karwacki , matka: Francisca Kaczmarek & wpis 17 / 1898 Francisca Kempa (18 lat) ojciec: Joseph Kempa , matka: Anna Guzenda

* * * *1872 Anna Karwacka (26 lat) ojciec: Joannes Karwacki + , matka: Marianna Felich
Joannes Nepomucenus Adamski (28 lat) ojciec: Adalbertus Adamski + , matka: Marianna Kempa + & ostrzeszow 4/1898 Anna 1872 Karwacka (26 lat) ojciec: Joannes Karwacki + , matka: Marianna Felich

* * * * 1863 Marianna Karwacka z domu Cyjak (30 lat, wdowa) ; Adalbertus Kuźnik (38 lat) ojciec: Matthaeus Kuźnik + , matka: Josepha Gomolińska & 27/1893
1863 Marianna Karwacka z domu Cyjak (30 lat, wdowa) ojciec: Thomas Cyjak + , matka: Anna Howańska +

* * * * 1873 Marianna Karwacka (23 lat) ojciec: Michael Karwacki , matka: Francisca Kaczmarek Joseph Knychała (24 lat) ojciec: Joannes Knychała + , matka: Victoria Urban & 9/1896 Marianna 1873 Karwacka (23 lat) ojciec: Michael Karwacki , matka: Francisca Kaczmarek1816-1882 20 zg Marianna lat 66 Pawlowa Hermann dd Karwacka Koło Przedmieście

1870 ur 12 ur Józef Kuźniewicz Melchior Waleria Karwacka Koło Przedmieście


Doruchów, 1o km na E od Ostrzeszowa i N od Wieruszowa

1830 FELIX KARWACKI i Jozepha Brzekała
1865 Hedvigis Karwacka (29 lat) ojciec: Felix , matka: Josepha Brzękała Aegidius Mądry (27 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna Złobińska & 19/1894 Hedvigis 1865 Karwacka (29 lat) ojciec: Felix , matka: Josepha Brzękała

Kotłów, k Mikstat 16 km na N od Ostrzeszowa
1760 Nicolaus Karwacz + , matka: Gertrudis Graboska
1760 Nicolaus Karwacki + , matka: Gertrudis Grabinska
1791 Catharina Karwacka Woytyniak (21 lat) ojciec: Nicolaus Karwacz + , matka: Gertrudis Graboska ;Joannes Woytyniak (35 lat) ojciec: Joannes Woytyniak , matka: Agnes Czaynowna & 13 / 1812 Catharina 1791 Karwacka (21 lat) ojciec: Nicolaus Karwacz + , matka: Gertrudis Graboska
1794 Antonina Karwacka Hendrykowska (21 lat) 100% ojciec: Nicolaus Karwacki + , matka: Gertrudis Grabinska Antonius Hendrykowski (28 lat) ojciec: Matthias Hendrykowski , matka: Agnes Baranowska + & 30 /1815 Antonina 1794 Karwacka (21 lat) 100% ojciec: Nicolaus Karwacki + , matka: Gertrudis Grabinska

CHLEWO Ostrzeszów
* * 1828 Thomas Karwacki (26 lat) & 2/ 1854 Francisca Nawrot (24 lat)
* * * 1858 Aegidius Karwacki (26 lat) & wpis 8 / 1884 Anna Kozłowska (19 lat)
* * * 1866 Marianna Karwacka (20 lat) Antonius Stempin (22 lat) & 3/1886

Wyszanów [Wyschanow], 7 km na N od Wieruszowa i Kepna
** * 1847 Joseph Karwacki (23 lat) & 9 / 1870 Lucia Walczak (19 lat)
Parzynów 6 km na S od Ostrzeszowa
* * * 1850 JOZEF KARWACKI i Lucia Walczak
* * * * 1877 Joannes Karwacki (27 lat) ojciec: Joseph Karwacki , matka: Lucia Walczak & , wpis 6 / 1899 Stanislava Noculak (22 lat) ojciec: Andreas Niculak , matka: Francisca Osma

KOBYLA GÓRA na Sw od Kalisza
1789 Michael Karwacki (20 lat) & 1 /1809 Catharina Machnicka (24 lat)

* 1814 Stanislaus Karwacki (26 lat) 100% ojciec: Michael , matka: Catharina Mechnicka & 23/1840 Thecla Chowańska (20 lat) ojciec: Balthasar , matka: Thecla Lewek +
* * 1835 Michael Karwacki (25 lat, wdowiec) & 8/1860
Marianna Piasecznianka (22 lat) ojciec: Martinus Piaseczny ,
matka: Anna
* 1818 Joannes Karwacki (24 lat) , ojciec: Michael , matka: Catharina & 30 /1842 Marianna Troska (22 lat) ojciec: Matthaeus , matka: Anna
*1819 ANTONIA KARWACKA ;Valentinus Matysik (27 lat) ojciec: Michael , matka: Josepha & 27/1841 Antonina 1819 Karwacka (22 lat) ojciec: Michael , matka: Catharina

* 1823 Michael Karwacki (23 lat) ojciec: Michael + , matka: Catharina & 21 / 1846 Francisca Chowańska (19 lat) ojciec: Laurentius , matka: Thecla
* 1823 Michael Karwacki (26 lat, wdowiec) & 20/1849 Petronella Lewek (18 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna
* * 1849 Franciscus Karwacki (33 lat) 100% ojciec: Michael , matka: Francisca Chowańska & wpis 2 / 1882 Petronella Karwacka (26 lat) ojciec: Michael , matka: Thecla Lewek
Franciscus 1849 Karwacki (33 lat) ojciec: Michael , matka: Francisca Chowańska & 2/1882 Petronella 1856 Karwacka (26 lat) ojciec: Michael , matka: Thecla Lewek

* *1854 Joannes Karwacki (26 lat) ojciec: Michael , matka:
Petronella Lewek wpis 3 / 1880 Marianna Cyjak (18 lat) ojciec:
Thomas , matka: Marianna Chowańska
* * 1855 Antonius Karwacki (25 lat) ojciec: Michael , matka:
Petronella Lewek & wpis 4 / 1880
Marianna Ponitka (20 lat) ojciec: Joannes , matka: Balbina Więcek

1773 Andreas Karwacki (60 lat, wdowiec) 1) & Marianna 2) & 23/1833 Hedvigis Faigówna (23 lat)
* 1813 EVA KARWACKA :Martinus Duriń alias Duriński (34 1/2 lat) ojciec: Antonius + , matka: Susanna + & 8/1842 Eva 1813 Karwacka (29 lat) ojciec: Andreas + , matka: Marianna +
* 1833 MARIANNA KARWACKA: Joseph Modrzyński (25 lat) ojciec: Joannes , matka: Hedvigis & 9/1862 Marianna 1833 Karwacka (29 lat) 100% ojciec: Andreas , matka: Marianna
* 1835 WOJCIECH Adalbertus Karwacki (25 lat) ojciec: Andreas + , matka: Hedvigis + & 6 / 1860 Hedvigis Lewkowna (28 lat) ojciec: Matthaeus , matka: Marianna

1800 Jadwiga Faigówna – Karwacka ; Joseph Mittmański (27 lat) ojciec: Thomas + , matka: Anna + & 2 / 1839 Hedvigis 1800 Karwacka (39 lat, wdowa)


** 1850 Adalbertus Karwacki (25 lat) & wpis 8 / 1875 Balbina Choja (20 lat)

1786 ZOFIA KARWACKA Reychenekowa : Philippus Reychenek (28 lat) & wpis 6 / 1809 Sophia 1786 Karwacka (23 lat)
1786 ZOFIA KARWACKA Reichennenowa : : Franciscus Ponitka (27 lat, wdowiec) & 29 / 1837 Marianna 1811 Reichenkowna (26 lat) ojciec: Philippus Reichennen , matka: Sophia 1785 Karwacka

1847 KRYSTYNA KARWACKA Rudnikowa: Michael Rudnik (21 lat) & 7/1870 Christina 1847 Karwacka (23 lat)
1858 AGATA KARWACKA Ponitkowa: Joannes Ponitka (23 lat) & 7/1885 Agatha Karwacka (27 lat)
1869 FRANCISZKA KARWACKA Kuźnikowa ; Joseph Kuźnik (20 lat) ojciec: Franz Kuźnik , matka: Viktoria Plewińska & 31/1893 Franziska 1869 Karwacka (24 lat) ojciec: Johann Karwacki + , matka: Marie Felich


TRZCINICA wielkopolska 13 km na S od Kępna
1770 MARCIN /Martin i Marianna Minowicowna vel Minowicz
* 1800 Bonaventura Karwacki (25 lat) ojciec: Martinus Karwacki , matka: Marianna Minowicowna & 13/1825 Marianna Gatnerowna (18 lat) ojciec: Joannes Gatner , matka: Margaretha Eliasianka
* 1800 Bonaventura Karwacki (51 lat, wdowiec) ojciec: Martinus Karwacki , matka: Marianna Minowicz & 28/1851 Marianna Sterczewska (22 lat) ojciec: Joannes Sterczewski , matka: Justina Jerzykowna
Ignatius Fabian (34 lat) ojciec: Andreas Fabian , matka: Marianna Wawrzyniak wpis 11 / 1857 Marianna 1830 Karwacka z domu Sterczewska (27 lat, wdowa) ojciec: Joannes Sterczewski , matka: Justina Dodatkowe informacje: vidua post Bonaventura Karwacki
* * 1854 Andreas Karwacki (31 lat) ojciec: Bonaventura Karwacki , matka: Marianna Sterczewska wpis 30 / 1885 Thecla Wypych (24 lat) ojciec: Rochus Wypych , matka: Marianna Kubot
* *1839 BALBINA KARWACKA Nawrot; Adalbertus Nawrot (27 lat) ojciec: Paulus Nawrot , matka: Sophia & 26/1863 Balbina 1839 Karwacka (24 lat) ojciec: Bonaventura Karwacki , matka: Marianna Sterczewska
* * * Stanislaus Statkiewicz (53 lat) ojciec: Norbertus Statkiewicz , matka: Marianna Kosiarka & 30/1897 Agnes Nawrot (23 lat) ojciec: Adalbertus Nawrot , matka:1839 Balbina Karwacka

SŁUPIA pod Kępnem
1770 ROCH KARWACKI i Lucia Rudowa
* 1806 Felicianus Karwacki (23 lat) ojciec: Rochus , matka: Lucia Rudowa & 11/1829 Marianna Szymańska (27 lat) ojciec: Antonius , matka: Francisca Zaiącowa

KĘPNO
* 1818 Andreas Karwacki (27 lat, wdowiec) & 5/1845 Margaretha Wężykowna (25 lat
* 1817 FILIP Philippus Karwacki (28 lat) & 21 / 1845 Marianna Grabiak (24 lat)


1869 Josepha 1869 Karwacka (21 lat) ojciec: Franciscus Karwacki ; Joannes Krauze (23 lat) ojciec: Thomas Krauze & 30/1890 Josepha 1869 Karwacka (21 lat) ojciec: Franciscus Karwacki

Bralin, 6 km na W od Kępna
* * 1840 PIOTR KARWACKI …
* * * 1872 Petrus Karwacki (26 lat) 100% ojciec: Petrus Karwacki & wpis 15 / 1898 Julianna Segiet (25 lat) ojciec: Adalbertus Segiet

Baranów, 1,5 km na Se od Kepna

1797 TOMASZ Thomas Karwacki (24 lat) & 3/1821 Marianna Szymańska (20 lat)
1808 WOJCIECH Adalbertus Karwacki (30 lat) & 2/1838 Catharina Firkowa (34 lat, wdowa)
1805 MARIANNA KARWACKA Jablonska ;Matthaeus Jabłoński (38 lat, wdowiec) & 6 / 1827 Marianna 1805 Karwacka (22 lat)
1809 MAŁGORZATA KARWACKA Firek; Andreas Firek (28 lat) ojciec: Nicolaus , matka: Marianna & 8 / 1835 Margaretha 1809 Karwacka (26 lat) 100% ojciec: Martinus , matka: Marianna
1828 MAŁGORZATA KARWACKA Nowak ; Joseph Nowak (27 1/2 lat) & 25 / 1857 Margaretha 1828 Karwacka (29 lat)
1841 CECYLIA KARWACKA Mozdanowska; Joseph Mozdanowski (24 1/3 lat) & 3/1867 Caecilia 1841 Karwacka (26 lat)

Wieruszów,
1780 ANTONI KARWACKI i AGNIESZKA
• * 1806 KATARZYNA KARWACKA Wizner; Gotfryd Wizner (41 lat, wdowiec) ojciec: Gotfryd Wizner + , matka: Zuzanna z Michałów Dodatkowe informacje: wdowiec po Maryannie Parusińskiej & 14 / 1833 Katarzyna 1806 Karwacka (27 lat) ojciec: Antoni Karwacki , matka: Agnieszka +
1800 FRANCISZEK KARWACKI vel Garbacki i Felicjanna z Paranowskich
• *1835 JULIANNA KARWACKA vel Garbacka 1) Kaminska 2) Swierczenska: Antoni Swierczeński (43 lat, wdowiec) ojciec: Szymon Swierczyński , matka: Rozalia z Błażejowskich & 16/1859 Julianna Kamińska z domu Karwacka (24 lat) ojciec: Franciszek Karwacki , matka: Felicjanna z Parnowskich
Elżbieta (e-mail: elaparowicz(at)gmail.com):Panna młoda Julianna Kamińska z Garbackich córka Franciszka Garbackiego. W akcie małżeństwa błąd.
(28-07-2012)

DĄBIE 15 km na E od Wieruszowa
1783 Filip Karwacki (28 lat) & 182/1811 Marianna Ambroziewicz (45 lat, wdowa

Opatów, 9 km na s od Wieruszowa
Joannes Holka (30 lat, wdowiec) ojciec: Adalbertus , matka: Marianna Gromadka & 3/1846 Carolina Henrykowna (20 lat) ojciec: Antonius Henrykowski , matka: Antonina 1800 Karwacka

Donaborów, 6 km na SW od Wieruszowa
1828 Agatha 1828 Karwacka (20 lat) Antonius Zając (25 lat) & 8/1848 Agatha 1828 Karwacka (20 lat) 100%
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 231: KARWICCY z Sulmierzyc krotoszynskich

Postprzez akarw » 20.02.2014

Aneks 231

KARWICCY z Sulmierzyc krotoszyńskich

Mniej liczni niż Karwaccy, lecz mimo to zaskakuje obecność tych dwóch rodów w tej miejscowości, przypadek ? Czy tez może dwie drogi przysposobienia bardziej szlacheckiego nazwiska niż Karwat, Karwata, Karwatka ? Czy następstwo błędnej pisowni nazwiska Karwacki ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parafia katolicka Sulmierzyce [Sulmirschütz],

1740 ANTONI KARWICKI i 1) ZOFIA 2) MARIANNA
• * 1768 Joannes Karwicki (45 lat, wdowiec) ojciec: Antonius , matka: Sophia & 8 / 1813 Marianna Miskiewicz (24 lat) ojciec: Simon , matka: Margaretha
• * 1784 Daniel Karwicki (24 lat) ojciec: Antonius , matka: Marianna & 2/1808 Christina Stybania (20 lat) ojciec: Franciscus , matka: Lucia DANIEL KARWICKI i Krystyna
* * 1830 Matthias Karwicki (24 lat) ojciec: Daniel Karwicki , matka: Christina
& 18 / 1854 Susanna Szlakowski (20 lat) ojciec: Bartholomaeus Szlakowski ,
matka: Balbina
*** 1864 Joannes Karwicki (23 lat) ojciec: Matthias Karwicki ,
matka: Susanna Szlakowska & Francisca Stęczniewska (23 lat)
ojciec: Stanislaus Stęczniewski , matka: Martianna Matyba

* * 1834 Barbara Karwicka (40 lat) ojciec: Daniel Karwicka , matka: Christina
Stybaniewicz
Matthaeus Karolewski (42 lat, wdowiec) ojciec: Casimirus Karolewski , matka: Catharina Mencfeldowska Dodatkowe informacje: widower to Agnes & 7/1874 Barbaram 1834 Karwicka (40 lat) ojciec: Daniel Karwicka , matka: Christina Stybaniewicz


• 1808 Joannes Karwicki (26 lat) & 18 / 1834 Catharina Czempik (26 lat)
• 1809 Franciscus Karwicki (25 lat) & 24 / 1834 Ursula Lądkowska (20 lat) matka: Catharina
* * 1835 Augustinus Karwicki (27 lat) ojciec: Franciscus Karwicki ,
matka: Ursula Ladkowski & 30 / 1862 Constantia Duczmal (38 lat) ojciec Adalbertus Duczmal , matka: Catharina Nepomucenus Gareantesiewicz (40 lat, wdowiec) ojciec: Jacobus Gareantesiewicz , matka: Marianna Kurka Dodatkowe informacje: widower to Catharina Wisniewska & 21/1874 Constantia 1834 Karwicka z domu Duczmal (40 lat, wdowa) ojciec: Adalbertus Duczmal , matka: Catharina Dodatkowe informacje: widow to Agustine Karwicki

* * 1847 MICHALINA Theodorus Niziolkiewicz (27 lat) ojciec: Matthias Niziolkiewicz , matka: Victoria Gibasiewicz & 37/1867 Michalina 1847 Karwicka (20 lat) ojciec: Franciscus Karwicka , matka: Ursula Ladkoski


1780 KAROL KARWICKI i Jadwiga
• * 1819 Franciscus Karwicki (25 lat) ojciec: Carolus Karwicki , matka: Hedvigis & 13/1844 Magdalena Kozlicka (25 lat) ojciec: Casimirus Kozlicka , matka: Monica
* *1850 MICHALINA KARWICKA; Ignatius Wieczorek (36 lat, wdowiec) ojciec: Rochus Wieczorek , matka: Dorothea Giermann Dodatkowe informacje: widower to Josepha Faraon & 20 / 1880 Michalina 1850 Karwicka (30 lat) ojciec: Franciscus Karwicka , matka: Magdalena Koziolek

1780 JAN KARWICKI i Marianna
• * 1819 Theodorus Karwicki (29 lat) ojciec: Joannes Karwicki , matka: Marianna & 13 / 1848 Agnes Sztybaniewicz (37 lat) ojciec: ? Sztybaniewicz
• * 1820 Theodorus Karwicki (40 lat) ojciec: ? Karwicki & 15 /1860 Boguslava Kozlicki (20 lat) ojciec: Casimirus Kozlicki , matka: Brigitta Garyantesiewicz
• * 1818 Valentinus Karwicki (40 lat) ojciec: Joannes Karwicki , matka: Marianna Miskiewicz & 21 / 1858 Marianna Gedzior (39 lat) ojciec: Adalbertus , matka: Marianna Bozdalski
* * 1846 Marcellus Karwicki (29 lat) 90% ojciec: Valentinus Karwicki , matka: Victoria Tomarzyzka & 19 / 1875 Catharina Reselewska (19 lat) ojciec: Stanislaus Reselewska , matka: Marianna

1790 SEBASTIAN KARWICKi i Agnieszka
• * 1822 Adalbertus Karwicki (29 lat) ojciec: Sebastianus Karwicki , matka: Agnes & 13 / 1851 Ursula Gredziak (25 lat) ojciec: Adalbertus Gredziak , matka: Marianna
• * 1820 Franciscus Karwicki (37 lat) ojciec: ? Karwicki & 13 / 1857 Marianna Duczmal (28 lat) ojciec: Adalbertus Duczmal , matka: Catharina Skorka

• * * [Ludovicus Krawczyk (26 lat) ojciec: Thomas , matka: Petronella Skrzypczak & 87/1884 * * Constantia 1860 Karwicka (24 lat) ojciec: Franciscus , matka: Marianna Duczmal Parafia katolicka Poznań - par. św. Wojciecha

• 1833 Boleslaus Karwicki (33 lat) ojciec: Joannes Karwicki , matka: Catharina Gempis & 34/1866Gertrudis Domorawski (28 lat) ojciec: Jacobus Domorawski , matka: Francisca Orzeszynski

1846 Marcellus Karwicki (29 lat) ojciec: Valentinus Karwicki , matka: Victoria Tomarzyzka & 19 / 1875 Catharina Reselewska (19 lat) ojciec: Stanislaus Reselewska , matka: Marianna ; Antonius Choryzy (32 lat) ojciec: Franciscus Choryzy , matka: Monica Bilka & 11/1881 Catharina 1857 Karwicka z domu Bieselewski (26 lat, wdowa) ojciec: Stanislaus Bieselewski , matka: Marianna ???kiewicz Dodatkowe informacje: widow to Marcelli Karwicki


Matthias Blaszczyk (26 lat) ojciec: Michael Blaszczyk , matka: Marianna & 15/1836 Josepha 1806 Karwiczka (30 lat)
Adalbertus Kolany (32 lat) ojciec: Matthias Kolany , matka: Francisca & 1/1860 Rosalia 1810 Karwicki (50 lat)
Maximilianus Karolewski (26 lat) ojciec: Joannes Karolewski , matka: Honorata Marszalek & 5/1869 Marianna Kecner (18 lat) ojciec: Chrysostomus Kecner , matka: Josepha Karwicka

Piłka [Schneidemühlchen], k. Drezdenka / Krzyża wlkp
Adalbertus Radke (23 lat) ojciec: Chrysostomus Radke , matka: Elisabeth Kubiś & 2 /1885 Catharina Boch (23 lat) ojciec: Jacobus Boch , matka: Marianna Karwicka ) R.Welka (e-mail: [email protected]):W naszym drzewie (12-06-2011) - http://welka.pl

Janków Zaleśny [Hansfelde], między Krotoszynem a Ostrowem Wlp. Kolo Raszkowa, 10 km na N od Sulmierzyc
1844 Stephanus Karwicki (25 lat) & 15 / 1869Marianna Pasek (23 lat)

Łobżenica [Lobsens], 27 km na NW od Nakła n. N.
1865 Joseph Karwicki (26 lat) & 4 / 1891 Antonina Kubacka (24 lat)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patrz nowsze aneksy w tym nr 582


Wielkopolska

SULMIERZYCE krotoszynskie

Rodzina 1780 Sebastiana Karwackiego i Jadwigi Tomaszek z Sulmierzyc
1806-1822 14zg Wincenty lat 16 Karwacki Sobestyan Jadwiga Tomaszek Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce


Rodzina 1800 Marianny Karwackiej Orzeszynskiej z Sulmierzyc
1821 41ur Krystyana Orzeszynska Paweł Maryanna Karwacka Sulmierzyce pow. Krotoszyński Szulmierzyce

Rodzina 1800 Marcyanny Karwackiej Warcinskiej / Waszczynskiej
1821 115ur Andrzey Warcinski Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. Krotoszyński Szulmierzyce
1836 54ur Kornelia Waszczyńska Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

Rodzina 1800 Mikołaja Karwackiego i Salomei z Sulmierzyc
1822 113ur Jozef Karwacki Mikołay Salomea Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce

Rodzina 1800 Pawła Karwackiego i Marianny z Sulmierzyc
1828 44ur Roch Karwacki Paweł Maryanna Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce

Rodzina 1810 Franciszki Karwackiej Trawinskiej z Sulmierzyc
1836 10ur Władysław Trawiński Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

Rodzina 1810 Franciszka Karwackiego i Kunegundy Wojciechowskiej z Sulmierzyc
1836 53ur Florentyna Karwacka Franciszek Kunegunda Woyciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

Rodzina 1815 Jana Karwackiego i Franciszki Szczesnowskiej z Sulmierzyc
1837 13ur Jozefa Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1835-1835 4zg Tomasz dni 12 Karwacki Jan Franciszka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


KRAMSK Police / Konstantynów 6 km na E od Konina
Rodzina 1870 Antoniny Karwackiej Walczak z polic kramskich
1890 70ur Jozefa Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk Polic
1891 129ur Wladyslaw Walczak Jozef Antonina Karwacka Kramsk Polic


Rodzina 1860 Kazimierza Karwackiego i 1864 Franciszki Wozinskiej z Konstantynowa kramskiego
1891 43ur Jozefa Karwacka Kazimierz lat 30 z Konstantynowa gospodarz Franciszka lat 27 Wozinska Kramsk Konstantynow
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 232: KARWECCY z Kujaw

Postprzez akarw » 20.02.2014

Aneks 232

KARWECCY z Kujaw

Nowe gniazda Karweckich na Kujawach….. czy naturalne, pierwotne czy tylko gałąź Karwackich z Mazowsza lub Wielkopolski ?
Byszewo / Trzemiętowo-Koronowo-Wtelno-Wudzyń-Dobrcz-Bydgoszcz
BYSZEWO 7 km NA ZACHOD i TRZĘMIETOWO 13,5 km na SW OD KORONOWA i 9 km na W od Wtelna

KARWECCY 1720

1720 JAN KARWECKI + Gertruda z Byszewa
1720 Byszewo /Trzemietowo slub 1765 Jan Karwecki + Gertruda;1722- 1775 zm BYSZEWO 7 km na W od Koronowa / Trzemietowo 13,5 na SW od Koronowa , 9 na W od Wtelna Gertruda Karwecka lat 53 zona Jana
1730 WOJCIECH KARWECKI + Małgorzata Kujawa; z Byszewa
; 730-1776 Byszewo Trzemietowo Adalbertus / Wojciech Karwecki mąz Małgorzaty Kujawy
• * 1765 Byszewo / trzemietowo ADALBERTUS Wojciech Karwecki syn Adalberusa i Małgorzaty
• * 1771 TRZEMIETEWO JAKUB Karwecki syn Wojciecha i Małgorzaty
• * 1775 TRZEMIETOWO MACIEJ Karwecki syn Wojciecha i Małgorzaty Kujawy

1745 v 1758 ANDRZEJ KARWECKI + 1788 Anna Pawełkowna + Marianna Licowna; z Byszewa
1745v58 Byszewo /trzemietowo 1788 slub Andrzej Karwecki lat 30 + Anna Pawełkowna lat 20
1745v58 Byszewo/ Trzemietowo 1791 slub Andrzej Karwacki lat 46 i Marianna Licowna lat 20
• * 1796 BYSZEWO / Trzemietowo Apolonia corka Andrzeja Karwecki i Marianny Licowny
• * 1806 Byszewo Laurenty / Wawrzyniec Karwecki syn Andrzeja i Marianny Licowny
……………………………………………..

Parafia katolicka Ślesin Bydgoszcz, 20 km na W od Bydgoszczy w kier na Nakło
1760 ANDREAS KARWECKI i Marianna Lisowna
* 1797 Florianus Karwecki (21 lat) ojciec: Andreas Karwecki , matka: Marianna Lisowna & 3 / 1818 Catharina Piekarska (23 lat) ojciec: Lucas Piekarski , matka: Lucia Rosianka
* * Joannes Waldin (26 lat) ojciec: Andreas Waldin , matka: Hedvigis Płotkowna & 7/1838 Marianna Karwecka (21 lat) ojciec: Florianus Karwecki , matka: Catharina Piekarska
* 1792 Thomas Karwecki (27 lat) ojciec: Andreas Karwecki , matka: Marianna Licowna & 8 / 1819 Anna Pieracka (22 lat) ojciec: Martinus Pieracki , matka: Agnes Ugorczonka 7 km na SW od Wtelna 12 km na NW od Bydgoszczy

Parafia katolicka Ślesin Bydgoszcz, wpis 22 / 1887
1863 Franciscus Karwecki (24 lat) & 22 / 1887 Catharina Müller (18 lat)

Parafia katolicka Dąbrówka Nowa [Neu-Dombrowka/Neuheim],
1o km na NW od centrum Bydgoszczy
* 1800 MICHAEL KARWECKI i Eva Derenek
* * 1824 Casimirus Karwecki (23 lat) ojciec: Michael Karwecki & 14 / 1847 Francisca Barcińska? (19 lat) ojciec: Antonius Barczyński
* * * 1851 Joannes Karwecki (42 lat, wdowiec) ojciec: Casimirus , matka: Francisca Barczyńska? & 52 / 1893 Victoria Giesler z domu Łobodzińska (38 lat, wdowa) ojciec: Nicolaus Łobodziński , matka: Marianna Kowalska
* * 1832 ROSALIA KARWECKA: Paulus Beker (25 lat) ojciec: Matthias , matka: Magdalena Kędzierska & 14/1853 Rosalia Karwecka (21 lat) ojciec: Michael , matka: Eva Derenek
* *1835 KATARZYNA KARWECKA ;Theodorus Urbański (23 lat) & 22/1858 Catharina Karwecka (23 lat) ojciec: Michael Karwecki , matka: Eva Derenek

1837 MARIANNA KARWECKA :Adalbertus Paradoski (24 lat) ojciec: Bartholomaeus Paradoski , matka: Francisca Bińkoska & 21/1858 Marianna 1837 Karwecka (21 lat)
Antonius Łączkoski (22 lat) matka: Elisabeth & 14/1866 Marianna 1840 Karwecka (26 lat) ojciec: Michael Karwecki , matka: Eva Derenek

1812 Jadwiga karwecka :Simon Potęzynkski (24 lat) & 12/1832 Hedvigis Karwecka (22 lat)
1812 JADWIGA KARWECKA Trawinska ; Philippus Bielawski (33 lat) ojciec: Stanislaus , matka: Marianna & 7/1852 Marianna Trawińska (20 lat) ojciec: Joannes , matka: Hedvigis Karwecka
1814 MARIANNA KARWECKA ; Michael Kamuki (30 lat) & 8 / 1838 Marianna Karwecka (24 lat)
1821 KONSTANCJA KARWECKA:Joannes Nawrocki (24 lat) & 6 / 1839 Constantia Karwecka (18 lat)

* 1800 TOMASZ KARWECKI i Anna Pirucka:
1823 ELZBIETA KARWECKA: Felix Mroziński (27 lat) ojciec: Franciscus Mroziński & 13/1849 Elisabeth Karwecka (26 lat) ojciec: Thomas Karwecki , matka: Anna
1829 KATARZYNA KARWECKA: Joannes Krzemkoski (25 lat) matka: Anna & 5/1855 Catharina Karwecka (26 lat) ojciec: Thomas Karwecki , matka: Anna Pirucka

1824 ANNA KARWECKA :Valentinus Nawrocki (23 lat) ojciec: Paulus Nawrocki , matka: Agnes Zielińska & 3/1844 Anna Karwecka (20 lat)

1828 FRANCISZKA KARWECKA :Joannes Valentinus Szydłoski (26 lat) & 9/1853 Francisca 1828 Karwecka (25 lat)

* 1800 Casimirus Karwecki (27 lat) & 9/1827 Catharina Wypijeska (17 lat)
* 1808 Andreas Karwecki (24 lat) & 10/1932 Anna Kujawa (17 lat)
* 1805 Andreas Karwecki (35 lat) & 7 /1840 Marianna Ciechoska (22 lat)
* * 1834 Michael Karwecki (25 lat) ojciec: Andreas Karwecki & 6 / 1859 Constantia Głowczeska (21 lat)
* * 1840 Joannes Karwecki (21 lat) ojciec: Andreas Karwecki & 5/1861 Marianna Heleniak (17 lat) ojciec: Michael Heleniak , matka: Marianna Wypijeska
* * * 1866 Casimirus Karwecki (24 lat) ojciec: Joannes Karwecki , matka: Marianna Heleniak & 4 / 1890 Valeria Wruk (21 lat) ojciec: Franciscus , matka: Carolina Ickert
* * * 1865 Casimirus Karwecki (32 lat, wdowiec) ojciec: Joannes , matka: Marianna Heleniak & 47/1897Apollonia Szymańska (28 lat) ojciec: Eduardus , matka: Bibianna Wiznerowicz
* *1845 Joannes Karwecki? (25 lat) & 7 / 1870 ojciec: Andreas Karwecki , matka: Marianna Ciechoszeska Catharina Kujawa (21 lat) ojciec: Joannes Kujawa , matka: Francisca Dyrka


• * 1811 Joannes Karwecki (26 lat) & 11 / 1837 Catharina Plotka (20 lat)
• * 1814 Casimirus Karwecki (26 lat) & 9 / 1840 Francisca Jozwiak (21 lat)
• * 1817 Joannes Karwecki (26 lat) & 7/1843 Marianna Smyk (24 lat)
* * 1854 Laurentius Karwecki (30 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna
Smyk & 5 / 1884 Marianna Franz (24 lat)
Casimirus Kempiński (26 lat) ojciec: Nicolaus Kempiński & 8/1869 Catharina 1849 Karwecka (20 lat) ojciec: Joannes Karwecki , matka: Marianna Smyk
Antonius Baumgardt (28 lat) ojciec: Bartholomaeus Baumgardt & 16/1880 Marianna 1861 Karwecka (19 lat) ojciec: Joannes Karwecki , matka: Marianna Smyk
Simon Szałajda (27 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna Smyk & 6/1884 Francisca 1865 Karwecka (19 lat) matka: Josepha Olszewska
Franciscus Szwajkowski (46 lat, wdowiec) ojciec: Antonius , matka: Catharina Kaczmarek & wpis 100 / 1896 Catharina 1850 Kempińska z domu Karwecka (46 lat, wdowa) ojciec: Joannes Karwecki , matka: Marianna Smyk

• * 1809 Joannes Karwecki (34 lat, wdowiec) & 13 / 1843 Anna Gordon (24 lat)
• * 1814 Joannes Karwecki (30 lat, wdowiec) & wpis 15 / 1844 Barbara Bubulc (24 lat)


** 1825 Joannes Karwecki (24 lat) & 18 / 1849 Catharina Bekker (19 lat) ojciec: Matthias Bekker , matka: Magdalena
* * * 1858 Franciscus Karwecki (25 lat) matka: Victoria Bekier &
1 / 1883 Josepha Weseł (21 lat) ojciec: Adalbertus , matka:
Catharina weseł

* * 1834 Antonius Karwecki (25 lat) & 11 / 1859 Marianna Szwajkoska (19 lat) ojciec: Bartholomaeus Szwajkoski
*** Parafia katolicka Zabartowo, wpis 11 / 1885 36 km na NW od Bydgoszczy w kier na Wiecbork
*** 1861 Joannes Karwecki (24 lat) ojciec: Antonius Karwecki , matka: Marianna Szwajkowska & 11 / 1855 Marianna Terner (25 lat) ojciec: Paulus Terner , matka: Marianna Kowalska

* * 1839 Joseph Karwecki (27 lat) & 2 / 1866 Joanna Nawrocka (19 lat) matka: Marianna Nawrocka
* * *1862 Joseph Karwecki (26 lat) & 15 / 1888 Marianna Zalewska (27 lat)

Parafia katolicka Bnin,
Laurentius Rogozinski (55 lat, wdowiec) & 32/1834 Marianna Karwecka (32 lat)

Parafia ewangelicka Koronowo [Polnisch Krone/Krone a/Brahe],
1800 MARTIN KARWECKI …
Christian Abraham (25 lat) & 47/1843 Eva 1824 Karwecki (19 lat) ojciec: Martin Karwecki
Andreas Paczkowski (27 lat) & 27/1847 Anna 1830 Karwecki (17 lat) ojciec: Martin Karwecki
Paul Kretschmann (31 lat) Susanne Karwecki (19 lat) ojciec: Martin Karwecki

Parafia katolicka Żołędowo [Zolondowo], 11 km na N od Bydgoszczy
* PIOTR KARWECKI i Małgorzata Zielonka
* * 1840 Joannes Karwecki (24 lat) ojciec: Petrus Karwecki , matka: Margaretha Zelonka & 6/1864 Julianna Fac (23 lat) ojciec: Andreas Fac , matka: Agnes Dzikowska

Parafia katolicka Wtelno,
* JAN KARWECKI I Katarzyna Plotka
* * 1839 Casimirus Karwecki (25 lat) ojciec: Joannes , matka: Catharina Plotka & 8/ 1864 Marianna Gordon (24 1/2 lat) ojciec: Laurentius , matka: Anna Kozlowska ;
* * 1840 Casimirus Karwecki (33 lat, wdowiec) ojciec: Joannes , matka: Catharina Plotka & 5 / 1873 Anna Gordon (24 lat) ojciec: Simon , matka: Marianna Murawka

* * *Dominicus Ziółkowski (24 lat) ojciec: Martinus , matka: Guilhelmina Wessel & Bydgoszcz 71/1890 Catharina 1865 Karwecka (25 lat) ojciec: Casimirus Karwecki , matka: Marianna Gordon
* * * Andreas Łoboda (23 lat) ojciec: Joseph , matka: Francisca Graleska? & Bydgoszcz 54/1893 Constantia 1867 Karwecka (26 lat) ojciec: Casimirus Karwecki , matka: Marianna Gordon


Parafia katolicka Wtelno,
Joannes Sikorski (27 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna Jankowska 7 & 1/1862 Hedvigis 1845 Karwecka (16 1/4 lat) 90% ojciec: Joannes , matka: Barbara Bubolz
Paulus Wojtinowski (26 lat) ojciec: Michael , matka: Marianna Gordon & 9/1868 Magdalena 1850 Karwecka (18 lat) ojciec: Joannes , matka: Barbara Bubolc
Joannes Bukolt (24 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna Zdrojewska & 17/1872 Constantia 1854 Karwecka (18 lat) ojciec: Joannes , matka: Victoria 1833 Beker
Michael Dolegalski (30 lat) ojciec: Michael , matka: Catharina Placinska & 5/1875 Catharina 1849 Karwecka (26 lat) ojciec: Andreas , matka: Marianna Czechowska
Constantinus Prominski (57 lat, wdowiec) ojciec: Joannes , matka: Catharina Golcz & 17/1878 Victoria 1833 Karwecka z domu Bekker (45 lat, wdowa) ojciec: Matthias Bekker , matka: Magdalena Lewandowska
Joannes Zarczynski (?5 lat, wdowiec) ojciec: Franciscus & 9/1855 Francisca 1825 Karwecka? z domu Tomczak (30 lat) 90% ojciec: Joseph Tomczak , matka: Marianna

Parafia katolicka Bydgoszcz [Bromberg],
* * 1839 Joannes Karwecki (30 lat, wdowiec) & 8 / 1869 Agnes Litewska (26 lat)

* * * 1863 Adalbertus Karwecki (25 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna Hella & 109 / 1888 Caecilia Wettnitz alias Wełłnitz? (25 lat) ojciec: Joannes Wełłnic , matka: Rosalia Nehring
Parafia katolicka Bydgoszcz [Bromberg],
* * * 1868 Antonius Karwecki (24 lat) ojciec: Joannes , matka: Victoria Bocker? lub Becker & 27 / 1892 Theresia Gockowiak (ur. 1867) ojciec: Andreas , matka: Marianna Zalewska?

* * * 1873 Thomas Karwecki (26 lat) 90% ojciec: Joannes , matka: Victoria Bekker & 48 / 1898 Paulina Wasilewska (24 lat) ojciec: Valentinus , matka: Victoria Jurek
Joannes Bukolt (24 lat) ojciec: Joannes , matka: Marianna Zdrojewska & 17/1872 * * * Constantia 1854 Karwecka (18 lat) ojciec: Joannes , matka: Victoria 1833 Beker
Dominicus Ziółkowski (24 lat) ojciec: Martinus , matka: Guilhelmina Wessel & 71/1890 Catharina 1865 Karwecka (25 lat) ojciec: Casimirus Karwecki , matka: Marianna Gordon
Andreas Łoboda (23 lat) ojciec: Joseph , matka: Francisca Graleska? & 54/1893 Constantia 1867 Karwecka (26 lat) ojciec: Casimirus Karwecki , matka: Marianna Gordon
Stanislaus Czerniejewski (21 lat) ojciec: Franciscus , matka: Catharina Szymańska & 26/1890 Catharina Urbańska (23 lat) ojciec: Theodorus , matka:1840 Catharina Karwecka
Nicolaus Mira (21 lat) ojciec: Eusebius , matka: Michalina Dolska & 39/1893 Marianna `1869 Karwecka (24 lat) ojciec: Joannes Karwecki , matka: Marianna Holak? lub Kelak?
Adalbertus Beierwald (21 lat) ojciec: Franciscus , matka: Paulina Kartczińska & 2/1897 Josepha Karwecka (23 lat) ojciec: Joannes Karwecki , matka: Marianna Heleniak

Bydgoszcz [Bromberg], wpis 47 / 1866
Paulus Figiel (22 lat) & 47/1866 Angela 1848 Kawecka? alias Karwecka (18 lat)
Rynarzewo [Netzwalde], 14 km na Sw od Bydgoszczy na Szubin
Joseph Lowinski (39 lat) ojciec: Joannes Lowinski , matka: Cunegundis Siuchwinska & 6/1867 Anna Bartnicka (35 lat) ojciec: Joannes Bartnicki , matka: Catharina Karwecka (

Parafia katolicka Byszewo [Byschewo], k. Koronowa 22 km na NNW od Bydgoszczy
* * *1845 Joannes Karwecki? (25 lat) & 7 / 1870 ojciec: Andreas Karwecki , matka: Marianna Ciechoszeska Catharina Kujawa (21 lat) ojciec: Joannes Kujawa , matka: Francisca Dyrka

* * *1837 Joannes Ciezki (22 lat) ojciec: Joannes Ciezki , matka: Constantia Gruszka & 28/1866 Francisca Karwecka alias Karwicka (29 lat) ojciec: Andreas Karwecka , matka: Marianna Ciechowska

Parafia katolicka Słupca, wpis 15 / 1878
1852 Michał Karwecki (26 lat) & 15/1878 Marianna Sypniewska (18 lat)
Szczepan Kwitowski (23 lat) & 31/1872 Józefa 1854 Karwecka (18 lat)
Franciszek Wociechowski (27 lat) & 10/1874 Józefa 1855 Karwecka (19 lat)

Parafia katolicka Dobrcz [Dubrcz/Dobsch], 18 km NNE od Bydgoszczy
Stephanus Karwecki & 12 / 1880 Hedvigis Poćwiardowska

Parafia katolicka Zabartowo, wpis 11 / 1885 36 km na NW od Bydgoszczy w kier na Wiecbork
1861 Joannes Karwecki (24 lat) ojciec: Antonius Karwecki , matka: Marianna Szwajkowska & 11 / 1855 Marianna Terner (25 lat) ojciec: Paulus Terner , matka: Marianna Kowalcka

Parafia katolicka Sulmierzyce [Sulmirschütz], wpis 6 / 1801
Petrus Karboski (28 lat, wdowiec) ojciec: Matthias , matka: Marianna & 6/1801 Marianna Karwecka ??? (20 lat) ojciec: Paulus , matka: Marianna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____