16658. Karwacki // Archiwum aneksy 167-348

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 330:Początek sukcesji podolskiej jeszcze raz:

Postprzez akarw » 26.01.2015

Aneks 330/ 260

Początek sukcesji podolskiej jeszcze raz:
(LEGITYMIZACJE podolskie jeszcze raz (aktualizacja 25.01.2015)

1500 ANDRZEJ KARWACZKI w Busku
1540 ………………..
1570 ………………….Załoźce ?
1600 * TOMASZ KARWACKI bojar x. Wisniowickiego, pisarz zaloziecki
1630 …………….Horpin - Bukaczowce ?
1670 …………….Horpin – Bukaczowce ?
1700 ** JERZY KARWACKI i Anna Dołżanska brat KAZIMIERZA z Horpina
1730 *** STEFAN KARWACKI i 1) Marianna Bilińska 2) Magdalena Saliczanka; brat stryjeczny MARCINA z HORPINA

1760 **** GRZEGORZ KARWACKI (s. Bilinskiej) …… linia Grzegorza ????
1760 **** ELIASZ / ILLIA KARWACKI (s. Seliczanki); kuzyn TOMASZA I MACIEJA z Horpina

Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim) równolegle były legotymizacje z Horpina w Busku TOMASZ i MACIEJ KARWACCY synowie Marcina i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Marianny Illnickiej*) patrz niżej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(trembowelska) Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** ANTONI KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA ANTONIEGO s. Eliasza
1810 ****** MICHAŁ
1830 ******* JÓZEF(13.II.1850 / 940)
1840 ******** JAN (13.II.1850 / 940) , KAZIMIERZ, MICHAŁ, JAN
(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
1830 ******* ANTONI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** MAREK, KAZIMIERZ, JAN (Opr.Sb. 16 stycz 1869)
1830 ******* ERAZM(13.II.1850 / 940)
1850 ******** JÓZEF, FRANCISZEK KSAWERY, WOJCIECH
(Opr.Sb. 16 stycz 1869)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** HYACENTY KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA HIACENTEGO s. Eliasza
1810 ****** MIKOŁAJ KARWACKI
1830 ******* ANDRZEJ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* MICHAŁ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* JAN KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** ANTONI, JAN, PIOTR, KAROL(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
, WOJCIECH, MARCIN (3023, 14 lipiec 1883)
1830 ******* WAWRZYNIEC KARWACKI (13.II.1850 / 940)


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)
LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883

SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

Strona 50
RODZINA KARWACKI


940 1850 rok KWIECIEŃ 13

Prapraprawbukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki
*PRAWNUKOWIE Illi/ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza
wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820.>>>>>>>>>>>>>
****4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>>>
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>>>

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28

Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760

Wnuki *** Michała Karwackiego 1760- 1790
>>>>>>>>>>>>>>>>>......Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 3) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 4) JAN KARWACKI 1820-1850

Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

3023 1883 lipiec 14

wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie >>>>>>>>>**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880


Oup Sobp. 1869 janu 16

Wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50cd. od ELIASZA
Nr ukaza : 940 12 fevr 1850
(*ILLIA KARWACKI) ELIASZ KARWACKI
A. (** HYACENTY KARWACKI)
A.1.(*** MIKOŁAJ KARWACKI)
A.1.1.**** ANDRZEJ, A.1.2.**** MICHAŁ,A.1.3 **** JAN i A.1.4.**** LAURENTY / WAWRZYNIEC synowie MIKOŁAJA HIACENTOWICZA (wnuki Hiacentego)

B. (** ANTONI KARWACKI)
B.1.(*** MICHAŁ KARWACKI)
B.1.1.**** JÓZEF (z synem ***** JANEM); B.1.2. **** ANTONI I B.1.3. **** ERAZM synowie MICHAŁA ANTONOWICZA ( wnuki Antoniego) Razem prawnuki ILLIJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr.Sobr 28 IV 1866
(** HYACENTY KARWACKI)
A.1. (*** MIKOŁAJ KARWACKI)
A.1.3. ( **** JAN leg. 1850 syn MIKOŁAJA HIACENTOWICZA
A.1.3.1.***** ANTONI,A.1.3.2. ***** JAN, A.1.3.3. ***** PIOTR, A.1.3.4.***** KAROL synowie JANA Mikołajewicza (wnuki Mikołaja)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr.Sobr 28 IV 1866
B (** ANTONI KARWACKI )
B.1. (*** MICHAŁ KARWACKI )
B.1.1. **** JÓŻEF KARWACKI (leg. 1850)
B.1.1.1.***** JAN KARWACKI leg. 1850) B.1.1.2. KAZIMIERZ ***** , B.1.1.3. MICHAŁ ***** , B.1.1.1/4. JAN *** synowie JÓZEFA MIchajłowicza (wnuki Michała)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr. Sobr 16 janv 1869
(ILLIA KARWACKI)
B. (** ANTONI KARWACKI)
B.1. (*** MICHAŁ KARWACKI)
B.1.2. (**** ANTONI KARWACKI ?)
B.1.2.1.***** MAREK , B.1.2.2.***** B.1.2.3.KAZIMIERZ, B.1.2.4.***** JAN synowie ANTONIEGO Michajłowicza (wnuki MICHAŁA) Razem prawnuki ILLIJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr. Sobr 16 janv 1869
(*ILLIA KARWACKI) ELIASZ
B. (** ANTONI KARWACK)I
B.1. ***MICHAŁ KARWACKI
B.1.3. **** ERAZM (leg. 1850) syn MICHAŁA ANTONOWICZA ( wnuki Antoniego)
B.1.3.1.***** JÓZEF, B.1.3.2. ***** FRANCISZEK-KSAWERY i B.1.3.3. ***** WOJCIECH synowie ERAZMA Michajłowicza (wnuki MICHAŁA)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr ukaza: 3023 14 VII /Jul 1883

(** HYACENTY KARWACKI)
A.1. (*** MIKOŁAJ KARWACKI)
A.1.3. **** JAN leg. 1850 syn MIKOŁAJA HIACENTOWICZA
A.1.3.1.***** ANTONI, A.1.3.2. ***** JAN, A.1.3.3. ***** PIOTR, A.1.3.4.***** KAROL synowie JANA Mikołajewicza (wnuki Mikołaja) Nr ukaza: Opr.Sobr 28 IV 1866
Nr ukaza: 3023 14 VII /Jul 1883
A.1.3.5.***** WOJCIECH i A.1.3.6. ***** MARCIN synowie JANA Mikołajewicza (wnuki MIKOŁAJA)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*)
(buska) LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

1700 KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku
dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
1730 MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

• W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

legitymowali się ze szlachectwa w ziemi buskiej DOPIERO w 1782 roku, między I i III zaborem austriackim

Wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej z HORPINA:

1760 TOMASZ KARWACKI
1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy od MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 331:Rodzina Karwackich z Brzuski / Huty Brzus

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 331
Rodzina Karwackich z Brzuski / Huty Brzuski k. Birczy 10 km na W od Przemyśla

BIRCZA 20 km na NW od Dobromila
1783 ANTONI KARWACKI lat 42 bierze W 1825 roku slub z Agnieszką Trzewicką z Huty Brzuskiej na N od Birczy
1793 WOJCIECH KARWACKI lat 35 bierze w 1828 roku slub z Marią Kotarbicką lat 30, z Brzuski na N od Birczy
1800 PETRONELA KARWACKA lat 30 wychodzi w 1830 roku za Piotra Mielniczaka lat 36 w Birczy

Brzuska.
We wsi odkryto ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Pierwsze informacje pisane o wsi pochodzą z 1418. Miejscowość należała do Kmitów i należała do klucza bachowskiego. Od 1754 do Humnickich i należała do nich do 1841. W XVIII wieku powstała tam huta szkła, której pracownicy utworzyli nową osadę, Hutę Brzuskę.
We wsi znajdowała się drewniana greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, zbudowana w 1792, odnowiona w 1930. W 1984 spaliły się pozostałości cerkwi, zachował się tylko greckokatolicki cmentarz.
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 332: Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno 179

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 332
Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia

21 listopada 1791 nob. ANDRZEJ KARWACKI kawaler żeni się z honesti LUDWIKA CZWARTKOWNA (panna); świadkowie. Gen.gen. Józef Siemiradzki i Matilda Kozański; Organeni Loci
Golędzin k. Jaszkowic 5 km na W od Radomia
1806/1806 umiera nob. JAN KARWACKI miał 4 tygodnie (morte ordinaria) w Golędzinie nr domu 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

patrz tez Aneks 582

PARAFIA CEREKIEW radomska
Par. Cerekiew 2 km ; GOLEDZIN 2 .. 4 km na W od Radomia
Szlachecka Rodzina nob. 1770 Antoniego Karwackiego i Antoniny Wolskiej z Goledzina

1805 Ur 8XII Jan nob. Karwacki Nob.Antoni Nob.Antonina Wolska Cerekiew Golędzin dom nr 2, sw. Wincenty Szydłowski Antonina Stefanska

zgony Mazowsze GOLEDZIN par. Cerekiew 2 km na W od RADOMIA 1806-1806/0 JAN KARWACKI zmarł 2 stycznia 1806; ...

CERKIEW radomska / Golędzin
Cerekiew – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Zakrzew.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa radomskiego. Znajduje się tu kościół i dwa stawy hodowlane w których okolicach swój początek bierze rzeka Cerekwianka. Do Cerekwi można dojechać autobusem linii 8 z Radomia. Cerekiew jest jedną z najstarszych wsi podradomskich. Pierwsze wzmianki o niej, pochodzą z XII wieku. Nazwa Cerekiew prawdopodobnie pochodzi od Rosji, gdzie występowała jako Nova Czerkijew, Nova Czyrkiew i Nova Czerekiew. Cerekiew otrzymała średzkie prawa miejskie od Bolesława V Wstydliwego. Lokowana na prawie magdeburskim przez Władysława Łokietka w 1326 roku.
Cerkiew / Golędzin zgon 1806/0 JAN KARWACKI nobil 4 tyg.

Karwaccy aneks 429:Z gniazda grodzieńskiego (reasumpcja)
Aneks 429:Z gniazda grodzieńskiego (reasumpcja)
*1719-1779 Kazimierz Karwacki Wielkie Eysymonty k. Grodna
** 1730…. 1765 PIOTR KARWACKi (syn Kazimierza ... 1814 ASC II Warszawa 1814/24

Aneks 332 Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia 21 listopada ...
przez akarwa
Znakomity klan KARWADZKICH / Karwackich z radomskiego od Pio
... i Ludwiki Makulskiej xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia (aneks 332)
21 listopada 1791 nob. ANDRZEJ KARWACKI kawaler żeni się z honesti LUDWIKA CZWARTKOWNA (panna); świadkowie. Gen.gen. ...
Karwaccy aneks 528: Wspaniała gen. nob. Piotra Karwadzkiego
... Szlachecka rodzina Piotra Karwadzkiego / Karwackiego i Ludwiki Makulskiej
*Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia (aneks 332)
21 listopada 1791 nob. ANDRZEJ KARWACKI kawaler żeni się z honesti LUDWIKA CZWARTKOWNA (panna); świadkowie. Gen.gen. ...

Karwaccy aneks 412:Z Baryczki k. Janowca do Radomia (XVIII-X
... PIOTR KARWAC/dzKI i LUDWIKA Makulska rodzice
*** 1798 – 1836 JAN NEPOMUCEN KARWACKI syn Piotra i Ludwiki ur 1798; nadleśliczy łukowski * wdowa *** TEOFILA ... 1814 ASC II Warszawa 1814/24 Xxxxxxxxxxxx Aneks 332 Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia 21 listopada ...

Karwaccy aneks 345:Rodzina nob. PIOTRA i Ludwiki z Mikulskic
... tom 12 str 586 4.
*** JAN NEPOMUCEN KARWADZKI Nadleśnic. L. Łuków Nob PIOTR KARWACKI i LUDWIKA z Machulskich /Mikulskich z Domaniewic ( zaraz na N od ...
*** ich brat ANDRZEJ KARWACKI zeni się Aneks 332 Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia 21 listopada ...
przez akarwa
12.03.2015
Karwaccy aneks 332: Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno 179
Aneks 332 Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia

21 listopada 1791 nob. ANDRZEJ KARWACKI kawaler żeni się z honesti LUDWIKA CZWARTKOWNA (panna); świadkowie. Gen.gen. Józef Siemiradzki ...
przez akarwa
Karwaccy aneks 279:Nobilis Karwaccy w Goledzinie/Radom XVIII
... :Nobilis Karwaccy w Goledzinie k. Radomia w końcu XVIII w GOLEDZIN par. Cerekiew 2 km na W od RADOMIA

1806-1806/0 JAN KARWACKI zmarł 2 stycznia 1806 (niemowle żył tylko 2 tygodnie); GOLEDZIN par Cerekiew NOBILE ...Karwaccy aneks 273: nowe metryki w genetece (19.X.2014)
sw. Krzyza Warszawa 1700/32 13 dnia 31 X 1700 JOZEF KARWACKI wdowiec & poslubil Barbare Herperska; panna, sw. Jan Wenecki i Simona Wuszycki

1700 Str 39 Józef Karwacki Barbara Herperska Warszawa św. KrzyżPar. Skaryszew 5 km na SE od Radomia , Klonówek 1 trzy km na N od Odechowa
SZLACHECKA Rodzina 1776 nob. Antoniego Karwackiego i nob. Petroneli Koscienskiej z Klonówka Skaryszewskiego
1810-1814 41zg Ignacy lat 4 Karwacki Nob.Antoni KARWACKI szlachcic lat 38 ekonom dóbr klonowa w Klonówku, ojciec zmarłego i urodzony Paweł zawisza szlachcic dziedzic części Chometowo lat 39 w Chometowie Szczygieł zamieszkały dziad zmarłego; wszyscy piśmienni Nob.Petronella lat 26 w domu nr 1 w klonówku Kościeńska Skaryszew Kłonówek 1


Par. Odechów 2 km na E od Skaryszewa, Niedarczów pod Odechowem
Rodzina 1770 Grzegorza Karwackiego i Klary Witak z Odechowa
1770 / 1795 sl Grzegorz Karwacki Klara Witakowna Karta 86v / skan 177 Odechów/Niedarczów

Karwaccy aneks 546:KRAWACCY czy Karwaccy ? Parafia Skaryszew WOJSŁAWICE (10 km na SE od Radomia)

Marcianna Krawacka Maciejowa Przybyszewska z Sieciechowa pod Kutnem
1770 ? MARCJANNA z Krawackich Maciejowa Przybyszewska z Wojsławic skaryszewskich
1829 9sl Wojciech Przybyszewski Maciej, Marcjanna Krawacka Franciszka Balcerek Jan, Tekla Fiuk Sieciechów
1829 9sl Wojciech lat 29 Przybyszewski. Nauczyciel nauczania pocx. We wsi Przewóz ; rodzice Maciej, Marcjanna Krawacka z Wojsławic par. Skaryszewskiej 1829 slub & Franciszka Balcerek Jan, Tekla Fiuk Sieciechów


Karwaccy aneks 546:KRAWACCY czy Karwaccy ?
Parafia Skaryszew WOJSŁAWICE (10 km na SE od Radomia)

Marcianna Krawacka Maciejowa Przybyszewska z Sieciechowa pod Kutnem
1770 ? MARCJANNA z Krawackich Maciejowa Przybyszewska z Wojsławic skaryszewskich
1829 9sl Wojciech Przybyszewski Maciej, Marcjanna Krawacka Franciszka Balcerek Jan, Tekla Fiuk Sieciechów
1829 9sl Wojciech lat 29 Przybyszewski. Nauczyciel nauczania pocx. We wsi Przewóz ; rodzice Maciej, Marcjanna Krawacka z Wojsławic par. Skaryszewskiej 1829 slub & Franciszka Balcerek Jan, Tekla Fiuk SieciechówPar . Boglewice MIEDZIECHÓW 7 km na E i SEE od Grójca
Rodzina 1794 Wincentego Karwackiego i Konstancji Przychodzen
1817 10sl Pracowity Wincenty kawaler w Miedziechowie za parobka , lat 23 Karwacki Franciszek, Marianna niezyjacy z Bukowna na S od Białobrzegów Konstancja Lat 21 słuzaca w Mi4edziechowie Przychodzeń Wincenty, Katarzyna niezyjacy w par. jasieniec Boglewice Miedziechów

1820 Ludwika Karwacka c. Wincentego i Konstancji
1826 45ur Jakub Karwacki Wincenty lat 30 gosp. W miedziechowie Konstancja lat 28 Przychodzeń Boglewice Miedziechów chrzestni kazimierz swiatkiewicz i Krystyna Romanowska
1830 64ur Franciszek Karwacki Wincenty lat 38 gospodarz Konstancja lat 19 Czamarska Boglewice Miedziechów chrzestni Paweł Karwacki lat 23 szewc i
1827-1832 9zg Jakub lat 5 Karwadzki Karwacki Wincenty Konstancja Boglewice Miedziechów
1794-1836 10zg Wincenty Karwacki Fornal dworski lat 42 Boglewice


Rodzina Ludwiki Karwackiej Migdalskiej z Boglewic k. Grójca
1839 22sl Józef Migdalski lat 20 Jan, Małgorzata Skrzypczak Ludwika Karwacka lat 19 Wincenty, Konstancja Boglewice
1820 43ur Ludwika Karwacka Wincenty Konstancja Przychodzeń Boglewice
1841 25ur Paulina Katarzyna Migdal Józef Ludwika Karwacka Boglewice
1843 66ur Antoni Migdal Józef Ludwika Karwacka Boglewice
1847 27ur Marianna Migdalska Józef Ludwika Karwacka Boglewice


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warszawa
Rodzina 1785 Jana Karwackiego szewca rodem z Lubartowa
1814 24sl Jan Lat 29 Karwacki Adam kowal z Lubartowa, Maryanna Zmudzińska & Julianna Kwiatkowska Józef, Zofia Warszawa ASC Cyrkuł II
1829 504 ur 28 VI Aleksandra Karolina Karwacka Jan lat 40 szewc ul Zielona 2060 Julianna Kwiatkowska lat 30 Warszawa Nawiedzenie NMP

Rodzina 1840/50 Marianny Karwackiej Slezakiewicz
1889 57 Sl 19 luty Ignacy Ślęzakiewicz Łukasz, Marianna Karwacka & Bronisława Marianna Zbroińska Paweł, Wiktoria Majdecka Warszawa św. Jan
1889 57 Ignacy Ślęzakiewicz Łukasz, Marianna Karwacka Bronisława Marianna Zbroińska Paweł, Wiktoria Majdecka Warszawa św. Jan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 333:Gniazdo Królewo płońskie 1770

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 333
Gniazdo Królewo płońskie
KRÓLEWO Płonskie

1770 FRANICISZEK KARWACKI i Marianna z Królewa
1798ur/0 Jadwiga Karwacka rodzice Franciszek Marianna Królewo
1803sl Michał Karwacki & Marianna Kaftanowicz Królewo Płonskie
1830………………….
1860………………….
1880ur/46 Katarzyna Karwacka rodzice Jan Marianna Podgórska Królewo/kuchary
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 334:Przewodnik Warszawski na rok 1869

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 334

PRZEWODNIK WARSZAWSKI na rok 1869
Wiktor Dzierzawski

Str. 56 KALISZ w składzie Sądu: dziennikarz FRANCISZEK KARWACKI
Str. 59 RADOM w składzie Archiwum Akt Dawnych: regenci… KARWACKI Paweł
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 335:KARWACKI Aleksander (Dr) Ogrodnictwo warz

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 335
KARWACKI Aleksander *) (Dr) Ogrodnictwo warzywne, drzew owocowych i krzewów jagodowych oraz użyteczność tychże.. Warszawa 1871

Bibliografia polska XIX. stulecia: 3,000 druków od 1871 roku ujęte w ...
Autorzy Karol Józef Teofil Estreicher
Ogrodnictwo, ob. Bibl.roln; Karwacki J.; Kisielewski; wskazówki

*) syn Józefa Karwackiego i Marianny z Młodzianowskich z Krakowa
wnuk Kazimierza Karwackiego i Reginy z Zywca
Brat Karola Karwackiego z Paśmiech
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 336:"Disciplina militaris" w wojskach Rzeczyp

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 336
"Disciplina militaris" w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku
Autorzy Karol Łopatecki
Karwacki Jan 662

VIII Dyscyplina wojskowa a prawa ziemskie
…” Zasadniczo powtórzono tu mechanizm z 1615 roku, według ktorego Stanisław Zólkiewski pogromil kupę swawolną Karwackiego. Co niezwykle interesujące – konfederatów każdy mógł zabic - i to bez lęku pod karą, za to z nadzieja na nagrodę w postaci przejęcia po zabitych dóbr ruchomych i kaduków na nieruchomościach. Konstytuacja miała mieć charakter czasowy, ale ja reasumowano rok poźniej .. (tylko dla Korony)
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 337:Polish students at the University of St.

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 337

Polish students at the University of St. Andrews: lives and times of graduates, 1941-1950
20. J. KARWACKI grad/dypl 1946


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wspomnienie o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM

Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r. Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę, Ojca - żołnierza “Błękitnej Armii” zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny.

Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP-u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i Wlk. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d-ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec zmarł śmiercią głodową na Syberii.

Janek ukończył w Szkocji studia na Uniwersytecie St. Andrews i jako jedyny cudzoziemiec każdego roku otrzymywał specjalne wyróżnienie, co zostało udokumentowane na tablicy pamiątkowej uczelni (dyplom ukończenia tej uczelni znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, sygn. ....?....).

Po wojnie powrócił do Polski i założył rodzinę. Przez kilka lat zmuszony był podejmować każdą dorywczą pracę fizyczną - szykanowany za przeszłość - nie mógł otrzymać zajęcia odpowiadającego kwalifikacjom. Później pracował w “Miastoprojekcie” oraz "Empiku" jako lektor j. angielskiego i tłumacz we Wrocławiu.

Przez całe życie pracował nad sobą. Był człowiekiem zdyscyplinowanym, systematycznym, o silnej woli i harcie ducha. Kochał ludzi. W kontaktach z nimi był szczery, skromny i prostolinijny, gotowy zawsze służyć pomocą. Miał wielu przyjaciół i sam uważany był za wiernego przyjaciela. Posiadał talent pedagogiczny. Inspirował innych do pracy nad sobą, do pogłębiania wiedzy i rozwijania uzdolnień. Drzemała w nim także dusza artysty. Miał doskonały słuch, ładny głos, świetnie rysował i był wrażliwy na piękno przyrody. Znaczną część pieniędzy, do których nie przywiązywał dużej wagi, przeznaczał regularnie na cele charytatywne i społeczne (m. in. na przytułek Brata Alberta). Ze spokojem i pogodą znosił wszelkie trudy życia, bez użalania się nad sobą. Mimo zaawansowanego wieku i choroby serca oraz przebytych dwóch wylewów krwi, pokonywał olbrzymie odległości i trudy podróży, by odwiedzić rodzinne Podole, stawiać się regularnie na Światowych Zlotach kombatanckich w Wlk. Brytanii oraz na tradycyjne wrześniowe pielgrzymki do Holandii. W 1992 roku osobiście zawiózł obraz Pani Jasnogórskiej do rodzinnych Cygan i zawiesił go w kapliczce ufundowanej w 1923 r. przez babkę jako votum dziękczynne za powrót ojca Janka z I wojny. Latem 1996 r. mimo szybko pogarszającego się stanu zdrowia uczestniczył w uroczystościach Uniwersytetu St. Andrews i spotkał się z przyjaciółmi.

Odszedł tak jak żył - dzielnie, cicho i godnie w dniu 26 marca 1997 roku. Z odznaczeń wojskowych posiadał: Zwykły Znak Spadochronowy, Bojowy Znak Spadochronowy, The War Medal 1939/45, De - fense Medal, The 10 39/45 Star. Odznaczony był także medalami i odznaczeniami krajowymi.

Wspomnienia o Janku ukazały się w prasie krajowej oraz w “Dzienniku Polskim” w Londynie i “The Polish Gazette” w Edynburgu. Przyjaciele piszą o Nim jako człowieku głębokiej wiary i gorącego patriotyzmu.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 1 kwietnia 1997 r. we Wrocławiu, na cmentarzu parafialnym na Księżu Małym. Był to bardzo wzruszający pogrzeb. Uczestniczył w ni m tłum ludzi, kombatancki Poczet Sztandarowy, były mowy pożegnalne i “Ave Maria” na skrzypcach. Wszystko to było zwyczajne. Niezwyczajne było zakończenie, jak niezwyczajnym Człowiekiem był Janek. Pewien starszy pan, realizując złożoną kiedyś obietnicę, zaśpiewał nad grobem ulubione piosenki Janka, m. in. “Polesia czar”, “Za Niemen, za Niemen”. Śpiewaka otoczyła spora grupka ludzi - i było tak bardzo serdecznie...Zostanie po Janku nie tylko pamięć w sercach przyjaciół i kolegów, ale też stała ekspozycja wszystkich Jego pamiątek z okresu II wojny - w Muzeum Tradycji Niepodległościowych [nie stała, a czasowa, najprawdopodobniej poświęcona Polskim siłom Zbrojnym na Zachodzie kilka lat temu) Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13 (.


[za: „Na Rubieży”, 1997, nr 25.]
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 338:Metryki Jędrzejowskie….

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 338
Metryki Jędrzejowskie….

zgony
47 1803 Anna Piaskowska Amf Jędrzejów
48 1821 120 Antoni Amf Jędrzejów
49 1812 103 Antoni Amf Jędrzejów
50 1817 126 Wojciech Amf Jędrzejów
4455 1830 6 Helena przy porodzie c. Heleny Karwacki Jędrzejów
4456 1837 18 Marcin Karwacki Jędrzejów

Sluby
1772sl 13/maj 18 Monasterio Antoni Amph & 1772 Anna Piaskowska Jędrzejów
1808sl 4/ luty 6 Dominik Frantzke & 1808 Teresa Karwacka c. Marina i Zofii Jędrzejów
1831sl18/ Marcin Francki . s. Dominika i Teresy z Karwackich; aptekarzy w Miechowie & 1831 Julianna Lemanska Jędrzejów
1830sl5/luty 11 Marcin aptekarz, wdowiec po 1) Zofii 2) Helenie ;syn Stanisława i Marianny Karwacki & 1830 Eufrozyna c.Jakuba i Teresy z Orlińskich Amfowa z Zagajewskich Jędrzejów
1828sl21/ Lipiec 19 Marcin s. Stanisława i Marianny Karwacki & 1828 Helena c. Józefa i Magdaleny Wielochowskiej Kaszyńska Jędrzejów

Urodzenia
Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej... 1743-1752 Artymiak, Antoni (1897-1963).
http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/docmeta ... =&lp=4&QI=
mieszkają w tym czasie: Honesti Karwacki Jan i Karwacka Katarzyna


1742/ 0 Maria Karwacki Jędrzejów
1744/ 0 Łucja Kaswacki Jędrzejów

1824/12 Sebastian Kasiński / Kaszyński / Karwacki s. Marcina i Heleny z Kaszynskich; Jędrzejów
1830/4 Helena Karwacki Jędrzejów c. Marcina i Heleny z Kaszynskich;
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 339:Slub Karwackiego z Sylwią Majewską z SOKO

Postprzez akarw » 01.02.2015

Aneks 339

Slub Karwackiego z Sylwią Majewską z SOKOLINA (dziedzice w Paśmiechach)

1174 1861/11 Karol Jan Karwacki s. Jozefa i Marianny Młodzianowska & 1861 Sylwia Majewska z matki Łukasiewicz Sokolina
Avatar użytkownika
akarw
Aktywny
Aktywny
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____